Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommando-Posten. Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS"

Transkript

1 Kommando-Posten Nyhedsbrev NR. 7, den 11. november 2004, årgang 1 fra HDMS THETIS Velkommen til årets sidste nummer af nyhedsbrevet "KOMMANDO-POSTEN" fra kommandoskibet THETIS. Vi har afsluttet øvelsen Joint Maritime Course (JMC) og et par kortere havneophold i Glasgow. Øvelsen har været lang, spændende og hård for besætningen. Men det har været en god øvelse, hvor vi har fået testet os selv sammen med andre professionelle enheder fra England, Frankrig, Norge og USA. Det har også været en fornøjelse at konstatere, at THETIS klarer sig udmærket i det fine selskab. Nu er vi tilbage ved Færøerne og har taget fat på de sidste 2 ugers patruljesejlads og fiskeriinspektion inden et - synes vi - velfortjent vinterhvil venter os. Jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve besætningens storartede indsats i Alle har ydet en fantastisk indsats for at holde skibet på et højt operativt niveau gennem 134 sejldage. Teknisk division har holdt skibet sejlende og operativt i hele perioden, hvoraf ikke mindst deployeringen til Middelhavet stillede ganske særlige krav. Operationsdivisionen har måttet holde særligt for under øvelse BALTOPS, DANEX og ikke mindst her under JMC. Divisionen har i 2004 løftet niveauet til det absolut bedste man kan forvente af et dansk orlogsskib. Forvaltningsdivisionen har også ydet en fremragende indsats. Vi har alle fået vores løn, skibets og udefrakommende skrivelser er blevet behandlet, gæster og besætning er blevet indkvarteret, der er blevet lavet mad og serveret for mand tre gange hver dag, der er blevet afholdt internationale cocktailparties for over 200 mennesker og lavet mad til den kongelige familie. Herudover har hele besætningen holdt skibet flot og i korrekt orlogsmæssig udhaling og til enhver tid været parat til at repræsentere Danmark efter bedste sømilitære traditioner. Alt dette er gennemført af ca. 70 mand på et skib af en størrelse, der hvis det havde sejlet under andet flag ville have haft en dobbelt så stor besætning. Når skibet endelig har været hjemme i Frederikshavn, har ikke alle i besætningen haft mulighed for at holde fri. Enten har jeg måttet kræve, at nogen skulle holde vagt, eller også har nødvendige forsyninger, administration og reparationer krævet personellets tilstedeværelse. Til alle hustruer, kærester, forældre, søskende og venner skal der derfor lyde en særlig tak for jeres tålmodighed og ekstraindsats i vores fravær, og samtidig mit ønske om, at I alle får særlig lejlighed til at nyde hjemmeperioden her til vinter. Det er godt nok lidt tidligt, men lad mig få fornøjelsen af at være den første der ønsker God Jul og Godt Nytår til læserne og besætningen. Jeg håber, at I alle må få fornøjelse af dette nummer af KOMMANDO-POSTEN. Peter Tolderlund chef Fiskeriinspektion. Kommandoskibet THETIS har på dette togt haft lejlighed til at aflægge visit på de 18 isolerede men iøjefaldende smukke øer, godt 1500 km væk fra København, nemlig Færøerne. Turen til de nordatlantiske, vindblæste "sletter", giver THETIS Side 1 af 1

2 besætning mulighed for at vedligeholde, den for THETIS -klassen kendte rolle som inspektionsskib. Ved Færøerne er fiskeriinspektion en meget højt prioriteret opgave, på lige fod med suverænitetshånd hævelse og søredning. omfatter administrative regler, som ofte kan være meget komplicerede. Skibsføreren vil i sådanne tilfælde oftest blive vejledt om aktuelle fiskerilove- og bekendtgørelser. Vejledninger er den mildeste form for straf, hvilket også i de fleste tilfælde modtages i en positiv ånd. De fleste vejledninger skyldes formentlig de mange nye og indviklede regler om bevaringsmæssige foranstaltninger for fiskebestanden og indrapporteringer af fangst m.m. Forholdet mellem fiskeren og inspektionsholdet kan trods dette betegnes som meget godt og respektfuldt. BRIMIL. Fiskeriinspektionen gennemføres i tæt samarbejde med de færøske myndigheders fiskerikontrol, Fiskiveidieftirlitid (FVE). FVE har to inspektionsskibe til rådighed, Brimil og Tjaldrid. Kontrolvirksomheden koordineres mellem FVE, Færøernes Kommando (FRK) og inspektionsskibene således, at den færøske fiskerizone (FFZ) dækkes bedst muligt både kystnært og til havs. Yderligere foretager inspektionsfly med jævne mellemrum rekognosceringer i de fjernere dele af FFZ. Målet med fiskeriinspektionen er at forhindre, at ulovligt fiskeri foregår uopdaget i længere tid, samt at bringe dette til ophør således, at fiskeressourcerne bevares. Kontrolvirksomheden omfatter eftersyn af skibspapirer, herunder licenser, radiolog og fangstdagbog. Lasten optælles, dæk og evt. fabrik inspiceres og der tages mål af fiskenes størrelse. Ved fiskeri med not/trawl el. lign. tages endvidere maskemålinger. Heldigvis er der langt imellem store bødesager, konfiskationer og fratagelse af licenser m.m. De fleste overtrædelser Der er sjældent alvorligere brud på reglerne, og de fleste indordner sig efter de vejledninger og påbud, der bliver givet af kontrolmyndighederne. Dette gør fiskeriholdets arbejde både nemmere og mere smertefrit sammenlignet med vore andre politilignende opgaver. Men vores transportmidler kan ikke matches andre steder PL Runi Dali dæks- og fiskeriofficer (Øhh joh han er færing!!!!!) To officerer fra flyvevåbnet. I forbindelse med øvelse JMC har Søværnets Operative Kommando (SOK) anmodet Flyvertaktisk Kommando (FTK) om, at udvide Søværnets Taktiske Stab (STS) med et ALO team (Air Liaison Officers), bestående af 2 kontrol- og vars- Side 2 af 2

3 lingsoperative officerer. Dette team kom denne gang til at bestå af PL Mette Laursen og KN Tom P. Larsen. Søværnet har en unik mulighed for, at sende en taktisk stab ud i verden ombord på et af sine egne skibe. I dette tilfælde THETIS, der er kommando- og flagskib. Helikopteren Navy-170 stopper en mistænkelig "smugler" under øvelse JMC. Alt fra transport til forplejning varetages af skibet, og staben kan således koncentrere sig om at føre slagets gang. Dog er det evident, at der er tale om to separate enheder. Begge parter behandler hinanden med distanceret høflighed, og man glemmer aldrig helt, at man blot er en gæst ombord. Når det er sagt, skal det dog retfærdigvis nævnes, at skibet tog rigtig pænt imod os. For eksempel blev ALO1 indkvarteret i lukaf sammen med Banjermesteren, der normalt har sit lukaf for sig selv. Man strækker sig således meget langt for at imødekomme STS behov. Der er, når alt kommer til alt, et slags gensidigt afhængighedsforhold, om end ikke helt en symbiose, mellem skib og stab. Som et lille fiskerleje, der lever af turisme og derfor hver sommer lukker fremmede ind i det allerhelligste, i resigneret viden om den nødvendige tilstedeværelse af disse pengestærke turister. Turisterne for deres del, oplever en for længst forsvundet idyl, de hårde vejrbidte ansigter og de små både i havnen. Således opnår THETIS vel også en højere grad af eksistensberettigelse, når evnen til at fungere som kommandoskib demonstreres effektivt. Ligesom STS er helt afhængig af THETIS faciliteter og velfungerende rytme for at kunne fungere og effektivt løse pålagte opgaver. Der er briefinger to gange om dagen, otte morgen og otte aften lokal tid. Hele staben deltager uanset det til tider anseelige arbejdspres, og skibet deltager med enten kaptajnen eller dennes næstkommanderende - eller i enkelte tilfælde begge. Det virker godt, rigtig godt, som et skridt i den rigtige retning. Måske staben burde gøre det samme og sende en mand op og deltage i skibets briefinger, hvis de har sådan nogle. Et andet område, der virker ganske separat, man fristes næsten til at sige isoleret, er skibets helikopter og dennes besætning. I betragtning af at man betegner skibenes helikoptere som "organiske" (red: tilhørende skibet) må det siges, at de lever deres eget liv. De udfører deres hverv på baggrund af skibets og stabens behov og direktiver, men man får aldrig følelsen af, at der er tale om én sammenhængende enhed. THETIS med Danish Task Group skorstensmærker ledes igennem "minefyldt" farvand ved Skotland. Afslutningsvis nogle betragtninger der relaterer sig mere til selve oplevelsen, altså det med at være flyver på et skib. Man skaffer tre gange om dagen, og lad os bare slå det helt fast; man lever godt ombord, maden er varieret og nærende, og der er endnu nogle udmærkede traditioner omkring ritualerne, om end det virker som om de er på tilbagetog. Der er to Side 3 af 3

4 slags officerer i officersmessen, operative og tekniske. Forskellen ses blandt andet på uniformeringen, men den er også på det menneskelige plan ganske udtalt, der er simpelthen tale om to forskellige slags mennesker. Derudover er der på et togt af denne karakter, en spraglet forsamling af mennesker samlet under måltiderne; pilot, læge, journalist, jurist og så selvfølgelig undertegnede flyverofficerer. Stemningen er god, om end tonen til tider er en anelse barsk, men det er vist kulturelt betinget og dermed blot en charmerende del af atmosfæren ombord. Man er velkommen overalt på skibet, og alle, høj som lav, er villige til at svare på spørgsmål og forklare tingenes tilstand. Herfra skal lyde en stor tak til THETIS kaptajn og besætning for en særdeles stor oplevelse, der helt sikkert vil følge os resten af livet. ALO1 og ALO2 alias Tom og Mette. Søværnets Taktiske Stab (STS). De to "flyvere på højre fløj. Værnepligtige på THETIS - igen. Den 4. oktober 2004 mødte fire meget forventningsfulde unge mænd op på kommandoskibet THETIS i Frederikshavn. Det var de fire værnepligtige Rene, Arne, Thor og Martin. Vi kom direkte fra funktionsuddannelse og var klar til at stå til søs. Efter indkvartering på de respektive lukafer, begyndte vi på dagens dont (citat NK). Alle blev fordelt i deres divisioner, Rene som kok, Arne som elektriker, Martin som forplejningsgast, og sidst men ikke mindst, Thor som bøder. Martin, Rene, Arne og Thor. Efter den første dags arbejde blev alle vi værnepligtige enige om, at vi havde fået en varm velkomst. Vi fik en velkomst, hvor man fik fornemmelsen af, at man ikke skulle være bange for at spørge om noget - ingen sure miner - og folk havde en høj tolerancetærskel. Efter 3 dages sejlads ankom vi til Færøerne, destination Sund, en lille flække, 150 kr's. taxa væk fra Torshavn. Her betrådte vi 4 værnepligtige for første gang Færøerne. Landskabet var noget helt andet, end det vi er vant til fra Danmark, her var fjelde, bjerge, fjorde og dale og intet græs. To af de værnepligtige søgte straks mod storbyens jag. Arne og Thor havde hørt, at der var grindedrab i Torshavn som de skulle se; efter sigende skulle det være en meget stor oplevelse, fyldt med tradition og blod. Mens de to bødere (red: maskinfolk) var inde at se på hvaldrab, tog Martin og Rene ud og fiskede på den gamle metode, med stage og krog, og der var lidt gevinst, men dog ingen hvaler. Side 4 af 4

5 Under det første ophold på Færøerne var der også tid til en gang fodbold mellem det lokale politi og kommandoskibet THETIS. Det siges, at politiet vandt pga. KIO s andet selvmål. Efter endt fiskeriinspektion ved Færøerne gik turen sydover, hvor vi skulle på øvelse med "klartskib", og hvad dertil hører. Først lagde vi til i Glasgow, hvor vi fik vores velfortjente landlov. Vi fik set en del af byen og handlet lidt, hvad der ikke er så nemt på Færøerne. Efter endt landlov i det skotske, drog vi 4 værnepligtige atter på søen, klare og parate til øvelsen. Alt i alt er der kun positivt at sige om vores velkomst på THETIS. Vores konklusion er: En rigtig god besætning, god mad og en god atmosfære ombord. Vi håber på et fortsat godt togt de sidste tre uger, hvorefter vi bliver forflyttet til inspektionsskibet VÆDDEREN for at aftjene resten af vores værnepligt. En stor tak til besætningen. Martin Jensen Rene Skriver Pedersen Arne Johansen Thor Højstrup Jacobsen værnepligtige udlånt fra VÆDDEREN O-rummet i klartskib. Kadetter på THETIS. Nyt skib. Nye mennesker. Nye regler. Igen. For fjerde gang i løbet af tre måneder. Vi er Ritvars, Ott og Guntis. Nu tjenestegørende som kadetter på THETIS. Efter vi blev færdige med vores skibsførereksamen i april, blev vi kastet ud i den store verden, hvilket vil sige, at vi skulle på navigationstogt, kaldet NAO togt, og siden august måned har vi sejlet. Meningen med NAO togtet er, at vi skal kunne kombinere den teoretiske viden, vi fik på SOS med det praktiske, og dermed kunne sejle skibet. Vi har været på forskellige af søværnets enheder rundt i Danmark og i Europa: med DANNEBROG ned til Middelhavet; med på MØENs sidste tur til Esbjerg og Hamburg; på øvelse med NIELS JUEL og STØREN, og en af os var også med ovre i Letland til søværnets 85 års jubilæum. Det har været meget forskelligt fra skib til skib. På MØEN, det dedikerede skoleskib, foregik alt efter bogen, som vi havde forventet, men alligevel var det en rigtig god oplevelse med farvandsovervåning, og vi havde god tid i Hamburg. På kongeskibet var der en meget afslappet atmosfære, da der ikke var nogle kongelige om bord, og besætningen nød de få feriedage de fik, mens vi var under forlægning til Malta. Navigatorisk var det ikke den store udfordring, men man fik lov at sejle sammen med de store svedere i den Engelske kanal og i Middelhavet. Opholdet på STØREN var hektisk, da ingen dér havde tid til kadetter, mens vi sejlede i en øvelse, men alligevel fik man indblik i, hvordan det er at sejle et plastik-skib midt i Kattegat. Så kom opholdet på kommandoskibet THETIS. Vi har fået en varm velkomst her om bord, og det har været interessant at møde besætningen, der sejler under andre forhold end de skibe, vi har været på. De besætningsmedlemmer, vi har gået vagt med, har været åbne og villige til at dele deres erfaringer med os, hvilket har været en stor hjælp. Super-vagtcheferne har givet os relativt frie hænder til at afprøve vores navigatoriske evner, og de har været til rådighed med gode værktøjer og tips. Endvidere har vi fået lov til at flyve med helikopteren, og det har været Side 5 af 5

6 en af de store oplevelser under opholdet på THETIS. På THETIS, i modsætning til alle de andre steder, brugte man god tid på og sammen med os. I øvrigt syntes vi, at maden har været rigtig god, stor tak til kokken! Og tak til alle, for det hyggelige ophold på skibet. TAK! PALDIES! AITÄH! Ritvars Ozols (Letland) Ott Laanemet (Estland) Guntis Skunstins (Letland) kadetter fra Søværnets Officersskole Læge i søværnet. For at blive ansat som læge i søværnet skal man tidligere enten have aftjent sin værnepligt som læge i forsvaret eller have gennemgået et specielt forberedende 3 ugers kursus for læger på Jægersborg kaserne. Det er et bredt kursus, som spænder fra brandbekæmpelse og røgdykning til dykkermedicin og almindelig sømilitær forberedelse. Desuden indgår træning og instruktion i de forskellige redningsmidler i helikopteren, samt specielle procedurer for evakuering fra helikopteren (bl.a. under vand og i mørke). For at bevare sin status som besætningsmedlem i helikopteren, må lægen årligt gennemgå dette træningsprogram, samt træne hoist/bårehoist og deltage som besætningsmedlem ved helikopterøvelser, når han er ude at sejle. Udøvelsen af moderne medicin til søs burde egentlig være et speciale i sig selv, og dog er der ikke nogen formel uddannelse af skibslæger. I land findes såkaldte søfartslæger. Det er som regel praktiserende læger, der efter et kursus i søfartsmedicin, autoriseres til at godkende søfolk til tjeneste i civile skibe. Da man som skibslæge udfordres af et meget bredt spektrum af problemer i alle lægespecialer, er en bred uddannelse som praktiserende læge (speciallæge i almen medicin) normalt også den bedste baggrund, når man skal fungere som læge i søværnet. Det er en speciel udfordring, at man er geografisk og fagligt isoleret til søs, samtidigt med, at man skal kunne yde hjælp 24 timer i døgnet i alt fra forebyggelse til akutte skader, ofte i længere perioder, for en ligeså isoleret besætning. Det, at skibslægen lever tæt sammen med sine patienter i deres daglige arbejdsmiljø, gør til gengæld, at hans opmærksomhed fokuseres tidligt på problemer, hvis vigtighed måske kan synes overdrevet i første omgang, men som giver ham en særlig forpligtelse og mulighed for at forebygge uhensigtsmæssig adfærd og livsstil. Nyt materiel afprøves engang imellem ombord, dels for at se om det fungerer hensigtsmæssigt til søs, og dels også fordi materiel til brug på havet skal være særligt robust og kunne modstå særlig hårdhændet behandling og transport i gummibåd og helikopter. På dette togt afprøver vi en ny fællesværnsrygsæk med udstyr til akut tilskadekomne patienter. Vores rapport efter afprøvningen vil blive medbestemmende for om udstyret senere skal anskaffes til søværnet. Leif Kongstad DOC (første del af togtet) Af redaktionen: Det var årets sidste blad. KOMMANDO- POSTEN vender tilbage i foråret 2005, når vi for alvor tager fat på sejlprogrammet. Alle udgaver af "KOMMANDO-POSTEN" fra Kommandoskibet THETIS kan findes på Søværnets Operative Kommandos hjemmeside: via link "Rejsebreve fra THETIS". Side 6 af 6

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Status for ulykker og forebyggende sikkerhedsarbejde"

Status for ulykker og forebyggende sikkerhedsarbejde Status for ulykker og forebyggende sikkerhedsarbejde" Lidt om mig Annbjørg Abrahamsen Uddannet MSc i arbejdspsykologi (ækv. med dansk Cand. Psych.) Arbejder deltid (75% ) som psykolog på et behandlingshjem

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Faglig rejseberetning

Faglig rejseberetning Faglig rejseberetning Klinisk undervisning i Torshavn, Færøerne på Psykiatrisk Afdeling Oplevet af Gunhild Vium Aachmann - mbl. 30827636 mail; gaachmann@gmail.com Ergoterapeutstuderende på hold ERG512.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 19-21

TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 19-21 Besøg hos Kongsbonden på Store Dimon. I forgrunden ser vi vores udsendte medarbejder Rasmus. (En stor dansk sømand, se blot i forhold til Triton i baggrunden) TRITONs Nyhedsbrev Nr. 8 uge 19-21 Indledning:

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse.

Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse. 2 MYTTERIET 3 Tilegnet mine skibskolleger på det omtalte inspektionsskib til hvem jeg lovede at bringe disse oplevelser på tryk samt til alle de andre atlantsejlere der i Søværnet, under den kolde krig,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev december 2007 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev december 2007 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev december 2007 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Endnu en gang ligger vort REJSEBREV på jeres bord med smukke fotos og korte beskrivelser

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008

BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 BRANDINSTRUKTION EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Udarbejdet af Lex Telvig medlem af styregruppen Mail: lex.telvig@ale.dk Tlf: +45 2679 4014 Dato: 01-07-2008 Dansk version1 Formål: At delegere navngivne personer/ledere

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere