Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 25% Opgave 2 25% Opgave 3 25% Opgave 4 25% I alt 100% Til prøven er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr. 356 af 19. maj Onsdag den 30. maj 2007 Kl Side 1 af 6

2 Virksomhedsbeskrivelse Virksomheden SUNKIST A/S er en større dansk virksomhed, der sælger forskellige produkter til solafskærmning - persienner, solfilm, markiser etc. Der er dels tale om egne producerede varer og dels om handelsvarer. Produkterne afsættes dels på det danske marked og dels på flere europæiske markeder - hovedsageligt Vesteuropa. På grund af stigende konkurrence fra både danske og udenlandske virksomheder har afsætningen gennem de seneste 5-6 år været faldende, og resultaterne de enkelte år har ligget tæt på nul. Man er i ledelsen klar over, at det vil være nødvendigt at gøre forskellige tiltag for at forbedre indtjeningen, hvorfor man bl.a. overvejer at udvide afsætningen til også at omfatte de østeuropæiske markeder samt at benytte sig af outsourcing. Selvom der har været en række mindre gode år, har man stadig som mål, at afkastningsgraden skal udgøre 15%, egenkapitalens forrentning 20%, samt at soliditetsgraden ikke må være mindre end 30%. Resultatet før skat for det senest afsluttede regnskabsår blev et mindre overskud på kr. 5 mio. Balancen pr udviste følgende hovedposter: kr. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Virksomheden har i 2006 betalt 5% i rente af langfristede gældsforpligtelser og 6,5% i rente af rentebærende kortfristede gældsforpligtelser. Rentebærende kortfristede forpligtelser udgjorde pr kr.160 mio. Opgave 1 I forbindelse med udvidelsesplanerne for markederne i Østeuropa har man undersøgt afsætningsmulighederne i Ungarn og Tjekkiet. På grundlag af markedsundersøgelsen, der kostede kr har man konkluderet, at det de næste 6 år vil være muligt at opnå følgende samlede dækningsbidrag i de to lande: År kr Side 2 af 6

3 For at gennemføre salget til de to områder kræves det imidlertid, at der placeres et lager i enten Ungarn eller Tjekkiet, ligesom der skal oprettes et salgskontor i både Ungarn og Tjekkiet. Det anslås at det vil koste i alt kr. 3 mio. at oprette de to salgskontorer, medens oprettelse af lagerfaciliteterne vil koste kr. 1 mio. Af de samlede udgifter til etablering af salgskontorer og lager udgør depositum for lejede lokaler kr , hvoraf man regner med at få halvdelen tilbage ved fraflytning. Det vil desuden blive nødvendigt at gennemføre en markedsføringskampagne ultimo 2007 til kr. 2 mio. Det anslås, at der fra starten (primo 2008) skal være et varelager til en værdi af kr. 5 mio, og at der konstant skal være et lager af denne størrelse. Ved ophør vil lageret kunne realiseres til kostprisen. Til driften af salgskontorer og lager samt løbende markedsføring regnes med årlige omkostninger på kr Beregn den interne rente ved etablering i Ungarn og Tjekkiet 1.2 Hvad forstås der ved en investerings "interne rente"? 1.3 Under henvisning til bl.a. virksomhedsbeskrivelsen ønskes en vurdering af den interne rente ved etableringen i Ungarn/Tjekkiet, herunder om investeringen kan anses som anbefalelsesværdig. Opgave 2 Virksomheden har nu besluttet, at man vil etablere sig i Ungarn/Tjekkiet, og man skal derfor nu finde ud af, hvorledes investeringen skal finansieres. 2.1 Giv på baggrund af virksomhedens kapitalstruktur og hensynet til soliditet og rentabilitet en vurdering af, hvorledes investeringen bør finansieres. Til brug for de videre overvejelser har virksomheden indhentet følgende finansieringstilbud: 1) Annuitetslån Nom. kr , 5% p.a., kvartårlig ydelse, kurs 98, løbetid 6 år Omkostninger ved låneoptagelse kr Sikkerhed: pant i fast ejendom 2) Stående lån Obligationslån, løbetid 6 år, kvartårlig ydelse, garanteret provenu kr Lånet er baseret på 5% obligationslån til kurs 97. Omkostninger ved låneoptagelse kr Sikkerhed: pant i fast ejendom 2.2 Beregn for hvert af de to tilbud ydelse samt effektive rente. Side 3 af 6

4 Såfremt man benytter sig af et af tilbuddene, skal de kvartårlige ydelser betales over virksomhedens kassekredit, hvor man betaler 6,0% p.a. i rente med kvartårlig tilskrivning. 2.3 Hvilket at tilbuddene er mest fordelagtigt set ud fra en beregning af kapitalværdien af ydelserne? 2.4 Med baggrund i den konkrete situation ønskes belyst, hvorledes udviklingen i betalingsstrømmene fra henholdsvis finansiering og investering kan påvirke virksomhedens valg af finansiering, og om der kan lægges vægt på andre kriterier end de rent omkostningsog likviditetsmæssige ved valg af finansieringstilbud. Opgave 3 I forbindelse med planlægningen for 2. halvår af 2007 er man løbet ind i et kapacitetsproblem, idet en underleverandør af motorer, der benyttes til en ny model markise med automatisk ind- og udrulning, har meddelt, at han maksimalt kan levere stk. det næste halve år. Der bruges kun en motor pr. markise. Den pågældende markise markedsføres i Danmark, Tyskland og England, og der antages at gælde følgende sammenhæng mellem pris og afsætning: Pris kr. pr. stk. afsætning i stk. Danmark Tyskland max England max De variable omkostninger er kalkuleret til kr pr. stk. På grund af særlige forhold herunder øgede fragtomkostninger må der ved salg til England regnes med yderligere variable omkostninger på kr Beregn den optimale afsætning fordelt på markeder under hensyn til knapheden på motorer. 3.2 Beregn det samlede dækningsbidrag jf. opg. 3.1 De pågældende motorer kan imidlertid også leveres fra en anden underleverandør, hvor motorerne dog er væsentlig dyrere end hos den sædvanlige leverandør, hvor de koster kr pr. stk. Virksomheden har netop fra den anden leverandør modtaget et tilbud på et parti på stk. motorer. 3.3 Hvad er den højeste samlede pris virksomheden kan tilbyde at betale for partiet på stk. motorer? 3.4 Redegør for, hvorledes et eventuelt indkøb af motorer i henhold til opg. 3.3 vil påvirke virksomhedens lageromkostninger Side 4 af 6

5 Opgave 4 I virksomheden har man gennem nogen tid haft mistanke om, at et af produkterne - et lamelgardin - ikke gav den forventede indtjening i henhold til forkalkulationen. Forkalkulation for 1 meter lamelgardin, længde 2,30 meter: Omkostningsart Teknisk Standardpris I alt standard Gardinstof 2.30m 2 á kr. 80,00 kr. 184,00 Glidestang 1 meter á kr. 90,00 kr. 90,00 Glidere 10 stk. á kr. 0,50 kr. 5,00 Bånd 6 m á kr. 0,50 kr. 3,00 Løn 1/2 time á kr. 250,00 kr. 125,00 I alt kr. 407,00 Budgetteret salgspris - pr. løbende meter: kr. 638,00 For 1. kvartal 2007 har man endvidere registreret følgende: Budgetteret afsætning m Faktisk afsætning m Faktisk omsætning kr Indkøb: Gardinstof: m 2 til en pris af kr Glidestang: m til en pris af kr Glidere: stk. til en pris af kr Udleveret fra råvarelager til produktionsafdelingen: Gardinstof m 2 Glidestang m Glidere stk. Bånd m Beholdninger: Primo Ultimo Varelagerbeholdninger: Gardinstof m m 2 Glidestang m m Glidere stk stk. Bånd m m Varer under fremstilling m 980 m Færdigvarelager m m I varer under fremstilling indgår arbejdsløn med 50% både primo og ultimo, medens øvrige variable omkostninger indgår med 100%. Side 5 af 6

6 Udbetalt arbejdsløn i perioden: timer med i alt kr Forbrugt arbejdsløn i perioden i.h.t. arbejdssedler: timer Der var primo skyldig arbejdsløn for 290 timer og ultimo for 240 timer. Færdigproduceret m lamelgardiner 4.1 Opstil kortperiodisk resultatopgørelse med kontrol for lamelgardiner for 1. kvartal. 4.2 På baggrund af den udarbejdede kontrol ønskes en redegørelse for, hvilke væsentlige årsager, der kan være til, at indtjeningen ikke er som forventet. Side 6 af 6

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN

TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE DER ER REGISTRERET I FONDEN BLA. VEDR. FONDENS TILSYN Praktisk vejledning vedrørende problemstillinger som rejseudbyderne støder på i hverdagen i forhold

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere