OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads."

Transkript

1 Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. I alternativ 1 er fordelingsgangen lagt på den anden side af hovedskillevæggen, så pladsen bliver taget fra forældresoveværelset (den tidligere stue) i stedet for fra værelserne. Prisen er et lidt mere kringlet forløb og mindre åbenhed. Man kan kompensere for det ved at lave så store åbninger som muligt mellem entré og fordelingsgang og mellem stue og køkken samt ved at bruge glasdøre ind til stue og evt. også til soveværelset. Mod badeværelset kan man sætte en rude i skillevæggen over dørhøjde. Begge dele giver dagslys i entreen. Man kan også vælge samme løsning mod soveværelset (kombineret med en pladedør). Alternativ 1 kan være en god løsning til en familie med teenagebørn. Alle værelser er store nok til at kunne rumme en dobbeltseng. Forældrene kan fx få værelset ved køkkenet, så der er mulighed for at dele lejligheden op i en rolig og en urolig afdeling. I alternativ 2 er de lodrette installationer flyttet på samme måde som vist i eksempel _-_. For køkkenet giver det en bedre løsning, fordi der ikke skal tages hensyn til en rørkasse midt i rummet. Det betyder, at man kan møblere køkkenet op ad væggene, hvilket giver kortere afstand man skal ikke gå så meget. Der bliver også plads til et almindeligt spisebord. For badeværelset betyder det en anden løsning, men den er ikke nødvendigvis bedre eller dårligere bare anderledes. TIPS En fritstående stor køkkenø er et meget socialt køkken. Det er velegnet, hvis man er flere, der laver mad sammen, og der er god kontakt til små og store køkkenskrivere. Men er man kun én, der skal lave mad, er det mere upraktisk. Der er længere afstande, og man vil ofte opleve, at det, man skal bruge, befinder sig på den anden side af bordet. Man kan indrette køkkenet som vist til højre med en fritstående rørkasse. Skabene mellem rørkasse og vindue kan benyttes til opbevaring af ting, som man ikke bruger i den daglige madlavning. Det fungerer, men det er ikke et særligt spændende rum. Se afsnittet om køkkener for flere tips. OVERLIGGER En overligger over et hul i en bærende væg er en bjælke, som overfører belastningen til vægstykkerne på siden af hullet. Over et almindeligt dørhul lægger man normalt et ståltegl, som er mursten støbt sammen med stålstænger. Der findes tabeller for, hvor stor spændvidde og belastning ståltegl kan klare spørg mureren. Større åbninger kræver jern i form af I- eller H-profiler. Det er en opgave for en ingeniør at beregne det. Jernprofilet bliver muret inde i væggen og bliver ikke til at se bagefter. Idas lejlighed, som omtales side , er lagt sammen af to små lejligheder på tværs af opgangsskel. De to lejligheder har ikke haft bad, og alle rum er mindre end i de lejligheder, der ellers er brugt som eksempel. Her ville det tage for meget plads, hvis der skulle laves en fordelingsgang. Det ene køkken er bygget om til badeværelse. Det andet køkken er lagt sammen med de to tidligere soveværelser til et stort køkken/alrum (lejlighedsskellet var ikke bærende). Køkken/alrummet bliver fordelingsrum til de to værelser. Det kan være en gene i forhold til støj, men det kan man jo gøre noget ved med lyddøre. Løsningen er klart bedre, end hvis lejlighederne havde været lagt sammen inden for opgangen. 35

2 HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES FLYT KØKKENET IND I STUEN, OG INDRET SOVERUM I DET GAMLE KØKKEN. DET VIL I MANGE SMÅ LEJLIGHEDER GIVE EN VÆSENTLIG BEDRE UDNYTTELSE AF PLADSEN, OG DET PASSER BEDRE TIL MODERNE LEVEVIS. TIDLIGERE VAR DET VIGTIGT, AT KØKKENET VAR I ET SEPARAT RUM. TIL GENGÆLD KUNNE MAN GODT SOVE I STUEN. I dag vil de fleste nok foretrække at have sovepladsen i et separat rum med plads til en dobbeltseng og så til gengæld samle køkken og ophold i et alrum. Det er pointen i disse ombygningsforslag. Det er en forudsætning for at lejligheden kan ombygges som vist, at køkkenet kan placeres op ad væggen til badeværelset, sådan at vand og afløb kan tilsluttes i badeværelset. Før... LEJLIGHED I ALTANGANGSHUS FRA 1970 ERNE Her er der taget udgangspunkt i en typisk 1-værelses lejlighed i et altangangshus fra 1970 erne. 1-værelses lejlighed med køkken, ca. 44 m 2. Køkkenet er pænt stort, ca. 9 m 2. Badeværelset er fint i størrelsen, men har måske forældet sanitet og fliser. Næsten kvadratisk stue, hvor det er svært at afskærme en soveafdeling. den. Så vil det være muligt at hæve gulvet, så der bliver plads til rørføring under det (se afsnittet om badeværelser s. 66ff). Hvis ikke ombygningen skal være så gennemgribende, kan det være en løsning at trække afløbsrøret i en en rørkasse ved gulvet langs bagvæggen i badeværelset. Om det kan lade sig gøre, afhænger af ind retningen af badeværelset.... og efter I denne lejlighed er køkkenrummet på 9 m 2 stort nok til at være et egentligt beboelsesrum (i modsætning til det følgende eksempel, hvor soverummet bliver en forstørret alkove). Vanskeligheden består i, at installationerne vand og afløb ligger ved væggen mellem badeværelse og køkkenrum. Vandrør kan godt føres under loftet, men afløbsrøret skal nødvendigvis ligge lavere end vasken. Derfor skal man have røret på tværs af badeværelsesgulvet, hvis man flytter køkkenet ind i stuen. Den bedste løsning vil helt klart være at renovere badeværelset samtidig med resten af lejlighe- Køkkenet flyttes ind i stuen, op ad væggen til badeværelset. Køkkenrummet indrettes til værelse (ca. 9 m2). 36

3 VENTILATION OG SMÅ SOVERUM Lejligheden inden ombygning. Forslag 1: Køkkenet indrettes i alkoven, og køkkenrummet bliver til soverum. Skillevægge og baderum ændres ikke. Når man indretter små rum til soverum, er det helt afgørende at sørge for god ventilation. Mennesker afgiver meget fugt, når de sover, og den fugt skal væk fra rummet. Ellers fører det til dårligt indeklima og kan give skimmelsvamp. Der skal være en ventilationsåbning til det fri, der står åben om natten, men det er ikke sikkert, at det er tilstrækkeligt. Hvis der er behov for mere ventilation, kan man overveje at montere en mekanisk ventilation (som den man bruger i badeværelser). Den er ikke lydløs, men hvis det er et problem, kan man vælge en model med separat motor og placere den i et tilstødende rum. Forslag 2: Skillevæggen mellem stue og bad samt soverum ændres. Baderummet udvides med en bruseniche, og soverummet øges lidt. Køkkenet indrettes i alkoven, og køkkenrummet bliver til soverum. Skillevægge ændres ikke. LEJLIGHED FRA 1940 ERNE I det næste eksempel er der taget udgangspunkt i en typisk 1-værelses lejlighed fra 1940 erne. 1-værelses lejlighed med køkken og al kove, ca. 42 m 2. Køkkenet er gammeldags. Badeværelset er meget lille. Der er ikke plads til en dobbeltseng i al koven. Der er vist to forslag til ombygning af denne lejlighed. Begge forslag flytter køkkenet ind i alkoven i stuen og indretter køkkenrummet til et lille soverum (eller en stor alkove). Umiddelbart kan de to forslag synes næsten ens, men det er de ikke. Det ene forslag kræver væsentligt mere arbejde at gennemføre, men giver til gengæld også en bedre udnyttelse af pladsen. De to forslag gennemgås i detaljer på de følgende sider for at vise, hvad man får ud af merarbejdet. Forslag 1 tager udgangspunkt i, at der ikke ændres på skillevægge og placering af døre, og at badeværelset bevares i den størrelse, det har. I forslag 2 er skillevæggen på tværs af lejligheden ændret, så både badeværelset og det nye soveværelse bliver lidt større. Badeværelset får en selvstændig bruseniche, og der bliver plads til opbevaring i soverummet vel at mærke uden, at man i nævneværdig grad mister plads i stuen. Det kan lade sig gøre, fordi man får lagt spildplads sammen til plads, der kan udnyttes. 37

4 HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL FORSLAG 1 Køkkenet ind rettes i den gamle alkove. Badeværelset renoveres, men udvides ikke. Døren vendes, så den åbner udad. Eventuelt lydisolering af væggen ind mod naboen. Ydervægge isoleres. Eventuelt isolering af væggen mod trappen. Køkkenrummet ind rettes som soverum (stor alkove). Skillevæg og døre bevares. For begge forslag gælder det, at eksisterende rør til afløb, vand m.m. fjernes fra køkkenrummet. I dette tilfælde står faldstammen i bade værelset, men i nogle tilfælde vil der være faldstammer og vandrør, som ikke kan fjernes, da de går videre til lejligheden over og under. Dem må man affinde sig med og fx bygge ind i en rørkasse. Væggen mod trapperummet, hvor køk ken - bordet tidligere stod, vil efter al sandsynlighed se herrens ud, når køkke net er væk, og den skal der gøres noget ved. Den ene mulighed er at pudse den op. Den anden mulighed som også gør det nemmere at integrere en eventuel rørkasse er at skrue gipsplader på, eller endnu bedre, gips plader med mm isolering (isoleringsvæg). Væggen mod trapperummet kan være kold, og det kan give risiko for skimmelsvamp, når fugtig luft kondenserer på den ikke mindst under sengen. Det modvirker man ved at iso lere væggen. Det vil formentlig være nødvendigt at lægge ny gulvbelægning i det tidligere køkkenrum. Hvis der er en radiator, skal den fjernes eller erstattes med en mindre. Herfra adskiller de to forslag sig. Om man vælger den ene eller den anden løsning, afhænger bl.a. af, hvor gennemgribende lejligheden skal sættes i stand. Hvis badeværelset skal bygges helt om, vil det være en fordel at udvide det og vælge model 2. Hvis badeværelset er godt nok, eller hvis man ikke orker den store omgang, er det bed re at vælge model 1. Men til syvende og sidst vil den bedste løsning altid være afhængig af den kon krete lejlighed og de muligheder, der er i den. FORSLAG 1 Køkkenet og alkoven bytter så at sige plads, så der indrettes nyt køkken i alkoven, og sengen flytter ind i det tidligere køkken. Den tidligere alkove niche er 100 cm dyb, mens køkkenet er ca. 65 cm. Hvis man vil, kan man montere låger i nichen foran køkkenet, så det kan være helt skjult, når det ikke er i brug. 38

5 FORSLAG 2 Badeværelset udvides med en bruse niche. Døren bevares entreen ændres ikke. Eventuelt lydisolering af væggen ind mod naboen. Køkkenet flyttes ind i stuen. Ydervægge isoleres. Eventuelt isolering af væggen mod trappen. Køkkenrummet ind rettes som soverum (stor alkove). Ny let skillevæg. Døren flyttes, så den sidder helt op mod væggen. FORSLAG 2 Udgangspunktet har her været ønsket om at udvide badeværelset med en bruseniche samt at få en mere optimal løsning i soverummet. Den tværgående skillevæg er fjernet, og der er lavet en ny væg med flere knæk på. Knækkene er sat efter: En bruseniche på cm i bredden. En niche til sengen på 205 cm x cm + evt. 20 cm bagved til en natbordshylde. En dybdeforskel på det brede og det smalle køkkenbord svarende til dybde forskellen på over- og underskabe (ca cm). Døren til soverummet skal være fri af vinduet. Døren til entreen skal helst bevares for at und gå efterreparationer i entreen. Der er en del mere arbejde i at lave en forkrøppet skillevæg (dvs. en væg med knæk), og der vil også være flere efterreparationer i gulve, på tilstødende vægge og i loftet. Til gengæld får man et bedre soverum og et bedre badeværelse. Stuen bliver lidt mindre, men det går ikke ud over møbleringsmulighederne. 39

6 HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL SOVERUMMET En seng på 140 x 200 cm er o.k. som dobbeltseng til unge mennesker, eller hvis der ikke skal sove to i den hver dag. Til voksne regner man med mindst 160 cm i bredden. Nichen bør være 5-10 cm større end sengen både i længde og bredde men det kan være svært at få et helt sengestel ind i rummet. Den mest pladsbesparende løsning er at skrue en ramme med lamelbund op på de tre vægge. Hvis der kun er to vægge, skal sengen støttes med et ben i det frie hjørne. Det er bedst, hvis sengens langside er fri, da det gør det nemmere at komme i seng. Det er sværere, hvis man skal krabbe sig på plads fra enden af. Det tilgodeses bedst i forslag 2. Opbevaringsplads er tit et problem i små lejligheder. Der er bedre muligheder for opbevaringsplads i forslag 2 end i forslag 1. For at få mere opbevaringsplads kan man bygge sengen oven på skabe eller skuffedarier. Man skal ikke regne med at kunne udnytte hele dybden, men fx vil køkkenunderskabe i dybde 60 cm/højde 70 cm kunne bruges. OBS! Hvis man vælger at bygge seng oven på skabe, er der et par forhold, man skal være opmærksom på for at undgå skimmelsvamp. Væggen ud mod trappen skal isoleres, så fugtig luft ikke kondenserer på den kolde væg under sengen. Badeværelsesvæggen skal være helt tæt, så der ikke trænger fugt igennem den. Rummet bag skabene bør være ventileret, fx ved at skabene står på ben, og der er en afstand i siderne på et par centimeter. Det kan blive nødvendigt at lægge nyt gulv i rummet. Der vil sandsynligvis være sår efter de nedtagne køkkenskabe, og desuden er køkkengulve ofte meget slidte. Hvis der er flyttet på skillevæggene, som i forslag 2, kan der være større sår i gulvet, hvor væggene har stået. Det er ikke altid, at belægningen har været ført ind under væggene. Her vil man normalt lægge et brædt i af samme træsort som det øvrige gulv, men i øvrigt ikke gøre mere ved det. Hvis gulvet er jævnt, kan det nye gulv lægges som et såkaldt svømmende gulv af fx lamineret træ eller kliklinoleum. Det fylder 1-2 centimeter i højden og fastholdes af fodlisterne. Ventilation er vigtigt. I et så lille rum bliver luften hurtigt beklumret, hvis der ikke kommer frisk luft til. Og det er ikke sundt at sove i. Sørg for, at vinduet kan sættes i ventilationsstilling. Hvis vinduet ikke har det indbygget, så sæt et beslag på, der kan fastholde rammen på klem. I ældre køkkener er der ofte en udluftningskanal gennem ydervæggen. Lad være med at lukke den, men sæt evt. en ventilationslem for, så det er muligt at regu lere luftstrømmen. Forslag 1: Sengen står ikke optimalt, og der er ikke meget opbevaringsplads. I dette tilfælde er rummet lige godt 230 cm langt, og der er måske lige akkurat plads til et 30 cm s-garderobeskab for enden af sengen. Tjek, at lågen ikke kolliderer med vinduespladen! På den anden led er rummet 152 cm på det smalleste sted. Det giver plads til en hylde som natbord ved siden af sengen. Kan man klare sig med en 1½-mands seng på 120 cm, kan man få plads til et 30 cm bredt skab. Der er mulighed for lidt opbevaringsplads på væggen over sengen, fx køkkenoverskabe med hylder. Derudover er der mulighed for at placere knager bag og ved siden af døren. Bygges sengen oven på skabe/kommoder, er der plads til ca. 100 cm ekstra opbevaring i ca. 70 cm s højde svarende til et cm s garderobeskab. Forslag 2: Her er rummet skræddersyet til en seng på 140 x 200 cm med den ene langside fri. Ved siden af sengen er der plads til et garde robeskab på 80 cm, og så er der endda 10 cm til tolerancer. Sæt knager på lågerne til at hænge tøjet på om natten. Sengen kan bygges oven på skabe eller kommoder. Det giver ca. 150 cm ekstra opbevaring, svarende til cm bredt garderobeskab. Natbordet kan evt. være et 20 cm dybt hovedgærde. 40

7 BADEVÆRELSET Det eksisterende badeværelse er meget lille og forsynet med terrazzogulv. Toilet og håndvask fungerer, men vil formentlig være ældre modeller. Brusebadet består af en håndbruser, der bor ved håndvasken, men som kan placeres på en brusestang på væggen mellem toilet og håndvask. Der er fliser på væggen, men de er opsat for ca. 70 år siden og er ikke tætte det vil kunne give skimmelproblemer i soverummet. Hvis badeværelset ikke har været fornyet i mange år, vil en gennemgribende istandsættelse ikke være luksus. Der vil utvivlsomt være svigt i de gamle konstruktioner, toilet og armaturer bruger for meget vand, og komfort og rengøringsvenlighed er ikke i højsædet. Her er tre forslag til istandsættelse af badeværelset: forslag 1 og forslag 1/light, hvor rummet bevares i den nuværende størrelse, og forslag 2, hvor rummet udvides. TIPS TIL UDFØRELSEN Man skal ikke forvente at kunne få fliser, der ligner de eksisterende. Skal nye og gamle fliser sidde op ad hinanden, skal de nye vælges med omhu, for at resultatet ikke bliver grimt: Farven må gerne være en kontrast, men skal passe sammen. Gamle hvide fliser er ofte cremefarvede og blanke med lette krakeleringer. En farvet flise vil være lettere at passe ind, fx sort, blå, brun, gul eller grøn. Vælg gerne en, der ikke er helt jævn i farven. Størrelsen på fliserne: Enten skal det være præcis samme størrelse eller en helt anden. Man skal fx ikke sætte 10 cm-fliser sammen med 10,8 cm-fliser. Kan man ikke få fliser i samme mål, skal man vælge nogle meget større eller meget mindre (fx mosaik). VÅDRUMSTÆTNING Det kritiske i alle løsningerne er væggen mellem badeværelse og soverum. Når sengen stilles tæt op ad væggen til badeværelset, vil selv små mængder fugt ikke kunne ventileres væk. Og der kommer fugt gennem en gammel badeværelsesvæg. Derfor er vådrumstætning af denne væg helt nødvendig for at undgå skimmelsvamp. Hvis håndvasken placeres over for døren, skal det være en smal model, så der er plads til døren og til at komme ind i rummet. I et 100 cm bredt badeværelse vil der normalt være plads til en håndvask på maks. 30 cm i dybden. Hvis det kniber med pladsen, kan man evt. vende døren, så den åbner ud i entreen i stedet for ind i badeværelset. Det vil næsten altid være en god idé at forny gulvafløbet (se s. ). Det kan dog være irriterende at stå på. En tremmerist i fx teaktræ kan være et godt underlag i en bruseniche. Forslag 1 Baderummet bevares i den nuværende størrelse, men fornyes fuldstændig. Ny sanitet. Indbygningscisterne bag toilettet + indbygning af faldstammen i en rørkasse. Nye vægoverflader med vådrumsmembran + fliser. Reparation af terrazzogulvet. Flytning af håndvas ken, så den kommer til at sidde over for døren. Bruseren placeres, hvor håndvasken tidligere har siddet, så man får en halv bruseniche. Forslag 1/light Baderummet bevares i den nuværende størrelse, og saniteten bevares. Der ændres ikke på placering af håndvask og bruser. Væggen ind mod soverummet renoveres med membran og nye fliser for at undgå fugt og skimmel i soverummet, Forslag 2 Rummet udvides, så der bliver plads til en rigtig bruseniche. Ny sanitet. Installationsvæg med indbygningscisterne bag toilettet. Nye vægge og ny gulvkonstruktion med vådrumsmembran + fliser. Gulvafløbet flyttes ikke, men fornys. Flytning af håndvas ken, så den kommer til at sidde over for døren. Evt. brusevæg med dør ved brusenichen. 41

8 HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL KØKKENET Begge de to køkkenløsninger er ikke meget mere end forstørrede tekøkkener, men de vil kunne fungere til dagligt brug i en lille lejlig hed. Det er vigtigt at udnytte pladsen effektivt både i højden og bredden. Det kan være lidt af et puslespil at få det til at gå op, men når pladsforholdene er så små, kan 10 cm fra eller til få stor betydning. Tolerancer er vigtige. Normalt regner man med med 3-5 cm i hver side af et elementkøkken (dækkes med et tilpasningsstykke). Dels fordi det er svært at få elementerne ind, hvis målene er stramme, dels fordi der skal være plads til de åbne låger med greb. Hvis tolerancen er lille, skal man være opmærksom på dette. Man kan vælge fronter uden greb eller med meget små greb, eller man kan vælge udtræksløsninger og tophængslede låger i stedet for sidehængs lede låger. Hvis det på nogen måde er muligt, så byg en opvaskemaskine ind i køkkenet. Det giver mind re rod og lugt, fordi man har et sted at gøre af det snavsede service. De små bordmodeller kan indbygges i et 60 cm-skab, fx under vasken. Det er vigtigt, at der monteres en emhætte for at fjerne fugtig og fedtet luft. Udsugningen kan måske tilsluttes udsugningen i badeværelset. Hvis ikke, er der to andre muligheder: At føre en udsugningskanal hen under loftet og ud gennem facaden. Det giver den bedste luftkvalitet, men kræver tilladelse fra ejer/andelsforeningen eller udlejer. At montere en recirkuleringsemhætte med filter. Det er ikke lige så godt som udsugning, men klart bedre end ingenting. Kogepladerne placeres over køleskabet. Det er normalt den mest hensigtsmæssigtsmæssige placering i så lille et køkken. Bygger man køkkenet selv, skal man være opmærksom på, at der skal være en vis fri afstand mellem undersiden af indbygningskogepladerne og køleskabet. Se mere i afsnittet om køkken på s. 46. Udnyt højden Køleskab FORSLAG 1 Nichen er kun lige godt 200 cm bred. Der er foreslået to 40 cm-højskabe til siderne med to 60 cm-under- og overskabe i midten. Det er lige på grænsen i forhold til tolerancen i siderne. Der er forskellige alternativer, hvis tolerancen er for lille: Brug høje udtræksskabe i stedet for hængslede låger, og brug tophængte låger på overskabene. Brug et 50 cm skab som vaskeskab men det er for smalt, hvis man vil ind bygge en opvaskemaskine. Vælg et 30 cm højskab til den ene side. På s. 60 er vist et lille køkken med en samlet bredde på 180 cm, der også er en mulighed. KØKKEN I STUEN Kombineret mikroovn og emhætte Eventuelt opvaskemaskine Sokkelskuffer (ikke under køleskab) Når køkkenet placeres i stuen, kan det være en god idé at vælge skabsfronter, der ikke er så køkkenagtige, men mere virker som et møbel. Vær forsigtig med at vælge de overflader, man traditionelt forbinder med et køkken, fx hvid og lys træfiner. Dagligstuemøbler som fx vitrineskabe eller reoler kan sagtens bruges til køkkenting, men virker mere stueagtige. Alternative ideer kan være en stærk farve i lak eller plader som fx farvet mdf eller krydsfiner (behandles med lak). 42

9 Udnyt højden En stor emhætte i 120 cm s bredde kan paradoksalt nok virke mindre end en 60 cm bred emhætte. Køleskab Evt. opvaskemaskine Overskabe som underskabe. Hvide overskabe forsvinder visuelt over mørke underskabe det virker lettere og mindre massivt. Brug en farve på væggen for at få køkkenet til at virke lettere. Smal hylde i forlængelse af emhætten understreger de lange linjer og får køkkenet til at hænge sammen. Mikroovn placeres under bord. Ben er mere møbelagtige end sokkel, men udnytter pladsen dårligere. En pladsbesparende løsning til det meget lille køkken er en opvaskemaskine i bordmodel bygget ind under vasken (Kvik). FORSLAG 2 Udgangspunktet kan være et færdigt minikøkken med køleskab, kogeplader og vask suppleret med smalle under skabe. Minikøkkenet er stillet op mod væggen ind mod soverummet, hvor der er plads til skabe i 60 cm s dybde. På væggen ind mod badeværelset, hvor dybden er mindre, er der brugt overskabe som underskabe. Emhætten har recirkulation og er 120 cm bred. Dermed dækker den hele minikøkkenet. Det ser pænere ud, og det kan være praktisk, at den suger over hele køkkenområdet. Over de smalle skabe er der sat en hylde i samme højde som emhætten. Rumhøjden udnyttes ved at montere overskabene højt. Der er brugt skabe i samme dybde som køkkenbordet, dvs. ca. 60 cm i nichen og ca. 40 cm på det smalle stykke. Skabene må ikke monteres så lavt, at man støder hovedet imod dem. De øverste skabe egner sig bedst til opbeva ring af ting, man ikke bruger hver dag. For at få arrangementet til at virke visuelt lettere kan man bruge mørke eller farvede låger på underskabene og hvide (eller samme farve som væggen) på overskabene. En klar farve på væggen mellem over- og underskabe her i to nuancer til henholdsvis nichen og det smalle stykke fjerner fokus fra overskabene og får det til at virke lettere og mindre køkkenagtigt. Minikøkken med køleskab, kogeplader og vask (IKEA). Det står på ben, hvilket får arrangementet til at virke lettere og mere møbelagtigt. Til gengæld er køleskabet mindre. Man kan vælge selv at bygge et minikøkken af køkkenelementer og et indbygningskøleskab, men det vil (normalt) komme til at stå på sokkel. 43

10 HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL Denne løsning fra Martin Skovsgaard var en af kandidaterne til Bolius idépris for trapper. Køkkenet i underetagen er bygget op ad væggen til trappen. Rummet under trappen kan fx udnyttes som depotrum. Løsningen fungerer bedst, hvis man kan klare sig med et lille køkken, hvis køkkenet kan bygges i vinkel, eller der er plads nok til en fritstående kogeø parallelt med det viste køkkenbord. Derimod vil det nok være for upraktisk i det daglige, hvis kogeplader, ovn og køleskab placeres på rummets modstående væg, fordi afstanden er for stor. Væggen over køkkenbordet kan fx beklædes med farvede plader i akryl eller hærdet glas, der føres op til håndlisten, så de også danner værn omkring trappen. OBS! Fugen mellem trappetrin og plade er vigtig, hvis ikke rummet bag pladen skal blive en skidtsamler. 44

11 KØKKEN 45

12 KØKKEN ET FEDT KØKKEN ET FEDT KØKKEN ER ET KØKKEN, SOM MAN NYDER AT OPHOLDE SIG I, OG SOM FUNGERER GODT I DET DAGLIGE. MANGE VIL OGSÅ GERNE HAVE ET KØKKEN, SOM KAN BRUGES TIL ANDET END MADLAVNING, MEN DE FÆRRESTE LEJLIGHEDER HAR PLADS TIL DE STORE DRØMME- KØKKENER, SOM KØKKENFIRMAERNE VISER I DERES BROCHURER. MEN MINDRE KAN OGSÅ GØRE DET, OG ET LILLE KØKKEN KAN OGSÅ VÆRE FEDT. DET ER SVÆRERE AT INDRETTE END ET STORT KØKKEN OG KRÆVER, AT MAN TÆNKER SIG GODT OM. 46

13 PRAKTISK OG GENNEMTÆNKT Skal man indrette et nyt køkken, er det en god idé at gøre sig klart, hvad der er brug for ikke bare her og nu, men også i fremtiden. Har man tænkt sig at bo i lejligheden i nogle år, og vil behovet ændre sig i løbet af den periode? Og hvis ikke, hvad vil en køber så lægge vægt på? Køber man sit køkken hos et køkkenfirma, kan man de fleste steder få hjælp til indretningen. Og vil man selv bygge sit køkken, har flere køkkenfirmaer tegne- og indretningsprogrammer på deres hjemmesider. Bl.a. har IKEA et udmærket program, som også kan vise køkkenet i 3D. Det er ganske vist baseret på IKEA-produkter, men da målene er ret standardiserede, er det ikke det store problem. RENGØRINGSVENLIGT Jo færre skidtsamlere, des bedre. Og jo flere ting der kan gå i opvaskemaskinen, des bed re filteret i emhætten, lampeskærme m.m. Malede overflader er generelt ikke særligt robuste over for daglig rengøring selv om de betegnes som vaskbare. Over køkkenborde og kogeplader vil det være en fordel med fliser eller en vaskbar plade af stål, glas eller laminat. VEDLIGEHOLDELSESVENLIGT Et køkken er udsat for meget slid, og derfor skal det vedligeholdes hyppigere end andre rum. Og med varme gryder, spidse knive etc. kan der let komme skader på overfladerne. Derfor er det vigtigt med slidstærke materialer, som kan repareres. De to hensyn kan være modstridende: fx er laminatborde slidstærke, men kan ikke repareres. Træborde tager derimod mere imod, men kan til gengæld slibes af. Generelt skal man undgå for meget plastik, fordi det ikke kan repareres. man bruge pladsen til noget bedre. Et stort køkken har lange ganglinjer, og man kommer til at rende meget. Ved at begrænse sig er man nødt til at nøjes med de ting, som man virkelig har brug for. Er man i tvivl, kan man tænke en udvidelsesmulighed ind i sin køkkenplan. Se s. 61 om et lille køkken, som kan udbygges i takt med behovet. MINDST ÉN SIDDEPLADS Sørg for bare et lille hjørne til køkkenskriveren eller kokken, hvor man kan lade roen falde over sig. UDVID RUMMET Selv i en lille lejlighed er det en stor kvalitet at have et større rum det er mere fleksibelt, giver flere muligheder og gør det nemmere at have gæster. FARVER Farver er noget meget tidstypisk. De farver, man finder fantastiske i dag, kan være helt ude om 5 år. Derfor skal den designmæssige holdbarhed svare til den tekniske, så det ikke er svært at holde sin lejlighed tidssvarende. ANBEFALINGER TIL ET FEDT KØKKEN Det skal være praktisk og gennemtænkt. Det er meget nemmere at løse pro ble merne, før de opstår. Det skal være let at holde rent. Der er ikke noget så klamt som (andres) køkkenfedt! Det skal være let at vedligeholde. Hvis noget går i stykker, skal det kunne repareres eller udskiftes. Selve køkkenet (bord og skabe) skal ikke fylde mere end nødvendigt. Det er nemmere at udvide end at indskrænke, og pladsen kan måske bruges bedre. Mindst én siddeplads om det så bare er en taburet men gerne flere. Der skal være et sted, hvor man kan sidde med en kop kaffe eller et glas vin. Udvid køkkenet, hvis det kan lade sig gøre, også selv om det er en 2-værelses lejlighed. Slå det sammen med stue eller soveværelse til et stort opholdsrum med køkken. Lad gerne en (stærk) farve dominere, men sæt den på det, der er nemt at ændre: vægge, låger, service etc. BEGRÆNS STØRRELSEN Der er tre gode grunde til ikke at indrette større køkken end nødvendigt: I de fleste lejligheder er der ikke plads nok. Man er nødt til at prioritere, og måske kan 47

14 KØKKEN MÅL MED MERE Bordhøjde < ca. 90 cm >< cm >< cm > Opvaskemaskine Varmefast plade < cm >< Tilberedning cm >< Komfur 60 cm >< cm > Køl Frys < Normalkøkken samlet længde inkl. køl/frys: cm + 5 cm tilpasning = cm > HØJDER Den normale standardhøjde for et køkkenbord er 90 cm. Som regel bygges bordets højde op af en sokkel på cm, underskabe på 70 cm og en 3-4 cm tyk bordplade, men der kan være variationer. Nogle køkkenproducenter laver underskabe på 60 cm med en høj sokkel med sokkelskuffe, andre laver XL-skabe på 80 cm med en lav sokkel. Endelig er der nogle, der laver underskabe i cm s højde. Det kan drille, hvis man vil skifte låger til et andet fabrikat, eller ved indbygning af hårde hvidevarer, hvor soklen ikke flugter. Overskabes standardhøjde er 70 cm. I en almindelig standardmontering svarer det til, at køkkenskabenes overkant flugter i højden med en normal dør (ca. 210 cm). De fleste køkkenfirmaer har også overskabe på ca. 90 cm i højden eller lavere skabe, som kan stilles oven på standardoverskabe. Ved at sammenstille de forskellige elementer kan man udnytte den fulde højde i rummet. DYBDER Standarddybden på en køkkenbordplade er ca. 62 cm og for skabene ca. 60 cm. Dybdemålet er bl.a. bestemt af, at det skal være nemt at nå ind over bordet til bagkanten, og at man skal kunne nå ind i bunden af skabene. Man kan overveje en 70 cm dyb bordplade, især hvis man er typen, der har mange krukker, flasker o.l. stående på køkkenbordet. Bordplader på 70 cm kan monteres oven på skabe på 60 cm, men det er 48

15 To opvaskemaskiner i et køkken kan lyde som luksus, men det kan spare både tid og plads til opbevaring. Man bruger den ene til snavset service, mens det i den anden er rent. Det kan snildt være to små bordmodeller, som man hellere skal indbygge end at sætte på bordet, eller to af de 45 cm brede modeller. FORMER PÅ ET KØKKEN lige ikke en standarddybde. De skal som regel bestilles individuelt og vil også være noget dyrere end en plade i standardmål. Enkelte køkkenfirmaer leverer underskabe med skuffer i 70 cm s dybde. Overskabe er cm dybe, men dybdemålet på overskabe er mindre standardiseret end dybdemålet på underskabe. Hvis det kniber med pladsen i dybden til køkkenbordet, kan man godt bruge et overskab som underskab. Men husk, at dybden på skabe eller hylder over bordpladen skal reduceres tilsvarende. Der skal være mindst 25 cm s forskel på dybden af overskab og bordplade, så man ikke slår hovedet imod overskabet. BREDDER For bredden er standard modulmålet 60 cm, hvilket også er standardmål på komfurer, opvaskemaskiner etc. Vær opmærksom på, at fritstående standardkøleskabe er 60 cm brede, mens hvidevarer til indbygning i et skab normalt er 55 cm brede. Andre almindelige breddemål på køkkenskabe er 30, 40, 50 og 80 cm. Derimod er det ikke alle køkkenfirmaer, der har skabe i 20 cm s bredde (der er så smalle, at de bedst udnyttes med udtræk). Der skal normalt bruges et tilpasningsstykke på 3-5 cm i siderne på et køkken op mod de til stødende vægge. LÅGER OG SKUFFER De fleste køkkenfirmaer anvender samme type hængsler, men der kan være forskel på placeringen på lågen. Typisk monteres hængslet i et udfræset hul på lågen, mens det i skabets faste del (korpus) skrues fast i forborede huller. Hvis man vil montere låger af et andet fabrikat på sine skabe, kan det være nødvendigt selv at bore nye huller. Skuffer monteres på skinner, der typisk skrues ind i de forborede huller. Det kan ofte lade sig gøre at montere skuffer af andre fabrikater i standardskabe, men det kan også her være nødvendigt selv at bore de huller, der passer til de pågældende skinner. Det vil i næsten alle tilfælde være en fordel at vælge skuffer eller udtræk i underskabene frem for låger og hylder. De er væsentligt nemmere at komme til. Hvis man selv vil lave sine køkkenfronter, er det også nemmere at lave skuffefronter end låger, fordi man ikke skal fræse ud til hængs lerne. i vinkel parallelt u-formet fritstående Og så er der selvfølgelig alle mulige varianter af disse, herunder med og uden køkkenø. 49

16 KØKKEN KØKKENETS INDRETNING TJEKLISTEN HERUNDER GÆLDER FOR BÅDE SMÅ OG STORE KØKKENER, MEN DER ER SELVFØLGELIG FORSKEL PÅ, HVOR MEGET PLADS DER KAN AFSÆTTES TIL DE ENKELTE FUNKTIONER. I MINDRE OG SMÅ KØKKENER ER DET AFGØRENDE AT PLANLÆGGE KØKKENET GODT OG UDNYTTE PLADSEN BEDST MULIGT, SÅ ALT KAN VÆRE DER. TJEKLISTE Indretningen bygges op omkring tre arbejds zoner: Vask Tilberedning Kogeplader Der skal være plads til opbeva ring af: Mad Friske madvarer på køl og frys Kolonialvarer, dvs. dåser, mel, kaffe o.l. Køkkengrej Gryder, potter, pander etc. Køkkenmaskiner: blender, elpisker etc. Knive, skeer m.m. Service, glas og bestik Rengøringsting Opvaskemiddel, børste, balje etc. Husk også plads til affald, herunder det, der skal sorteres. I store køkkener er der plads nok, men det er ikke ubetinget en fordel. Man kommer nemt til at rende meget i et stort køkken, fordi afstanden mellem funktionerne bliver for stor og halvdelen af tingene i skabene bruger man næsten aldrig. Det er dog de færreste lejligheder, der har pro blemer med for meget plads. Køkkenet bør faktisk være så lille som muligt. I mindre og små køkkener er det vigtigt at planlægge køkkenet omhyggeligt og udnytte pladsen optimalt, så alt kan være der. Der kan være stor forskel på, hvor meget plads man behøver, afhængigt af hvordan og hvor meget man bruger køkkenet. Se forslag til det lille køkken på s. 61. VASK Et underskab til køkkenvasken skal være mindst 60 cm bredt, men gerne 80 cm. Et 60 cm bredt skab giver plads til en stor enkeltvask eller en lille dobbeltvask. Et 80 cm bredt skab giver plads til en stor enkelt- eller dobbeltvask. I et meget lille køkken, hvor der ikke laves ret meget mad, kan man montere en lille køkkenvask i et 40 cm bredt underskab, hvis man drejer vasken 90. Der skal være bordplads på begge sider af vasken arbejdsplads på den ene side og plads til henstilling af opvask m.v. på den anden. Her er det også praktisk at stille elkedlen. Hvis man ikke har opvaskemaskine, er der brug for mere bordplads omkring vasken til bl.a. et opvaskestativ. Det betyder 60 cm på begge sider af vasken, men man kan knibe opvaskesiden ned til 40 cm. SKABENE OMKRING VASKEN I 90 % af alle køkkener hænger affaldsspanden i et stativ på lågen under vasken. Så er den af vejen og lukket inde. Men det giver ikke altid den bedste udnyttelse af pladsen, og det kan nemt blive en skidtsamler. Er der plads til det i køkkenet, kan en fritstående affaldsspand med låg og fodpedal være en god løsning. Brug udtrækssystemer og trådskuffer under køkkenvasken. Det gør det lettere at udnyt te pladsen ordentligt, det giver overblik og gør det nemmere at holde rent. De fleste køkkenfirmaer har udtrækssystemer til vaskeskabe. De kan bruges til sortering af affald, men er også velegnede til opbevaring af fx rengøringsmidler og selv om spandene er tiltænkt affald, fungerer de udmærket som gulvspande. Vandlåsen fra køkkenvasken kan være i vejen for opbevaringen. Vælg et afløb, der føres bagud, så vandlåsen kommer til at sidde bagtil i stedet for midt i skabet. Det giver plads til en ekstra udtræksskuffe, som fx kan bruges til opvaskebaljen. Nogle køkkenfirmaer har et skab med indbygget opvaskestativ til at hænge op over vasken. Skabet har en rist i bunden, så opvasken drypper af ned i vasken. Det kan være en god løsning, hvis det kniber med køkkenbordspladsen, og man ikke vil undvære opvaskestativet. TILBEREDNING Man skal bruge en arbejdsplads, hvor man kan pakke ud, smøre mad, hakke og snitte og i det hele taget tilberede maden. Tilberedningspladsen skal være nem at nå både fra vasken og fra kogepladsen. Normalt placeres den mellem vask og kogeplads. Tilberedningspladsen vil typisk være cm bred. Hvis det kniber med pladsen, kan man skaffe lidt ekstra plads ved at lægge et skærebræt over vasken. Det skal være et, der passer til vasken, så 50

17 Hvis der er højt til loftet, så udnyt pladsen med ekstra eller høje overskabe, og brug de øverste hylder til ting, der ikke bruges så ofte. Kaffe, te, filtre etc. Kopper og krus Elpisker, blender, brødrister, skærebrætter etc. Emhætte Plastbokse etc. til mad i køleskab Ting, der ikke bruges så ofte Kopper og krus Glas Mel og gryn Eddike, olie etc. Køl Bestik Grydeskeer m.m. Folie, plastposer Tallerkener og fade Skåle Krydderier Frys Opvaskemaskine Rengøringsmidler Krydderier Tallerkener og fade Gryder Grøntsager Soklen kan udnyttes med sokkelskuffer velegnede til dåser, køkkenruller etc. det ligger fast og ikke rutsjer rundt. Det kan være en acceptabel løsning til små husholdninger, men det er ikke nok i et familiekøkken. Omvendt skal pladsen helst heller ikke være meget mere end 160 cm, for så kommer man til at gå for meget. Har man brug for mere tilberedningsplads, hvilket fx kan være en fordel, hvis man bager meget, kan det være en løsning at indrette to tilberednings pladser en mellem vask og kogeplader, og en på et andet bord. Det betyder også, at det er lettere at arbejde flere i køkkenet samtidig. SKABENE OMKRING TILBEREDNINGSPLADSEN De remedier, man skal bruge ved tilberedningen af maden, skal opbevares i nærheden af tilberedningspladsen. Det gælder især de ting, man får brug for undervejs, dvs. skåle, skærebrætter, knive etc. Derimod kan de ting, som man typisk tager frem, inden man går i gang, godt stå lidt længere væk. Det gælder fx røremaskine o.l. ALTID OPVASKEMASKINE! Også i et lille køkken, og selv om man ikke har ret meget opvask. Så vælger man bare en mindre model. Det er ikke alene for at slippe for op vasken, men mest fordi det giver mere fri bordplads og gør det væsentligt lettere at holde orden. En opvaskemaskine er ikke en luksus. Betragt den som et underskab, der kan vaske op den koster ikke meget mere end et almindeligt køkkenelement. 51

18 KØKKEN 7 SKARPE TIL AT SPARE PLADS I ET KØKKEN 1: Ryd ud Alt, der ikke bruges mindst en gang hver 14. dag, skal væk fra det lille køkken. 2: Service og køkkenting skal kunne bruges til flere formål 2 slags glas, ikke 5. Og vælg glas, der kan bruges til både koldt og varmt, så sparer man kopper og krus. 2 størrelser flade tallerkener, ikke 3 eller 4. Skåle i stedet for dybe tallerkener. 2 gryder, 1 sauterpande, 1 pande. Eventuelt kan man gemme en ekstra gryde i et højt skab. 3: Højst én køkkenmaskine En stavblender med tilbehør fylder mindst og kan bruges til meget. 4: To opvaskemaskiner Én til rent og én til snavset. Det kan godt være små modeller. 5: En lille kombiovn Kombiovn med mikro, grill og varmluft i stedet for en almindelig ovn. Men lær at bruge den. Skuffeopvaskemaskinen har to sektioner, der fungerer uafhængigt af hinanden. Skufferne gør maskinen let at fylde og tømme. Fås også med en enkelt skuffe og både til indbygning og integrerbar dvs. til montering af køkkenfronter. (Fisher Paykell). Sørg for, at vaskens vandlås er placeret bagtil. Det giver bedre mulighed for at udnytte pladsen med fx skuffer og et system til affaldssortering, der her er brugt til at skabe orden i rengøringsmidlerne. Spandene fungerer fint som rengørings spande, selv om de egentlig er beregnet til affald. Fordi de er firkantede, udnyttes pladsen effektivt. Disse er fra IKEA, men andre har tilsvarende systemer. Et par stænger til ophæng af gryder og pander fylder ikke ret meget, men kan rumme lige så meget som et skab. Hvis skraldespanden ikke skal være under vasken, skal den være et andet sted. En fritstående affaldsspand med låg og fodpedal kan være flot, men der skal være et godt sted at stille den. Den skal stå, så den er nem at komme til, men uden at man går og falder over den. Her er der to spande. Den ene bliver brugt til almindeligt affald, den anden til flasker, dåser etc. 6: 2-3 indbyggede kogeplader Plus evt. en ekstra i skabet, til når der er behov. 7: Høje overskabe og sokkelskuffer Til ekstra opbevaring. 52

19 Her var man heldig, at målene i køkkenet passede præcis til to færdige udekøkkenelementer og et komfur. Elementerne er af teaktræ med skiferplader og hylder i rustfrit stål. Det ene element har indbygget vask. To glasplader beskytter væggen mod stænk. Komfuret er anbragt på en plade med hjul, så det er nemt at trække ud, når man skal gøre rent bagved. Fade og gryder står på hylderne. Bestik og andre mindre og uhåndterlige ting ligger i bakker eller kurve. Mel og gryn er anbragt i en stor plastboks. Opvaskemaskine og komfur er indbygget i et skab på den modstående væg. Et hjørne mellem to døre er udnyttet til kaffebar. 53

20 KØKKEN Smalle kogeplader fås med 2, 3 eller 4 kogezoner på stribe. De er egnet til steder, hvor man ikke har en bord plade i fuld dybde. De er også gode i mindre køkkener, fordi man får lidt ekstra bordplads foran eller bag ved kogepladerne (IKEA, Witt). De små kogeplader kan evt. suppleres med en løs kogeplade, som kan gemmes af vejen, når den ikke er i brug. KOGEPLADSEN Kogepladsen kan bestå af et komfur eller af kogeplader til indbygning, og den kan være med el eller med gas. Standardmålet på en kogeplads er 60 x 60 cm, uanset om det er et komfur eller plader til indbygning. Komfurer fås også i smallere modeller på 50 cm eller bredere i 70, 80, 90 og 100 cm. Indbygningsløsninger er de letteste at tilpasse til skæve pladsforhold, fordi de fås i flere forskellige mål og størrelser. Over kogepladsen skal der være en emhætte, og ved siden af kogepladerne skal der være afsætningsplads til varme gryder på den ene side og arbejdsplads (tilberedningsplads) på den anden. Ovnen ses ofte placeret under koge pladerne, selv om den er til indbygning. Men det er mere bekvemt, hvis ovnen kan placeres, så underkanten er i højde med køkkenbordet. Det er bare tit svært i mindre køkkener, hvor man er nødt til at økonomisere med pladsen. Men hvis man virkelig bruger sin ovn meget, kan man overveje at placere den i højskabet og i stedet placere køleskabet under bordet. Under bordet er et skuffekøleskab i øvrigt nemmere at komme til end et køleskab med hylder. Hvis man ikke laver ovnmad i større stil, kan man overveje en lille kombiovn med mikro bølger, varmluft og grill som alternativ. Skabe omkring kogepladsen I skabene omkring kogeplads og ovn skal der være plads til opbevaring af: Gryder og pander. Men det behøver ikke at være i et skab. De kan også hænge på en stang eller stå på hylder. Grydeskeer m.m. I en skuffe eller i en krukke på bordet. Krydderier, olie o.l. Den klassiske løsning i skabet foran emhætten er knap så god, fordi der er for varmt og fugtigt, hvilket betyder dårligere holdbarhed. Det er bedre med en skuffe eller en hylde ved siden af. Bageplader og bradepander. De kan opbevares i ovnen, men når man bruger den, skal de resterende plader etc. kunne være et andet sted. KOMFUR ELLER INDBYGNING? Et komfur har den fordel, at det hele er samlet ét sted, og at det ofte (men ikke altid) er billig ere end at købe kogeplader og ovn separat. Og så kan man tage sit komfur med sig, når man flytter, hvilket er praksis i en del ældre udlejnings ejendomme. Til gengæld er indbygningsløsningerne mere praktiske. Det er lettere at holde rent omkring kogepladsen, og man kan frit placere ovnen et andet sted, hvis man foretrækker det. Standardbredden på komfurer er 60 cm, men de fås også i smallere modeller på 50 cm samt i bredder på 70, 80, 90 og 100 cm. Dybden er normalt ca. 60 cm. Kogeplader har i standardudgaven fire kogezoner og passer til indbygning i køkkenbordet over et 60 cm bredt underskab. Men kogeplader findes i mange udgaver og mange mål. De fås med 1, 2, 3, 4, 5 og 6 kogesektioner og kan kombineres på kryds og tværs. Hvis det handler om tilpasning til skæve mål og indhak, vinder indbygningsløsningerne klart. Bredden på en sektion med to kogezoner er typisk 35 cm, og den kan indbygges i et smalt køkkenbord, hvor man bruger overskabe som underskabe. Man kan også få smalle sektioner med tre kogezoner. Kogeø? Kogeøen har været en populær løsning og er for mange indbegrebet af drømmen om et fedt køkken. Men der er også meget mode i kogeøer, og det er ikke altid en langtidsholdbar løsning. Kogeøen tager meget plads i rummet og kommer nemt til at virke meget dominerende. Den er installationskrævende og derfor ikke særligt fleksibel. Det er ikke bare lige at fjerne en kogeø, hvis man bliver træt af den. Endelig kan det være uhensigtsmæssigt, hvis koge pladerne er for langt væk fra vasken. Det er ikke godt at skulle svinge kogende kartoffel- og spagettigryder hen til vasken tværs over en ganglinje især ikke i børnefamilier. Et alternativ hvis man meget gerne vil have en ø kan være at placere kogepladsen i køkkenbordet op mod væggen og supplere med et fritstående køkkenbord uden installationer. Det er en væsentligt mere fleksibel løsning. GAS Gas til køkkenbrug vil normalt enten være bygas eller naturgas. Derudover findes der flaskegas, der typisk bruges i både, campingvogne og sommerhuse, men sjældent i lejligheder. Gas anses for mindre CO 2 -belastende end el, men forskellen er dog ikke så stor, og den bliver mindre, efterhånden som andelen af CO 2 -neutral el fra bl.a. vindmøller stiger. Komfur eller koge plader skal være beregnet og godkendt til den type gas, der er tilgængelig på stedet, og skal installeres af en autoriseret installatør. Den gamle løsning med en snapkobling til bygas er ikke længere godkendt. Placeringen af gasinstallationen kan have betydning for, hvordan man indretter køkkenet, men det er ikke umuligt at flytte et gasstik, blot mere besværligt end at flytte et elstik. Der skal beregnes plads til gasmåleren i fx et overskab. Gasmåleren kan kollidere med aftrækket fra emhætten, så der ikke er plads til både gasmåler 54

FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES

FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES FLYT KØKKENET IND I STUEN, OG INDRET SOVERUM I DET GAMLE KØKKEN. DET VIL I MANGE SMÅ LEJLIGHEDER GIVE EN VÆSENTLIG BEDRE UDNYTTELSE AF PLADSEN,

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN

Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN Navneliste Ejendomsansvarlig: Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 2750 Ballerup Telefon nummer: 44970886 Telefax nummer: 44682810 Direktør:

Læs mere

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken.

I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. K økkenindretning A-B-C I det følgende har vi samlet nogle råd, der giver et godt beslutningsgrundlag for at planlægge et køkken. Tilberedningsplads Der skal være god bordplads til tilberedning mindst

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1 Sorgenfrivang II Inventaroversigt: Generelt: Som udgangspunkt er der ikke trægulv under eksisterende køkkenelementer. Der skal udføres nyt spånpladegulv hvor eksisterende køkkenelementer har stået. (se

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Katalog køkken, vitahus.no

Katalog køkken, vitahus.no Køkken. Køkkenet er en af de lidt større opgaver, hvor der er mange ting der skal vælges. Vi viser herunder de væsentligste ting. De viste produkter er vejledende. Dvs. at i det aktuelle tilfælde anvender

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Ikke kun design, men også ergonomi og funktionalitet er vigtige

Ikke kun design, men også ergonomi og funktionalitet er vigtige Indbygningsløsninger til alle personligheder! Ikke kun design, men også ergonomi og funktionalitet er vigtige BPR Maj 2007 elementer i et køkken. Det var udgangspunktet, da Bosch udviklede sin nye serie

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

OPBEVARINGSLØSNINGER

OPBEVARINGSLØSNINGER 45_012 Produktguide OPBEVARINGSLØSNINGER Til dit køkken KVALITET SKUFFER: Alle vores RATIONELL køkkenskuffer har fuldt udtræk, så det er nemt at se og nå indholdet. Dine køkkenskuffer skal holde til en

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Produktguide ALGOT. Opbevaring i hele hjemmet. DESIGN Francis Cayouette

Produktguide ALGOT. Opbevaring i hele hjemmet. DESIGN Francis Cayouette 36_015 Produktguide ALGOT Opbevaring i hele hjemmet DESIGN Francis Cayouette KVALITET Designet til brug i hele hjemmet. ALGOT hylder er slidstærke, pletafvisende og nemme at holde rene. Hyldeknægtene er

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private

Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Pat. Pend. Pa 2004 00634 Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK 2016 SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK SQUARE REOLEN - den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv. Square Reolen er velegnet

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Fleksible køkkensystemer

Fleksible køkkensystemer Fleksible køkkensystemer til ældreboliger, institutioner og private Erfaring og know-how Better ways to better days Detaljebilleder: Gode detaljer er altafgørende for et velfungerende køkken. Store, enkle

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder.

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder. LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke særligt svært at sætte et køkken op. TIDSFORBRUG: Regn med en uges tid. SVÆRT Indretningen var helt perfekt, men efter knap 0 år kunne køkkenet ikke mere. Se, hvordan det

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

LILLÅNGEN Badeværelsesserie

LILLÅNGEN Badeværelsesserie 34_015 Produktguide LILLÅNGEN Badeværelsesserie VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud, evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET LYNGE DANMARK TLF

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET LYNGE DANMARK TLF SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK KATALOG JANUAR 2018 DANSK DESIGN SQUARE REOLEN DER KAN ÆNDRE SIG I TAKT MED DIT LIV Square Reolen er velegnet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

4 TRIN TIL DIT NYE KØKKEN Planlægningsguide 28_013

4 TRIN TIL DIT NYE KØKKEN Planlægningsguide 28_013 4 TRIN TIL DIT NYE KØKKEN Planlægningsguide 28_013 4 trin til dit nye køkken Denne brochure hjælper dig med hvordan du måler op, indretter, bestiller og installerer dit nye IKEA køkken. Her finder du alle

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips El i dit køkken Inspiration og planlægningstips Kom godt i gang Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end nogensinde. Det er familiens funktionelle fællesrum. Ud over at være et madværksted

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Badeværelsesmøbler SIDE. VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler B66

Badeværelsesmøbler SIDE. VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler B66 Badeværelsesmøbler VORES PRODUKTSERIER Generelle oplysninger og gode råd til vedligeholdelse af vores møbler SIDE B64 B66 BADEVÆRELSESMØBLER NAUTIC B68 B82 A660 Vaskeskab til håndvask 5550 B68 A659 Vaskeskab

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Afdeling 34 & 39 INFORMATIONSMØDE VEDR. KØKKENUDSKIFTNING I 2017 KL

Afdeling 34 & 39 INFORMATIONSMØDE VEDR. KØKKENUDSKIFTNING I 2017 KL Afdeling 34 & 39 INFORMATIONSMØDE VEDR. KØKKENUDSKIFTNING I 2017 KL. 18.00 19.20 Dagsorden Præsentation Vinder af licitationen Svane Køkken Hårde hvidevarer Standardkøkken Valgmuligheder af materialer

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

4 TRIN TIL DIT NYE KØKKEN Planlægningsguide 24_016

4 TRIN TIL DIT NYE KØKKEN Planlægningsguide 24_016 4 TRIN TIL DIT NYE KØKKEN Planlægningsguide 24_016 4 trin til dit nye køkken Denne brochure hjælper dig med hvordan du måler op, indretter, bestiller og installerer dit nye IKEA køkken. Her finder du alle

Læs mere

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation

Boligtype A FREMTIDIG BOLIGPLAN. Etagedelte planer: Plads/klargørelse for håndværkere. Emhætte installation Boligtype A Ventilationsaggregat på loft, skab til opbevaring i indgangsparti, HELE LOFTSRUMMET SKAL RYDDES som anvist her med kamera-ikonet. Plads/klargørelse for håndværkere for Gulv tages op - Kun i

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 05 Pileparken 1. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

ELVARLI Åbent opbevaringssystem

ELVARLI Åbent opbevaringssystem Produktguide ELVARLI Åbent opbevaringssystem 45_016 DESIGN Ehlén Johansson SIKKERHED Den indstillelige stolpe skal fastgøres til loftet. Gavlen skal fastgøres til væggen. Forskellige væg- og loftmaterialer

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette og cisternen (a c) 3. Gulvarme 4. Tilslutning af vasketårn 5. Rengøring af gulvafløb (a c) 6. Rensning af ventilations udsugningsventil

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

GODMORGON Badeværelsesmøbler

GODMORGON Badeværelsesmøbler 38_015 Produktguide Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres af hurtigst

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Hullet i væggen nede ved døren dækkes m. plade. træplade / skruer. Se om vi har materialerne i værkstedet. 7 meter varmt vands plastslange.

Hullet i væggen nede ved døren dækkes m. plade. træplade / skruer. Se om vi har materialerne i værkstedet. 7 meter varmt vands plastslange. Opholdsstuen Højttaler ledning sættes op. Kabelclips + stige. Hullet i væggen nede ved døren dækkes m. plade. træplade / skruer. Se om vi har materialerne i værkstedet. Male vindueskarme inde. Der skal

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Før eller siden når man til et punkt, hvor man ikke længere vil gå på kompromis.

Før eller siden når man til et punkt, hvor man ikke længere vil gå på kompromis. Før eller siden når man til et punkt, hvor man ikke længere vil gå på kompromis. 4 For de fleste kommer der et tidspunkt, hvor man er træt af at give efter, gå på kompromis og nøjes med mindre. Som du

Læs mere

Godmorgon Badeværelsesmøbler

Godmorgon Badeværelsesmøbler 11_014 Produktguide Godmorgon Badeværelsesmøbler VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud evt. tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Design and Quality. Produktguide LILLÅNGEN. Badeværelsesserie

Design and Quality. Produktguide LILLÅNGEN. Badeværelsesserie 17_016 Produktguide LILLÅNGEN Badeværelsesserie VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud, evt. tilsat et ikkeslibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

Beslutning. Modeller. Forhåndstilkendegivelse

Beslutning. Modeller. Forhåndstilkendegivelse Afdelingsbestyrelsen ønsker med denne orientering at beskrive hvilke modeller af individuel køkkenmodernisering du kan vælge imellem. Beslutning Køkkenmoderniseringerne gennemføres som kollektivt besluttet

Læs mere

LILLÅNGEN Badeværelsesserie

LILLÅNGEN Badeværelsesserie Produktguide LILLÅNGEN Badeværelsesserie 27_017 VEDLIGEHOLDELSE Tørres af med en fugtig klud, evt. tilsat et ikkeslibende rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Alle våde mærker skal tørres

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år.

3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. 1 3:BO har produceret og markedsført bruseafskærmninger i mere end 23 år. Vi er i dag den eneste danske producent af bruseafskærmninger, der fremstiller brusehjørner og døre som er specielt tilpasset forholdene

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

Det traditionelle kogebord

Det traditionelle kogebord MK og MKM Det traditionelle kogebord Serien giver mulighed for at kombinere forskellige typer kogeplader. Meget robust kogebord Stor og fleksibel kapacitet på grund af stort, glat kogeareal Lang levetid

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder.

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder. Køkken 42_012 Livet i hjemmet stiller store krav til et køkken, og derfor tester vi vores køkkener grundigt for at sikre, at de kan holde til stor belastning, høje temperaturer og til at blive brugt hver

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af

Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af Hvidevarer 11_013 Livet i hjemmet stiller store krav til hvidevarer hver dag. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at de hvidevarer, du køber i IKEA, er af høj kvalitet. IKEA hvidevarer er testet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere