Eddie Bach, Flemming Nielsen og Torben Rafn. Atelier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eddie Bach, Flemming Nielsen og Torben Rafn. Atelier"

Transkript

1

2 Eddie Bach, Flemming Nielsen og Torben Rafn Frugt og insektædende fugle -naturlig pasning Atelier

3 Bach, Eddie Født 1970, har speciel interesse i frugt- og insektædende fugle og har holdt foredrag, skrevet artikler og specialer om denne gruppe fugles pasning og pleje. Holder og opdrætter frugt- og insektædende fugle, især skader og krage Har rejst i Afrika for at studere fuglene i deres naturlige biotoper. Arbejder til daglig i fugleafdelingen i Zoologisk Have, København. Nielsen, Flemming Født 1959, har fra sine unge år holdt og opdrættet forskellige fuglearter, dog specielt papegøje Ansat siden 1984 i Zoologisk Have, København, som dyrepasser. Har rejst og arbejdet i zoologiske haver rundt om i verden. Gennemførte i 1987 kursus i "Captive breeding and management of endangered animals" på Durrell Wildlife Conservation Center, Jersey. Har siden 1988 arbejdet i fugleafdelingen i Zoologisk Have, hvor han i dag er Assistant Curator for fuglene. Gennemførte i 1993 fagmodul på Kbh s universitet i Ethologi. Sidder i flere arbejdsgrupper, TAG s, under den Europæiske Zoosammenslutning, EAZA, og har i den forbindelse flere overvågnings opgaver af fuglearter. Er repræsentant i "Dansk Ornithologisk Forenings navnegruppe for Zoologisk Have. Rafn, Torben Født 1963, holder og opdrætter eksotiske Har siden drengeårene holdt forskellige dyr, og familien har altid haft tradition for stor naturinteresse. Har deltaget i naturbevarelsesarbejde i Afrika og Central Amerika. Har været instruktør for dyrehandlere omkring pasning og pleje af fugle, samt fungeret som gæstelærer på dyreassistent-uddannelsen på dyrehandlerspecialet. Arbejder med stambogsføring af enkelte fuglearter. Har holdt foredrag og undervist i Danmark og i udlandet i fugle under beskyttede forhold. Speciel interesse for ernæring og stambogsført avlsarbejde. Tekst Eddie Bach, Flemming Nielsen og Torben Rafn 2003 Forlaget Atelier 2003 ISBN Forlaget har forsøgt at finde alle rettighedsindehavere. Er nogen overset vil tilladelse forsøges opnået som aftale var indgået. Stor tak til følgende personer, der har bidraget med billeder til bogen. Mogens Stig Andersen: Omslag, s. 11, 62, 70, 91, 97, 128, 131, 135n, 137, 140, 143, 158, 164, 167, 186, 195n, 198n, 199n, 201, 202ø-n, 204ø-n, 205, 217ø, 218, 221, 244n Lennart Jürs: s. 100 Michael O. Jørgensen, Bio/zoo Information: s. 59, 194 Carl Lund: Omslag, s. 77, 87, 95n, 116n, 122, 123, 126, 132, 134, 148, 159, 163, 169, 173, 175ø n, 180, 182, 185ø, 192, 195ø, 199ø, 209, 216ø, 233, 244ø, 246ø Kenneth Nielsen: s. 55, 84, 207n John Sidor: s. 86, 99, 224 Simon Bruslund Jensen: s. 149, 152n, 227 Jacob Soelberg: s. 109, 116ø Claus Nielsen: Omslag, s. 117, 127, 130, 139, 159ø, 185n, 189, 211, 219ø, 245n, 246n Ove Brinkmann: s. 229, 231, 233, 234v - h Eddie Bach: 2 stk omslag, s. 13, 22, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 58, 60, 64, 68, 74, 78, 79, 80, 84ø, 93, 98, 110, 141, 146, 151, 152ø, 154, 172, 176, 179, 187, 193, 198ø, 200, 207ø, 208ø, 214n, 217, 219n Flemming Nielsen: 2 stk omslag, s. 7, 14ø n, 18, 39, 66, 72, 83, 88, 89, 90, 94, 95ø, 96, 101, 103, 108, 119, 120, 121, 125, 129, 135ø, 144, 155, 161, 166, 170, 171, 207n, 213, 217n, 225, 245ø Torben Rafn: s. 76, 212 Simon Bruslund Jensen takkes fordi han har stillet sine skitser til rådighed, for udarbejdelsen af kapitel 7, s. 79, 80, 81. Tak skal også lyde til dyrlæge Jette Clausen for udarbejdelse af kapitel 5 "Ernæring". Desuden stor tak til dyrlæge Ove Brinkmann, Gørlev dyreklinik, tlf for korrektur læsning af kapitel 4 "Fuglens fornøjelsessystem" og udarbejdelse af kapitel 13 "Sygdomme". Hjælpen fra de to ovennævnte personer har givet bogen yderligere værdifulde informationer. Desuden tak til Peter Andersen fra firmaet Peter Andersen Aps. for behjælpelige råd og vejledning vedr. foderdyr. Illustrationen til kapitel 4 "Fuglens fordøjelsessystem" er venligst stillet til rådighed fra skoletjenesten i Københavns ZOO, hvilket vi takker mange gange for. En særlig stor tak skal lyde til bogens korrekturlæsegruppe, der har arbejdet på højtryk, på trods af det gode varme sommervejr.

4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Kapitel 1 Taksonomi 9 Opdeling af underarter 9 Klassficering af fugle 10 Kapitel 2 Anskaffelse af frugt -og insektædende fugle 11 Personligt besøg 11 Nærmere undersøgelse 15 Kapitel 3 Akklimatisering og tilvænning 16 Nyimporterede vildtfangne fugle 16 Tilvænnede fugle og fugle opdrættet under beskyttede forhold 19 Kapitel 4 Fuglens fordøjelsessystem 22 Kapitel 5 Ernæring 26 Proteiner, fedt og kulhydrater 26 Drikke- og badevand 28 Gennemgang af vitaminer 29 Vitaminer 29 Mineraler 34 Hindringer for udnyttelsen af mineraler 38 Oxalisk syre 38 Fytin syre 38 3

5 Kapitel 6 Foder og foderteknikker 39 Frugt- og insektæderfoder 41 Levende foder 47 Foderblandinger til frugt- og insektædende fugle 58 Diæter til altædende fugle (omnivores) 59 Diæt A 59 Diæt A1 59 Diæt B 60 Diæt til frugtædende fugle (frugivores) 61 Diæt C 61 Diæter til nektarædende fugle (nectivores) 61 Diæt D 61 Diæt E 62 Diæt F 62 Diæter til insektædende fugle (insectivores) 63 Diæt G 63 Diæt H 64 Fodertilvænning 64 Diæter til kødædende fugle (carnivores) 66 Diæt I 66 Diæt J 66 Diæt K 67 Kapitel 7 Hold under beskyttede forhold 67 Kassebur 68 Indendørsvoliere 70 Udendørsvoliere 72 Fuglehuset 74 Drivhuse og vinterhaver 76 Store fritflyvningshaller 77 Indretning af bur og voliere 79 Lys 82 Grene som voliereinteriør 82 Bundlag i volierer 84 Kapitel 8 Opdræt 86 Kønstestning 87 Opdrætsomgivelser 89 Opdrætsstimuli 92 Reder og redemuligheder 93 4

6 Rugning og opdrætsforløb 97 Levende foder til opmadning 98 Kapitel 9 Kunstig udrugning og håndopmadning 101 Rugemaskinen 102 Udrugningsprocessen 104 Håndopmadning 107 Foder 108 Fodring 110 Problemer med håndopmadning 113 Kapitel 10 Fuglene 115 Rikser 115 Vadefugle 117 Frugt-, grøn- og kejserduer 126 Turakoer 133 Kolibrier 136 Musefugle 140 Isfugle og latterfugle 142 Biædere 145 Ellekrager 150 Næsehornsfugle 153 Skægfugle 157 Tukaner 160 Brednæb 165 Pittaer 168 Bülbül 171 Blåfugle 174 Bladfugle 176 Drosler 178 Skadedrosler 181 Sangtimalier og andre mindre timalier 184 Fluesnappere 188 Brillefugle 191 Nektarfugle og edderkoppejægere 193 Tangarer 197 Euphonia og organister 200 Honningsugere 203 Stære og Mainastære 206 Pungstære 210 Krager og skader 213 5

7 Kapitel 11 Planter 216 Indendørsvoliere 217 Udendørsvoliere 219 Kapitel 12 Mærkning, dataregistrering og stambøger 220 Kapitel 13 Sygdomme 224 Behandling 225 Kilder til patogene bakterier og svampe 226 Desinfektionsmidler 227 Afføring som diagnostisk værktøj 228 Forskellige sygdomme m.m 229 Almindelige sygdomme 240 Skema over almindelige sygdomme 241 Kapitel 14 Fodervejledning 243 Litteraturliste 247 6

8 Forord Udgivelsen af denne bog er fra forfatternes side ment som en hjælp i forbindelse med den daglige pasning og pleje af frugt- og insektædende Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med denne fuglegruppe, såvel den private fugleholder med hovedvægten lagt på få volierer som pryd i haven, som på større fuglehold hvor opdræt er det vigtigste formål samt zoologiske haver og dyreparker. Bogen behandler nogle unikke kerneområder i bl.a. kapitlerne om ernærings- og foderteknik, noget som tidligere kun har været omtalt i mindre omfang. Sammenholdes disse kapitler med kapitlet om»fodervejledning«, er der alene her en uvurderlig kilde af informationer. Gennemgangen af arter er - ud fra deres familie - opdelt i forskellige grupper. Kun specifikke arter er omtalt, idet en generel omtale, efter forfatternes mening, ville gøre bogen for omfangsrig og uoverskuelig. Kapitlet omhandlende sygdomme er udarbejdet af en af vore førende dyrlæger på fugleområdet, og som noget nyt prioriteres forebyggelse fremfor behandling af sygdomme, som måske kunne have været undgået. Det er forfatternes håb, at bogen vil blive et godt og informativt arbejdsredskab for alle med interesse for frugt- og insektædende Til sidst skal der lyde en tak til de mange som på den ene eller anden måde har gjort udgivelsen af denne bog mulig, det være sig forfatteren af kapitlet om sygdomme, dyrlæge Ove Brinkmann, fotograferne for udlån af de mange billeder og korrekturlæserne, der har svedt sig gennem manuskriptet i den varme sommer. Uden disse menneskers velvillige hjælp, var bogen aldrig blevet til. Coletostær (Sarcops calvus) 7

9 Indledning Inden for hold af fugle under beskyttede forhold har man det med at placere fuglene i bestemte grupper nogle ud fra deres ernæringsbehov og andre igen ud fra den videnskabelige systematik, som f.eks. hos papegøjerne. Fuglene, som bogen her omhandler, er navngivet ud fra deres ernæringsbehov, idet den omfatter en enorm mængde forskellige fugle, der er opdelt i indtil flere slægter og arter. Fuglene i denne gruppe kaldes i daglig tale for frugt - og insektædende fugle og omfatter faktisk alt lige fra de små kolibrier over vadefugle til mindre arter rov En direkte oversættelse af navnet på denne type fugle, der på engelsk kaldes»softbillls«og på tysk»weichfresser«er hhv.»blødnæb«og»blødæder«. Det betyder imidlertid ikke, at de omhandlede fugle har et blødt næb, men derimod, at deres føde består af alt lige fra nektar over bløde frugter og bær til insekter. Mange af de større arter som latterfugle, skader og krager æder såvel mindre pattedyr som mindre Der findes dog inden for den systematik, som mennesket har»opfundet«, en gråzone, hvor en stor del arter er inddelt i passende grupper, mens en hel del andre arter ikke er det. Her tænkes bl.a. på papegøjer, hvortil også lorierne hører. Sidstnævnte type ernærer sig ikke ved frø og nødder, men derimod ved nektar og bløde og søde frugter. En anden gruppe er de frøædende fugle, hvortil væverne hører. Arten Sortnakket Væver (Ploceus nigricollis) er imidlertid ikke frøædende, men skal ernæringsmæssigt behandles som den fuglegruppe, denne bog omhandler nemlig de frugt- og insektædende Som tidligere nævnt er de frugt - og insektædende fugle en enorm gruppe, der er opdelt efter deres ernæringsbehov, og her det vigtigt yderligere at opdele den i følgende fem kategorier alt efter fødevalg: Omnivore altædende Insectivore insektædende Frugivore frugtædende Nectivore nektarædende Carnivore kødædende Definitionen af frugt -og insektædende fugle er derfor i nogen grad ret subjektiv og afhænger af såvel individuelle instinkter som af skarpt afgrænsede regler. Generelt set er det fugle, som ikke ernærer sig ved frø, men derimod ved frugter, insekter, nektar eller kød. Der er i denne bog brugt danske fuglenavne fra den, på nuværende tidspunkt, gældende navneliste over verdens fuglearter, udarbejdet af Dansk Ornitologisk Forening s navnegruppe. 8

10 Kapitel 1 Taksonomi Ordet»taksonomi«betyder iflg. Politikens»Nudansk Ordbog«: Kategorisering af elementer i et hierarkisk system, klassedeling eller systematik. Moderne taksonomi baserer sig på det banebrydende DNA-arbejde af C. G. Sibley og B. L. Monroe i deres monumentale værk:»distribution and Taxonomy of the Birds of the World«, New Haven and London (Yale University Press) fra Siden er der i nye værker arbejdet videre med at udbygge og underbygge dette arbejde.»handbook of the Birds of the World«, Lynx, er et sådant nyt værk, der er ført helt»up to date«med de forskellige»component species«(delarter), som Sibley og Monroe har med som mulige nye og fuldt ud anerkendte arter. Den mest brugte form for systematik er begreberne: Slægt og art. I systematikkens barndom var det opfindelsen af»den Binære Nomenklatur«, af svenskeren Carl von Linné i 1758, der gjorde det muligt at genkende et hvilket som helst dyr eller en plante, uanset hvilket sprog man talte. Linné indførte et slægtsnavn og et artsnavn begge på latin til hvert dyr og hver plante, han beskrev. Alle fugle, der lignede hinanden, fik samme slægtsnavn, men eget artsnavn. Opdeling af underarter En art defineres som»en samling af individer (population), som forplantningsmæssigt set danner en enhed, og som i naturen holder sig adskilt fra andre populationer, så den ikke krydser sig med dem og får forplantningsdygtigt blandingsafkom«. Hvis derimod to populationer krydser sig og får forplantningsdygtigt blandingsafkom, regnes begge populationer for hørende til én og samme art, og som følge heraf opstår der en blandingspopulation. Et eksempel herpå er Sortkragen og Gråkragen, som på en bred front ned gennem Sønderjylland og Tyskland danner en blandingspopulation. Derfor regnes disse to populationer for to geografiske racer af samme art, Corvus corone. De geografiske racer har vist sig at spille en væsentlig rolle i forståelsen af fuglenes udvikling og zoogeografi. Det er derfor af stor betydning at give dem deres eget, veldefinerede navn. Man har derfor indført»den Trinære Nomenklatur«og af det igen begrebet: Underart. Efter slægtsnavnet og artsnavnet følger underartsnavnet for den geografiske race. Da Sortkragen er den først beskrevne, geografiske race (nominatracen), har den hævd på artsnavnet corone og får det derfor også som underartsnavn. Sortkragen vil nu komme til at hedde Corvus corone corone. Gråkragen derimod beholder artsnavnet, men får sit eget underartsnavn cornix, og hedder derfor Corvus corone cornix. 9

Pragtfinker. Henning Pust Pragtfinker. Fuglehold i Danmark

Pragtfinker. Henning Pust Pragtfinker. Fuglehold i Danmark ISBN ISBN 978-87-7857-690-3 87-7857-690-3 9 788778 576903 Henning Pust Pragtfinker Pragtfinker Pragtfinkerne er nogle af de mest eftertragtede fugle. Det skyldes deres flotte farver og en størrelse, der

Læs mere

Michael O. Jørgensen. Egern. Atelier

Michael O. Jørgensen. Egern. Atelier Michael O. Jørgensen Egern Atelier 2007 For la get Ate li er, www.atelier.dk 2007 Tekst: Michael O.Jørgensen Fagredaktion: Torben Rafn og Michael O. Jørgensen ISBN 978-87-7857-738-2 Forfatteren Michael

Læs mere

Frank Sundgaard Nielsen Zebrafinker

Frank Sundgaard Nielsen Zebrafinker Zebrafinken er en populær burfugl. Det er der gode grunde til. Zebrafinker har et livligt væsen. De er ikke særligt krævende, men nemme at passe og opdrætte. Endelig findes der zebrafinker i mange forskellige

Læs mere

Astrid Falk. Terrariet. - en grundbog ATELIER

Astrid Falk. Terrariet. - en grundbog ATELIER Astrid Falk Terrariet - en grundbog ATELIER Forord Kornsnoge er populære beboere i terrariet og opdrættes forholdsvis ofte. Billedet viser en unge, som kun er et par måneder gammel. Ide senere år er antallet

Læs mere

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L)

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) Gråkrage/Sortkrage Øverst gråkrage, nederst sortkrage, som dog har spor af gråkrage i sig Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) 1 Status og udbredelse Gråkragen

Læs mere

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland 4 MiljøBiblioteket Iltsvind Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg Hovedland Redaktører Peter Bondo Christensen er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

De mest almindeligt holdes kæledyr fuglearter er psittacines (papegøjer) og spurvefugle (siddende fugle som kanariefugle og finker). Disse to grupper af fugle omfatter næsten 6.000 af de over 9.000 anerkendte

Læs mere

Adskiller overordnet levende organismer i større grupper Planteriget, dyreriget Animalia (Dyreriget)

Adskiller overordnet levende organismer i større grupper Planteriget, dyreriget Animalia (Dyreriget) Taksonomi/Fylogeni/Systematik/Arter/Navngivning Taksonomi er den faglige disciplin, der dels navngiver de enkelte levende organismer, og dels sammen med fylogenien, placerer dem i deres indbyrdes slægtskab.

Læs mere

Wilhelm Bauer. Byg et hønsehus

Wilhelm Bauer. Byg et hønsehus Wilhelm Bauer Byg et hønsehus Wilhelm Bauer Byg et hønsehus Atelier 4 Service Indhold Nogle indledende ord 6 Høns skal også have tag over hovedet 9 Specielt: Op i buskene 10 Et tilbageblik 12 En høne

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Havens fisk. Benny B. Larsen F. Ingemann Hansen. Vælg de rigtige fisk til havedammen. Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år

Havens fisk. Benny B. Larsen F. Ingemann Hansen. Vælg de rigtige fisk til havedammen. Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år Her præsenteres de mest almindelige bassinfisk og nogle af de mere specielle arter, så der skulle være mulighed for at finde passende fisk til alle bassin størrelser.

Læs mere

Præsentation af Dr. Colin Walker

Præsentation af Dr. Colin Walker Præsentation af Dr. Colin Walker Oversat og redigeret af Ove Fuglsang Jensen Rundt om i verden findes dyrlæger der er specialister i brevduesygdomme, og en af dem er Dr. Colin Walker i Melbourne, Australien.

Læs mere

Flagermuspapegøjer. Der har i de senere år ikke været

Flagermuspapegøjer. Der har i de senere år ikke været Flagermuspapegøjer Der har i de senere år ikke været skrevet meget om flagermuspapegøjer, men emnet ser dog stadig ud til at være aktuelt. Det skyldes måske, at det er nogle specielle fugle, og nogle loriholdere

Læs mere

Eksotiske insekter Fugleedderkopper, skorpioner, knælere, skolo pen dere, vandrende pinde og andre hvirvelløse dyr - naturlig pasning

Eksotiske insekter Fugleedderkopper, skorpioner, knælere, skolo pen dere, vandrende pinde og andre hvirvelløse dyr - naturlig pasning Tom Larsen Eksotiske insekter Fugleedderkopper, skorpioner, knælere, skolo pen dere, vandrende pinde og andre hvirvelløse dyr - naturlig pasning Atelier Tekst Tom Larsen 2004 Forlaget Atelier 2004 www.atelier.dk

Læs mere

Pasningsvejledning for art Gulkindet amazone og Ecuador amazone. 1. Dyreart. 2. Fuldvoksen størrelse: Gulkindet amazone ca. 35 cm. Ecuador ca. 33 cm.

Pasningsvejledning for art Gulkindet amazone og Ecuador amazone. 1. Dyreart. 2. Fuldvoksen størrelse: Gulkindet amazone ca. 35 cm. Ecuador ca. 33 cm. Pasningsvejledning for art Gulkindet amazone og Ecuador amazone 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Dansk navn: Videnskabeligt navn: Dansk navn: Amazona autumnalis autumnalis. Gulkindet amazone Amazona autumnalis

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Eksotiske pattedyr -naturlig pasning

Eksotiske pattedyr -naturlig pasning Michael O. Jørgensen Eksotiske pattedyr -naturlig pasning Atelier Michael O. Jørgensen Født 1963. Har siden barnsben haft med eksotiske dyr og naturbevarelse at gøre. Har igennem årene holdt og opdrættet

Læs mere

Pasningsvejledning for art Blåpandet amazone og Gulvinget Blåpandet amazone

Pasningsvejledning for art Blåpandet amazone og Gulvinget Blåpandet amazone Pasningsvejledning for art Blåpandet amazone og Gulvinget Blåpandet amazone 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Amazona aestiva aestiva. Dansk navn: Blåpandet amazone Videnskabeligt navn: Amazona aestiva xanthopteryx

Læs mere

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud - 1 - Forord Lemvig Kommune vil gerne sætte fokus på sund levevis for alle børn og unge. Allerede i 1999 blev der udarbejdet en overordnet kostpolitik

Læs mere

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

DYREPASSER. Grøn uddannelse. Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! DYREPASSER Grøn uddannelse - ét skridt foran! Landbrugsskolen Sjælland Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Dyrepasser På dyrepasseruddannelsen kan du tage ét af følgende tre specialer:

Læs mere

Pasningsvejledning for art Cuba amazone og Tucuman amazone. 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Amazona leucocephala leucocephala Dansk navn: Cuba amazone

Pasningsvejledning for art Cuba amazone og Tucuman amazone. 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Amazona leucocephala leucocephala Dansk navn: Cuba amazone Pasningsvejledning for art Cuba amazone og Tucuman amazone 1. Dyreart Videnskabeligt navn, Amazona leucocephala leucocephala Dansk navn: Cuba amazone Videnskabeligt navn: Amazona Tucumana Dansk navn: Tucuman

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

Begrebsafklaring, terminologi, pædagogik og formidling

Begrebsafklaring, terminologi, pædagogik og formidling Begrebsafklaring, terminologi, pædagogik og formidling Projekt Danske Dyrenavne set i pædagogisk perspektiv Af Søren Breiting, MIND (Forskningsenhed for Matematik-, IKT- og Naturfags Didaktik) Institut

Læs mere

4 // Grafisk produktion og workflow

4 // Grafisk produktion og workflow // Grafisk produktion og workflow Færdigt produkt Kunde Forfatter, John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 192 sider i en Pantone farve + sort Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus.

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Man kan have en hund eller en kat, men man kan også have en gna-ver, som mar-svin, ham-stre eller ka-ni-ner. Et kæledyr er et dyr, som man holder af. Man

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Iagttag duernes gødning i sæsonen

Iagttag duernes gødning i sæsonen Iagttag duernes gødning i sæsonen Af Dr. vet. Colin Walker Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Iagttag duernes gødning i sæsonen Af Dr. vet. Colin Walker, Australien Melbourne Bird Veterinary

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

Fodring. Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater.

Fodring. Jeg vil vove at kalde disse ytringer for u-underbyggede postulater. Fodring Her i opdrættet bliver dyrene fodret med Mifuma (tidligere Ovator) og hestespark 1 som grundfoder og derudover hø. Grønt er ikke på daglig basis, men et supplement jævnligt afhængig af årstid,

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Rapporten fra udvalget om bure og volierer

Rapporten fra udvalget om bure og volierer Rapporten fra udvalget om bure og volierer Som det vil være en del bekendt efterhånden, så blev det på kongressen i 2009 aftalt, at vi skulle nedsætte et udvalg, der skulle se på, om vi kunne opstille

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Gul/blå ara. Beskrivelse:

Gul/blå ara. Beskrivelse: Gul/blå ara Den gul/blå ara er en af de største papegøjearter udover hyacint araen, panden er grøn, brystet er gult, og resten af fuglen er blå. Ansigtet er hvidt, med streger omkring øjnene, iris er grålig.

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009

Mellem- og ældstetrinnet Darwin-år 2009. Darwins finker. Naturfag For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Darwins finker For ældstetrinnet Udarbejdet af Lars Poort, september 2009 Mellem og ældstetrinnet Side 1 Darwins finker Til faget: Klassetrin: Mellem- og ældstetrinnet Antal lektioner: 4-5 lektioner Beskrivelse:

Læs mere

MUS et undervisningsmateriale fra klasse

MUS et undervisningsmateriale fra klasse MUS et undervisningsmateriale fra 5.-10. klasse 1 Forord I forbindelse med et besøg i Guldager Naturskole: http://skoletjenesten.esbjergkommune.dk/besøgssteder%20for%20folkeskoler/guldager%20natursk ole.aspx,

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Fugleedderkopper. Søren Rafn. Terrarier i Danmark

Fugleedderkopper. Søren Rafn. Terrarier i Danmark Hold af fugleedderkopper er i de senere år blevet en meget populær hobby, og ikke uden grund. Fugleedderkopper er både fascinerende, smukke og spændende at holde som hobbydyr. Samtidig er der efterhånden

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Kenneth Duelund. Guppyer

Kenneth Duelund. Guppyer Kenneth Duelund Guppyer If you are bored with raising the easier types of fish such as discus or African cichlids, switch over to guppies and I guarantee you won t ever be bored with your fish again! Stan

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen Aarhus Universitetsforlag I S B N 978-87-7934-297-2

nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen Aarhus Universitetsforlag I S B N 978-87-7934-297-2 lilli fransen, anna nørgaard og else østergård nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen I S B N 978-87-7934-297-2 9 788779 342972 Aarhus Universitetsforlag Nordbomønstre Nordbomønstre Dragtsnit fra Middelalderen

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Skovens fødekæder Middel (4. - 6. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Frugtsalat Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Over eller under jorden Intro Der findes

Læs mere

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER 4 N SE S A KL din mad D Dig og A M R E K K SU SUKKER MADKLASSEN 4 For ti år siden fik mange fredagsslik. I dag spiser næsten alle børn og unge slik eller en anden form for tilsat sukker hver dag. Dvs.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Produktion og styring

Produktion og styring Per Nikolaj Bukh & Thomas Borup Kristensen (red.) Produktion og styring Perspektiver på økonomistyringen Festskrift til Poul Israelsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Per Nikolaj Bukh & Thomas

Læs mere

Pod fruit - protein i foder

Pod fruit - protein i foder Pod fruit - protein i foder Af Edward Baeten Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Pod fruit er den type af grøntsager og

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT

HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT HUNDEHVALPENS SUNDHED KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Hundehvalpens sundhed - kort fortalt af fagdyrlæge Finn Boserup Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Islandsk Fårehund. Islandsk Fårehund. Dansk Kennel Klub. Dansk Kennel Klub Islandsk Fårehund. Racehunde i Danmark

Islandsk Fårehund. Islandsk Fårehund. Dansk Kennel Klub. Dansk Kennel Klub Islandsk Fårehund. Racehunde i Danmark Islandsk Fårehund Dansk Kennel Klub Islandsk Fårehund Den Islandske Fårehund kan føres tilbage til vikingernes bosættelser på Island. Den har en udstråling af blidhed og charme i kombina tion med noget

Læs mere

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr

Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Dansk Primat Sammenslutning Foreningen for Exotiske pattedyr Indholdsfortegnelses: Side 3 Formand: Allan Larsen København tlf. 38 19 50 96 e-mail: kontakt@aber.dk Kasserer: Michael Olsen Svebølle tlf.

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

NUTRIBIRD indeholdsfortegnelse.

NUTRIBIRD indeholdsfortegnelse. NUTRIBIRD indeholdsfortegnelse. Nutribird BEO Nutribird Beo er et fuldfoder både til pleje og opmadning af beoer og andre store insekt- og frugtspisende fugle. Det er videnskabelig sammensatte piller med

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Fugle i Danmark - ved foderbrættet. Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved foderbrættet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads

Læs mere

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke

Rumænien. Scanbird ApS www.scanbird.com. Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni. Politiken Plus rejse. med John Frikke Rumænien Donau-deltaet med fugle & natur 25. maj - 1. juni Politiken Plus rejse med John Frikke Scanbird ApS www.scanbird.com Donau ja bare ordet leder straks tanker hen mod Johan Strauss vidunderlige

Læs mere

E n p l a d s i s o l e n Ve l p a n s r e t U r g a m l e

E n p l a d s i s o l e n Ve l p a n s r e t U r g a m l e Ve l p a n s r e t Truer faren, trækker skildpadden hoved og lemmer ind og stoler på det beskyttende skjold, mens den venter på at faren driver over. For en skildpadde har god tid. E n p l a d s i s o

Læs mere

50 Samfundstænkere. 1. e-udgave, 2009 ISBN Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

50 Samfundstænkere. 1. e-udgave, 2009 ISBN Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 50 Samfundstænkere 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0313-7 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

ALT OM HØNS. Dværghøns ]bwz[ \b_jj_][ \h aa[ Undulater livlige nysgerrige kloge

ALT OM HØNS. Dværghøns ]bwz[ \b_jj_][ \h aa[ Undulater livlige nysgerrige kloge PETS Dværghøns ]bwz[ \b_jj_][ \h aa[ Jeremy Hobson og Celia Lewis Fritz Dietrich Altmann Læs alt om høns, fra indretning af hønsegården til fodring, om æg, kyllinger og de forskellige racer, og hvordan

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier ISBN 87-7857-447-1 9 788778 574473 Kanariefugle findes i mange forskellige varianter, som er fremavlet gennem mange år. Få et overblik over de mange varianter, og læs om hvordan man fremavler særlige former

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Hans J. Nielsen. Træning af. Rovfugle. Atelier

Hans J. Nielsen. Træning af. Rovfugle. Atelier Hans J. Nielsen Træning af Rovfugle Atelier 2006 Forlaget Atelier www.atelier.dk ISBN 87-7857-752-8 Layout: Elisabeth Gothart 2006 Bogen er skrevet af Hans Nielsen Tak til Leonard Durman-Walters Leonard

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikplads: Dyrepasser speciale dyrehandel

Ansøgning om godkendelse som praktikplads: Dyrepasser speciale dyrehandel Ansøgning om godkendelse som praktikplads: Dyrepasser speciale dyrehandel 1. Navn Virksomhedens navn Adresse Postnr. og by Telefon/Mobiltlf. Hjemmeside E-mail adresse Ønskes svar på ansøgning om godkendelse

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE ChemVet Calf PASTE koncept KALVE Calf PASTE concept Et innovativt management redskab til styring af den første kritiske periode i livet hos unger af drøvtyggere Tilskudsfoder til stabilisering af starten

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED I TROLDKVINDENS VÆRKSTED EN LILLE BOG OM KERSTIN EKMAN OG SKRIVEKUNSTEN AF BIRGITTE ANDERSEN I troldkvindens værksted Af Birgitte Andersen 1. udgave Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag, 2016 Omslag

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

INDHOLD FORORD 10 INDLEDNING 12

INDHOLD FORORD 10 INDLEDNING 12 INDHOLD FORORD 10 INDLEDNING 12 KAPITEL 1 HERMENEUTIK UDGANGSPUNKTET FOR TEKSTANALYSEN 15 Læringsmål i kapitel 1......................... 15 1.1. Hermeneutik og hermeneutisk analyse............ 16 1.2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Få et kick ass 2012! Umahro Cadogan for 3x07 Torsdag d. 26. januar 2012

Få et kick ass 2012! Umahro Cadogan for 3x07 Torsdag d. 26. januar 2012 Få et kick ass 2012! Umahro Cadogan for 3x07 Torsdag d. 26. januar 2012 1 Menuen Mere mental power Bedre koncentration Mere overskud i hverdagen Mere energi Mere indre ro 2 3 4 Mennesket anno 2012 5 6

Læs mere

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring

Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Forslag til fagpakke i Molekylær ernæring Titel: Indhold: Placering: Molekylær ernæring/molecular Nutrition Almen molekylær ernæring (5 ECTS) Bioaktive Fødevarekomponenter og Functional Foods (10 ECTS)

Læs mere

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk

Supplerende materiale i serien Natur og Museum, som kan købes på museet eller online på www.nathistshop.dk EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? Fugle Form og funktion Middel (4.- 6. klasse) Danmarkshallen og Den Globale Baghave Seneste opdateret 08.06.2015 Lærervejledning Hjemme på skolen: I forbindelse med

Læs mere