Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,"

Transkript

1 Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her på skrift FADL s eksterne koncernregnskab som inkluderer regnskaberne fra FADL Aarhus Kredsforening samt Medicinerladen. På generalforsamlingen vil jeg desuden præsentere Kredsens interne regnskab i detaljer, som giver et mere detaljeret indblik i kredsens økonomi. Som udgangspunkt skal man se de to regnskaber således, at det eksterne koncernregnskab indeholder det interne regnskab fra kredsen samt Medicinerladens regnskab. Finansielle poster i det eksterne regnskab er således summen af udgifterne til en given post i kredsen samt den tilsvarende post i Medicinerladen. Man kan således ikke umiddelbart finde kredsens interne regnskab i det eksterne regnskab. Da det interne regnskab er et fortroligt dokument der indeholder en række følsomme oplysninger, bringes dette ikke i sin helhed her. Dog kan det anskaffes til deltagere på GF. FADL s samlede eksterne koncernregnskab Lad det være sagt med det samme; i år kommer FADL Århus ud med et stort underskud. Et underskud der alt i alt kommer op og udgør over kr. Det er rigtigt meget, og det er også mere end vi havde troet. Dog afspejler årets underskud en række skeletter i skabet fra tidligere år, som vi i år har valgt at afvikle. Desuden afspejler underskuddet også en række uforudsete udgifter der er opstået i forbindelse med adskillelse af FADL s vagtbureau og Aarhus kredsforening, der var nødvendige for at sikre overgangsperioden på den mest ansvarlige måde. Jeg vil gerne referere til sidste generalforsamling, hvor vi gjorde opmærksom på at netop i år ville blive et specielt uforudsigeligt økonomisk, regnskabsår idet flere større administrative omlægninger har skulle eksekveres. Ligeledes kæmper vi stadig med at minimere Medicinerladens underskud. I år har underskuddet været mindre end sidste år. FADL Aarhus Kredsforening Nørre Allé Århus C Tlf.: Kontakt os på: Åbningstider: Onsdage Du finder os i baghuset på 1. sal I store træk kan underskuddet dissekeres ned til det følgende (cirkatal): Mød FADL på Facebook eller følg os på Twitter

2 - Underskud i Medicinerladen Nedskrivning af værdien af FADL s vagtbureuaet A/S under likvidation Nedsættelse af husleje til Vagtbureauet Ansat sygemeldt og opsagt, dobbelt løn Nedskrivning af skat, da der ikke er udsigt til at udnytte gamle underskud Ny IT-infrastruktur, efter at Kredsforeningen og Vagtbureau er adskilt Periode uden lejer i forhuset, samt lovpåkrævet renovering af forhus Side i af 5 Overordnet set kommer FADL ud med et underskud på det eksterne regnskab på i alt Da det eksterne regnskab er forholdsvis teknisk tungt, vil jeg hurtigt gå over dette. I stedet bliver store dele af dette fremlagt af FADL s revisor, Kaj Kromann Laschewski fra Aarhus Revision, på generalforsamlingen. FADL Kredsens interne regnskab For at gøre det så overskueligt som muligt vil jeg i det følgende gennemgå Kredsens interne regnskab med fokus på de mest relevante poster for medlemmer: Kontingentindbetaling I år har vi fået kr. ind på kontingenter fra medlemmer. Deraf er kr. betalt fra Aarhus Kreds til Hovedforeningen. Dette er kredsforeningens eneste indtægt. Administrationsomkostninger I år har vi brugt en del flere administrationsomkostninger end sidste år. Dette er især grundet den praktiske opdeling af Vagtbureau og Kreds, samt oprettelsen af FADL s nye sekretariat på 2. Sal i baghuset. Vi anskyder at der næste år ikke vil være et merforbrug på denne post. Personaleudgifter Vi budgetterede år 2013/2014 med en ramme på med kr. som skulle bruges på at lønne de ansatte på kredsens sekretariat. Vi har brugt kr.

3 Grunden til at vi ikke har holdt budgettet er at vi desværre har måtte afskedige en medarbejder i løbet af året, og der derfor er kommet en ekstra lønudgift i dennes fritstillingsperiode på kr. Birte Andreassen har nu været vores sekretariatsleder i igennem et helt år. Hun er ansat fuld tid, og får støtte af blandt andet studentermedhjælpere. Vi sætter lønudgifterne ned til til næste års budget. Side ii af 5 Udgifter afholdt af Repræsentantskabet: Transportudgifterne for repræsentantskabet er kr. over hele året. Bespisning og fortæring til møder er på kr. Tallets størrelse afspejler at der har været afholdt flere møder end sidste år, samt at der også afholdes møder i Aalborg. Gårdfesten kostede i år kr. Grundet Medicinerladens underskud sidste år, har kredsen valgt at finansiere Gårdfesten fra eget budget. Transportudgifterne vidner også om kredsforeningens bredde repræsentation i de nationale udvalg. Fælles forvaltning 2015 Til næste års budget vil der figurere en ny post, Fælles Forvaltning. Fælles forvaltning er et nationalt initiativ som Aarhus har valgt at tilslutte sig. Det består af tre fuldtidsstillinger, hvor én af dem kommer til at sidde i Århus mens der ligeledes vil være en ansat i Odense og København. Alle tre vi stå til rådighed for Aarhus, og vil dække følgende punkter; Medlemsfordele/forsikring, kommunikation og digitale medier og faglig bistand og medlemsservice. Fælles Forvaltning medfører en ekstraudgift på kr. per år. Kurser Sidste år har vi ikke kunne møde det behov der var for kurser. Således har vi i år forøget denne budgetpost til kr. Det har allerede ført til at der er dobbelt så mange kursuspladser her til efteråret. Parlamentarikerkompensation I årets regnskab har Forretningsudvalget halveret den kompensation der de sidste mange år har været honoreret Forretningsudvalget i Kredsen. Ligeledes har ikke været uddelinger af Parlamentarikerkompensation i dette foreningsår. Vi lægger op til en yderligere reduktion af Parlamentarikerkompensationen. Siden oprettelse af sekretariatet anser vi det som urealistisk at der vil blive pålagt administrative

4 opgaver af en størrelsesorden der kan udløse kompensation. Dog beholdes honorar sv.t. ½ SU til formanden. Side iii af 5 En række andre udgifter har været af betydning for årets resultat. Blandt andet opgradering af vores nye investering AcutApp samt et underskud på kaffeautomaten fra Nespresso. Derfor har vi valgt ikke at bruge midler på drift af Nespresso-automaten i det nye budget. Medlemskontingent Kredsforeningen betaler et kontingent til hovedforeningen for hvilket vi blandt andet har tilgang til strejkekasse, puljer, nationale udvalg samt juridisk og faglig støtte. Dette kontingent til Hovedforeningen stiger automatisk hvert år (i år er det steget 10 kr. per medlem), modsat kredsens medlemskontingent som er et fast beløb, som dog kan ændres på den årlige GF. Da kontingentet ikke følger pristallet (udviklingen i samfundet) bliver vi årligt nødt til at vurdere om vi skal hæve det eller ej. Kontingentet er ikke blevet hævet i flere år på trods af dette. Derfor vil vi gerne hæve kontingentet med 70 kr. per halvår, således at ændres til 649 kr./semester. Det er kan stadig trækkes fra i skat, således at den reelle årlige udgift er på 791 kr. Det er stadig det billigste kontingent i sammenligning med FADL i andre byer, og det er stadig billigere end stort set alle andre fagforeningskontingenter. Denne stigning reguleret vil det betyder dalende indtægt for FADL Aarhus, og dette er ikke hensigtsmæssigt for os som forening. For de ekstra penge som dette vil give vores budget, får FADL s medlemmer adgang til over dobbelt så mange kurser som tidligere, en stærkere service både lokalt og nationalt, samt rum i budgettet til at tænke strategisk og investere i nye initiativer. Afsluttende Økonomisk set har dette år været et udfordrende men spændende foreningsår, hvor der er sket store omlægninger af FADL Aarhus økonomi. Vi er i højere grad end ventet blevet påvirket af tidligere samt eksterne begivenheder. 2013/2014 bliver et år som har givet et meget stort underskud, men også et år hvor en del finansielle affærer er blevet rundet af, og hvor vi kan se fremad.

5 Det samlede underskud i Aarhus Kredsforening er kr. Differencen imellem underskuddet i det interne regnskab og underskuddet i det eksterne koncern regnskab er det underskud som der i år har været i Medicinerladen. Side iv af 5 Jeg vil gerne understrege at vore økonomi her i Aarhus er stærk., også efter dette års underskud. Som det også afspejles i det eksterne koncernregnskab har vi aktiver og passiver på op mod 19 mio. kroner. Der er altså rig mulighed for at lave langsigtede fornuftige investeringer. Der skal fx på GF tages stilling til hvilken retning man ønsker at se FADL s strategiske udvikling. Det er min klare opfattelse at der vil være plads til at investere i initiativer der kan styrke medlemstallet, da dette på længere sigt vil skabe en indtægt. Visse ting i næste års budget er endnu uafklaret. Især med henblik på afviklingen af FADL s Vagtbureau er der stadig uafklarede finansielle anliggender. Da FADL Aarhus var eneste aktionær i Vagtbureauet vil kredsen modtage de midler der gøres op når afviklingen er tilendebragt. For at være mere på forkant med potentielt fremtidige finansielle overraskelser, har vi taget tiltag internt i repræsentantskabet og på sekretariatet, hvor vi har forbedret de finansielle arbejdsgange og lagt op til bedre monitorering. Hér i GF-Acuta finder I også kredsens godkendte budget for året 2014/2015. Dette vil jeg fremlægge på GF. Ligeledes vil jeg fremlægge de økonomiske poster som er til beslutning jf. FADL s vedtæger, det værende fastsættelse af parlamentarikerkompensation samt paragraf 7 midler. Jeg glæder mig til at besvare eventuelle spørgsmål på generalforsamlingen. Med venlig hilsen Steen Kåre Fagerberg Politisk Kasserer Aarhus Kredsforening FADL

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere