Direktør Børn og Skole Gentofte Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør Børn og Skole Gentofte Kommune"

Transkript

1 Direktør Børn og Skole Gentofte Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 1

2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af ny direktør til Børn & Skole i Gentofte Kommune. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2015, idet den hidtidige direktør, Frank E. Andersen d. 1. september i år tiltrådte stillingen som kommunaldirektør i Gentofte. Materialet indledes med en introduktion til kommunen og området. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og succeskriterier. Der opsummeres via en række punkter, der beskriver, hvorfor stillingen er interessant. Afslutningsvis findes tidsplan for ansættelsen. Gentofte et godt sted at bo, leve og arbejde Med Gentoftes gode beliggenhed blot få kilometer nord for hovedstaden, smukt placeret med grænse mod Dyrehaven i nord og Øresund i øst, følger alle de muligheder, der ligger i at være en del af en attraktiv, international storby. Gentofte Kommune består af bydelene Charlottenlund, Dyssegård, Gentofte, Hellerup, Jægersborg, Klampenborg, Ordrup, Skovshoved og Vangede, der samlet har omkring indbyggere. Kommune har mange herlighedsværdier. Frodige villakvarterer, travle bycentre, aktive erhvervsområder, bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, en attraktiv kyststrækning, parker og grønne områder. Der er rig mulighed for at få både kunstneriske, historiske og videnskabelige oplevelser i Gentofte. Besøg på museer og udstillinger eller et af kommunes seks biblioteker, der byder på et væld af tilbud inden for litteratur, musik, aviser, spil og kulturelle arrangementer. Gentofte Kommune er beriget med mange skønne grønne områder, lystslotte og landsteder, med tilhørende alléer, parker og haver, en indbydende kyststrækning og let adgang til Jægersborg Dyrehave. Det skaber unikke rammer for et aktivt fritidsliv og mange spændende og rekreative oplevelser. Virksomheden Gentofte Kommune Gentofte Kommune vil være kendt for: Det høje serviceniveau, en lav beskatning og en sund økonomi og at være den veldrevne kommune, der har kvalitet, effektivitet og fornyelse for øje, når opgaverne løses. At borgerne tilbydes den bedste kvalitet i service og ydelser. At være den grønne kommune med skove, parker, mange grønne anlæg og udsigt til Øresund med strande og aktive, hyggelige havnemiljøer. At gode fysiske rammer og højt fagligt niveau er omdrejningspunkter for kommunens service. At være en attraktiv arbejdsplads med dygtige ledere og ansatte, der har gode betingelser for at udføre deres arbejde. 2

3 Gentofte Kommunes politiske struktur og identitet Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har 19 medlemmer. Pladserne er fordelt på partierne således: Det Konservative Folkeparti har 11, Socialdemokraterne 3, Venstre 2, Radikale Venstre 1, Liberal Alliance 1 og Enhedslisten 1. Gentofte Kommunes borgmester har siden 1993 været Hans Toft (C). Udvalgsstrukturen består af 6 stående fagudvalg med Børne- og Skoleudvalget, som et af dem. Derudover er der Økonomiudvalget. De seneste år har Kommunalbestyrelsen arbejdet med udvikling af den politiske ledelse, herunder nedsat 17, stk. 4 udvalg på to store anlægsprojekter Skovshoved Havn og Gentofte Sportspark. Økonomisk politik Gentofte Kommune har en solid og sund økonomi. Rammerne for kommunens økonomi har fokus på en fortsat stram styring af kommunens driftsudgifter og herunder serviceudgifter. Bag den netop indgåede toårige budgetaftale står 17 ud af Kommunalbestyrelsens 19 medlemmer i form af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale Venstre. Der er mellem forligspartierne enighed om at fastholde de nuværende i budgetforslaget fastsatte skatter og takster. Partierne bag aftalen har bl.a. fokus på, at sikre en fortsat robust langsigtet økonomi, effektivitet og brugervenlighed, digitalisering, en fortsat udvikling af kommunens service og optimering af opgaveløsningen i samspil med borgerne. Kommunens styreformer Styringskonceptet i Gentofte Kommune er mål- og rammestyring, hvor Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede målsætninger og økonomiske rammer for drift og udvikling af kommunen. Gentofte-Plan er omdrejningspunktet herfor og er formelt en samling af Budget og Kommunalplanstrategi/Kommunalplan. Gentofte-Plan vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen i oktober måned. Der udmøntes også mål på det administrative niveau. Disse mål fremgår af direktionens, chef- og institutionslederes planer, som kan suppleres af lokale styringsredskaber, der er tilpasset det enkelte område. Målene kan både være direkte afledte af de politiske mål eller af budgetnoter, men de kan også afspejle et særligt opmærksomhedspunkt på en institution eller afdeling. Samarbejdet om fremtidens kommune Gentofte Kommune arbejder ud fra en overordnet målsætning om, at ledelse i kommunen skal udøves professionelt og med et fælles afsæt. Der lægges vægt på at have veluddannede ledere, der kan sikre professionel ledelse af deres afdelinger samtidig med, at de bidrager til organisationens strategiske udvikling. Flagskib pt er samarbejdet om fremtidens kommune, hvor ledere og tillidsrepræsentanter i fællesskab arbejder på udviklingen af de enkelte arbejdspladser. Attraktiv arbejdsplads Gentofte Kommune har som mål at blive landets mest attraktive kommunale arbejdsplads, med fokus på sundhed og trivsel. Alle ansatte skal have et godt og trygt arbejdsliv. Det betyder for eksempel, at alle skal have mulighed for faglig og personlig udvikling i et anerkendende, rummeligt og tillidsfuldt miljø. Og så skal arbejdsliv og privatliv hænge sammen. Tilfredse, dygtige og engagerede medarbejdere er en forudsætning for, at Gentofte som kommune kan servicere borgerne bedst muligt med ydelser af høj, faglig kvalitet. 3

4 Den administrative organisation pr. 1. april 2015 Gentofte Kommune ledes i dag af en direktion. Direktionen har de seneste år arbejdet meget med Samarbejde på tværs og er nået et stykke vej, men skal fremadrettet være endnu bedre til at tænke og udvikle i helheder og prioritere på tværs af hele kommunen. Kravene til Fremtidens Gentofte Kommune er at præstere sikker drift samtidig med udvikling af velfærden i en tid med større forventninger fra borgerne, mange nye reformer og en øget omstillingshastighed. Udviklingen af organisationen skal sikre, at både medarbejdere, ledere og organisationen besidder tilstrækkelig kompetence og robusthed til at klare den store og krævende udfordring. Foruden ansættelsen af en ny direktør for Børn og Skole ansættes ligeledes 1. januar 2015 en ny direktør til et nyt opgaveområde med Fritid, Kultur og Unge. 1. april 2015 ansættes en ny direktør for det samlede tværgående opgaveområde. De tre nye direktører danner sammen med en nyligt ansat socialdirektør og sammen med kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren/teknisk direktør den nye direktion, der skal stå i spidsen for Gentofte Kommunes udvikling de kommende år. 4

5 Børn & Skole Børne- og Skoleudvalget har syv medlemmer med rektor Pia Nyring (C) som formand. Udvalget varetager opgaver vedrørende drift og udvikling af: 12 Folkeskoler 1 Specialskole 12 GFO'er (Gentofte Fritidsordninger) 10 Fritidscentre Ungdomsskole 66 daginstitutioner (0-6 år) Dagpleje 9 sociale institutioner Sundhedspleje Tandpleje PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialundervisning Børn og unge i sårbare positioner (serviceloven) Dagtilbudsområdet består af ca børn i vuggestuer, ca i børnehaver og ca. 75 børn i dagpleje. Gentofte skolevæsen består af ca børn og unge i kommunens folkeskoler, børn i GFO, ca børn og unge i fritidscenter, ca. 130 børn på specialskoler, ca. 100 børn i masterclass, ca. 60 unge i 10. klasse. Ca. 150 unge på ungdomsskolen og ca børn og unge på privatskoler. Sociale Institutioner og Familiepleje med ca. 50 børn og unge tilknyttet psykosociale institutioner, ca. 460 børn og unge tilknyttet handicapinstitutioner, kvinder og deres børn i krisecenter og 5-10 familier tilknyttet en familieinstitution. Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. Omfatter PPRs hjælp til børn og unge med tale-, høre, indlærings-, sociale- eller personlige problemer og deres forældre samt sundhedsplejens og tandplejens tilbud. Vision, baggrund og perspektiver Ethvert Gentofte-barn og enhver Gentofte-ung lever et godt børne- og ungeliv, der skaber grundlag for et godt voksenliv. For at realisere visionen bliver der arbejdet med at skabe: Sammenhænge i det pædagogiske arbejde med børn og unges udvikling. Sammenhænge i de tilbud børn, unge og familier tilbydes, uanset hvilken livssituation, de er i. Sammenhænge i det sundhedsfaglige arbejde for at understøtte børn, unge og deres familiers sundhed og trivsel. 5

6 Endvidere er der formuleret to visioner, der understøtter arbejdet. Begge stiller store krav til de professionelle på alle niveauer og skal i høj grad understøttes af direktøren: 1. Tryghed, leg og læring Børn forandrer verden (0-6 år) Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig. Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene. 2. Læring uden grænser (6-15 år) Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring. Mål Børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere er sammen med politikerne ansvarlige for at løfte opgaven, så: Ethvert barn og enhver ung yder sit bedste, gør sig umage og udvikler sig mest muligt. Alle børn og unge er bevidste om, at skole og dagtilbud er et af de første led i et livslangs læringsforløb. Familier trives. Enhver ung gennemfører en ungdomsuddannelse og er parat til videreuddannelse eller job. Medarbejdere og ledere anvender og udvikler deres kompetencer maksimalt. Forældre bidrager med deres ressourcer til alle børn og unges udvikling og er bevidst om deres barn i fællesskabet. De professionelle er veluddannede, nærværende, ansvarlige og tydelige i deres faglighed. Ledelsen har visioner, handlekraft og tager ansvar. Læring, sociale og personlige kompetencer samt sundhed Læring, sociale og personlig kompetencer samt sundhed er de tre kompetencespor under visionen på Børn og Skoles område, som er i fokus. På 0-6 års området er læring en del af legen. Både forældre og professionelle skal anspore barnet til leg, og de skal tage ansvar for at følge, udforske og udfordre børns nysgerrighed og kreativitet. Læring kommer bl.a. til udtryk i udviklingen af sproget hos det enkelte barn, hvilket har stor betydning for den senere udvikling af læse- og skrivefærdigheder og dermed læringspotentiale. Initiativet Play and Learn, der indfører engelsk som en legende og kreativ aktivitet for 3-9 årige i hele Gentofte er et eksempel her på. Alle børn og unge skal opleve et højt fagligt niveau i undervisningen gennem hele deres skoleforløb. De kommende år vil fokus være på implementeringen af den nye skolereform, som ligger i tråd med de ideer og principper, der er udtrykt i skolevisionen. Et særligt indsatsområde er, at folkeskolen bliver endnu bedre til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Der er på den baggrund fastlagt en fælles ramme for folkeskolereformen på kommunens 13 skoler. Denne danner afsæt for, hvordan den enkelte skole fører reformen ud i livet: Fokus på synlig læring en læringsstrategi med fokus på det enkelte barn for at sikre, at alle børn lærer mere. 6

7 Dialogen om børn og unges læring og trivsel tager afsæt i en digital læringsplan. Nyt valgfagsprogram for alle elever i klasse for at styrke motivationen for læring for denne aldersgruppe. Alle børn og unge i Gentofte Kommune skal udnytte deres potentialer til det maksimale. På den baggrund vil der, i forlængelse af arbejdet med synlig læring, i de kommende år sættes særligt fokus på det enkelte barns progression. Børn og unges sociale og personlige kompetencer skaber deres identitet og er en grundlæggende forudsætning for at kunne begå sig i en dagligdag og have fokus på relationer og fællesskaber. På samme måde som for læring, er det derfor vigtigt, at ethvert barn og enhver ung til stadighed udvikler sine sociale og personlige kompetencer og oplever livsglæde herved gennem hele børne- og ungelivet. Arbejdet med udvikling af børn og unges sociale og personlige kompetencer består af: At kunne indgå i forpligtende og differentierede fællesskaber. Personlig integritet. Det enkelte barn og ung skal have selvindsigt, selvværd og selverkendelse af og tro på egne evner, turde sige til og fra samt lytte til sig selv. Selvstændighed. Det enkelte barn og ung skal have handlekompetence, ansvarlighed og selvhjulpenhed. Sundhed handler om at fremme børn, unge og deres familiers trivsel og sundhed, samt forebygge en række livsstilssygdomme. Samtidig er der en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Arbejdet med sundhed vil de kommende år særligt fokusere på KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) samt børn og unges trivsel og mentale sundhed. I forlængelse af den nye skolereform vil indsatsen Én times motion om dagen til alle børn og unge mellem 0-18 år i de kommende år fortsat styrkes. Eleverne i Gentofte hæver overliggeren Resultatrapport 2013 for Gentofte Kommunes skolevæsen viser, at børn og unge i Gentofte har et højt fagligt niveau, de trives og de fleste gennemfører en ungdomsuddannelse. Gentofte Kommune er med 49,6 % nummer 1 i landet med hensyn til andelen, der forventes at opnå en lang videregående uddannelse. 95,4 % af de unge forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og kommunen er blandt de 3 kommuner i landet, hvor flest forventes at tage mindst en ungdomsuddannelse. Børn og unge i Gentofte har generelt et højt fagligt niveau undervejs i skoleforløbet og ved afslutningen af folkeskolen. I alle fag klarede eleverne sig bedre end eller på niveau med gennemsnittet de sidste tre år. Det samlede gennemsnit lå i 2012/13 med 0,3 karakterpoint over gennemsnittet for 2011/12. Gentofte Kommune ligger langt over landsgennemsnittet. Forældrene er tilfredse med deres barns skole og dagtilbud Alle forældre til børn i kommunens folkeskoler blev i januar 2013 spurgt om deres tilfredshed med folkeskolerne. Resultatet af undersøgelsen blandt forældrene viser, at det generelle tilfredshedsniveau blandt forældre fra klasse ligger på ca. 4,0 på en skala fra 1 5, hvor 5 er bedst. Forældrene er mest tilfredse med indskolingen, og ligger her over landsgennemsnittet. Forældrene er lidt mindre tilfredse på mellemtrin og i udskoling, men på niveau med landsgennemsnittet. Tilfredsheden blandet alle forældre på kommunens dagtilbud blev også målt og resultatet var 4,3 mod et landsgennemsnit på 4,2. 7

8 Aktuelle Børn & Skole projekter Synlig læring Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner har modtaget syv millioner kr. til fælles kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på kommunernes skoler. Bag donationen står 'A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal'. Med projektet 'Alle børn skal lære mere' er ambitionen at skabe skoler, der bruger international viden om børns læring og fortløbende arbejder med at udvikle deres praksis. Projektet skal skabe varige forandringer, og der er tale om kompetenceudviklingsforløb, som også tidsmæssigt er langt mere omfattende end traditionelle, enkeltstående kurser. Alle kommunernes lærere og pædagoger, faglige ledere samt skoleledere skal deltage i kompetenceudviklingen, der vil berøre næsten elever. Projektet udvikles i samarbejde med en række internationale aktører og bygger på international forskning om børns læring. De fire kommuner er netop gået i gang med at etablere projektorganisationen og planlægge projektet i detaljer. Kompetenceudviklingen af medarbejderne vil blive igangsat i løbet af Femårigt udskolings- og gymnasieforløb Gentofte Kommune udvikler sammen med Gladsaxe Kommune et tilbud om en sammenhængende udskoling og ungdomsuddannelse. Det sker med afsæt i et frikommuneforsøg. Fra skoleår 2014 er det muligt for unge at begynde i en gymnasial ungdomsuddannelse fra ottende klasse og her indlede et sammenhængende femårigt skoleforløb. Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet En bæredygtig struktur anses som en forudsætning for realiseringen af visionen på 0-6 års området, og for en høj kvalitet for ethvert barn på samtlige dagtilbud i Gentofte Kommune. Politikerne i Gentofte Kommune har derfor besluttet at gå i en dialog med forældre og fagfolk med henblik på en drøftelse af strukturen på området. Denne proces er i fuld gang, og der skal på baggrund af denne dialog, herunder dialog med og skriftlige analyser/input fra alle institutioner, forelægges et første udkast til en fremtidig struktur for kommunens nuværende 66 kommunale og selvejende dagtilbud for Børne- og Skoleudvalget primo Kvalitet i Børnehøjde På dagtilbudsområde er der som et led i frikommune forsøget defineret 12 fælles pædagogiske læringsmål, der udspringer af de tre kompetencespor, der gælder for hele 0-18 års området. Med udgangspunkt i de 12 fælles læringsmål, er der gennem projektet Kvalitet i Børnehøjde (KiB) blevet udviklet og i foråret 2014 implementeret et pædagogisk værktøj, hvor forældre og fag-professionelle løbende skal forholde sig til barnets kompetencer med henblik på dialog om dets udvikling. Udover at sætte rammen for dialog og skabe grundlag for løbende vurdering af det enkelte barns kompetencer, trivsel, relationer, motorisk- og sproglige udvikling, er KiB også tænkt som et dokumentationssystem, der kan understøtte den enkelte leders samt Dagtilbuds indsatser og prioriteringer. Der er p.t. ved at ske en udrulning af et ledercockpit under KiB, og KiB systemet forventes fra foråret 2015 at blive rygrad i forhold til dokumentation, strategier og prioriteringer på hele området. 8

9 Stillingen som direktør til Børn & Skole Stillingen som direktør for Børn og Skole er administrativt forankret i en direktion bestående af kommunaldirektøren og 5 direktører, der har det samlede ansvar for hele kommunen samtidig med, at der er en arbejdsdeling, hvor hver direktør stadig har et særligt ansvar for et opgaveområde. Direktionens væsentligste ansvar er den strategiske ledelse af Gentofte Kommune på tværs. De væsentlige tværgående strategiske områder, som direktionen har ansvar for er: Økonomi Kvalitet og resultater Borgerdialog, kommunikation og digitalisering Innovation og udvikling HR, ledelse og organisation På opgaveområdet skal direktøren stå i spidsen for en organisation med ca medarbejdere og et budget på 1,6 mia., der dækker over en mangfoldighed af tilbud til kommunens børn og unge i alderen fra 0-18 år. Direktør for Børn og Skole: Refererer til kommunaldirektøren. Udøver ledelse i forhold til forvaltningens team af chefer. Der er aktuelt følgende afdelinger: Sekretariatet, Børn & Familier, Dagtilbud, Sundhedspleje, Tandpleje, PPR, Sociale Institutioner samt Skoler, GFO og Fritidscentre. Udøver overordnet ledelse i forhold til alle centralt/decentralt placerede ledere og medarbejdere. Direktørens specifikke ansvar og opgaver på opgaveområdet er: At være rådgiver og sparringspartner for kommunaldirektøren og Børne- og skoleudvalget. At være øverste administrativt ansatte chef for Børne- og Skole. Hermed den, der på overordnet administrativt niveau skal sikre et godt samspil mellem de politiske og administrative aktører. At sikre afsøgning og synliggørelse af politisk fastlagte økonomiske rammer samt politiske visioner og mål sikre, at disse politiske beslutninger følges op og at de indgår i en udviklingsorienteret kvalitetsdialog mellem de politiske niveauer og de udførende opgaveenheder. At sikre koordinering og helhedssyn i planlægning og opgaveudførelse på tværs af opgaveområderne bl.a. gennem samspillet i direktionen og øvrige lederfora. At formidle og videreudvikle samarbejdet internt i relation til hele det organisatoriske niveau, herunder sikre samarbejdet med medarbejderorganisationen/dialogudvalg forud for væsentlige beslutninger i hht. MED-aftalen. At varetage det overordnede ansvar for de tværgående styrings- og udviklingsorienterede opgaver: Økonomisk planlægning og styring herunder controlling, ledelses- og personaleudvikling, plankoordinering, informationsstrategier, teknologiudvikling, administrationsstyring, tværkommunale/regionale samarbejder og den løbende metodeudvikling. At sikre, at der på opgaveområdets kerneydelsesområder er fokus på ydre samspil (krav og forventninger fra lovgivning, politikere og borgere) og indre samspil (effektivitets-/produktivitetsfremmende processer) kittet sammen af en god kultur. 9

10 At sikre, at Gentofte Kommunes børne og skoleområde drives rationelt og fremtræder fremsynet dokumenteret via resultater, effektmålinger, tilfredshedsundersøgelser, benchmarking etc. At sikre, at administrationen/de faglige områder spiller tæt sammen med borgere og virksomheder via åbenhed, synlige muligheder, fleksibel og hurtig sagsbehandling og indstilling på dialog og inddragelse på alle niveauer. At holde fast i den kommunale udvikling på området - også i det lange seje træk med krydspresset mellem serviceefterspørgsel og økonomiske muligheder. Dialogen med borgerne borgernes ejerskab til den kommunale udvikling fagområdernes indstilling og evne til at gå i dialog med borgerne er et fokusområde. Direktørens profil Der forventes en samfundsvidenskabelig uddannelse eller en uddannelse på et tilsvarende niveau. Gerne suppleret med lederuddannelse. Minimum 5-10 års ledelseserfaring, hvorfra der kan dokumenteres resultater fra en større politisk ledet organisation. Evnen til at forstå og læse den politiske kultur og dagsorden og evnen til at opnå tillid hos den samlede Kommunalbestyrelse er et grundvilkår. Fokus på moderne offentlig ledelse, udvikling og strategi. Herunder gerne erfaring med ledelse gennem ledere. Indsigt i eller flair for at sætte sig ind i kommunal-økonomiske og forvaltningsmæssige forhold, herunder også overordnet planlægning, styringsmodeller og HR. Erfaring med dét at stå i rummet mellem politik og administration. Ordentlighed, naturlig autoritet og en god personlig udstråling. En leder, der kan være samlende kraft, dynamo og inspirator såvel på den korte bane med blikket vendt mod de kommunale kerneydelser som i det længerevarende udviklingsperspektiv. Forståelse for, at oplevet god service, dialog med borgerne og styr på driften er forudsætningen for, at der kan fokuseres på visioner og udvikling. En god sparringspartner for de politiske niveauer. Kan give med- og modspil og skabe handlemuligheder for det folkevalgte system. Har en veludviklet evne til at omsætte politikker til praktiske resultater. Kan arbejde strategisk og helhedsorienteret både inden for eget område og for organisationen som helhed - tegne visioner og få folk med, når der skal gås nye veje. Har blik for processerne. Er analytisk og struktureret. Kan navigere i meget komplekse opgaver/områder uden at miste overblikket. Har gode evner for dialog/formidling/kommunikation må gerne kunne brænde igennem i en forsamling af ledere og medarbejdere. Nærværende, empatisk og tilgængelig. Skal kunne lide det tætte samspil med alle interessenter og på alle niveauer. Engagementet skal være tydeligt og motiverende. En leder, der viser og skaber tillid i organisationen. Er personlig robust lader sig ikke slå ud af vanskeligheder og kritik. Er god til at håndtere konflikter og kan træde i karakter, men også finde vej for kompromis. Tør tage ansvar og udvise integritet. Gode sprogkundskaber, herunder velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk. 10

11 Succeskriterier for stillingen Opfølgning og videreudvikling af skolevisionen, børnevisionen og strategien. Sammenbindingen af kommunalbestyrelsens visioner/mål og opgaveudførelsen. Opbygning af et gensidigt tillidsforhold i direktionen, til Borgmester, udvalg og Kommunalbestyrelse, herunder vil den nye direktør skulle lytte sig ind på evt. ændrede behov i kommunikationen, samspillet etc. mellem de politiske og administrative niveauer. Den økonomiske styring. Med mange visioner og udviklingsprojekter i gang, er der løbende behov for prioritering så udviklingen har afsæt i en sikker driftshånd. Der skal fortsat være styr på den basale kort- og langsigtede økonomi, hvis der skal være overskud til at se fremad. Der skal præsteres mere for færre penge. Følgeskab. Der er og skal være stærkt lederskab på de forskellige chefområder i opgaveområdet i Børn og Skole. Gennem samspillet i chefgruppen, øvrige lederfora og dialogudvalg at sikre vision, inspiration og helhedssyn i styrings- og udviklingsorienterede opgaver på tværs af fagområderne. Hvorfor stillingen er interessant Gentofte er en sund og veldrevet kommune, både på det økonomiske og det administrative område. Styr på økonomien og solide serviceydelser hele vejen rundt. Der er tradition for et samarbejde mellem politikere og embedsmænd præget af gensidig respekt. Der er et konstruktivt politisk kollegaskab og det er kendetegnende, at direktører og chefer omtaler det kommunalpolitiske miljø og engagement med stor respekt og varme. Gentofte har gennem årene deltaget i en række tværkommunale og tværfaglige projekter på Børn og Skoleområdet og har herigennem et tæt samarbejde til nabokommuner og øvrige samarbejdspartnere. Ovenfor er fremhævet en række igangværende projekter, hvor kommunen og øvrige aktører kan lære af hinanden undervejs samt bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er gjort. Projekterne giver desuden mulighed for at arbejde målrettet med nogle områder på sin egen måde, uden at være bundet af et fast regelsæt. Den nye direktør vil opleve kompetente direktørkolleger i en næsten nysammensat direktion med alle muligheder for at videreudvikle et seriøst strategisk forum i direktion. Også afdelingschefniveauet er præget af meget højt fagligt niveau, ligesom kommunen har meget ressourcestærke forældre og borgere samt ambitiøse politikere, hvilket har medvirket til at Gentofte Kommune har kunnet tiltrække dygtige ledere, som er i stadig udvikling. Ansættelsesforhold Ansættelse vil ske efter aftale om aflønning af chefer og forventes at ske på kontraktvilkår. Lønnen vil som udgangspunkt være på ca kr. årligt inklusiv kontrakttillæg, hvortil kommer pension og eventulle personlige tillæg. 11

12 Yderligere information Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Partner Lykke Pedersen, Kjerulf & Partnere A/S Telefon mobil og/eller Kommunaldirektør Frank E. Andersen, Gentofte Kommune Telefon mobil Under de 2 samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgere til at stille spørgsmål. Den mulighed ligger før ansøgningsfristen og mellem 1. og 2. interviewrunde, hvor slutkandidater vil få lejlighed til at mødes med kommunaldirektør Frank E. Andersen og borgmester Hans Toft. Gentofte Kommunes hjemmeside ( har oplysninger om bl.a.: o Fakta om kommunen på alle områder o Organisation på politisk og administrativt niveau o Nøgletal og regnskaber o Gentofte-planer o En række visionspolitikker på alle centrale områder o Personalepolitikken o De 19 kommunalpolitikere og udvalg 12

13 Tidsplan og procedure for ansættelsen Gentofte Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg med kommunaldirektøren som formand. Udvalget består derudover af vicekommunaldirektør/teknisk direktør Lis Bjerremand, leder af dagtilbud Sanne Nielsen, leder Sociale Institutioner og Familiepleje Søren Kjellerup, skoleleder Lars Baaring Hansen, daginstitutionsleder Kerrin Junge-Andersen, FTR BUPL Eva Dam, FTR PMF Liselotte Rønnebæk Larsen, TR SL Lisa Jo Andersson, TR DSR Charlotte Nedergaard og HR Chef Ragnhild Christensen. Derudover benytter Gentofte Kommune konsulentbistand fra Kjerulf & Partnere i forbindelse med ansættelsen og testning af slutkandidater. Ansøgning sendes elektronisk til og skal være fremme senest mandag den 3. november februar 2014 kl Kjerulf & Partnere sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og konsulentfirmaet i resten af ansættelsesprocessen. Den 6. november 2014 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde, der finder sted den 14. november 2014 mellem kl på Rådhuset. Efter første interviewrunde udvælges egnede kandidater til en anden samtale, der finder sted den 19. november 2014 ml. kl og kl og på Rådhuset. Mellem 1. og 2. samtale gennemføres testning af slutkandidater. Konsulentfirmaet gennemgår resultatet af testningen individuelt med kandidater og ansættelsesudvalget inden 2. samtalerunde. Mulighed for møde med Frank E. Andersen og Hans Toft den 17. og 18. november Konsulentfirmaet indhenter referencer efter nærmere direkte aftale med slutkandidater. Ansættelsesudvalget foretager herefter en prioritering og indstiller til Økonomiudvalget. Forventeligt som punkt på dagsordenen den 24. november Forventet tiltrædelse pr. 1. januar

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune

Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Marts 2014 Plejecenterleder Krogstenshave Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune

BilagØU_141208_pkt.26.01. Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Skoleleder Risbjergskolen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Leder af PPR Hvidovre Kommune

Leder af PPR Hvidovre Kommune Leder af PPR Hvidovre Kommune Maj 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og udfordringer.

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune søger en distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen med tiltrædelse efter

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 11 BØRN OG UNGE PLADSANVISNING OG ELEVADMINISTRATION KONTORCHEF

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016

Direktør. Job- og personprofil Februar 2016 1 Direktør Job- og personprofil Februar 2016 2 Indledning Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af ny direktør i Ballerup Kommune. Notatet baserer sig

Læs mere

Centerchef for Børn og Familier. Job- og kravprofil

Centerchef for Børn og Familier. Job- og kravprofil Centerchef for Børn og Familier Job- og kravprofil April 2017 Introduktion Hvidovre Kommune søger ny centerchef for Børn og Familier. Forventet tiltrædelse pr. 1. august 2017. I dette materiale, der indledes

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune

Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Job og personprofil for kommunaldirektøren i Herning Kommune Herning Kommune er kendetegnet ved kreativitet, innovation, individualitet og mangfoldighed. Vi tør tænke nyt og handle på nye måder. Vi har

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune 1 Introduktion Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland som nabo til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg - og tæt på jernbane

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole

Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune Job- og personprofil for afdelingsleder med souscheffunktion til fremtidens specialskole Allerød Kommune søger en afdelingsleder med souscheffunktion til Maglebjergskolen med tiltrædelse

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunaldirektør til Gribskov Kommune

Kommunaldirektør til Gribskov Kommune Kommunaldirektør til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Informationer 2. Ansættelsesvilkår 3. Gribskov Kommune Forventningerne 4. Kommunaldirektørens

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere