software til dokumentation af belægningssten og fliser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "software til dokumentation af belægningssten og fliser."

Transkript

1 Nr September 2006 Ny software til dokumentation af belægningssten og fliser Aalborg Portland demonstrerer nye softwareprogrammer. Den 25., 26. og 31. oktober præsenterer Aalborg Portland ny tidsbesparende software til dokumentation af belægningssten og fliser. Softwareprogrammerne er udviklet til at beregne og håndtere de mange måleresultater, som fremkommer, når produkterne skal kontrolleres efter de nye fælleseuropæiske standarder, som blev indført i starten af Betonvarekontrollens kvalitets manual er sammen med de relevante produktstandarder grundlag for producenternes kontrol og CE-mærkning. Programmerne BV1338 og BV1339 til henholdsvis belægningssten og fliser er nu tilpasset BVK s kvalitetsmanual, og ved årlige kontrolbesøg sikrer BVK, at den foreliggende verifikation og dokumentation af programmerne er fyldestgørende, og at Aalborg Portlands styring og kvalitetssikring af programmerne er tilfredsstillende. Aalborg Portland er interessemedlem i BVK og nu på forkant med eventuelle ændringer i produktstandarder og kvalitetsmanualer. Derfor kan vi sikre programmernes videre udvikling. Aalborg Portland holder løbende BVK orienteret om programmerne, f.eks. om udsendelse af nye versioner og rettelser etc. Programmerne er videreudviklet gradvist i samråd med flere producenter, hvilket sikrer en høj brugervenlighed og en række gode rapporteringsfaciliteter. Sammen med BVK s overvågning giver det brugeren af programmerne en række fordele, bl.a. markante tidsbesparelser, der i sidste ende vil medføre en mere rationel produktionskontrol. programmerne er brugervenlige, og tidsforbrug ved inddatering og rapportering er derfor mindst mulig. programmerne behandler og vurderer resultaterne i overensstemmelse med gældende produktstandarder og bestemmelser i BVK s kvalitetsmanual. programmerne er overvåget af BVK (Betonvarekontrollen), som løbende orienteres om udsendelse af nye versioner etc. brugeren sikres hurtige opdateringer i tilfælde af ændringer i standarder eller kvalitetsmanual. brugeren sparer tid til udvikling, dokumentation og vedligeholdelse/ videreudvikling af egne programmer. Velkommen til demonstration Den 25. oktober 2006 i Kolding Den 26. oktober 2006 i Aalborg Den 31. oktober 2006 i Ringsted Demonstrationsdagene starter med frokost kl , hvorefter vi gennemgår programmernes faciliteter frem til kl Tilmeldingsfristen er den 9. oktober 2006, og tilmelding til demonstrationsdagene kan ske ved henvendelse på mail til eller på telefon Her kan der samtidig indhentes yderligere information om demonstrationsdagene og selve programmerne, og det vil også være muligt at bestille en demo-version. Ny prissætning af cement Det ustabile oliemarked tvinger Aalborg Portland til at ændre pris- og opsigelsesvarsel. Priserne for brændsler varierer fra uge til uge, og kombineret med olieprisernes ustabile niveau har det skabt en situation, som tvinger os til at ændre vores prissætning af cement. Samtidig har vi på grund af den øgede usikkerhed valgt at indføre opsigelsesvarsel i samhandelsaftaler og forholde os til prisudviklingen på kortere sigt. Traditionen brudt Traditionelt har byggebranchen i Danmark baseret kalkulationer og tilbud på en langsigtet prissætning af entrepriser og materialeleverancer, til tider med mulighed for regulering i forhold til det generelle indeks. Det generelle indeks viser dog ikke nødvendigvis den udvikling, der er på energitunge byggematerialer, og Aalborg Portland er derfor heller ikke alene om at bryde traditionen. Verdensmarkedsprisen på både el, kul og petcoke er styrende faktorer, og efterspørgslen på verdensmarkedet er stigende, hvilket alt sammen er noget, der presser prisen op. Energiomkostningerne er de tungeste Aalborg Portlands strategi om i stigende grad at anvende alternative brændsler og den succes, vi har haft med at indfri vores mål, modvirker en del af omkostningsstigningerne. Men slet ikke nok. Energi er og bliver den største omkostning i vores virksomhed. I løbet af efteråret vil vi tage personlig kontakt til alle vores kunder og informere om de nye udfordringer og ændrede varsler, så begge parter kan føle sig godt rustet til at gå 2007 i møde.

2 FCK og AaB på Aalborg Stadion Det er os en glæde at invitere vores kunder til en hyggelig og spændende fodbolddag i Aalborg søndag den 12. november for at overvære superligakampen mellem FCK og AaB på Aalborg Stadion. Selve fodboldkampen starter kl , men programmet for dagen begynder allerede kl i Hal 1. Vi har nemlig planlagt forskellige indslag inden kampen. Og vi byder også på lidt godt at spise og drikke før kampen. Der er reserveret 150 pladser, og tilmelding finder sted efter først til mølle princippet. For interesserede læsere er der mulighed for at invitere en eller to kolleger med til arrangementet. Benyt venligst tilmeldingskuponen her i bladet eller send en mail til med navn, firma og navnene på de eventuelle kolleger, som du vil invitere med. Seminar om silosikkerhed Aalborg Portland inviterer igen til seminar om silosikkerhed for blandemestre. Vi glæder os til at byde velkommen til en spændende AaB-dag. Ny At-vejledning om cromat i cement På grund af ny lovgivning inden for området har Arbejdstilsynet i foråret udsendt en ny At-vejledning om de gældende bestemmelser for indholdet af vandopløseligt cromat i cement. Det er værd at være opmærksom på den nye vejledning, men for det danske marked medfører den reelt ingen ændringer. Set med danske cementforbrugeres øjne har den nye lovgivning ingen konsekvenser. Der er blot tale om, at reglerne om cromat i cement, der har været gældende i Danmark siden 1983, nu er vedtaget som EU-direktiv (2003/53/EF) og dermed gjort gældende i hele Europa. Den nye vejledning (Stoffer og materialer C.1.4) erstatter At-meddelelse fra Reglerne er fortsat, at cement i hydreret form ikke må indeholde mere end 0,0002% vandopløseligt cromat (2 mg/kg), og dette krav overholder alle Aalborg Portlands cementer. At-vejledningen kan downloades på Arbejds tilsynets hjemmeside Vi har den glæde at indbyde vores kunder til at deltage i et seminar om silosikkerhed. Seminaret er primært tilrettelagt for blandemestre, som vil modtage en personlig invitation til at deltage i seminaret, der finder sted lørdag den 11. november 2006 fra kl i Aalborg. Programmet omfatter også en rundvisning på cementfabrikken. Forebyggelse af uheld I løbet af et år leverer Aalborg Portland tusindvis af læs cement. Langt den overvejende del leveres heldigvis helt uden problemer, ikke mindst på grund af den tætte dialog, vi har med vores kunder. Det skulle gerne fortsætte sådan. Derfor har Aalborg Portland fortsat fokus på silosikkerheden for at forhindre alvorlige uheld i forbindelse med levering af løs cement. Vi glæder os til at byde velkommen til seminaret om silosikkerhed. Yderligere information hos Kørselsplanlægningen på telefon Bedste praktiksted Aalborg Portland kåret som Nordjyllands bedste praktiksted. Aalborg Portland modtog i juni Årets Praktikpladspris Prisen er indstiftet af Aalborg Industri- og Handelskammer samt Aalborg Handelsskole og blev uddelt for første gang i år. Når prisen gik til Aalborg Portland, skyldtes det en meget flot indstilling, som kontorelev Liane B. Andreasen indsendte efter at have været praktikant på virksomheden. Præmien var et flot maleri af kunstneren Tina Aagaard, skænket af Aalborg Handelsskole. Følgende udsnit af Lianes indstilling havde især gjort indtryk på dommerkomiteen: Alt i alt har Aalborg Portland givet mig en uforglemmelig tid som kontorelev. En tid med ansvar, med udfordringer og lærerigt socialt samvær. Jeg kan ikke forestille mig en verden uden denne virksomhed... og ville min omverden kunne leve uden cement? Hvordan ville du komme til Sjælland uden en Storebæltsbro? Hvordan ville du lande et passagerfly på en pløjemark? Hvordan ville du bygge den bolig, der giver dig varmen om vinteren? Hvordan ville min og din verden være uden Aalborg Portland? Liane B. Andreasen i midten med den flotte præmie, et maleri af kunstneren Tina Aagaard.

3 Aalborg Portland styrker kundeservicen Som en direkte konsekvens af vores spørgeskemaundersøgelse i april har vi samlet serviceringen af alle industrielle kunder i Team Industri. I foråret gennemførte Aalborg Portland en spørgeskemaundersøgelse blandt vores kunder. Formålet var først og fremmest at undersøge, om vi gjorde tingene tilfredsstillende, men naturligvis også at finde ud af, om der var områder, hvor vi kunne sætte ind med nye initiativer for at gøre kundebetjeningen endnu bedre. Det var glædeligt for os at konstatere, at vi har mange tilfredse kunder, men også lærerigt, fordi det viste sig, at der var et par områder, hvor flere mente, at vi kunne gøre det bedre. Det fremgik nemlig af undersøgelsen, at flere af vores industrielle kunder havde problemer med at finde ud af, hvem hos Aalborg Portland de skulle henvende sig til, og at det hændte, at man som kunde endte det forkerte sted eller skulle stilles om. Samtidig efterlyste flere mere synlighed i markedet og flere besøg. Det har vi lyttet til, og vi mener at have fundet en løsning, der gør det lettere for vores industrielle kunder at komme hurtigt igennem til den rette. Vi har nu samlet serviceringen af alle industrielle kunder i én styrket enhed Team Industri hvilket gerne skulle få den konsekvens, at alle altid kommer direkte til den ansvarlige afdeling og bliver betjent hurtigere og mere effektivt. Vi har sat flere ressourcer af til opgaven og håber, at vores kunder dermed vil opleve en større synlighed og en tættere kontakt med os. Alle kunder bibeholder deres personlige konsulent, som i fremtiden er den ansvarlige for alle interesseområder hos den enkelte kunde, uanset hvad det måtte dreje sig om. Med det initiativ håber vi at have gennemført en forbedring, som bliver til gavn for både vores kunder og Aalborg Portland. I modsat fald er du meget velkommen til at kontakte os. Vinder af junikonkurrence Konkurrencespørgsmålet i juni-udgaven af NYT fra Aalborg Portland var: Hvornår udgår 40 kg sækkene af Aalborg Portlands sortiment? Det rigtige svar er: 1. juli Vinderen blev Billy Jensen, PH Trælast i Bindslev, der har modtaget en kultsten i beton fremstillet af Betonstøberiet i Langå. Billy Jensen udvalgte Hünnestad stenen på hjemmsiden og på billedet ses han med sin præmie, der blev overrakt af Key Account konsulent Henrik Sand, th. Børn trives på kunstnerisk legeplads Kunstneriske, skulpturelle legearealer i beton appellerer til fantasien og skaber kreativitet. Børnenes udfoldelsesmuligheder er vokset på Østervangsskolen i Randers, hvor den danske virksomhed Playscapes Denmark har skabt et nyt udendørs lege- og opholdsareal med skulpturelle betonelementer. Det nye opholdsareal kombinerer leg og kunst og omfatter bl.a. en ti meter lang og fire meter bred organisk betonskulptur, hvor børnene har mulighed for både at sidde, kravle, balancere og rutsche. Skulpturen, der ser ud som om, den vokser op af jorden, er fremstillet af finpudset grå beton. Øverst i et betonplateau, integreret i legeområdet, er der placeret en sandkasse, bygget op i forskellige niveauer, som mest kan sammenlignes med bølgende vand. På skolen har man med glæde kunnet konstatere, at børnene trives i de nye udendørs omgivelser. Børnene er blevet mere kreative i deres leg, hvilket sandsynligvis skyldes, at de abstrakte og organiske former appellerer til aktivitet, fantasi og opfindsomhed. Læs mere om Playscapes andre projekter på hjemmesiden

4 Afskedskampagne for 40 kg sækken Afskeden med Aalborg Portlands gamle kending er blevet positivt modtaget af både forhandlere og murermestre. Kalender 2007 Netop nu udsender vi Aalborg Portlands populære lommekalender til vores kunder og forretningsforbindelser. Som hidtil er det en 15 måneders kalender, hvilket gør det muligt at tage den i brug allerede den 1. oktober i år. Den 1. juli 2006 sagde vi farvel til den velkendte 40 kg sæk. Skiftet fra 40 kg til 25 kg sække skyldes, at Aalborg Portland ønsker at bidrage til et bedre arbejdsmiljø ved at formindske antallet af belastende løft og gøre håndteringen lettere for vores forhandlere og håndværkerne ude på byggepladserne. Afskeden med 40 kg sækkene er i første omgang blevet kommunikeret ud med kampagnen 40 fed og færdig. Der er sendt brochurer og T-shirts ud til forhandlere og murermestre, og efterfølgende har vi haft annoncer i bygge- branchens fagblade. Kampagnen 40 fed og færdig og de tilhørende T-shirts er alle steder blevet positivt modtaget, og såvel murermestre som forhand lere har vist stor forståelse for udfasningen af den gamle, tunge sæk. Kampagnens T-shirts har sommeren igennem præget den danske byggebranche, og populariteten var faktisk så stor, at det blev nødvendigt at trykke ekstra T-shirts for at kunne leve op til de mange forespørgsler. Derfor er det stadig muligt at få fingrene i en 40 fed og færdig T-shirt, så længe lager haves. Send en mail til eller ring på telefon Revideret GDS-brochure Med den meget efterspurgte brochure Gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel hjælper Aalborg Portland forhandlerne med at vejlede slutbrugerne. Giv salgspersonalet værdifuld viden Aalborg Portland tilbyder her i efteråret et to-dages kursus i cement og beton, der er specielt tilrettelagt for salgspersonalet hos tømmerhandlere og trælaster. Aalborg Portland sikrer gennem kurset, at forhandlernes medarbejdere dygtiggøres og bliver endnu bedre til at yde en god service over for slutbrugerne. Kurset annonceres i septemberudgaverne af FUT-bladet og Puff. Der vil være mulighed for at deltage i kurset den november eller den november Kurserne finder sted på cementfabrikken i Aalborg. På kurserne undervises salgspersonalet i, hvordan slutbrugeren kan vejledes mht. produktvalg og anvendelsesområder inden for cement og beton. Ligeledes vil der blive formidlet en praktisk forståelse for betonteknologi, og der bliver undervist i beregning af materialeforbrug. Det anbefales, at deltagerne forinden dette 2-dages kursus tager et fagbrevkursus, som omhandler grundlæggende viden om cement og beton. Ring og hør nærmere hos Team Aalborg Cement på telefon Brochuren er netop blevet opdateret. Du kan downloade den på under fanebladet Infocenter, hvor der også er mulighed for at bestille det ønskede antal trykte eksemplarer. NYT fra Aalborg Portland udgives af Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg, Tel: , Fax: , Oplag Redaktion: Gurli Brogaard. Ansvarshavende: Frands I. Grex.

5 Tilmelding til fodboldkampen mellem FCK og AaB på Aalborg Stadion søndag den 12. november 2006 Ja tak. Jeg vil gerne deltage. Jeg vil gerne invitere en eller to af mine kolleger med: Navn: Navn: Firma: Navn: Adresse: Arrangementet er specielt tilrettelagt for Aalborg Portlands kunder. Indsendes senest den 14. oktober 2006.

6 AALBORG PORTLAND A/S Att.: CRM, Salg Grå Cement Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg

Hurtig og effektiv proportionering af beton

Hurtig og effektiv proportionering af beton Nr. 29 - september 2003 Ny RECEPT2000, version 1.5: Hurtig og effektiv proportionering af beton RECEPT2000 - Aalborg Portlands edb-program til proportionering af beton iht. DS 481 har nu været på gaden

Læs mere

TempSim TempSim er et program til temperatursimulering

TempSim TempSim er et program til temperatursimulering Nr. 30 - december 2003 Kolde fingre og røde ører ja det er blevet vintertid igen, og dermed også sæson for varmekanoner, vintermåtter, varm beton og ikke mindst et program til temperatursimulering for

Læs mere

...læs referatet side 4

...læs referatet side 4 - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - Maj 2005 FUT-stortur til Kina...program og tilmelding side 18 Spændende elevtur til Sverige...læs referatet

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Tid&ressource. TimePlan med på Louis Nielsens årsmøde Hvad siger TimePlans kunder? Ny ferielov: Erstatningsferie. Ny udviklingschef hos

Tid&ressource. TimePlan med på Louis Nielsens årsmøde Hvad siger TimePlans kunder? Ny ferielov: Erstatningsferie. Ny udviklingschef hos TimePlan med på Louis Nielsens årsmøde Hvad siger TimePlans kunder? Ny ferielov: Erstatningsferie ved sygdom Nye kunder siden sidst TimePlan i skyen Ny udviklingschef hos Simplex A/S Kis 10 år som sammenhængskraft

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Europatur. Vær med når FUT besøger branchevirksomheder, oplever Nürburgring og ølfest i München Læs mere på side 8.

Europatur. Vær med når FUT besøger branchevirksomheder, oplever Nürburgring og ølfest i München Læs mere på side 8. MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - maj 2011 - trælastbranchens naturlige mødested! Riv plakaten ud i midten af bladet og hæng den op på opslagstavlen, og få et endnu større netværk...

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

teambuilding aktivitetsdag

teambuilding aktivitetsdag teambuilding aktivitetsdag Teambuilding hvor alle kan deltage med givtige, udfordrende, spændende, lærerige & ikke mindst sjove & underholdende opgaver. Alka Forsikring Alm. Brand KMD Igennem tiden har

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j 2 0 1 2 Velkommen I d e t

Læs mere