Hurtig og effektiv proportionering af beton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig og effektiv proportionering af beton"

Transkript

1 Nr september 2003 Ny RECEPT2000, version 1.5: Hurtig og effektiv proportionering af beton RECEPT Aalborg Portlands edb-program til proportionering af beton iht. DS 481 har nu været på gaden i 3 år. Programmet blev udviklet blandt andet for at håndtere de mange krav og de mere komplicerede regler i DS 481, f.eks. regler for ugunstigste kombination og fornyet forprøvning. Fordelen for brugeren er primært en sikker og hurtig håndtering af de mange krav og regler. Version 1.4 blev udsendt i efteråret 2002, og version 1.5 udsendes til brugerne af programmet i løbet af dette efterår. Det bliver samtidig sidste version med DS 481 som grundlag. I løbet af foråret 2004 forventer Aalborg Portland at kunne udsende et nyt program med DS/EN 206 som grundlag. Hvor store ændringer, dette vil afstedkomme, afhænger blandt andet af det nationale tillægsdokument (NAD), der er under udarbejdelse i normudvalget S 328. Der vil naturligvis blive sikret fuld kompatibilitet mellem DS 481- og DS/EN 206-programmerne. Der er i det forløbne år foretaget en del forbedringer af programmet de fleste efter ønsker fra Aalborg Portlands kunder. I forhold til tidligere versioner er det mest i detaljerne, at forbedringerne skal findes, og dette tages som udtryk for, at RECEPT2000 efterhånden har fået den funktionalitet og de faciliteter, som kunderne har behov for. Forbedringerne er forhåbentlig med til at gøre RECEPT2000 endnu mere brugervenlig. For uddybende spørgsmål om RECEPT2000 kan CtOkonsulent Thorkild Rasmussen kontaktes på telefon Eksempler på forbedringer i version 1.5: For de brugere, der bestemmer v/c-tal ved udtørring af frisk beton, er der under Forprøvning mulighed for at beregne v/c-tallet direkte ved indtastning af våd- og tørvægt. Denne facilitet kan også benyttes ved beregning af batch-rapport. Der er mulighed for at udskrive receptlisterne elektronisk som Excel-filer, hvor der hidtil kun har været mulighed for papirudskrifter. Frihed til at omdøbe recepter og delmaterialer. Mulighed for med en enkelt kommando at udskrive betonblanketter for samtlige recepter. Et mere omfattende sagsarkiv nok mest af interesse for elementfabrikker. Mulighed for at hente forprøvningsrapport for en recept uden først at skulle via hovedmenuen. Fra Sluseholmen og Redhavnen til Prøvestenen Københavns Havn overtager Aalborg Portlands siloanlæg på Sluseholmen i Københavns Sydhavn og på Redhavnen i Københavns Nordhavn. Det er planen, at Aalborg Portland forlader Sluseholmen i løbet af 2003, og at Redhavnen forlades med udgangen af Det betyder, at der i løbet af 2005 skal bygges et nyt siloanlæg på Prøvestenen. De foreløbige planer består i etablering af 4 siloer på hhv tons og tons. Projektets gennemførelse er betinget af, at Københavns Havn opnår Trafikministeriets godkendelse. Det nye siloanlægs kapacitet er afstemt med lagerbehovet og Aalborg Portlands sjællandske kunders behov for en stabil og præcis leveringsservice.

2 Socialt partnerskab med Aalborg Kommune Adm. direktør Søren Vinther og rådmand Birgit Ekstrøm lykønsker hinanden med partnerskabsaftalen mellem Aalborg Portland og Aalborg Kommune. Som resultat af et projektarbejde i Aalborg Portland, der fokuserede på fastholdelse af medarbejdere, forebyggelse af langtids-sygefravær og integration af medarbejdere med særlige behov, underskrev Aalborg Portland og Aalborg Kommune i juni en aftale om socialt partnerskab. Denne aftale er i princippet en forlængelse af en lang og traditionsbunden holdning i virksomheden, idet Aalborg Portland altid har haft ry for at være en virksomhed med stor social ansvarlighed. Medarbejdernes gennemsnitsanciennitet er godt 17 år, og halvdelen af medarbejderne er over 50 år. Dette medfører en særlig forpligtelse til at skabe ordentlige rammer for virksomhedens sygefraværs- og fastholdelsespolitik. Samtidig skaber sammensætningen af medarbejdere en meget værdifuld koncentration af kompetence og erfaring. For Aalborg Portlands kunder giver denne kontinuitet en stor sikkerhed i produktion og levering af cement. Aalborg Portland stormer frem i Island Nej, hvor går det stærkt udtaler Aalborg Portlands direktør for selskabet i Island, Bjarni Halldórsson. Som det tidligere har været nævnt her i bladet, så etablerede Aalborg Portland i år 2000 et salgs- og distributionsselskab i Island med henblik på at tage konkurrencen op med den lokale producent, Sementsverksmidjan, som på det tidspunkt var 100% ejet af den islandske regering. I dag er denne fabrik overtaget af dens største kunde, færdigbetonproducenten BM Valla, sammen med Norcem (et Heidelbergejet selskab i Norge med cementproduktion som speciale) og andre lokale islandske selskaber. Sementsverksmidjan er dermed på vej til at blive en privat virksomhed, der skal drives som sådan - uden tilskud fra regeringen. Så nye tider er hastigt på vej! At fabrikkens største kunde går ind og køber fabrikken, får andre kunder til at protestere. Det har betydet, at Aalborg Portland selskabet i Island har øget sin omsætning kraftigt, idet mange kunder hos Sementsverksmidjan har valgt at forlade selskabet og gå over til Aalborg Portland. Det er vi lykkelige og glade for, siger Bjarni. Vi har fra starten af etableringen i Island støt øget vores opbakning hos kunderne, og resultatet heraf ser vi nu. Vi forventer at have over 50% af cementmarkedet ved udgangen af 2003, slutter Bjarni. Silokunst i Vordingborg I perioden august dannede Aalborg Portlands 50 meter høje silo på Sydhavnen i Vordingborg rammen om en kunstoplevelse ud over det sædvanlige i forbindelse med udstillingen Rumklang Siloanlægget i Vordingborg er ikke længere i brug, og det skal i 2005 formentlig rives ned for at give plads til et eksklusivt boligbyggeri på havnefronten. De mange rum i de gamle bygninger blev vakt til live for en stund som udstillingssted for 30 eksperimenterende kunstnere, der bl.a. arbejdede med installation, foto, video og skulptur. Om natten kunne man endvidere beundre et usædvanligt lysshow på siloen. For Aalborg Portlands silo og nogle af de andre bygninger på havneområdet blev denne udstilling således indtil videre en sidste manifestation, inden bygningerne rives ned i forbindelse med et nyt boligprojekt. Skærpet indsats forbedrer miljøet Aalborg Portland A/S har igennem de seneste måneder gennemført en forbedring af alkali- og klordræn på ovn 87. Det gør det muligt at anvende væsentligt større mængder alternative brændsler end hidtil, uden at det påvirker cementkvaliteten. Dermed øger Aalborg Portland sin miljømæssige indsats for at styrke sin profil som en miljøbevidst samarbejdspartner. I samme forbindelse har CemMiljø A/S etableret en ny produktionslinie for alternative brændsler, som også er klar til idriftsættelse, og som vil have en produktionskapacitet på ca tons alternativt brændsel pr. år. Etableringen af disse to anlæg betyder, at Aalborg Portland kan nå sin målsætning om anvendelse af i alt tons alternativt brændsel pr. år. Den samlede investering i de to anlæg er 40 mio. kr. Endnu et tiltag, der sikrer, at vore kunder har en miljøaktiv samarbejdspartner, der konstant optimerer produktionen af cement for at skåne miljøet mest muligt.

3 Betonoverflader kan være smukke Beton er et alsidigt materiale med næsten uendelige muligheder for at skabe bygninger med smukke overflader. Beton kan fremstå lys eller mørk, glat eller ru, rolig eller sprælsk det afhænger kun af delmaterialer, formmaterialer og efterbehandling. Det er derfor næsten altid muligt at finde en løsning, der passer til det ønskede arkitektoniske udtryk. Trods disse spændende muligheder har betonoverflader ry for at være mindre pæne. Der findes eksempler på bygninger, hvor betonoverfladen ikke levede op til forventningerne på grund af et uheldigt valg af materialer eller uhensigtsmæssige udførelsesmetoder. Resultatet blev, at det nyopførte byggeri kom til at se anderledes ud, end det var tænkt, eller at betonen med tiden ændrede udseende på en måde, der ikke var acceptabel. Se på gode eksempler Aalborg Portland har i foråret deltaget i en arbejdsgruppe under Dansk Betonforening. Resultatet foreligger nu: 2 publikationer, der viser gode eksempler på de resultater, der kan nås, når betonarbejdet lykkes. Samtidig peger de på nogle af de hyppigst forekommende faldgruber. De to publikationer har titlerne: Smukke betonoverflader konstruktivt design Smukke betonoverflader produktion, udførelse og vedligehold Målgruppen for publikationen om konstruktivt design er arkitekter, bygherrer og projekterende ingeniører, mens søsterpublikationen om produktion, udførelse og vedligehold henvender sig til producenter af fabriksbeton og betonelementer samt til entreprenører. I de to publikationer er der i nogen grad et sammen- fald af emner, men det er forskelligt hvor stor vægt, der er lagt på det enkelte emne. Publikationerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Betonforening, bestående af: Tommy B. Jacobsen og Marianne Tange Hasholt, Teknologisk Institut, Kaj Lund, Skanska samt Tommy Bæk Hansen og Brian Dürr Pedersen, Aalborg Portland. Teknologisk Institut og Aalborg Portland har i fællesskab udgivet de to publikationer. Ingen af publikationerne er komplette vejledninger, og de vil aldrig kunne erstatte fagmandens ekspertise. Men det er vores forhåbning, at de vil blive brugt flittigt til inspiration, så beton bliver det mest foretrukne byggemateriale også når det gælder overflader. Publikationerne kan downloades eller bestilles på Aalborg Portlands hjemmeside under menuen Brochurebestilling eller pr. til eller Ny publikation om kalkudfældninger Kunst i beton: Nedfaldsfrugt En ny serie formstøbte haveskulpturer har set dagens lys. Willowstone Garden Products i England, der ellers især er kendt for at fremstille haveudsmykning såsom bænke, krukker og statuer, er nu kommet på markedet med frugter i overstørrelse fremstillet med AALBORG WHITE cement, tilsat lysegult farvepigment. Serien består af pærer, hele og halve æbler. Frugterne vejer mellem 42 og 50 kg og måler ca cm i diameter og er forsynet med en stilk af messing. De omkring kunder, som Willowstone leverer til, har taget godt imod denne serie, som kaldes Fallen Fruit. Haveskulpturerne er allerede så populære, at serien netop er udvidet med flere frugter: Valnød, agern, kirsebær og hasselnød. Yderligere information på hjemmesiden Kalkudfældninger kan i perioder dannes på alle betonprodukter og har gennem tiden givet anledning til mange hovedbrud og diskussioner mellem specielt betonvareproducenter og deres kunder. Dansk Beton Industriforenings Belægningsfraktion har i samarbejde med Betonvarekontrollen, Danske Anlægsgartnere og Aalborg Portland udarbejdet en publikation, der beskriver problemet kalkudfældning. Hvordan opstår kalkudfældninger, skal de fjernes, kan de fjernes, skader kalkudfældninger betonen osv. Publikationen er en støtte til betonproducenterne i forbindelse med deres arbejde med at informere kunderne. Det er således målet at opnå accept for, at kalkudfældninger er et naturligt forekommende fænomen, der ikke skader betonen. I øvrigt forsvinder de i langt de fleste tilfælde af sig selv efter nogen tid. Publikationen udkom medio september 2003 og kan rekvireres via Belægningsfraktionens hjemmeside: eller på telefon

4 Nyt fra Team AALBORG CEMENT ABCement viden Team AALBORG CEMENT tilbyder endnu en gang et 2-dages kursus i cement og beton til salgspersonalet hos tømmerhandlere og byggemarkeder. Der vil være mulighed for at deltage november eller november. Kurserne finder sted på cementfabrikken i Aalborg. På kurserne undervises der i, hvordan slutbrugeren vejledes mht. produktvalg og anvendelsesområder inden for cement og beton. Ligeledes vil der blive formidlet en praktisk forståelse for betonteknologi, og der bliver undervist i beregning af materialeforbrug. Det anbefales, at deltagerne forinden dette 2-dages kursus tager et fagbrevkursus, som omhandler grundlæggende viden om cement og beton. Ring og hør nærmere hos Team AALBORG CEMENT på telefon Vinder af konkurrencen i juni I juniudgaven af NYT fra Aalborg Portland skulle læserne læse artiklen Regn betonopskriften via nettet for at kunne svare på spørgsmålet: Hvordan skal blandingsforholdet mellem cement, sand og sten være, når man skal støbe et gulv til lettere færdsel? Brug ByggeBasens oplysninger Den internetbaserede produktdatabase, ByggeBasen, letter produkt- og informationssøgning for tømmerhandlere og byggemarkeder tilsluttet Trælasthanderunionen TUN. Blandt de omkring 375 leverandører, der har lagt katalogdata ind på ByggeBasen er også Aalborg Portland. Via tømmerhandelens ordreregistreringssystem har salgspersonalet direkte adgang til ByggeBasen. Lettere kan det næsten ikke blive. Fra er der endvidere link til Aalborg Portlands hjemmeside, hvilket betyder, at salgspersonalet hos tømmerhandlerne får en mere direkte adgang til Aalborg Portlands sikkerheds- og produktdatablade, on-line beregner m.v. til gavn for deres kunder. Pladsmand Jens Ole Rasmussen, Viborg Tømmerhandel, ønskes tillykke af teknisk salgskonsulent Jens Thomsen, Aalborg Portland. Det rigtige svar er 1 : 2,5 : 3,5. Der indløb 85 besvarelser, som alle var rigtige. Den heldige vinder blev Jens Ole Rasmussen, der har ansvaret for murerartiklerne på lageret hos Viborg Tømmerhandel. Tillykke til Jens Ole, der vandt et gavekort til Danske Kroer & Hoteller. Byggeri 2004 Mød Aalborg Portland på Byggeri 2004 i Fredericia Messecenter den februar Vi vil være at finde på samme sted som sidst, nemlig stand nr i Hal D. NYT fra Aalborg Portland udgives af Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Postbox 165, 9100 Aalborg, Tel: , Fax: , Oplag Redaktion: Gurli Brogaard. Ansvarshavende: Jørgen Norup.

5 AALBORG PORTLAND A/S Marketingafdelingen Rørdalsvej 44 Postbox Aalborg Porto

6 Hvad har man frihed til i version 1.5 af RECEPT2000? Svar Medarbejdere fra Aalborg Portland kan ikke deltage i konkurrencen. Navn: Firma: Adresse: Postnr./By: Indsendes senest den 6. oktober Vinderne udtrækkes blandt de rigtige besvarelser. Vinderne får direkte besked.

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema:

betonnummer 1 Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 30 år som rådgiver Fugtmåling hvordan med fibre Tema: betonnummer 1 Februar 2014 Tema: Beton med stålfibre Læs om nye muligheder for konstruktiv armering side 4 Fordele 6 med fibre 20 Resultater af tre års innovation Fugtmåling hvordan Flere metoder i spil

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Lambda 32 3-2009. Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7. Politikerne halter efter udviklingen.

Lambda 32 3-2009. Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7. Politikerne halter efter udviklingen. 3-2009 Isover lancerer den hidtil mest effektive isolering: Lambda 32 Læs mere på siderne 4, 5, 6 og 7 KOMFORT HUS konferencer Side 8 Politikerne halter efter udviklingen. Leder side 2 Le logotyp Vi er

Læs mere

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema: betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik 20 10 års succes Workshops

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere