Virksomhedsøkonomi. Indhold. Virksomhedsøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsøkonomi. Indhold. Virksomhedsøkonomi"

Transkript

1 Virksomhedsøkonomi Indhold Virksomhedsøkonomi... 1 Bilag V1 Udkast Oversigt over virksomhedsøkonomisk faglige genrer - formidlingsskrivning... 2 Bilag V2 Elevernes skriftlige problemer og særlig elevhjælp i VØ... 4 Bilag V3 Skrivevejledning/forventningspræsentation eksamensopgaven i VØ B december 2011 delopgave Bilag V4 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for VØ Bilag V5 Kompetencerepræsentation aug 2011 i eksamensopgaver VØ B... 8 Kompetencerepræsentation dec 2011 i eksamensopgaver VØ B Kompetencerepræsentation maj 2011 i eksamensopgaver VØ B Bilag V6 Oversigt over kompetencer og stofområder i 3 skriftlige eksamensopgaver i VØ B genre: Notat (kernestof i flg. bekendtgørelse 2010) Bilag V7 Kompetenceopgaver i ren form Bilag V8 Genretræ - rundsendt af fagkonsulent i VØ Mads Achilles Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag V9 Diskussion med fagkonsulent M. Achilles om genrerne i vø i relation til kompetencer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 1 af 18

2 Bilag V1 Udkast Oversigt over virksomhedsøkonomisk faglige genrer formidlingsskrivning I de seneste år er der talt meget om fagenes forskellige skriftlige genrer. Formålet skulle være, at eleverne - ligesom i de humanistiske fag ud fra genren skulle kunne fastlægge kravene til indholdet så de ved hvordan de skal formulere besvarelsen. Nedenstående oversigt er udarbejdet med udgangspunkt i den oversigt, som Anette Lind har lavet for afsætning. Vi har dog tilføjet præsentation som en genre, efter at vi internt i gruppen diskuterede dette som mulig genrekategori, idet eleverne også her skal have en særlig tilgang til produktet og mere eller mindre kan lavet et stillads for denne slags besvarelser. Vi er dog ikke helt skråsikre på, hvorvidt den bør indgå som faglig genre. Notat casebesvarelse Rapport Synopsis Præsentation Anvendelse Eksamensopgaver Studieretningsprojekt (SRP) Erhvervscase Projekter herunder EC Afleveringsopgaver Studieretningsopgave (SRO) Anden fremlæggelse Individuelle projekter Gruppeprojekter Input Udleveret casemateriale (evt. suppleret med informationssøgning) Selvstændig informationssøgning efter: Udleveret casemateriale suppleret med informationssøgning Udleveret casemateriale (evt. suppleret med informationssøgning) Kan være forholdsvist bundne opgaver Artikler Statistisk materiale Virksomhedsinformation på hjemmeside, regnskaber mv. Teoretiske emner Bunden opgave mv. Struktur Følger opgaveformuleringen Afhænger af: Taksonomisk niveau Kernestofområde Elevens selvstændige teori- og metodevalg Lærerformuleret eller selvstændigt formuleret problemformulering med stigende taksonomi: Redegørelse Analyse Vurdering Forholdsvis fast skabelon: Virksomhedskarakteristik Kritiske succesfaktorer Analyser Handlingsforslag Konsekvenser Metodeovervejelser Individuel, men bør indeholde: Introduktion Emnet Afslutning Fokus Casevirksomhed Virksomhed, branche, marked eller teori Casevirksomhed Præsentationsteknik samt faglig argumentation Fremstillingsform Afhænger af spørgsmål Redegørelse Analyse Diskussion Vurdering Stikordsagtigt Oversigtsform Powerpoint Film Overhead Omfang Varierende 4 timers elevtid SRP: sider 3 normalsider 48 timers elevtid i grupper Varierende Side 2 af 18

3 2 ugers elevtid Andre projekter: varierende Noteapparat Kildeliste Bruges normalt ikke Noter med kildehenvisninger Noter med kildehenvisninger Bruges normalt ikke Bruges normalt ikke Krav sidst i rapporten Sidst i synopsen Bruges normalt ikke Typiske formuleringer "Ud fra oplysningerne fremgår det, at virksomheden xx anvender følgende vækststrategi " "Af regnskabsoplysningerne i bilag 1 fremgår det, at rentabiliteten i virksomheden er " Den optimale indkøbsstørrelse er efter beregninger fundet til "I regnskabet fra xx fremgår " "Ud fra direktør nn s udtalelse i Børsen den " "Med baggrund i data fra brancheforening zz " "Virksomheden i casen har følgende kritiske succesfaktorer " "Casevirksomhedens hoveddilemma er Konsekvenserne af at indføre i virksomhed vv vil være " "Sammenfattende bør virksomhed vv " Individuelt, men primært stikord eller korte sætninger. Side 3 af 18

4 Bilag V2 Elevernes skriftlige problemer og særlig elevhjælp i VØ Problemer: Forstår ikke helt, hvad der spørges ind til Svarer på andet end der spørges om Argumenterer ikke tilstrækkeligt for deres svar Argumenter ikke fagligt Benytter ikke ordentlig dansk retskrivning og tegnsætning Hjælp: Udlevere lærebaseret skrivevejledninger til enkelte opgaver, se eksempel i bilag V3, der tydeligt forklarer, hvad der forventes. Særligt relevant til eksamensopgavernes delopgave 1 i VØ, der går på det samme år efter år, blot med ny casevirksomhed. Sæt forskellig fokus fra gang til gang f.eks. argumentation en gang og formidling en anden, og lade eleverne være bekendt hermed. Arbejd indgående med kompetenceblomsten, så eleverne får en klar fornemmelse af, hvornår de enkelte kompetencer er i spil og herudfra kan udlede, hvad der særligt kræves af dem her. Side 4 af 18

5 Bilag V3 Skrivevejledning/forventningspræsentation eksamensopgaven i VØ B december 2011 delopgave (5 %) Redegør med udgangspunkt i artiklerne for, hvilke tiltag Flügger A/S har eller vil iværksætte med henblik på at opnå vækst i de kommende år. Redegørelsen skal skrives med dine egne ord og være så objektiv som mulig men indeholde virksomhedsøkonomiske fagbegreber, særligt begreber indenfor vækststrategier. Husk at henvise til tekstmaterialet undervejs i din forklaring, bl.a. ved hjælp af citater eller henvisninger. 1.2 (10 %) Analyser med udgangspunkt i artiklerne konkurrencesituationen i branchen ved hjælp af Porters Five Forces. Her skal du med faglige ord kort forklare modellen og dens anvendelsesmulighed. Du skal vise, at du kan anvende Porters Five Forces modellen på Flügger Argumenter for hvert enkelt force for sig og vurder hvor betydningsfuld forcen er for konkurrencesituationen. Husk at henvise til tekstmaterialet undervejs i din forklaring, bl.a. ved hjælp af citater eller henvisninger. 1.3 (20 %) Udarbejd med udgangspunkt i vedlagte nøgletal og artikler en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Flügger A/S for årene 2008/09 til 2010/11. Opstil evt. de relevante nøgletal, i overskuelig form - i et skema eller med en graf Udarbejd analyserne, - udviklingsretning, - hastighed, - niveau og årsagssammenhæng Din besvarelse skal indeholde konkrete oplysninger vedrørende virksomheden hentet fra årsrapporten, artikler mv., der underbygger analyserne. Tjek om du har husket at lave alle de analyser, som der er bedt om 1.4 (5 %) Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes Flügger A/S likviditet overordnet har udviklet sig i 2010/11 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Redegør evt. kort for, hvad en pengestrømsopgørelse viser. Fastlæg hvorvidt likviditeten i Flügger er forbedret eller forværret igennem perioden argumenter med tal fra pengestrømsopgørelsen Forklar hvilke forhold, der primært har været årsag til denne udvikling. Del dem gerne op i driftsrelaterede forhold, investeringsmæssige årsager og finansielle årsager. Husk at henvise til tekstmaterialet eller analyserne fra opgave 1.3 undervejs i din årsagsforklaring. Side 5 af 18

6 1.5 (5 %) Vurder Flügger A/S fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 til 1.4. Du skal ud fra faglige kriterier tage stilling til, hvordan de undersøgte forhold må forventes at påvirke virksomhedens udvikling Det er vigtigt, at du benytter fagets faglighed som en central del af vurderingen og derved legitimerer vurderingen og dens gyldighed Synspunkterne eller holdninger kan komme til udtryk som resultat af en fagligt velbegrundet vurdering Din vurdering skal være baseret på svarene i spg 1-4. Praktiske erfaringer med anvendelse af skrivevejledninger i VØ Forinden jeg gav mig i kast med at anvende skrivevejledninger i relation til skriftlige afleveringer i VØ, havde jeg længe irriteret og undret mig over de i bilag V2 nævnte problemer. Jeg havde ikke tidligere været god til at forklare eleverne, hvad jeg reelt forventede af dem i relation til deres afleveringer og gav dem blot deres afleveringer retur med alle min rettelser/tilføjelser/kommentarer til, hvad de manglede, hvad de kunne gøre bedre osv. Lange passager havde jeg skrevet i min tro på, at det ville hjælpe dem fremover. Ligesom jeg på klassen gennemgik de gængse fejl og mangler i besvarelserne og fremhævede mulige forbedringer Men lige lidt hjalp det generelt set - næste gang kunne de fleste elever igen aflevere besvarelser af samme niveau og glemme de samme ting, som jeg havde korrekset dem for tidligere. På et kursus hørte jeg så om skrivevejledninger og tænkte, at det måtte jeg da prøve. Det faldt rigtig godt i tråd med, at der nu var kommet et par opgavesæt i VØ efter den nye skabelon, hvor delopgave 1 stort set er ens fra gang til gang, blot med en ny casevirksomhed. Så efter at eleverne havde afleveret en udgave af delopgave 1 uden skrivevejledning, så tog jeg gange efter teten op og lavede en skrivevejledning se bilag V3 som jeg gennemgik for eleverne på klassen, så de var helt klar over, hvilke forventninger jeg havde til dem i relation til denne opgave. Og så var mine forventninger til deres afleveringer store. Men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Nogle elever havde slet ikke taget skrivevejledningen til sig og brugte den ikke i forbindelse med opgaveløsningen, og lavede (igen) de samme fejl og mangler, som de havde gjort ved den første opgave. Men en række elever de arbejdsomme havde virkelig gjort godt brug af skrivevejledningen i forbindelse med deres besvarelse af opgaven og lavede nogle rigtig fine besvarelser. I takt med at vi fortsatte med at arbejde med skrivevejledninger og flere elever fik øjnene op for hjælpen i skrivevejledningen og, hvad der forventedes af dem i de enkelte opgaver, blev deres besvarelser mærkbart forbedret. Da delopgave 1 i eksamenssættene såvel på A som på B niveau som nævnt er lavet over samme læst, så løste vi en del tilsvarende opgaver, hvor eleverne gjorde brug af den tidligere udarbejdet skrivevejledning, og da eleverne kom til skriftlig eksamen i sommer, klarede de sig over alt forventning med et tårnhøjt gennemsnit og med mindste karakter i klassen på 4. Om det så skyldes, at de via skrivevejledningerne var blevet klar over, hvilke forventninger der stilledes til dem i forbindelse med opgaveløsningen, og de herved havde fået et stillads til løsningen af delopgave 1 eller det skyldtes, at opgaverne nu er så stereotype, at eleverne efter løsning af en del mere eller mindre enslydende opgaver havde fået en rutine heri, kan jeg ikke afgøre. Det er nok en kombination heraf, men jeg er dog sikker på, at skrivevejledninger er med til at give eleverne et stillads til løsning af opgaverne, som de har stor glæde af. Det skal lige siges, at I parallelklassen som jeg også havde, men hvor der var knap så mange ihærdige elever, der gad tag skrivevejledningen til sig og bruge den aktivt, klarede de sig ikke helt så godt til eksamen som den føromtalte klasse, men de klarede sig stadig bedre end tidligere, nok pga. genkendelsesglæde ved delopgave 1. Side 6 af 18

7 Bilag V4 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for VØ. Økonomisk kompetence Økonomisk tankegangskompetence Økonomisk problembehandlingskompetence Økonomisk modelleringskompetence Økonomisk ræsonnementskompetence Økonomisk databehandlingskompetence Økonomisk kommunikationskompetence Økonomisk redskabskompetence Mål for VØ Elevernes skal være i stand til at afgøre, hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi. Eleverne skal kunne identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold. Eleverne skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber. Eleverne skal kunne udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst. Eleverne skal kunne indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans. Eleverne skal kunne fortolke og udtrykke sig om virksomhedsøkonomiske forhold. Eleverne skal kunne udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer. Side 7 af 18

8 Bilag V5 Kompetencerepræsentation aug 2011 i eksamensopgaver VØ B I nedenstående gennemgang af de seneste 3 eksamensopgave har vi fokuseret på at finde den kompetence, der primært er i spil i relation til løsning af det konkrete delspørgsmål. Ud over de nævnte kompetencer er det klart, at kommunikationskompetencen er i spil mere eller mindre i alle opgaver. 1.1 (5 %) Redegør med udgangspunkt i artiklerne for, hvilke forhold i Carletti A/S omverden der har påvirket virksomhedens økonomi de seneste år. Tankegangskompetencen. Her skal eleven selv vurdere, hvilken model der er relevant at anvende og uddrage de relevante informationer fra artiklerne. 1.2 (10 %) Analyser konkurrencesituationen i slikbranchen ved hjælp af Porters Five Forces og artiklerne. Modelleringskompetencen. Eleven skal demonstrere, at de kan anvende de givne oplysninger på modellen. 1.3 (20 %) Udarbejd med udgangspunkt i vedlagte nøgletal og artiklerne en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Carletti A/S for årene 2008, 2009 og Nøgletallene fremgår af bilag 1. Ræsonnementskompetencen. Ud fra de givne nøgletal skal eleven kunne følge og bedømme den økonomiske udvikling og kommentere på sammenhængene. 1.4 (5 %) Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes Carletti A/S likviditet overordnet har udviklet sig i 2010 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2. Ræsonnementskompetencen. Ud fra den givne pengestrømsopgørelse skal eleven kunne følge og bedømme den likviditetsmæssige udvikling og kommentere på sammenhængene. 1.5 (5 %) Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål Carletti A/S fremtidsudsigter. Tankegangskompetencen. Her skal eleven kunne afgøre, hvilke forhold, der er relevante for virksomhedens fremtidige økonomi og gerne sætte det ind i en relevant model. 2.1 (5 %) Beregn det forventede dækningsbidrag pr. stk. og i alt for produktet Mexico det kommende år. De nødvendige data fremgår af bilag 3. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 2.2 (5 %) Beregn dækningsgraden for produktet Mexico. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 2.3 (5 %) Beregn nulpunktsomsætningen for produktet Mexico i det kommende år ved ansættelse af endnu en sælger aflønnet med kr plus salgsprovision. De nødvendige data fremgår af bilag 3. Databehandlingskompetencen eleven skal kunne beregne nulpunktsomsætningen. Side 8 af 18

9 2.4 (5 %) Diskuter, om HOT-MEX bør acceptere Peter Jensens krav om en fast løn uden tillæg af salgsprovision. Kommunikations- og problembehandlingskompetencen. Eleven skal komme med fordele og ulemper ved de forskellige aflønningsformer og diskutere disse. 3.1 (5 %) Opstil resultatopgørelsen for 2010/11 uden noter. Saldobalancen fremgår af bilag 4. I bilag 5 er en skabelon til resultatopgørelsen. Databehandlingskompetencen. Eleven skal bearbejde og præsentere tallene. 3.2 (5 %) Beregn de samlede aktiver ultimo 2010/2011. Databehandlingskompetencen. Eleven skal bearbejde og præsentere tallene. 3.3 (5 %) Beregn afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2010/11. Databehandlingskompetencen. Eleven skal bearbejde og præsentere tallene. 3.4 (5 %) Forklar årsagen til forskellen på afkastningsgraden i 2010/11 og i 2009/10. Ræsonnementskompetencen. Eleven skal kunne ræsonnere sig frem til, hvad der kan være årsag til forskellen. 4.1 (5 %) Forklar, hvilken produktionsform Bubbers Bobler A/S anvender. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere ud fra kriterierne, hvilken produktionsform virksomheden anvender. 4.2 (5 %) Forklar, om Bubbers Bobler A/S anvender push- eller pullstyring ved produktion af spabade. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere ud fra kriterierne, hvilken produktionsstyring virksomheden anvender. 4.3 (5 %) Vurder, hvilke fordele virksomheden opnår ved det anvendte styringsprincip. Se spørgsmål 4.2. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal skitsere fordele og ulemper ved den anvendte produktionsstyringsprincip. Side 9 af 18

10 Kompetencerepræsentation dec 2011 i eksamensopgaver VØ B 1.1 (5 %) Redegør med udgangspunkt i artiklerne for, hvilke tiltag Flügger A/S har eller vil iværksætte med henblik på at opnå vækst i de kommende år. Tankegangskompetencen. Her skal eleven selv vurdere, hvilken model der er relevant at anvende og uddrage de relevante informationer fra artiklerne. 1.2 (10 %) Analyser med udgangspunkt i artiklerne konkurrencesituationen i branchen ved hjælp af Porters Five Forces. Modelleringskompetencen. Eleven skal demonstrere, at de kan anvende de givne oplysninger på modellen. 1.3 (20 %) Udarbejd med udgangspunkt i vedlagte nøgletal og artikler en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Flügger A/S for årene 2008/09 til 2010/11. Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen. Ræsonnementskompetencen. Ud fra de givne nøgletal skal eleven kunne følge og bedømme den økonomiske udvikling og kommentere på sammenhængene. 1.4 (5 %) Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes Flügger A/S likviditet overordnet har udviklet sig i 2010/11 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen. Ræsonnementskompetencen. Ud fra den givne pengestrømsopgørelse skal eleven kunne følge og bedømme den likviditetsmæssige udvikling og kommentere på sammenhængene. 1.5 (5 %) Vurder Flügger A/S fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 til 1.4. Tankegangskompetencen. Her skal eleven kunne afgøre, hvilke forhold, der er relevante for virksomhedens fremtidige økonomi og gerne sætte det ind i en relevant model. 2.1 (10 %) Opstil resultatbudgettet for 2012 og beregn bruttoavanceprocenten for 2011 og De nødvendige informationer fremgår af bilag 3 i Excel-filen. Databehandlingskompetencen. Eleven skal bearbejde og præsentere tallene. 2.2 (5 %) Vurder, om Smarty A/S anvender den direkte eller indirekte metode ved resultatbudgetteringen og forklar, hvad der kan være årsagen til den valgte metode. Ræsonnementskompetencen. Ud fra de givne oplysninger skal eleven kunne afgøre, hvilken metode der her er anvendt, samt via modelleringskompetencen forklare, hvad der er årsag til den valgte metode. 2.3 (5 %) Forklar, hvad der er årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten i 2011 og Se spørgsmål 2.1. Ræsonnementskompetencen. Eleven skal kunne ræsonnere sig frem til, hvad der kan være årsag til forskellen. Side 10 af 18

11 2.4 (5 %) Beregn, hvor meget omsætningen mindst skal være, for at resultatbudgettet lever op til bestyrelsens krav om, at årets resultat før skat skal være mindst kr Databehandlingskompetencen eleven skal kunne beregne nulpunktsomsætningen. 3.1 (5 %) Beregn det samlede kapitalbehov for Sonnys Superis til en eventuel etablering. De nødvendige informationer fremgår af bilag 4. Databehandlingskompetencen eleven skal kunne indsamle de relevante etableringsudgifter, bearbejde og præsentere dem i et etableringsbudget. 3.2 (5 %) Vurder, hvilken ejerform Sonny bør vælge til sin virksomhed. Problembehandlingskompetencen. Eleven skal komme med fordele og ulemper ved de forskellige ejerformer. 4.1 (10 %) Opstil resultatopgørelse for samt balance pr Saldobalancen fremgår af bilag 5 Skabeloner til udarbejdelse af resultatopgørelse og balance fremgår af bilag 6 og 7. Databehandlingskompetencen. Eleven skal bearbejde og præsentere tallene. 4.2 (5 %) Forklar, hvad det vil betyde for resultatet og egenkapitalen, hvis Mads A. Chill ApS fremover afskriver inventar og driftsmidler over 8 år. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere konsekvenserne af en ændret afskrivningsperiode. 4.3 (5 %) Vurder, hvilken regnskabsklasse Mads A. Chill ApS tilhører. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere ud fra kriterierne, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. Side 11 af 18

12 Kompetencerepræsentation maj 2011 i eksamensopgaver VØ B 1.1 (10 %) Redegør med udgangspunkt i videoklippet for nogle forhold, der har haft betydning for forbedringen i LEGO Koncernens indtjening. Tankegangskompetencen. Her skal eleven selv vurdere, hvilken model der er relevant at anvende og uddrage de relevante informationer fra videoklippet. 1.2 (5 %) Redegør med udgangspunkt i artiklen LEGO vil tjene milliarder på legende undervisning for en vækststrategi LEGO ønsker at benytte i divisionen Lego Education. Modelleringskompetencen. Eleven skal demonstrere, at de kan anvende de givne oplysninger på modellen. 1.3 (20 %) Udarbejd med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og TV-indslaget en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for LEGO Koncernen for årene 2007, 2008 og Nøgletallene fremgår af bilag 1. Ræsonnementskompetencen. Ud fra de givne nøgletal skal eleven kunne følge og bedømme den økonomiske udvikling og kommentere på sammenhængene. 1.4 (5 %) Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes LEGO Koncernens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2009 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen. Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2. Ræsonnementskompetencen. Ud fra den givne pengestrømsopgørelse skal eleven kunne følge og bedømme den likviditetsmæssige udvikling og kommentere på sammenhængene. 1.5 (5 %) Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål LEGO Koncernens fremtidsudsigter. Tankegangskompetencen. Her skal eleven kunne afgøre, hvilke forhold, der er relevante for virksomhedens fremtidige økonomi og gerne sætte det ind i en relevant model. 2.1 (5 %) Beregn de variable enhedsomkostninger for et stk. ST-500. De nødvendige informationer fremgår af bilag 3. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 2.2 (5 %) Beregn det samlede dækningsbidrag for de 100 stk. ST-500. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 2.3 (5 %) Beregn, hvor mange ST-500 der mindst skal sælges ekstra, for at det er lønsomt at gennemføre reklamekampagnen i lokalradioen. Databehandlingskompetencen eleven skal kunne beregne nulpunktsafsætningen. Side 12 af 18

13 2.4 (5 %) Vurder, om det er sandsynligt, at salget af andre skruemaskiner ikke vil blive påvirket af salget af ST-500. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere ud fra oplysningerne i hvilken grad afsætningen påvirkes. 3.1 (5 %) Beregn, den optimale indkøbsstørrelse for GPS-EU De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 3.2 (5 %) Beregn, de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 3.1. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 3.3 (5 %) Forklar, hvilken logistikomkostning Nillers Auto pådrager sig, når et parti GPS er ikke når frem i tide. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere ud fra oplysningerne hvilke logistikomk, der kan opstå. 3.4 (5 %) Redegør for, nogle muligheder Nilles Auto har for at mindske risikoen for at få udsolgt af GPS er. Ræsonnementskompetencen, da eleven skal vurdere mulighederne for at udgå restordre. 4.1 (5 %) Beregn og vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig. De nødvendige oplysninger findes i bilag 5. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 4.2 (5 %) Beregn, hvor mange dage skibstransporten maksimalt må vare for, at de to transportformer økonomisk set er lige gode. Databehandlingskompetencen. Beregninger. 4.3 (5 %) Redegør for, om der er andre forhold end de økonomiske, virksomheden bør tage hensyn til ved valg af transportform. Problembehandlingskompetencen. Spørgsmålet er så åbent, at eleven selv skal problematisere Side 13 af 18

14 Bilag V6 Oversigt over kompetencer og stofområder i 3 skriftlige eksamensopgaver i VØ B genre: Notat (kernestof i flg. bekendtgørelse 2010) I nedenstående oversigt har vi samlet op på vores kategoriseringer i bilag V5 og lavet en samlet oversigt over, hvilke kompetencer der er i spil i de enkelte opgavesæt, men også i forhold til hvilke emnekredse de knytter an til. Økonomiog logistiskstyring Økonomiske Kompetencer Tankegangskompetence Problembehandlingskompetence Modelleringskompetence Ræsonnementskompetence Databehandlingskompetence Virksomhed og samfund Maj 11-opg.1.1 Aug 11-opg.1.1 Dec 11-opg.1.1 Dec 11-opg.3.2 Strategi Maj 11-opg.1.2 Aug 11-opg.1.2 Dec 11-opg.1.2 Stof Øko. info om virksomheden Maj 11-opg.1.5 Aug 11-opg.1.5 Dec 11-opg.1.5 Dec 11-opg.4.3 Aug 11-opg.3.1 Aug 11-opg.3.2 Dec 11-opg.4.1 Økonomiske analyser Maj 11-opg.1.3 Maj 11-opg.1.4 Aug 11-opg.1.3 Aug 11-opg.1.4 Aug 11-opg.3.4 Dec 11-opg.1.3 Dec 11-opg.1.4 Dec 11-opg.2.3 Aug 11-opg.3.3 Dec 11-opg.2.1 Maj 11-opg.4.3 Aug 11-opg.2.4 Maj 11-opg.2.4 Maj 11-opg.3.3 Maj 11-opg.3.4 Aug 11-opg.4.1 Aug 11-opg.4.2 Aug 11-opg.4.3 Dec 11-opg.4.2 Maj 11-opg.2.1 Maj 11-opg.2.2 Maj 11-opg.2.3 Maj 11-opg.3.1 Maj 11-opg.3.2 Maj 11-opg.4.1 Maj 11-opg.4.2 Aug 11-opg.2.1 Aug 11-opg.2.2 Aug 11-opg.2.3 Dec 11-opg.2.4 Budgetter og kontrol Dec 11-opg.2.2 Dec 11-opg.2.1 Dec 11-opg.3.1 Kommunikationskompetence Maj 11-opg.1.1 Dec 11-opg.1.1 Maj 11-opg.1.2 Maj 11-opg.1.4 Aug 11-opg.1.4 Dec 11-opg.1.4 Aug 11-opg.3.4 Dec 11-opg.2.3 Maj 11-opg.3.3 Maj 11-opg.3.4 Maj 11-opg.4.3 Aug 11-opg.2.4 Aug 11-opg.4.1 Aug 11-opg.4.2 Dec 11-opg.4.2 Redskabskompetence Dec 11-opg.4.1 Aug 11-opg.3.1 Aug 11-opg.3.2 Dec 11-opg.1.3 Maj 11-opg.1.3 Aug 11-opg.1.3 Dec 11-opg.2.1 Dec 11-opg.2.4 Maj 11-opg.2.1 Maj 11-opg.2.2 Maj 11-opg.2.3 Maj 11-opg.3.1 Maj 11-opg.3.2 Maj 11-opg.4.1 Maj 11-opg.4.2 Aug 11-opg.2.1 Aug 11-opg.2.2 Aug 11-opg.2.3 Dec 11-opg.3.1 Side 14 af 18

15 I det ovenstående skema er der udelukkende fokuseret på digitale eksamensopgaver uden internetadgang. Alle eksamensopgaver ligger i den skriftlige genre: notat. Generelt kan siges, at kommunikationskompetencen er i spil mange steder også i forbindelse med opgaver, som vi ikke har nævnt ovenfor. Konklusion på anvendelsen af kompetencerne Generelt kan siges, at de forskellige kompetencer alle kommer i spil i hver eneste af de tre eksamenssæt, som vi har undersøgt. Dog i forskellig grad. Som det ses af ovenstående oversigt er der dog nogle kompetencer, der primært knytter an til et særligt emneområde. Således ses det, at tankegangskompetencen som hovedkompetence alene anvendes i relation til spørgsmål omkring virksomheden og samfundet, mens modelleringskompetencen alene anvendes i forbindelse med spørgsmål til strategi. Omvendt trækker de store emner i VØ, såsom økonomiske information om virksomheden, økonomiske analyser og økonomiske beslutninger herunder logistik på rigtig mange af de økonomiske kompetencer og emnerne er dermed også mere repræsenteret i opgavesættene, hvilket dog er naturligt, da det også er de emner, der arbejdes mest med i den daglige undervisning. Side 15 af 18

16 Bilag V7 Kompetenceopgaver i ren form Da gennemgangen af de seneste tre eksamensopgaver viste, at der gøres bruge af alle de økonomiske kompetencer ved løsningen af de stillede eksamensopgaver og vi ikke rigtig på nuværende tidspunkt arbejder med kompetencerne i det daglige på en måde, der er tydelig for eleverne, tænkte vi, at det måtte der gøres noget ved. Ud over at undervise eleverne i kompetenceblomsten og forklare dem indholdet af de forskellige kompetencer, så skulle eleverne gerne mærke kompetencen på deres egen krop. De skulle arbejde indgående med kompetencerne, så eleverne kunne bruge forståelsen af kompetencen til at fastlægge, hvad der var i fokus ved besvarelsen af opgaven, altså som en form for genrefastlæggelse, der kunne hjælpe den ved besvarelsen. Det mente vi var bedst gjort ved at stille mere eller mindre rene kompetenceopgaver til eleverne, forstået på den måde, at der primært var en kompetence i spil ved hver opgave. I forbindelse med udarbejdelse af sådanne opgaver, var det derfor nærliggende at tage udgangspunkt i vores egen analyse af eksamensopgaverne bilag V5- og det kom der nedenstående opgaver ud af: Tankegangskompetencen Redegør med udgangspunkt i virksomhedens hjemmeside for, hvilke forhold i Nilans omverden der har påvirket virksomhedens økonomi de seneste år. Modelleringskompetencen Analyser med udgangspunkt i Nilans hjemmeside og artiklerne konkurrencesituationen i branchen ved hjælp af Porters Five Forces. Med udgangspunkt i de fundne oplysninger om Nilan bedes I redegøre for hvilken vækststrategi Nilan gør brug af. Formidlingskompetence Med udgangspunkt i de beregnede nøgletal skal du skrive et kort notat til Nilans bestyrelse, hvori du redegør for, hvordan virksomhedens økonomiske udvikling har været. Forestil dig at du er direktøren og at din fremtid i virksomheden afgøres af bestyrelsen. Ræsonnementskompetence Udarbejd med udgangspunkt i nøgletallene for og deres hjemmeside en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Nilan for årene 2009, 2010 og Analyser hvordan AG, GR og gearing påvirker egenkapitalens forrentning i Nilan over årene Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål Nilans fremtidsudsigter. Databehandlingskompetence Man forhandler i Nilan bl.a. en pumpe af mærket NL300. Man forventer i det kommende år at sælge stk. af denne pumpetype ved en salgspris på kr pr. stk. De variable omkostninger for NL300 forventes at udgøre kr pr. stk. Beregn det forventede dækningsbidrag i alt for NL300 for det kommende år. Man overvejer i Nilan at gennemføre et større reklamefremstød for pumpen NL300. Reklamefremstødet forventes at beløbe sig til kr Beregn, om reklamefremstødet er lønsomt, hvis man i virksomheden vurderer, at det vil øge afsætningen af NL300 med stk. Beregn, hvor meget afsætningen af NL300 mindst skal stige med, for at man ikke skal tabe på reklamefremstødet. Side 16 af 18

17 Problembehandlingskompetencen Nilans ejer, Torben Andersen, vil gerne starte en virksomhed som skal sælge solcelleanlæg i Danmark. Vurder hvilken ejerform Torben Andersen bør vælge til sin nye virksomhed. Torben Andersens har fundet en leverandør i Kina som kan levere billige solcelleanlæg. Redegør for, om der er andre forhold end de økonomiske, virksomheden bør tage hensyn til ved valg af leverandør. Praktisk erfaring med kompetenceopgaverne Ovennævnte opgaver kan bruges til at introducere kompetencebegreberne og forstå hvad de enkelte kompetencer omfatter. Men for give eleverne de nævnte kompetencer, så skal der arbejdes med mange forskellige opgaver indenfor de forskellige kompetencer og med opgaver hvor flere kompetencer kommer i spil samtidig. Side 17 af 18

18 Side 18 af 18

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2018 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

Erhvervscase Fællesintroduktion

Erhvervscase Fællesintroduktion Erhvervscase 2016 Fællesintroduktion 1. Hvad er Erhvervscase 2. Formålet med Erhvervscase? 3. Hvordan foregår projektet? 4. Hvad er en Erhvervscase? 5. Det endeligt produkt 1. HVAD ER ERHVERVSCASE? læren

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer

Virksomhedsøkonomi niveau B I opgavesættet til VØ B er case virksomheden Active Sportswear Int Holding A/S og omfatter i øvrigt følgende temaer Evaluering af skriftlig eksamen i virksomhedsøkonomi sommeren 2017 Evalueringen af skriftlig eksamen sommeren 2017 i virksomhedsøkonomi niveau A og B omfatter en kort karakteristik af opgaverne, censorernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Virk.øko A ved pkt Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Virk.øko A Poul Kjær Torbensen (pkt) 3c16 Forløbsoversigt (4) Forløb

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Vil du anvende matematikken som pædagogisk/fagligt redskab her?

Vil du anvende matematikken som pædagogisk/fagligt redskab her? Vil du anvende matematikken som pædagogisk/fagligt redskab her? 1 Vil du anvende matematikken som pædagogisk/fagligt redskab her? 2 Vil du anvende matematikken som pædagogisk/fagligt redskab her? 3 Vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014-15, maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx VØ

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK

TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK TANKERNE BAG DE NYE VEJLEDENDE SÆT I MATEMATIK De foreliggende vejledende sæt i matematik er gældende fra sommeren 2012 på matematik B og sommeren 2013 på matematik A. Der er en del ændringer i forhold

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen

Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Virksomhedsøkonomi Skriftlig eksamen Prøvebilledet for virksomhedsøkonomi maj 2017 Virksomhedsøkonomi B og A 2 Skriftlig prøve Grundlaget for den skriftlige prøve er er et centralt stillet opgavesæt. Prøvens

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Eckardt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, skoleår 11/12 Institution Zealand Business College - Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 til

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 pr. 30. september 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Uddannelsescenter Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Studieområde 2 - Erhvervscase Birthe

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for fhh13s210 VIØ B (skoleår 2010/2011)

Undervisningsbeskrivelse for fhh13s210 VIØ B (skoleår 2010/2011) Undervisningsbeskrivelse for fhh13s210 VIØ B (skoleår 2010/2011) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Maj/juni Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Maj/juni Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi A David Pedersen fhh13c312

Læs mere

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd 1. Karakteristik af virksomheden 6. 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. 8. 3. Virksomhedens udfordringer 4. Analyse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Den skriftlige prøve i proces

Den skriftlige prøve i proces Den skriftlige prøve i proces International økonomi A xx maj 2020 Prøveform a) 09.00-09.45 Opgavetekst udleveres 10.00 14.45 Bilagsmateriale udleveres Prøveform b) 9.00-10.30 Eleverne læser og diskuterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Januar 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2018) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh10a309

Virksomhedsøkonomi - fhh10a309 Virksomhedsøkonomi - fhh10a309 Termin 2007-2008 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A Lotte Inger Holm-Nielsen Virksomhedsøkonomi

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016

RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 1 RÅD OG VINK OM EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B 2016 GENERELT VEDR. EKSAMEN PÅ PSYKOLOGI B Psykologi B har synopsisprøve, dvs. eksaminanderne får udleveret prøvematerialet mindst 24 timer før selve eksamen. Se

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

FoU - Ny skriftlighed

FoU - Ny skriftlighed Projektdeltagere Undervisere på Learnmark Horsens Virksomhedsøkonomi: Ole Reinholdt Jensen og Berit Donbæk Afsætningsøkonomi: Merete Kjerkegaard Nielsen International Økonomi: Jens Krøjgaard Matematik:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere