TempSim TempSim er et program til temperatursimulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TempSim TempSim er et program til temperatursimulering"

Transkript

1 Nr december 2003 Kolde fingre og røde ører ja det er blevet vintertid igen, og dermed også sæson for varmekanoner, vintermåtter, varm beton og ikke mindst et program til temperatursimulering for at kunne forudse de problemer, der kan opstå under betonens hærdning. TempSim er et godt planlægningsværktøj, som kan bruges til at optimere hærdeprocessen og forudse eventuelle problemer inden de opstår. nyt program til temperatursimulering Betonens hærdeprocess Betonens hærdning er kompliceret, men det meste af året slipper vi som regel godt fra det uden at vi måske bekymrer os særlig meget om det. Kendskab til betonens temperaturforløb under hærdningen er en forudsætning for at kunne vurdere udviklingen af modenhed, hærdningsgrad og styrke. Hvornår kan betonen afformes, eller kablerne opspændes? Opfyldes normens krav til udtørringsbeskyttelse? Hvornår kan betonen tåle frost? Skal der anvendes varm beton? Skal der varme under formbordene eller skal de isoleres? Er der risiko for temperaturrevner? Netop for hærdeprocessen er det vanskeligt at opbygge brugbare erfaringer primært fordi der er så mange parametre, at det vil være vanskeligt at rumme det hele. TempSim TempSim er et program til temperatursimulering med mulighed for at simulere temperaturforløb samt modenheds- og styrkeudvikling i de mest almindelige konstruktionstyper. Der er endvidere mulighed for at estimere betonreceptens styrke- og varmeudviklingsforløb, som er nødvendige data for en simulering, men som langt fra altid foreligger i praksis. Programmet er enkelt at bruge i en dagligdag, hvor hurtige svar og løsninger er et must. Entreprenøren står over for mangeartede støbeopgaver, og her er det et spørgsmål om at kunne planlægge den enkelte støbning, så den kan gennemføres iht. kravene i udbudsmaterialet og til den lavest mulige pris. Fabriksbetonproducenten er for entreprenøren den faglige specialist, som kan rådgive ham om alle forhold vedrørende betonen, herunder også hærdeprocessen. Selvom betonproducentens ansvar ikke strækker sig til det udførelsesmæssige, vil det være god service at kunne indgå i en dialog med entreprenøren omkring dette. Rådgiveren og tilsynet har også en interesse i at kunne vurdere hærdeprocessen og evt. påpege sandsynlige problemstillinger allerede i udbudsmaterialet, eller i det mindste inden støbningen påbegyndes. Betonelementfabrikkerne har mere ensartede hærdeforhold set over året og har således bedre muligheder for at planlægge, ja endog styre hærdeprocessen. En optimering kan have store økonomiske fordele, netop fordi processen gentages igen og igen. Prøv det..! TempSim er udviklet af CtO, Aalborg Portland, og kan købes ved henvendelse til CtO på tlf eller på En demoversion til afprøvning i 30 dage kan rekvireres uden beregning. Forudsætningen for at kunne afvikle programmet er, at man råder over Excel i en af versionerne 2000 eller XP (2002). Har du tekniske spørgsmål omkring TempSim, kan CtO kontaktes på tlf eller på

2 Nyt procesledelsessystem på trapperne Aalborg Portland indfører nyt procesledelsessystem til afløsning af det eksisterende Kvalitetsstyringssystem Den internationale ISO standard DS/ISO 9002:1994 udgår den 15. december Det har været kendt længe, og Aalborg Portland har forberedt sig siden sommeren 2002 på at indføre en helt ny form for system et ledelsesværktøj benævnt Procesledelse som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001:2000. Aalborg Portland har netop haft besøg af BSI British Standard Institution som er det certificerende organ, som virksomheden anvender. BSI skulle kigge Aalborg Portland efter i sømmene og fastslå, om det var lykkedes at nå i mål med at beskrive processer og aktiviteter via flowdiagrammer og aktivitetsoversigter i en sammenhængende proces. Målet var, at BSI kunne udstede et nyt certifikat til Aalborg Portland. Og det lykkedes! Aalborg Portland har nu fået certifikatet som synligt bevis på, at kravene i den nye standard er opfyldt. Systemet er kun i sin spæde vorden og vil løbende blive tilført forbedringer over de kommende år. Systemet hvor upersonligt det end lyder skal nemlig sikre, at Aalborg Portland i processen lytter til kundernes behov. Aalborg Portland skal gennemføre kundetilfredshedsanalyser og derigennem forbedre sine processer ved at lytte til kunderne. Diplom for bedste miljørapportering Aalborg Portland modtog i begyndelsen af oktober i år en flot anerkendelse og et diplom for bedste miljørapportering. Administrerende direktør Søren Vinther og miljøchef Preben Andreasen fik ved en højtidelighed overrakt diplomet. Det var en bedømmelseskomité nedsat af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Dagbladet Børsen, der valgte Aalborg Portlands Miljøredegørelse og Grønt Regnskab 2002 som den bedste miljørapport. I begrundelsen nævnes det blandt andet, at der er tale om en meget velstruktureret rapport, som præsenterer et bredt billede af de væsentligste miljøforhold hos Aalborg Portland. Bedømmelseskomiteen fremhævede især rapportens oversigt over opfyldelse af mål, som er illustreret med smiley s. Anerkendelsen og diplomet betyder, at Aalborg Portlands store arbejde med at producere med et minimum af miljøbelastning, energiforbrug og i det bedst mulige arbejdsmiljø bliver gjort synligt og kendt både nationalt og internationalt. SCC-Konsortiet Selvkompakterende beton finder i dag stigende anvendelse i Danmark. Det skyldes, at anvendelse af selvkompakterende beton markant kan forbedre produktivitet, arbejdsmiljø og kvalitet samtidig med, at der åbnes nye muligheder for arkitektonisk avanceret design. Der er imidlertid stadig mange uløste problemer, og i flere lande er anvendelsen af selvkompakterende beton stagneret. Det er baggrunden for at Aalborg Portland sammen med 16 andre virksomheder og videncentre er gået sammen og har dannet SCC-Konsortiet. Konsortiet har netop startet sit arbejde. SCC-Konsortiet er et såkaldt innovationskonsortium, der støttes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Konsortiet skal de næste tre år gennemføre udviklingsprojekter, der skal føre den danske cement- og betonbranche helt i front internationalt med viden om materialedesign, produktion og udførelse med selvkompakterende beton. Målet er, at selvkompakterende beton er den mest anvendte betontype om 5 år. For Aalborg Portland er det vigtigt at være med til et stort udviklingsprojekt for at fremme anvendelsen af selvkompakterende beton til nytte for hele betonbranchen. Vi får selv større kompetence, som vil komme vore kunder til gavn i vores rådgivning. Konkret vil der blive udarbejdet vejledninger og dokumentation til brug for både grå og hvid selvkompakterende beton. Læs mere om de øvrige partnere i projektet på hjemmesiden > Bygge og Anlæg > Beton > SCC-Konsortiet > Partnere. Beton-Teknik et godt tilbud fra CtO CtO har siden 1972 udgivet publikationsserien Beton-Teknik, der i artikelform fortæller om betontekniske emner. Serien ophørte som abonnementsordning i 1994, men udgives stadig og sælges i løssalg. Der er nu mulighed for at erhverve de 3 ringbind med de eksisterende udgivelser til en pris af kr ,- inkl. moms. Serien kan bestilles på under menupunktet Brochurebestilling, hvor også en liste over udgivelserne kan downloades, eller den kan bestilles ved henvendelse til CtO på telefon eller på til

3 Kunst i beton: Vandkunst af betonelementer Sindal i Vendsyssel havde en ambition om at blive kendt som byen med de 100 springvand. Målet blev nået, og besøgende kan i dag betragte de mange springvand og fontæner i byen. Et af de mest kendte og markante springvand er Hentzes Springvand. Arkitekten bag dette er kunstneren Peter Hentze, der er uddannet på Kunstakademiets betonskole. Kunstneren er kendt for sin symbolverden, der består af mangeartede fantasifigurer, dyr og planter. Som det fremgår af illustrationen, ses mange af disse figurer også på betonreliefferne, der udgør springvandet. Helt konkret består springvandet af 6 trekantede 4 meter høje søjler, der er sammensat af 72 betonelementer, som er støbt af Gandrup Elementfabrik. Minister fyrer op under ny ovn i Aalborg Aalborg Portland har indviet en ny ovn til produktion af hvid cement. Økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen, fyrede op under den nye ovn mandag den 17. november 2003 med tilstedeværelse af repræsentanter fra både myndigheder, leverandører og kunder. Ovnen vil i fremtiden kunne producere tons hvid cement årligt. Springvandet består af 6 trekantede 4 meter høje søjler, der er sammensat af 72 betonelementer. Ny tankbil på Bornholm Aalborg Portlands kunder på Bornholm bliver betjent via vort siloanlæg i Rønne, men det er ikke en af de kendte silotankbiler, der leverer cementen til kunderne. Nyt ansigt i salgsafdelingen Benny Øgaard, teknikumingeniør fra Odense Teknikum, 37 år, er startet som salgskonsulent hos Aalborg Portland. I forbindelse med indvielsen fik ministeren lejlighed til at komme på en rundtur på fabriksarealet i Aalborg Portland. Det blev også til et besøg på en mini-udstilling med eksempler på, hvad hvid cement kan bruges til herunder terrazzoborde, terrazzohåndvaske, belægningssten, fliser, grillovne, vandtrapper osv. Så forhåbentlig er ministeren blevet inspireret til selv at bruge mere beton. En mindre tankbil kommer lettere omkring på de bornholmske veje, og en ny af slagsen med 15 tons tankkapacitet blev sat i drift i sommeren Benny Øgaard salgskonsulent Det buttede vidunder på 15 tons. Benny kommer fra entreprenørfirmaet Kjæhr & Trillingsgaard A/S i Kolding, hvor han var ansat som salgsleder. Han har tidligere i sit virke også haft ansættelse hos Unicon Beton A/S og Optiroc A/S. Hos Aalborg Portland bliver Bennys hovedopgaver styring og gennemførelse af salget af løs cement til de danske industrikunder. Erhvervsminister, Bendt Bendtsen fik også lejlighed til at se de mange eksempler på anvendelse af hvid beton.

4 Nyt fra Team AALBORG CEMENT Kursus i ABCement-viden Aalborg Portland har igen i år med en flot deltagelse af forhandlerpersonale fra hele landet gennemført et forhandlerkursus i cement og beton. Kurset, som er et internatkursus over 2 dage, blev i år holdt den november og igen den november på fabrikken i Aalborg. Vindere af konkurrencen i september Redaktionen modtog 158 besvarelser på konkurrencen, hvor spørgsmålet var Hvad har man frihed til i version 1.5 af Recept2000. Det rigtige svar er: Frihed til at omdøbe recepter og delmaterialer. Kursusforløbet er opbygget således, at kursisten får en praktisk forståelse inden for betonteknologi. Samtidig introduceres de værktøjer, der skal til for at fortage beregning af materialeforbrug til alle byggeopgaver bl.a. gennem brugen af beregningsprogrammet, som findes på www. aalborg-portland.dk. Endvidere omfatter kurset en rundvisning på fabrik og laboratorium. Målet med dette kursus er at klæde vore forhandlere på til at rådgive såvel professionelle som private kunder i produktvalg og anvendelsesområder inden for cement og beton. Med kursusbeviset i hånden vil forhandlerpersonalet være fuldt rustet til at viderebringe den nødvendige produktviden til kunderne og derved optimere salget af den rigtige cement til den rigtige opgave. Kurset gennemføres igen næste efterår. Byggeri 2004 Aalborg Portland er igen repræsenteret på messen Byggeri i Fredericia Messecenter den Februar 2004 på stand nr i Hal D. Åbningstider mellem jul og nytår Løs cement Kørselsplanlægningen og ordrekontoret for løs cement er lukket fra den december 2003, begge dage inklusive. I forbindelse med årsskiftet holdes der lukket fra den 31. december 2003 til den 1. januar 2004, begge dage inklusive. Mellem jul og nytår leveres løs cement som normalt, men af hensyn til bemanding af tankbilerne vil det være en stor hjælp for os, hvis de kunder, der arbejder i denne periode, inden jul orienterer ordrekontoret om forventede bestillinger/leverancer mellem jul og nytår. Det kan ske på telefon Pakket cement Ekspeditionen for pakket AALBORG CEMENT holder lukket fra den 24. december 2003 til den 1. januar 2004, begge dage inklusive. Såfremt der måtte være kunder, der har behov for leverancer i juleperioden, kan Team AALBORG CEMENT kontaktes på telefon senest fredag den 19. december. Så finder vi en løsning. De heldige vindere, som alle har fået tilsendt en pakke med vin og delikatesser, blev: Bjørn Høg, Spæncom, Hedehusene Flemming Schmidt, Kummerfeldts KBK Beton, Ribe Ole Stubbe, Kalundborg Tømmerhandel Søren Lodberg, VK Beton & Byggemarked, Ringkøbing Team AALBORG CEMENT ser frem til at udfordre forhandlerne og deres kunder i en styrkeprøve på standen, hvor der også er mulighed for at deltage i en konkurrence med spændende præmier. Glædelig jul Aalborg Portland ønsker læserne en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Kalender 2004 Den nye lommekalender er på gaden. Du kan rekvirere det nye år pr. til så længe lageret rækker. NYT fra Aalborg Portland udgives af Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Postbox 165, 9100 Aalborg, Tel: , Fax: , Oplag Redaktion: Gurli Brogaard. Ansvarshavende: Jørgen Norup.

5 Hvem kan have udbytte af at anvende TempSim? Svar Medarbejdere fra Aalborg Portland kan ikke deltage i konkurrencen. Navn: Firma: Adresse: Postnr./By: Indsendes senest den 5. januar Vinderne udtrækkes blandt de rigtige besvarelser. Vinderne får direkte besked.

6 AALBORG PORTLAND A/S Marketingafdelingen Rørdalsvej 44 Postbox Aalborg Porto

Hurtig og effektiv proportionering af beton

Hurtig og effektiv proportionering af beton Nr. 29 - september 2003 Ny RECEPT2000, version 1.5: Hurtig og effektiv proportionering af beton RECEPT2000 - Aalborg Portlands edb-program til proportionering af beton iht. DS 481 har nu været på gaden

Læs mere

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi.

TUNG OG DEJLIG BETON VÆRDIFULDE KIG SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC. byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. TUNG OG DEJLIG BETON byggeløsninger med lavere energibehov, større komfort og bedre totaløkonomi. VÆRDIFULDE KIG nyt elektronmikroskop på DTU styrker betonforskning. SOLIDT FODFÆSTE TIL SCC selvkompakterende

Læs mere

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 indtryk Det går godt i Danmark, for det går godt i dansk industri. Det går også

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service

Årsberetning 2000. Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Årsberetning 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd Danish Maritime Occupational Health Service Indhold Bestyrelsens beretning Side 3 Arbejdsmiljøet må ikke drukne i bureaukrati - interview med Peter Bjerregaard

Læs mere

Sleipner - høj ydelse til prisen. Sleipner - en succes for C&K Johansen. Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark

Sleipner - høj ydelse til prisen. Sleipner - en succes for C&K Johansen. Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark Sleipner - en succes for C&K Johansen Sleipner og Vanadis 6 Super- Clean TM har fået et gennembrud i Danmark posten Nr. Vanadis 6 SuperClean TM på hårdt arbejde hos Stansomatic 1 2004 Sleipner - høj ydelse

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011

Beton. At støbe gulve er i superligaen. Superlette dæk klarer lydkrav. Om Betoncentret og fremtiden TEMA. 4 November 2011 Beton 4 November 2011 At støbe gulve er i superligaen Gode råd til bygherre, rådgiver og arkitekt fra ekspert i betongulve TEMA Betongulve Superlette dæk klarer lydkrav Trods lav fladevægt kan ny type

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Produktnyt. den 5. november. et gavekort til ballonflyvning Læs mere inde i bladet... Nr. 7 Oktober 2009

Produktnyt. den 5. november. et gavekort til ballonflyvning Læs mere inde i bladet... Nr. 7 Oktober 2009 Nr. 7 Oktober 2009 Produktnyt Grønt tag introduceres Ny, forbedret kvalitet på vores trekantlister TEMA: KLIMA, MILJØ OG GRØNNE LØSNINGER TEMA: Icopal Prisover rækkelsen finder sted den 5. november Siden

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere