Cloud computing. Videnskabsteori Kursus Gruppe 6 DTU Maj Hjælpelære: Thomas Maagaard Vejleder: Erik Hagelskjær Lauridsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cloud computing. Videnskabsteori Kursus 42610 Gruppe 6 DTU Maj 2012. Hjælpelære: Thomas Maagaard Vejleder: Erik Hagelskjær Lauridsen"

Transkript

1 Cloud computing Videnskabsteori Kursus Gruppe 6 DTU Maj 2012 Hjælpelære: Thomas Maagaard Vejleder: Erik Hagelskjær Lauridsen S i m o n B. J ø r g e n s e n - s a n s l a g D e v r a n K ü c ü k y i l d i z - s a n s l a g M a g n u s S l ø g e d a l s a n s l a g A l e x a n d e r M u r i l l o s a n s l a g M a d s F. E n g e l s s a n s l a g

2 Indhold Forord... 2 Ansvarsfordeling... 2 Problemstilling og problemformulering... 2 Teoretisk præsentation... 2 Analysen Definition og opfattelse af Cloud computing... 3 Cloud Infrastructure as a Service(IaaS):... 3 Cloud Platform as a Service(PaaS):... 4 Cloud Software as a Service(SaaS):... 4 Karakteristikker... 4 Implementeringsmodeller Innovationsanalyse... 5 Udviklingsbanen... 5 Før 1970 erne: Mainframes erne: Mini Computere... 6 Midt i 1980 erne: Pc ens udbredelse erne: Internettet... 6 Slut 90érne Start 00 erne: Web Midt og Slut 00 erne og start 10 erne: Cloud Computing og web Teknologisk vejviser... 7 Institutioner... 8 Baneafhængighed Fordele, ulemper og betydning af Cloud computing... 8 SCOT analyse... 8 Versioner... 8 Betydninger... 8 Sociale grupper... 9 Problemer og løsninger... 9 Sikkerhed... 9 Lukning og stabilisering... 9 Fordele Ulemper Cloud computing som paradigmeskift Konklusion Litteraturliste og kilder Side 1 af 16

3 Forord Vi har i denne rapport valgt at fokusere på Cloud computing som en teknologi. Vi vil igennem en videnskabsteoretisk analyse få svar på om vores problemstillinger, fastlagt i problemformuleringen, kan afvises eller bekræftes. Vi har valgt emnet ud fra motivation og fagligt kendskab til emnet. Derudover har Cloud computing haft en vis Hype - faktor og er yders aktuelt i IT-verdenen. Ansvarsfordeling Vi har valgt at fordele arbejdet således at vi alle har diskuteret og været med til at beslutte hvad denne rapport skulle indeholde. Derefter distribuerede vi et af de fire ansvarsområder i analysen til enten en eller to personer afhængig af omfang. Til hvert afsnit er angivet hovedforfatter for afsnittet. Alle har bidraget til problemformulering og konklusion. Problemstilling og problemformulering Vi vil gennem en innovationsanalyse af internettets tjenester, definere og placere Cloud computing teknologien, og komme med konkrete eksempler på praktisk anvendelse. Derudover vil vi gennem en SCOT analyse undersøge fordele og ulemper ved Cloud computing, vurdere betydningen for forskellige aktører samt vurdere om der er tale om en stabil teknologi. Vi vil derudover komme ind på om man kan konkludere om Cloud computing kan siges at være gennemgået paradigmeskift. Teoretisk præsentation af Magnus Vi vil ud fra videnskabsteoretisk gennemgang og analyse anvende Tema 1a med fokus på egenskaber og betydning, samt Tema 1b med fokus på innovations analyse, sammenfatte om man kan vurdere Cloud computing som at være en stabil teknologi. I Tema 1a vil vi inddrage interviews samt en SCOT analyse til at vurdere fordele og ulemper i brugen af Cloud computing. Vores hovedfokus i gruppen har været på Innovationsprocessen og den historiske udviklingsbane af Cloud computing. Vi vil definere hvilke stadie Cloud computing befinder sig i aktuelt, og om denne er stabil. Derudover har vi haft et sidefokus på paradigmeskift fra Tema 3b, her bruges Kuhn s matrix til definition af paradigmet samt Kuhn s cyklus for om der er tale om et paradigmeskift. Vigtige begreber: Udviklingsbane, Stabilitet, Betydning, Innovations-annalyse, SCOT-annalyse, Paradigmeskift. Side 2 af 16

4 Analysen 1. Definition og opfattelse af Cloud computing af Magnus Cloud computing (CC) er en ny måde at tænke IT løsninger på, der i hovedtræk handler om at lade store servere om alt regnearbejdet, og så sende resultatet til en tynd klient. Lidt mere præcist definerer vi Cloud computing via nogle centrale karakteristikker, service- og implementeringsmodeller. Den model vi har valgt læner sig tungt op ad National Institute of Standarts and Technology (NIST) s definition af Cloud computing samt grundig research på forskellige IT-sites. Cloud computing begrebet betegner levering af services via internettet. Navnet kommer fra de første netværksprogrammører der brugte skyen som symbol for et tilkoblet netværk de ikke kendte alle detaljer om. Vi deler normalt Cloud tjenester op i tre forskellige versioner, baseret på hvilket abstraktions niveau der er tale om: Infrastruktur (IaaS), Platform( PaaS) samt Software( SaaS). Hvor vi, i denne rapport, mest vil fokusere på Software og Infrastruktur[1]. Se figur 1. Cloud Infrastructure as a Service(IaaS): Figur 1: Tre forskellige Service Klasser af Cloud Computing [2] af Magnus IaaS er det laveste abstraktions niveau, her er der tale om at tilbyde hardware. Brugeren køber sig adgang til denne hardware og kan selv installere software efter behov. Et godt eksempel er Amazons web services som også var de første der kom ud med en Cloud service i Denne service giver adgang til server faciliteter, og giver brugeren mulighed for selv at modificere og installere hvad der er behov for. En typisk bruger for dette kunne være en softwareudvikler, der skal have mulighed for at udsende opdateringer til sit program. Her ville en Cloud tillade at holde omkostninger til båndbredde nede det meste af tiden, men stadig give mulighed for stor båndbredde når der eksempelvis kommer en ny opdatering ud. Tit kan man købe IaaS som et pay-as-you-go produkt altså at man betaler for hvor behovet af ydelsen. Side 3 af 16

5 Cloud Platform as a Service(PaaS): af Magnus PaaS er næste abstraktions niveau inden for Cloud tjenester, her udbyder man udover infrastrukturen en platform til at bygge software på Clouden. Her skal brugeren ikke bekymre sig så meget om server infrastruktur og lignende, men kan koncentrere sig om det udviklede software. Et eksempel kunne være Google AppEngine, der giver brugeren et udviklingsmiljø til at bygge og hoste web apps. Cloud Software as a Service(SaaS): af Magnus SaaS er det højeste abstraktions niveau i Clouden, her får brugeren adgang til et færdigt program der kører på en allerede etableret Cloud infrastruktur. Brugeren skal ikke beskæftige sig med server, netværk eller lagerplads udover muligvis nogle begrænsede brugerindstillinger, og eventuelt abonnement betingede begrænsninger. Eksempler på software som en service og dermed også web services findes blandt andet som Google Docs og Spotify. Karakteristikker af Magnus Uanset hvilken tjeneste der er tale om er der visse karakteristika der kan bruges til at identificere Cloud tjenester. Der er tale om mange af de samme karakteristika vi kender fra køb af elektricitet, varme, Tv mm. I On demand self service skal det være muligt for brugeren at ændre hvor mange ressourcer der skal være tilgængelige, eksempler er server-tid og lagerplads uden et behov for at skulle kontakte en service provider. Cloud computing skal også have Broad network access som betyder at funktionerne i Clouden så vidt muligt skal være tilgængelige via standardiserede mekanismer, for eksempel via en browser, så de kan tilgås fra tynde klienter så som mobiltelefoner eller tablets på lige fod med tykkere klienter som en pc. Ressource pooling betyder at udbyderens ressourcer samles og fordeles dynamisk efter brugerens behov. Ressourcer kan for eksempel være opbevaring, hukommelse og båndbredde. Dette betyder at brugeren ikke har nogen direkte kontrol over hvor deres data og ressourcer befinder sig, udover en mere generel placering for eksempel en bestemt serverfarm. Rapid elasticity er hvor ressourcer kan tildeles og frigives dynamisk og eventuelt automatisk i forhold til efterspørgslen, for brugeren kan det ofte se ud som de tilgængelige ressourcer er uendelige og kan allokeres efter behov. Measured service fortæller os at Cloud systemet automatisk styrer og optimerer ressourceforbrug i forhold til hvad der er betalt for. Ressourceforbrug kan overvåges, styres og rapporteres for at give større gennemsigtighed for både bruger og udbyder. Kilde:[3], [4] anvendt. Implementeringsmodeller af Magnus Til sidst ser vi på de fire implementeringsmodeller for Cloud tjenester, disse er uafhængige af service modellerne og definere hvordan, og af hvem, Cloud tjenesten ønskes anvendt. I Public Cloud bliver infrastrukturen gjort tilgængelig for alle, og den ejes af en virksomhed der sælger denne ydelse. Dette er en model der nok især kan genkendes fra en del Google tjenester som for eksempel Google Docs. Private Cloud er det modsatte alternativ som er en privat Cloud. Her opererer Cloud strukturen kun for en enkelt virksomhed eller organisation, og kan være opbygget in Side 4 af 16

6 house eller som service fra en udbyder. Community Cloud er en infrastruktur bygget til en speciel målgruppe af brugere fra forskellige organisationer. Hybrid Cloud er en infrastruktur der er sammensat af to eller flere af de ovenstående implementeringer. Et typisk eksempel er Cloud-bursting hvor en privat Cloud lejer kapacitet fra en public Cloud for at klare spidsbelastning. Kilde: [3] og [5] anvendt. 2. Innovationsanalyse Udviklingsbanen af Devran For at beskrive den samlede udvikling af internettets infrastruktur og de tilhørende aktiviteter kan man se på følgende lidt svævende graf, hvor fremkomsten af Cloud computing ses som den tredje generation af internettets udvikling. Figur 2: Udviklingsbanens 3 skift.[6] Som det fremgår af figuren, vises de tre generationer, som vi har været igennem på grund af internettet. Det startede med internettet, som tilhørende havde tilslutningsmuligheder som aktivitet. Dernæst udvikledes det sig til web 1.0 hvor man kunne søge information og have erfaringer. Den generation man taler om og som aktuelt er Cloud computing med web 2.0 services. Her kan brugeren være interaktiv og Cloud mulighederne gør, at man ikke behøver en lokal stærk enhed. For at gå mere i dybden med den historiske baggrund som ligger bag, er det vigtigt at vide hvad der er sket de sidste år og på den måde kende baggrunden for hardware- og informationsteknologiens udvikling. Før 1970 erne: Mainframes af Devran Tiden før 1970 erne startede med at man havde mainframe computere, som kan ses som de første reelle computere. De var fysisk meget store samt meget dyre. I begyndelsen placerede man en mainframe centralt, og lod de enkelte brugere arbejde med denne fra deres terminal. Terminalen bestod af en skærm, som ikke havde nogen processer, men kun kunne præsentere den information som den fik fra mainframen.[7] Side 5 af 16

7 En anden vigtig pointe med disse computere var, at de var programmeret i maskinspecifikke sprog, hvor programmet var koblet til selve hardwaren. Det vil sige, at hvis man havde maskinkode udviklet til én maskine, ville det ikke kunne bruges på en anden. Da der efterhånden blev flere brugere af disse computere, opstod der nogle generelle behov for applikationerne. Man udviklede ensartede kodningssprog, så man kunne gøre det muligt at bruge samme applikation på flere forskellige computere. På den måde kunne en compiler bruges. Det mest kendte kode fra denne tid er COBOL 1 [8] erne: Mini Computere af Devran I 1970 erne producerede man minicomputerne, hvilket gav flere brugere adgang til en computer. Dette medførte at programmering, som aktivitet blev både demokratisk og interaktivt. Alle kunne nu byde ind og programmeringsmiljøer opstod. Nye procedureorienterede sprog[9] blev anvendt til programmering, hvor blandt andet sprog som C og Pascal blev kendt af mange. Derudover opstår også TCP/IP-protokollerne som tillader at computernetværk kan kommunikere på tværs af netværk og standarden for forbindelsesmetoder er nu udbredt i hele IT-miljøet[10]. Midt i 1980 erne: Pc ens udbredelse af Devran I 80 erne var der en stor udbredelse af personlige computere, hvilket skabte en stor efterspørgsel på software, som kunne anvendes på disse. Da de sprog, som man fandt tidligere viste sig ikke at være tilstrækkeligt til at imødekomme den behov for nyt software, opfandt man objektorienteret programmering (OOP)[11]. Man kunne ikke genanvende koderne hvilket førte til udviklingen af OOP, som gjorde at man skabte nogle objekter i selve softwaren, som kunne ændres uden at det skabte problemer for den samlede software erne: Internettet af Devran 1990 erne var året hvor man begyndte at forbinde computere i netværk. Man begyndte at distribuere koden mellem en klient og en server. Dette skete ved hjælp af et interface, hvor klienten gennem abstraktioner kan kommunikere med serveren og dermed få leveret en service. World Wide Web blev offentliggjort af CERN i 1992 og det var netop i starten af 1990 erne at blandt andet firmaer som Netscape og Amazon.com vandt frem. Slut 90érne Start 00 erne: Web 1.0 af Devran Det er for alvor i slutningen af 1990 erne at web 1.0 begyndte at vinde frem. Her skal web 1.0 opfattes som World Wide Webs første internetsider med enkelte informationer og med hyperlinks mellem siderne. Det var her at Dot com-boblen tog fart. Men dette resulterede også i et stort sammenbrud grundet forventningerne til WWW samt økonomiske tab på grund af aktieforhandlinger om nye IT-virksomheder. 1 Common Business Oritented Language Side 6 af 16

8 Midt og Slut 00 erne og start 10 erne: Cloud Computing og web 2.0 af Devran Dette er den vigtigste og hurtigst udviklende periode inden for software services. Web 2.0, der kort kan beskrives som at brugeren er i centrum og kan interagere med tjenesten, starter med at tage form. Eksempler på de tidlige Cloud tjenester og web 2.0 tjenester er YouTube,Google Maps og Facebok som etableres i Mere om Web 2.0 i afsnit 4. I CC historie er en vigtig milepæl året 2006 hvor Amazon laver den første Cloud tjeneste Amazon Web Services. Her kunne man blandt andet leje virtuelle computere i skyen hvilket ikke var set før. Det var dermed startskuddet til Cloud computing. Senere kommer så de to store smartphone platforme ios (Apple) og Android(Google) som er med til at sætte gang i SaaS til private brugere ved blandt andet at udvikle applikationer. Efterfølgende kommer forskellige synkroniserings services blandt andet Dropbox og senere i 2011 Apples icloud. Hvis man kigger på nogle af de nye tendenser inden for CC så er deling af virtuelle desktop som er meget populært samt så småt overgangen til web 3.0, hvor man tilegner ting betydning. Her ses Googles glasses og augmented reality som er direkte interaktion med den fysiske verden. Teknologisk vejviser af Simon Der er ingen tvivl om at CC har opnået stor udbredelse og at det kan opfattes som en teknologi. Man er gået fra at alt data fysisk skulle ligge på en harddisk til at benytte veletablerede serverfarme, som opbevarer og eventuelt bearbejder ens data. Dette kunne også ses i web 2.0 tjenesterne som begyndte at dukke frem. Cloud computing kan også opfattes, som et stærkt design, hvor man har en klient/server-model. To andre vigtige teknologiske vejvisere, var blandt andet udviklingen af mikroprocessoren, som kunne håndtere flere meget komplekse operationer på en gang samt hardwareudviklingen som også har medført at opkoblingsforbindelsen blev hurtigere og lagerpladsen steg. Objektorienterede programmering, API er 2 samt open source har været med til at vidensdeling vedrørende softwareudvikling er blevet meget udbredt. På figur 2 ses hvilke fremskridt der blandt andet har været med til at indskærpe CC, som en teknologi og begrebsbevidsthed. Figur 3: Fremskridt der har medført en opfattelse af hvad Cloud Computing er [2]. 2 Application Programming Interface: Et stykke software der kan interagere med et andet stykke software. Side 7 af 16

9 Institutioner af Devran Institution er en opfattelse af regler og normer, som er gældende for de aktører, som omfattes af institutionen. Aktørerne i denne sammenhæng er dem, som har udviklet cloud computing teknologien. For at bruge denne teknologi har man nogle forskellige regler og normer, som en bestemt institution står for. Dette er datatilsynet [12], som er den statslige myndighed, som fører tilsyn med persondataloven. Baneafhængighed af Simon Da baneafhængighed er karakteriseret ved tidligere historiske beslutninger om udvikling eller anvendelse der begrænser senere beslutninger, kan i dette tilfælde nævnes mainframe tankegangen som har været med til at beholde det overordnede design om server/klient-opfattelsen. Derudover har som nævnt tidligere TCP/IP protokoller som er yderst vigtigt og som bliver brugt i alle former for kommunikationsnetværk. Hvis man kigger kritisk på CC kan det være en ulempe kun at fokusere på softwareimplantationer, hvilket kan påvirke hardwareproduktionen. Her tænkes der på serverparker og store etablerede Cloud miljøer. 3. Fordele, ulemper og betydning af Cloud computing af Mads Før vi kommer til fordele og ulemper ved Cloud computing vil vi foretage os en Social Construction of Technology også kaldet SCOT analyse, for at få styr på hvilke aktører/sociale grupper, som er gældende samt hvilke betydninger CC har haft. Ud fra SCOT analysen kan vi finde frem til hvilke sociale grupper der ville være ideelle at interviewe for at få et professionelt synspunkt på teknologien. SCOT analyse Versioner af Alexander Cloud computing startede udelukkende som en remote computing service med virtuelle maskiner fra Amazon i 2006, men har senere udviklet sig, sammen med internettet til web 2.0, til både at understøtte datalager, applikationer og infrastruktur. Betydninger af Mads Cloud computing har mange forskellige betydninger. Nogen ser de store fordele i fleksibilitet og dynamik, andre ser problemer med at skulle flytte data ud fra egne servere. Den almindelige bruger vil næppe tænke meget over andet end at det er smart at alle deres dokumenter nu automatisk opdatere på deres forskellige enheder uden de skal foretage sig noget. Især Apples icloud er et godt eksempel på en Cloud service som folk ikke direkte føler de interagere med, men som alligevel sørger for at alle deres ting er synkroniseret. Side 8 af 16

10 Sociale grupper af Mads Der er tre store sociale grupper indenfor Cloud computing. Vi har de almindelige slutbrugere - som også kan være firmaer, det er dem der anvender tjenesterne. Anden gruppe er udbydere som f.eks. Google, Dropbox, Apple og Amazon, der vedligeholder tjenesterne og udvikler API er. Tredje gruppe er IT- ansatte, som er ansat i virksomheder og sørger for at de rette services er implementeret til virksomhedens brug. Man kunne sige der er en fjerde gruppe som er de personer og institutioner, som har indflydelse på den grundlæggende teknologi som f.eks. er med til at udvikle hastighed og hardware produkter. Problemer og løsninger af Alexander Som nævnt i afsnittet om fordele havde virksomheden Dreamworks studios brug for en stor del computerkraft til at konstruere animationsfilmen Shrek. Løsningen på dette problem var at leje sig ind på en Cloud løsning hos HP. Da filmen var færdig stod virksomheden tilbage med deres færdige produkt uden at stå med en masse hardware som de ikke skulle bruge. Sikkerhed af Alexander Der kan være en del sikkerheds foranstaltninger man skal tage højde for når man bruger Cloud tjenester. Dette kan bl.a. være at man ikke skal lægge følsomt data i skyen, da man ikke kan være 100% sikker på hvem der har adgang til dataet samt hvor den ligger fysisk. I den forbindelse skal der dokumenteres hos leverandøren hvem der tilgår dataet eller hvem der tilgår de rum hvor serverne er sat op. Der skal også være en sikkerhed for at serveren ikke går ned hos leverandøren. Hvis serveren går ned har virksomheden ikke adgang til sine data og man kan ende med at tabe penge eller at virksomheden står stille hvis denne ikke har anden form for back-up. Det er selvfølgelig muligt for virksomheder at lave deres egen private Cloud tjeneste som back-up, men når man har investeret i en Cloud tjeneste, skal der være en vis sikkerheds foranstaltning for at man har adgang til sit data døgnet rundt samt at serveren er vedligeholdt. Lukning og stabilisering af Mads Cloud computing er et begreb som anvendes på en stabil basis, da man har nogle klare karakteristika for hvordan tjenesten fungerer. Samtidig har den almindelige bruger ikke meget viden om hvad der rent faktisk foregår, men har en forventning om hvilke funktioner der tilbydes af tjenesten og at tingene helst skal foregå i real-time. Cloud computing er stabilt selvom der ikke findes nogle krav til standarterne i de forskellige tjenester, men brugerne har ofte en forventning om at nye tjenester enten skal gøre noget nyt, eller tilbyde f.eks. mere lagerplads før brugerne kan overbevises til at skifte. Vi kan se fra SCOT analysen at Cloud computing har haft forskellige betydninger ud fra hvilke type virksomheder der har brugt CC. For at få et tydeligere billede af fordele og ulemper har vi kigget på eksempler, hvor Cloud computing har været en god løsning samt steder hvor der kan opstå problemer ved brug af teknologien. Vi har bl.a. interviewet Jan Danielsen som er chef IT-arkitekt på Københavns Universitet. Side 9 af 16

11 Fordele af Alexander Cloud computing giver en masse fordele. Et problem for virksomheder der overvejer at anvende Cloud computing er, at deres data rykkes ud fra firmaet og over til servere som et andet firma står for at vedligeholde. Dermed har virksomheden ikke direkte fysisk adgang til serverne, der kan stå i et helt andet land. Samtidig bliver der samlet meget data et centralt sted, hvilket betyder at hackere kan få adgang til en masse information om en masse virksomheder, ved at angribe et af disse datacentre. Faktisk giver Cloud computing et væsentligt løft i sikkerheden, da de firmaer der tilbyder Cloud servicen kun skal bekymre sig om at holde den kørende og sikker. Firmaerne vil også investere i avanceret forsvarssystemer til at forhindre hackerangreb og nedetid i skyen. Virksomheder Fordele Sikkerhed Skalabilitet Mobilitet Omkostninger der sender sine data ud eksternt vil så slippe for at sætte egne IT-folk til at administrere og vedligeholde en server og virksomheden vil også slippe for at skulle investere i sikkerheden. Data bliver tilgængelig for virksomhedens ansatte overalt, bare de har en internet forbindelse, og det betyder at de kan arbejde uanset hvor de er og mere effektivt. Danskernes forbrug af internet gennem mobileenheder er eksploderet de sidste år[13]. Det er især blevet nemmere at arbejde igennem mobiltelefoner og tablets, hvilket også er et marked i enorm vækst. Når man gemmer data i Clouden betyder det at, hvis en enhed bliver stjålet eller går i stykker kan den nemt frakobles Cloud tjenesten og udskiftes uden at data går tabt, og medarbejderen kan hurtigt genoptage sit arbejde. Virksomhedens IT afdelingen slipper desuden for at tænke på at holde diverse software opdateret på alle virksomhedens computere, det hele kan klares ved bare at opdatere software i Clouden og på den måde sikre man at alle i virksomheden altid har de nyeste sikkerhedsopdateringer. En publikation fra IT og Telestyrelsen fra 2010 undersøger for første gang danskernes oplevelse af sikkerheden ved Cloud computing. I alt anvendte 44% af danskerne en Cloud-baseret løsning til at lagre data som f. eks. s, billeder og dokumenter (facebook er ikke inkluderet i disse tal). Af de 44% havde 12% personfølsomme data såsom CPR-numre, adresser og økonomiske oplysninger liggende i skyen. I undersøgelsen spurgte man også om man mente at en Cloud-baseret løsning var mere sikker end at have informationen gemt på sin egen computer. Her svarede 49% at de mente det var sikre at have informationen gemt på sin egen computer, mens kun 1% mente at en Cloud ville være en mere sikker løsning. Ud fra undersøgelsen kan man se, at selv om langt størstedelen af befolkningen mente at det var mindre sikkert at lægge sin data i skyen, anvendte de alligevel tjenesterne. Odense kommune ville i 2010 rykke data til Google Apps, som de ville bruge til at planlægge møder samt sende information ud, planlægge undervisning og evaluering af elever. Dette ville kræve at der skulle flyttes personfølsomt data til Googles servere, data omkring sociale vanskeligheder, helbredsproblemer osv. Men det satte datatilsynet en stopper for da tilsynet mente at der på en række punkter er problemer med både persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen. Måden Googles servere håndtere data, betyder at en virksomheds data ikke fysisk ligger i et bestemt land, men i stedet bliver delt og flyttet imellem alle Googles servere der står i mange forskellige lande. Alle lande, hvor Google har en server, skal derfor Safe-harbor 3 godkendes før man kan flytte personfølsomme oplysninger dertil. Datatilsynet mener derudover at Google ikke oplyser hvordan der føres log med personfølsomme data og derfor kan tilsynet ikke kontrollere at sikkerhedsbekendtgørelsen overholdes. 3 Safe-harbor er et EU-samarbejde om at overholde en bestemt standart for datasikkerhed. Side 10 af 16

12 Cloud computing har også ændret måden man tænker computerkraft på. Tidligere havde man sine data på en enkelt server, der havde en bestemt mængde computerkraft. Havde man brug for flere kræfter, måtte man købe endnu en server. Det gjorde det svært at afgøre hvor meget kraft man skulle investere i, da systemet helst ikke skulle gå ned under belastninger, men samtidig skulle man overveje hvor stor en gennemsnitsbelastning man forventede. Nu kører man i stedet med virtuelle servere. Det betyder at en enkelt fysisk maskine kan køre flere servere på samme tid, alle sammen uafhængige af hinanden. Virtuelle servere kan flyttes rundt på de fysiske og den virtuelle servers kraft kan dermed skaleres og man kan i stedet betale for den kraft man bruger og ikke for hvor mange servere man har. Et eksempel på hvem der kunne få gavn af sådan en løsning ville være SKAT. SKATs hjemmeside bliver hvert år overbelastet når alle skal ind og se deres årsopgørelse. I sådan et tilfælde ville SKAT blot kunne leje mere kraft i den lille peak periode som opstår i foråret. Dreamworks film studio anvender allerede en Cloud-løsning hvor de lejer computerkraft fra HP når de skal rendere deres animationsfilm[14], på den måde slipper de for at stå tilbage men en masse hardware når filmen er færdig. Ulemper af Mads Vi er efterhånden kommet frem til at Cloud computing er en god strategi for virksomheder der gerne vil have større tilgængelighed og ekstrem fleksibilitet. Men der er selvfølgelig også en del generelle ulemper som kan have fatale konsekvenser hvis man ikke tager disse i betragtning. I og med at alt ens data ligger i skyen er det påkrævet, at man har god forbindelse til internettet, især hvis man skal up- eller downloade en masse data. Det kan altså være et problem hvis ens forbindelse er for langsom, eller der er begrænsninger på hvor meget datatrafik man har tilgængelig. Derudover er man afhængig af at den udbyder man har sin tjeneste hos skal have stabile servere, for hvis udbyderens servere går ned mister man adgang til sine data, og i teorien står virksomheden stille. Men en af de største bekymringer virksomheder har, når det kommer til Cloud computing, er selve Ulemper Privat data på andres servere Usikkerhed om fysisk placering Hvem har adgang? Risiko for nedetid sikkerheden af deres data.der er ingen tvivl om at det går hurtigt når man henter noget af sine data ned på sin smartphone, tablet eller computer. Det er et spørgsmål om sekunder, og så har man adgang til alt sin data. Men det er ikke alt data man vil have i skyen. Da vi snakkede med Jan Danielsen forklarede han også, at en af grundende til at en organisation som Københavns Universitet ikke bruger en Cloud tjeneste som sin primære oplagringskilde til data: Jamen for mig er det kritiske punkt at du netop ikke ved hvor det ligger, og du har en lovgivning, en international ikke coherent lovgivning der gør at, jamen når vi her på universitetet arbejder med forskningsmæssige patenter, rettigheder og sådan noget - så kan vi ikke have det liggende i Clouden, for vi ved ikke hvad japanere eller kinesere eller koreanere eller andre sniffer med i og hvor det ligger henne... [15] - Jan Danielsen Da man ikke ved med sikkerhed hvor ens data bliver placeret, er der ikke nogen sikkerhedsforanstaltninger der kan sikre ens virksomhed mod at en tredjepart kan skaffe sig adgang til ens følsomme data. Ifølge IT-advokat Jan Ussing Andersen[16] fra Kromann Reumert er personoplysning en meget bred definition, og der er derfor en række sikkerhedskrav (som også er beskrevet i afsnittet Fordele ) som virksomheder skal tage højde for og overholde for at være sikker på at uvedkommende ikke får fat i virksomhedens data. Side 11 af 16

13 En anden ulempe man skal tage højde for er at man ikke bliver låst fast hos den leverandør hvor man har sin Cloud tjeneste[17]. Der kan være finansielle årsager til at en leverandør ikke kan vedligeholde sin Cloud tjeneste. Dette kan medføre store konsekvenser, som at ens data bliver låst fast og at man ikke har adgang til sine data længere. Der skal altså laves bedre muligheder for at få ens data overført til en anden Cloud tjeneste. Der kan også være udfordringer som manglende integration imellem forskellige platforme, der kan gøre det svært at få alle applikationer til at være tilgængelige på alle ens enheder. I aspekter af Cloud computing ses det at servicen skal foregå i ens browser (web 2.0), men også brede applikationer som understøttes af forskellige enheder bliver mere og mere udbredt. Services som Dropbox, hvor der er udviklet applikationer til alle slags platforme anvendes af mange. "Altså Dropbox er jo på alle mulige måder helt genialt, altså jeg har både Android devices, Microsoft devices og idevices, og Dropbox er jo ligeglad. Det har jo bare det jeg skal bruge, der hvor jeg har brug for det..." - Jan Danielsen Som Jan Danielsen også nævner, er han ikke afhængig af en bestemt platform for at bruge Dropbox. Men der er også andre services som ikke har fået udviklet applikationer til at køre på alle enheder. Der må integrationen foregå igennem en browser. Dette er ikke en ulempe, men en begrænsning i den forstand at det generelt er mere praktisk at sidde med en applikation på sin computer eller mobilenhed som er skabt til formålet. En undersøgelse foretaget af thecloudinfographic.com viser at op til 85% af professionelle IT-firmaer viser tillid til Cloud computing, men det ses også at 54% af virksomhederne sætter forbedring af sikkerheden ved Cloud computing som høj prioritet for 2012[18]. Der ses dog også en tendens til at IT-virksomheder begynder at oprette private Clouds til deres data, hvor de benytter de offentlige Cloud tjenester som en form for back-up [19]. Så selvom 85% af professionelle IT-firmaer viser tillid til Cloud tjenester, er der stadig en frygt for at ens data kan komme i de forkertes hænder, eller at Cloud tjenesten går ned. Vi vil nu ud fra ovenstående analyser tage hul på diskussionen om Cloud computing kan defineres som et paradigmeskift. Side 12 af 16

14 4. Cloud computing som paradigmeskift af Simon Ud fra innovationsanalysen og den historiske gennemgang af hvor Cloud computing befinder sig, kan man vurdere om Cloud computing kan karakteriseres som at have gennemgået et paradigmeskift. Men før dette kan vurderes er det vigtig at gøre sig klart hvad et paradigmeskift er. Ifølge Kuhns teori om paradigmer [side 250 i i teknologiens laboratorium ] kan et paradigme beskrives ud fra den faglige matrix 4. Kuhns teori er blevet brugt på softwareudviklingen de seneste 50 år og på baggrund af dette kan CC så analyseres. Det skal dog nævnes at der er fokus på SaaS indenfor CC for at paradigmet bliver mere konkret. Den symbolske generalisation er teorien om at der er et netværk med klienter(bruger) forbundet til netværket samt serverer(database eller applikations servere) som udfører det hårde arbejde. I Cloud computings kontekst er den metafysiske antagelse knyttet til et komplekst datanetværk. Derfor kan det være svært at vide hvad der ligger til grund for at kunne bruge netværket. Den metafysiske antagelse er at brugeren hele tiden stifter bekendtskab til det komplekse netværk uden at være bevidst om det. Værdierne er de forskellige API er, pålidelighed, samt de værdier som brugerne tillægger tjenesterne. Dette kunne være størrelser som hastighed og plads i skyen. Eksemplarerne er de mange tjenester nævnt gennem hele rapporten. Figur 4: Kuhns Cyklus [20] Kuhns teori fastslår at når der er et veldefinerede paradigme kan dette skifte til et nyt paradigme, hvis det altså gennemgår forskellige stadier som det ses i Kuhns cyklus. Det foregående paradigme ifølge Delic og Walker [6] er the web 1.0 hvor det handlede om at kunne få information fra eksempelvis en hjemmeside beskrevet i innovationsanalysen. Det vil altså sige at paradigmet før CC er i slut halvfemserne og start 00 erne. I Kuhns cyklus kan man betragte den normale videnskab som forarbejdet for kommunikationsteknologi samt forskningsprojekter som ligger til grund for håndtering af store datamængder og ikke mindst mikroprocessorens revolutionerende betydning. Hvis man ser på web 1.0 så har dette foregående paradigme, som afhang af det førnævnte, gennemgået nogle hårde slag i form af Dot com-bølgen samt behovet for at kunne interagere med data som ikke fysisk lå på ens enhed. Revolutionen fra 2006 og årene frem medførte det nye paradigme som er Cloud computing hvor mange af karakteristikkerne fra web 2.0 også indgår. Her skal web 2.0 opfattes som en oplevelse der minder om traditionel software og hvor brugere samarbejde om at dele information online. Man kan sige at, i stedet for at samle information, så kan man forbinde denne og dermed udveksle viden. I andre sammenhænge betragter man også Cloud computing som en utility eller pay-as-you-go -ydelse hvilket kan sammenlignes med at man køber Tv-pakker, El eller varme. Dette beskrives også i [2] side 5, hvor det sammenlignes med hvad der skete for omkring hundrede år siden, hvor fabrikkerne gik fra at anvende deres egen strømkilde til at maskinerne bare skulle tilsluttes 4 Symbolske generalisationer, Metafysike antagelser, Værdier og Eksemplarer. Side 13 af 16

15 el-nettet og så var der strøm. Dette medførte meget billigere strømpriser end tidligere. I dag opfattes utility Cloud computing som en meget etableret del af IT-løsninger hos firmaer men også private. Eksempler på dette er onlive.com som er en Cloud spilplatform til private eller Microsoft private Cloud 5 til interne Cloud-løsninger for firmaer. Dog kan der argumenteres for at CC ikke er et paradigmeskift men nærmere en overgang med indflydelse fra flere tekniske sammensmeltninger. Men der er ingen tvivl om at midt 00 erne har haft en enorm indflydelse på SaaS og CC. Ikke mindst fordi at den almene opkoblingshastighed og brug af nettet er steget enormt. Sociale netværk og behovet for at dele er samtidig også steget. Mobile enheder har også været med til kickstartet netop paradigmeskiftet, hvor man nu altid er online og interaktionen sker her og nu. Som det også ses i figur 5 er CC stadig i udvikling hen imod en mere automatiseret implementeringsstrategi. Det såkaldte NoOps 6 betyder at udviklerne ikke behøver at bruge tid på systemstyring men derimod kan fokusere deres tid på udvikling af services. Denne nye tankegang kaldes Cloud 2.0, hvilket også bekræfter at paradigmet stadig er i en overgangsfase. Det er også værd at nævne at vores verdenssamfund også har en kæmpe indflydelse på CC. I den vestlige verden er vi gået fra et produktionssamfund til et videnssamfund hvor deling af viden er meget vigtig. Den sociologiske samfundsopfattelse om hvordan vi kommunikere har også ændret sig markant. Men vigtigst er nok den barriere, det er for samfundet, at opfatte software og Cloud computing tjenester som et produkt på højde med et fysisk produkt eller ydelse. I IT- og Softwaremiljøet taler man om at det næste paradigmeskift vil være overgangen til det semantiske web (web 3.0) som ville være et universelt medie til udveksling af information gennem tildeling af meninger til indholdet[21]. Her vil der således skulle være standarder for hvordan meta-data udveksles imellem tjenesterne. Figur 5: Clouds udvikling og indførelse af NoOps [22] 5 Private skal opfattes som et firmas egen Cloud løsning. 6 No Operation. Side 14 af 16

16 Konklusion Vi kan ud fra analysen konkludere, at Cloud computing opfattes inden for IT-verdenen som en stabil teknologi, selvom definitionerne fra første afsnit dog stadig er meget gennerelle. I tilfældet hvor man kan købe en ydelse, opfattes Cloud computing som en utility på højde med andre samfundsydelser. Gennem innovations-analysen og den historiske gennemgang er konklusionen at internettets tjenester og udvikling har gennemgået tre hovedperioder hvor Cloud computing er den sidste. Dette samt fjerde afsnit med Kuhns anvendte teori om paradigmeskift, er med til at slå fast at Cloud computing har gennemgået netop et paradigmeskift. Dog kan det fastslås at vi stadig er i det aktuelle paradigmeskift da de forskellige sociale grupper samt udviklerne stadig har indflydelse på udviklingsbanens retning, og at der fremover vil være tydeligere Cloud standarder. Der kan også konkluderes at for at vurdere paradigmeskiftets betydning og størrelse vil man om ca. 10 år bedre kunne vurdere om Cloud computing paradigmet er i en ny overgangsfase og endda i krise. Rent videnskabsteoretisk har vi fået forskellige teoretiske metoder og modeller som kan bruges til at belyse og annalysere en teknologi, hvilket er meget aktuelt inden for det spirende felt, som informationsteknologien er og bliver. Cloud is about how you do computing, not where you do computing Paul Maritz, CEO of VMware The network of networks is the platform for all computing Tim O Reilly, CEO O Reilly Media Comes from the early days of the Internet where we drew the network as a cloud we didn t care where the messages went the cloud hid it from us Kevin Marks, Google Side 15 af 16

17 Litteraturliste og kilder WILLIAM VOORSLUYS, JAMES BROBERG, and RAJKUMAR BUYYA: INTRODUCTION TO CLOUD COMPUTING, Side Kemal A. Delic Martin Anthony Walker: ACM Ubiquity, Volume 9, Issue 25: Emergence of The Academic Computing Clouds, June 24, Wikipedia, Mainframe, PubLib IBM USA, COBOL: wisegeek articles, Produce Orientied Prog., IBM, OOP, Datatilsynet, Afsnit: mobildatatrafik [31] Interview Jan Danielsen, KU - It chefarkitekt.mp3, 02:40 03:42, 16/ Usikkerhed omkring lovgivning 17 Frygt for Lock-in Fra appfog: Evolution of the Cloud Towards a NoOps world: Side 16 af 16

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Gør din virksomhed mobil. med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1

Gør din virksomhed mobil. med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1 Gør din virksomhed mobil med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1 Vi må se det i øjnene: de fleste kunder og medarbejdere er allerede mobile. Ideen om at sidde ved sit skrivebord

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

MainBrain White Paper: 3 Ukendte Risici Associeret med Førende Skyløsninger. Februar 2016

MainBrain White Paper: 3 Ukendte Risici Associeret med Førende Skyløsninger. Februar 2016 MainBrain White Paper: 3 Ukendte Risici Associeret med Førende Skyløsninger Februar 2016 Introduktion I løbet af de sidste par år er en voksende del af virksomhedsinformation flyttet til skyen. Løsninger

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje?

Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? :: White paper :: Apps, applikationer, hvad skal jeg overveje? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen I København

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

DELER og GEMMER. guide. Sådan. du dine feriebilleder. Få styr på billederne Gode råd. sider. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan DELER og GEMMER du dine feriebilleder Få styr på billederne Gode råd 14 sider Gem dine feriebilleder INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Acronis Backup 12 Fleksibel backup til erhvervslivet

Acronis Backup 12 Fleksibel backup til erhvervslivet Acronis Backup 12 Fleksibel backup til erhvervslivet TEL SALES WWW TWITTER CVR +45 35 36 95 05 orders@liga.com liga.com @ligainsights DK31938260 Side 2 af 6 Acronis Backup 12 en teknisk gennemgang Acronis

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe

egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Nuuk, 20-7-2008 Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe egovernment 2.0 Hvordan kan den offentlige sektor udnytte Web 2.0? Søren Duus Østergaard Senior egovernment Advisor, IBM Europe Nuuk, 20-7-2008 Indhold: Web 2.0 introduktion Break out session: Hvad er

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Mobilitet og anvendelse af smartphones

Mobilitet og anvendelse af smartphones Mobilitet og anvendelse af smartphones evikali a/s Etableret af Anders Rolann og Sten Nornes i år 2000. Begge ingeniører. Specialiseret i udvikling og implementering af løsninger og IT-assistance til forretnings-

Læs mere

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium Tablets er nyt element i pædagogikken? ipad vs Windows 8 tablet 1/2 Infrastruktur er klar: - Tablet med Windows 8 passer

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business

BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN. Protection Service for Business BESKYT DIN VIRKSOMHED UANSET HVOR DEN FØRER DIG HEN Protection Service for Business VI LEVER I EN MOBIL VERDEN Wi-fi I dag bruger vi flere forskellige enheder via flere forbindelser end nogensinde før.

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets FIBERBREDBÅND TV TELEFONI QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere