S V E N D B O R G H A L L E R N E 6. JUNI 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S V E N D B O R G H A L L E R N E 6. JUNI 2007"

Transkript

1 S V E N D B O R G H A L L E R N E 6. JUNI 2007

2 i n d h o l d forord proces PROGRAM område idrætsbillede fleksiblitet projektgennemgang teknisk beskrivelse AReAlER ØKONOMI aftenstemning ved svendborghallerne

3 f o r o r d Forord Denne mappe indeholder et oplæg til Svendborghallerne: et nyt anlæg med en ny opvisningshal beliggende ved det nuværende Svendborg Idrætscenter. Projektet er et resultat af det udviklingsarbejde, der er gennemført i løbet af foråret 2007 af den nedsatte arbejdsgruppe. Forslaget er bearbejdet til skitseniveau med et tilhørende overslag på anlægsudgifter vedhæftet. I de kommende faser skal forhold omkring forsyning, jordbund, myndighedskrav vedrørende blandt andet brand og energiramme mm afklares yderligere. Arbejdsgruppen anbefaler, at de kommunale investeringer og tilskud i forbindelse med opførelse og renovering af Svendborghallerne m.v. ikke sker på bekostning af andre kommunale idrætsmæssige og kulturelle tilskud og investeringer. Det er en enig arbejdsgruppe der hermed afleverer projektetet til politisk behandling pr. 1. juni Arbejdsgruppen Kjeld Jakobsen Vicekommunaldirektør Svendborg Kommune Jens Bertel Rasmussen Advokat, Initiativgruppen Kaj Kruse Folkeoplysningsudvalget John Jensen Økonomichef Svendborg Kommune Peter Larsen Fritidschef Svendborg Kommune Jens Pave Økonomidirektør Investorgruppen Frank Müller-Bøgh Organisationschef, Bestyrelsen i Svendborg Idrætscenter Poul Holm Joensen Formand Kulturelt Samråd Jan Yttesborg Afdelingschef Svendborg Kommune Mette Tony Arkitekt maa, rådgiver, tegnestuen Praksis (på ferie) Aksel Strømkjær Direktør Svendborg Erhvervsskole Erik Jørgensen Næstformand Svendborg Idræts Samvirke Bjarne Egeberg Repræsentant for Haludvalget Jan Carlsson Planchef Svendborg Kommune Mads Bjørn Hansen Arkitekt maa, rådgiver, tegnestuen Praksis Esbjerg: rundvising Horsens: rundvisning Kolding: børnegymnastik Århus: opstilling til koncert Flensborg Horsens Horsens: kvindehåndbold

4 ESBJERG IDRÆTSPARK FLEKSIBILITET FOKUS p r o c e s Proces Arbejdsgruppen har fulgt nedenstående program: 28. februar 2007 opstartsmøde marts 2007 studietur til udvalgte haller 24. april 2007 workshop 21. maj 2007 workshop 1. juni 2007 aflevering Arbejdsgruppens diskussioner og konklusioner er nedfældet løbende i referater og opsamlende skemaer, som der vises eksempler af her på siden. Der er taget stilling til såvel helheder som delaspekter, herunder omfang, beliggenhed, funktioner, fokusområder, fleksibilitet, drift, behov, stemninger og meget mere. Undervejs er der fremkommet et fælles KoldingHAllERnE grundlag for udarbejdelsen af projektet. esbjerg CAMPUSHALLE FLENSBORG FORUM HORSENS temaer Svendborghallerne debriefing - mindmaps marts 2007 Svendborghallerne debriefing - mindmaps marts 2007 Svendborghallerne debriefing - mindmaps marts 2007 kolding flensborg horsens Svendborghallerne debriefing - mindmaps marts 2007 Svendborghallerne debriefing - mindmaps marts 2007 Svendborghallerne debriefing - mindmaps marts 2007

5 p r o g r a m sammenfatning af personlige indlæg Svendborghallerne skal være både-og. Der stilles mange krav til spændvidde, fleksibilitet, alsidighed og diversitet. Arbejdsgruppens krav kan sammenfattes på følgende måde: opvisningshal regionshal for eksisterende brugere først og fremmest idræt kommercielt sigte byens fyrtårn gog og rabbits hal bygges til nutiden gedignitet bringe ny kultur til svendborg bringe nye faciliteter til svendborg træningshal lokal hal for svendborg vest for nye brugere også andet end idræt foreningsliv alles hal de lokale foreningers hal bygges til fremtiden fleksibilitet bevare eksisterende kultur i svendborg bevare eksisterende faciliteter i svendborg

6 o m r å d e Svendborg Vest I fremtidens Svendborg vil det nye idrætsanlæg nyde en central beliggenhed. Svendborg vest udbygges i Tankefuldområdet med op mod boliger samt med erhvervs- og rekreative faciliteter. Svendborghallerne vil således fungere som den nye bydels lokale idrætscenter, såvel som det vil være hele byens opvisningshal. Anlægget er begunstiget med gode infrastrukturelle faciliteter, herunder nærhed til den kommende motorvej og nærhed til togstation Svendborg Vest. Området er desuden præget af stor aktivitet omkring Svendborg Erhvervsskoler, der opfører nye lokaler langs Ryttervej. sofielund odense motorvej TANKEFULD hallerne erhvervsskoler togstation SVENDBORG broerne handelsskole gymnasium egebjerg mose engene Det nye Svendborg

7 o m r å d e Svendborghallerne Svendborghallerne er efter ombygningen et kompleks af faciliteter bestående af den eksisterende idrætshal, den eksisterende svømmehal, den eksisterende tennishal, en ny træningshal ved siden af tennishallen, en ny opvisningshal ud mod Ryttervej samt en stor foyer der kobler alle dele af denne nye helhed sammen. Hertil knyttes de udendørs faciliteter. Anlægget tager udgangspunkt i idræt og den nye hal skal sammen med den nye træningshal - supplere de nuværende idrætsfaciliteter i det daglige, samtidigt med at der skal kunne afholdes større opvisninger med op til tilskuere, ca ved ibrugtagning af gulv. Anlægget er yderligere indrettet på en måde, der vil udnytte den store kapacitet på en optimal måde, idet der er rig mulighed for at afholde arrangementer af helt anden type end idræt, såsom messer, årsmøder, forestillinger, festivaler mm. Den nye foyer er omdrejningspunktet i projektet og den sidestiller hallerne med hinanden. Foyeren kalder vi en fælled og har en geometri, der i sig selv gør den anvendelig til diverse arrangementstyper. Både foyer og hal er tillige installationsmæssigt forberedt til iscenesættelse og forskellig scenografi til arrangementerne. Svendborghallernes placering

8 i d r æ t Nyt idrætsbillede Lokale og Anlægsfonden har udgivet en bog; Idrætshaller for fremtiden, hvori der redegøres for det idrætsbillede der tegner sig i Danmark i dag og i fremtiden. Det generelle billede af idræt indeholder en langt større diversitet for både aktive aldersgrupper og for idrætsgrene, end man tidligere har set. Alle aldersgrupper og alle sociale grupper dyrker idræt, langt flere mennesker i alt dyrker idræt nu og idræt er generelt mindre organiseret, mere spontan og langt mere individuelt baseret end førhen. Det er arbejdsgruppens ambition at Svendborghallerne understøtter netop denne situation og udvikling, således at anlægget afspejler sin samtid, kan tiltrække flest mulige brugere, er fleksibelt opbygget og dermed bliver et vitalt tilskud til såvel borgere som by.

9 idræt sofielund tankefuld farvet asfalt omklædnings moduler magasin Ti års plan Den skitserede plan for området skal ses som et oplæg til en fem- eller ti-årsplan. Som ovenfor beskrevet skal idrætsanlægget i højere grad betragtes som en helhed hvori individet kan agere selvstændigt, et anlæg der inspirerer og motiverer til daglig bevægelse. Planen er udformet under hensyntagen til de sammenhænge der præger familierne; den forældre der venter på et barn til sport kan selv nyde faciliteterne, man kan inspireres til at prøve nyt ved at aktiviteterne er synlige, anlægget kobler sig på en forgrenet net af cykelstier og kan udgøre et udflugtsmål på flere måder, osv. Planen er udformet således at der er mulighed for at udbygge med et fodboldstadion syd for opvisningshallen. boldbur omklædnings moduler spejlbassin / legeplads skøjtebane løbe løjpe atletik bålplads / picnic sansehave grusbane omklædnings moduler petanque parkering SVØM tennis baner spejlbassin / skøjtebane FOYER TENNIS hal 3 hal 2 hal 1 kiosk / wc parkering sponsor ryttervej spiller / kunstner amfi bålplads / picnic fodboldbane omklædnings moduler en mulig ti-års plan

10 f l e k s i b i l i t e t muligheder Al indretning af anlægget tager udgangspunkt i at øge mulighederne for fleksibel brug af alle faciliteter. Også installationsmæssigt, brandmæssigt og hvad angår tilkørselsforhold mm er der sigtet på en stor diversitet samt på, at anlægget kan rumme mange brugere på samme tid. alm. træning alm. træning foyer PUBLIKUM PUBLIKUM PUBLIKUM OPVARMNING alm. træning OPVARMn. OPVARMn. alm. træning PUBLIKUM scenarie 1 : badmintonstævne 12 badmintonbaner visuel kontakt til alle baner fra foyer fri bevægelse mellem haller for publikum alle haller fungerer i sammenhæng mulighed for tilskuerpladser i alle haller alle omklædningsfaciliteter kan benyttes almindelige forhold i øvrige faciliteter, svømmeha, klublokaler og dansesal mm scenarie 2 : Dm i Håndbold opvisningshal til 3100 tilskuere + stående fri bevægelse for publikum separat opvarmningshal til hvert hold forbindelse mellem haller i kælder spiller og -foyer i kælder foyer i fuld aktvitet mange udsalgssteder og barer optimalt flow mellem e, sal og foyer aktive sponsorfaciliteter almindelige forhold i øvrige faciliteter, svømmehal, klublokaler og dansesal mm 10

11 f l e k s i b i l i t e t alm. træning alm. træning foyer alm. træning alm. træning alm. træning scene scenarie 3 : boligmesse sammenhængende messe gulvareal på m² visuel kontakt mellem alle haller godt flow mellem haller, forskellige passager installationsmæssig understøtning af messer brandmæssige foranstaltninger til messebrug optimale indlæsningsforhold almindelige forhold og træning i svømmehal, klublokaler mm scenarie 4 : forestilling ørkenens sønner sal forberedt for tilskuere, siddende og stående gode garderobeforhold til vinterfrakker foyer med mange udslagssteder og barer separat skuespiller i kælderetage omklædning indrettes til kunstnergarderober plads til autografskrivning, efterfest mm brandmæssige foranstaltninger til store forestillinger almindelige forhold og træning i det øvrige anlæg 11

12 p r o j e k t Huset udefra Om- og nybyggeriet giver Svendborghallerne et fornyet og opdateret udtryk. Man skal - også udefra - opleve den aktivitet der foregår i huset på alle tider af døgnet; bygningerne skal i sig selv berette om den levende organisme de indeholder. Svendborghallerne fremstår som et stolt anlæg, et fyrtårn, der summer af liv, dynamik og energi. Foyer/FÆLLED Omdrejningspunktet i projektet er den nye foyer. Rummet kaldes en fælled, en stor flade hvorpå der kan foregå mange aktiviteter. Fra foyeren er der til alle haller og man har herfra et samlet overblik; det er her man mødes. Indgangene til de eksisterende haller åbnes op og gøres til en del af det nye. Foyeren er i høj grad med til at kendetegne anlægget udadtil, idet facaden er åben, lys og fremviser husets indre aktiviteter. Gennem foyeren kan man se den store nye opvisningshal omkranset af en stor buet skærm. I tilknytning til foyeren er en lang række funktioner samlet: Café og reception Al færdsel krydser på fælleden - her er café og mødested naturligt placeret. Caféen har en lang bar med et bagområde, der kan betjene publikum til hverdag såvel som til større arrangementer. Der hører separat køkken til caféen, ligesom der er selvstændig vare og indeliggende varegård. På gulvet er der både cafémøbler og blødere loungemøbler, hvor man kan slappe af i store grupper, fx efter træning. En receptionsfunktion, infoskærme og vejvisere placeres ideelt i sammenhæng med caféen. Møbler Der er placeret en række store faste møbler i rummet. Møblerne kan åbnes op og indeholde henholdsvis udsalgssteder, salg af merchandise, barfunktion under spidsbelastning via forberedte ølhaner, infoskærme, plads til billettering mm. indretning i foyeren Garderobe Garderobefaciliteter er disponeret tæt ved en ved siden af caféen og kan udvides med mobile stativer efter behov. De store møbler kan ligeledes være ankerpunkter for supplerende garderobe. 12

13 til svendborghallerne 13

14 p r o j e k t ny hal ny foyer svømmehal eksisterende hal ny træningshal tenninshal Indgang Der er til foyeren fra alle verdenshjørner, foyeren opsamler al trafik i området og suger folk til sig. Hoved er beliggende mod Ryttervej, synlig også fra den nye omfartsvej, forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej. Fra bagsiden er der desuden fra tennis- og fodboldbaner. Sponsor En separat forefindes ligeledes fra Ryttervej længere mod syd. Ved store arrangementer kan denne skilles fra til sponsorer og dermed lette logstikken. Her er dsiponeret selvstændig supplerende garderobe. modelfoto, set fra nord i kælderniveau Der er desuden separat spiller-, skuespiller-, køkken- og teknik i kælderniveau fra anlæggets bagside. Spillerne/skuespillere kan her parkere og entrere hallerne i god ro og orden, uanset arrangementstype. En lille foyer leder dem til omklædning og ind til opvisningshallen, ligesom der er trapper op til terrænniveau og videre op til sponsorfaciliteter. Via en er der direkte adgang til opvisningshallens gulv for pallevogne i forbindelse med messer, udstillinger eller andet. Spilleren sikrer endvidere at kælderfaciliteter kan anvendes ved udendørs arrangementer som fx et maratonløb eller koncerter mm. Samme sted ligger også køkken til køkken i sponsorområdet. Elevatoren er en gennemgangselevator og fører direkte fra kælder til køkkenet på første sal. Scene findes ved scenen mod Ryttervej. modelfoto, set fra syd 14

15 svømmehal p r o j e k t brandvej & aflæsning Indgang parkering i alt 700 pladser TENNISHAL HAL 3 HAL 2 HAL 1 amfi-teater brandvej & aflæsning Spiller / kunstner / KØKKEN (i kælderniveau) Sponsor VIP parkering Ryttervej ny vejføring evt fremtidigt fodboldstadion situationsplan 1:

16 p r o j e k t Klublokaler Centralt i anlægget disponeres klubfaciliteter til Svendborghallernes faste klubber. Klubberne får til huse på første sal i den eksisterende hal; som på kommandobroen på et skib, med en ny, åben facade mod foyeren. Der er optimal visuel kontakt imellem de mennesker der kommer, går og skal mødes osv. Der isættes nye ovenlys til det fri af hensyn til indeklima. Der kan ligeledes etableres kig til aktiviteterne i den eksisterende hal. Ny hal Den nye opvisningshal er anlagt som en forsænkning i foyerens gulv og er kendetegnet af en stor åbenhed. Alle sæder er samlet i en dyb oval omkring banen/banerne og rummet er således præget af en afklaret enkelhed. Hallen er omkranset af en stor skal og opleves som et fritstående volumen i foyerrummet. Set inde fra hallen fremstår skallen med samme tydelighed, man kan se rummets afgrænsning hele vejen. Skallen udføres i listeklædte døre alternativt et farverigt plademateriale afhængigt af den nærmere detaljering. Den underste del af skallen udgøres af døre, således at der kan åbnes helt op. På den måde opnår man en stor åbenhed mellem foyer og hal; til hverdag står dørene i åben position og man kan kigge ind i hallen, ved de store arrangementer er der et optimalt flow i anlægget; alle kan komme ud og ind igen selv på en kort pause. Ganglinier mellem sæderne er disponeret på en måde så pladserne i midten, såvel på langsider som på gavle, er intakte. Spiller er af samme årsag placeret i hjørnet for at holde pladser med gode oversigtsforhold fri. Bag sæderne findes et tre meter bredt fordeler-areal, hvor man kan vrimle på plads. I yderste spidsbelastninger kan dette areal anvendes som ståpladser, i et med brandvæsenet nærmere defineret omfang. Stole Siddepladser i opvisningshallen er udført som faste stole på støbte trin. Der er opstillet et mobilt podium på scenen med 200 pladser. kig ind i den nye opvsiningshal 16

17 p r o j e k t sponsor administration vent. t e n n i s V O L L E Y b o r d t e n n i s c y k e l T A E K W O N D O adm. fremtidigt fodboldstadion udgang til plæne omklædning depoter opvisningshal foyer / fælled administration eksisterende svømmehal café / køkken TVÆRsnit gennem hal og foyer 1:500 17

18 p r o j e k t spiller/kunstner køkken sponsor sommer-scene hoved amfisiddepladser det nye anlæg set fra RYTTERVEJ Scene Opvisningshallen er udstyret med en fast scene i den ene ende. Scenen er opdelbar i to dele, således at scenerummet kan bruges såvel til hverdag som til kulturelle arrangementer. Til hverdag er scenen delt i to: den forreste del rummer en mobil stolepodieopbygning med 200 pladser, på den måde bliver idrætshallen intakt med siddepladser hele vejen rundt om gulvet. Den bagerste del af scenen er en selvstændig sal med rige anvendelsesmuligheder og med fra foyeren. Salen er oplyst af neutralt lys via et vindue mod nord; stemningen i salen vil være fin til taekwondo, dans, gymnastik og lignende. Så snart der skal afholdes et arrangement er salen derimod samlet til et rum; da sammenfoldes stoleopbygningen og dansesalen indgår i scenens omfang. Der er adgang til scenen direkte fra kælderen, hvor også skuespillergarderoberne indrettes i omklædningsrummene. Scenen er indrettet således at den kan bruges til udendørs sommerkoncerter, musik og dans, idet bagvæggen kan åbnes op. Foran scenen er der opbygget et amfiteatralsk anlæg hvorpå tilskuere kan sidde. Store porte giver adgang til scenen i terrænniveau. Området foran scenen kan rumme TV-vogne mm ved optagelser i salen. Medier I forbindelse med opvisningshallen er der taget højde for den mediemæssige situation der knytter sig til kultur- og sportsbegivenheder i dag. Der er faste opbygninger til TV og kamera, ligesom der er fleksible faciliteter for tolkning, speak, lyd og lys; dette også til kulturelle arrangementer. I forbindelse med TV-dækning kan de store sendevogne stå foran scenen, med direkte adgang til scene og hal. Det brede fordeler-område bag stole skal punktvist fungere som interviewspot, hvor der kan opsættes reklamer i ønsket omfang. Skrivende journalister kan huses såvel i boksene som i fordelerområdet, samt evt i den del af sponsorafdelingen. Med henblik på de rette tekniske faciliteter og installationer udføres der tomrør og kabelkasser imellem afdelingerne. 18

19 p r o j e k t lyd/lys tv tv afskærmning ny forbindelsesgang spiller køkken foyer faste podier ny opvisningshal mobile podier dansesal/ scene scene load-in amfi-høj udekoncerter Ryttervej længdesnit gennem hal 1:500 19

20 p r o j e k t Ny træningshal Der opføres en supplerende træningshal mellem den nuværende hal og tennishallen mod vest. Hallen indeholder et gulv på størrelse med en håndboldbane inkl. sikkerhedsafstande. Til hallen kan man gå tørskoet gennem en lille forbindelsesgang fra foyeren langs sydsiden af den eksisterende hal. Forbindelsesgangen fører desuden til tenninshallen, således at denne kobles på den nye helhed. Administration Anlægget indeholder administrationsfaciliteter fordelt på to placeringer, dels langs svømmehallen i forbindelse med hoved i foyeren og dels syd for den nye opvisningshal i forbindelse med sponsor. Begge steder har områderne tæt kontakt med foyeren og med anlæggets summende liv. Langs svømmehallen opføres en kerne der indeholder diverse funktioner, herunder kontorer. Der er en sammenhængende fleksibel etage på første sal samt et selvstændigt kontor i stueplan. Kontorerne opnår dagslys fra facaden mod svømmehallen, medens der er kig til foyeren fra åbne facader. Der er adgang via trappe fra foyer samt via trappe i svømmehallens entré. Der er på samme etage i svømmehallen to store møderum beliggende umiddelbart nær herved; man kunne forestille sig en fælles udnyttelse af disse. På terrænniveau syd for den ny opvisningshal er ligeledes eet samlet areal til administration. Området anvendes ideelt af klubber som Rabbits og GOG, der får tættest tilknytning til sponsorfaciliteterne på etagen ovenover. Fra kontorerne er der udgang til det fri. Der er adgang direkte til den nye hal ligesom der er adgang til kælder hvor spiller og omklædning forefindes. Man kan forestille sig at mødefaciliteter kan deles af klubberne ligesom møderum kan supplere arealerne ovenpå ved større arrangementer. foyeren er en aktiv fælled 20

21 SVØMMEHAL eksisterende tennisbaner ny vejføring p r o j e k t brandvej/ aflæsning ny forbindelse mellem hallerne 25 toiletter kontor til svømmehal garderobe café bar / billetsalg indeliggende varegård overdækket køkken vareindlevering Indgang parkering i alt 700 pladser HAL 3 ny træningshal HAL 2 eksisterende træningshal toiletter toiletter møbler til diverse formål til eksisterende hal møbler til diverse formål penol dreje-døre fordeler-areal FÆLLED fælled / foyer kan rumme diverse arrangementer kiss and ride nedgang til dansesal vindue til sal rampe ny vejføring brandvej/ aflæsning ny træningshal ny forbindelse mellem hallerne 25 toiletter toiletter fordeler-areal spiller HAL 1 ny opvisningshal 3100 siddepladser, heraf 2800 faste lift for podie mobile 187 mobilt fordeler-areal afskærmning scene / dansesal holdeplads for TV mm amfi-teater til ude koncerter mm garderobe dobbelthøj foyer Spiller / kunstner / KØKKEN (i kælderniveau) vendeplads dæk forkant elevator fordeler-areal opgang til VIP mulighed for lang bar opgang til VIP dæk forkant SPONSOR nedgang til kælder ADMINISTRATION nedgang til kælder toiletter stueplan 1: forberedt for evt forbindelse til fodbold stadion

22 p r o j e k t sponsor faciliteter foyer sponsor Ryttervej Sponsorfaciliteter Sponsorfaciliteterne er disponeret samlet på den sydlige side af hallen, og udgøres af flere dele der afhængigt af arrangementsstørrelse kan inddrages i en helhedsløsning. Ved ankomstarealet er der disponeret parkeringspladser i nærheden af en; en er separat for sponsorer på denne side af hallen. Inde i foyeren åbner rummet sig op i dobbelthøjde og byder velkommen. Man kigger direkte ind i hallen og er straks en del af stemningen. Garderobe og toiletbatteri ved en og et rummeligt fordeler-område rundt langs hallens periferi. To brede trapper leder op til førstesalen, der er en samlet sponsor-etage. Etagen er åben ud mod landskabet og ligeledes åben ind mod hallen, således at aktiviteterne her kan følges. Rummet er som udgangspunkt åbent indrettet, med blot to adskilte møderum i hver ende. Der etableres ganglinie og barfunktion i midten således at facaderne friholdes til ophold. Elevator giver adgang for handicappede såvel som adgang til modtagekøkkenet, der er disponeret over køkken i kælderniveau. I modstående ende er toiletbatteriet fra stueetagen gentaget. sponsor parkering separat sponsor Den dag der måtte komme et fodboldanlæg på plænen mod syd, kan sponsorfaciliteterne dobbeltudnyttes hertil. Forbindelsen til stadion skal skabes via brede gangbroer, der etablerer gårdrum til kontorerne i stueetagen. 22

23 p r o j e k t ADMINISTRATION KLUBFACILITETER ny åben facade tv tolke mm tv lyd/lys kig ned til foyer facade til hal er vinduer og kan åbnes kig ned til foyer møderum elevator SPONSORFACILITETER møderum køkken nedgang til hal bar nedgang til hal toiletter PLAN 1. sal 1: forberedt for evt forbindelse til fodbold stadion

24 p r o j e k t nye omklædningsrum Omklædning Omklædning til brugere af den eksisterende hal nyindrettes i underetagen, i de nuværende klublokaler. Omklædning til opvisningshallens brugere disponeres i kælderetagen under denne hal, med til gulvniveau i opvisningshal. Begge omklædninger kan nås via spiller i kælderniveau. Toiletter Der etableres en stor mængde toiletter i stueplan, ved at ombygge i den eksisterende hal. De nuværende omklædningsrum flyttes til underetagen, hvorved der frigøres centralt placerede kvadratmeter til i alt omtrent 50 toiletter, herunder urinaler. I fald det vurderes nødvendigt at anlægge yderligere toiletkapacitet, kan denne ideelt placeres i kælder med adgang via eksisterende trappe. ( mulighed for kælderudvidelse ) nye omklædningsrum forbindelse til eksisterende kælder depot trappe til stueetage spiller teknikrum ganglinie depot rampe til scene Spiller / kunstner / KØKKEN spillerfoyer elevator omklædning opgang til stueetage kælder opgang til stueetage kælderplan 1:500 24

25 t e k n i k eksempel: lyskunst facadeudtryk Teknisk beskrivelse Den eksisterende bygningsmasse er i forbindelse med projektet besigtiget, og fundet i rimelig stand. Derfor er der ikke i det foreliggende projekt ikke indarbejdet udgifter til bygningsmæssige ændringer, ud over hvad dette projekt berører. Projektet er underlagt de nye krav om lavt energiforbrug, hvorfor bygningens udformning, konstruktioner og tekniske installationer skal udformes efter disse krav. Brandmæssige forhold Bygningskomplekset indplaceres i anvendelseskategori 3, bygningsafsnit for dagophold for mange mennesker, som ikke har kendskab til afsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Projektet skal behandles efter de nye regler om Funktionsbaserede Brandkrav, men er på det nuværende stade ikke vurderet brandmæssigt detaljeret. Der forventes ekstraordinære behov for brandmæssige foranstaltninger, herunder ABA alarmanlæg, mekanisk røgventilation af selve hallen samt generel sprinkling. Af ordinære foranstaltninger, kan der nævnes lovmæssig røgventilation, og brandskabe. Ovenstående er indregnet i budgettet, i et omfang det på det nuværende grundlag kan forudses. De endelige krav til brandmæssige foranstaltninger er afhængigt af de arrangementstyper der planlægges afholdt i anlægget. Konstruktioner Der er ved udarbejdelse af projektet lagt stor vægt på, at opnå et enkelt, rationelt konstruktionskoncept, afstemt efter de arkitektoniske og tekniske hovedmål. Dermed er kravene til fremtidig fleksibilitet i forbindelse med eventuelle om- og tilbygninger ligeledes tilgodeset. Ny hal, hal 1 Kælderen under hallen er støbt på stedet i beton, medens tribunerne er præfabrikerede betonelementer. De bærende søjler i hallens vægge udføres som en stålkonstruktion. Taget med et frit spænd på ca. 50 m, udføres som stålgitterspær, hvorpå trapezplader i stål, bærer den ovenpåliggende tagisolering og tagdækning. Væggene er overalt udført i let konstruktion. Stabiliteten sikres ved indlagte afstivninger mellem søjlebenene, tagskiven mv. Sponsorområde og administration og omklædning Kælderen er støbt på stedet medens de bærende elementer i de øvrige etager er søjle/bjælkesystem i beton, hvor de bærende bjælker er delvis indstøbt i dækkene. Denne konstruktionsform uden adskillende bjælker under dækkene, giver store fordele i forbindelse med selve udførelsen, men også i forbindelse med senere ændringer eller anden senere udnyttelse. Etagedækkene udføres præfabrikeret i beton. Stabiliteten sikres i trappetårnene. Facaden forventes udført i en sammensætning af let konstruktion, døre og vinduer. Foyer Taget bæres af lukkede kassedragere og taget udføres med lette elementer. Der indlægges i taget lange ovenlys, til sikring af dagslyset i foyeren, således den i det daglige fremstår delvis dagslysoplyst. Herudover anvendes ovenlys til røgventilation samt naturlig ventilation i forbindelse med større arrangementer. Ny træningshal, hal 3 Hallen opbygges med hovedkonstruktioner af stål. Taget udføres med kassettetag med lydregulerende underside, ydervæg i let konstruktion. Eksisterende hal, hal 2 Der foretages ikke større ombygninger i den eksisterende hal, hvorfor den nuværende hovedkonstruktion i beton ikke berøres væsentligt. Materialer Anlægget vil fremstå i enkle, moderne materialer og afstemte farver. Facaden fremstår med en kombination af transparente og semitransparente flader. Bag de translucente partier ligger farvede felter der får byggeriet til at gløde i forskellige toner ved aftenstide. Rummene vil fremstå som rene og klare rum med få elementer. Lofterne både i foyer og hal karakteriseres af de synlige konstruktioner og ovenlys, akustisk dæmpning og armaturer mm monteres så det underordner sig disse. Gulvet i foyeren tænkes udført med epoxymalet industrigulv, der er stærkt og kan understøtte alle arrangementstyper i dette rum. Hallen udføres med et prima sportsgulv; gulvet overdækkes med beskyttende lag ved andre arrangementstyper. Gulv i andre områder, kontorer mm udføres som blødere gulve der kan understøtte forskelligartet brug. Ved hjælp af farvevalg på inventar og møbler skabes en helhed. En designmanual kan sikre at stedets identitet understreges ved fremtidige nyindkøb og forandringer. 25

26 t e k n i k Tekniske installationer Bygningen skal tilsluttes kommunens CTS- anlæg til energiovervågning, således hele sportsområdet kommer til at fremstå som et samlet anlæg, hvor alle processer og anlæg kan overvåges og optimeres. Automatikken opbygges med undercentraler, således at evt. udfald på styresystemerne ikke vil påvirke funktionen af de enkelte områder. Alle tekniske anlæg opbygges med henblik på minimering af varme-, el- og vandforbrug, herunder anvendelse af lavenergilyskilder. Hovedforsyninger Hovedforsyning for varme, vand, el og svagstrøm fremføres til fælles teknikrum i kælder. Herfra foretages en målermæssig opdeling af forbrugene, således de enkelte økonomiske afsnit i det samlede anlæg, kan afregnes separat. Varmeinstallationer Alle varmeinstallationer forsynes med fjernvarme. Anlæggene opdeles således at service på anlæggene medfører mindst mulig gene for brugerne. Den nye opvisningshal opvarmes med ventilation (se senere). Administration og sponsorafdeling samt kælderen forsynes med termostatstyrede radiatorer. Foyer og den nye træningshal opvarmes med strålevarme i loftet, medens varmeanlæggene i den eksisterende hal ikke ændres. Vandinstallation Der opbygges traditionel vandinstallation fra nyt boilerrum i kælder under den nye hal. Rørinstallation udføres så vidt mulig som synlig installation, og anlægget struktureres og forsynes med afspærringsmuligheder, således anlægget kan serviceres uden større gener. Ventilation Køling i forbindelse med ventilation anvendes ikke, men ventilationsanlæggene opbygges med tilstrækkelige luftmængder til god komfort. Der installeres lovmæssig udsugning fra kælder og alle birum i nødvendigt omfang. Den ny opvisningshal ventileres og opvarmes fra ventilationsanlæg placeret i teknikrum over sponsorafdelingen på første sal, og i højde med de bærende spærkonstruktioner under taget. Herfra foretages både indblæsning og udsugning i hallen gennem særlige armaturer. Brandventilation for hallen placeres samme sted. Sponsorområde og administration og omklædning I bygningsafsnittet med omklædning, administration og sponsorområde ventileres fuldt fra samme teknikrum gennem lodrette kanaler i skakte. Foyer Foyeren ventileres i første omgang med oplukkelige ovenlys i tag, og behov for yderligere ventilation overvejes. I foyeren mod svømmehallen er der indbygget en to etages bygning med køkkenfaciliteter i stueniveau og kontorer på 1. sal. Dette område ventileres specielt med anlæg placeret samme sted. Ny træningshal, hal 3 Træningshallen ventileres ved naturlig ventilation. Mekanisk udsugning til særlige lejligheder overvejes. Eksisterende hal, hal 2 Klublokalerne på første sal ventileres mekanisk, ligesom toiletområdet i stueetagen forsynes med nødvendig udsugning. De nødvendige ventilationsanlæg placeres i separat teknikrum i dette område. EL- og svagstrømsinstallationer Elinstallationer opbygges som intelligent IHC installation med mulighed for fjernbetjening, gruppeslukning/tænding, overvågning, evt. adgangskontrol mv. Der anvendes bevægelsesfølere i videst muligt omfang til minimering af elforbruget og begrænsning af udgifter til driftspersonale. Der etableres nødvendige fremføringsveje for elinstallationer, svagstrøm, EDB, tyverisikring, telefoninstallationer, alarmanlæg, ABA, ABDL mv. Fremføringsvejene udformes med overholdelse af de nødvendige respektafstande i forbindelse ned støj og overkobling. IHC anlægget sammenkobles med CTS anlægget, med henblik på samlet bygningskontrol. Den indvendige belysning foreslås udformes i samarbejde med lyskunstner, således de forskellige rumligheder understreges i den arkitektoniske helhed. kik mod til hallen 26

27 a r e a l e r KÆLDER STUE FØRSTE SAL Nybyggeri: Foyer, gange mm Omklædning Depot, teknik I alt 800 m² 330 m² 420 m² m² Nybyggeri: Foyer Køkken og cafébagområde Aministration Ny opvisningshal Scene Ny træningshal Forbindelsesgang hertil I alt m² 225 m² 630 m² m² 370 m² m² 200 m² m² Nybyggeri: Sponsorfaciliteter Administration I alt m² 400 m² m² Nybyggeri i alt m² Ombygning: Omklædning I alt 200 m² 200 m² Ombygning: Toiletfaciliteter Indgangspartier I alt 200 m² 20 m² 220 m² Ombygning: Klubfaciliteter I alt 280 m² 280 m² Ombygning i alt 700 m² 27

28 Svendborghallerne ØKonoMIoverSlag Bygherrerådgivnings fase 25. maj 2007 Revision 02. juni 2007 Økonomi Forslaget er bearbejdet til skitseniveau med et tilhørende overslag på beregningsforudsætninger anlægsudgifter vedhæftet. I de kommende faser skal forhold omkring skitser forsyning, i mappe, jordbund, efter myndighedskrav revision fra møde vedrørende med arbejdsgruppen blandt andet 1. juni brand 2007og energiramme mm afklares yderligere. ø k o n o m i overslag Overslaget er ekskl. moms indeks maj inkl. rådgivningshonorarer: Ny opvisningshal med scene, stole og mobilpodie, inkl administrationsfaciliteter, sponsorfaciliteter og kælder kr. 70,0 mio foyerbygning kr. 17,3 mio Træningshal inkl to forbindelsesgange samt etablering af åbenforbindelse mellem hhv hal 2 og 3, samt mellem hal 3 og 4 kr. 6,9 mio Ombygninger i eksisterende hal kr. 5,6 mio Terrænarbejder, inkl brandveje og adgangsarealer kr. 3,6 mio erstatningsareal til berørt fodboldbane kr. 1,0 mio forberedelse for afholdelse af messer, herunder dybdesprinkling af kr. 4,8 mio nybyggeriets hal og foyer samt af Hal 2 og 3, forøget el-kapacitet samt skjulte føringskanaler for plug-in ved stande. (i Hal 4 etableres sprinkling ifbm evt isolering og renovering af hallen) Anlægsarbejder i alt kr. 10, mio Byggepladsomkostninger ca. 1,5 % af bygningsarbejder kr. 1,8 mio Uforudseelige udgifter, ca. 8 % af bygningsarbejder kr. 8,6 mio Vinterforanstaltninger ca. 1,5 % af bygningsarbejder kr. 1,8 mio Håndværkerudgift i alt kr. 1, mio inventar, afsat kr. 4,0 mio Afgifter kr. 2,5 mio Øvrige omkostninger, forsikring, byggetilladelse, geoteknik, landmåler kr. 1,1 mio Øvrige omkostninger i alt kr., mio Samlede udgifter ekskl. moms kr. 1,0 mio udsnit af til foyeren 28

29

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

50. HEJLS BØRNEHAVE. Det Lange Hus. Det Skæve Hus. Det Lige Hus. Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021. Hejls Landevej 20, 6094 Hejls

50. HEJLS BØRNEHAVE. Det Lange Hus. Det Skæve Hus. Det Lige Hus. Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021. Hejls Landevej 20, 6094 Hejls Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 50. HEJLS BØRNEHAVE Hejls Landevej 20, 6094 Hejls Institutionen er beliggende i Hejls og er normeret til 80 børnehavebørn med aftalt

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne.

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne. NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Nyt vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning Hammerich HHA RAMBØLL Kopi til

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin omklædning herrer glas foldevæg () klublokale åbent torv ny glasfacade ind til svømmehallen () eksisterende bassin EHALLEN NYT TORV VED SVØMMEHALLEN ET ÅBENT TORV MED EN NY GLASFACADE INDRETTES TIL FLEKSIBELT

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E Baggrund Foreningslivet i Lellinge har i mange år benyttet lokaler på Lellinge skole og klubhuset på Lellinge Stadion til

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Søndre Allé 28A, Stepping, 6070 Christiansfeld Børnehaven er beliggende i Stepping by. Institutionen er

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere