Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet under den store polioepidemi i 50 erne. Dengang arbejdede de studerende under kummerlige kår, og da Sygehusforeningen oven i hatten varslede nedgang i de studerendes løn, skabte det ballade. Det førte til dannelsen af FADL, som er og altid har været en særegen studenterdrevet fagforening. VARETAGELSE AF DE STUDERENDES INTERESSER FADL blev dengang sat i verden for at forbedre vilkårene for de medicinstuderende en sag, som nu her i 2015 stadig er ligeså vigtig. Fireårsreglen, nu femårsreglen, og fremdriftsreformen er aktuelle eksempler på, at det stadig er relevant at have en fælles fagforening, der kan tale de medicinstuderendes sag. Også arbejdsmiljø, sundhed, psykisk velvære, lægeuddannelsen samt løn- og ansættelsesvilkår er områder, der optager os. HVAD FÅR DU FOR DIT KONTINGENT? FADL er ikke blot en fagforening i klassisk forstand, men overenskomsten og den juridiske bistand er naturligvis fortsat kerneydelsen. FADL er også en interesseorganisation, der tilbyder kurser og kompetenceudvikling, når du er på arbejdsmarkedet, og vi har tilbud i form af en forsikringsordning tilpasset medicinstuderende, bankaftaler og herudover også faglige og sociale arrangementer, der gør livet som medicinstuderende lidt hyggeligere. FADLs UDVALG Herunder finder du en oversigt over FADLs faglige arbejde i de nationale udvalg, som vi håber, vil give dig en indsigt i det forskelligartede fagforeningsarbejde. Du kan læse mere om udvalgene, og hvad de laver for tiden på OVERENSKOMSTUDVALGET OU OU forhandler FADLs overenskomst for sygeplejevikarer og ventilatører med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (under Danske Regioner). Udvalget tager hånd om dine ansættelsesforhold, fortolker overenskomsten i tvivlsspørgsmål og repræsenterer de lægestuderende i Yngre Lægers overenskomstudvalg. LÆGEVIKARGRUPPEN - LVG LVG forhandler overenskomst for de medicinstuderende i lægevikariater med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (under Danske Regioner) samt for lægevikarer i Forsvaret med Finansministeriet (i Staten). Derudover forhandles løbende lokalaftaler om løntillæg med regioner og sygehuse fx tillæg for at have gennemgået ét af FADLs kurser. Lægevikargruppen behandler også konkrete sager vedrørende fx løn, ansættelsesvilkår, bolig og patientklager. STUDENTERUNDERVISERGRUPPE - SUG SUG forhandler i fællesskab med Studenterundervisernes Landsforbund (SUL) overenskomst for studerende, der er ansat ved landets universiteter. Forhandlingsmodparten er fx Finansministeriet og repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Kulturministeriet. Udover dette tager SUG sig også af behandling af konkrete sager, lokale forhandlinger samt overenskomstfortolkninger. UDDANNELSESPOLITISK UDVALG - UPU UPU diskuterer og formulerer FADLs holdninger om uddannelse på lægestudiet, under KBU og i den lægelige videreuddannelse. Udvalgets formål er at give de lægestuderende en stærk og seriøs stemme i samfundsdebatten og over for politikerne. MEDLEMSFORDELSUDVALGET - MFU MFU tager sig af FADLs landsdækkende medlemsaftaler. Udvalgets primære arbejdsområder er forsikring og medlemsaftaler. På aftaleområdet forsøger udvalget at etablere nye fordelagtige medlemsaftaler samt forbedre vilkårene for de eksisterende aftaler på landsplan. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK UDVALG APU APU er et nyoprettet udvalg, der arbejder med kerneydelsen i FADL; sikring af relevante studiebeskæftigelser under gode løn- og arbejdsvilkår. APU vil skaffe nye jobmuligheder for lægestuderende, mens de eksisterende arbejdsopgaver udbygges. 6

7 MØD DINE REPPERE Interview med 4 fra dit repræsentantskab både nye og gamle JOACHIM FREDERIK TALBRO POULSEN 6. SEMESTER, 4. ÅR I FADL HVAD ER DINE VI- SIONER FOR FADL I FREMTIDEN? At FADL forsat skal være en vigtig spiller. Både når der skal forhandles overenskomster og som interesseorganisation. Det kræver, at vi opretholder et højt medlemsantal, og at vi vælger vores kampe med omhu. Kampene mod fremdriftsreformen og lignende tiltag bliver vigtige, og jeg er sikker på at det er kampe, som kan vindes. HVAD ER DEN TING, SOM DU ER MEST STOLT AF AT HAVE VÆRET MED TIL I FADL-REGI? Jeg er stolt af at have været med til at forhandle SPV-overenskomster to gange. Det er trods alt grundstenen i en fagforening. Særligt første gang føltes det ret vildt at sidde som almindelig medicinstuderende og forhandle med de høje herrer om millioner af kroner. Ærefrygtindgydende, lærerigt og vigtigt. Godt at man kan blive pillet ned på jorden igen af de tørre frokostboller i Regionernes Hus. KATRINE FELDBALLE BERNHOLM 5. SEMESTER, 1. ÅR I FADL HVORFOR MELDTE DU DIG TIL FADLS REPRÆ- SENTANTSKAB? Det gjorde jeg, fordi jeg savnede at lave politisk arbejde. Jeg har i en del år arbejdet med partipolitiske ting, men efter jeg er startet på universitetet har særligt studenter- og uddannelsespolitik haft min interesse. Jeg ville gerne helt tæt på dér, hvor diskussionerne tages og beslutningerne træffes, og derfor stillede jeg op til FADLs repræsentantskab. HVILKET ARBEJDE VED FADL SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆN- DENDE? Overenskomstforhandlingerne og det uddannelsespolitiske. I det tidlige forår 2015 skal jeg være med til at forhandle overenskomster for lægevikarer, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til. I disse fremdriftsreformtider er der mange nye problemstillinger for medicinstuderende, både og uden for studiet. Der er en masse spændende arbejde at tage fat på. BENEDIKTE KOLLERUP MADSEN 5. SEMESTER, 1. ÅR I FADL HVORFOR MELDTE DU DIG TIL FADLS REPRÆ- SENTANTSKAB? Jeg meldte mig ind i Repræsentantskabet, fordi jeg i lang tid har haft lyst til at engagere mig mere i studiemiljøet. Jeg overvejede mange forskellige basisgrupper, men kunne aldrig rigtig beslutte mig. Da jeg i sommer hørte om arbejdet i FADL, syntes jeg det lød rigtig spændende, og som noget jeg gerne ville være en del af. HVILKET ARBEJDE VED FADL SYNES DU ER SÆRLIGT SPÆNDENDE? Jeg er på nuværende tidspunkt en del af Arrangements- og foredragsudvalget, og det er rigtig dejligt at være med til at arrangere nogle fede begivenheder for FADLs medlemmer. Men det, jeg finder mest spændende, er det politiske arbejde FADL laver, og de overenskomster der forhandles. FADL lægger et enormt arbejde i at skabe de bedste vilkår for medicinstuderende, både på studiet og i de jobs som medicinstuderende kan få. Det er dette arbejde, der gør, at jeg fortsat har lyst til at være en del af FADL og repræsentantskabet. PEDER EMIL WARMING 11. SEMESTER, 5. ÅR I FADL HVAD ER DE TRE BED- STE TING VED AT VÆRE MEDLEM AF FADL? At være med i den stærkeste studenterorganisation i Danmark, som har sikret nogle af de højeste lønninger til medicinstuderende i hele landet. Det at være medlem er også en forsikring mod at blive udsat for ringe vilkår på arbejdsmarkedet igennem hele ens studietid. Og så er det fedt, at der bliver holdt arrangementer, hvor man kan møde studerende, som ikke kun er på ens eget semester. HVAD ER DEN TING, SOM DU ER MEST STOLT AF AT HAVE VÆRET MED TIL I FADL-REGI? At vi har fået udvidet samarbejdet på tværs af landet. Det vil sige i FADLs Hovedforening, som består af Odense, Aarhus og Københavns kredsforeninger. Det har blandt andet betydet, at vi har kunnet styrke medlemsservicen med en styrket juridisk bistand, faglig støtte til vores overenskomstforhandlinger og et FADL, som har fået en stærkere stemme i sundheds- og studenterpolitiske sager. 7

8

9

10 SKAL DU HAVE ET LÆGEVIKARIAT I 2015? Skal du bruge dele af 2015 på at arbejde som lægevikar på et af landets sygehuse? Et vikariat kan bruges til mange ting: Erfaring med forskellige afdelinger, erfaring med livet som læge, afprøvning af specialer, som supplement til livet på SU etc. Vi ved endnu ikke, hvad fremdriftsreformen vil gøre ved de lægestuderendes mulighed for at tage vikariat efter september 2015, men vi arbejder hårdt for at udvide mulighederne for at tage vikariater, så de lægestuderende i fremtiden stadig kan komme ud på afdelingerne, hvor vi udfylder en vigtig rolle og får en masse god erfaring. Når du har fået aftalen om vikariat i hus, er det for det første vigtigt, at du får et ansættelsesbevis, da dette er din garanti for at få den rette løn. Et ansættelsesbevis skal beskrive, hvad det er for en stilling, du er ansat i samt til hvilken løn og i hvilken periode, du er ansat. Hvis du vil være sikker på, at dit ansættelsesbevis er i orden, er du velkommen til at sende en kopi til FADLs Hovedforening på adressen Blegdamsvej 26, Baghuset, 1. sal, 2200 København N. INSTRUKSER Inden du begynder med at arbejde, er det vigtigt, at du som medicinstuderende ansat som vikar for en læge har læst de instrukser, der skal ligge på alle afdelinger. Disse instrukser fortæller, hvad du som medicinstuderende må udføre på afdelingen. Der er altså forskel på de instrukser, der findes for behandling af sygdomme og de instrukser, vi omtaler her, der omhandler dine beføjelser på afdelingen. Instrukserne er forskellige fra afdeling til afdeling, så det er vigtigt, at du får set instrukserne på lige præcis den afdeling, du skal arbejde på. Naturligvis er det vigtigt, at du selv overholder instrukserne. For så længe du gør det, arbejder du under overlægens ansvar. Hvis du opdager, at overlægen giver dig mere ansvar, skal du gøre opmærksom på dette og få det tilføjet i instrukserne. PATIENTKLAGER Heldigvis er det sjældent, at medicinstuderende er indblandet i patientklagesager, men skulle det alligevel ske, er det vigtigt, at du kontakter FADL. SÆRLIGT VEDRØRENDE PSYKIATRI Sundhedsstyrelsen har ændret fortolkningen af lovgivningen vedr. delegation af opgaver i forbindelse med fiksering og tvangsbehandling jf. psykiatriloven. Dette medfører ændrede vilkår for lægevikarer i psykiatrien. Se mere på LOKALAFTALER FADL har forhandlet en række lokalaftaler hjem på nogle af landets sygehuse. Således kan du nogle steder få tillæg for at have haft tre måneders lægevikariaterfaring og have taget et af FADLs kurser. Desuden kan du få specielle tillæg for transport. Hvilke sygehuse, der er forhandlet lokalaftaler med, kan du finde på Det er vigtigt at være opmærksom på, om du får de tillæg, du er berettiget til, da det er vores erfaring, at sygehusene ikke altid udbetaler disse tillæg automatisk. Det er desuden tit en god idé at spørge de yngre læger på afdelingen om, hvilke tillæg de får. LÆGEVIKARGUIDE Har du spørgsmål omkring dit lægevikariat, har Sundhedsstyrelsen udgivet pjecen Vikar for læge Kend ansvarsforholdene som medicinstuderende. Desuden kan du få svar på mange af de spørgsmål, man har før og under det første lægevikariat, ved at læse FADLs egen Den lille røde. Du kan for eksempel læse om ansøgninger, ansættelseskontrakter, skatteregler samt andre regler og krav i forbindelse med arbejdet som lægevikar. Begge dele kan downloades på For medlemmer Job og lægevikariater. Flere nyttige links kan endvidere findes på lægevikargruppens facebookpage på Rigtig god fornøjelse med dit lægevikariat! 10

11 Fra venstre: Rikke, Mai, Marius og Mette. KÆRE FADL MEDLEM HAR DU OPLEVET AT MODTAGE KLAGER? Vi er dine tillidsrepræsentanter og er ansat af Kredsforeningen København. Vi arbejder uafhængigt af vagtbureauet og vil til hver en tid stå klar til at guide dig. Det kunne f.eks. være hvis du oplever situationer omkring dit arbejde, som du måske ikke vil gå direkte til din arbejdsgiver med, eller hvor du ønsker en uvildig vurdering fra en tredjepart. Vi kan hjælpe dig med spørgsmål om alt fra overenskomst og sygedagpenge til funktionærlov. Ligeledes kan vi hjælpe dig med råd og vejledning samt være din bisidder, hvis du skulle være så uheldig at blive indkaldt til en klagesamtale eller tjenstlig samtale. Vi er til for dig som FADL-medlem, uanset om du arbejder som SPV, VT, lægevikar, studenterunderviser eller noget helt andet. Kontakt os på Vi sidder klar til at hjælpe og har selvfølgelig tavshedspligt. De bedste hilsner fra dine tillidsrepræsentanter Mai, Mette, Marius & Rikke BRUG OS Både den faglige sagsbehandler og tillidsrepræsentanterne er ansat af FADL København og arbejder uafhængigt af vagtbureauet de er primært til for dig som FADLmedlem. 11

12 MEDLEMSFORDELE LÆGERNES PENSIONSBANK CODAN EVENTYRSPORT UGESKRIFT FOR LÆGER DAGENS MEDICIN FORBRUGSFORENINGEN FADL S FORLAG JUUL S VIN OG SPIRITUS CROSSFIT COPENHAGEN SAGA CYKLER AKUPUNKTUR LÆGEHUSET FADLS FORLAG l Få 25 % rabat på alle dine bøger via Mit FADL EVENTYRSPORT l Som medlem af FADL får du 10 % rabat, når du køber sports- og fritidsudstyr hos Eventyrsport AKUPUNKTUR LÆGEHUSET l Få 15 % rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Lægehuset på Frederiksberg JUUL S VIN OG SPIRITUS l Hos Juul s får du 10 % rabat, når du køber vin derudover får du også særpris på whiskey, rom, cognac og andet CROSSFIT COPENHAGEN l Crossfit 3 hold om ugen + Open gym 299kr (normalpris 429kr) Crossfit ubegrænset: 399kr (normalpris 499kr) SAGA CYKLER l Få 10 % rabat på køb af ny cykel og 15 % rabat ved alle reparationer som medlem af FADL BUTCHER S LAB l Spar 15kr på et ubegrænset crossfitmedlemskab hos Butcher s lab MOCCA l Få 10 % rabat på alle sandwich ved fremvisning af FADL-klistermærke BURGERKLUBBEN l Burgerklubben tilbyder 10 % rabat på alle fødevarer se menukortet på CODAN-FORSIKRING Få en attraktiv pris på en skræddersyet forsikringsordning til medicinstuderende, som blandt andet indeholder lav selvrisiko på cykler samt forhøjet erstatning ved skade på fingre, syn og hørelse. LÆGERNES PENSIONSBANK l Opret en studiekonto i Lægernes Pensionsbank, og få en kassekredit på kr, en årlig rente på 4,5 % samt gratis Visa/Dankort EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING l Som medlem af FADL får du 25 % rabat på Ungdomsrejseforsikring fra Europæiske Rejseforsikring TIDSSKRIFTER l Få adgang til favorable priser på relevante medicinske ugepublikationer blandt andet Dagens Medicin, Tidsskrift for Praktisk Lægegerning og Bibliotek for Læger LAEGER.DK l FADLs medlemmer har mulighed for at benytte den lukkede del af laeger.dk gratis FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 l Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening her kan du optjene 9 % bonus, hver gang du benytter en af forretninger som foreningen samarbejder med 12

13

14

15

16

17 TRE STORE UDFORDRINGER I DET NYE ÅR SKAL DER FORHAND- LES OVERENSKOMST! I 2015 skal der forhandles overenskomst. I år bliver det en særlig stor udfordring for FADL. Sundhedssektoren er under pres på grund af regeringens nedskæringspolitik. Det er derfor særligt vigtigt, at holde fast på vores gode vilkår og få forhandlet en god løn hjem. HVAD ER EN OVERENSKOMST? En overenskomst er en kollektiv aftale indgået mellem en faglig organisation og en arbejdsgiverorganisation, eller mellem en fagforening og en arbejdsgiver. Overenskomsternes indhold varierer alt efter fagforening og arbejdssituation, men nogle ting er altid sikret, f.eks. hvordan lønnen fastsættes, pension, og arbejdstidens længde. I overenskomstforhandlinger forhandles også forskellige goder, f.eks. ferie, betalt frokost, fuld løn under barsel og ret til kursusløn. HVAD BETYDER DET FOR MIG? Om du er SPV er, VT er, lægevikar eller studenterunderviser, så har FADL arbejdet for en overenskomst, der varetager lige præcis dine interesser og forhold. SOM SPV/VT ER HAR FADL BL.A. FORHANDLET FØLGENDE FREM: at sygedagpenge fås efter bare én arbejdsdag (andre skal arbejde i 240 timer i 26 uger) at der er en løn der matcher sygeplejerskernes SOM LÆGEVIKAR: at der er fuld løn under sygdom at man har ret til billig bolig/vagtværelse i lægevikariat uden for Storkøbenhavn. SOM STUDENTERUNDERVISER: at der er høje lønninger at gratis lærebøger og andet stilles til rådighed for underviseren OG MEGET MERE Læs mere om overenskomster på under løn og overenskomster. 2FREMDRIFTSREFORMEN Fremdriftsreformen blev i 2013 vedtaget af Folketinget og har til formål at nedsætte studietiden på landets universiteter. Københavns Universitet skal sørge for, at den gennemsnitlige gennemførselstid nedsættes med 7,6 måneder i Lykkes det ikke, vil universiteterne blive ramt økonomisk. Københavns Universitet risikerer at miste op til 345 mio. kr. årligt. På KU bliver studietiden forsøgt forkortet ved automatisk at tilmelde de studerende kurser og eksamener svarende til 60 ECTS point årligt. Derudover er der varslet stramninger i reglerne for orlov, der dog indtil videre er fredet til efteråret På KU trådte de nye regler i kraft i september 2014 for nye studerende og vil træde i kraft i september 2015 for studerende, der påbegyndte uddannelsen før september MINDRE FORDYBELSE Der er en del problemer med implemetering af denne reform, og måden hvorpå KU har valgt at gennemføre den. Generelt giver reformen de medicinstuderende en mere stresset studietid, hvor man ikke har mulighed for at tage et semester om, hvis man er dumpet. Der er mindre plads til fordybelse og dygtiggørelse indenfor emner, der ligger ud over bøgerne og læsesalen - bl.a. forskning, lægevikariater og humanitært arbejde i ulande. Hvordan reformen bliver gennemført i detaljer er endnu ikke fastlagt, men det tyder på, at værdier som selvstændighed, det frie initiativ, muligheden for at gå egne veje det sprudlende og frie universitet som vi kendte - er ved at blive afskaffet. Dette vil FADL gøre sit til ikke sker. 3.ARBEJDET MED FEMÅRS- REGLEN I 2008 indførte daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen en fireårsregel for at afhjælpe manglen på speciallæger. Reglen betød at fra den dag, man som nyuddannet læge påbegynder sin KBU (klinisk basisuddannelse, tidl. svarende til turnus), havde man fire år til at påbegynde sin speciallægeuddannelse. Hvis dette ikke var tilfældet, kunne man ikke blive speciallæge i Danmark. TIDSGRÆNSEN PRESSER STADIG FADL tog tilbage i 2007 fireårsreglen i Højesteret med det mål at få reglen dømt ulovlig og selvom søgsmålet blev underkendt, har vi uanfægtet fortsat modstandskampen side om side med Yngre Læger og Lægeforeningen. I marts 2014 vedtog Folketinget en ændring af loven, således at man nu har fem og ikke fire år til at begynde speciallægeuddannelsen. Det er en klar forbedring i forhold til fireårsreglen, men tidsgrænsen presser stadig de yngre læger og ikke mindst de studerende og tvinger dem muligvis til et halvhjertet specialevalg. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Vores modstand er endnu velbegrundet: De kandidatstuderende er stadig nødsaget til at træffe et rigtigt specialevalg første gang ellers kan de studerende falde for femårsreglen og dermed ikke have mulighed for at påbegynde en speciallægeuddannelse. 17

18

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer

FADL 2014. Den lille røde for lægevikarer FADL 2014 Den lille røde for lægevikarer 1 Indhold Forord. 3 Lægevikarer fortæller. 4 Mathias Braun Jepsen Anders Peter Højer Karlsen Hani Channir Ansættelse som lægevikar. 7 Ansvar og kompetencer Instrukser

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9

CA nyt. Mindful topleder. Det mentale fitnesscenter 10. Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 CA nyt MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE NR. 3 SEP. 2010 Mindful topleder Det mentale fitnesscenter 10 Selvledelse kræver ledelse 3 Ingen nedslidte golfspillere 6 Pas på klausulerne 9 DÅRLIGERE VILKÅR FOR LEDIGE

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver

Organisationscirkulære nr. 13. Hovedforeningens opgaver Organisationscirkulære nr. 13 Hovedforeningens opgaver I vedtægternes 37 bestemmes det, at indhold og rammer for opgaveløsningen i såvel det vedtægtsbestemte som det på samtykke baserede samarbejde i HF

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere