Vurderinger og betragtninger omkring en virksomheds muligheder for at opnå en økonomisk fordel ved at etablere varmegenvinding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurderinger og betragtninger omkring en virksomheds muligheder for at opnå en økonomisk fordel ved at etablere varmegenvinding."

Transkript

1 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 1 Vurderinger og betragtninger omkring en virksomheds muligheder for at opnå en økonomisk fordel ved at etablere varmegenvinding. af Arvid Blom Maskiningeniør (B.Sc.), Dipl. Comm.

2 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 2 INVESTERING I INDUSTRIEL VARMEGENVINDING? Bedre udnyttelse af den eksisterende industrikedel INDHOLD 1. Er varmetabet for stort? 2. Fordelen i varmegenvinding for en virksomhed 3. Investering og udbytte 4. Hvornår skal man investere i varmegenvinding? 5. Konceptet fra AB&CO 6. En enkel og økonomisk løsning 7. Varmegenvinding leveret som enhed - eller færdiginstalleret og indkørt. 8. Kan det betale sig i den konkrete situation 9. Sådan er tilskudsreglerne 10. Regler for godtgørelse af energiafgifter og CO 2 -afgift 11. Vi hjælper med at sikre at grundlaget er iorden 12. Bedre udnyttelse - mindre miljøbelastning 13. AB&CO TT BOILERS 1. Er varmetabet for stort? I termiske processer er der altid et varmetab - tabsfri processer er teoretiske og findes ikke i virkelighedens verden. Energi opstår af termiske processer og fortaber sig altid i termiske processer, hvadenten der er tale om termodynamiske processer (herunder forbrændingsmotorer og turbiner), opvarmning, køling eller kombinationer af disse. Men selvom der altid vil være et varmetab, er det vigtigt at vurdere størrelsen af dette tab, i forhold til hvad man anser for rimeligt at måtte acceptere rent økonomisk (og miljømæssigt).

3 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 3 Det essentielle i en god varmegenvinding er at skabe relativt store besparelser i driftudgifterne med små investeringer. Moderne kedler og varmesystemer er udviklet bl.a. med lille varmetab for øje. De har det man kalder en høj såkaldt virkningsgrad. Virkningsgraden angiver hvor meget energi der nyttiggøres i forhold til den mængde man tilfører. En moderne industrikedel kan f.eks. have Sankey Diagram Nyttiggjort & Tabt Energi Varmetab - Heat Loss Stråletab & Skorstenstab Loss from Radiant Heat & Loss in Chimney 3% 15% Indfyret Effekt Gross Heat Capacity 100% 82% Nyttiggjort Varme Net Heat Capacity en virkningsgrad på 0,8-0,9 (eller 80-90%), hvilket betyder et varmetab på 10-20%. En ældre kedel kan have en virkningsgrad på 0,6-0,7 (eller 60-70%), hvilket er et varmetab på 30-40%. Alligevel kan varmetabet i selv moderne varmesystemer være store - absolut såvel som relativt. Det kan have mange årsager, men fælles for alle eksisterende industrielle varmesystemer er, at de i sagens natur er optimeret ud fra omstændigheder og behov der var gældende, dengang det blev installeret. En virksomhed kan senere have udviklet sig og fået behov for mere varme eller en anden type varme (damp, hedtolie, hedtvand m.v.), produktionen kan være lagt om, der kan være omlagt til gas, priser på olie/gas kan være steget o.s.v. Det kan betyde at der opstår en situation, hvor man på trods af justering af kedel / system og iøvrigt god vedligeholdelse, har store mængder varme, der ikke kan udnyttes.

4 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 4 2. Fordelen med varmegenvinding for en virksomhed Varmetabet for en fyret kedel sker primært som skorstenstab, d.v.s. varm røggas. Mængden af røggas og temperaturen på denne, er et direkte udtryk for et varmetab fra en kedel. Man kan ofte opnå en stor økonomiske fordel ved at køle røggassen og derved lave varmegenvinding på den energimængde, der ellers ville have været et varmetab. I produktionsvirksomheder bruges ofte store mængder energi som procesvarme, der bl.a. er karakteriseret ved høje temperaturer. Varmemedierne kan være damp, hedtolie, hedtvand, varmtvand eller luft/gas - samt mere sofistikerede medier, der anvendes forskellige steder i virksomhedens produktion. Et generelt højt temperaturniveau på disse typer varmemedier betyder ofte høje skorstenstemperaturer (røggastemperaturer) - og netop en sådan høj temperatur på en rimelig stor mængde røggas åbner mulighed for en effektiv og økonomisk attraktiv varmegenvinding, idet man ved montering af en ekstra varmevekslende røggaskedel før skorstenen, kan producere gratis procesvarme. Varme produceret i en røggaskedel vil i mange nyere installationer typisk ligge på et lavere temperaturniveau end det den oprindelige kedel præsterer, af den enkle årsag at kedlen allerede har taget den største andel af den tilførte d.v.s indfyrede effekt - og det mindre skorstenstab ses som en lavere røggastemperatur, der dermed lægger en begrænsning på varmens temperaturniveau. Men det kan være en stor fordel i mange virksomheder, at man etablerer et sekundær system - eksempelvis til produktion af damp til forbrug eller til forvarmning af procesluft. Ikke desto mindre vil der være selv nyere installationer, hvor man kan tilføre den genvundne varme direkte til det eksisterende primære varmesystem. Denne bedre udnyttelse af varmen kan dermed anvendes til at få en højere kapacitet og bedre virkningsgrad på det eksisterende varmesystem - eller man kan reducere den indfyrede mængde naturgas/fyringsolie og stadig bibeholde kapaciteten (se nedenfor). 3. Investering og udbytte Ligesom indenfor al anden investering, er formålet med at investere i varmegenvinding en forventning om en så stor økonomisk gevinst som mulig. Den overordnede tekniske

5 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 5 Spildvarme udnyttet på det EKSISTERENDE varmesystem Waste heat utilized on the EXISTING heating system Kølet Røggas Cooled Flue Gas Røggaskedel som Forvarmer Flue Gas Recuperator as Booster Forbrugssteder Consumers Olie/gasfyret kedel Oil/gas fired heater Kølet Røggas Cooled Flue Gas Spildvarme udnyttet på et SEPARAT varmesystem Waste heat utilized in a SEPARATE heating system Røggaskedel med eget varmesystem Flue Gas Recuperator in separate heating system Forbrugssteder Consumers Olie/gasfyret kedel Oil/gas fired heater

6 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 6 udfordring i specielt varmegenvinding er, at genvinde så stor en del af den potentielle mængde energi der er bundet i røggas. I andre typer investeringer, specielt de rent finansielle, kan gevinsten være svær at bestemme entydig. Ofte er det et spørgsmål om kreativitet i brug af modeller for tilbagebetalingstid, forrentning og afskrivning - hvor den økonomiske gevinst kan vise sig mere eller mindre favorabel - afhængig af forudsætningernes pålidelighed og indflydelse. Med varmegenvinding er de økonomiske forhold enklere og derfor også noget mere gennemskuelige: Varme koster penge => hver kubikmeter varm røggas repræsenterer en værdi => ikke-udnyttet varme er tabte penge. Med varmegenvinding er det, som nævnt ovenfor, spørgsmålet om at finde det billigste værktøj (installation af udstyr til varme genvinding) til at trække størst mulig værdi ud af røggassen. I dette ligger også den kendsgerning at der ofte en tale om, at der findes en regulær optimal investering i varmegenvinding, hvilket bedst illustreres i de ekstreme situationer, hvor investeringens størrelse i begge situationer er forkerte (h.h.v. for lille og for stor): Grundomkostningerne for udstyr til varmegenvinding gør at en meget lille investering giver en alt for lille gevinst, fordi en for lille del af investeringen udgør den egentlige effektive varmevekslende enhed og en for stor del af investeringen er udstyr der skal bruges uanset systemets størrelse. Omvendt kan en investering være så stor (ambitiøs) at den ikke modsvarer af hvad rent praktisk er muligt at varmegenvinde (det kræver en uendelig stor varmeveksler at opnå 100% varmegenvinding, og det kræver næsten en ligeså stor varmeveksler at opnå næsten 100% varmegenvinding). I begge tilfælde betyder det at det kan være overordentligt svært at få investringen honoreret.derfor vurderes den optimale varmegenvinding i høj grad ud fra årlig varmegenvinding pr. investeret krone, og hvor meget der ialt er at tjene på investeringen d.v.s. i hele levetiden for varmegenvindingssystemet. Når man så alligevel foretager en investering der afviger fra optimum, er det ofte fordi man har en grænse for hvor stor en investering man ønsker at foretage i varmegenvindende foranstaltninger af politisk/økonomiske årsager, eksempelvis p.g.a. finansiering og usikkerhed omkring forudsætningerne for den fremtidige drift.

7 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 7 EKSEMPEL Økonomisk Gevinst ved Varmegenvinding Akkumuleret værdi [DKK] Total Besparelse Fortjeneste Afskrivning Forrentning Driftsudgifter Driftsperiode [År] 4. Hvornår skal man investere i varmegenvinding? PS! Se beregninger afsnit 8 Positive faktorer Høje skorstenstemperaturer (temperaturen på røggassen) Ældre kedler og varmesystemer Middelstore og store industrikedler Højtemperatur kedler Behov for damp eller sekundær procesvarme. Høje priser og afgifter på olie, gas og el Negative faktorer Meget varieret kedeldrift, sammenholdt med behov for ekstra varme til separat kreds. Lave temperaturer på røggas Kedler til boligopvarmning Mindre og nye kedler Opvarmning med andet end olie eller gas Allerede eksisterende tidsvarende varmegenvindingssystem. Når offentligt tilskud er berettiget

8 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 8 5. Konceptet fra AB&CO AXA Røggaskedler, der produceres af AB&CO, bygger på et nyt og prisbillig koncept, hvor spildvarme på ældre industrielle varmeanlæg udnyttes enkelt og effektivt til produktion af procesvarme iform af damp (oftest tørmættet), hedtvand (> 120 C tryksat), hedtolie (varm termisk olie), luft/gas eller andre flydende medier.grundlæggende bygger konceptet på at der på f.eks. røggasafgangen af en større kedel, motor eller gasturbine, monteres en varmeveksler til køling af røggassen, hvorved man opvarmer et varmetransmissionsmedium (herunder dampproduktion). Nyheden er for det første en basisenhed, iform af en varmeveksler, der tilpasses individuelt til de aktuelle forhold - ikke bare i størrelse og ydelse, men først og fremmest i design af den varmeoverførende flade. Det vil sige at der ud fra et meget stort og kompleks program af varmevekslerprincipper, foretages et valg af design til basisenheden (finnerør kontra glatte rør, lige rør kontra spiralviklede rør, sektioner med rektangulær tværsnit og tværstrømsprincip kontra cylindrisk rørvarmeveksler og modstrømprincip). Et korrekt valg af varmeveksler i forhold til de faktiske forhold en altafgørende for en god teknisk såvel som god økonomisk løsning. Valg af varmevekslerprincip sker bl.a. ud fra hensyn til hvad der skal opvarmes, de faktiske temperaturforhold, kapaciteten samt røggassens bestanddele. F.eks. vil en røggaskøler til opvarmning af varmtvand i lavtemperaturområdet og med ikke aggresiv røggas, med stor fordel kunne udføres i specielle compoundfinnerør, - mens produktion af damp typisk vil ske i en røggaskøler bestående af spiralviklede coils. A. SPIRALVIKLET COIL Røggas omkring rør. Velegnet til produktion af damp, hedtolie og iøvrigt høje temperaturer B. MODULOPBYGGET BATTERI Røggas under tværstrømning om glatte rør eller finnerør. Kompakt med stor ydelse. C. RØRBUNDT MED LIGE LØB Røggas inden i rør. Kraftig konstruktion til krævende opgaver. D. GAS-TIL-GAS VARMEVEKSLER Røggas i krydsstrøm med luft. Rør eller plader. Stål med eller uden coating, eller glas.

9 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 9 6. En enkel og økonomisk løsning Den anden nyhed er modulkonceptet, der gør installationen enkel og ikke mindst prisbillig - fordi den med standardmoduler opbygges til præcist det aktuelle behov. Alligevel kan installationen, p.g.a. modulkonceptet, eventuelt efterfølgende udbygges indenfor rimelige økonomiske rammer. Varmemedium (procesvarme) Heating Medium (process heat) Modul 3 Module 3 Kølet Røggas Cooled Flue Gas Modul 2 Module 2 Modul 4 Module 4 Modul 1 Module 1 Varm Røggas Hot Flue Gas

10 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 10 P.g.a. flexibiliteten i konceptet, kan der opnås temperaturer på den genvundne varme i et meget stort valgfrit område, dog naturligvis altid kun til en temperatur - på det medium der ønskes opvarmet - der ligger under temperaturen på den varme røggas. Som førnævnt medfører varmegenvinding på kedlens røggasafgang, at man får produceret ekstra procesvarme, men man kan også vælge at belaste den eksisterende kedel mindre d.v.s. brænde mindre olie/gas af. Dette giver en relativ bedre varmeudnyttelse af den mindre indfyrede effekt, idet kedlens konvektionsdel (kedlens interne varmeveksler) nu kan køle den mindre mængde røggas mere. Den ekstra køleflade i røggaskøleren udnytter en del af den tilbageværende varme i røggassen som den supplere til den nyttiggjorte effekt, hvilket alt i alt betyder at der opnås den samme kapacitet med en mindre indfyret mængde 7. Varmegenvinding leveret som enhed - eller færdiginstalleret og indkørt. AXA røggaskedler og varmegenvindingssystemer leveres som komplette færdigmonterede enheder, eller som komplette systempakker - lige til at monterer efter detaljerede instruktioner og tegninger. Endelig kan systemet leveres nøglefærdigt monteret og indkørt. Røggaskedel til produktion af tørmættet damp

11 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side Kan det betale sig i den konkrete situation? Der kan meget ofte være tale om den helt store gevinst med industriel varmegenvinding. Alligevel er der omstændigheder der gør, at det alligevel ikke kan betale sig at foretage investeringen her og nu. Det kan være et resultat man kommer frem til ved f.eks. at bruge beregningsmetoderne angivet i tabellen ovenfor. Men det kan også hænge sammen med at man ikke kan bruge anden form for varmemedium og temperaturniveau, end det man allerede har - og at det samtidigt ikke er praktisk muligt at overføre den genvundne varme til det eksisterende varmesystem. Derfor er det en god idé, at man indledningsvis forsøger at afklare hvad man ville kunne bruge overskudsvarmen til og hvad der i praksis er mulighed for med den forhånden værende overskudsvarme. 1. Hvilket varmemedie (damp/hedtolie/hedtvand/varmtvand/luft) har man behov for og er realistisk? 2. Hvilket temperaturniveauet på ovenstående varmemedie er muligt og hvad er nødvendigt? Herefter skal man overveje, om der er behov for, og om man kan aftage mere procesvarme end den mængde, som man allerede har, eller om man skal tilstræbe en reduktion i varmeregningen. Med andre ord, A) Reduktion af indfyret effekt (mindre gas/olieforbrug), mindre røggas emmision og uændret nyttiggjort effekt B) Ønskes samme indfyret effekt (uændret olie/gasforbrug), men højere nyttiggjort effekt.

12 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 12 A. Kalkulation af rentabilitet - baseret på en en reduktion af indfyret effekt (mindre gas/olieforbrug), mindre røggas emmision og uændret nyttiggjort effekt kan være følgende principielle eksempler: Efter en simpel: betragtning: Investering ,- kr., gevinst ,- kr. årligt, levetid 10 år =>efter 4 år er anlægget betalt og tjener herefter ,- kr. hjem årligt de resterende 6 år (ialt ca ,- kr.) Efter den nuancerede: Investering: ,- kr. betragtning (liniær): Levetid: 10 år, hvorefter udstyret er helt afskrevet Indtægt: Sparet brændstof ,- kr. årligt Udgifter: Driftsudgifter ved varmegenvinding 2.000,- kr. årligt Afskrivning over 10 år = ,- kr. årligt Forrentning af en gennemsnitlig værdi i 10 år (ca ,- kr.) med 6% pa. = 3.000,- kr. årligt. Fortjeneste: ,- kr. om året i 10 år (ialt ca ,- kr.) P.S.: Se grafisk afbildning i afsnit 3 B. Kalkulation af rentabilitet - baseret på ønske om samme indfyret effekt (uændret olie/gasforbrug), men højere nyttiggjort effekt - vil umiddelbart være væsentlig mere attraktiv, idet alternativet er en eller anden form for booster eller eventuelt en helt ny kedelinstallation med en højere afgiven effekt. Såfremt man først og fremmest har behov for mere nyttiggjort effekt, kan den trods alt begrænsede forøgelse af den eksisterende kedels nyttiggjorte effekt - vise sig at være utilstrækkeligt. Så kan en helt ny kedel være den eneste løsning (en ekstra kedel eller udskiftning af den eksisterende). Ikke desto mindre vil installation af en røggaskedel medfører en besparelse svarende til ovenstående, hvadenten det beregnes månedlig eller årligt - og uanset om der installeres en ekstra ny kedel med lille varmetab. Hvad man varmegenvinder af energi i kwh, kcal eller kj, er sparet på driftudgifterne med den energipris man betaler - korrigeret yderligere opad med virkningsgraden på kedlen. 9. Sådan er tilskudsreglerne Regeringens CO 2 pakke medførte beskatning af en virksomheds energiforbrug. Beskatningen varierer efter om energien bliver brugt til procesformål eller til rumpvarmning (se kap. 10). Med skærpet beskatning for hvert år, vil energiomkostningen stige mærkbart. Resultatet er at energiforbrug vil belaste virksomhedernes budgetter væsentligt gennem de kommende år. Men det blev samtidig besluttet at provenuet fra disse afgifter skulle føres tilbage til

13 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 13 erhvervslivet i form af tilskud energibesparende foranstaltninger. Energistyrelsen har derfor iværksat et tilskudsprogram, hvor man - kort fortalt - kan få et tilskud på op til 30% af investeringen. De primære krav er at tilbagebetalingstiden ikke er mindre end 2 år eller større end 6 år efter tilskuddet. Der gives tilskud i følgende 3 projektkategorier: 1) Investeringsprojekter for energibesparelser. 2) Energisyn og anden konkret rådgivning. 3) Udviklings-, forsøgs-, og demonstrationsprojekter. AB+Co Thermal Transfer A/S kan assistere ved ansøgning om tilskud. 10. Regler for godtgørelse af energiafgifter og CO 2 -afgift Told & Skat har udgivet hæftet Om nye regler for godtgørelse af energiafgifter og CO 2 - afgift. Fradrag af energi- og CO 2 -afgifter afhænger af opvarmningens formål d.v.s om det er rumopvarmning/varmt vand eller om det er procesvarme. Fradragsretten for energiafgifter for rumopvarmningens vedkommende aftrappes og forsvinder helt i løbet af året Fradragsretten for energiafgifter på procesopvarmning aftrappes ligeledes fra 40% i 1997 til 10% i år Specielle fradragsregler gælder for den såkaldte tunge procesopvarmning, så som papirfabrikker, væksthusgartnerier, glasværker, teglværker, cementfabrikker og stålvalseværker. I hæftet kommer man imidlertid ikke specielt ind på forhold omkring varmegenvinding i forbindelse med procesopvarmning og rumopvarmning, hvilket hermed kort skal belyses. Forskellen i fradragsretten for energiafgifter på h.h.v. rum- og procesopvarmning betyder at der umiddelbart også er sparet afgift ved at udnytte varmegenvinding fra procesopvarmning, til rumopvarmning og varmtvand. Dette anser myndighederne for at være en så stor fordel for virksomheder, at Told & Skat foretager en afgiftsudligning ved varmegenvinding, såfremt varmegenvundet procesvarme anvendes til rumopvarmning - d.v.s. et beløb (beskatningsgrundlag) svarende til forskellen imellem de to fradrag. Eftersom forskellen i fradrag til rumopvarmning som til let procesopvarmning bliver stadig mindre, er der ikke tale om en større ekstraafgift. Til gengæld kan det give en del arbejde med opsætning af målere, der kan dokumenterer hvor meget der er varme der overføres imellem de to typer varmesystemer.

14 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side 14 Der er stadig en meget god økonomi i at anvende varmegenvinding fra procesopvarmningen - til rumopvarmningen og til varmtvand. Men det har vist sig at være en god idé at have kun ét sted, hvor man overføre varmen imellem de to afgiftsgrupper, hvorved man også kun behøver én måler. 11. Vi hjælper med at sikre at grundlaget er iorden AB&CO foretager gratis en indledende og overordnet vurdering af virksomhedens aktuelle forhold, herunder de økonomiske og tekniske perspektiver. Til det formål har vi bl.a. udviklet et beregningsark, der først og fremmest viser det økonomiske potentiale, der ligger i at reducere virksomhedens aktuelle varmetab v.h.a. varmegenvinding på røggas eller afkastluft. Selvom de beregnede værdier kun er vejledende er de dog tilstrækkelige til at få en idé om de økomiske perspektiver. Udover beregningsarket skal der foretages en mere nuanceret og specifik vurdering af virksomhedens muligheder for at bruge varmegenvindingen, d.v.s. at føre varmetabet tilbage. Denne vurdering kan naturligvis ikke foretages med et beregningsark, og den kan omfatte mange såvel objektive som subjektive forhold. 12. Bedre udnyttelse - mindre miljøbelastning En ikke uvæsentlig faktor i varmegenvinding er den mindre miljøbelastning. Røggasemissionen er betinget af bl.a. den indfyrede effekt - altså forbrændingens størrelse. Holder man den nyttiggjorte effekt konstant, vil installationen med det lille varmetab have en mindre indfyret effekt end installlationen med det store varmetab. Følgelig vil røggassen bestandele, herunder CO 2 og NO x, være mindre - omvendt proportional med varmegenvindingens størrelse. Gennem CO 2 afgifternes stadig større tyngde i driftsregnskabet, må man se i øjnene at miljøbelastning og olie/gaspriser bliver to sider af samme sag. Eftersom sådanne miljøafgifter derfor reelt hæver prisen på indfyret effekt, bliver varmegenvinding (bedre udnyttelse af olie/gas) også tilsvarende mere berettiget, hvilket iøvrigt også intentionen med CO 2 afgiften.

15 Investering i Industriel Varmegenvinding - Side AB&CO TT BOILERS AB&CO TT BOILERS er en dansk ingeniør- og produktionsvirksomhed, der fremstiller industrikedler, varmevekslere, røggaskedler, forvarmere og komplette termiske systemer til industriel opvarmning, herunder varmegenvindinganlæg og højtemperatur kedelsystemer. 95% af virksomhedens produktion går til udlandet, ofte gennem store systemeksportører. Virksomheden er beliggende i Greve - lige syd for København, og råder over bl.a. en kvalificeret stab af ingeniører samt specialværkksted

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Energiklyngecenter Sjælland Guide til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervet Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Maja

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

GASDREVNE ABSORPTIONSKØLE OG -VARMEPUMPER SEG A/S.

GASDREVNE ABSORPTIONSKØLE OG -VARMEPUMPER SEG A/S. GASDREVNE ABSORPTIONSKØLE OG -VARMEPUMPER PROCESDIAGRAM - DOUBLE EFFEKT DIREKTE FYRET EKSEMPEL PÅ (HEDT) VANDSDREVET ABSORPTIONSVARMEPUMPE FORDELE VED AT DRIVE VARMEPUMPER MED DAMP ELLER HEDTVAND FREM

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg

Bilag til pkt. 6. Lynettefællesskabet I/S. Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg Bilag til pkt. 6 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Lynettefællesskabet I/S Verdens mest energi effektive slamforbrændingsanlæg August 2009 Ref 9459701

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN

LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN LED-BELYSNING TIL PRODUKTIONS- OG LAGERHALLER SKIFT TIL LED-BELSYNING OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN SKIFT TIL LED OG SPAR OP TIL 75% PÅ EL-REGNINGEN OPNÅ STORE BESPARELSER MED LED Det er et faktum,

Læs mere

TT BOILERS DAMPGENERATOR

TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS DAMPGENERATOR TT BOILERS dampgeneratorer op til 1200 kg/time kan som de eneste på markedet opstilles og betjenes uden nogen krav fra Arbejdstilsynet. Pga. den særlige konstruktion kræves ingen

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Reducering af energiomkostninger & CO 2 -udledning. - genvinding af varme fra røggas, damp og procesluft

Reducering af energiomkostninger & CO 2 -udledning. - genvinding af varme fra røggas, damp og procesluft Reducering af energiomkostninger & CO -udledning - genvinding af varme fra røggas, damp og procesluft UDFORDRINGERNE Mange industrier står over for den udfordring at skulle reducere sit energiforbrug og

Læs mere

GASTURBINER. Meget meget vigtigt!!

GASTURBINER. Meget meget vigtigt!! GASTURBINER Meget meget vigtigt!! 1 3 typer gasturbiner Flygasturbiner Flyafledte gasturbiner Industrigasturbiner Flygasturbiner er, som navnet antyder den type der sidder på fly. Flyafledte gasturbiner

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber Spar på energien Indhold Varmegenvinding med overskudsvarme... 2 Energirådgivning hos boligselskaber... 2 Lys - nye lyskilder sparer energi... 2 Trykluft - er der styr på utæthederne?... 3 Spar 20 % -

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000

Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme. Notat Marts 2000 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/8 Konvertering af rumvarme i erhvervsejendomme Opvarmning via radiatoranlæg eller kaloriferer René Thiemke,

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Kedelanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Kedelanlæg 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG KEDELANLÆG Kedelanlæg Energikonsulenten kan gennemføre energimærkning ved at anvende standardværdier for kedlens egenskaber

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere