INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13"

Transkript

1 0185 TÅRNBY

2 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og miljøudvalg Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Beredskabskommisionen Redningsberedskab Børne- og skoleudvalg Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap Kultur- og fritidsudvalg Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarked Sygedagpenge Jobcenter, fejl Førtidspension og boligstøtte Bygge- og ejendomsudvalg Ejendomsvedligeholdelse TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

3 1 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

4 2 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER OPRINDELIGT BUDGET BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris-/løn-stigninger C Renter D Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E Afdrag på lån og leasing-forpligtelser ( ) Sum (a b c d e) F Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt Balance

5 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A Driftsvirksomhed (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt Pris-/løn-stigninger C Renter D Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E Afdrag på lån og leasing-forpligtelser ( ) Sum (a b c d e) F Finansiering Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt Balance

6 5 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

7 6 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur REFUSION I ALT Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagpleje Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 'klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering

8 7 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skol Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledn Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Undervisning og kultur REFUSION I ALT Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagpleje Integrerede daginstitutioner Fritidshjem 'klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

9 8 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 UDGIFTER BUDGET 2015 INDTÆGTER 0546 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v REFUSION Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration REFUSION A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter 0058 Redningsbredskab Byudvikling Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS- OG LØN-STIGNING HOVEDKONTO RENTER RENTER IALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

10 9 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v REFUSION Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration REFUSION A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsbredskab 00 Byudvikling Fælles funktioner Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker 03 Undervisning og kultur Dagtilbud til og unge Plejehjem og beskyttede boliger

11 10 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING IALT BALANCE

12 11 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG BUDGETOVERSLAG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0532 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PRIS- OG LØN-STIGNING HOVEDKONTO RENTER RENTER IALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNING OG FINANSIERING IALT BALANCE

13 13 BEVILLINGSOVERSIGT Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

14 14 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG EJENDOMME OG ADMINISTRATIONSBYGNINGER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT.... u i ØKONOMIUDVALG... u i EJENDOMME OG u ADMINISTRATIONSBYGNINGER.... i Anlæg... u Anlæg - økonomisk forvaltning... u Ejendomskøb... råd u Anlæg - teknisk forvaltning... u Udskiftning af kommunens låsesystemer.. råd u Energi- og klimaformål... råd u Tilslutning af ejendomme til kloaknet.... råd u Schæfersgård byudvikling, bolig- og råd u miljøforanstaltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål.... bev u bev i Faste ejendomme... u i Fælles formål.... bev u bev i Beboelse... bev u bev i Erhvervsejendomme... bev u bev i Andre faste ejendomme... bev u bev i Byfornyelse.... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u Administrativ organisation... u Administrationsbygninger... bev u POLITISK ORGANISATION.... u i Fællesudgifter og administration m.v... u i Politisk organisation.... u i Fælles formål.... bev u Kommunalbestyrelsesmedlemmer... bev u Kommissioner, råd og nævn... bev u bev i Valg m.v.... bev u bev i 42-

15 15 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG ADMINISTRATIV ORGANISATION HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG ADMINISTRATIV ORGANISATION... u i Transport og infrastruktur... i Fælles funktioner... i Parkering.... bev i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u i Løn til forsikrede ledige og personer under bev u den sær... bev i Seniorjob til personer over 55 år... bev u bev i Beskæftigelsesordninger... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u i Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger... bev u Sekretariat og forvaltninger... bev u bev i Fælles it og telefoni... bev u Jobcentre... bev u Naturbeskyttelse... bev u Miljøbeskyttelse... bev u Byggesagsbehandling... bev u Voksen-, ældre- og handicapområdet.... bev u Det specialiserede børneområde... bev u bev i Administrationsbidrag til udbetalingdanmark.... bev u Lønpuljer m.v.... u i Løn- og barselspuljer... bev u Tjenestemandspension.... bev u bev i SÆRLIGE FORMÅL.... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Faste ejendomme... u i Driftssikring af boligbyggeri... bev u bev i Undervisning og kultur... u

16 16 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG SÆRLIGE FORMÅL HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Folkeskolen m.m.... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u Øvrige sociale formål... bev u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... u Fællesudgifter og administration m.v... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u Erhvervsservice og iværksætteri.... bev u

17 17 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT TEKNIK- OG MILJØUDVALG RENOVATION HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG TEKNIK- OG MILJØUDVALG... u i RENOVATION.... u i Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u Miljøbeskyttelse m.v..... u Bærbare batterier.... bev u Forsyningsvirksomheder m.v.... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... bev u bev i Ordninger for dagrenovation - restaffald... bev u bev i Ordninger for storskrald og haveaffald.... bev u bev i Ordninger for glas, papir og pap... bev u bev i Ordninger for farligt affald... bev u bev i Genbrugsstationer... bev u bev i Øvrige ordninger og anlæg... bev u bev i MATERIELGÅRDEN OG VEJE... u i Anlæg... u i Anlæg - teknisk forvaltning... u i Renovering af kastruplundgade.... råd u Salg af biler råd i Salg af biler råd i Salg af biler råd i Salg af biler råd i Separering af regnvandssystem etape 1... råd i Separering af regnvandssystem etape 2... råd u råd i Udskiftning af vejbelysning... råd u P-pladser... råd u Transport og infrastruktur... u i Fælles funktioner... u i

18 18 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT TEKNIK- OG MILJØUDVALG MATERIELGÅRDEN OG VEJE HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Fælles formål.... bev u bev i Arbejder for fremmed regning... bev u bev i Driftsbygninger og -pladser.... bev u bev i Parkering.... bev u bev i Kommunale veje... u i Vejvedligeholdelse m.v.... bev u bev i Belægninger m.v..... bev u bev i Vintertjeneste... bev u Standardforbedringer af færdselsarealer... bev u Kollektiv trafik.... u Busdrift... bev u NATUR- OG MILJØOMRÅDET... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Miljøbeskyttelse m.v..... u i Fælles formål.... bev u bev i Miljøtilsyn - virksomheder... bev u Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse.... bev u bev i

19 19 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BYGGE- OG EJENDOMSUDVALG EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BYGGE- OG EJENDOMSUDVALG... u EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE... u Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter råd u

20 20 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BEREDSKABSKOMMISSION REDNINGSBEREDSKABET HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BEREDSKABSKOMMISSION.... u i REDNINGSBEREDSKABET.... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Udskiftning af autosprøjte m2... råd u Tester til røgdykkerapparater byudvikling, råd u 120 bolig- og miljøforanstaltninger.... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... bev u bev i

21 21 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG ALMINDELIG UNDERVISNING HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG BØRNE- OG SKOLEUDVALG.... u i ALMINDELIG UNDERVISNING... u i Anlæg... u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Ekstraordinære ejendomsudgifter 215, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 216, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 217, skoler... råd u Ekstraordinære ejendomsudgifter 218, skoler... råd u Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u bev i SPECIALUNDERVISNING OG RÅDGIVNING. u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u bev i Syge- og hjemmeundervisning... bev u Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... bev u Skolefritidsordninger... bev u Specialundervisning i regionale tilbud... bev u Kommunale specialskoler, jf. bev u folkeskolelovens 2,... bev i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Folkeskoler.... bev u Fællesudgifter for kommunens samlede bev u skolevæsen... bev i

22 22 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG SERVICEYDELSER TIL SKOLEOMRÅDET HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Befordring af elever i grundskolen... bev u Ungdommens uddannelsesvejledning... bev u bev i SFO... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u i Skolefritidsordninger... bev u bev i Kommunale specialskoler, jf. bev u folkeskolelovens 2,... bev i ØVRIG UNDERVISNING OG FAGLIG u UDDANNELSE... i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u Folkeskoler.... bev u Bidrag til statslige og private skoler... bev u Efterskoler og ungdomskostskoler... bev u Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler... bev u Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.. bev u bev i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... bev u Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v..... u i Ungdomsskolevirksomhed... bev u bev i Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og bev u introduktionsforløb mv..... bev i DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u 1.000

23 23 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Daginstitutioner, bygningsrenovering råd u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Dagtilbud til børn og unge... u i Fælles formål.... bev u bev i Dagpleje... bev u bev i Daginstitutioner(institutioner kun for børn bev u indtil... bev i Fritidshjem... bev i 16 Klubber og andre socialpædagogiske bev u fritidstilbud... bev i Særlige dagtilbud og særlige klubber... bev u bev i SÆRLIGT UDSATTE BØRN OG UNGE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i Dagtilbud til børn og unge... u Fælles formål.... bev u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for bev u børn og unge... bev i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u Døgninstitutioner for børn og unge... bev u bev i Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i BØRNEHANDICAP... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i

24 24 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT BØRNE- OG SKOLEUDVALG BØRNEHANDICAP HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Dagtilbud til børn og unge... u Særlige dagtilbud og særlige klubber... bev u Tilbud til børn og unge med særlige behov. u Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge... bev u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... bev u Døgninstitutioner for børn og unge... bev u Tilbud til ældre og handicappede... u Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale bev u problemer... bev i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i

25 25 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REKREATIVE OMRÅDER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET... u i REKREATIVE OMRÅDER.... u i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Fritidsområder.... u i Grønne områder og naturpladser... bev u bev i FRITIDSFACILITETER... u i Anlæg... u Anlæg - teknisk forvaltning... u Ny skøjtehal.... råd u Ny svømmehal... råd u Vandrensning, korsvejsbadet.... råd u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Ny kunstgræsbane... råd u Udvidelse af ak vikings faciliteter råd u byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger u i Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg... bev u bev i HAVNE... u i Transport og infrastruktur... u i Havne... u i Lystbådehavne m.v.... bev u bev i FOLKEBIBLIOTEKER... u i Anlæg... u Anlæg - børne- og kulturforvaltningen... u Bibliotekscaf... råd u Undervisning og kultur... u i Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker... bev u bev i Kulturel virksomhed... u i

26 26 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET FOLKEBIBLIOTEKER HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Biografer... bev u bev i Andre kulturelle opgaver... bev u bev i KULTUR... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m.... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... bev u Kulturel virksomhed... u i Museer... bev u bev i Teatre... bev u bev i Musikarrangementer... bev u bev i Andre kulturelle opgaver... bev u bev i FRITIDSAKTIVITETER.... u i Undervisning og kultur... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v..... u i Folkeoplysende voksenundervisning... bev u bev i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. bev u Lokaletilskud... bev u Fritidsaktiviteter uden for bev u folkeoplysningsloven... bev i

27 27 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG VOKSENHANDICAP HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG... u i VOKSENHANDICAP... u i Undervisning og kultur... u Folkeskolen m.m.... u Specialpædagogisk bistand til voksne... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... bev i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Forebyggende indsats for ældre og handicappede... bev u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... bev u Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale bev u problemer... bev i Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18).... bev u Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17).... bev u bev i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. bev u , 97-99)... bev i Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13)... bev u Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14)... bev u Kontante ydelser... u i Sociale formål... bev u bev i Fællesudgifter og administration m.v... u Administrativ organisation... u Voksen-, ældre- og handicapområdet.... bev u PLEJEHJEM, DAGHJEM M.V.... u i Anlæg... u Anlæg - arbejdsmarkeds- og sundhedsforv u Plejehjemsrenovering... råd u Renovering af fællesfaciliteter pl irlandsvej råd u Køkkenomlægning... råd u 5.500

28 28 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2015 TÅRNBY KOMMUNE - UDVALGSOPDELT SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALG PLEJEHJEM, DAGHJEM M.V. HELE 1000 KRONER BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger... bev u Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Forebyggende indsats for ældre og bev u handicappede... bev i Plejehjem og beskyttede boliger.... bev u bev i HJEMMEHJÆLP OG PRIMÆRSYGEPLEJE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og bev u handicappede... bev i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved... bev u SOCIALE FORMÅL OG OMSORGSARBEJDE u i Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Forebyggende indsats for ældre og bev u handicappede... bev i Øvrige sociale formål... bev u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so... u HJÆLPEMIDLER... u i Transport og infrastruktur... u Kollektiv trafik.... u Busdrift... bev u Sociale opgaver og beskæftigelse m.v... u i Tilbud til ældre og handicappede... u i Hjælpemidler, forbrugsgoder, bev u boligindretning og bef... bev i SUNDHEDSORDNINGER OG u GENOPTRÆNING... i Sundhedsområdet.... u i

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Budget Økonomioversigter

Budget Økonomioversigter K O M M U N E Budget 2015 Økonomioversigter Indhold Hovedoversigt 3 Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 19 Bevillingsoversigt 25 Budgetrapport 29 1 2 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 og 7. oktober 2015. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2009

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2009 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2009 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

BUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

BUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt...

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere