Resultatopgørelser i kr. 20x1 20x2 20x3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3"

Transkript

1 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Resultat før finansielle poster Renter m.m Årets resultat Uddrag af balance i kr. Aktiver Gæld Udarbejd en analyse af rentabilitet og indtjening og kommenter disse Hvad skal virksomheden gøre for, at den stigende omsætning også resulterer i stigende indtjening. Opgave 11.2 For de seneste tre år foreligger der nedenstående beregninger. 20x3 20x4 20x5 Afkastningsgrad 12% 15% 18% Overskudsgrad 6% 7,5% 9% Aktivernes omsætningshastighed 2g 2g 2g Egenkapitalens forrentning 24% 27% 28% Dækningsgraden 45% 48% 51% Kapacitetsgraden 1,56 1,67 1,78 Indekstal Omsætning Kapacitetsomkostninger

2 Udarbejd en fyldestgørende rapport med kommentarer til ovenstående nøgletal. Herunder skal du nævne, hvilke forhold du særligt vil fremhæve set i relation til de mulige investorer, der skal læse rapporten Angiv for hvert af de tre år i hvilket interval gældsrenten befinder sig Anfør indenfor hvilket område du kunne tænke dig yderligere oplysninger for bedre at kunne svare på eventuelle spørgsmål fra de mulige investorer. Opgave 11.3 Du er blevet ansat i en turistvirksomhed med ansvar for økomien. Fra et konkurrerende firma har du fået fat i nedenstående nøgletal fra de seneste 3 år. 20x1 20x2 20x3 Afkastningsgrad 15% 16% 20% Aktivernes omsætningshastighed 2g 2g 2g Dækningsgraden 40% 42% 44% Du har ikke mulighed for at se regnskaberne for de pågældende år, så ud fra ovenstående nøgletal bedes du beregne: Overskudsgraden for hvert år Kapacitetsomkostningernes andel i procent af omsætningen. De variable omkostningers andel i procent af omsætningen. Kapacitetsgraden Kommenter udviklingen i indtjeningen i den udstrækning nøgletallene tillader. Du skal ikke beregne flere nøgletal Hvis du forudsætter, at aktivernes omsætningshastighed er uændret i 20x4, og at dækningsgrad og kapacitetsomkostninger i procent af omsætning er henholdsvis 46% og 35%, hvor stor skal overskudsgraden så være i 20x4. 2

3 Opgave 11.4 For en restaurant er der gennem de seneste 3 år foretaget følgende beregninger. 20x1 20x2 20x3 Dækningsgraden 60% 58% 56% Kapacitetsomkostninger i % af omsætning 40% 42% 44% Beregn for hvert af årene: Overskudsgraden Kapacitetsgraden De variable omkostningers andel i procent af omsætningen I samme periode er der for restauranter af samme størrelse foretaget en beregning af gennemsnitlige nøgletal (normtal) som følger: 20x1 20x2 20x3 Dækningsgrad 60% 62% 64% Overskudsgrad 20% 22% 24% Med baggrund i de beregnede nøgletal skal du angive 4 mulige årsager til, at vort hotel har klaret sig dårligere end gennemsnittet. 3

4 Opgave 11.5 I rejsebureauvirksomheden "Rejs ud" har man for årene 20x5-20x7 udarbejdet følgende talmateriale, der skal danne udgangspunkt for en analyse af rentabilitet og indtjening. Resultatopgørelse i kr. 20x5 20x6 20x7 Nettoomsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomk Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Renteomkostninger o.l Årets resultat Uddrag af balance i 1.000kr. Egenkapital Gæld Ialt Analyser rentabilitet og indtjening og kommenter analyserne. Opgave 11.6 I turoperatørvirksomheden "Se dig om" har man for årene udarbejdet følgende talmateriale, der skal danne udgangspunkt for en analyse af rentabilitet og indtjening. Resultatopgørelse i kr. 20x5 20x6 20x7 Nettoomsætning Variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomk Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Renteomkostninger o.l Årets resultat Uddrag af balance i 1.000kr. Aktiver Gæld Analyser rentabilitet og indtjening og kommenter analyserne. 4

5 Opgave 11.7 Fra et museums regnskabsanalyse foreligger der følgende nøgletal fra de foregående år: Afkastningsgrad 10% 16% Overskudsgrad 8% Aktivernes omsætningshastighed 2g 2,5g 20% Dækningsgrad 85% Variable omkostninger i procent af omsætning Kapacitetsomkostninger i procent af omsætning 72% Kapacitetsgrad Resultat før renter i procent af omsætning 6% Udfyld de tomme felter med de beregnede nøgletal. 5

6 Opgave 11.8 Priserne for at komme ind i en attraktionspark, hvor de samlede aktiver udgør kr. 10 mill. kr. bliver for voksne kr. 100 og for børn kr. 60. Begge beløb er inkl. moms og dækker alle forlystelser. Man regner med, at der kommer dobbelt så mange børn som voksne. Afkastningsgraden skal udgøre 8%. Overskudsgraden skal udgøre 4% Beregn hvor stor omsætningen ekskl. moms i parken skal være for at ovenstående krav til nøgletal opfyldes. Den samlede omsætning vil bestå af både indtægter fra diverse kiosker, boder m.m.kiosker, boder m.m. forventes at give en samlet omsætning på 5 mill. kr. med en dækningsgrad på 60% Beregn hvor mange børn og voksne, der skal besøge parken, når ovenstående nøgletal skal være som anført Opstil i hele tusinde kroner resultatbudget til resultat før renter, idet der, på grund af manglende oplysninger, ikke angives indtjeningsbidrag. Opgave 11.9 Hotel "Ristinge Strand" Hotellet er i øjeblikket til salg, og en seriøs køber er i forvejen med i et destinationssamarbejde. Inden denne køber træffer afgørelsen om et eventuelt køb, skal du foretage en analyse af de sidste 3 års regnskaber Du skal analysere rentabiliteten, indtjeningen og kapitaltilpasningen, og dinne kommentarer skal indeholde forslag til, hvilke oplysninger der yderligere skal fremskaffes, inden beslutningen kan tages. Endvidere skal du udlukkende ud fra analysen enten anbefale et køb eller fraråde dette. 6

7 Uddrag fra renskaberne er vist nedenfor. Uddrag fra resultatopgørelser i hele tusinde kroner. 20x2 20x3 20x4 Omsætning variable omkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Årets resultat Uddrag fra balancer i hele tusinde kroner. 20x2 20x3 20x4 Aktiver Gæld Opgave Du har fået et tilbud om at blive medejer af et sommerland, som har eksisteret i 3 år. I forbindelse med dine overvejelser vil du naturligvis være interesseret i at undersøge, hvorledes de 3 år er forløbet. Du skal derfor med udgangspunkt i nedenstående sammendrag af regnskaberne for de 3 år udarbejde følgende: En kommenteret analyse af rentabiliteten En kommenteret analyse af indtjeningen En konklusion af hvilken det fremgår, om du ud fra dine beregninger vil være interesseret og hvorfor/hvorfor ikke. 7

8 Alle tal er i hele tusinde kroner. 20x5 20x6 20x7 Omsætning variable omk = Dækningsbidrag kontante faste omk = Indtjeningsbidrag afskrivninger = Resultat f. renter Renter = Årets resultat Egenkapital Gæld Uanset om du beslutter dig for at indtræde i firmaet eller ej, har du en ide til at skabe en større omsætning i sommerlandet. Du har nemlig udviklet et helt nyt produkt som kaldes en "sommerlandsgodbid". I forbindelse med et salg af disse oplyses følgende: Materialer pr. enhed kr. 3,75 ekskl. moms. Løn til personale kr. 60 pr. time. Salgspris pr. enhed kr. 10 incl. moms Opstil en kalkulation for en "sommerlandsgodbid" efter dækningsbidragsprincippet og beregn dækningsgraden. (1 dec.) Opstil en kalkulation for en "sommerlandsgodbid" efter fordelingsprincippet, når der forventes et salg på 20 stk. pr. time. Beregn nettofortjeneste i % af salgspris ekskl. moms. (1 dec.) 8

9 Opgave Forventninger til rentabilitet og indtjening i et nyt konferencecenter. Investorerne har opstillet følgende forventninger til rentabilitet og indtjening. Afkastningsgraden første år skal mindst udgøre 17%. Omsætningen i første år budgetteres til kr ekskl. moms, og den samlede investering udgør kr ekskl. moms Hvor meget skal overskudsgraden være 1. år såfremt afkastningsgraden skal være 17%. I løbet af de første 5 år skal afkastningsgraden stige til mindst 22%. Dette betyder, at der skal ske forbedringer i såvel indtjening som kapitaltilpasning Anfør 3 mulige forbedringer, der vil påvirke indtjeningsevnen og dermed overskudsgraden Anfør 3 mulige forbedringer, der vil påvirke kapital-tilpasningen og dermed aktivernes omsætningshastighed. Egenkapitalens forrentning skal gennem hele perioden ligge over afkastningsgraden Er der andre forhold end indtjening og kapitaltilpasning, der påvirker egenkapitalens forrentning? Opgave Analyse i forbindelse med anlæg af golfbane. Inden der træffes beslutning om anlæg af golfbanen ønskes der en grundig analyse af de forventede økonomiske konsekvenser. Der er derfor indsamlet og bearbejdet information om de første 3 leveår for golfbanen, ligesom der er tilvejebragt nogle gennemsnitstal for golfbaner med udgangspunkt i 20x1. Bestyrelsen ønsker, at der i de første 3 år ikke hæves af overskuddet. 9

10 10a. Forventede resultater i hele tusinde kroner: 20x3 20x4 20x5 Omsætning Resultat før renter renter Årets resultat Egenkapital ultimo Gennemsnitsnøgletal for golfbaner i 20x1: Afkastningsgrad 8% Egenkapitalforrentning før skat 12% Overskudsgrad 16% Foretag en analyse af den forventede rentabilitet, når der som udgangspunkt ønskes samme omsætningshastighed for aktiverne i alle år, som den der er ved gennemsnitsnøgletallene Kommenter udviklingen i nøgletallene og sammenlign denne med gennemsnitsnøgletallene. Opgave Vurdering af lønsomhed i et nyt aktivitetscenter Investorerne har samtidig med dette projekt set på andre alternative investeringsmuligheder. De har et ønske om, at få den samlede investerede kapital (aktiverne) kr. 50 mill. forrentet med 12% p.a. Der indskydes kr. 10 mill. i egenkapital, og der optages et 20 årigt annuitetslån på kr. 40 mill. til kurs 100 med en halvårlig ydelse og en årlig rente på 7,5% Ud fra ovenstående forudsætninger ønskes en beregning af, hvor stor forrentningen af egenkapitalen bliver det første år Hvilke forhold kan få indflydelse på den beregnede egenkapitalforrenting i forbindelse med den påtænkte investering, således forrentningen bliver lavere. Nævn mindst 3 forhold Såfremt aktivernes omsætningshastighed forventes at udgøre 0,5 gange ønskes en beregning af overskudsgraden. 10

11 Opgave Nedenfor er anført resultatbudgetter og hovedtal fra balancen ultimo for et lille museum for de første 5 år. Alle beløb er i hele tusinde kroner. 20x0 20x1 20x2 20x3 20x4 Omsætning variable omkostninger Dækningsbidrag kontante kapacitetsomk Indtjeningsbidrag afskrivninger Resultat før renter renter Årets resultat Egenkapital Gæld Beregn hvor stort et beløb af årets resultat, der forventes udbetalt til ejerne i hver af de sidste 4 år, idet der ikke indskydes ny egenkapital i perioden. 11

12 Opgave Nedenfor er anført resultatbudgetter for en attraktion bestående af såvel entré, biograf, souvenirbutik og restaurant for de første 3 år i hele millioner kroner. 1. år 2. år 3. år Omsætning variable omkostninger = Dækningsbidrag kontante kapacitetsomkostninger = Indtjeningsbidrag afskrivninger = Resultat før renter Foretag en analyse af indtjeningen og kommenter denne Anfør mulige årsager til udviklingen i dækningsgraden, idet det kan oplyses, at entréprisen for de første 3 år holdes uændret. 12

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste

3. Omkostninger. Opgave 3.1. Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste 3. Omkostninger Opgave 3.1 Afkryds i nedenstående skema, hvorvidt der er tale om variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger/faste omkostninger. Omkostning Husleje Råvarer til et måltid Rengøring

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Sammenhæng. Mål. Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Sammenhæng. Mål. Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i Fag: Klasse: Lærer: Virksomhedsøkonomi B as2hhib

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere