Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS"

Transkript

1 Kommando-Posten Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS Velkommen til årets sidste nummer af nyhedsbrevet "KOMMANDO-POSTEN" fra kommandoskibet THETIS. Vi har afsluttet øvelsen Joint Maritime Course (JMC) og et par kortere havneophold i Glasgow. Øvelsen har været lang, spændende og hård for besætningen. Men det har været en god øvelse, hvor vi har fået testet os selv sammen med andre professionelle enheder fra England, Frankrig, Norge og USA. Det har også været en fornøjelse at konstatere, at THETIS klarer sig udmærket i det fine selskab. Nu er vi tilbage ved Færøerne og har taget fat på de sidste 2 ugers patruljesejlads og fiskeriinspektion inden et - synes vi - velfortjent vinterhvil venter os. Jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve besætningens storartede indsats i Alle har ydet en fantastisk indsats for at holde skibet på et højt operativt niveau gennem 134 sejldage. Teknisk division har holdt skibet sejlende og operativt i hele perioden, hvoraf ikke mindst deployeringen til Middelhavet stillede ganske særlige krav. Operationsdivisionen har måttet holde særligt for under øvelse BALTOPS, DANEX og ikke mindst her under JMC. Divisionen har i 2004 løftet niveauet til det absolut bedste man kan forvente af et dansk orlogsskib. Forvaltningsdivisionen har også ydet en fremragende indsats. Vi har alle fået vores løn, skibets og udefrakommende skrivelser er blevet behandlet, gæster og besætning er blevet indkvarteret, der er blevet lavet mad og serveret for mand tre gange hver dag, der er blevet afholdt internationale cocktailparties for over 200 mennesker og lavet mad til den kongelige familie. Herudover har hele besætningen holdt skibet flot og i korrekt orlogsmæssig udhaling og til enhver tid været parat til at repræsentere Danmark efter bedste sømilitære traditioner. Alt dette er gennemført af ca. 70 mand på et skib af en størrelse, der hvis det havde sejlet under andet flag ville have haft en dobbelt så stor besætning. Når skibet endelig har været hjemme i Frederikshavn, har ikke alle i besætningen haft mulighed for at holde fri. Enten har jeg måttet kræve, at nogen skulle holde vagt, eller også har nødvendige forsyninger, administration og reparationer krævet personellets tilstedeværelse. Til alle hustruer, kærester, forældre, søskende og venner skal der derfor lyde en særlig tak for jeres tålmodighed og ekstraindsats i vores fravær, og samtidig mit ønske om, at I alle får særlig lejlighed til at nyde hjemmeperioden her til vinter. Det er godt nok lidt tidligt, men lad mig få fornøjelsen af at være den første der ønsker God Jul og Godt Nytår til læserne og besætningen. Jeg håber, at I alle må få fornøjelse af dette nummer af KOMMANDO-POSTEN. Peter Tolderlund chef Fiskeriinspektion. Kommandoskibet THETIS har på dette togt haft lejlighed til at aflægge visit på de 18 isolerede men iøjefaldende smukke øer, godt 1500 km væk fra København, nemlig Færøerne. Turen til de nordatlantiske, vindblæste "sletter", giver THETIS Side 1 af 1

2 besætning mulighed for at vedligeholde, den for THETIS -klassen kendte rolle som inspektionsskib. Ved Færøerne er fiskeriinspektion en meget højt prioriteret opgave, på lige fod med suverænitetshånd hævelse og søredning. omfatter administrative regler, som ofte kan være meget komplicerede. Skibsføreren vil i sådanne tilfælde oftest blive vejledt om aktuelle fiskerilove- og bekendtgørelser. Vejledninger er den mildeste form for straf, hvilket også i de fleste tilfælde modtages i en positiv ånd. De fleste vejledninger skyldes formentlig de mange nye og indviklede regler om bevaringsmæssige foranstaltninger for fiskebestanden og indrapporteringer af fangst m.m. Forholdet mellem fiskeren og inspektionsholdet kan trods dette betegnes som meget godt og respektfuldt. BRIMIL. Fiskeriinspektionen gennemføres i tæt samarbejde med de færøske myndigheders fiskerikontrol, Fiskiveidieftirlitid (FVE). FVE har to inspektionsskibe til rådighed, Brimil og Tjaldrid. Kontrolvirksomheden koordineres mellem FVE, Færøernes Kommando (FRK) og inspektionsskibene således, at den færøske fiskerizone (FFZ) dækkes bedst muligt både kystnært og til havs. Yderligere foretager inspektionsfly med jævne mellemrum rekognosceringer i de fjernere dele af FFZ. Målet med fiskeriinspektionen er at forhindre, at ulovligt fiskeri foregår uopdaget i længere tid, samt at bringe dette til ophør således, at fiskeressourcerne bevares. Kontrolvirksomheden omfatter eftersyn af skibspapirer, herunder licenser, radiolog og fangstdagbog. Lasten optælles, dæk og evt. fabrik inspiceres og der tages mål af fiskenes størrelse. Ved fiskeri med not/trawl el. lign. tages endvidere maskemålinger. Heldigvis er der langt imellem store bødesager, konfiskationer og fratagelse af licenser m.m. De fleste overtrædelser Der er sjældent alvorligere brud på reglerne, og de fleste indordner sig efter de vejledninger og påbud, der bliver givet af kontrolmyndighederne. Dette gør fiskeriholdets arbejde både nemmere og mere smertefrit sammenlignet med vore andre politilignende opgaver. Men vores transportmidler kan ikke matches andre steder PL Runi Dali dæks- og fiskeriofficer (Øhh joh han er færing!!!!!) To officerer fra flyvevåbnet. I forbindelse med øvelse JMC har Søværnets Operative Kommando (SOK) anmodet Flyvertaktisk Kommando (FTK) om, at udvide Søværnets Taktiske Stab (STS) med et ALO team (Air Liaison Officers), bestående af 2 kontrol- og vars- Side 2 af 2

3 lingsoperative officerer. Dette team kom denne gang til at bestå af PL Mette Laursen og KN Tom P. Larsen. Søværnet har en unik mulighed for, at sende en taktisk stab ud i verden ombord på et af sine egne skibe. I dette tilfælde THETIS, der er kommando- og flagskib. Helikopteren Navy-170 stopper en mistænkelig "smugler" under øvelse JMC. Alt fra transport til forplejning varetages af skibet, og staben kan således koncentrere sig om at føre slagets gang. Dog er det evident, at der er tale om to separate enheder. Begge parter behandler hinanden med distanceret høflighed, og man glemmer aldrig helt, at man blot er en gæst ombord. Når det er sagt, skal det dog retfærdigvis nævnes, at skibet tog rigtig pænt imod os. For eksempel blev ALO1 indkvarteret i lukaf sammen med Banjermesteren, der normalt har sit lukaf for sig selv. Man strækker sig således meget langt for at imødekomme STS behov. Der er, når alt kommer til alt, et slags gensidigt afhængighedsforhold, om end ikke helt en symbiose, mellem skib og stab. Som et lille fiskerleje, der lever af turisme og derfor hver sommer lukker fremmede ind i det allerhelligste, i resigneret viden om den nødvendige tilstedeværelse af disse pengestærke turister. Turisterne for deres del, oplever en for længst forsvundet idyl, de hårde vejrbidte ansigter og de små både i havnen. Således opnår THETIS vel også en højere grad af eksistensberettigelse, når evnen til at fungere som kommandoskib demonstreres effektivt. Ligesom STS er helt afhængig af THETIS faciliteter og velfungerende rytme for at kunne fungere og effektivt løse pålagte opgaver. Der er briefinger to gange om dagen, otte morgen og otte aften lokal tid. Hele staben deltager uanset det til tider anseelige arbejdspres, og skibet deltager med enten kaptajnen eller dennes næstkommanderende - eller i enkelte tilfælde begge. Det virker godt, rigtig godt, som et skridt i den rigtige retning. Måske staben burde gøre det samme og sende en mand op og deltage i skibets briefinger, hvis de har sådan nogle. Et andet område, der virker ganske separat, man fristes næsten til at sige isoleret, er skibets helikopter og dennes besætning. I betragtning af at man betegner skibenes helikoptere som "organiske" (red: tilhørende skibet) må det siges, at de lever deres eget liv. De udfører deres hverv på baggrund af skibets og stabens behov og direktiver, men man får aldrig følelsen af, at der er tale om én sammenhængende enhed. THETIS med Danish Task Group skorstensmærker ledes igennem "minefyldt" farvand ved Skotland. Afslutningsvis nogle betragtninger der relaterer sig mere til selve oplevelsen, altså det med at være flyver på et skib. Man skaffer tre gange om dagen, og lad os bare slå det helt fast; man lever godt ombord, maden er varieret og nærende, og der er endnu nogle udmærkede traditioner omkring ritualerne, om end det virker som om de er på tilbagetog. Der er to Side 3 af 3

4 slags officerer i officersmessen, operative og tekniske. Forskellen ses blandt andet på uniformeringen, men den er også på det menneskelige plan ganske udtalt, der er simpelthen tale om to forskellige slags mennesker. Derudover er der på et togt af denne karakter, en spraglet forsamling af mennesker samlet under måltiderne; pilot, læge, journalist, jurist og så selvfølgelig undertegnede flyverofficerer. Stemningen er god, om end tonen til tider er en anelse barsk, men det er vist kulturelt betinget og dermed blot en charmerende del af atmosfæren ombord. Man er velkommen overalt på skibet, og alle, høj som lav, er villige til at svare på spørgsmål og forklare tingenes tilstand. Herfra skal lyde en stor tak til THETIS kaptajn og besætning for en særdeles stor oplevelse, der helt sikkert vil følge os resten af livet. ALO1 og ALO2 alias Tom og Mette. Søværnets Taktiske Stab (STS). De to "flyvere på højre fløj. Værnepligtige på THETIS - igen. Den 4. oktober 2004 mødte fire meget forventningsfulde unge mænd op på kommandoskibet THETIS i Frederikshavn. Det var de fire værnepligtige Rene, Arne, Thor og Martin. Vi kom direkte fra funktionsuddannelse og var klar til at stå til søs. Efter indkvartering på de respektive lukafer, begyndte vi på dagens dont (citat NK). Alle blev fordelt i deres divisioner, Rene som kok, Arne som elektriker, Martin som forplejningsgast, og sidst men ikke mindst, Thor som bøder. Martin, Rene, Arne og Thor. Efter den første dags arbejde blev alle vi værnepligtige enige om, at vi havde fået en varm velkomst. Vi fik en velkomst, hvor man fik fornemmelsen af, at man ikke skulle være bange for at spørge om noget - ingen sure miner - og folk havde en høj tolerancetærskel. Efter 3 dages sejlads ankom vi til Færøerne, destination Sund, en lille flække, 150 kr's. taxa væk fra Torshavn. Her betrådte vi 4 værnepligtige for første gang Færøerne. Landskabet var noget helt andet, end det vi er vant til fra Danmark, her var fjelde, bjerge, fjorde og dale og intet græs. To af de værnepligtige søgte straks mod storbyens jag. Arne og Thor havde hørt, at der var grindedrab i Torshavn som de skulle se; efter sigende skulle det være en meget stor oplevelse, fyldt med tradition og blod. Mens de to bødere (red: maskinfolk) var inde at se på hvaldrab, tog Martin og Rene ud og fiskede på den gamle metode, med stage og krog, og der var lidt gevinst, men dog ingen hvaler. Side 4 af 4

5 Under det første ophold på Færøerne var der også tid til en gang fodbold mellem det lokale politi og kommandoskibet THETIS. Det siges, at politiet vandt pga. KIO s andet selvmål. Efter endt fiskeriinspektion ved Færøerne gik turen sydover, hvor vi skulle på øvelse med "klartskib", og hvad dertil hører. Først lagde vi til i Glasgow, hvor vi fik vores velfortjente landlov. Vi fik set en del af byen og handlet lidt, hvad der ikke er så nemt på Færøerne. Efter endt landlov i det skotske, drog vi 4 værnepligtige atter på søen, klare og parate til øvelsen. Alt i alt er der kun positivt at sige om vores velkomst på THETIS. Vores konklusion er: En rigtig god besætning, god mad og en god atmosfære ombord. Vi håber på et fortsat godt togt de sidste tre uger, hvorefter vi bliver forflyttet til inspektionsskibet VÆDDEREN for at aftjene resten af vores værnepligt. En stor tak til besætningen. Martin Jensen Rene Skriver Pedersen Arne Johansen Thor Højstrup Jacobsen værnepligtige udlånt fra VÆDDEREN O-rummet i klartskib. Kadetter på THETIS. Nyt skib. Nye mennesker. Nye regler. Igen. For fjerde gang i løbet af tre måneder. Vi er Ritvars, Ott og Guntis. Nu tjenestegørende som kadetter på THETIS. Efter vi blev færdige med vores skibsførereksamen i april, blev vi kastet ud i den store verden, hvilket vil sige, at vi skulle på navigationstogt, kaldet NAO togt, og siden august måned har vi sejlet. Meningen med NAO togtet er, at vi skal kunne kombinere den teoretiske viden, vi fik på SOS med det praktiske, og dermed kunne sejle skibet. Vi har været på forskellige af søværnets enheder rundt i Danmark og i Europa: med DANNEBROG ned til Middelhavet; med på MØENs sidste tur til Esbjerg og Hamburg; på øvelse med NIELS JUEL og STØREN, og en af os var også med ovre i Letland til søværnets 85 års jubilæum. Det har været meget forskelligt fra skib til skib. På MØEN, det dedikerede skoleskib, foregik alt efter bogen, som vi havde forventet, men alligevel var det en rigtig god oplevelse med farvandsovervåning, og vi havde god tid i Hamburg. På kongeskibet var der en meget afslappet atmosfære, da der ikke var nogle kongelige om bord, og besætningen nød de få feriedage de fik, mens vi var under forlægning til Malta. Navigatorisk var det ikke den store udfordring, men man fik lov at sejle sammen med de store svedere i den Engelske kanal og i Middelhavet. Opholdet på STØREN var hektisk, da ingen dér havde tid til kadetter, mens vi sejlede i en øvelse, men alligevel fik man indblik i, hvordan det er at sejle et plastik-skib midt i Kattegat. Så kom opholdet på kommandoskibet THETIS. Vi har fået en varm velkomst her om bord, og det har været interessant at møde besætningen, der sejler under andre forhold end de skibe, vi har været på. De besætningsmedlemmer, vi har gået vagt med, har været åbne og villige til at dele deres erfaringer med os, hvilket har været en stor hjælp. Super-vagtcheferne har givet os relativt frie hænder til at afprøve vores navigatoriske evner, og de har været til rådighed med gode værktøjer og tips. Endvidere har vi fået lov til at flyve med helikopteren, og det har været Side 5 af 5

6 en af de store oplevelser under opholdet på THETIS. På THETIS, i modsætning til alle de andre steder, brugte man god tid på og sammen med os. I øvrigt syntes vi, at maden har været rigtig god, stor tak til kokken! Og tak til alle, for det hyggelige ophold på skibet. TAK! PALDIES! AITÄH! Ritvars Ozols (Letland) Ott Laanemet (Estland) Guntis Skunstins (Letland) kadetter fra Søværnets Officersskole Læge i søværnet. For at blive ansat som læge i søværnet skal man tidligere enten have aftjent sin værnepligt som læge i forsvaret eller have gennemgået et specielt forberedende 3 ugers kursus for læger på Jægersborg kaserne. Det er et bredt kursus, som spænder fra brandbekæmpelse og røgdykning til dykkermedicin og almindelig sømilitær forberedelse. Desuden indgår træning og instruktion i de forskellige redningsmidler i helikopteren, samt specielle procedurer for evakuering fra helikopteren (bl.a. under vand og i mørke). For at bevare sin status som besætningsmedlem i helikopteren, må lægen årligt gennemgå dette træningsprogram, samt træne hoist/bårehoist og deltage som besætningsmedlem ved helikopterøvelser, når han er ude at sejle. Udøvelsen af moderne medicin til søs burde egentlig være et speciale i sig selv, og dog er der ikke nogen formel uddannelse af skibslæger. I land findes såkaldte søfartslæger. Det er som regel praktiserende læger, der efter et kursus i søfartsmedicin, autoriseres til at godkende søfolk til tjeneste i civile skibe. Da man som skibslæge udfordres af et meget bredt spektrum af problemer i alle lægespecialer, er en bred uddannelse som praktiserende læge (speciallæge i almen medicin) normalt også den bedste baggrund, når man skal fungere som læge i søværnet. Det er en speciel udfordring, at man er geografisk og fagligt isoleret til søs, samtidigt med, at man skal kunne yde hjælp 24 timer i døgnet i alt fra forebyggelse til akutte skader, ofte i længere perioder, for en ligeså isoleret besætning. Det, at skibslægen lever tæt sammen med sine patienter i deres daglige arbejdsmiljø, gør til gengæld, at hans opmærksomhed fokuseres tidligt på problemer, hvis vigtighed måske kan synes overdrevet i første omgang, men som giver ham en særlig forpligtelse og mulighed for at forebygge uhensigtsmæssig adfærd og livsstil. Nyt materiel afprøves engang imellem ombord, dels for at se om det fungerer hensigtsmæssigt til søs, og dels også fordi materiel til brug på havet skal være særligt robust og kunne modstå særlig hårdhændet behandling og transport i gummibåd og helikopter. På dette togt afprøver vi en ny fællesværnsrygsæk med udstyr til akut tilskadekomne patienter. Vores rapport efter afprøvningen vil blive medbestemmende for om udstyret senere skal anskaffes til søværnet. Leif Kongstad DOC (første del af togtet) Af redaktionen: Det var årets sidste blad. KOMMANDO- POSTEN vender tilbage i foråret 2005, når vi for alvor tager fat på sejlprogrammet. Alle udgaver af "KOMMANDO-POSTEN" fra Kommandoskibet THETIS kan findes på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside: via link "Rejsebreve fra THETIS". Side 6 af 6

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3-2003 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON-A

NYHEDSBREV NR. 3-2003 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON-A Farvel til Grønland. V elkommen til endnu en udgave af nyhedsbrevet NORDLYSET fra A-besætningen på inspektionsskibet TRITON, der befinder sig i Danmarksstrædet på vej mod Reykjavik på Island. Siden sidste

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4-2003 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON

NYHEDSBREV NR. 4-2003 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON V NYHEDSBREV NR. 4-2003 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON Goddag til Færøerne. elkommen til en ny udgave af nyhedsbrevet NORDLYSET. Inspektionsskibet TRITON og A-besætnigen befinder sig for tiden i farvandene

Læs mere

Nyhedsbrev fra Olfert Fischer, Baltops 2008

Nyhedsbrev fra Olfert Fischer, Baltops 2008 Nyhedsbrev fra Olfert Fischer, Baltops 2008 Ny ombord Mærkelige ord, løsrevne engelske fagudtryk og mange mange forkortelser flyver gennem luften i en samtale mellem besætningsmedlemmer på Olfi. For en

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 9, den 23. september 2005, årgang 2 fra HDMS THETIS

Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 9, den 23. september 2005, årgang 2 fra HDMS THETIS Kommando-Posten Nyhedsbrev NR. 9, den 23. september 2005, årgang 2 fra HDMS THETIS Velkommen til endnu et nummer af nyhedsbrevet "KOMMANDO-POSTEN" fra kommandoskibet THETIS. Vi har fået taget fat på efterårssæsonen

Læs mere

Søværnets Skole, Center for Våben

Søværnets Skole, Center for Våben Søværnets Skole, Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst ved CH VBC.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn.

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Medlemmer af historisk udvalg ved distrikt Himmerland-Thy og andre interesserede, var lørdag den 31. maj

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

Det skulle have været den sidste tur med toldpatruljefartøjerne.

Det skulle have været den sidste tur med toldpatruljefartøjerne. SKATs sidste sejltur? Både: Der er en lang tradition for toldkontrol til søs. En helt nødvendig opgave, når suveræniteten ved EU s toldgrænser skal opretholdes. Men den er måske snart slut i SKAT - i hvert

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Rumænien, Pitesti. Navn: Mai Dalsgaard Lassen E-mail: Mai_lassen19@hotmail.com Tlf. nr. 29464708 Evt. rejsekammerat: Kristina Kaas Sørensen Hjem-institution:

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

ET NYT TOGT ER BEGYNDT

ET NYT TOGT ER BEGYNDT TOWN t o p o f t h e w o r l d n e w s nyhedsbrev fra HVIDBJØRNEN-B Søredning Samarbejdsøvelse Ny mand på kysten TV2 laver program En SAR ved Nanortalik endte med AGPA Premierløjtnant René Sejer Programmet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE Skolens Historie Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har en smuk placering i Bangsbo Skov ca. 4 km syd for Frederikshavn centrum. Den gamle portvagt De

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Om forfatteren og bogen

Om forfatteren og bogen Om forfatteren og bogen Jeg er født i 1973 og er uddannet cand.merc. Jeg har siden 1995 arbejdet med blandt andet revision, regnskab og økonomistyring. Jeg er pt. ansat som Business Controller i en mellemstor

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni.

NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. NEAFC inspektion 2006 28. maj 15. juni. Så er tiden kommet til Vestkystens årlige inspektions togt til NEAFC RA i Norskehavet. Turen er i år planlagt til at inkludere et besøg hos de norske fiskeri-inspektører

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland.

Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland. Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland. Udover arbejdet på alderdomshjemmet lavede jeg en masse ting i fritiden. Øen der er 8x3 km storhvor der der tit meget stille, men

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2-2005 ÅRGANG 3 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON

NYHEDSBREV NR. 2-2005 ÅRGANG 3 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON NYHEDSBREV NR. 2-2005 ÅRGANG 3 FRA INSPEKTIONSSKIBET TRITON Helikoptergruppens tur til Stornoway på Hebriderne Chefens faste: V elkommen til en ny udgave af nyhedsbrevet NORDLYSET. A-besætningen overtog

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

KOMMANDOSKIBET THETIS

KOMMANDOSKIBET THETIS 12 1 KOMMANDOSKIBET THETIS Kommandoskibet THETIS er det første skib i en serie på fire, som blev leveret til Søværnet fra 1990. Klassen benævnes officielt THETIS-klassen, opkaldt efter det første skib

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 <

JRCC DANMARK. OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP TRUE TRAIL 3MIN EBL 098,6 > 235,1 < JRCC DANMARK 12 / 3 AUTO TUNE NORTH UP RM PULS LP EBL 098,6 > 235,1 < OK Per Ertløv Hansen Søværnets Operative Kommando TRUE TRAIL 3MIN VRM >2,65 NM< 8,31 NM Agenda Redningstjenesten, JRCC Danmark Ansvar

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 14, den 2. marts 2007, årgang 4 fra HDMS THETIS

Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 14, den 2. marts 2007, årgang 4 fra HDMS THETIS Kommando-Posten Nyhedsbrev NR. 14, den 2. marts 2007, årgang 4 fra HDMS THETIS Velkommen til et nyt nummer af nyhedsbrevet "KOMMANDO-POSTEN" fra kommandoskibet THETIS. Siden sidste nyhedsbrev er der sket

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår)

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) 1. Kongeskibet DANNEBROG Kongeskibet DANNEBROG 2014 Periode Sejladstype Formål Antal sejldage Omkostninger Kongelige

Læs mere

Kapsejlads i BUGTEN 2015

Kapsejlads i BUGTEN 2015 Velkommen til temaaften: Kapsejlads i BUGTEN 2015 den 27. november 2014 Velkomst & indledning Formålet med denne temaaften er: At BUGTENs kapsejladsteam får mulighed for at præsentere sine foreløbige planer

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og Automatisk Identifikations System (AIS). Denne indsats

Læs mere