Sammendrag 2015 RappoRt over aktiviteterne i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammendrag 2015 RappoRt over aktiviteterne i 2014"

Transkript

1 Sammendrag 2015 Rapport over aktiviteterne i 2014

2 PVC-gulvbelægning, sport: en sikker og behagelig løsning Den Frivillige Forpligtelse - udfordringer og resultater VinylPlus er den europæiske PVC-industris fornyede Frivillige Forpligtelse til bæredygtig udvikling. VinylPlus-programmet er udviklet gennem åben dialog med interessenter og gør rede for fem hovedudfordringer i forbindelse med bæredygtighed, som er identificeret på basis af The Natural Step s (TNS) systembetingelser for et bæredygtigt samfund ( Det regionale anvendelsesområde af programmet er EU plus Norge og Schweiz. Styring af lukket kredsløb Bæredygtig brug af additiver Emissioner fra organiske klorforbindelser Bæredygtig energi og klimastabilitet Dette sammendrag opsummerer VinylPlus fremskridt og resultater for hver af de fem udfordringer opnået i Alle de rapporterede informationer er blevet uafhængigt revideret og attesteret af tredje part. Udgifter for VinylPlus i 2014, inklusive EuPC 1 og dets medlemmer beløb sig til ca. 43 mio. kr. For detaljerede beskrivelser af projekterne og aktiviteterne, se venligst Udfordring 1 Styring af lukket kredsløb: Vi vil arbejde henimod en mere effektiv brug og kontrol af PVC gennem hele dets livscyklus. Genanvendelse Med tons PVC-affald genanvendt i 2014, fortsætter VinylPlus med at gøre fremskridt frem mod genanvendelsesmålene. Den største volumen, tons, blev registreret og attesteret af Recovinyl ( som er den organisation, der blev nedsat i 2003 for at stimulere PVC-affaldsindsamling og -genanvendelse. Ikke desto mindre er der af genanvendelsesfirmaer og -fabrikanter udtrykt stigende bekymring over fortolkningen af relevante EU-reguleringer (REACH 2, CLP 3 og Farligt Affald), da disse måske kunne bringe genanvendelsesaktiviteter og efterspørgsel i Europa i fare. I 2014 fortsatte VinylPlus med at undersøge, hvordan genanvendelsesmængder i regulerede affaldsstrømme kunne forøges, så som bildele og husholdningsemballage. Desuden blev nye projekter lanceret for særlige affaldsstrømme, så som udtjente virksomhedsmøbler (Ebene-projektet i France) og medicinsk udstyr (RecoMed i Storbritannien). Nedarvede tilsætningsstoffer Nedarvede tilsætningsstoffer er stoffer, hvis brug i PVC-produkter er ophørt, men som er indeholdt i genanvendt PVC. Den seneste udvikling i affaldsreguleringen og dennes indflydelse på nedarvede tilsætningsstoffer er til stor bekymring for den europæiske PVC-industri, da det kan have en negativ påvirkning på genanvendelsen af nogle PVC-anvendelsesområder. VinylPlus udfører stringent videnskabeligt arbejde for nedarvede tilsætningsstoffer og udvidede samarbejdet yderligere i 2014 med de autoriserede myndigheder for at sikre, at genanvendelse kan fortsætte med at vokse og bidrage mere og mere til den cirkulære økonomi. Komiteen for lukket kredsløb Komiteen for lukket kredsløb overvåger nøje udviklingen og indførelsen af de komplekse EU-reguleringer nationalt og på europæisk niveau og bidrager aktivt til de løbende diskussioner. Som en del af PVC-industriens bestræbelser på at bruge innovativ teknologi i genanvendelse af tons/år af vanskeligt-genanvendeligt-pvcaffald fortsatte komiteen i 2014 med at undersøge tilstedeværende genanvendelsesteknologier og sorteringsmåder. Storskalaforsøg er planlagt for kvartal 2015 på EcoLoops fabrik for råmaterialegenanvendelse i Tyskland ( Komiteen ajourførte evaluering af fordelene ved FOTO: udlånt af POLYFLOR 1 EuPC: European Plastics Converters ( 2 2 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 3 CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (Klassifikation, mærkning og emballering af stoffer og væsker) 3

3 ( hvis teknologi er baseret på separering af materialer så som syntetisk læder og swimmingpoolfolier. Udfordring 3 Under hensyntagen til VinylPlus midtvejsbedømmelse af målene i 2015 opdaterer Komiteen for lukket kredsløb de bedste estimater for mængderne af PVC, der skal genanvendes i FOTO: udlånt af PROTAN AS fabrikken DOW/BSL s muligheder ( I relation til sorteringsteknikker besøgte Komiteen det tyske firma Boltersdorf ( de), som udvikler en multi-trin-sorteringsproces for PVC og fibre; Galloo Plastics ( i Frankrig, der hovedsageligt behandler de strimlede rester af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i biler, og det tyske foliefirma Caretta FOTO: udlånt af TARKETT Fleksibelt PVC-gulv er prisbilligt og brugt i mange slags bygninger lige fra hjemmet over hospitaler til kontorer, skoler etc. Komplekse og 3D-designs er mulige på grund af de mønstre, der kan trykkes. Det bløde, stærke overfladelag forhindrer opbygning af snavs Bæredygtig brug af tilsætningsstoffer: Vi vil bedømme brugen af PVC-tilsætningsstoffer og arbejde for mere bæredygtige tilsætningssystemer. Blysubstitution I 2014 udvidedes forpligtelsen fra ESPA4 og EuPC sig til at erstatte blybaserede stabilisatorer inden udgangen af 2015 i EU-27-landene til også at omfatte EU-28. I løbet af perioden mindskedes brugen af blybaserede stabilisatorer med tons (-86%) i EU-28. Udfordring 2 Emissioner af organiske klorforbindelser: Vi vil hjælpe med at sikre, at bestandige organiske forbindelser ikke ophober sig i naturen, og at andre emissioner reduceres. Sikker transport VinylPlus har et mål for nul fejl under transport, der leder til udslip af vinylklorid monomer (VCM). Der opstod ingen sådanne ulykker i Ekspertarbejdsgruppen fortsatte sit arbejde med at vurdere risikoen ved at transportere større mængder af råmaterialer. Certifikationssystemer blev fastlagt for skibs-, landevejs- og jernbanetransport. PVC-gulvløsninger er karakteriseret ved høj kvalitet, lang levetid og slidstyrke i alle omgivelser ESPA-medlemmer arbejder meget tæt sammen med fabrikanterne, der stadig forventer at kunne købe blybaserede stabilisatorer, for at løse forekommende, tilbageværende spørgsmål, der måtte forhindre dem i at fuldføre skiftet og hjælpe med at omformulere resterende anvendelsesområder. Blødgørere Europæiske blødgørerproducenter fortsatte med at tilpasse deres produkter til lovgivningen og den stadigt udviklede efterspørgsel. Til erstatning for DEHP er markedsandelen af orthomolekylære ftalater og andre blødgørere hurtigt voksende. I september 2014 udtrykte ECHA s komite for risikovurdering (RAC) og komite for socioøkonomisk analyse (SEAC) deres støtte til at autorisere det fortsatte brug af DEHP i såvel nyt som genanvendt PVC og af DBP til visse specifikke anvendelsesformål5. I lighed med et forslag fra Danmark konkluderede ECHA s medlemsstatskomite (MSC) i december 2014, at DEHP er hormonforstyrrende i det omgivende miljø så vel som i mennesker. Denne konklusion kan måske føre til en 2. oplistning af DEHP på REACH-kandidatlisten med potentiale til en 2. autorisationsproces. I Danmark besluttede den danske miljøminister at trække sit foreslåede nationale forbud mod DEHP, DBP, DIBP og BBP tilbage, hvilket ville være trådt i kraft i december Kriteriet for Bæredygtig brug af tilsætningsstoffer Arbejdsgruppen for tilsætningsstoffer består af repræsentanter fra ECPI6, ESPA og relaterede sektorer så som pigmenter og fyldstoffer så vel som NGO er og større PVC-forarbejdende virksomheder. I 2014 udvidede det sit medlemskab yderligere. Arbejdsgruppen udviklede en ny metodologi til bedømmelse af brugen af stoffer brugt som tilsætningsstoffer i PVC-produkter fra et bæredygtighedsperspektiv. Dette integrerer den gældende standard for miljøproduktdeklarationer (EPD er) i TNS-kriterier for bæredygtighed. Det nye EPDplus tiltag blev bedømt og diskuteret med eksterne interessenter ved mødet Interessentdialog om tilsætningsstoffer, der blev afholdt af VinylPlus i Wien, Østrig, i september Deltagerne bestod af repræsentanter fra internationale institutioner, nationale og lokale myndigheder, miljøagenturer, forskningsinstitutter, forbrugerorganisationer og miljø-ngoer. ESPA: The European Stabiliser Producers Association ( ECPI: The European Council for Plasticisers and Intermediates ( 5

4 FOTO: udlånt af RENOLIT ONDEX SAS PVC-tagbelægning er fremstillet på en måde, som giver førsteklasses ydeevne til en meget omkostningseffektiv pris FOTO: VINYLPLUS Udfordring 5 : Udfordring 4 Bæredygtig brug af energi: Vi vil hjælpe med at minimere klimapåvirkningerne ved at reducere energi- og råmaterialeforbrug, med muligt sigte på at tilstræbe brug af fornybare ressourcer og tilskynde til bæredygtig innovation. Fremstillingsvirksomheder stræber også mod at forøge deres energieffektivitet. Men på grund af kompleksitet og variationen af processer i fremstillingssektorerne vil et overordnet mål være meningsløst i lighed med mål for undersektorer. Det blev derfor besluttet at gå efter en trinvis tilgang. Der blev udført tests på nogle fremstillingsvirksomheder i 2014 for at bedømme deres energiforbrug. Men beregningerne var meget komplicerede, fordi energiforbrug kan variere betydeligt afhængig af produktet, der 7 6 Uafhængig overvågning VinylPlus fortsætter sin best practices -fremgangsmåde, der blev etableret af Vinyl 2010, dets forgængerprogram. Det vedligeholder en uafhængig og kritisk overvågningskomite, hvis størstedel af medlemmer er eksterne interessenter. Årsrapport Energieffektivitet og bæredygtigt fodaftryk I 2014 analyserede Arbejdsgruppen for energieffektivitet ECVM7-medlemsvirksomheders energiforbrug i Dette viste en gennemsnitlig nedgang på 10,2% i energiforbruget ved produktion af et ton PVC sammenlignet med basislinjen, som stemmer godt overens med målet for en reduktion på 20% i Vi vil fortsætte med at sætte fokus på bæredygtighed ned gennem værdikæden bestående af interessenter inden for og uden for industrien for at accelerere vores bæredygtighedsudfordringer. bliver fremstillet så vel som for individuelle produktionskørsler. Arbejdsgruppen for bæredygtigt fodaftryk fortsatte med at overvåge pilotfasen af den europæiske kommissions produktmiljø-fodaftrykordning (PEF) med det formål at kunne anbefale fodaftryksforanstaltninger for PVC, som ligger på linje med EU s PEF. Fornybare råmaterialer Siden oprettelsen i december 2011 har Arbejdsgruppen for fornybare materialer undersøgt fornybare, alternative ressourcer til produktion af PVC. Der blev samlet informationer og analyser fra 2012 til Der findes en detaljeret rapport fra arbejdet tillige med mulige scenarier for fremtiden på VinylPlus hjemmeside. ECVM: The European Council of Vinyl Manufacturers ( rapporten over fremskridt er blevet uafhængigt verificeret af SGS, mens mængder af PVC-affald og udgifter er blevet revideret og certificeret af KPMG. The Natural Step lavede en kommentar for det overordnede arbejde og fremskridt gjort af VinylPlus. Ekstern interessentdialog og kommunikation Dialog med alle interessenter, såvel inden for som uden for industrien blev fortsat styrket i VinylPlus Frivillige Forpligtelse, dets fremskridt og resultater blev præsenteret ved aktiv deltagelse i konferencer på højt plan, begivenheder og udstillinger i Europa og over hele verden. Sammenslutninger af europæiske industrisektorer og nationale PVC-organisationer fortsatte i fællesskab kommunikationsprojekter støttet af VinylPlus for at fremme fokus på bæredygtighed. I maj 2014 udforskede det 2. Forum for Vinylbæredygtighed, der blev afholdt i Rom, Italien, nøglen til succesrigt samarbejde mellem regionale, nationale, europæiske og internationale partnere, i såvel de offentlige som private sektorer, som en måde for best practice til at opnå langvarende mål for bæredygtig udvikling. Barbara Kreissler, leder af Business Partnerships Group i UNIDO, deltog som hovedtaler. Advocacy Task Force En ny fortaler-arbejdsgruppe blev nedsat i 2014 for at støtte udviklingen af den Frivillige Forpligtelse på baggrund af den komplekse EU-regulering og EU s politiske køreplan. Arbejdsgruppen vil også bidrage til bedømmelsen af målet for VinylPlus halvårsbedømmelse i VinylPlus Partner-Certifikat og -Produktlabel Partnercertifikatet tildeles hvert år til de firmaer, der bidrager til VinylPlus Frivillige Forpligtelse. VinylPlus-produkt-labelordning som blev udviklet i nært samarbejde med BRE Global (et britisk-baseret certificationsekspertforum ansvarlig for levering af byggeprodukter og TNS blev officielt lanceret i maj Adskillige firmaer fra rør-, vindues- og gulvsektoren har officielt ansøgt om det. Barbara Kreissler, UNIDO, i samtale med Paul Hohnen, international ekspert i bæredygtig udvikling og ordstyrer ved Vinyl Sustainability Forum

5 VinylPlusPartnere I 2014 var følgende bidragydere: A. Kolckmann GmbH (Tyskland) Alfatherm SpA (Italien) Aliaxis Group (Belgien) Altro (UK) aluplast Austria GmbH (Østrig) aluplast GmbH (Tyskland) alwitra GmbH & Co (Tyskland) AMS Kunststofftechnik GmbH & Co. KG (Tyskland) Amtico International (UK) Armstrong DLW AG (Tyskland) Bilcare Research (Tyskland) BM S.L. (Spanien) BT Bautechnik Impex GmbH & Co. KG (Tyskland) BTH Fitting kft (Ungarn) CIFRA (Frankrig) Coveris Rigid Hungary Ltd (Ungarn) debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG (Tyskland) Deceuninck Ltd (UK) Deceuninck NV (Belgien) Deceuninck SAS (Frankrig) DHM (UK) Dickson Saint Clair (Frankrig) Döllken Kunststoffverarbeitung GmbH (Tyskland) Dyka BV (Holland) Dyka Plastics NV (Belgien) Dyka Polska Sp. z o.o. (Polen) Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (Tyskland) Epwin Window Systems (UK) Ergis SA (Polen) FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG (Tyskland) Finstral AG (Italien) FIP (Italien) Flag SpA (Italien) Fucine Film Solutions Srl (Italien)* Gallazzi SpA (Italien) Gealan Fenster-Systeme GmbH (Tyskland) Georg Fischer Deka GmbH (Tyskland) Gerflor Mipolam GmbH (Tyskland) Gerflor SAS (Frankrig) Gerflor Tarare (Frankrig) Gernord Ltd (Irland) Girpi (Frankrig) Griffine Enduction (Frankrig) H Producter AS (Norge) Heytex Bramsche GmbH (Tyskland) Heytex Neugersdorf GmbH (Tyskland) Holland Colours NV (Holland)* Icopal Kunststoffverarbeitungs GmbH (Tyskland) IGI Global Wallcoverings Association (Belgien) IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co. KG (Tyskland) Imperbel NV (Belgien)* Inoutic/Deceuninck GmbH (Tyskland) Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o. (Polen) Internorm Baulemente GmbH (Østrig)* Jimten (Spanien) Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG (Tyskland) Konrad Hornschuch AG (Tyskland) KWH Pipe Oy AB (Finland) Manufacturas JBA (Spanien) Marley Deutschland (Tyskland) Marley Hungária (Ungarn) * Firmaer, der tilsluttede sig VinylPlus i 2014 Mehler Texnologies GmbH (Tyskland) MKF-Ergis GmbH (Tyskland) MKF-Ergis Sp. z o.o. (Polen) Molecor (Spanien) Mondoplastico SpA (Italien) Nicoll (Frankrig) Nicoll Italy (Italien) Nordisk Wavin A/S (Danmark) Norsk Wavin A/S (Norge) NYLOPLAST EUROPE B.V. (Holland) Omya International AG (Schweiz) Perlen Packaging (Schweiz) Pipelife Austria (Østrig) Pipelife Belgium NV (Belgien) Pipelife Czech s.r.o (Tjekkoslovakiet) Pipelife Deutschland GmbH (Tyskland) Pipelife Eesti AS (Estland) Pipelife Finland Oy (Finland) Pipelife France (Frankrig)* Pipelife Hellas S.A. (Grækenland) Pipelife Hungária Kft. (Ungarn) Pipelife Nederland BV (Holland) Pipelife Polska SA (Polen) Pipelife Sverige AB (Sverige) Poliplast (Polen) Poloplast GmbH & Co. KG (Østrig) Polyflor (UK) Polymer-Chemie GmbH (Tyskland) Profine GmbH (Tyskland) Protan AS (Norge) PUM Plastiques SAS (Frankrig) Redi (Italien) REHAU AG & Co (Tyskland) REHAU GmbH (Østrig) REHAU Ltd (UK) REHAU SA (Frankrig) REHAU Sp. z o.o. (Polen) REHAU Industrias S.A. (Spanien) RENOLIT Belgium NV (Belgien) RENOLIT Cramlington Ltd (UK) RENOLIT Hispania SA (Spanien) RENOLIT Ibérica SA (Spanien) RENOLIT Milano Srl (Italien) RENOLIT Nederland BV (Holland) RENOLIT Ondex SAS (Frankrig) RENOLIT SE (Tyskland) Resysta International GmbH (Tyskland)* Riuvert (Spanien) Roechling Engeneering Plastics KG (Tyskland) S.I.D.I.A.C. (Frankrig) Salamander Industrie Produkte GmbH (Tyskland) Sattler (Østrig) Schüco PWS GmbH & Co. KG (Tyskland) Serge Ferrari SAS (Frankrig) Sika Services AG (Schweiz) Sika Trocal GmbH (Tyskland) SIMONA AG (Tyskland)* Sioen Industries (Belgien)* SKZ-TeConA GmbH (Tyskland)* SOTRA-SEPEREF SAS (Frankrig) Stöckel GmbH (Tyskland)* Tarkett AB (Sverige) Tarkett France (Frankrig) Tarkett GDL SA (Luxemburg) Tarkett Holding GmbH (Tyskland) Tarkett Limited (UK) TMG Automotive (Portugal) Tönsmeier Kunstoffe GmbH & Co. KG (Tyskland) Upofloor Oy (Finland) Uponor Infra Oy (Finland) Veka AG (Tyskland) Veka Ibérica (Spnaien) Veka Plc (UK) Veka Polska (Polen) Veka SAS (Frankrig) Verseidag-Indutex GmbH (Tyskland) Vescom BV (Holland) Vulcaflex SpA (Italen) Wardle Storeys (UK) Wavin Baltic (Litauen) Wavin Belgium BV (Belgien) Wavin BV (Holland) Wavin France SAS (Frankrig) Wavin GmbH (Tyskland) Wavin Hungary (Ungarn) Wavin Ireland Ltd (Irland) Wavin Metalplast (Polen) Wavin Nederland BV (Holland) Wavin Plastics Ltd (UK) PVC-producenter, Ineos Vinyls (Belgien, Frankrig, Tyskland, UK, Holland, Norge, Sverige) Shin-Etsu PVC (Holland, Portugal) SolVin (Belgien, Frankrig, Tyskland, Spanien) VESTOLIT GmbH (Tyskland) Vinnolit GmbH & Co. KG (Tyskland, UK) Stabilisatorproducenter, Akcros Chemicals Akdeniz Kimya A.S. Asua Products SA Baerlocher GmbH Chemson Polymer-Additive AG Galata Chemicals IKA GmbH & Co. KG Lamberti SpA PMC Group Reagens SpA Blødgørerproducenter, BASF SE DEZA a.s. Evonik Industries AG (Germany) ExxonMobil Chemical Europe Inc. Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A Perstorp Oxo AB (Sweden) Forside: Ghelamco fodboldstadion i Gent, Belgien. Foto: KAA GENT

RESUME RAPPORT OVER AKTIVITETERNE I 2013

RESUME RAPPORT OVER AKTIVITETERNE I 2013 RESUME RAPPORT OVER AKTIVITETERNE I 2013 Frivillig forpligtelse, udfordringer og resultater VinylPlus er det fornyede, tiårige, frivillige engagement i Bæredygtig Udvikling, som den europæiske PVC-industri

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Vinyl 2010 Progress Report 2008 Aktivitets Rapport for 2007 SAMMENFATNING. The European PVC Industry's Sustainable Development Programme

Vinyl 2010 Progress Report 2008 Aktivitets Rapport for 2007 SAMMENFATNING. The European PVC Industry's Sustainable Development Programme Vinyl 2010 Progress Report 2008 Aktivitets Rapport for 2007 SAMMENFATNING The European PVC Industry's Sustainable Development Programme SAMMENFATNING Årsberetningen, den Frivillige Aftale og Vinyl 2010

Læs mere

Rapporterer om aktiviteterne i året 2009 Den europæiske PVC-industris Program for Bæredygtig Udvikling

Rapporterer om aktiviteterne i året 2009 Den europæiske PVC-industris Program for Bæredygtig Udvikling Vinyl 2010 Progress Report 2010 Rapporterer om aktiviteterne i året 2009 Den europæiske PVC-industris Program for Bæredygtig Udvikling VINYL 2010 SAMMENFATNING 2010 SAMMENFATNING Vinyl 2010 fremskridt

Læs mere

Vinyl 2010 Sammenfatning 2007

Vinyl 2010 Sammenfatning 2007 Vinyl 2010 Sammenfatning 2007 Den europæiske PVC Industris program for bæredygtighed SAMMENFATNING Progress Report, den Frivillige Aftale og Vinyl 2010 Progress Report er Vinyl 2010 s årlige gennemgang

Læs mere

Vinyl 2010 Sammenfatning 2 0 0 5

Vinyl 2010 Sammenfatning 2 0 0 5 Vinyl 2010 Sammenfatning 2 0 0 5 Rapport over aktiviteter i 2004 SAMMENFATNING DEN FRIVILLIGE FORPLIGTELSE OG VINYL 2010 PVC-industriens Frivillige Forpligtelse, der blev underskrevet i 2000, er en 10-års-plan

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND

LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND BILAG I LISTE OVER NAVNE, LÆGEMIDDELFORMER OG STYRKER, ADMINISTRATIONVEJ, OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE OCH NORGE OG ISLAND Medlems- land Indehaver af markedføringstilladelsen

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC

Handlingsplan for indsamling og genanvendelse. udtjente produkter af hård PVC Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K DEPARTEMENTET J.nr. M 3034-0023 Den 10. december 2003 Miljøministeriet Departementet Højbro Plads 4 1200 København K Tlf. 33 92

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

glattere end nogensinde før

glattere end nogensinde før FLOCATH QUICK glattere end nogensinde før Flocath Quick Alle gode gange tre: tre gange lavere friktion; silkeagtig belægning, glider blødt, glattere end nogensinde før* 3 3 tre gange højere komfort gennem

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus.

Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Sapa kort og godt Sapa har omkring 13.000 medarbejdere i 30 lande. Alle med stort kundefokus. Kort oversigt over aktiviteter Ekstrudering Belgien Canada Danmark Frankrig Holland Italien Kina Litauen Valsning

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi

Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Dansk Standard DS/EN 12597 1. udgave 2001-09-18 Bitumen og bituminøse bindemidler Terminologi Bitumen and bituminous binders Terminology DANSK STANDARD Danish Standards Association Kollegievej 6 DK-2920

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Riprazo 300 mg filmovertrukne tabletter Aliskiren Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban

Indlægsseddel: Information til brugeren. Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Indlægsseddel: Information til brugeren Tractocile: 37,5 mg/5 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Atosiban Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vyndaqel 20 mg bløde kapsler tafamidis Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

DANSK KVÆG * Kongres 2005

DANSK KVÆG * Kongres 2005 DANSK KVÆG * Kongres 2005 Tema 4 Kødkvægsproduktion under forandring Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen K.B. Lind Pedersen Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen Ammekoantal

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere