FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR"

Transkript

1 REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG FOR HINANDEN Vordingborg Lolland Guldborgsund

2

3 Fra fravær til nærvær november Indledning Sygefravær påvirker alle; både den sygemeldte, familien, kollegaer, den daglige leder, arbejdsgiveren og regionens borgere. Det er derfor vigtigt, at vi kan tale om sygefravær i almindelighed. Det er lederens ansvar at arbejde for, at sygefravær nedbringes, og at MED udvalget involveres med henblik på at skabe rammerne for den nødvendige dialog, konkrete tiltag og indsatser. Hvad den enkelte fejler, er en privatsag. Men vi skal i hverdagen kunne tale om, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe den sygemeldte til at bevare en tilknytning til arbejdspladsen og hurtigt vende tilbage igen. Formål Region Sjælland ønsker at være en arbejdsplads, som er kendetegnet ved trivsel, tryghed og sundhed. Sygdom kan imidlertid ramme alle og er et lovligt forfald. Sygdomsramte medarbejdere skal kunne være trygge, når de er fraværende fra arbejdspladsen. Det er derfor væsentligt at kontakten mellem den fraværende og arbejdspladsen bevares med henblik på, at medarbejderen hurtigst muligt vender tilbage til arbejdet. Formålet er at fastholde medarbejderen og skabe en arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde ved at: der i dagligdagen skabes en åben, tryg og tillidsfuld dialog blandt medarbejdere og ledere om fravær og årsagerne hertil. Der skal dog være fuld fortrolighed mellem medarbejderen og lederen omkring opfølgningen på den enkelte medarbejders sygefravær. forebygge fravær grundet dårlig trivsel eller andre faktorer på arbejdspladsen forebygge sygdom på grund af arbejdsbetingede forhold der drages omsorg for de sygemeldte medarbejdere der på den enkelte arbejdsplads fastsættes nogle spilleregler, der beskriver hvordan vi i praksis klarer konkrete sygdomsforløb på arbejdspladsen udnytte muligheden for delvis raskmelding undersøge mulighederne for ændringer i jobindhold, arbejdsgange mv. undersøge mulighederne for at etablere jobs på særlige vilkår herunder fleksjob, socialt kapitel mv.

4 4 Fra fravær til nærvær november 2008 Fra fravær til nærvær Region Sjællands arbejde med at nedbringe fravær tager derfor udgangspunkt i at skabe nærvær og nedbringe fravær. Det betyder, at vi på regionens arbejdspladser er forpligtiget til en tidlig og aktiv indsats. Når vi taler om fravær og nærvær, er der forskellige faktorer, som påvirker os i forhold til, om vi kommer på arbejde eller melder os syge. Roller og ansvar i det daglige arbejde Lederen Det er lederens ansvar at sætte sygefraværet på dagsordenen og skabe rammer for en generel dialog om holdninger og årsager til sygefravær. Lederen skal i den forbindelse være opmærksom på sin egen vigtige rolle i skabelsen af normer og værdier omkring sygefravær. Nærværsfaktorer er forhold der gør det tiltrækkende at være på arbejdspladsen, f.eks. et spændende, udfordrende og udviklende arbejde, trivsel på arbejdspladsen og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med hjælpsomme kolleger. Fraværsfaktorer er forhold, der holder kollegerne borte fra arbejdet. Det kan være på grund af sygdom, men fraværet kan også skyldes utilfredshed med arbejdet eller arbejdspladsen, forhold udenfor arbejdspladsen eller det kan være en oplevelse af ikke at kunne klare arbejdet eller ikke at slå til. I arbejdet med at nedbringe sygefraværet skal ledelsen fokusere på såvel nærværsfaktorer som fraværsfaktorer. Det er lederens ansvar at: udvise respekt tage initiativet være troværdig og nærværende handle og tage ansvar finde løsninger Medarbejderne For at nedbringe sygefraværet er det vigtigt, at medarbejderne bidrager aktivt og positivt. Medarbejderne skal være åbne for dialog og i det daglige udvise kollegial omsorg. Det er vigtigt for den tidlige indsats, at den enkelte medarbejder giver udtryk for behov for eventuelle ændringer og hjælp i det daglige arbejde. Et element i kollegial omsorg kan være at bevare kontakten til den sygemeldte kollega og tage hensyn til og hjælp delvist raskmeldte kolleger.

5 Fra fravær til nærvær november Den sygemeldte Det er vigtigt, at den sygemeldte medarbejder er åben overfor tilbud og forventninger fra arbejdspladsen og aktivt arbejder for at komme tilbage og herunder tager stilling til, hvad der skal til for, at han eller hun kan komme i arbejde igen. Opgørelse af sygefravær Når vi i Region Sjælland taler om sygefravær, taler vi om det fravær, hvor en medarbejder har meddelt arbejdspladsen, at han eller hun ikke kommer på arbejde på grund af egen sygdom. Vi definerer egen sygdom som: Syg/delvis syg: delvis sygdom er, når medarbejder meldes syg efter at være mødt på arbejde. (56) 28-sygdom (kroniske lidelser): bruges ved kroniske sygdomme, hvorved refusioner udbetales ved første sygedag. Nedsat tjeneste: bruges ved tilbagevenden til arbejde efter sygdom. Efter en vurdering af egen læge fastsættes en opstart i arbejde med nedsat tid. Tilskadekomst i tjeneste Når vi opgør sygefraværet, ser vi på følgende kategorier af sygefravær: Kortvarigt sygefravær: op til 14 dage Længerevarende sygefravær: mere end 14 dages sammenhængende sygefravær. I Region Sjællands indsats for at skabe sunde arbejdspladser med arbejdsglæde og trivsel og nedbringe sygefraværet bruges der forskellige værktøjer til at måle, hvordan det går: Arbejdspladsvurdering Sygefravær indgår i den lovpligtige arbejdspladsvurdering, og arbejdspladserne får på den baggrund et kendskab til eventuelle forhold i arbejdsmiljøet, som påvirker sygefraværet, og som skal indarbejdes i APV handlingsplanerne. Sygefraværsstatistikker Region Sjælland udarbejder sygefraværsstatistikker til brug på den enkelte arbejdsplads og samlet for regionens driftsenheder. MED Hovedudvalget skal en gang om året drøfte den samlede statistik og vurdere behovet for regionale indsatser. Trivselsundersøgelser I nærmeste fremtid skal regionen som følge af Trepartsaftalen gennemføre trivselsundersøgelser og lederevalueringer. De vil også indgå som værktøjer i arbejdet med at synliggøre effekten af regionens indsats med at nedbringe sygefravær og skabe nærvær. Håndtering af sygefravær I Region Sjælland er dialogen i centrum i forbindelse med håndtering af sygefravær. Det gælder både i dagligdagen, når vi skal forebygge fravær

6 6 Fra fravær til nærvær november 2008 og skabe nærvær men også, når vi skal håndtere sygefravær. Omsorgssamtaler Til at håndtere sygefravær benytter vi os af omsorgssamtaler, som har til formål at skabe afklaring i forhold til den sygemeldte med henblik på tilbagevenden til arbejdspladsen. Omsorgssamtalen skal foregå på en sådan måde, at den klart giver indtryk af at have til formål at hjælpe og ikke at kontrollere. Den enkelte leder kan på baggrund af et særligt mønster i fraværet eller andre forhold vurdere, at der er behov for en omsorgssamtale. På Region Sjællands arbejdspladser skal der gennemføres omsorgssamtaler, hvis der er registreret flere end 3 fraværsperioder inden for de seneste 3 måneder. Ved længerevarende sygefravær har lederen pligt til at gennemføre samtalen senest i 4. sygeuge. Hvis sygdommen ikke giver mulighed for at deltage i en personlig samtale, kan samtalen gennemføres telefonisk. Det aftales i det enkelte AfdelingsMED, hvordan omsorgsamtalerne gennemføres herunder indkaldelse, deltagelse, opfølgning mv. Fortsat højt og samtidigt ikke velbelyst sygefravær Er sygefraværet efter gennemførelse af omsorgssamtaler stadig højt og samtidigt ikke velbelyst, skal lederen ved en samtale gøre medarbejderen opmærksom på, at fortsat fravær af samme omfang og/eller hyppighed kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Hvis en medarbejder på grund af sygdom ikke har mulighed for at vende helt eller delvist tilbage til sit arbejde eller anden jobfunktion, må den ansatte påregner, at der opstartes en afskedigelse. Baggrund Region Sjællands personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær skal ses i sammenhæng med: Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Trepartsaftalen indgået med KTO og Sundhedskartellet Regions Sjællands Personalepolitik Region Sjællands Arbejdsmiljøpolitik Region Sjællands MED-aftale Derudover har Region Sjælland i indsatsen med at skabe trivsel og sundhed på arbejdspladserne udarbejdet en stresspolitik og har politikker og retningslinjer for sundhedsfremme og livsfaser på vej. Godkendt af MED Hovedudvalg 27. november 2008

7

8 Region Sjælland Alléen Sorø Tlf

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø

Sygefravær og arbejdsmiljø Sygefravær og arbejdsmiljø 2. udgave, juni 2005 Sygefravær og arbejdsmiljø Indhold Hvad er sygefravær?.............................. 5 Sygefraværets længde....................................... 6 Konsekvenser

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet

Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet Personalepolitik for Danmarks Farmaceutiske Universitet PERSONALEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 2 1. REKRUTTERE KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 3 1.1. Målsætning... 3 1.2. Introduktion af nye medarbejdere...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere