Amina Nielsen Nardo-Marino

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amina Nielsen Nardo-Marino"

Transkript

1 Amina Nielsen Nardo-Marino Jeg har været medlem af repræsentantskabet i FADL København de sidste 3 år. I min tid som repræsentantskabsmedlem har jeg primært arbejdet med FADLs overenskomster. Jeg har således været en aktiv del af flere af vore forhandlingsdelegationer i både OK11 og OK13. Endvidere har jeg siddet i bestyrelsen i FADL Københavns samt i hovedbestyrelsen. Jeg synes det er spændende og lærerigt at være en del af repræsentantskabet og er meget aktiv og engageret når det kommer til det politiske arbejde i vores forening. For at skabe de bedst mulige vilkår for medlemmerne mener jeg at det er vigtigt at styrke det nationale samarbejde i FADL. Det er vigtigt at vi som medicinstuderende arbejder sammen, både når det kommer til uddannelsesmæssige spørgsmål, arbejdsvilkår og politiske beslutninger som vil påvirke os i fremtiden. Det er med håbet om at kunne fortsætte mit arbejde i FADL, både lokalt og nationalt, at jeg endnu engang stiller op til repræsentantskabet i København. Amina Nielsen Nardo-Marino.

2 Andrea Maier Kære alle! Jeg stiller op til repræsentantskabet med et ønske om at bruge min gode vilje og energi på at vedligeholde og udvikle det stærke FADL vi har nu. Det er for det første det uddannelsespolitiske arbejde, der vil møde mit engagement: Selvom konsekvenserne af 4-årsreglen for mit vedkommende er ret langt væk, er det en vigtig uddannelsespolitisk sag, som der skal kæmpes for indtil forholdene ændres! Desuden vil jeg finde det vanvittigt spændende at deltage i overenskomstforhandlingerne, og være med til at forhandle lønforhold og således bidrage til resultater for os alle. FADL s ansigt indadtil er lige så vigtig som ansigtet udadtil: De mange flotte arrangementer for medlemmerne kan yderligere udvikles og promoveres, hvilket jeg meget gerne vil arbejde for. Jeg blev student i 2013, og har fra min gymnasietid som elevrådsformand en masse erfaringer med mig omkring ledelse, samarbejde og bestyrelsesarbejde. Din stemme vil betyde meget for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at repræsentere mine medstuderende, varetage deres interesser og vokse med opgaven. Jeg vil lære hvad jeg kan gøre for FADL, så FADL kan gøre mere for dig. De bedste hilsner, Andrea Maier

3 Anna Holm Jørgensen Jeg hedder Anna Holm, og jeg stiller op til FADL s repræsentantskab. Jeg ønsker, at engagere mig i FADL, fordi jeg mener det er vigtigt, at vi har en stærk fagpolitisk organisering. FADL skal være en organisation for alle studerende, hvor alle føler sig repræsenteret. På den måde kan vi arbejde samlet for vores fælles interesser i både studie- og arbejdsregi. Jeg har været medlem af FADL i 4 år og arbejdet i både somatikken, psykiatrien og på VT-hold. Jeg har interesseret fulgt FADL s bestræbelser på at få afskaffet 4-års reglen, helt til højesteret i Ligeledes har loven netop været i høring. Desværre faldt hverken dom eller høringsresultater rent ud til vores fordel som studerende. Helt konkret ønsker jeg at arbejde videre for at afskaffe 4-års reglen. Det er uacceptabelt at indføre en lov, der fratager en gruppe af os, muligheden for at opnå ønsket speciallægeuddannelse. I 12. sem. undersøgelsen fra foråret 2013 svarer 48,4% af de studerende at de har forlænget deres studium pga. 4-års reglen. Dette er selvsagt ikke hensigtsmæssigt. Jeg vil gerne være med til at få et hoveduddannelsessystem tilbage, der giver vores 6 års universitetsuddannelse mening. Med håb om at blive valgt Anna Holm.

4 Anne Terp Kære Medstuderende, Jeg går på fjerde semester og stiller for første gang op som FADL-repræsentant. Jeg har ikke været rusvejleder og er heller ikke superaktiv i HG, til gengæld interesserer jeg mig meget for, hvad der sker på Panum Instituttet og for, hvad der rører sig politisk og fagpolitisk omkring vores uddannelse. Hvis du er enig i, at vi medicinstuderende bør repræsenteres bredt i vores fælles fagforening, så stem på mig. Jeg vil arbejde for, at vores fagforening fortsat vil være lige så velfungerende som den er nu, og at vi medlemmer får mest muligt ud af den såvel fagpolitisk som i form af gode arrangementer og medlemsfordele. I min tid som studerende, har jeg taget en god del SPV-vagter og blandt andet på dette område, vil jeg arbejde for de bedst mulige vilkår. Bedre forhold på afdelingerne. Bedre dialog mellem vagtbureau og vagttagere. Fastholdelse af vores gode overenskomst. Jeg håber, at I vil stemme på mig så lover jeg til gengæld at gøre en stor indsats som repræsentant i vores fagforening. Mvh Anne Terp

5 Bobby Zhao Sheng Lo Et år er gået, og for et år siden husker I mig nok alle som den super aktive ildsjæl, der mente alt var muligt, og ville gøre alt for at opnå det intet har ændret sig! I en periode hvor alt og alle er gået ned i løn, har overenskomstudvalget, FADL og jeg sikret bedre løn og samme vilkår samt bedre fokus på dig og mig. Endvidere har jeg været med til at forhandle medlemsfordele med Codan og bedre renter i Lægernes Pensionsbank, og dette arbejde vil jeg selvfølgelig fortsætte med. Det kommende år vil jeg desuden udforske mulighederne for at udvide vagtbureauets SPV-vagter til ikke kun at blive tildelt indenfor regionerne, men også fungere på kommunalt plan. Dette vil resultere i en variation af vagttyper og flere vagter. I en tid hvor den danske politiske situation sejler, er det godt at have FADL som et anker. Brug din stemme til at stemme, til vise engagement for studie- og arbejdsliv om du stemmer på mig eller ej, er det vigtigt at stå frem, stå fast, og fortælle din mening. Jeg vil slutte med at opfordre alle YouFUTUREis created by what YOU do TODAY, NOT TOMORROW!

6 Camilla Godthaab Kære medstuderende! Jeg stiller op til FADL-repræsentantskabet, fordi jeg synes det kunne være sjovt at se, om der overhovedet er nogen som ville stemme på mig. Jeg regner ikke med at blive stemt ind, men hvis jeg mod alt forventning gør, så frygt ej! Jeg vil om nogen kæmpe for, at vores uddannelse, både socialt og fagligt, bliver så fordelagtig for os som muligt. Vi skal vide hvilke muligheder vi har, hvilke vi kan få, og hvordan vi som lægestuderende udnytter disse bedst. Vi er cremen af blomsten af dansk ungdom. Min interesse ligger i, at vi også bliver fremtidens. Venligste Hilsner Camilla Godthaab PS: Jeg er single og fri

7 Camilla Lundgreen Duus Hej alle medlemmer. Jeg hedder Camilla og går på 4. Semester. Jeg har valgt at stille op til repræsentantskabet, idet jeg går meget op i de studerendes rettigheder: både i forhold til universitetet og som vagttagere på hospitalerne. FADL er vores fagforening - vores talerør - og derigennem kan vi være med til at træffe beslutninger, som har betydning for os som lægestuderende nu og som læger i fremtiden. Det er beslutninger, jeg gerne vil være med til at træffe. Jeg har ikke før været politisk aktiv, men jeg har gåpåmod og lyst til at repræsentere jer og jeres interesser, når der skal tages stilling til små og store spørgsmål. Jeg vil gå engageret og seriøst til opgaven, og håber sådan set bare, I vil stemme på mig!

8 Cæcilie West Hej, jeg hedder Cæcilie West og går på 9. semester. Jeg stiller op til FADL s repræsentantskab for første gang i år, da jeg rigtig godt kunne tænke mig at blive en aktiv del af fagforeningen. Jeg har gennem min studietid benyttet mig af rigtig mange af FADL s gode tilbud, bl.a. SPV, VT og lægevikar kurser og er siden også blevet underviser på SPV kurset. Jeg vil derfor gerne være med til at opretholde og forbedre kvaliteten af disse kurser og de efterfølgende arbejdsforhold. Jeg går bl.a. ind for flere kurser, mere information og retfærdige lønninger. Derudover er det en mærkesag for mig at få bekæmpet fireårsregelen! Den skal væk og det kan kun gå for langsomt, om det så kræver daglige forsendelser af vingummi til Astrid Krag. Jeg håber du vil stemme på mig og så lover jeg at gøre mit bedste for at forbedre din studietid :)

9 Emil Knudsen List Kære medlemmer Jeg stiller op til repræsentantskabet for tredje gang. Jeg har det seneste år siddet med i medlemsfordelsudvalget (MFU) både på landsplan og på lokalt plan, hvor jeg har været formand. Medlemsfordelsudvalget beskæftiger sig med alle de gratis ting, I som medlemmer kan modtage gennem medlemskab i FADL samt de gældende rabataftaler. Desuden arbejder vi på at finde nye aftaler og nye gratis ting til medlemmerne. Af eksempler på ovenstående kan nævnes termokopper, rabat på stetoskoper og bøger samt den nært forestående kandidatgave til medlemmer, der bliver færdige med studiet. Desuden sidder jeg med i kursusudvalget, der primært står for afholdelse af FADLs lægevikarkurser. Ud over det arbejder vi også på oprettelse af nye kurser, ansættelser af nye undervisere og ansøgninger om midler til kurserne. Det er mit ønske for fremtiden, at foreningen kan fortsætte med at tilbyde de fordele, vi allerede gør, samt at vi kan forbedre os på de punkter, hvor vi kan gøre det bedre. Gerne i samarbejde med jer! Vi ses til generalforsamlingen. Mvh Emil Knudsen List

10 Erika Nodin Mit navn er Erika Nodin og jeg blev færdig med 9. semester i sommer og her til efteråret startede jeg på mit forskningsår på Thoraxkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Jeg har været medlem af FADLs repræsentantskab i et års tid og i denne periode har jeg været engageret i både FADL København og i FADLs hovedforening. I København har jeg været aktiv i Arrangements- og Foredragsudvalget som bland andet har arrangeret DHL-stafetten, FADLs 1. maj, fastelavn, Lars von Triers Riget-aftner og ikke mindst Julebanko som blev en kæmpe succes igen sidste år med præmier for 35,000kr. Desuden sidder jeg lige nu med i en fokusgruppe som arbejder med medlemmernes svar fra FADLs medlemsundersøgelse. Vores mål her er at forbedre FADL København ved at lytte til medlemmernes tanker og ideer omkring vores fagforeningen. Jeg har også været aktiv i Uddannelsespolitisk Udvalg, hvor vi bland andet kæmper for at afskaffe 4 års-reglen og forbedre medicinsstudiet. Mit første år som aktiv medlem i FADL har været meget spændende og lærerigt. Og med jeres hjælp og stemmer håber jeg på at få fortsætte endnu et år med mit politiske arbejde som repræsentant i FADL København. Med venlig hilsen, Erika Nodin

11 Gitte Hedermann Pedersen Mit engagement er især draget mod de medlemsnære og lokale fordele som julebanko og lægevikarkurserne. Pga. rejseaktiviteter trak jeg mig fra arbejdet i bestyrelsen og den daglige drift af FADL Kbh. i det foregående år. Jeg har min. ét år tilbage som lægestuderende, hvor jeg håber, at jeg igen kan bidrage til dette. For det er det, som jeg brænder for og derfor, at det er sjovt at være med i FADL. Så stem på mig - hvis du vil have én, som kigger formanden over skulderen;-) Det er vist det. Tak. Mvh. Gitte

12 Gitte Aabye Olsen I de 5 år jeg har været aktiv i fadl, har jeg lagt størstedelen af mit engagement i vagtbureau- og overenskomstarbejdet. Jeg har været med til at forhandle de seneste to overenskomster på SPV/VTområdet og desuden arbejdet for at sikre og styrke vores mulighed for at arbejde som fadlvagter fremover. Det er vigtigt for mig at fadl optimerer og fremtidssikrer vores overenskomster og opretholder det gode samarbejde, vi har med regionerne. Hvis I vælger mig til vores repræsentantskab igen, vil jeg fortsætte med at arbejde for at forbedre vores vilkår når vi arbejder på hospitalerne. Bl.a. vil jeg arbejde på at sikre at: alle, fra 1. til 12. semester, kan få spændende og udfordrende arbejde på hospitalerne. vi får en fair løn som honorerer det arbejde vi laver. ingen skal sidde fast vagt i 8 timer uden pauser. alle fadlvagter altid får passende uniform til arbejdet når de møder på vagt.

13 Ida Roost Kære medicinstuderende Mit navn er Ida Roost, jeg går på 5. semester og stiller op til repræsentantskabet for første gang. Jeg har været social aktiv siden jeg startede på studiet, og kunne nu godt tænke mig at gøre en indsats i vores fagforening. De fleste der starter på medicinstudiet tager SPV kursus og alle os ved hvordan det er at være ude på hospitalerne, og at vi fortjener nogle gode vilkår via vores overenskomst. Den overenskomst bliver forhandlet via repræsentanterne, og der kunne JEG godt tænke mig at være med til at sætte mit præg, og sørger for vi får en ordentlig behandling ude på hospitalerne og en retfærdig løn. Derudover synes jeg, det er vigtigt at huske at FADL også er en social institution for studerende. Jeg synes, at det sociale fundament vi har på medicinstudiet på KU, er rygraden i vores studium, og det er vigtigt at FADL bliver ved med at yde støtte til både basisgrupper, rusvejledningen og medicinerreyven. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne ligge et arbejde i FADL s forlag, som arbejder på at finde gode danske alternativer til pensum bøger på forskellige semestre. Ida Roost

14 Jesper Brink Svendsen Repræsentantskabet er et givtigt sted at komme ud med sine holdninger og agere på sine forestillinger om et bedre studie-, fritids- og arbejdsliv; her vil jeg kæmpe for DINE interesser! Jeg genopstiller i år for at kunne fortsætte med min involvering i uddannelses- og sundhedspolitik gennem Uddannelsespolitisk udvalg under FADL s Hovedforening, hvor der det næste år stadig er mange ting at gribe fat i; fireårsreglen, KBU-fordeling, hepatitisvaccination, lægeskolen i Aalborg etc. Herigennem har jeg også besiddet nogle eksterne observatørpladser, som jeg meget gerne vil fortsætte med i den nærmeste fremtid; studenterobservatør i Gruppen af Yngste Læger (GYL) under Yngre Læger samt studenterobservatør i Udvalget for Uddannelse og Forskning (UUF) i Lægeforeningen. I Lægevikargruppen under FADL s Hovedforening vil jeg fortsætte med at arbejde for bedre vilkår og løn for lægevikarer på tværs af landet. Derudover har jeg en sund interesse for bestyrelsesarbejde og ser stor glæde i at arbejde sammen med resten af bestyrelsen om at få kredsforeningen i København til at løbe rundt økonomisk, mens der også holdes styr på den daglige drift det samme gælder for arbejdet i FADL s Vagtbureau og i Hovedbestyrelsen, hvor de større og mere gennemgribende politikker skal på plads.

15 Joachim Aidt Becker Profil: Jeg er 24 år, går på 9. semester og har været i FADL i to år. Visioner: Mit mål er at bidrage til at FADL bliver både mere gennemskuelig og overskuelig, så I har et bedre billede af hvad jeres kontingent går til og hvordan FADL bedst kan hjælpe jer. Derudover vil jeg især arbejde for at sikre en høj kvalitet af lægevikarkurserne, og for at der udbydes tilstrækkeligt med kurser.

16 Jonas Olsen Kære medstuderende Jeg har været aktiv i FADL i 4 år, fordi jeg synes FADL er en unik ting, som kun findes på medicinstudiet. Vi er trods alt den eneste fagforening, som er 100% styret af studerende det skal vi blive ved med at være At være aktiv i FADL er noget, man ikke skal tage let på. Det er vigtigt, at vi kan repræsentere medlemmernes interesser på jobbet, såvel som på studiet. Det, som jeg interesserer mig mest for er uddannelsespolitik i forhold til, hvordan vores studie er skruet sammen, og hvad vi kan forvente, når vi bliver læger. Det har jeg gennem de sidste mange år dyrket ved at bruge min indflydelse i studienævnet og i FADL. I FADL har jeg været formand for uddannelsespolitisk udvalg (UPU) og blandt andet repræsenteret FADL til møder i lægeforeningen. Det har her handlet meget om at forsøge at afskaffe 4-årsreglen eller i hvert fald at minimere dens negative virkninger på mine fremtidige kollegaers liv. Den kamp er stadig langt fra vundet, og det er enormt vigtigt, at vi fortsat bruger mange kræfter på at bekæmpe den uretfærdighed, som reglen efter min mening medfører. Med venlig hilsen Jonas

17 Josefine Tangen Jensen Jeg stiller op til Repræsentantskabet for anden gang og håber på samme resultat som sidste år. Jeg har i det seneste år været aktiv i Arrangements- og Foredragsudvalget, hvor jeg blandt andet har været med til at arrangere julebanko og DHL. Begge arrangementer var i år større og med flere deltagende end nogensinde før. Jeg synes, det er godt, at alle kan være en del af deres fagforening på en anderledes måde. Hvis jeg bliver genvalgt, kunne jeg tænke mig fremover at være engageret i det nationale Uddannelsespolitiske Udvalg, idet der sker meget på den uddannelsespolitiske front, som kunne være spændende at deltage i. Det er vigtigt, at FADL står sammen nationalt, og jeg vil kæmpe for de københavnske studerende og have deres bedste interesser på hjerte. Jeg mener, at det er vigtigt med repræsentation fra alle semestre, og med mit lave semestertrin, vil jeg repræsentere de medlemmer, som endnu ikke er så langt på studiet. Med min erfaring fra det seneste år i Repræsentantskabet føler jeg, at jeg har meget at bidrage med til det kommende foreningsår. Jeg håber, at du vil stemme på mig. Med venlig hilsen Josefine

18 Kasper Kjær Gasbjerg Kære medlem og medstuderende Jeg stiller op til repræsentantskabet for din skyld. Jeg ønsker, at du skal få mest mulig ud af dine kontingentkroner og ikke bare i form af kontante fordele. Jeg vil og har de sidste fem år arbejdet for et FADL, hvor vi arbejder med et fælles mål om at forbedre forholdene for os alle sammen. Dette være sig i medlemsservicen i sekretariatet, nye initiativer inden for uddannelsespolitik, vores støtte til det stundenterfaglige- og sociale miljø og ikke mindst velforhandlede overenskomster. Jeg har nu været en del af denne fantastiske forening i fem år i forskellige tillidsposter (aktuelt formand for FADL på landsplan og FADLs Forlag) og føler stadigvæk at jeg har mange ting at bringe til FADL både lokalt og nationalt. FADL er i en positiv udvikling og jeg vil arbejde på at det fortsætter på den måde. En stemme på mig er en stemme på erfaring, dedikation og samarbejde. Jeg håber, at I alle ville benytte jeres mulighed for at stemme, og når I sætter krydsene overvejer at sætte det ud for mit navn. Ærbødige hilsner Kasper Kjær Gasbjerg

19 Lui Koch Jeg hedder Lui, jeg har læst 3 år i Odense, hvor jeg var i FADLs repræsentantskab. Desuden har jeg været formand i OverenskomstUdvalget, hvor jeg har været politisk forhandlingsleder ved både OK 11 og 13. Jeg bruger rigtig meget af min tid på FADL, og jeg håber på at kunne bruge endnu mere. Det er helt klart overenskomsterne og jeres rettigheder som medlemmer, der lægger mig mest på sinde. Men også dagligdagen på studiet, hvordan man kan forbedre studiemiljøet og studenterlivet er vigtigt for mig. I min fritid dyrker jeg parkour, som jeg også underviser i. Så hvis du er glad for din løn og godt kan lide at hoppe over ting, så stem på mig!

20 Mads Marstrand Helsted Hej. Jeg hedder Mads Helsted og går på 4. semester. Jeg stiller op til repræsentantskabet for anden gang. Jeg har nu siddet med ved bordet i snart et år, og det har ikke andet end givet mig blod på tanden. Jeg har især koncentreret mig om det uddannelsespolitiske arbejde. Hvordan optager vi folk på medicinstudiet? Hvordan får vi den bedst mulige uddannelse? Hvordan skal fremtiden se ud når vi bliver læger? Disse spørgsmål, og problemer med de emner, de berører, er alt sammen noget, der interesserer mig meget. Skulle jeg blive valgt som repræsentant igen, ser jeg frem til at arbejde videre med dette. Udover arbejdet med det uddannelsespolitiske, har jeg også siddet med i overenskomstudvalget, hvor jeg har deltaget i processen med forberedelse til selve forhandlingerne om OK13. Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve min interesse for at fremme medlemsfordelene. Jeg har i år siddet i medlemsfordelsudvalget, hvor vi blandt andet har stået for studiekalenderen og termokopper, og vi skal i nærmeste fremtid se på at få opdateret og forbedret de forskellige rabataftaler vi har rundt i byen. Jeg håber, at du vil overveje at stemme på mig, for jeg vil tage opgaven seriøst og gøre mit bedste. Mvh Mads Helsted

21 Marie Skougaard Nielsen Gennemskuelighed. Hvad går vores penge til, når kontigentet er betalt? Jeg blev i sin tid medlem af FADL for at kunne tage en masse SPV-vagter gennem vagtbureauet, men FADL er meget mere end det. FADL er også en fagforening, hvilket jeg selv opdagede lidt for sent. Mit navn er Marie Skougard, jeg holder nu fri efter 6. semester og stiller nu op til FADLs repræsentantskab i håb om, at jeg i fremtiden kan gøre det mere åbenlyst for jer som medlemmer, hvad jeres penge går til, samt hvilke fordele I har ved at være medlem både for jer der tager en masse SPV-vagter og for jer der, ligesom mig, ikke gør. Desuden er det vigtigt for mig, at vi i FADL fortsat bruger vores politiske indflydelse til blandt andet at sikre den gode uddannelse for os studerende og fremtidige læger, og herunder fortsat kæmper mod 4 års reglen.

22 Mathias Melgaard Mit navn er Mathias Melgaard, jeg er færdig med 10.sem og er p.t. i vikariat på medicinsk afd., Nykøbing F. Har de sidste 5 år været aktiv som repræsentant i FADL København og håber at kunne forsætte med din stemme. I de fem år som repræsentant har jeg siddet som formand for Lægevikarkursus Udvalget, været i Vagtbureauets bestyrelse og i Overenskomstudvalget. I det nye politikerår har jeg tre mål: Forsætte arbejdet med at optimere vores kursussystem for lægevikarkurserne - en proces jeg var med til at starte for godt to år siden og nu har ført til et mere fair og brugervenligt system. Forsat kæmpe for at sikre vores medlemmer arbejde og en retfærdig løn på hospitalerne gennem OK-forhandlingsudvalgene. Sikre FADLs position som en social institution og sikre den forsatte støtte til de mange arrangementer på og uden for panum. FADL for mig, er en vigtig forening. Ikke blot i kraft af den fagpolitiske del, men også som social institution for medlemmerne. Dette gælder både via medlemsarrangementer, vores medlemsfordele, vores faglige lægevikarkurser og ikke mindst vores økonomiske støtte til sociale arrangementer. Denne støtte skal forsætte så diverse Basisgrupper, Medicinerevyen og Rusvejledningen kan forsætte deres glimrende arbejde. Håber at få din støtte.

23 Morten Hvidtfeldt Jeg hedder Morten Hvidtfeldt og går på 11. semester. Jeg har siddet i repræsentantskabet i Fadl København gennem de sidste tre år. I de sidste 2 år har jeg ligeledes været i bestyrelsen. Jeg har i hele min tid som repræsentant haft størst interesse for projekter inden for de lokale rammer og har således siddet i arrangements og foredragsudvalget som blandt andet står for at arrangere julebanko og DHLstafet, i kursusudvalget som står for at arrangere lægevikarkurser, samt som nævnt i bestyrelsen i Fadl København og i Vagtbureauet. Jeg stiller op til repræsentantskabet fordi jeg ønsker at fortsætte dette arbejde. Jeg har i kursusudvalget stået for digitalisering af tilmeldinger, hvilket nu foregår via vores hjemmeside, dette arbejde er dog ikke helt færdiggjort endnu. I arrangements og foredragsudvalget har DHL stafetten været et af de nyere tiltag og vi vil gerne gøre det endnu bedre med endnu flere løbere til næste år. Såfremt jeg genvælges vil det således blive min sidste periode som repræsentant for Fadl, da jeg regner med at blive færdig til sommer. Jeg vil derfor gerne have muligheden for at afslutte og videreføre de projekter som jeg har været en del af gennem de sidste 3 år.

24 Nicolai Lloyd Park Hughes Kammerater, medstuderende og alle jer andre der kommer over denne tekst! Fredag d. 11. oktober samles vi til generalforsamlingen i FADL jeres fagforening. Hvorfor stemme? Stem fordi det er jeres ret! Jeres mulighed for at få indflydelse på hvordan vi sammen råber højt om studieforhold, arbejdsmiljø og så er der lige den der 4-årsregel, som vi også meget gerne vil af med sammen er vi stærkere, og kan kæmpe Davids kamp imod Goliat. Jeg vil opfordre ALLE medlemmer til at møde op, bruge jeres demokratiske ret samt nyde en lækker omgang smørrebrød. Vi ses Mange hilsner Nicolai Lloyd Park Hughes

25 Ossian Nilaus Gundel FADL, arbejdsgiver, fagforening og interesseorganisation. En fagforening og interesseorganisation der varetager sine medlemmers, de lægestuderendes, interesse. At jeg netop er startet på 1. Semester, ser jeg ikke som en hindring i at blive en del af repræsentantskabet i FADL, tværtimod, da jeg træder ind med et frisk syn på, hvordan man påvirker de områder, der gavner medlemmerne af FADL. Jeg har altid engageret mig i den uddannelse, jeg nu var i gang med, engageret mig i at styrke det gode ved uddannelsen og arbejde konstruktivt med at forbedre de steder der halter - om det så gælder det faglige eller sociale. Jeg vil i FADL lægge mine kræfter i at arbejde for VORES studie, sørge for at lægestudiet ruster os til det arbejde, vi skal have som læger, at overgangen fra studietiden til titlen som læge kan foregå så problemfrit som muligt og uden den stress som den famøse 4-årsregel skaber. Så kære medstuderende: læg din stemme hos mig, hvis du vil have en repræsentant i FADL, der vil lægge alle sine kræfter i at gøre studiet så godt som muligt samt sørge for, at du får de muligheder du skal have for at dit studie- og (ikke mindst) din arbejdstid bliver bedst mulig!

26 Peder Emil Warming Kære medstuderende Jeg hedder Peder og har forskningsår efter 9. semester. Jeg har siddet i repræsentantskabet i de sidste tre år og hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for, at vi får det bedst mulige FADL og at alle medlemmer får mest muligt ud af kontingentet. I min tid i FADL har jeg siddet i Hovedbestyrelsen og vil fortsat arbejde for et stærkt FADL på landsplan. Vi har en stærk stemme hvis vi står sammen i foreningen. Der er mange spændende udfordringer som jeg gerne vil arbejde med det næste år. Nogle af de områder jeg gerne vil beskæftige mig med i FADL det næste år er: Større gennemsigtighed i FADL, bedre udnyttelse af vores tillidsrepræsentanter, synliggørelse og udvidelse af vores medlemstilbud samt de udfordringer der er for vores vagtbureau. Alt i alt mener jeg, at jeg har en indsigt i FADL, der gør, at jeg kan bidrage positivt til FADLs udvikling og jeg vil gerne yde mit bidrag

27 Pelle Petersen Kære Medlemmer! Jeg stiller op til repræsentantskabet for fjerde gang. Jeg håber at kunne forsætte mit engagement i FADL til fordel for os alle sammen. Vigtige sager for mig er. 1. Overenskomst: Jeg har igennem min tid i FADL arbejdet som en fast del af overenskomstudvalget og forhandlet overenskomst i 11 og 13. For mig er kampen for den gode løn og ordentlige arbejdsforhold utrolig interessant og rygraden for os som fagforening. 2. Medlemmernes FADL: FADL er ikke kun for os der vil engagere os, men i lige så vidt omfang for JER, jeg har igennem min bestyrelses post de sidste 2 år arbejdet for åbenhed og tilgængelighed i FADL som sikrer at du som medlem føler dig inkluderet og velkommen i vores hus. 3. Forlag: Igennem de sidste 3 år har jeg siddet som næstformand i Forlaget bestyrelse og har herigennem været med til at præge den strategiske linje i forlaget, som sikrer at vi udgiver flere og bedre bøger end tidligere, og vi har nået et niveau hvor vi kan konkurrerer med de engelske titler. Slutteligt vil jeg håbe i vil give mig jeres stemme, så jeg kan fortsætte med at arbejde for VORES fælles sag!

28 Signe Stensen Kære Fadl medlem Mit navn er Signe Stensen og jeg har siddet i Fadls repræsentantskab de seneste 3 år. I min tid i Fadl har jeg siddet i bestyrelsen for Københavns kredsforening og i bestyrelsen for Københavns vagtbureau. Jeg har planlagt lægevikarkurser i kursusudvalget og tidligere har jeg siddet som suppleant i fadls hovedbestyrelse. Alt dette har været meget spændende og lærerigt og jeg vil derfor meget gerne fortsætte mit arbejde som repræsentant i Fadl København. Jeg mener, at vi i Fadl skal følge den linie, vi har lagt de seneste år: -vi skal fortsat kæmpe for gode vilkår for de medicinstuderende på studiet og på job. -vi skal fortsat forsøge at få afskaffet 4års reglen. -vi skal fortsat have gode medlemsfordele og tilbyde relevante kurser til Fadls medlemmer. -vi skal fortsat bevillige penge til basisgrupper, revyen og rusvejledningen, så vi kan være med til at holde gang i det gode studiemiljø på Panum. Med håb om endnu et godt foreningsår, Signe Stensen

29 Thomas Svare Ehlers Kære medlem Jeg har nu siddet som formand siden marts 2013, hvor jeg har forsat arbejdet med at optimere vores sekretariat, så vores ansattes arbejde kommer flest mulige medlemmer til gode. Jeg vil gerne i dette foreningsår forsætte dette arbejde og sørge for at der kommer flere medlemstilbud såsom bogpakker og medicinsk relevant udstyr. Desuden vil jeg forsøge at styrke det klassiske fagforeningsarbejde, så det bliver nemmere for medlemmerne at finde og/eller få hjælp til problemstillinger i forbindelse med deres arbejde. Derudover ser jeg gerne at vi, i FADL, forbedrer det tværnationale samarbejde til have en bedre og skarpere uddannelses- og sundhedspolitil samt at benytte det nye medlemssystem til at skaffe bedre og billigere forsikrings- og bankaftaler. Bedste hilsener Thomas

30 Urd Schrøder Holm Hansen Jeg hedder Urd, går på 3. semester, og jeg håber på at blive valgt ind i Repræsentantskabet. FADL er alle lægestuderendes fagforening, og jeg ser det som en klar fordel, at jeg som studerende på 3. semester kan repræsentere dels studerende på den nye studieordning 2012, som min årgang er de første på, dels studerende på de yngre semestre, således at FADL kontinuerligt har fornemmelse for, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Jeg vil arbejde på, at FADL s arbejde i endnu højere grad bliver synligt for de almindelige medlemmer samt arbejde for at ønsker og ideer fra medlemmerne nemmere finder vej til dagsordenen på repræsentantskabsmøderne. Det ligger mig på sinde, at medlemmerne har en fagforening, de kan se nytte i og have gavn af, samtidig med at fagforeningen i sit daglige arbejde er bevidst om at varetage alle medlemmers rettigheder og interesser. Stem på mig, og jeg vil gøre mit til, at FADL forsætter sit gode arbejde med øje for tradition og innovation.

31 Jakob Gormsen Kære medstuderende Med jeres stemme i ryggen, vil jeg i FADL s kredsforening fortsætte forgængere og gengangeres vigtige arbejde med at forme og værne om vores forløb fra studiestart til færdige læger. Selv har jeg gennem over 4 år haft stor glæde og gavn af de muligheder FADL har givet mig. Af de mest relevante vil jeg nævne spændende studierelateret arbejde med en god og fair overenskomst og tryghed i arbejdet, sjove og udfordrende studentersociale aktiviteter med økonomisk støtte fra fadl, og fadl støttet studenterrelevant formidling af jobopslag, andre studie informationer mm. gennem MOK. Ting som alle sammen er unikke og som vi skal værne om. Jeg ønsker med mit frivillige engagement at arbejde for at bevare og videreudvikle de muligheder og rettigheder vi i dag har som medicinstuderende og som kommende læger. Desuden mener jeg vores kommende lægegerning, nu og i fremtiden, har brug for hele mennesker, og her kan FADL gøre en forskel! Gå ind og stem på mig og/eller andre opstillede, så håber jeg vi går et politisk godt 2013/2014 i møde. Med venlig hilsen Jakob Gormsen Stud.med., forskningsfri efter 8. semester.

32 Karen Brorup Heje Pedersen Kære alle sammen, Jeg går på 10. Semester og har været repræsentant i Fadl København i nu 3 år. Jeg genopstiller, fordi jeg stadig er glad for det politiske arbejde og nyder det engagement jeg oplever i resten af Fadl. Jeg har i min tid i Fadl beskæftiget mig meget med medlemsarrangementer, og ønsker at fortsætte med dette. Det sidste år har jeg også siddet i Fadls bestyrelse, hvilket har givet en god indsigt i foreningen. Her genopstiller jeg derfor også, såfremt jeg bliver valgt til repræsentantskabet. Jeg vil fremadrettet arbejde for nye initiativer i forhold til medlemsarrangementer, fordi jeg mener det er med til at vedligeholde fællesskabet i Fadl. Med venlig hilsen Karen Brorup Heje pedersen

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Andreas Søborg, 3. semester. Kære medlem

Andreas Søborg, 3. semester. Kære medlem Anders Gehlert Bang, 5. semester Andrea Maier, 10. semester Andreas Søborg, 3. semester Annarita Ghosh Andersen, Kære medstuderende. Kære alle! Kære medlem Kære medlem Jeg vil gerne være end del af FADLs

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse

Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Jeppe holder oplæg omkring sociale medier samt afslutter vores SWOT-analyse Formalia 16.30 16.40 Valg af dirigent Maria indstilles Valg af referent Valg af kommunikationsansvarlig for mødet Godkendelse

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T

Referat KKR8. Foreningen af Danske Lægestuderende Københavns Kredsforening. Afbud: Josefine, Katrine T Referat KKR8 Afbud: Josefine, Katrine T Tilstede: Krisitan, Anne, Marie, Claas, Ossian, Thomas, Beno, Katrine I, Erika, Emma, Sebastian, Annarita, Maria, Mads K, Linnea, Urd, Jonas, Nicolai (menigt medlem),

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013 SeniORientering Nyhedsbrev februar 2013 Vi kan komme tættere på Forbundsformand Kim Simonsen skriver I en af sine seneste klummer, at HK stadig vil være en klassisk fagforening, men vil også gerne være

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

HFs årsberetning 2013/2014

HFs årsberetning 2013/2014 HFs årsberetning 2013/2014 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og produktivt på mange fronter. Politisk er fireårsreglen blevet til en femårsregel, og fremdriftsreformen indført

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Referat KKR1 Tirsdag d. 20. oktober

Referat KKR1 Tirsdag d. 20. oktober Referat KKR1 Tirsdag d. 20. oktober Til stede:thomas Svare Ehlers, Steffen Hygum Nielsen, Gunnar Jørgensen, Signe Stensen, Andrea Daniella Maier, Marie Skougaard Nielsen, Anne Terp, Jonas Olsen, Claas

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December 2011. Kl. 12.00,, 12.00-12.10 1. Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem Månedsbetaling 1 Læs mere om afbetaling på bagsiden SAM MEN bliver vi bedre læger SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter 3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter 3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg Dagsorden 1. Valg af dirigent Klaus Pedersen stiller op, vælges 2. Valg af referenter Pelle Petersen og Emil Knudsen List stiller op, vælges. 3. Beretning fra Bestyrelsen og Kredsforeningens udvalg Generalforsamlingen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

VELKOMMEN TIL DE STUDERENDES RÅD

VELKOMMEN TIL DE STUDERENDES RÅD VELKOMMEN TIL DE STUDERENDES RÅD Kære nye studerende På vegne af De Studerendes Råd, tillykke med optagelsen og velkommen til UC Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. De Studerendes Råds organisering:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013

Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Hovedforeningens Årsberetning 2012/2013 Dato 13. september 2013 Det foreningsår, der her skal berettes om, har været spændende og meget produktivt. Politisk er fireårsreglen igen kommet i fokus, og internt

Læs mere

forår Københavns kredsforening

forår Københavns kredsforening Semester forår 2014 Københavns kredsforening Her kan du komme i kontakt med FADL Her kan du komme i kontakt med FADL Lige på den anden side af vejen ved Blegdamsvejindgangen til Panum, på Blegdamsvej 26,

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger

Månedsbetaling. Læs mere om afbetaling på bagsiden. FADL.DK/blivmedlem SAM MEN. bliver vi bedre læger FADL.DK/blivmedlem Månedsbetaling 1 Læs mere om afbetaling på bagsiden SAM MEN bliver vi bedre læger SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER Foreningen af Danske Lægestuderende sikrer over 5.000 danske medicinstuderendes

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere