Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 1. årgang nr 2/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening. 1. årgang nr 2/2009"

Transkript

1 Snitfladen Medlemsblad for Diamantentreprenørernes Brancheforening 1. årgang nr 2/2009 1

2 MED DIAMANTVÆRKTØJ SKÆRING & BORING I BETON ET HÅNDVÆRK I STADIG UDVIKLING HURTIG NØJAGTIG ØKONOMISK Juelstrupparken Støvring Danmark Tlf.: Fax: Kontakt: Hans Jørn Thomsen Mobil: Fax:

3 Indhold 5 Leder: Sammenhold i branchen 6 Diamantentreprenørernes Brancheforenings generalforsamling 9 7 Brainstorming på generalforsamlingen 8 Jeanette Brandt, ny formand for Diamantentreprenørernes Brancheforening 9 Diamantentreprenørernes Brancheforening som sektion 9 Vejledende betingelser for etablering af ny sektion under Dansk Byggeri Vi oplever udelukkelse, fordi vi vil overholde sikkerhedsregler 12 Dansk Byggeri får ny struktur 13 Kim Guldbæk er European Champion Fra kornsilo til bolig for feinschmeckere 17 Hvad gemmer der sig i betonen? 19 Brandt Diamant åbner afdeling i Jylland 21 Vejvrede en ny, beklagelig folkesport 22 Medlemsliste og leverandørliste, juni Kom hurtigt på benene efter en skade 27 AMU betaler sig 27 Messekalender Hjemmesider på nettet som kan anbefales Redaktionsudvalg Ansvarshavende redaktør: Poul Andersen Redaktion: Jeanette Brandt Diamantentreprenørernes Brancheforening Tryk Elbo. papir: 170 gram MultiArt mat Layout Ditte Brøndum/Dansk Byggeri Foto Forsidefoto: Poul Andersen Udgiver Diamantentreprenørernes Brancheforening Sekretariat: Nørre Voldgade 106 Postboks København K telefon:

4

5 Leder Sammenhold i branchen "Jeanette, gider du som ny formand, skrive lederen denne gang", spurgte Poul Andersen mig. Jo det gad jeg godt, for det er en stolt formand, der kan byde velkommen til et blad med en masse gode og interessante artikler. Diamantentreprenørernes Brancheforenings (DEB) nyeste tiltag, nemlig vores brancheblad, fik sit navn ved en afstemning under middagen fredag aften på den nyligt overståede generalforsamling. Blandt mange gode forslag gik Hans Jørn Thomsens forslag SNITFLADEN, af med sejren. Dette brancheblad skal bruges til at styrke sammenholdet i branchen, men også til at promoverer branchen udadtil. Så derfor kan jeg kun anbefale, at alle DEB s medlemmer bidrager til indholdet. Har du en spændende arbejdsopgave, har dit firma gjort nye tiltag, eller er der kommet en ny maskine på markedet osv., kontakt da Poul Andersen eller undertegnede, så vi kan få sat en artikel i bladet. DEB har jo længe ønsket at blive en sektion inden for Dansk Byggeri. De sidste 5 år har der været ivrig og meget korrespondance mellem DEB og Dansk Byggeri omkring sagen. Nu kan vi se lys for enden af tunnelen Dansk Byggeri s bestyrelse har på deres sidste bestyrelsesmøde d. 11. juni 2009 behandlet vores anmodning om at blive en sektion, og har valgt at imødekomme denne, på den måde, at det indstilles til det kommende repræsentantskabsmøde, at DEB bliver en sektion i Dansk Byggeri. Bliver vi en sektion, betyder dette en blåstempling af vores branche, plus det giver os mulighed for at deltage i formands- og repræsentantskabsmøder, og derved have indflydelse på i hvilken retning, vi gerne vil have, at vores branche & Dansk Byggeri skal gå. Læs mere om dette inde i bladet. God sommer til alle med forhåbentlig arbejdsopgaver nok til alle branchens dygtige medarbejdere. Jeanette Brandt Formand for Diamantentreprenørernes Brancheforening Etiske Regler Medlemmer af Diamantentreprenørernes Brancheforening ønsker at udføre sit arbejde efter en høj standard. Medlemmerne vil opretholde en høj etik inden for branchen for derigennem at skabe ordentlige forhold til medarbejdere, gode relationer til alle samarbejdspartnere, entreprenører, rådgivere, leverandører. kollegaer, kunder, fagbevægelse og i øvrigt det omgivende samfund. 5

6 Diamantentreprenørernes forsamling den 26. marts 2009 på Park Hotel i Aalborg Tekst og foto Poul Andersen Jeanette Brandt, Brandt Diamant A/S, blev valgt som ny formand for brancheforeningen Peter Gunst, Total Diamanten, er nyvalgt i bestyrelsen Årets generalforsamling på Park Hotel i Aalborg den 26. marts 09 havde fin tilslutning. Der deltog 32 medlemmer. Peter Krogh fra Dansk Byggeris kontor i Århus holdt indledningsvis et levende og informativt indlæg om den overenskomst, der gælder for området overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund (3F) Temaet var ansættelsesforhold, men opsigelsesvarsel og midlertidige afskedigelser som følge af arbejdsmangel, var ligeledes et relevant emne i tiden. Den specielle danske model for aftaleforhold og konfliktløsning blev gennemgået. Generalforsamlingen indledtes med at vælge Kaj Andersen Diatool ApS som dirigent. Formandens beretning bestod egentlig af to beretninger, idet Niels Bille- Hansen MTHøjgaard aflagde beretning for den periode, han var formand og Hans- Jørn Thomsen Ambercon A/S, der tiltrådte som formand i forbindelse med, at MT- Højgaard udmeldte sig af Dansk Byggeri fortsatte beretningen for sin periode. Begge nævnte sparsomme udbud af opgaver, og Hans-Jørn håbede, at der var lagt lidt til side i de år, hvor det kørte i 'højeste gear'. Hans-Jørn nævnte udgivelse af jubilæumsbladet i forbindelse med vores 20-års jubilæum, og sagde, at han var glad for det gode resultat og ikke mindst, at annoncørerne havde bakket så flot op med at tegne annoncer, hvilket havde holdt omkostningerne nede på et fornuftigt niveau. Hans-Jørn omtalte vores uddannelser, som var lavet i samarbejde $ Peter Krogh,Dansk Byggeri, holdt indlæg om overenskomsten og om den specielle danske model Park Hotel i Aalborg Næstformand, Hans-Jørn Thomsen, takker foreningens sekretær, Gitte Bryde for indsatsen 6

7 Brancheforenings generalmed euc Nordvestsjælland i Audebo. Foreningens kasserer, Thomas Runge gennemgik regnskabet for 2008 og budgettet for 2009, som blev godkendt ligesom forslaget om uændret kontingent blev godkendt. Bestyrelse og sekretariat havde udarbejdet forslag til en række vedtægtsændringer. De enkelte vedtægtsændringer blev gennemgået af forretningsfører Poul Andersen som i sin begrundelse nævnte, at de kun træder i kraft, såfremt vi bliver sektion. Såfremt vi mod forventning ikke bliver sektion, bortfalder ændringerne. Efter enkelte justeringer blev ændringsforslagene vedtaget enstemmigt. Som ny formand valgtes Jeanette Brandt, Brandt Diamant A/S Næstformand: Hans-Jørn Thomsen, Ambercon Kasserer: Thomas Runge, Runge Service Nyvalgt: Peter Gunst, Total Diamanten A/S Bestyrelsesmedlem: Lars Poulsen, Hoffmann A/S Leverandør repr. Søren Pedersen, HILTI Hvad ønsker foreningen, at bestyrelsen skal beskæftige sig med? Under eventuelt foreslog formanden en 'brainstorming' hvor han efterlyste forslag til nogle aktiviteter, som medlemmerne ønsker, at bestyrelsen skal arbejde med. Der kom mange konstruktive forslag af faglig og arbejdsmiljømæssig art. En nærmere omtale af disse ses andetsteds i dette blad. Konkurrence om navn til bladet Ved middagen om aftenen deltog 47 gæster. Et festligt indslag var, at der skulle foretages afstemning om de indkomne forslag til det navn, bladet i fremtiden skal have. Der var mange kreative forslag, som levede op til kravet om at det gerne måtte være dobbelttydigt, let og relatere sig til branchen. Afstemningen viste et flertal for navnet: 'Snitfladen'. Vinderen blev Hans-Jørn Thomsen. Snitfladen vil i fremtiden udkomme to gange årligt. DEMO-Dag Den påtænkte messe, hvor leverandørerne i foreningen demonstrerer deres materiel, må desværre aflyses/udsættes. Messen skulle som sædvanligt holdes på Hoffmann s plads i Fredericia. Hoffmann har besluttet at outsource afdelingen for diamantboring og skæring med virkning fra den 1. juni Lars Poulsen udtræder i den forbindelse desværre af bestyrelsen. I hans sted indtræder første suppleant, Kaj V. Nielsen, Diamantgruppen A/S Brainstorming på generalforsamlingen Hvad skal bestyrelsen beskæftige sig med? Bestyrelsen for Diamantentreprenørerne har de seneste år sat en del nye skibe i søen. Seneste tiltag er udgivelse af eget blad, hvor 1. nr. kom i forbindelse med Brancheforeningens 20 års- jubilæum den 1. december Ved aftenfesten i forbindelse med dette års generalforsamling, blev der foretaget afstemning mellem de indkomne forslag om det navn, bladet i fremtiden skal hedde. Flest stemmer fik 'Snitfladen' Snitfladen kendes af diamantentreprenørerne, som den flade, der bliver synlig, når diamantklingen har skåret sit snit. I medieverdenen kendes udtrykket som en beskrivelse af det vigtigste budskab i en historie. Det bestyrelsens målsætning, at Diamantentreprenørernes Brancheforening fortsat skal være en aktiv og initiativrig forening. På årets generalforsamling havde bestyrelsen derfor indlagt en spørgerunde (brainstorming), hvor medlemmerne kunne fremsætte ønsker til nogle aktiviteter, foreningen i fremtiden skal beskæftige sig med. Følgende emner blev foreslået: (opremset sporatisk) Uddannelse som kan føre til certificering Få del i uddannelsesmidler til egen uddannelse Arbejde på at få uddannelsesbevis som f.eks. truck-certifikat Lærlingeuddannelse med lærlingeløn Påvirke udbydere til at udbyde opgaverne til firmaer, med folk med relevant uddannelse - og markedsføre os som bedre end de uorganiserede Besøge skolernes 9. klasse for at argumentere for faget Erkendelse af at uddannelse ikke er en økonomisk byrde men en investering Vi skal promovere os - bl.a. som foreningen med kvindelig formand Bladet skal deles ud til en størst mulig kreds Vi skal forhandle med AT om sikkerhed og dermed sætte dagsordenen i branchen. Vi kunne f.eks. indlede forhandlinger om løsningsforslag (vejlede AT) da de ikke ved nok om branchen. Vi kunne ligeledes spørge: Hvordan håndterer vi boreslam? Arrangere ture og eksekutioner 7

8 Jeanette Brandt, ny formand for Diamantentreprenørernes Brancheforening På årets generalforsamling blev Jeanette Brandt, Brandt Diamant valgt som ny formand Tekst Poul Andersen, foto Poul Andersen og Brant Diamant arkivfoto Jeanette sagde i forbindelse med valget, at hun havde haft visse betænkeligheder ved at sige ja til formandsposten. Hun var måske ikke skræmt af, at det var en udpræget mandeverden, men hun kunne jo ikke prale med, at hun havde praktisk erfaring med diamentboring og skæring. De øvrige i bestyrelsen havde dog lovet, at den side af sagen skulle de nok tage sig af. Formandsskiftet blev aktuelt, fordi MT Højgaard som bekendt meldte sig ud af Dansk Byggeri. Dermed var det udelukket, at formanden siden 2005, Niels Bille-Hansen kunne fortsætte som formand. Hans-Jørn Thomsen, som var næstformand, tog over som formand, men han ønskede ikke at indtræde som permanent formand. 'Brandt' som formand for tredje gang Jeanette Brandt er nu ikke novice i diamantentreprenørbranchen. Jeanettes far, Niels Brandt grundlagde i 1975 Diavac Aps i Tåstrup, hvor Jeanette har været ansat siden I 2005 skete der en fusion mellem Diavac ApS og Midtsjællands Diamantboring, stiftet i 1987 af Bjarne Brandt Pedersen. Jeanette blev i den forbindelse medejer og direktør i Brandt Diamant. Navnet Brandt var jo oplagt. Det var mere en tilfældighed, at to 'Brandter' blev bragt sammen da der ikke er familiemæssige relationer imellem dem. Jeanette føler sig godt bakket op af bestyrelsen og af sekretariatet. Skulle hun alligevel have behov for support, vil hun helt sikkert kunne hente kvalificeret bistand hos sin far, Niels Brandt, idet han om nogen kender diamantentreprenørbranchen. Niels Brandt var Diamantentreprenørernes Brancheforenings første formand, da den blev stiftet i sin nuværende form for 20 år siden. I perioden mellem Niels Brandt Jeanette Brandt og Jeanette Brandt som formand har Bjarne Brandt Pedersen for øvrigt også været formand. 8

9 Diamantentreprenørernes Brancheforening som sektion Af Poul Andersen, foto Ulrik Samsøe Figen Diamantentreprenørernes Brancheforening har de seneste år ført en række forhandlinger med Dansk Byggeri for at opnå status som selvstændig sektion. Dansk Byggeri har nu eksisteret i 5 år, og i den forbindelse har ledelsen fundet det vigtigt at lave et grundigt 5-års eftersyn. På baggrund af en analyse har man formuleret en Strategi- og Handlingsplan, som har været til høring. Diamantentreprenørernes Brancheforening har i et høringssvar bidraget aktivt med råd og idéer til en - efter vores mening bedre organisation. På sidste repræsentantskabsmøde i Dansk Byggeri i marts blev Strategi- og handlingsplan godkendt. Der blev bl.a. vedtaget en anderledes stemmefordeling, så områderne (Laug og lokalforeninger), og sektionerne får hver 100 stemmer i repræsentantskabet. Det er 25 stemmer mere til sektionerne end tidligere. På efterfølgende bestyrelsesmøde i den nye hovedbestyrelse var Dia- mantentreprenørernes anmodning om optagelse som sektion på dagsordenen. Bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabet at Diamantentreprenørernes Brancheforening kan optages som sektion. Hvilken betydning vil det så have i fremtiden? Umiddelbart er der en højere status forbundet med det, at være sektion. Det betyder først og fremmest, at vi får 1 2 pladser i repræsentantskabet. Det betyder også, at vi bl.a. kan deltage i formandsmøder, hvor vigtige emner for fremtiden drøftes og diskuteres. Endelig betyder det, at sektionskontingent vil tilgå diamantentreprenørerne og ikke en anden sektion, som medlemmerne reelt ikke har interesse i. Det betyder også, at Dansk Byggeri stiller hele deres ekspertise til rådighed, når vi f.eks. vil forbedre arbejdsmiljøet eller uddannelserne mm. Den nye hovedbestyrelse i Dansk Byggeri (billedet) besluttede at indstille til repræsentantskabet at Diamantentreprenørernes Brancheforening kan optages som sektion i Dansk Byggeri Vejledende betingelser for etablering af ny sektion under Dansk Byggeri Dansk Byggeris bestyrelse har den 11. juni 2009 besluttet efterfølgende vejledende betingelser for etablering af en ny sektion under Dansk Byggeri. Ved vurdering af anmodning om opnåelse af status som sektion under Dansk Byggeri vil bestyrelsen lægge følgende til grund: Ansøger skal omfatte et veldefineret fag eller brancheområde - inden for byggeerhvervet Ansøger skal have: et tilpas antal virksomheder som medlemmer - 40 virksomheder eller repræsentere en passende kontingentsum til Dansk Byggeri over 1 mio. kr. (grund- og lønsumskontingent vurderet på optagelsestidspunktet) for optagelse af sektionen Ansøger skal have geografisk spredning og være landsdækkende Alle virksomheder skal være medlem af Dansk Byggeri Vedtægter for sektionen skal godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse Det nærmere omfang af serviceringen aftales med Dansk Byggeri forud før godkendelsen som sektion. Serviceringen fra Dansk Byggeri vil i opstartsfasen som udgangspunkt omfatte deltagelse i fire bestyrelsesmøder (indkaldelse, referat og opfølgning) samt afholdelse af én generalforsamling. Her ud over vil der være mulighed for at tilkøbe yderligere servicering. Sektionerne betaler selv alle driftsomkostninger fx tryk, forsendelse, mødeomkostninger, rejse og ophold. 9

10 Efteruddannelse Her er et lille uddrag af de kurser vi udbyder se det fulde program på vore hjemmeside Anhugning på byggepladsen Anvendelse af faldsikringsudstyr Arbejdsplatforme Betjening af mindre entreprenørmaskiner Betjening af personlifte Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Kloakering Ny i rollen som sjakbajs Pasning og vedligehold af entreprenørmaskiner Pudsning af udvendigt isolerede bygninger Rulle & bukkestillads Tagdækning, fugtisolering Vejen som arbejdsplads Vægskæring Wireskæring EUC Nordvestsjælland Audebo Skolevej 6b 4300 Holbæk Tlf mail Tilmeld dig online

11 Vi oplever udelukkelse, fordi vi vil overholde sikkerhedsregler En problematik, som diamantentreprenører indimellem kan opleve, er at blive fravalgt på en opgave, fordi de kræver at sikkerhedsreglerne bliver overholdt Af Karin Parbst, foto Ricky John Molloy og Carl Nielsen arkiv Torben Nielsen fra Carl Nielsen Haderslev ApS fortæller, hvordan han på et tidspunkt oplevede, at skulle bore nogle huller på et tag, der endnu ikke var sikret med rækværk. Enten skulle der rækværk op, eller også skulle der sættes beslag op og bruges sele. Sele og beslag skulle hentes derhjemme, så hullerne kunne først bores dagen efter. Da Torben kom dagen efter, var hullerne boret, og der manglede stadig rækværk. "Det er sådan noget vi oplever. Sikkert fordi vi ofte kommer, mens elementmontagen endnu står på. Vi skal ud og bore nogle huller på elementer, der ikke rigtigt passer, tilpasse nogle vindueshuller, eller redde noget på anden vis. Så sker det, at rækværket endnu ikke er oppe. Og det er ikke godt nok! Fald er en klassisk måde at dø på i vores branche, så vi går ikke op uden sikring" siger Torben Nielsen Torben Nielsen oplever, at der er flere ting på spil. Dels bliver sikkerhed indimellem brugt som et negativt konkurrenceparameter: Hvis sikker- hedsreglerne skal overholdes, får du ikke arbejdet. Der er ikke nok fokus på byggepladsplanlægningen. Der tænkes mest på produktionen, og man glemmer at få fx rækværket med fra starten. Når elementmontagen påbegyndes, skal rækværket være klart til montering, men sådan er det ofte ikke. Den sidste faktor kan være almindelig sikkerhedsmæssig slendrian: Det er kun lige i dag, vi behøver ikke tage det så alvorligt! "Men det er også lige i dag, at du kan falde ned," siger Torben Nielsen. Hos Brian Sjeerm, B.S. Diamant-Teknik ApS, har de også tidligere kæmpet med de samme problemer. Men efter de har valgt at stå fast, ved hans faste kunder at sikkerheden aldrig er til diskussion. På et tidspunkt skulle de bore to huller på et varmeværk. Opsætningen af stilladset kostede mere, end udførelsen af selve boreopgaven. "Men sådan må det være" siger Brian Sjeerm. "Vi går ikke på arbejde for at komme til skade, den holdning er helt klar hos os!" "Hvis sikkerhedsreglerne skal overholdes, får du ikke arbejdet," siger Torben Nielsen fra Carl Nielsen Haderslev ApS Karin Parbst er konsulent i Miljø og arbejdsmiljø afdelingen i Dansk Byggeri 11

12 Dansk Branchefællesskaber - et Byggeri nyt netværk får ny struktur Dansk Byggeri er en netværksorganisation, der har et formelt valgsystem Med forslaget om etablering af branchefællesskaber åbnes der for baseret på sektioner og områder men som samtidig er stærkere netværk, der fokuserer på bestemte markedssegmenter åben for varetagelse af særlige interesser via forskellige netværk. eller fagområder. Branchefællesskaber Samarbejde mellem sektioner, interessegrupper og enkeltvirksomheder mhp. varetagelse af fælles erhvervspolitiske interesser samt øget synlighed. Tværfaglige netværk. Interessegrupper og associerede foreninger Løsere tilknyttede netværk der køber sekretariatsbetjening i Dansk Byggeri. Omfatter også ikke-medlemsvirksomheder. Sektioner Indflydelse på fagligt/tekniske og uddannelsesmæssige forhold. 24 faglige netværk. Udpeger repræsentanter til diverse udvalg, Dansk Standard, oplysningsråd m.fl. Formelt valgsystem til Repræsentantskab områder Regional indflydelse på arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitik. 14 geografiske netværk. Udpeger repræsentanter til vækstfora, beskæftigelsesråd, skolebestyrelser m.fl. lokalforeninger og laug 2 Lokal forankring. 2 Fagligt eller tværfagligt medlemsgrundlag. 2 Fokus på lokale og faglige områder samt på sociale og kollegiale aktiviteter. 2 Lokale netværk. Erfagrupper Personlige netværk for ledende medarbejdere i byggeriet. Omfatter faglige, tværfaglige samt funktionsnetværk fx for HR-chefer og kommunikationsansvarlige. nyt netværk vælger ikke medlemmer til repræsentantskabet eksisterende netværk vælger ikke medlemmer til repræsentantskabet eksisterende netværk vælger medlemmer til repræsentantskabet 15 Dansk Byggeri har fået en ny struktur, efter at Repræsentantskabet for nylig godkendte forslaget til en ny strategi og handlingsplan for foreningen. De betyder, at Dansk Byggeris repræsentantskab nu består af 200 personer samt bestyrelsen. De 100 repræsentanter vælges af områderne i forhold til disses andel af det samlede kontingent. De øvrige 100 repræsentanter vælges af sektionerne i forhold til disses andel af det samlede kontin- gent. Hver sektion og hvert område har dog ret til mindst to repræsentanter. "Som noget nyt åbner den nye struktur for, at sektioner og interessegrupper, der ønsker det, kan gå sammen i branchefællesskaber, f.eks. inden for anlæg, styringsentreprenører, byggeri, industri og service," skriver adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, i det nyeste nummer af Byggeriet. "Dansk Byggeri har i dag 24 sektioner og 13 interessegrupper. De repræsenterer forskellige interesser, men de har alligevel en række fællestræk, der gør det oplagt at forene kræfterne for at opnå større synlighed, bedre politisk gennemslagskraft og større samhørighed," forsætter Storr-Hansen i sin leder. Fem sektioner har allerede valgt at slå sig sammen i branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører. 12

13 Kim Guldbæk er European Champion 2009 Af Poul Andersen, Kim Guldbæk øverst på skamlen som Europa Champion 2009 I Jubilæumsblad for Diamantentreprenører skrev vi, at Kim Guldbæk fra Nordjysk Diamantboring & Skæring ApS havde kvalificeret sig til at deltage i europamesterskaberne i Østrig. Kim Guldbæk viste sig at være den bedste i hele Europa. I et interview umiddelbart efter konkurrencen sagde Kim, at han ikke specielt havde forberedt sig på konkurrencen, da konkurrence-disciplinerne var noget han kendte fra sine daglige arbejdsopgaver. I sine unge dage havde han været bokser, og det havde nok lært ham at holde fokus, stå for presset og få styr på nerverne og kæmpe til det sidste. Kim vidste, at alle deltagerne var dygtige til deres håndværk, så han mener, at han vandt fordi han havde evnen til at slappe af og ikke blev tynget af nerver på trods af, at han lå på 12. pladsen efter første disciplin. Kim fremhævede også sin hustru og sin arbejdsgiver, Raymond Pedersen og dennes hustru, som havde taget turen med til Innsbruck. "De har givet mig en helt fantastisk opbakning" siger Kim. Har altid været hurtig Kim siger, at mesterskabet ikke har ændret hans hverdag væsentligt. Han har altid været hurtig til sit arbejde, men har dog fået øje for, hvordan tingene kan gøres mest rationelt. Nogle finder det vist morsomt, når de ringer og siger, at de gerne vil have ham europamesteren til at udføre jobbet for dem. Kim er ligeglad, han er glad for sit arbejde som diamantborer. Han er ikke ked af at arbejde alene. Han kan godt lide den udfordring det er, at skulle løse en opgave på egen hånd. Kim betragter dog ikke sig selv som en enspænder. Han er absolut også til det sjove og til det sociale. Slutteligt siger Kim, at han glæder sig til næste års konkurrence, som han i kraft af sin fornemme sejr, allerede har kvalificeret sig til. 13

14 Fra kornsilo til bolig for feinschmeckere Tekst og foto Poul Andersen, Udsigten ud over fjorden er til en million En boligblok på havnen i Sakskøbing på Lolland adskiller sig meget fra de øvrige bygninger i området. Med sine 40 meter rager den godt til vejrs, men kan dog ikke nå helt op i de få skyer, der stille driver hen over himlen den dag, hvor forfatteren er på besøg. I 1960 byggede det navnkundige kornfirma, Qvade siloen til opbevaring af korn. Herfra blev det så udskibet til fjerne lande. Som udskibningshavn har Sakskøbing og dermed siloen udspillet sin rolle, da den 4 km. lange fjord med begrænset vanddybde, er blevet utidssvarende. Som det er sket med mange andre siloer, gik overvejelserne på at nedrive siloen. Sakskøbing Boligforening blev inspireret af siloen på Carlsberg, som var blevet ombygget. De vovede pelsen og købte siloen for kr ,-. Søtoftegaard fik ombygningen i totalentreprise som byfornyelsesprojekt. Blokken står i dag boligforeningen i ca. 32 mio. kroner. En diamantentreprenør gjorde underværker En diamantentreprenør gjorde en synlig forskel. Da han havde skåret huller til vinduer og døre, var siloen under forvandling til en flot boligblok. Derefter forestod et større arbejde. Silorørene var firkantede, hvilket gjorde det betydeligt nemmere at etablere de nødvendige dæk. Dragerne, der bærer dækkene, ligger på nogle knægte, der er boltet fast direkte på silovæggen. 14

15 Der rå beton står flot, når sollyset trækker skygger Det store udenoms-areal er nænsomt anlagt med træer, grønne plæner og mange hyggekroge Tidligere var kornsiloen ret dominerende. Nu falder den godt ind i bybilledet Der skulle laves skillerum og tekniske installationer, og der skulle bruges tonsvis maling. Der blev naturligvis etableret elevator og en ståltrappe. Den ser for øvrigt ikke særlig slidt ud. Det har måske sin forklaring i de næsten 200 trin. Der hørte et ret stort areal med i prisen. Dette er anlagt nænsomt som græsplæne med hyggelige lækroge til blokkens beboere. Rå beton Man har valgt at foretage en udvendig isolering, så den oprindelige, rå beton træder tydeligt frem indvendigt på ydervæggene. Sakskøbing Boligforening fik overdraget bygningen i 2001, og der har været rift efter de 18 lejligheder. Der er 10 etager, og lejeprisen stiger proportionalt med højden. Som det fremgår af billederne, er udsigten til en million. Til den ene side ses byens tage og tårne. Til den anden side kan man følge fjorden helt ud til Smålandshavet. Beboeren på 10. etage, Erik Jensen spiller klassisk violin på højt plan, og han kan på øverste etage øve sig uden at forstyrre naboerne. Jeg køber aldrig fyrværkeri til nytårs aften mere, siger Erik Jensen. Jeg lader de andre om at købe det. Jeg har fornøjelsen ved at se alt det, de andre brænder af. Erik Jensen oplever tordenvejr som noget ganske særligt. Jeg ser det jo fra første parket, siger han og det er et fantastisk skue at se det trække op og at se lynene her oppe fra siger Erik Jensen. 15

16 Diamantboring Diamantskæring Wireskæring Cirkelskæring Asfaltskæring Medlem af: Dansk Byggeri samt Diamantentreprenørernes Brancheforening velkommen TiL ÅRhus-AFDeLingen Tåstrup: Guldalderen Hedehusene Ringsted: Præstevej Ringsted Lolland-Falster: Alstrup Strandvej 2 B Nørre Alslev Århus: Dalgårdsvej 1B Brabrand 16 Telefon w w w.brandtdiamant.dk

17 Hvad gemmer der sig i betonen? Tekst og foto Poul Andersen, En særlig jernkonstruktion En bankboks indeholder en særlig armering En meget kraftig armering stopper ikke et diamantbor En sandsten er som smør, at bore i Vandrør gennemboret på langs Når en diamantborer går i gang med en opgave, ved han godt, at han skal udvise størst mulig forsigtighed. Man ved aldrig, hvad der gemmer sig inde i den kompakte beton. Han ved godt, at det kan medføre store omkostninger, at bore i tekniske installationer eller i armeringen i en bærende konstruktion. Når en entreprenør bliver rekvireret til en opgave, arbejder vedkommende som udgangspunkt for rekvirentens regning og risiko. Alligevel er det meget vigtigt, at den der starter boret, har gjort ALT, hvad der kan forlanges af en ansvarsbevidst håndværker, inden arbejdet starter. Diamantentreprenørernes Brancheforening har udarbejdet et sæt standardforbehold med tilhørende faglige forbehold, som det anbefales at vedlægge alle tilbud (findes på hjemmesiden ). Når skaden er sket, ender det ofte med en erstatningssag, som skal afgøres i Retten. Uanset hvordan udfaldet af en retssag bliver, koster det altid mange penge og mange personlige ressourcer, at skulle bevise, at firmaet jo blot har gjort, som man er blevet bedt om. Inden boret startes anbefales det stærkt, at have indarbejdet en fast procedure sammen med sine medarbejdere. Denne procedure skal altid iagttages inden det egentlige arbejde påbegyndes. - at indarbejde en fast procedure, inden boret startes. Følgende enkelte regler kan anbefales: Vedlæg altid standardforbehold Er det sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at udføre arbejdet på stedet? Er der nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed? Er der særlige krav, der skal overholdes herunder opsamling af spildevand? Er der fuld klarhed over arbejdets omfang? Er der foretaget opmærkning hvor der skal bores/skæres? Udfyld en aftaleseddel med kundens (rekvirentens) underskrift. Forlange at der afmærkes (sættes et kryds) hvor der skal bores. Udvise stor forsigtighed, f.eks. ved at scanne området, hvor der skal bores. Disse enkelte regler er ikke udtømmende men kan suppleres efter det enkelte firmas behov. Men hvis disse regler efterleves, kan mange retssager undgås. Diamantboring nærmer sig kunst Diamantboring i beton er altid en udfordring, hvilket denne lille billedserie viser. Diamantborerens borekerner kan sammenlignes med små kunstværker. 17

18 Dækker din arbejdsskadeforsikring hele vejen? Arbejdsskadeforsikring og Helbredsforsikring JOB i ét -uden at betale mere!! Byggeriets forsikringsservice tilbyder som de eneste på markedet et nyt produkt Arbejdsskadesikring. Her får du ud over den lovpligtige arbejdsskadeforsikring også Helbredsforsikring JOB med i købet. Så får du også dækket udgifter til akut behandling, medicinsk behandling mv. i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst som følge af et ulykkestilfælde. Byggeriets forsikringsservice er 100 % ejet af Dansk Byggeri og kan tilbyde dig forsikringer med skræddersyede fordele, som du ikke får andre steder. Ring og hør mere eller besøg os på Søndermarksvej Valby tlf.: fax: Fordi vi kender din hverdag 12037_Bedre_daekning_230x297.indd 1 04/05/09 9:21:40

19 Brandt Diamant åbner afdeling i Jylland Lars Poulsen fra Brandt Diamant Af Poul Andersen, Brandt Diamant åbner nu sin fjerde afdeling Afdelingerne i Tåstrup, Ringsted og på Lolland-Falster bliver nu suppleret med en afdeling i Jylland. Jeanette Brandt, som er direktør i Brandt Diamant fortæller, at tanken om at etablere sig i det Jyske havde strejfet dem, men at det skulle være nu, havde de dog ikke i tankerne. Det er jo kendt for enhver, at aktiviteterne er stærkt dalende. På den anden side er det i nedgangstider, man skal forberede sig til fremtiden. Da chancen opstod, slog de så til. Chancen opstod pludselig, da det forlød, at Hoffmann A/S ville lukke deres bore-skæreafdeling i Brabrand. I Brandt Diamant er der ikke langt fra tanke til handling. Efter en kort dialog internt i ledelsen, blev der taget kontakt til Hoffmann A/S, som Brandt Diamant i forvejen havde et positivt samarbejde med. Forhandlingerne førte til at Brandt Diamant med virkning fra 1. juni 2009 overtager alle aktiver og aktiviteter fra Hoffmann A/S. Afdelingen i Jylland er stiftet som et ApS som søsterselskab til Brandt Diamant. Hensynet til medarbejderne afgørende Lars Poulsen er økonomisk involveret, idet han har købt sin andel af anparterne. Efter at have været afdelingsleder siden 2000, bliver han nu medindehaver, og det ser han frem til. Det var nu nok mere tanken om, at de meget loyale medarbejdere skulle sendes på gaden, der fik mig med på tanken, end det var mine egne ambitioner om at blive selvstændig, siger Lars Poulsen meget beskedent. Lars og Jeanette kendte hinanden i forvejen fra bestyrelsesarbejdet i Diamantentreprenørnes Brancheforening, og synes begge, at de har lavet en meget fin aftale. Det har været meget afgørende for Lars Poulsen, at de fire montører vil kunne fortsætte som hidtil. Det kan de nu, fordi der reelt er aftalt en virksomhedsoverdragelse. Navnet et nyt og bilerne er nye, men vi opererer fra samme plads, med samme grej og altså også de samme montører, siger Lars. Hans gammelkendte mobilnummer er også det samme, men hovednummeret vil være nyt. Lars mener ikke hans hverdag i fremtiden vil blive forandret, fordi han er blevet selvstændig. Han ser dog gerne, at de kan udvide kundekredsen. Det betyder dog, at der skal tænkes markedsføring, og det vil være nyt, siger han. På det felt kan han dog 'læne sig op af' søsterselskabet, som har god erfaring i det. Det kan dog allerede udelukkes, at jeg kommer til at hedde 'Brandt' siger Lars, spøgende, idet han henviser til de to andre indehavere Jeanette Brandt og Bjarne Brandt, som i øvrigt ikke har familiemæssige relationer. 19

20 Din annonce i medlemsbladet Annonceformater og priser: Størrelse Mål, H X B Pris Hel side, til kant H: 297 X B: 210 mm Hel side H: 267 X B: 181 mm Halv side H: 130 X B: 181 mm Kvart side H: 130 X B: 87 mm Kontakt: Poul Andersen, Annoncemateriale modtages på mail, cd eller dvd, som færdigt trykklart materiale på eller til: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum, Nørre Voldgade 106, postboks 2125, 1015 København K. Hvis materialet ikke er trykklart, sætter Dansk Byggeris layouter annoncen op til tryk. Det koster 700 kr. i timen. ekskl moms. Materiale i Microsoft Publisher og Powerpoint, modtages ikke. Materiale der skal sættes op af layouteren leveres sådan: tekster i word og billeder i orginalt grafisk format. Billederne skal ikke være indsat i word.

21 Vejvrede en ny, beklagelig folkesport Hver fjerde bilist har fået fuckfingeren Af Poul Andersen, foto BEE LINE fotarkiv (manipuleret af Ditte Brøndum) En diamantentreprenør kører ofte med en tungt lastet varevogn og måske også med en trailer. Han er derfor ikke blandt de hurtigste bilister på landevejen. Derfor har han sikkert oplevet at få en fuckfinger. Det Kriminalpræventive Råd mener, at op imod hver fjerde bilist har fået fuckfingeren. Når folk kommer ind i deres bil, sker der ofte noget med deres opførsel i forhold til andre mennesker. Det tyder på, at anonymiteten i trafikken får os til at reagere mere aggressivt. Når folk kommer ind i den lukkede blikkasse, stiger modet. Noget tyder på, at folks opfattelse af deres ret til landevejen, stiger i takt med bilens pris eller størrelse. Selv den mest splejsede, tyndarmede kontormand tøver ikke med at give finger til sine medtrafikanter, hvis de ikke lige gebærder sig på den helt rigtige måde. Nogle gange er det ren artisteri Jeg har set en ulastelig klædt mand med sin hustru ved siden, som var i stand til at give fuckfingeren, samtidig med at han klarede en samtale med sin mobiltelefon. Kom ikke og sige, at mænd ikke kan multitaske. Vejvreden er et stigende problem, mener trafikforskere. Når det udvikler sig fra almindeligt drilleri til ren chikane, bliver det farligt ikke kun for "kamphanerne", men også for medtrafikanter. I starten af året omkom en uskyldig kvinde ved Ringsted, da to bilister udkæmpede deres dyst på afkørslen til motorvejen. Det var en fuldstændig meningsløs ulykke, som bør give stof til eftertanke. Vejvreden er så stor, at der på Facebook er der oprettet en gruppe, som hedder " Så hold dog til højre på motorvejen"!! Gruppen har allerede op imod 5000 danskere. I disse tider, hvor vi har meget fokus på et godt arbejdsmiljø, og hvor vi indskriver forskellige problemer, som rygepolitik, stress og mobning i vores APV (arbejdspladsvurdering) kan man frygte, at også "vejvrede" en dag skal indgå i APVén. Forfatteren vil gerne opfordre til, at alle besinder sig i trafikken, og dermed medvirke til, at kørsel på vore veje kan blive en sikker og god oplevelse. 21

22 Diamantentreprenørernes Brancheforening Medlemsliste og leverandørliste, juni 2009 Medlemmer Alt Diamant A/S Marielundsvej 32 C 2730 Herlev Tlf Ambercon A/S Hagensvej Støvring Tlf Arkil A/S Kabel Blomsterbakken vestbjerg Tlf Brandt Diamant A/S Præstevej 24, Postbox Ringsted Tlf Brandt Diamant A/S - afd. Guldalderen Hedehusene Tlf Brandt Diamant A/S - Falster afd. Alstrup Strandvej 2 B 4840 Nørre Alslev Tlf Broholm Diamant A/S St. Valbyvej 229, Gundsølille 4000 Roskilde Tlf B.S. Diamant-Teknik ApS Hedevej Gørlev Sj. Tlf Carl Nielsen Haderslev ApS Åbenråvej Haderslev Tlf Dansk Dia-Bor A/S Søren Nymarksvej Højbjerg Tlf Davidsen Partnere ApS Korskærvej Fredericia Tlf Hans Storm A/S Ellehaven Tommerup Tlf Hans Jørgensen & Søn Entreprenør A/S Sivmosevænget Odense S Tlf Hansson & Knudsen A/S Cikorievej Odense SØ Tlf Herlev Diamanten ApS Store Valbyvej Roskilde Tlf Höyer Diamant Paragervej Gadstrup Tlf Jan & Co. ApS Langdyssevej 13, Gundsømagle 4000 Roskilde Tel Fa. Karen Herbst Lynge Byvej Sorø Tlf Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej Holstebro Tlf KAPS I/S Sørbylillevej 13A 4200 Slagelse Tlf Kjæhr & Trillingsgaard A/S Egtvedvej Kolding Tlf K. Weis A/S Tjelevej Herning Tel.: Nordjysk Diamantboring og Skæring Krabbesholmvej Nørresundby Tlf Midtjyllands Diamantskæring ApS Herningvej Silkeborg Tlf Odense Diamantskæring A/S Cikorievej Odense SØ Tlf Michael Niemann Diamantboring og Liftudlejning Bøllingsvej Ringsted Tlf Pro Diamant Skæring ApS Yderholmen Ballerup Tlf

23 Runge Service Færgevej Frederikssund Tlf Slagelse Diamanten ApS Hyllerupvej Slagelse Tlf TOTAL Diamanten A/S Rugvænget Tåstrup Tlf Trekantens Diamantskæring ApS Venusvej Kolding Tlf Tune Diamant Industrihegnet 14 A 4000 Roskilde Tlf T og T Diamanten I/S Vestmorsvej Nykøbing Mors Tel.: Unik Diamant ApS Udlejreparken Ølstykke Tlf AagaardGruppen A/S Sjællandsgade Vejle Tlf Diamantgruppen A/S Marøgelhøj Lystrup Tlf Leverandører Brødrene A & O Johansen Rørvang Albertslund Tlf Carat Tools ApS Stenhuggervej Esbjerg V. Tlf Cobra Interdiamant ApS Roustvej Varde Tlf Diatool ApS Lundvej Horsens Tlf Hellco Tools ApS Salbjergvej Havdrup Tlf Hilti Danmark A/S Islevdalvej Rødovre Tlf Husqvarna Construction Products Danmark A/S Lundtoftegårdsvej 93 A 2800 Kgs. Lyngby Tlf Reca Danmark A/S Gl. Viborgvej Randers NV Tlf Jerneviken Maskin AB Tagenevägen Hisings Backa Sverige Tlf Saint-Gobain Abrahives A/S Korskildeeng 5, 1.th Greve Tlf J.D. Diamantværktøj A/S Glentevej Køge Tel.: Tyrolit A/S Broenge Ishøj Tel.: Aalborg Diamantværktøj Forårsvej 56A, Øster Sundby 9220 Aalborg Øst Tlf

24 Husqvarna DXR 310 den nye smarte nedbrydningsrobot. Den nye nedbrydningsrobot fra Husqvarna, DXR 310 med fjernbetjening, indeholder den sidste nye teknologi indenfor kompakt nedbrydning. Høj ydelse, lav vægt og et funktionelt design, gør den til det oplagte valg, for professionelle som ønsker manøvredygtighed. En super stærk og robust maskine med lang rækkevidde. Fjernkontrollen til DXR 310 tilbyder en høj grad af brugervenlighed og et gennemtænkt design, helt anderledes end noget andet man finder på markedet i dag. Lad dit næste valg være Husqvarna DXR 310! HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).

25 Kom hurtigt på benene efter en skade Erstatning fra forsikringsselskabet kan være nok så nyttigt, hvis man kommer ud for en arbejdsskade. Men for mange er pengene lang fra det vigtigste. I stedet handler det om at komme tilbage til en hverdag, der er så normal som overhovedet mulig, og det kan forsikringsselskabet faktisk også hjælpe med Af Bodil Ganzler, foto Ulrik Samsøe Figen Tusindvis af danskere kommer hvert år ud for en arbejdsskade. For nogle af dem betyder det farvel til arbejdsmarkedet, men for andre er der faktisk en vej frem, hvis de får den helt rette rådgivning og behandling. Og det er noget, man er blevet opmærksom på hos forsikringsselskaberne blandt andet hos Byggeriets forsikringsservice, der sælger skræddersyede forsikringsløsninger til medlemmer af Dansk Byggeri. Fremover tilbyder selskabet i samarbejde med If nemlig aktiv skadebehandling. "Aktiv skadebehandling vil sige, at forsikringsselskabet deltager og bidrager aktivt i forløbet med at få skadelidte tilbage på arbejde igen. Dermed hjælper vi arbejdsgiveren, der er vores kunde, vi hjælper de skadelidte, der ofte har hårdt brug for det, og vi hjælper os selv. For jo længere man er sygemeldt, jo dyrere bliver det naturligvis for os," fortæller afdelingsleder og socialrådgiver Laura Faxholm fra If, der står bag ordningen fra Byggeriets forsikringsservice. Flere fagfolk repræsenteret Ud over socialrådgiveren består teamet bag aktiv skadebehandling af skadebehandlere, jurister, lægekonsulenter og psykologkonsulenter. "Den brede sammensætning gør, at vi kan målrette vores rådgivning og hjælp og varetage mange forskellige funktioner i den enkeltes sygeforløb," siger Laura Faxholm og tilføjer: "Nogle har måske brug for hjælp, når det gælder kontakten med kommunen, andre ønsker vores tilstedeværelse under hospitalsbesøget, mens andre igen har behov for at få inddraget det nødvendige netværk af kolleger, familie eller venner. Så uanset om det er de formelle eller mere personlige ting, som skadelidte har behov for, er vi godt rustet til at tage os af det." Forsikringsselskabet taler skadelidtes sag Forsikringsselskabet kan med aktiv skadebehandling altså blive en slags 'talerør' for den skadelidte, og det er der ifølge socialrådgiveren rigtig mange, der har brug for. For når man er syg, har man sjældent mentalt overskud til selv at indhente den nødvendige information, bede om hjælp de rette steder eller i det hele taget at overskue situationen. Også praktiske foranstaltninger som at skaffe skadelidte de nødvendige hjælpemidler til at komme rundt i hjemmet eller på sigt på arbejdspladsen ligger inden for forsikringsselskabets aktive skadebehandling. "Det handler meget om at tænke kreativt for at øge den enkeltes livskvalitet. Dermed er chancerne større for en hurtig tilbagevenden til arbejdet, hvilket kommer både os, vores kunde og skadelidte til gode," siger afdelingslederen. AKTIV SKADEBEHANDLING KAN BEGRÆNSE VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Byggeriets forsikringsservice samarbejder med forsikringsselskabet If, når de yder aktiv skadebehandling. Ifølge dem kan en virksomheds omkostninger henføres til tre overordnede områder, når en medarbejder kommer ud for en skade: De synlige: De skjulte: Medarbejderens fravær, udbetaling af sygedagpenge, udbetaling af erstatning Produktionsforstyrrelse, behov for øget administrativt arbejde, behov for øget informationsformidling De fremtidige: Risiko for tab af image, tab af ordre, mindre motivation og medarbejderflugt 25

26 Hilti DS TS5-SE elektrisk vægsav Mere rentabel for hver skæring. Hilti. Outperform. Outlast. Hilti DS TS5-SE er en af verdens mest populære elektriske vægsave. Hilti DS TS5-SE vægsav er den mest rentable løsning til forskellige typer af professionel vægsavning. Lifetime Service Omkostningsfri periode indgår. Hilti Danmark A/S Islevdalvej Rødovre T

27 AMU betaler sig Mange virksomheder véd at det betaler sig at efteruddanne medarbejderne. Der er adskillige fordele for firmaet og medarbejderne: fleksibilitet, færre fejl, mindre spild, mere tilfredse medarbejdere osv. På EUC Nordvestsjælland er vi stolte over at kunne tilbyde en lang række kurser målrettet bygge- og anlægsbranchen. AMU = Høj kvalitet og lav betaling AMU er en perfekt ramme om efteruddannelsen. AMU kombinerer høj fleksibilitet og kvalitet med lav betaling. For 110 kr. (nogle kurser 170 kr.) om dagen fås korte, specialiserede kurser. Tilmed gives VEU-godtgørelse på 725 kr. om dagen. EUC Nordvestsjælland har sammen med Diamantentreprenørerne udviklet materialet til kurserne i Vægskæring (3 dage) og Wireskæring (2 dage). Kurser vi glæder os over at kunne tilbyde. Dertil har skolen en bred vifte af interessante kurser f.eks. Vejen som Arbejdsplads, Gnist-kurser, Rulle- og Bukkestillads, Faldsikring og mange flere. Alle kurserne samt datoer mv. kan ses på skolens hjemmeside ( Her er også mulighed for on-line tilmelding. Specialist på entreprenør EUC Nordvestsjælland er en stor AMUudbyder. Over kursister fik i 2008 en AMU-uddannelse på skolen. Mange af dem indenfor entreprenørområdet, hvor skolen er specialist. Mange kursister kommer langvejsfra, så skolen råder over indkvartering til 82 kursister. Velkommen på EUC Nordvestsjælland! Messekalender 2 5. februar 2010 World of Concrete 2010, Las Vegas (USA) marts 2010 Nordbygg 2010, Stockholm april 2010 Bauma 2010 München (Tyskland) september 2010 Demcon 2010, Infracity Stockholm marts 2011 Byggmaskiner/DemoExpo 2010 Göteborg Hjemmesider på nettet som kan anbefales IACDS International diamantentreprenør-organisation EDA Europædisk demoliseringsorganisation CSDA Amerikansk diamantorganisation UK Drilling & Sawing Association Storbritanien Diamantorganisation Fachverband Bohren und Sägen Tyske diamantentreprenører HIB Svenske Håltagerorganisation Sveriges Byggindustri Organisation for Sveriges bygg& anläggare SSDL Sveriges Slibe & Diamantværktøjsleverandører Forening Batimate Frankrigs største byggemesse

28 Diamantentreprenørernes Brancheforening, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, telefon:

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 16.00, Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer.

Tækkelauget vil desuden arbejde for at styrke forbrugernes tillid og tryghed til foreningens medlemmer. Vedtægter for Tækkelauget 1 Navn Foreningens navn er Tækkelauget. 2 Formål Tækkelaugets formål er at samle virksomheder, der arbejder inden for tækkefaget og værne om medlemmernes økonomiske, faglige og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7

Udsendt den 9. marts Side 1 af 7 Boligselskabet Rosenvænget Endelig indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00 i Centerhuset Græse Bakkeby beliggende Højvang 2, 3600 Frederikssund Dagsorden Side

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere