Markedsleder på hvid cement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsleder på hvid cement"

Transkript

1 Nr september 2004 Italienerne vandt slaget om Aalborg Portland Ifølge dagbladene har de seneste måneder været præget af en heftig kamp om Aalborg Portland og søsterselskabet Unicon. Flere investeringsgrupper samt en spansk cementproducent kæmpede ifølge dagbladenes skriverier om Aalborg Portland. Men der var altså også lige en italiensk virksomhed, som mange åbenbart ikke havde regnet med, og som gik hen og tacklede og sparkede sig vej i kampen om Aalborg Portland. Italiensk fodbold kender vi alle, men hvad kender vi til italiensk cementindustri, og hvem er cementvirksomheden Cementir S.p.A., som er den forventede ny ejer af Aalborg Portland samt Unicon. Vi siger forventet, fordi købet skal endeligt godkendes af EU konkurrencemyndighederne, og det kan tage nogen tid at få den godkendelse. Cementir var ejet af den italienske stat indtil privatiseringen i 1992, hvor moderselskabet Caltagirone Gruppen overtog virksomheden. Cementir har en årlig produktionskapacitet af grå cement på 4,3 mio. tons i Italien, en national markedsandel på 8 % og en 20 % markedsandel i Syditalien. Cementirs hovedkontor er placeret i Rom. I 2001 overtog Cementir den tyrkiske cementvirksomhed Cimentas med en grå cementkapacitet på 2,7 mio. tons. Derudover produceres der fabriksbeton i Italien og Tyrkiet, og med Unicons produktion af fabriksbeton i Skandinavien og Polen når den samlede fabriksbetonkapacitet op på ca. 4,4 mio. m 3. Markedsleder på hvid cement Med købet af Aalborg Portland vil Cementir nå op på en grå cementkapacitet på cirka 9 mio. tons samt få adgang til Aalborg Portlands grå og hvide cementmarkeder rundt omkring i verden. Herigennem bliver Cementir den ledende verdensspiller på markedet for hvid cement med en verdensmarkedsandel på 14 %. Cementir har ikke tidligere beskæftiget sig med hvid cement. Hos Aalborg Portland er det indtrykket, at der er fundet en god løsning. Cementir er lidt større end Aalborg Portland, og Cementir vil gerne bruge købet af Aalborg Portland til international ekspansion samtidig med, at man vil gøre brug af Aalborg Portland Gruppens medarbejdererfaring inden for alle funktioner i en virksomhed. Købet af Aalborg Portland og Unicon kostede Cementir 4,4 milliarder kroner. Certifikater på hjemmesiden For at servicere vore kunder bedst muligt er alle vore produkt- og systemcertifikater blevet lagt ud på Aalborg Portlands hjemmeside under fanebladet Aalborg Portland > Kvalitet > Certifikater. Her findes der en oversigt over alle Aalborg Portlands certificeringer, og herfra kan certifikaterne, der ligger som pdf-filer, downloades. Under oversigten er der desuden et link til Dancerts hjemmeside, hvilket gør det muligt at verificere certificeringerne. På denne måde sikrer Aalborg Portland, at der altid er adgang til de senest opdaterede certifikater, som vil være at finde både på den danske og den engelske udgave af hjemmesiden.

2 Opdatering af Recept2000 til ny betonstandard Mere brugervenlig end nogensinde Aalborg Portlands receptprogram, Recept 2000, blev udviklet til at håndtere de mange regler og kontrolpunkter i DS 481, og første version blev udsendt i september Recept2000 er gennem årene udviklet i samråd med brugerne og fremstår i dag mere brugervenlig og med flere faciliteter end nogensinde. Nu truer den nye betonstandard DS/EN 206 med den tilhørende danske tillægsstandard DS og Recept2000 er selvfølgelig fulgt med udviklingen og foreligger nu i en ny version (2.1), som håndterer reglerne i disse standarder. Der er naturligvis fuld kompatibilitet fra den seneste version til den nye version, og ved første opstart sker der automatisk en tilpasning af filerne. Brugerfladen er stort set uændret. De væsentligste ændringer vedrører kontrolpunkerne, f.eks. luftindhold, chloridindhold, flyveaskeindhold osv. Herudover er der mulighed for udskrift af varedeklarationer for betonerne. Varedeklarationen vil fremover være det dokument, som over for kunden dokumenterer overensstemmelse med standarden. I forhold til betonblanketterne indeholder varedeklarationen kun de nødvendige informationer og giver ikke mulighed for at kopiere recepten, hvilket var et af problemerne med betonblanketterne. Der vil fortsat være mulighed for udskrift af betonblanketterne til internt brug. CtO-programmer med værdi Opdateringen af Recept2000 til version 2.1 koster kr Inkluderet i dette beløb er en ny manual, fri telefonservice samt et dokument, som verificerer, at programmet regner korrekt. Herudover forventer vi, at der vil blive en løbende tilpasning af programmet efter generelle kundeønsker, og dette vil også inden for rimelighedens grænser være inkluderet i prisen. Opdateringen (evt. som demo-version) kan rekvireres hos CtO på telefon eller pr. til Positive resultater med beton og forsuret gylle Nye testresultater med forsuret gylle i betonkonstruktioner er særdeles positive, og en lempelse af anbefalingerne til betonkvaliteten er derfor relevant. Forsuring af gylle ved tilsætning af svovlsyre er en metode, som er udviklet hos Staring Maskinfabrik med henblik på reduktion af ammoniakfordampning fra gylle. Syre og beton får umiddelbart alarmklokkerne til at ringe, og i 2002 blev der iværksat en forsøgsserie med lagring af forskellige betonprøver i forsuret hhv. ubehandlet gylle. Formålet var at undersøge, om metoden har negative konsekvenser for holdbarheden af betonen i gylleanlæggene. Projektet er et samarbejde mellem Landbrugets Rådgivningscenter, Staring Maskinfabrik og Aalborg Portland. Indledende overvejelser gjorde det hurtigt klart, at problemet ikke var syre og lav ph værdi, men derimod risikoen for sulfatangreb som følge af det svovl, som blev tilført. De første resultater forelå i 2003 efter 1 /2 års eksponering i gyllekanaler med forsuret og normal gylle. Nu foreligger der nye resultater efter 1 1 /2 års eksponering. Hverken 1 /2 eller 1 1 /2 år er særligt lang tid i forhold til den levetid, man må forvente af sådanne konstruktioner. De anbefalinger, som blev udarbejdet efter 1 /2 år, var derfor primært baseret på den viden, som allerede forelå omkring sulfatangreb. Ved nu at kunne følge udviklingen fra 1 /2 til 1 1 /2 år er vurderingsgrundlaget langt bedre. Efter 1 /2 år kunne sulfatindtrængningen konstateres i en dybde på 3 4 mm fra betonoverfladen, og efter 1 1 /2 år er denne dybde ikke signifikant større. Årsagen hertil skal bl.a. findes i den tætning af poresystemet, som er den første virkning af de ekspanderende reaktioner ved et sulfatangreb. Først når poresystemet er udfyldt, kan ekspansionen medføre skader. Herudover kan det ikke udelukkes, at det slamlag, som aflejres på betonoverfladen kan have en beskyttende virkning. Sulfatindholdet i de yderste 3 4 mm har ikke ændret sig målbart fra 1 /2 til 1 1 /2 år, og da der ikke er konstateret revnedannelser eller andre skader i det påvirkede område, indikerer resultaterne, at en evt. nedbrydningsproces vil forløbe meget langsomt. Anbefalinger Resultaterne er således særdeles positive, og en lempelse af anbefalingerne er derfor rimelig. For nyanlæg har de hidtidige anbefalinger imidlertid ikke væsentlige økonomiske konsekvenser. Vi anser fortsat tilsætning af 15 % flyveaske til beton med RAPID og BASIS cement som en ekstra sikkerhed mod sulfatangreb. For eksisterende anlæg, hvor der ikke er benyttet flyveaske, udtrykte vore tidligere anbefalinger allerede en vis optimisme, og den er naturligvis styrket nu. Vi mener derfor ikke, at det indebærer nogen væsentlig risiko at ombygge eksisterende anlæg til forsuret gylle, forudsat at betonen i øvrigt opfylder kravene i de relevante miljøklasser, dvs. moderat eller aggressiv miljøklasse. CtO s anbefalinger kan downloades på Aalborg Portlands hjemmeside under fanebladet Brochurebestilling.

3 Kunst i beton: Udsmykning med betonrelieffer Den alsidige kunstner Nils Sloth har i over et år arbejdet med den kunstneriske udsmykning af portrummet ind til gårdhaven i forbindelse med et nyt ældreboligbyggeri på Østerbro 8 i Aalborg. Nils Sloth blev valgt til opgaven på grund af hans evne til at skabe sammenhæng mellem miljøet og kunsten. Udfordringen her var at understrege den stemning, der er, når man gennem en port passerer fra gade til gård. Det smukke resultat blev vist frem ved indvielsen af byggeriet i begyndelsen af august. Nils Sloth fik ideen til en ny og anderledes udsmykning med relieffer støbt i indfarvet hvid beton og efterbehandlet med ilagte fragmenter af bemalet hård plastik og metal. Stående på gaden fanger blikket de første små relieffer på bygningens facadesokkel. De lokker beskueren til at kigge nærmere ind i portrummet. Her tiltager reliefferne i omfang og farver. De største måler 1 x 1 meter og vejer 140 kg. Reliefferne, der tager udgangspunkt i menneskekroppen, virker dynamiske og livskraftige i deres udtryk. Betons Image i Danmark - Danmark har et lavt cementforbrug på ca. 300 kg pr. indbygger, hvorimod eksempelvis Belgien har et tilsvarende forbrug på 600 kg Betons image bliver flyttet, når arkitektstuderende får lov at eksperimentere. Aalborg Portland indleder nu på ny arbejdet med at forbedre betons image i Danmark, sådan at der også kan sælges mere cement. Træet og træhuse bliver talt ind i folks hjerner som værende bedre, men reelt er beton og cement ligeså naturlige materialer som træ. Image er i denne sammenhæng Forestilling og følelser over for betonbranchen og beton. Vi starter med at vende blikket indad mod os selv og se på de aktiviteter, der er med til at fastholde betons image på nuværende niveau eller flytte det i positiv retning. Arbejdet deles op i følgende niveauer: brugere, kunder, brancheforeninger, influenter, projekter, og der ses på følgende typer aktiviteter: foredrag/møder, støtte til og samarbejde om udviklingsprojekter, workshops, storytelling, formidling og påvirkning af referenceprojekter. Dette arbejde afsluttes i løbet af de næste par måneder. Senere på året præsenterer Aalborg Portland en ny strategi for sin fremtidige rolle og indsats i arbejdet med forbedring af Betons Image i Danmark. Den lange tilblivelsesproces startede med en bearbejdning af motiverne i computerens billedbehandlingsprogram. Derefter blev de mange små elementer udfræset i et specielt polystyren materiale. Dernæst klæbede kunstneren elementerne sammen til de endelige støbeforme, hvori der blev der ridset yderligere figurer. Efterfølgende blev de i alt 12 relieffer støbt på Gandrup Elementfabrik i en vifte af gule, røde, grønne og blå primært lyse nuancer. Efter støbningen blev der i dertil beregnede fordybninger nedfældet farvestrålende udstansede plastic- og metalfragmenter, som giver en livsglad kontrast til pastelfarverne. Aalborg Portland, Realkredit Danmark, og Aalborg Kommunes Kunstfond stod bag finansieringen af udsmykningen. Tunnelbyggeri på Færøerne I 2003 påbegyndte Føroya Konsortiet byggeriet af den 6,2 km lange Nordoyatunnel på Færøerne. Der sprænges fra begge sider, og efter planen skal tunnelrøret nå sammen næste sommer. Omkring 60 mand er tilknyttet projektet, og tunnelen forventes at være færdig i august Tunnelen fores delvis med sprøjtebeton, og det samlede betonforbrug forventes at blive ca m 3. Der kan læses mere om tunnelbyggeriet på Team AALBORG CEMENT leverer cementen gennem vore forhandlere på Færøerne.

4 AALBORG WHITE udstilling i Bella Center I forbindelse med Via Nordica kongressen i Bella Center den juni 2003 var der opstillet en stand for AALBORG WHITE cement. Formålet var at formidle den nyeste tekniske viden inden for vej- og trafikområdet på en professionel, inspirerende og nyskabende måde. De besøgende på udstillingen bestod af repræsentanter for de nordiske og europæiske vejmyndigheder, entreprenører inden for bygge- og anlægsbranchen, konsulenter, forskningsinstitutioner, politikere og universitetsstuderende. Dertil kom almindelige besøgende og inviterede kunder. Udstillingen var et glimrende forum til at promovere de indlysende sikkerhedsmæssige fordele, der er ved at anvende hvid beton i vej- og trafiksektoren, f.eks. til autoværn og tunnelelementer, idet hvid beton bl.a. i vådt vejr bevarer sin hvide farve modsat grå beton, der i våd tilstand fremtræder mindre synlig. Ved hjælp af små betonprøver samt en beholder med vand kunne udstillingens besøgende selv opleve forskellen på hvid og grå beton. Ny publikation om lægning af betonfliser og betonbelægningssten Der bliver i disse år udlagt rigtigt mange kvadratmeter betonfliser og betonbelægningssten ved nybyggeri, men også som udskiftning af belægninger fra 60-erne og 70-erne. Uanset om det drejer sig om nyanlæg eller udskiftning, er det meget væsentligt for den nye belægnings levetid, at den bliver udført håndværksmæssigt korrekt, helt fra det underste lag grus til den afsluttende fyldning med fugesand. En korrekt udført belægning bevarer sit pæne udseende og vil være funktionsdygtig i mange år. Dansk Beton Industriforenings Belægningsfraktion har i deres serie af temablade udarbejdet et nyt blad med titlen: Lægning af betonfliser og belægningssten". I temabladet behandles emnerne fra planlægning og projektering til udførelse og vedligeholdelse. Publikationen kan rekvireres via Belægningsfraktionens hjemmeside, eller på telefon Temabladet er en støtte til betonproducenterne i deres arbejde med vejledning af kunder. Vinder af konkurrencen i juni 2004 I juniudgaven af NYT fra Aalborg Portland bragte vi en artikel om Betonelement-Prisen Læserne blev bedt om at svare på, hvem modtageren af prisen er. Blandt de rigtige besvarelser blev produktionsassistent Bent Larsen fra Unicon i Assens udtrukket. Bent Larsen har allerede gjort brug af gavekortet til Fårup Sommerland med overnatning på Bellevue Hotel i Blokhus sammen med fru Conni og børnebørnene. På billedet ses Bent Larsen sammen med key account manager Ole Robert Pedersen. Tag på et 2-dages kursus med Team AALBORG CEMENT... og få viden i GRÅ mængder Team AALBORG CEMENT tilbyder endnu en gang et 2-dages kursus i cement og beton, der er specielt tilrettelagt for salgspersonalet hos tømmerhandlere og trælaster. Der vil være mulighed for at deltage i kurset den november eller den november Kurserne finder sted på cementfabrikken i Aalborg. På kurserne undervises der i, hvordan slutbrugeren vejledes mht. produktvalg og anvendelsesområder inden for cement og beton. Ligeledes vil der blive formidlet en praktisk forståelse for betonteknologi, og der bliver undervist i beregning af materialeforbrug. Det anbefales, at deltagerne forinden dette 2-dages kursus tager et fagbrevkursus, som omhandler grundlæggende viden om cement og beton. Ring og hør nærmere hos Team AAL- BORG CEMENT på telefon Aalborg Portland sikrer gennem kurset, at forhandlernes medarbejdere dygtiggøres og bliver endnu bedre til at yde en god service over for slutbrugerne. NYT fra Aalborg Portland udgives af Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg, Tel: , Fax: , Oplag Redaktion: Gurli Brogaard. Ansvarshavende: Jørgen Norup.

5 Hvad omfatter de væsentligste ændringer i den nye version af Aalborg Portlands receptprogram Recept2000? Svar Medarbejdere fra Aalborg Portland kan ikke deltage i konkurrencen Navn: Firma: Adresse: Postnr./By: Indsendes senest den 15. oktober Vinderen udtrækkes blandt de rigtige besvarelser. Vinderen får direkte besked.

6 AALBORG PORTLAND A/S Marketingafdelingen Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Porto

Hurtig og effektiv proportionering af beton

Hurtig og effektiv proportionering af beton Nr. 29 - september 2003 Ny RECEPT2000, version 1.5: Hurtig og effektiv proportionering af beton RECEPT2000 - Aalborg Portlands edb-program til proportionering af beton iht. DS 481 har nu været på gaden

Læs mere

software til dokumentation af belægningssten og fliser.

software til dokumentation af belægningssten og fliser. Nr. 41 - September 2006 Ny software til dokumentation af belægningssten og fliser Aalborg Portland demonstrerer nye softwareprogrammer. Den 25., 26. og 31. oktober præsenterer Aalborg Portland ny tidsbesparende

Læs mere

TempSim TempSim er et program til temperatursimulering

TempSim TempSim er et program til temperatursimulering Nr. 30 - december 2003 Kolde fingre og røde ører ja det er blevet vintertid igen, og dermed også sæson for varmekanoner, vintermåtter, varm beton og ikke mindst et program til temperatursimulering for

Læs mere

Betonvisioner mod år 2025

Betonvisioner mod år 2025 Nr. 25 - september 2002 Betonvisioner mod år 2025 I forbindelse med HI-messen gennemførte Dansk Betonråd en workshop med deltagere fra de fleste dele af betonbranchen. Det blev en inspirerende dag, hvor

Læs mere

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen

TEMA TEMA SLUT MED GLASPALADSER RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV ÆSTETISK LØFT TIL BETON. Beton sparer energi. svært at overholde energirammen TEMA TEMA Beton sparer energi BETON SPARER ENERGI SLUT MED GLASPALADSER svært at overholde energirammen RUSTET TIL NYE ENERGIKRAV betons tyngde giver fordele ÆSTETISK LØFT TIL BETON projekt om den synlige

Læs mere

WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber

WORKSHOP UDDANNELSE DANSK OPFINDELSE ADDITIVER. 300 studerede støber havegriller. mere betonviden til ingeniørstuderende. måler betons flydeegenskaber WORKSHOP 300 studerede støber havegriller UDDANNELSE mere betonviden til ingeniørstuderende DANSK OPFINDELSE måler betons flydeegenskaber ADDITIVER nu også til betonvarer 4 2005 NOVEMBER 22. ÅRGANG Hold

Læs mere

4 2006 NOVEMBER 23. ÅRGANG TEMA KULØR PÅ BETONEN MODEN DIKTERER SORTE ELEMENTER ELLEHAMMER LETTEDE FRA BETON

4 2006 NOVEMBER 23. ÅRGANG TEMA KULØR PÅ BETONEN MODEN DIKTERER SORTE ELEMENTER ELLEHAMMER LETTEDE FRA BETON TEMA FARVET BETON KULØR PÅ BETONEN Pigmenteret beton med både muligheder og udfordringer MODEN DIKTERER SORTE ELEMENTER Industribyggeriet afslører det ELLEHAMMER LETTEDE FRA BETON Verdens første startbane

Læs mere

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION

BETON FOR FREMTIDEN BETONREKORDER PÅ STRIBE HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER BETONS STORE VISION BETON FOR FREMTIDEN Tema om nyere betontyper, som vinder indpas i stigende grad BETONREKORDER PÅ STRIBE Fields i Ørestaden er stort på alle måder HVID CEMENT GIVER STÆRKE TÆNDER Nyt fyldningsmateriale

Læs mere

Hvid brugskunst ved Limfjorden

Hvid brugskunst ved Limfjorden 2/2007 Indhold Hvid brugskunst ved Limfjorden 2 Leder 3 En typisk arbejdsdag i Tyskland 9 Profil af Anni Vejstrup - Unicon 10 Min første maraton 12 Status 14 Fælles løn-løsning 16 Hvid brugskunst ved Limfjorden

Læs mere

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern,

Med den nye organisation fra starten af året har vi skabt en byggematerialekoncern, 2/2006 Indhold Formanden har ordet 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Præsentation af bladets navn 5 Evaluering af brokollaps 6 Aalborg Portland White i Tyskland 11 Cementproduktion 12 Status

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG 3 2002 AUGUST 19. ÅRGANG TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE Creavision 2614 TEMA: HI Messe Nr. 3 19. årgang August 2002 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Betonelement-Prisen 2002

Betonelement-Prisen 2002 Nr. 24 - juni 2002 Betonelement-Prisen 2002 Fotos: Torben Eskerod Ulrik Samsøe Figen Klaus Bang Betonelement-Prisen blev fredag den 5. april uddelt for 19. gang og tilfaldt arkitektfirmaet Arkitektgruppen

Læs mere

Få produktkvaliteten til at spille max...

Få produktkvaliteten til at spille max... Beton 3 August 2010 Kunderne vil have eksklusive fliser og sten Farver, overflader og nye størrelser er in TEMA Bel ægninger af beton Nordisk landskab midt i København Gå en tur på hvid beton omgivet af

Læs mere

BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS BILAGSRAPPORT WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder:

Læs mere

125 ÅR CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

125 ÅR CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 125 ÅR CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER FORORD I 2004 var vi på udkig efter en cementproducent i verdensklasse, som både havde stærke kompetencer og international erfaring. Hos Aalborg Portland fandt

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING

BRUG FOR STØRRE RØR BETONRØR DER BARE HOLDER MESTERVÆRK AF SORT BETON NY METODE TIL LEVETIDSBEREGNING T E M A : BRUG FOR STØRRE RØR Mere nedbør og en ny funktionspraksis kræver større rør BETONRØR DER BARE HOLDER Betonrør fra 1933 forsyner københavnerne med frisk vand R Ø R MESTERVÆRK AF SORT BETON Ordrupgaards

Læs mere

betonnummer 3 Beton med facon Læs om betons formbare natur side 8 Arkitekter tænker rundt Svendestykke for unik beton Vindmølle tårne af beton Tema:

betonnummer 3 Beton med facon Læs om betons formbare natur side 8 Arkitekter tænker rundt Svendestykke for unik beton Vindmølle tårne af beton Tema: betonnummer 3 August 2013 Tema: Beton med facon Læs om betons formbare natur side 8 Arkitekter 16 tænker rundt 22 Mange runde huse skyder op Svendestykke for unik beton Fantastisk konstruktion i Aarhus

Læs mere

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010

Beton. Hvid og spejlblank beton til isbjørne. Farvet beton vinder frem. Hold ferie i et rør. Tema. 4 November 2010 Beton 4 November 2010 Tema Betons mangfoldighed Hvid og spejlblank beton til isbjørne Store krav til betonoverflader i Den Arktiske Ring Farvet beton vinder frem Voksende efterspørgsel fra arkitekter og

Læs mere

SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation

SAP ind - X-Plain ud SAP. Aalborg Portland Group på vej til ny IT-platform. Af Anders Thorup Direktør, HR, IT & Kommunikation 3/2006 Indhold SAP ind - X-Plain ud 2 Leder 3 Nyt fra de 3 forretningsområder 4 Målrettet innovation 5 Praktikant i Kina 8 Hjerter af beton har det bedre 10 Beton-workshop i Aalborg 13 Status 15 SAP Af

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Eksamensprojekt www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner, 2. semester, tr08mul01

Læs mere