Det somatiske område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2014 Det somatiske område"

Transkript

1 Sundhedsaftalerne for Det somatiske område LOMMEHÅNDBOG for personale på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland

2 Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner Lommehåndbogen er udarbejdet af en arbejds gruppe med repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Midtjylland og fra Regionalt Sundheds samarbejde Januar 2011 ISBN: Kontaktsted: Afdelingen for Regionalt Sundhedssamarbejde Kommunesamarbejde og Sundhedsaftaler ved Anita Fogh, tlf Regionshuset Viborg, Region Midtjylland Telefon: Lommehåndbogen findes også på under Region Midtjylland Fælles, Regionale dokumenter, Generelle patientforløbsrettede PRI, Sundhedsaftaler Region Midtjylland og på Region Midtjyllands hjemmeside under Parterne skal melde ændringer i de forskellige kontaktoplysningsoversigter til Regionalt Sundhedssamarbejde, som opdaterer oversigterne. (Tlf , Grafisk Service

3 INDLEDNING Formålet med denne lommehåndbog er en kortfattet information af den sundhedsfaglige del af den generelle sundhedsaftale på det somatiske område i Region Midtjylland. Håndbogen er et opslagsværk, som er et let anvendeligt arbejdsredskab for dem, der i hverdagen skal sikre det sammenhængende patientforløb. Til brug for den enkelte er der indlagt plastiklommer, hvor der kan lægges nedkopierede lokale aftaler. Det sammenhængende patientforløb forudsætter et samarbejde, som er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt. For enkelthedens skyld anvendes begrebet patient, som synonym for borger. DET SOMATISKE OMRÅDE 3

4 De fælles værdier i sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland Samarbejde Vi vil samarbejde om at skabe sammenhængende patientforløb mellem sektorer internt i sektorerne Handlekraft Vi handler ud fra initiativpligten, som skal tages der, hvor patienten fysisk opholder sig, og hvor uenigheder om ansvarsplacering og økonomiske byrder afklares efterfølgende mellem parterne med gensidig respekt for den anden sektors faglige vurdering med ansvarlighed, hvor vi ikke lover noget på andre sektorers vegne, men tager hensyn til det relevante serviceniveau og kompetenceområde Resultater Vi skaber resultater ved effektiv ressourceudnyttelse viden og evidens kvalitet dygtighed Tillid Vi sikrer og skaber tillid til hinanden gennem dialog gensidig respekt Det betyder bl.a., at vi har en gensidig forpligtigelse til at sikre dialog om større kapacitetsændringer og opgaveoverdragelser. Dynamik Vi skaber og sikrer dynamikken i samarbejdet gennem udvikling dristighed Den generelle sundhedsaftale med den politiske, administrative og sundhedsfaglige del samt de 19 lokale sundhedsaftaler mellem regionen og de enkelte kommuner findes på: DET SOMATISKE OMRÅDE 4

5 1. Alfabetisk indholdsfortegnelse 2. Kommunikation og parternes tilgængelighed 3. Indlæggelse 4. Udskrivelse, herunder efter normal fødsel og af for tidligt fødte børn 5. Træningsområdet 6. Hjælpemidler og behandlingsredskaber 7. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder den patientrettede forebyggelse 8. Opfølgning på rapportering af utilsigtede hændelser i sektorovergange 9. Samarbejde om opgaveoverdragelse mellem sektorer Plastiklommer

6 1. ALFABETISK INDHOLDSFORTEGNELSE Afklaringskatalog vedr. hjælpemidler 57 Aftaler: Hjælpemidler og behandlingsredskaber 55 Indlæggelse 13 Træningsområdet 43 Udskrivelse 23 Aftale om opgaveoverdragelse 75 Aftale om UTH 71 Akut indlæggelse Almen praksis og forebyggelse 67 Almindelig ambulant genoptræning 45 Almindelig ambulant genoptræning og frit valg 51 Alternativer til akut indlæggelse 14 Ambulant genoptræning 45 Behandlingsredskaber 56 Borgerrettet forebyggelse 67 Definition på forebyggelse 66 Dosisdispensering og medicin 34 Dødsfald 28 Egentræning 45 Forebyggelse af uhensigtsmæssige akutte indlæggelser 14 Forebyggelse 65 Forebyggelse og almen praksis 67 Forebyggelse og hospitalsansvar 68 Forebyggelse og kommunernes ansvar 68 Forebyggelse og regionens rådgivningsforpligtigelse 69 Forebyggelse og uddannelse 69 For tidlig fødsel og udskrivelse Frit valg og almindelig ambulant genoptræning 51 Frit valg og genoptræning 51 Frit valg og specialiseret ambulant træning 51 Fælles værdier for sundhedssamarbejdet 4 DET SOMATISKE OMRÅDE 6

7 Færdigbehandlet patient 25 Færdigbehandlet patient og registreringsdato 26 Færdigbehandlet patient og kommunal forberedelsestid 26 Genoptræning 43 Genoptræning og frit valg 51 Genoptræning og information 49 Genoptræning og kommunale opgaver 45, 51 Genoptræning og kontaktinformation 50 Genoptræning og kontaktpersonordning 50 Genoptræning og landsdelsbehandling 47 Genoptræning og privathospital 48 Genoptræning og snitfladekatalog 46 Genoptræning og ventetid 52 Genoptræningsplan 44 Hjemmeplejen 14, 16, 18 Hjemmeplejens opgaver ved indlæggelse 18 Hjælpemiddelområdet 55 Hjælpemiddelafdelinger og telefonliste 62 Hjælpemidler, afprøvning og opfølgning 62 Hjælpemidler og akut indlæggelse 58 Hjælpemidler og hospitalernes ansvar 57, 60 Hjælpemidler og instruktion 62 Hjælpemidler og kommunernes ansvar 59, 60 Hjælpemidler og terminalpatienter 63 Hjælpemidler og tilpasning, vedligeholdelse og reparation 62 Hjælpemidler og tvivl om myndighedsforpligtigelse 63 Hjælpemidler og udlån 58, 63 Hjælpemidler og udskrivelse 61 Hjælpemidler og kommunal forberedelsestid 61 Hospitalets opgaver ved hjælpemidler 57, 60 Hospitalets opgaver ved indlæggelse 19 Hospitalets opgaver ved træning 44, 47 Hospitalets opgaver ved udskrivelse Hurtig udskrivelse fra hospital 24 Høreapparater 64 DET SOMATISKE OMRÅDE 7

8 Information til samarbejdsparter 11 Information om genoptræning Indlæggelse 13 Initiativpligten i sundhedssamarbejdet 4, 27 Indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse 69 Kommunal forberedelse ved udskrivelse 26, Kommunale kontakttelefonnumre 11 Kommunale tilbud til forebyggelse af akutindlæggelse 16 Kommunens ansvar ved forebyggelse og sundhedsfremme 68 Kommunens opgaver ved hjælpemidler 59 Kommunens tilgængelighed for borgeren 11 Kommunikation mellem parterne 11 Kommunikation om slutstatus ved genoptræning 49 Kommunikation ved ambulant genoptræning 49 Kontaktinformation og genoptræning 50 Kontaktpersonordning og genoptræning 50 Kronisk sygdom og genoptræning 53 Lægelig vurdering 25 Lægens opgaver ved indlæggelse 16 Medicin ved indlæggelse 16, 18 Medicin ved udskrivelse 34 Medicin og dosisdispensering 34 MRSA 16-19, 28, Normal fødsel og udskrivelse 37 Opfølgning på utilsigtede hændelser 71 Opgavefordeling på hjælpemiddelområdet Opgavefordeling v. for tidligt fødte 39 Opgavefordeling v. indlæggelse Opgavefordeling v. normale fødsler 37 Opgavefordeling v. patientrettet forebyggelse Opgavefordeling v. træning Opgavefordeling v. udskrivelse Opgaveglidning 76 Opgaveoverdragelse og aftale 75 DET SOMATISKE OMRÅDE 8

9 Patientinformation ved udskrivelse 25 Patient m. uændret funktionsevne 31 Patient m. nedsat funktionsevne Patientrettet forebyggelse 67 Praktiserende læges opgaver ved forebyggelse 67 Praktiserende læges opgaver ved indlæggelse 16 Rapportering af utilsigtede hændelse 71 Registrering af færdigbehandlet patient 26 Registreringsdato for færdigbehandlet 26 Retningslinjer for udlån af hjælpemidler 58, 61 Risikomanager 74 Rådgivningsforpligtigelse og forebyggelse 69 Samarbejdsparternes tilgængelighed 11 Slutstatus og genoptræning 49 Snitfladekatalog og træningsområdet 46 Specialiseret ambulant genoptræning 44, 47 Specialiseret ambulant træning og frit valg 51 Sundhedsaftale, den generelle 4 Sundhedsaftaler, de lokale 4 Sundhedsaftale om forebyggelse og sundhedsfremme 65 Sundhedsaftale om genoptræningsområdet 43 Sundhedsaftale om hjælpemiddelområdet 55 Sundhedsaftale om indlæggelse 13 Sundhedsaftale om udskrivelse 23 Sundhedsfremme 65 Sundhedsplejen og for tidligt fødte 39 Sundhedsplejen og normale fødsler 37 Sundhedsplejens telefonvagt 38 Telefonliste og hjælpemidler 62 Træningsområdet, se genoptræning 7 Typer af udskrivningsforløb DET SOMATISKE OMRÅDE 9

10 Udadgående hospitalsfunktioner 16, 24 Udlån af hjælpemidler 58, 61 Udskrivelse 23 Udskrivelse af for tidligt fødte 39 Udskrivelse ved normal fødsel 37 Utilsigtede hændelser mellem sektorer 71 Varslingsfrister ved udskrivelse se kommunal forberedelsestid 28 Værdier for sundhedssamarbejdet 4 Åben indlæggelse 20, 35 DET SOMATISKE OMRÅDE 10

11 2. KOMMUNIKATION OG PARTERNES TILGÆNGELIGHED 2.1. Parternes tilgængelighed Kommunens tilgængelighed for den indlagte patient Patientens sundhedsfaglige kontaktperson hjælper med videreformidling af kontakttelefonnummer til kommunen, hvis patienten har behov for kontakt til sin kommune under indlæggelsen. Oversigt med kommunale kontakttelefonnumre til patienter: Samarbejdsparternes indbyrdes tilgængelighed hele døgnet Kontakten mellem samarbejdsparterne sker via en kontaktliste, som indeholder information om kommunerne i regionen. Listen kan anvendes af såvel hospitaler som praktiserende læger og vagtlæger, når de skal have kontakt til kommunernes visitation eller vagthavende sygeplejerske. Listen skal ikke anvendes af patienter og findes på: DET SOMATISKE OMRÅDE 11

12 Egne noter DET SOMATISKE OMRÅDE 12

13 3. INDLÆGGELSESFORLØB 3.1. Værdier for den gode indlæggelse 3.2. Definition på uhensigtsmæssig indlæggelse 3.3. Overvejelser inden eventuel indlæggelse Hjemmeplejens personale (ISBAR) Praktiserende læge/vagtlæge 3.4. Opgaver og opgavefordeling PRAKTISERENDE LÆGE Ved akutte og planlagte indlæggelser HJEMMEPLEJEN Ved akutte og planlagte indlæggelsesforløb HOSPITALET Ved akutte og planlagte indlæggelser 3.5. Aftaler for udvalgte patientgrupper Patienter m. Åben indlæggelse Patienter m. kommunikationsvanskeligheder DET SOMATISKE OMRÅDE 13

14 3.1. Værdier for den gode indlæggelse Vi vil medinddrage patienten og de pårørende, hvis patienten ønsker det Vi vil finde alternativer til uhensigtsmæssige indlæggelser Vi vil forberede indlæggelsen Vi vil sikre entydig og fyldestgørende kommunikation og koordinering mellem de involverede parter Vi vil påbegynde planlægningen af udskrivelsen ved indlæggelsen Vi vil sikre, at patienten oplever sammenhæng i indlæggelsesforløbet Vi vil så vidt muligt anvende elektronisk kommunikation for at sikre effektiv og sikker kommunikation ved indlæggelse 3.2. Definition på uhensigtsmæssig indlæggelse Akut indlæggelse på hospital, som ikke var nødvendig, hvis der var tilbud i kommunen om relevant indsats eller hvis der var mulighed for vurdering af patienten på et højere lægefagligt specialiseringsniveau på et tidspunkt, hvor en afklaring kunne foretages uden indlæggelse. (Sundhedsstyrelsens definition fra 2009) 3.3. Overvejelser inden eventuel indlæggelse Sygeplejemæssige overvejelser hos hjemmeplejens personale (Hvis hjemmeplejen medvirker ved indlæggelsen) Observationer vedr. personens helbredsmæssige situation Hvilke væsentlige ændringer er der hos personen (almen tilstand/blodtryk/puls/temperatur/respiration/hudfarve/urin/ afføring/bevidsthedsniveau mm.) Ved kommunikation med kollega/vagtlæge/hospital om en patient anvend følgende ISBAR-kommunikation : DET SOMATISKE OMRÅDE 14

15 Inden du ringer Vurdér patienten Overvej, hvem det er relevant at kontakte (kollega eller læge) Læs de nyeste notater i journalen Hav relevant dokumentation som fx: Journal, medicinliste, væskeskema, laboratoriesvar, undersøgelsessvar m.m. klar Når du ringer til kollega/vagtlæge/hospital Identifikation Sig dit navn, din funktion og kommune Sig patientens navn og CPR-nr. Situation Jeg ringer, fordi (beskriv) Jeg har målt følgende værdier: BT/puls/temp./ mm.. eller Jeg har observeret væsentlige ændringer i følgende: BT/puls/ respirationsfrekvens/hudfarve/sår mm. Baggrund Diagnosticerede diagnoser Kort referat af sygehistorie indtil nu Analyse Jeg mener, problemet er...(beskriv) Problemet er nok kardialt/ respiratorisk/ neurologisk mm. Jeg kender ikke problemet, men pt. har fået det værre Patienten er ustabil. Vi må gøre noget Jeg er bekymret Råd Skal vi ikke (beskriv) Hvad synes du, jeg skal gøre? Hvad mener du, at jeg skal observere og hvor ofte? Hvornår skal vi tales ved igen? DET SOMATISKE OMRÅDE 15

16 Lægelige overvejelser i samarbejde med hjemmesygeplejen Har patienten et akut udrednings- og behandlingsbehov? Er der et alternativ til indlæggelse? Råd og vejledning og faglig sparring hos vagthavende læge på hospitalet på den relevante afdeling eller visiterende sygeplejerske på akut modtageafdeling Ambulant undersøgelse samme dag/næste dag Alternative muligheder i kommunen Oversigt over subakutte og specialrådgivningstilbud på regionens hospitaler og oversigt over regionale udadgående hospitalsfunktioner: Oversigter over kommunale tilbud og telefonkontakt: Opgaver og opgavefordeling PRAKTISERENDE LÆGE Ved akutte og planlagte indlæggelsesforløb Kommunikation med og information til patienten Inddrager patientens og evt. pårørendes viden og kompetencer, behov, og forventninger Informerer patient og evt. pårørende om: Indlæggelsesdiagnose Evt. supplerende undersøgelser på hospitalet Behandlingsmuligheder Risiko for komplikationer Bivirkninger ved behandling vs. ikke behandling Informerer patienten om at medbringe: Egen medicin (ordineret og ekstra medicin i glas/doseringsæsker) Evt. personligt tilpassede hjælpemidler Evt. personligt MRSA-kort DET SOMATISKE OMRÅDE 16

17 Andre opgaver Overvejer alternative indlæggelsesmuligheder evt. i samarbejde med kommunens hjemmesygepleje /hjemmepleje for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Se afsnit 3.3. Er opmærksom på MRSA-huskeliste om risikosituationer og risikofaktorer. Link: SST s vejledning om MRSA på Udarbejder henvisning Udarbejder medicinoversigt. Fra 2011: Det Fælles Medicinkort (FMK) Vurderer behovet for patienttransport i forbindelse med indlæggelsen. Pjece om patienttransport: +patienter/befordring Se afsnit 3.5. om aftaler for udvalgte patientgrupper om specialprocedurer ved indlæggelse Herudover ved planlagte indlæggelsesforløb Kommunikation med og information til patienten Oplyser og rådgiver patienten og evt. pårørende om Frit sygehusvalg, ventetider, patientvejleder m.m. Andre opgaver Indsamler observationer og forundersøgelser, som kan foretages i primær sektor og/eller ambulant på hospital inden indlæggelse Udfører evt. MRSA-kontrolpodning ved tidligere MRSA-bærere eller -inficerede Medinddrager evt. hjemmesygeplejen i disse forberedelser inden indlæggelsen DET SOMATISKE OMRÅDE 17

18 HJEMMEPLEJEN Ved akutte og planlagte indlæggelsesforløb (Hvis hjemmeplejen medvirker ved indlæggelsen) Kommunikation med og information til patienten Indhenter samtykkeerklæring hos patienten til indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger mhp. udveksling af helbredsoplysninger Informerer patienten om det kommende indlæggelsesforløb Hjælper patienten med specifikke problemstillinger: Egen medicin medtages ved indlæggelsen (ordineret og ekstra medicin i glas/ doseringsæsker) og evt. oversigt over medicin Evt. personligt tilpassede hjælpemidler Informerer om den normale kommunale procedure ved indlæggelse af patienter herunder afbestilling af kommunale ydelser etc. Opfordrer ved kendskab til patienter med personligt MRSAkort vedkommende til at fremvise kortet ved indlæggelsen Andre opgaver Overvejer sammen med praktiserende læge/ vagtlæge alternative kommunale muligheder, som kan forebygge en uhensigtsmæssig indlæggelse. Se afsnit 3.3. Sender patientoplysninger til hospital Afbestiller kommunale serviceydelser, hvis dette ikke sker automatisk i forbindelse med modtagelse af indlæggelsesadvis fra hospitalet Se i afsnit 3.5. om aftaler for udvalgte patientgrupper med specialprocedurer ved indlæggelse Desuden ved planlagte indlæggelsesforløb Patienter med maskinel dosisdispensering Efter aftale med patienten og ud fra en individuel konkret vurdering afbestiller hjemmesygeplejen dosisdispensering til apotek og praktiserende læge DET SOMATISKE OMRÅDE 18

19 HOSPITALET Ved akutte og planlagte indlæggelsesforløb Kommunikation med og information til patienten Tildeler patienten en kontaktperson Indhenter samtykkeerklæring hos patienten til indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger mhp. udveksling af helbredsoplysninger Er opmærksom på MRSA-personkort og MRSA-huskeliste om risikosituationer og risikofaktorer. Link: SST s vejledning om MRSA på Formidler kontakttelefonnummer til kommunen til patienter med behov for kontakt hertil (visitationen). Oversigt over kommunale kontakttelefonnumre: Andre opgaver Giver besked til kommunen iht. lokal aftale, hvis indlæggelsesregistrering i kommunen ikke sker automatisk Specialprocedurer ved indlæggelser: se afsnit 3.5. om aftaler for udvalgte patientgrupper Udarbejder en tværfaglig udrednings- og behandlingsplan for patienten inden for 24 timer Kontakter praktiserende læge og/eller hjemmeplejen ved behov for yderligere information Forbereder kommunen så tidligt som muligt og senest jf. de kommunale forberedelsestider ved forventning om funktionsnedsættelse. Se afsnit 4.5. i aftalen om udskrivelsesforløb. Desuden ved akutte indlæggelsesforløb Afbestiller kommunale serviceydelser, hvis hjemmeplejen ikke er involveret i indlæggelsen (praktisk hjælp, personlig pleje, madordning mm.) Underretter pårørende hurtigst muligt efter indlæggelsen, hvis det ikke er sket Afmelder efter aftale med patienten og ud fra en individuel vurdering evt. maskinel dosisdispensering til apotek og praktiserende læge ved brug af standardblanket. Link til standardblanket på e-dok. : Linkadresse, se side 2 DET SOMATISKE OMRÅDE 19

20 Herudover ved planlagte indlæggelsesforløb Anmoder eventuelt ved tidligere MRSA-bærere eller inficerede om podningssvar inden indlæggelse 3.5. Aftaler for udvalgte patientgrupper PATIENTER m. ÅBEN INDLÆGGELSE Definition Åben indlæggelse er en indlæggelse, som kan anvendes af patienten, pårørende eller personale i hjemmeplejen, som en direkte indlæggelse fra hjemmet til den for patienten kendte stamafdeling uden mellemkomst af vagtlæge, skadestue eller modtageafdeling. Tilbuddet findes på alle regionens hospitaler. Typer af målgrupper for åben indlæggelse 1. Patienter i palliativ behandling 2. Patienter med forbigående ustabil tilstand med høj risiko for forværring af lidelsen f.eks. hjertepatienter 3. Patienter, der udskrives med ustabil tilstand f.eks. ustabil astma, svær infektion, i dialyse, i kemobehandling Patienter i palliativ behandling Får ved visitation til åben indlæggelse udleveret en Tildeling til åben indlæggelse ved palliativ indsats, som kan fremvises til hospital, vagtlæge mm. Link til tildelingsskemaet: Procedurer ved brug af åben indlæggelse i palliativ behandling er beskrevet for hjemmeplejen, praktiserende læge/vagtlæge og stamafdeling på e-dok. : Linkadresse, se side 2 I løbet af 2011 vil aftalen om palliativ indsats blive lagt på e-dok. : Linkadresse, se side 2 DET SOMATISKE OMRÅDE 20

21 PATIENTER m. KOMMUNIKATIONSVANSKELIGHEDER Personer, der bor på social institution og har fysisk og/eller psykisk handicap Det er det enkelte hospitals ledelse, der har ansvaret for at sikre et tilstrækkeligt opsyn med indlagte patienter, herunder vurdere behovet for evt. fast vagt samt ansvaret for de udgifter, som er forbundet hermed. Desuden er det hospitalet, som træffer afgørelser herom og disponerer over nødvendigt personale. Hvis et bosted for handicappede har et ønske om, at et personalemedlem opholder sig udover normal besøgstid hos en beboer, så er det afdelingsledelsens beslutning i hvilket omfang tilstedeværelsen kan finde sted såvel under hensyn til patientbehandlingen, som afdelingens behandling i øvrigt af andre indlagte patienter. En hospitalsafdeling kan ikke forlange, at en patient er ledsaget, og et bosted kan ikke fordre, at hospitalet aflønner en institutionsansat for dennes ophold på hospitalet med mindre dette forud er aftalt. Det betyder, at der i hvert enkelt tilfælde aftales, om et personale, som kender patienten, følger med på hospitalet ved indlæggelsen. Aftalen omfatter også personer m. demens, både på institution/i eget hjem. DET SOMATISKE OMRÅDE 21

22 Egne noter DET SOMATISKE OMRÅDE 22

23 4. UDSKRIVELSE 4.1. Værdier i den gode udskrivelse 4.2. Sikring af hurtig udskrivelse Kommunernes tilbud Hospitalernes tilbud 4.3. Definition på færdigbehandlet patient 4.4. Opgaver og opgavefordeling Det udskrivende afsnit 4.5. Kommunal forberedelsestid ved udskrivelse Typer af udskrivelser 4.6. Særlige ydelser ved udskrivelse Medicin 4.7. Aftaler for udvalgte patientgrupper Forløbsprogrammer for patienter m. kronisk sygdom Patienter m. Åben indlæggelse Patienter m. MRSA Patienter i hjemmeposedialyse Patienter m. erhvervet hjerneskade børn, unge og voksne Masseudskrivelse fra hospital ifm. sundhedsberedskab 4.8. Udskrivelse ved normal fødsel Værdier Typer af udskrivelser af mor/far og barn Opgaver og opgavefordeling 4.9. Udskrivelse af for tidligt fødte Værdier Målgruppe Opgaver og opgavefordeling DET SOMATISKE OMRÅDE 23

24 4.1. Værdier for det gode udskrivelsesforløb Vi vil medinddrage patienten og de pårørende, hvis patienten ønsker det Vi vil informere patienten om helbredstilstand og de forebyggelses-, behandlings- og plejetiltag, som vedkommende skal fortsætte med efter udskrivelsen Vi vil sikre, at patienten oplever sammenhæng i udskrivelsesforløbet Vi vil planlægge udskrivelsen ved indlæggelsen Vi vil udvise fleksibilitet og tage hensyn til patienten Vi vil have kommunale og regionale sundhedsydelser, som kan sikre hurtig udskrivelse efter færdigbehandling på hospital Vi vil sikre entydig og fyldestgørende kommunikation og koordinering mellem de involverede personalegrupper Vi vil så vidt muligt anvende elektronisk kommunikation for at sikre effektiv og sikker kommunikation ved indlæggelse 4.2. Sikring af hurtig udskrivelse fra hospitalet Kommunernes tilbud Kommunerne har forskellige behandlings- og rehabiliteringstilbud, støtte- og omsorgstilbud, som kan sikre hurtig udskrivelse, når patienten er færdigbehandlet på hospitalet. Oversigter over kommunernes tilbud: Hospitalernes tilbud Hospitalerne har forskellige udadgående funktioner, som kan være med til at sikre hurtigere udskrivelse. De anvendes, fordi behandlingen bedst foregår i et samspil med patientens daglige handlinger og sociale liv, selv om patienten fortsat har brug for specialiseret behandling. Oversigter over hospitalernes tilbud: DET SOMATISKE OMRÅDE 24

25 4.3. Færdigbehandlet somatisk patient i stationær regi definition og sundhedsfaglig beskrivelse I det regionale sundhedssamarbejde anvendes Sundhedsstyrelsens definition ved registrering af en færdigbehandlet patient, der ikke udskrives umiddelbart ifm. patienten vurderes færdigbehandlet: En patient er efter lægelig vurdering færdig behandlet, dvs. at behandling er afsluttet eller at indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten. (Definition fra Sundhedsstyrelsen dec. 2009) I følgende beskrivelse af en færdigbehandlet patient uddybes Sundhedsstyrelsens definition med de faglige overvejelser og opgaver, som indgår i den daglige kliniske praksis: A. Den lægelige vurdering Ud fra en lægelig helhedsvurdering er den somatiske patient færdigbehandlet i stationær regi, når: Sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme er afsluttet Indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling, fordi der ikke mere er behov for en specialiseret indsats, som kræver specialkundskab og/eller specialudstyr, som kun findes på et hospital Den fortsatte almene og specialiserede behandling bedst foregår i et samspil med patientens daglige handlinger og sociale liv Evt. medicin og de hjælpemidler, som hospitalet er ansvarlig for, er klar til udlevering til patienten B. Information til patienten Hospitalet har informeret patienten om: Helbredstilstand og behandlingsmuligheder DET SOMATISKE OMRÅDE 25

26 Andre lægeligt forsvarlige behandlingsmuligheder og konsekvenser af ingen behandling, risikoen for komplikationer og bivirkninger, relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder Eventuel mulig hjælp efter den sociale lovgivning C. Information til samarbejdsparterne Ved udskrivelsen sender hospitalet følgende til samarbejdsparterne (de administrative opgaver): Sygeplejeepikrise Genoptræningsplan ved lægeligt begrundet behov Rehabiliteringsplan fra de behandlingsafsnit, hvor den udarbejdes. Udskrivelsesnotat efter indlæggelse i akut modtageafdeling eller lægeepikrise efter 2 døgn ved indlæggelse i almindelig sengeafsnit, jf. servicemål Sammenhængen mellem færdigbehandlet og kommunal forberedelsestid Den kommunale forberedelsestid angiver den tid, som er nødvendig for kommunen til at planlægge de nødvendige foranstaltninger, som skal være til stede, når patienten kommer hjem fra hospitalet. Hvor kommunen skal inddrages jf. sundhedsaftalen om udskrivelsesforløb og kommunal forberedelsestid (se afsnit 4.5.), aftales udskrivelsestidspunktet med kommunen, så patienten er klar til at blive udskrevet den dag, patienten bliver registreret som færdigbehandlet. Det betyder at: Hospitalspersonalet i sin planlægning af udskrivelsen af den enkelte patient søger i størst muligt omfang at sikre sammenfald mellem den faktiske udskrivelsesdato og den dato, hvor patienten registreres færdigbehandlet MEN det betyder også, at: Det tidspunkt, patienten registreres som færdigbehandlet på hospitalet, ikke kan ændres, selv om det ikke stemmer overens med de kommunale forberedelsestider DET SOMATISKE OMRÅDE 26

27 Patienten ikke kan blive på hospitalet, hvis vedkommende kan modtages tidligere i den kommunale hjemmepleje end forberedelsestiden foreskriver Patienter, der lægeligt vurderes som terminale, skal ikke registreres som færdigbehandlede. Patienter med Åben indlæggelse, se afsnit Opgaver og opgavefordeling HOVEDREGEL: Det er hospitalet, der har initiativpligten ved en udskrivelse. Det udskrivende afsnit Medinddrager patient og evt. pårørende i udskrivelsesforløbet Informerer patienten og evt. pårørende om diagnose, indsats for behandling og rehabilitering, risiko for komplikationer og bivirkninger ved behandling vs. ikke behandling, forebyggelsesmuligheder og muligheder for egen indsats Oplyser patienten og evt. pårørende om, hvordan og hvornår kontaktpersonen på hospitalet kan kontaktes, og hvor længe, kontaktpersonordningen gælder Udarbejder i samarbejde med patienten, evt. pårørende og visitator/hjemmesygeplejen en plan for efterforløbet Meddeler kommunen så tidligt som muligt om færdigbehandlingsdato, hvis patienten har behov for praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje Se afsnit 4.5. Kommunal forberedelsestid Giver så tidligt som muligt kommunen besked, hvis der sker ændringer i patientens tilstand og dermed tidspunktet for færdigbehandling/udskrivelse Den kommunale visitator visiterer til de kommunale tilbud (f.eks. midlertidigt ophold på korttidsplads eller plejebolig) og er i vurderingen i dialog med bl.a. hospitalsafdeling Meddeler kommunen om udskrivelsestidspunkt, hvis patienten er kendt af kommunen, eller kommunen skal inddrages i efterbehandlingen Udarbejder genoptræningsplan, hvis der er et lægeligt begrundet behov herfor DET SOMATISKE OMRÅDE 27

28 Sender sygeplejeepikrise til hjemmesygeplejen eller medsender det patienten, hvis hjemmesygeplejen skal inddrages i efterbehandlingen Sender udskrivelsesnotat til egen læge ved udskrivelse fra akut modtageafdeling eller medsender det patienten Sender lægeepikrise jf. servicemål Regionshospitalet Hammel NeuroCenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Holstebro sender tværfaglig ICFstatusrapport til patientens kommune ved udskrivelse af patienter m. hovedtraume, tilgrænsende lidelser og apopleksi fra Link til ICF-statusrapport: Ved udskrivelse af patienter m. MRSA/formodet MRSA Se afsnit 4.7. aftale om samarbejde om MRSA Formidler patientens ønske om rygeafvænning via epikrise til patientens læge eller kontakt til kommunalt tilbud på: Kommunal forberedelsestid ved udskrivelse Typer af udskrivelser se de næste sider VÆR OPMÆRKSOM PÅ! Ved pludselige ændringer i patientens/familiens situation, herunder dødsfald Vurdere hvem, der skal have besked. (Kontaktpersonen på hospitalsafsnittet, den kommunale hjemmepleje eller andre). DET SOMATISKE OMRÅDE 28

29 Type 1. HOSPITALSKONTAKT UNDER 24 / INDLÆGGELSE I AKUT MODTAGEAFSNIT UNDER 48 TIMER Kontaktform til hospital: Fx akut modtageafdeling, skadestue, ambulant behandling, dagpatient, sammedagskirurgi Ydelsestyper Kommunal forberedelsestid Handlinger Efter serviceloven: Træning Hjælpemidler se kap. 6 Praktisk hjælp Personlig pleje Efter sundhedsloven: Hjemmesygeplejeydelser, fx Insulin Sårskift Øjendrypning Medicinering Smertebehandling Sondeernæring Terminalpleje efter åben indlæggelse Genoptræningsplan Hospitalskontakt under 24 timer: Besked så tidligt som muligt Ved indlæggelse i akut modtageafsnit fra timer: Besked inden for de første 24 timer 1. Altid telefonisk henvendelse forud for udskrivelse Dagtid: visitator Vagttid: vagthavende sygeplejerske Se oversigt over kommunal tlf. kontakt: 2. Hjælpemidler, som hospitalet er ansvarlig for, medsendes patienten. Se kap Medicin ved udskrivelsen, jf. afsnit Hospitalsafdeling udleverer sygeplejeepikrise til patient og sender kopi til kommunen 5. Oplysning om evt. egenbetaling ved praktisk hjælp og personlig pleje DET SOMATISKE OMRÅDE 29

30 Type 2. UDSKRIVELSE FRA STATIONÆRT SENGEAFSNIT Type 2A: Patienten har efterfølgende KUN brug for SYGEPLEJEYDELSER Ydelsestyper Kommunal forberedelsestid Handlinger Hjemmesygeplejeydelser efter sundhedsloven: Standard sygeplejeydelser, fx Insulin Sårskift Øjendrypning Medicinering Smertebehandling, Sondeernæring Terminalpleje efter åben indlæggelse Kan hjemsendes samme dag 1. Altid telefonisk henvendelse forud for udskrivelse Dag- og vagttid: se oversigt over kommunal telefonkontakt: 2. Hospital udleverer sygeplejeepikrise til patienten og sender kopi til kommunen 3. Hospitalet medsender nødvendige sygeplejeartikler aftales ved udskr. til det 1. døgn 4. Medicin ved udskrivelsen jf. afsnit Evt. hjælpemidler, som hospitalet er ansvarlig for: se kap. 6. Sygeplejeydelser, som kræver oplæring af hjemmesygeplejen: Behandlingsmetoder, som ikke er kendt i hjemmesygeplejen Besked tidligst muligt og senest dagen før udskrivelse, men hospitalet SKAL have aftalt oplæring af kommunalt personale inden udskrivelsen Sygeplejeartikler: Efter aftale Ved standard sygeplejeydelser: til det 1. døgn Ved nye eller specielle sygeplejeartikler: til de første døgn DET SOMATISKE OMRÅDE 30

31 Type 2B: Patienter med SAMME FUNKTIONSEVNE OG FORTSAT BEHOV FOR KOMMUNALE YDELSER 1 Ydelsestyper Kommunal forberedelsestid Handlinger Ydelser efter serviceloven, fx: Træning Hjælpemidler se kapitel 6 Praktisk hjælp Personlig pleje Evt. kombineret med Ydelser efter sundhedsloven: Hjemmesygeplejeydelser, fx Insulin Sårskift Øjendrypning Medicinering Smertebehandling, Sondeernæring Terminalpleje efter åben indlæggelse Besked hurtigst muligt og senest i dagtid dagen før Ved sygeplejeydelser, som kræver oplæring af hjemmesygeplejen, SKAL hospitalet have aftalt oplæring af kommunalt personale inden udskrivelsen velsen 1. Dagtid: visitator Se oversigt over kommunal telefonkontakt: 2. Hospitalsafdelingen udleverer sygeplejeepikrise til borger og sender kopi til kommunen 3. Medicin ved udskrivelsen jf. afsnit 4.6. Evt. genoptræningsplan 1 Også patienter, der er podet for MRSA, men podningssvar foreligger ikke/mrsa-bærere uden infektioner forårsaget af MRSA DET SOMATISKE OMRÅDE 31

32 Type 2C: Patienter med NEDSAT FUNKTIONSEVNE, ÆNDRET BEHOV eller NYOPSTÅET BEHOV for kommunale ydelser 2 Ydelsestyper Kommunal forberedelsestid Handlinger Ydelser efter serviceloven: Ændrede eller nye: Træning Hjælpemidler se kapitel 6 Praktisk hjælp Personlig pleje Evt. kombineret med Ydelser efter sundhedsloven: Hjemmesygeplejeydelser, fx Insulin Sårskift Øjendrypning Medicinering Smertebehandling, Sondeernæring Terminalpleje efter åben indlæggelse Så hurtig som muligt eller senest 2 hverdage før udskrivelse. Hverdage: pr. telefon efterfulgt af skriftlig besked. Weekend/ helligdag: aftale lokal kommunikationsform, så visitator kan prioritere opgaven mandag/ førstkommende hverdag Ved sygeplejeydelser, som kræver oplæring af hjemmesygeplejersker, SKAL hospitalet have aftalt oplæring af kommunalt personale inden udskrivelsen 1. Dagtid: visitator Se oversigt over kommunal tlf. kontakt: 2. Ved behov for visitationsmøde: indkaldelse hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage før mødet 3. Hospitalsafdelingen udleverer sygeplejeepikrise til borger og sender en kopi til kommunen 4. Medicin ved udskrivelsen jf. afsnit 4.6. Genoptræningsplan 2 Omfatter også patienter m. infektion forårsaget af MRSA. DET SOMATISKE OMRÅDE 32

33 Type 2D: Patienter med NEDSAT FUNKTIONSEVNE, ÆNDRET BEHOV FOR STØRRE/SPECIELLE HJÆLPEMIDLER OG BOLIGÆNDRINGER Ydelsestyper Kommunal forberedelsestid Handlinger Hjælpemidler og boligændringer, fx: Installering af større hjælpemidler i hjemmet Indkøb af specielle hjælpemidler Opsætning af greb Evt. kombineret med Ydelser efter serviceloven: Personlig pleje Praktisk hjælp Ydelser efter sundhedsloven: Hjemmesygeplejeydelser, fx Insulin Sårskift Øjendrypning Medicinering Smertebehandling, Sondeernæring Terminalpleje efter åben indlæggelse Genoptræningsplan Besked hurtigst muligt og senest 5 kalenderdage før udskrivelse Ved sygeplejeydelser, som kræver oplæring af hjemmesygeplejersker, SKAL hospitalet have aftalt oplæring af kommunalt personale inden udskrivelsen 1. Løbende dialog mellem parterne umiddelbart efter indlæggelsen 2. Dagtid: visitator Se oversigt over kommunal tlf. kontakt: 3. Ved behov for visitationsmøde: indkaldelse hurtigst muligt og senest inden for 2 hverdage før mødet 4. Hospitalsafdelingen udleverer sygeplejeepikrise til borger og sender en kopi til kommunen 5. Medicin ved udskrivelsen jf. afsnit 4.6. DET SOMATISKE OMRÅDE 33

34 4.6. Særlige ydelser ved udskrivelse Medicin Patienter med uændret medicinordination Hospitalet giver patienten recept på evt. manglende medicin og medsender medicin, indtil det er muligt at afhente på apoteket Hvis patienten ikke selv kan administrere dosering, skal medicinen være doseret, indtil hjemmesygeplejebesøg Hospitalsafdelingen skal give besked til hjemmesygeplejen/ visitationen, hvis den skal medvirke ved medicindispensering og administration. Patienten medgives et udskrift af medicinlisten fra EPJ til hjemmesygeplejersken Patienter med ændret medicinordination Hospitalet giver patienten recept eller afdelingen bestiller elektronisk eller telefonisk på apotek og aftaler med patient og evt. pårørende om udbringning eller afhentning af medicin Hospitalet medgiver patienten medicin i den mængde, som rækker til, at medicinen kan fås på apoteket. Patienter, der ikke selv kan administrere dosering, skal have den doseret Medicin kan medgives op til 7 dage, hvis der er igangsat en kur (fx smertestillende ifm. operation, til færdiggørelse af Heliobactor eradikationsbehandling, antibiotika) eller ved udtrapning af medicin (fx prednisolon) Patienten medgives et udskrift af medicinlisten fra EPJ til hjemmesygeplejersken, hvis hun er inddraget Patienter, hvor dosisdispensering er afmeldt Patienten gives recept til 3 uger på samtlige præparater, som patienten udskrives med Hospitalet medgiver patienten samtlige præparater, indtil recepten kan indløses Patienten medgives aktuel medicinliste (udskrift fra EPJ) Hospitalet kontakter hjemmesygeplejen, hvis der skal ophældes medicin. Der kan være behov for at bestille doseringsæsker DET SOMATISKE OMRÅDE 34

35 Hospitalets læger kan ikke tilmelde patienten til maskinel dosisdispensering. Ved receptfornyelse 3 uger efter udskrivelsen vurderer egen læge ny tilmelding til maskinel dosisdispensering Medicinordination via Det Fælles Medicinkort (FMK), når det indføres. Lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse Se sundhedsaftale om træning i kapitel 4. Behandlingsredskaber og hjælpemidler efter udskrivelse Se sundhedsaftale om behandlingsredskaber og hjælpemidler i kapitel Aftaler for udvalgte patientgrupper FORLØBSPROGRAMMER FOR PATIENTER m. KRONISK SYGDOM Sundhedsaftale om indlæggelse og udskrivelse gælder også for patienter m. kronisk sygdom. Ansvars- og opgavefordelingen mellem primær og sekundær sektor ved rehabilitering er beskrevet i forløbsprogrammerne: Diabetes type 1: Hjerte-kar/ ASK: KOL: PATIENTER m. ÅBEN INDLÆGGELSE Procedurer ved udskrivelse fra stamafdeling efter brug af åben indlæggelse ved palliativ indsats er beskrevet for stamafdeling på e-dok. Linkadresse, se side 2 Patienter med åben indlæggelse registreres ikke som færdigbehandlet under indlæggelsen med mindre det er patienter, der ønsker at være i hjemmet i den sidste tid, men som venter på en kommunal foranstaltning, inden vedkommende kan udskrives til kommunen. Se typer af Åben indlæggelse i kapital 3 afsnit 3.5. Patienter, der lægeligt vurderes som terminale, skal ikke registreres som færdigbehandlede. DET SOMATISKE OMRÅDE 35

36 Aftale om tværsektoriel samarbejde om palliativ indsats over for patienter med behov for lindrende behandling lægges i 2. halvdel af 2011 på: PATIENTER m. MRSA Kommunal forberedelsestid: Se typer af udskrivelsesforløb afsnit 4.5. Hjemmesygeplejen kan varetage kontrolpodningen: Hos de patienter, hvor hjemmesygeplejen har varetaget MRSA-behandlingen Hvor patienten ikke kan transporteres til læge, enten selv eller ved hjælp af andre De kommunale hygiejnenøglepersoner kan få vederlagsfri telefonisk rådgivning hos hygiejnesygeplejerskerne i regionen. Link til telefonnumre: PATIENTER I HJEMMEPOSEDIALYSE I Region Midtjylland er der indgået en økonomisk aftale om patienter i hjemmeposedialyse. Aftalen findes i den administrative del af den generelle sundhedsaftale: PATIENTER m. ERHVERVET HJERNESKADE BØRN, UNGE OG VOKSNE Aftalen vil i løbet af 2011 være at finde på e-dok. Linkadresse, se side 2 MASSEUDSKRIVELSE FRA HOSPITAL ifm. SUNDHEDSBEREDSKAB I det tværsektorielle samarbejde i sundhedsberedskabet har beredskabschefen ansvaret for at igangsætte denne aftale. DET SOMATISKE OMRÅDE 36

37 4.8. Udskrivelse VED NORMAL FØDSEL Værdier Vi vil skabe sammenhæng og koordination i overgangen fra hospitalet til hjemmet Vi vil styrke familiedannelsen samt barnets trivsel Vi vil forebygge genindlæggelser Typer af udskrivelser af mor/far og barn Førstegangsfødende tilbydes indlæggelse i 48 timer efter fødslen. Tvungen udskrivelse kan ikke ske mellem Flergangsfødende tilbydes indlæggelse i 2 til 6 timer efter fødslen Ved ambulant fødsel kontaktes familien inden for 24 timer efter udskrivelsen Ved hjemmefødsel tilbydes hjemmebesøg af jordmoderen inden for 24 timer efter fødslen. Andet besøg aftales med familien efter behov og koordineres med sundhedsplejersken OPGAVER OG OPGAVEFORDELING Fødestedet har ansvaret for den nyfødte og moderen efter udskrivelsen, indtil familien har haft personlig kontakt med/besøg af sundhedsplejersken. Dette sker senest 5-7 dage efter udskrivelsen. Fødestedet kan kontaktes alle dage hele døgnet. Fødestedet Varetager pleje og observation af mor og barn under indlæggelsen Understøtter etablering af amning eller anden ernæring af den nyfødte Tilbyder og iværksætter RhD profylakse til mødre med RhD negativ blodtype Informerer om og tilbyder forældrene screeningsprogrammer: Hørescreening Biokemisk neonatal screening inkl. hælblodprøve Evt. ordinerede screeninger Informerer om sundhedsplejens tilbud DET SOMATISKE OMRÅDE 37

38 Informerer om Sundhedsplejersketelefonen Giver forældrene de informationer, som gør dem i stand til at kunne identificere tilstande hos mor og barn, som kræver kontakt med professionelle for udredning, rådgivning og vejledning i barselsperioden Orienterer forældrene om, hvor de kan henvende sig på fødestedet ved behov for akut hjælp eller rådgivning, indtil der er etableret kontakt med den kommunale sundhedspleje Sender efter fødslen efter indhentning af samtykkeerklæring fødselsanmeldelsen til den kommunale sundhedspleje indenfor det første hverdagsdøgn og til praktiserende læge dagen efter fødslen Såfremt moderen ikke ønsker besøg af sundhedsplejersken, orienterer fødestedet efter aftale med moderen den praktiserende læge og den kommunale sundhedspleje Ved sundhedsfaglige problemer med mor eller barn indhenter fødestedet samtykkeerklæring hos moderen inden videreformidling af dette til den kommunale sundhedspleje Gennemfører efterfødselssamtale Kontaktoplysninger til kommunens sundhedsplejersker, familievejledere vedr. børn med varig fysisk og psykisk funktionsevne og socialrådgivere vedr. sårbare familier, herunder underretning kan ses på: Sundhedsplejen i kommunen Besøger/kontakter familien i den første uge efter udskrivelsen Henviser så tidligt som muligt til jordmoder, praktiserende læge, socialforvaltning eller andre relevante samarbejdsparter ved problemer af ikke sundhedsplejefaglig karakter i barselsperioden Informerer forældrene om helbredsundersøgelser for mor og barn hos egen læge Aflægger ved hjemmefødsler besøg omkring tredje dagen efter fødslen. Besøget koordineres med hjemmebesøg fra jordmoderen. Jordmoderen har ansvaret for denne koordinering DET SOMATISKE OMRÅDE 38

39 4.9. Udskrivelse af for tidligt fødte børn Værdier Vi vil, at familien oplever sammenhæng i overgangen fra hospitalet til hjemmet Vi vil styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og neonatalafdelingen Vi vil medvirke til optimal udvikling og trivsel hos præmature børn og deres familier Vi vil forebygge genindlæggelser Målgruppe Familier med et præmaturt barn (børn født før uge 37) opdelt på grupperne: 1. Moderat for tidligt fødte børn Børn født før 37. svangerskabsuge og/eller fødselsvægt under 2500 gram 2. Meget for tidligt fødte børn Børn født før 32. svangerskabsuge og/eller fødselsvægt under 1500 gram 3. Ekstremt for tidligt fødte børn Børn født før 28. svangerskabsuge og/eller med en fødselsvægt under 1000 gram OPGAVER OG OPGAVEFORDELING Hospitalet Under indlæggelse Tildeler familien en kontaktsygeplejerske. Navnet noteres i hospitalets journal sammen med navnet på familiens sundhedsplejerske (se nedenfor) Indhenter samtykke fra forældre om det tværfaglige samarbejde og journalindsigt Fremsender ved fødslen fødselsanmeldelse til kommunen Tilbyder familier med ekstremt for tidligt fødte eller meget for tidligt fødte børn 1 besøg af sundhedsplejersken på neonatalafdelingen, når barnet er stabilt DET SOMATISKE OMRÅDE 39

40 Ved udskrivelse Tilbyder familien orlov i hjemmet inden endelig udskrivelse Ved planlægning af udskrivelse orienterer kontaktsygeplejersken sundhedsplejersken om: Status for barnet og familiens sundhed, trivsel og udvikling Særlige fokusområder og opfølgning Fremtidige aftaler i ambulatorium Aftaler om fælles besøg af kontaktsygeplejerske og sundhedsplejerske i hjemmet (tilbud til ekstremt for tidligt fødte børn og meget for tidligt fødte børn) Fremsender udskrivelsesrapporten til sundhedsplejersken Orienterer sundhedsplejersken om udskrivelse senest 1 uge før udskrivelsen Aftaler tidspunkt for første besøg af sundhedsplejerske efter udskrivelse inden udskrivelsen Efter udskrivelsen i hjemmet Tilbyder familier med ekstremt for tidligt fødte børn og ved behov familier med meget for tidligt fødte børn fælles besøg af kontaktsygeplejerske og sundhedsplejerske 3-4 uger efter udskrivelsen Fokus: Barnets og familiens sundhed og trivsel Kontaktoplysninger til kommunens sundhedsplejersker, familievejledere vedr. børn med varig fysisk og psykisk funktionsevne og socialrådgivere vedr. sårbare familier, herunder underretning kan ses på: Sundhedsplejen i kommunen Under indlæggelse Tildeler familien en sundhedsplejerske Sundhedsplejersken tager kontakt til neonatalafdelingen. Navnet på kontaktsygeplejeske noteres i den kommunale journal Tilbyder familier med ekstremt for tidligt fødte og meget for tidligt fødte børn besøg af sundhedsplejersken på neonatalafdelingen, når barnet er stabilt. Besøget skal indeholde: DET SOMATISKE OMRÅDE 40

41 Samtale med forældre under uforstyrrede forhold Se barnet Orientering om sundhedsplejens tilbud Kort mundtlig briefing af indlæggelsesforløbet Evt. udlevering af Barnets bog Ved udskrivelse Aftaler med familien inden udskrivelsen tidspunkt for første besøg af sundhedsplejersken efter udskrivelsen Første besøg efter udskrivelse aflægges 3-5 dage efter udskrivelsen Efter udskrivelsen i hjemmet Sundhedsplejersken aflægger første besøg 3-5 dage efter udskrivelsen Sundhedsplejersken orienterer om evt. kommunalt tilbud om åbent hus for børn født for tidligt Tilbyder familier med ekstremt for tidligt fødte børn og ved behov familier med meget for tidligt fødte børn fælles besøg af kontaktsygeplejerske og sundhedsplejerske 3-4 uger efter udskrivelsen. Fokus: Barnets og familiens sundhed og trivsel Sundhedsplejersken forbereder i samarbejde med forældrene besøg i pædiatrisk ambulatorium Almen praksis familiens læge Hospitalet orienterer via epikrise om barnets udskrivelse fra neonatalafdelingen Modtager kopi af journalnotat fra hospitalet efter ambulante besøg Kommunikation Gensidig overdragelse af vigtige informationer foregår via journalsystemet og/eller via mundtlig/skriftlig kommunikation mellem sundhedspersonerne efter samtykke fra forældrene, fx ved særlige vanskeligheder mv. DET SOMATISKE OMRÅDE 41

42 Egne noter DET SOMATISKE OMRÅDE 42

43 5. AFTALE OM TRÆNINGSOMRÅDET 5.1. Værdier i det gode træningsforløb 5.2. Typer af ambulant genoptræning Specialiseret ambulant genoptræning Almindelig ambulant genoptræning Egentræning Vejledende snitfladekatalog 5.3. Arbejdsopgaver ved udskrivelse Udskrivelse fra hjemhospital/offentligt hospital Udskrivelse fra privathospital 5.4. Information og kommunikation ifm. ambulant genoptræning 5.5. Kontaktpersonordning 5.6. Frit valg af træningssted 5.7. Ventetid 5.8. Aftaler om udvalgte patientgrupper Patienter m. erhvervet hjerneskade børn, unge og voksne Kronisk sygdom og forløbsprogrammer DET SOMATISKE OMRÅDE 43

44 5.1. Værdier for det gode træningsforløb Vi vil inddrage patienten og de pårørende, hvis patienten ønsker det Vi vil sikre kontinuitet i træningsforløbet, så patienten ikke oplever sektorovergange Vi vil udarbejde genoptræningsplanen sammen med patienten, hvis der er et lægefagligt vurderet behov for træning efter hospitalsbehandling Vi vil sikre, at der lægges en lægefaglig vurdering til grund for valg af typen af træning (specialiseret ambulant genoptræning, almindelig ambulant genoptræning eller egentræning) Vi vil sikre en entydig og fyldestgørende kommunikation og koordinering mellem de involverede parter Vi vil sikre korrekt registrering og dokumentation af genoptræningsaktiviteten, såvel under indlæggelse som i det ambulante forløb i hospitalsregi, i det ambulante forløb i kommunalt regi og hos private leverandører som f.eks. privatpraktiserende fysioterapeuter 5.2. Typer af ambulant genoptræning Hospitalet udarbejder en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra hospital. Specialiseret ambulant genoptræning Specialiseret ambulant genoptræning er en hospitalsopgave. Hospitalet udarbejder en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse, som danner grundlag for genoptræningen på hospitalet. Udskrivelse kan ske fra stationære afsnit, ambulatorium, skadestue samt dagafsnit (daghospital og sammedags afsnit) mv. Kriterierne for specialiseret ambulant genoptræning er, at der er behov for: Et tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau og/eller DET SOMATISKE OMRÅDE 44

45 Genoptræningen skal foregå i hospitalsregi af hensyn til patientens sikkerhed Hvis det vurderes, at der er tale om specialiseret ambulant genoptræning, begrundes dette ud fra et eller begge ovenstående kriterier. Genoptræningsplanerne skal være udfyldt fyldestgørende således, det tydeligt fremgår, hvorfor der er tale om specialiseret eller almindelig ambulant genoptræning. Det er ikke alene diagnosen, men ofte tilstandens kompleksitet, som afgør, om genoptræningsforløbet skal foregå på et hospital. Almindelig ambulant genoptræning Almindelig ambulant genoptræning er en kommunal opgave. Ved udskrivelsen udarbejder hospitalet en genoptræningsplan, som danner grundlag for genoptræningen i kommunen. Kommunen kan vælge at løse opgaven ved egne institutioner eller købe genoptræningsydelsen ved hospitalerne, hos privatpraktiserende fysioterapeuter eller andre udbydere. Kriteriet for almindelig ambulant genoptræning er, at Genoptræningen kan foregå uden supervision af speciallæge, uden brug af hospitalsudstyr og uden risiko for patientsikkerheden Egentræning Kriteriet for egentræning er, at Patienten efter udskrivelse kan træne på egen hånd efter at have fået instruktion på hospitalet. Det kan f.eks. ske ved mundtlig instruktion og/eller udlevering af en skriftlig instruks i form af en pjece, folder m.v. med eksempler på egentræning. Der udarbejdes normalt ikke en genoptræningsplan til egentræning DET SOMATISKE OMRÅDE 45

46 Hospitalet udarbejder genoptræningsplan med oplysning om behovet for egentræning og instruktion, hvis patienten modtager Hjemmehjælp/personlig pleje Vederlagsfri fysioterapi eller Midlertidig hjælp fra kommunen ifm. udskrivelse Genoptræningsplanen fungerer i disse tilfælde ikke som en lægelig henvisning til genoptræning i kommunalt regi. Genoptræningsplanen har udelukkende til formål at være information til plejepersonale, egen læge eller andet sundhedsfagligt relevant personale. Vejledende snitfladekatalog Kommunerne og regionen har i fællesskab udarbejdet et snitfladekatalog. Dette præciserer hvilke typer patienter, der som udgangspunkt skal have specialiseret ambulant genoptræning, almindelig ambulant genoptræning og egentræning. Snitfladekataloget opdateres årligt og er kun vejledende. Kriterierne for, om genoptræningen skal være specialiseret, almindelig eller egentræning, skal altid tages i betragtning. Snitfladekataloget findes på Region Midtjyllands hjemmeside: Ved tvivlstilfælde om opgavedelingen: Kontakt den nærmeste leder, der kan drøfte tvivlstilfældet i den faglige følgegruppe for træning nedsat under hver klyngestyregruppe Arbejdsopgaver ved udskrivelse En læge kan vælge at delegere opgaven vedrørende vurdering af en patients genoptræningsbehov til fysio- og ergoterapeuter, evt. sygeplejerske. DET SOMATISKE OMRÅDE 46

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale

Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Sundhedsfaglig Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel sundhedsfaglig Sundhedsaftale Godkendt version 1. AFTALE OM INDLÆGGELSESFORLØB... 3 2. AFTALE OM UDSKRIVNINGSFORLØB... 8 3. AFTALE OM

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Sundhedsaftalerne Region Midtjylland

Sundhedsaftalerne Region Midtjylland Sundhedsaftalerne Region Midtjylland Det somatiske område LOMMEHÅNDBOG for personale på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Lommehåndbogen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Det psykiatriske område

Det psykiatriske område Sundhedsaftalerne for Det psykiatriske område LOMMEHÅNDBOG for personale på hospitaler, i kommuner og praksissektoren Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner Lommehåndbogen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Behandling / Undersøgelse. Modtagelse/ Dokumentation. Behandling, pleje og rehabilitering. Forebyggelse. Koordinering

Behandling / Undersøgelse. Modtagelse/ Dokumentation. Behandling, pleje og rehabilitering. Forebyggelse. Koordinering Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter - overdragelse af patienter mellem kommune og somatisk sygehus Før kontakt Første kontakt Behandling

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

! % &' %!(! )!& * + + %!,,!+*!+-. /+ %!,!!+0 % 1,+%!*/ #! %! 1% % %!,!!! + * %!,!!2(%3, ! % +* + %!(!, 4

! % &' %!(! )!& * + + %!,,!+*!+-. /+ %!,!!+0 % 1,+%!*/ #! %! 1% % %!,!!! + * %!,!!2(%3, ! % +* + %!(!, 4 Bilag til punkt 4 !"! #!! $$$! #!!! % &' %!(! )!& * + + %!,,!+*!+-. /+ %!,!!+0 % 1,+%!*/ #! %!!+%!(!1,1-(* +,% 1% %+0 0 + %!,!!! + * %!,!!2(%3,! % +* + %!(!, 4 5/(,(,+/!%!+*+ %!,! / %!,! +! %!+%!* +! +-!/

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om sondeernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om sondeernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Det er vigtigt, at ernæringstruede patienter får dækket deres ernæringsbehov, hvis deres sygdoms- og sundhedsmæssige

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Administrativ Sundhedsaftale

Administrativ Sundhedsaftale Administrativ Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Generel administrativ Sundhedsaftale Godkendt version Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Administrativ aftale om indlæggelses-

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med væske foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse. Nogle

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Aftale til sikring af koordinerede opgaveflytninger mellem sektorerne

Aftale til sikring af koordinerede opgaveflytninger mellem sektorerne Aftale til sikring af koordinerede opgaveflytninger mellem sektorerne 1. Baggrund I sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen fremgår det, at kommuner og region skal indgå en aftale

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Inspirationskatalog på området for. hjælpemidler og behandlingsredskaber Inspirationskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Hvordan sikrer vi den gode udskrivelse med hjælpemidler? Det Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere