Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV). 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ingen supplerende bemærkninger. 4. Uddannelsens struktur Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb Skole Skole uger uger Hovedforløb praktik 7 praktik 8 praktik 6 praktik 4 praktik NB! Valgfri specialefag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Ingen bemærkninger 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 1

2 I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Talentspor indgår ikke denne uddannelse Skema 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Talentspor indgår ikke i denne uddannelse Skema 4: Eux, den gymnasiale del Eux indgår ikke i denne uddannelse I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til kompetencemålet; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. og beviser mv. Grundlaget for bedømmelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i bekendtgørelse xxx 6, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Til 6 stk. 3 om svendeprøven for specialet modelsnedker: Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. 2

3 Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Censorvejledning Det faglige udvalg har udarbejdet censorvejledning som kan rekvireres ved henvendelse til Industriens Uddannelser SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. [Fagnavn] Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid Grundfag 5 Specialet modelsnedker Materialeforståelse 1, 2, 3, 4 1 X Stil, form og farve 1, 2, 3, 4 1,5 X Iværksætteri og innovation, niveau F 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 X Samfundsfag, niveau F 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1,5 X Uddannelsesspecifikke fag 8 Kvalitetsteknik 1, 2, 3, 7, 8 Rutineret 1 X Støberiteknik 1, 2, 3, 4 Rutineret 1 X CNC 1, 2, 3, 4 Begynder 1 X CAD-CAM teknik 1, 2, 3, 4 Begynder 1 X Modelteknik A 1, 2, 3, 4 Begynder 3 X CAD A 1, 2, 3, 4 Rutine 1 X CAD B 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 X Modelteknik B 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 1 X Modelteknik C 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 2,5 X Modelteknik D 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Avanceret 2,5 X Uddannelsesspecifikke valgfri specialefag 2 3

4 Svejsning i aluminium 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Begynder 1 X Slibning og finish 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 0,6 X Brug og vedligeholdelse af håndværktøj 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Begynder 0,4 X Sprøjtemaling 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Begynder 0,4 X Truckhåndtering 10 Begynder 0,2 X Udvidet maskinteknik 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 0,6 X Prototyper af emner 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 1 X Valgfag 3 X Skoleuger samlet 25 4

5 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Specialet Modelsnedker Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Modelteknik C Avanceret 2,5 Modelteknik C Rutineret Modelteknik D Ekspert 2,5 Modelteknik Avanceret 5

6 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. [Fagnavn] Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid Specialet modelsnedker Grundfag 5 Materialeforståelse 1, 2, 3, 4 1 X Stil, form og farve 1, 2, 3, 4 1,5 X Iværksætteri og innovation, 5, 6, 7, 8, 9, 1 X niveau F 10, 11 Samfundsfag, niveau 5, 6, 7, 8, 9, 1,5 X F 10, 11 Uddannelsesspecifikke 8 fag Kvalitetsteknik 1, 2, 3, 7, 8 Rutineret 1 X Støberiteknik 1, 2, 3, 4 Rutineret 1 X CNC 1, 2, 3, 4 Begynder 1 X CAD-CAM teknik 1, 2, 3, 4 Begynder 1 X Modelteknik A 1, 2, 3, 4 Begynder 3 X CAD A 1, 2, 3, 4 Rutine 1 X CAD B 1, 2, 3, 4 Avanceret 1 X Modelteknik B 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 1 X Modelteknik C 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Modelteknik D 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 2,5 X Avanceret 2,5 X Uddannelsesspecifikke valgfri specialefag Svejsning i aluminium 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 2 Begynder 1 X Slibning og finish 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Brug og vedligeholdelse af håndværktøj 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Sprøjtemaling 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 0,6 X Begynder 0,4 X Begynder 0,4 X 6

7 Truckhåndtering 10 Begynder 0,2 X Udvidet maskinteknik 1, 2, 3, 4, Rutineret 0,6 X 10, 11, 12 Prototyper af emner 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 Rutineret 1 X Valgfag 0 X Skoleuger samlet 22 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Specialet Modelsnedker Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Modelteknik C Avanceret 2,5 Modelteknik C Rutineret Modelteknik D Ekspert 2,5 Modelteknik Avanceret 7

8 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skema 3a er ikke medtaget da der ikke er talentspor på denne uddannelse SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Skema 3b er ikke medtaget da der ikke er talentspor på denne uddannelse 8

9 SKEMA 4 - Eux Skema 4 er ikke medtaget da der ikke er EUX på denne uddannelse 9

10 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Eleven kan løse opgaver vedr. tegningslæsning Eleven kan betjene branchens gængse håndværktøjer Eleven kan fremstille modeller for kerner til støbeforme Eleven kan anvende branchens maskiner Eleven kan anvende enkle støbeprocesser Eleven kan arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejdet i virksomheden Eleven kan arbejde kvalitetsbevidst, overholde kvalitetskrav og udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystemer Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder, myndigheder og kollegaer Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Specialet modelsnedker X X X X X X X X 10

11 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 11

12 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 12

13 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. Fagbeskrivelser Kommunikation, Ledelse og Innovation. Fag nr. NYT NUMMER Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt søgefunktioner og forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer i relation til beslagsmedebranchen. Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau f.eks. brev og mail. Eleven kan planlægge og tilrettelægge arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde, både på kort og langt sigt. Eleven kan føre optegnelser over klienter, heste og udført arbejde og arkivere disse på en hensigtsmæssig måde både for nuværende og kommende klienter/patienter. Eleven kan udføre systematisk arkivering med henblik på etablering af præcise og tilstrækkelige journaloptegnelser. Eleven kan planlægge sine arbejdsopgaver med fokus på sikkerhed for heste og mennesker, på pakning af bil samt geografiske, logistiske, arbejdsretslige og miljømæssige hensyn. Der gives bestået / ikke bestået karakter for dette fag. Håndtering af heste & Ergonomi. Fag nr. 482 Begynder Vejledende varighed 1 uge 13

14 Mål Eleven kan omgås heste på en sikker og forsvarlig måde ud fra sit kendskab til hestens naturlige adfærdsmønstre. Eleven har kendskab til forskellige hesteracer. Eleven har kendskab til forskellige hestesports-grene og de specielle behov for hest og bruger. Eleven har kendskab til hestens skelet og muskelsystem, fordøjelsesog luftvejsorganer samt nerve- og blodkarsystem. Eleven har en forståelse af hvorledes hesten bevæger sig. Eleven har kendskab til problemer og sygdomme i bevægelsesapparatet hos de enkelte typer af heste eventuelt forårsaget af træning og brug. Eleven har kendskab til Barfodskonceptet og de specielle krav til underlag, bevægelse, fodring og brug herunder anvendelse af forskellige boots. Eleven kan vejlede (herunder henvise til rådgivere) hesteejere på baggrund af sin viden om hestens adfærd og behov ud fra sit kendskab til følgende: Håndtering Adfærd Fodring Management Lovgivning Foldkvalitet Sygdomsforebyggelse Forskellige hestesportsgrene og de specielle behov for hest og bruger Eleven kan, i samarbejde med ejer/bruger og dyrlæge, optimere pasning af såvel den enkelte hest, som hele besætningen. Eleven kan anvende sin viden om, sit kendskab til og sin forståelse af sporten og de specielle behov for hest og bruger, til at optimere beskæring, valg af beslag og beskæring/beslagperioder. Eleven kender beslagsmedens ansvar og regler vedr. arbejdsmiljø. Eleven har kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejdet med heste. Eleven anvender sin viden om arbejdets belastninger. Eleven har kendskab til metoder for forebyggelse af skader og opretholdelse af sundhed i udførelsen af jobbet som beslagsmed Eleven kan forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen, samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejdet i beslagsmedebranchen. Eleven kan begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse i beslagsmedebranchen. 14

15 Der gives bestået / ikke bestået karakter for dette fag. Vurdering af benstillinger, tåakser og hovformer. Fag nr. 483 Begynder Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven kan fremvise og mønstre heste herunder føl med henblik på vurdering af benstilling, tåakser og hovformer. - Eleven kan identificere relevante anatomiske strukturer neden for has og forknæ, både på levende hest og præparat. - Eleven kender betegnelser for afvigende benstillinger. - Eleven forstår begrebet tåakse, og kan anvende dette i praksis herunder ved vurdering af statisk og dynamisk balance. - Eleven har kendskab til den normale hovform, herunder raceforskelle. Der gives standpunktskarakter for dette fag. Beskæring af rask hest. Fag nr. 484 Begynder Vejledende varighed 3 uger Mål - Eleven kan efter undersøgelse af en raske heste og føl beskære denne korrekt under hensyn tagen til race, alder og brug. - Eleven kan aftage gammelt beslag på korrekt måde. - Eleven kan vurdere det slidte beslag og anvende de oplysninger der findes i dette. - Eleven har forståelse for hornets opbygning og vækst. - Eleven har forståelse for spillet i hoven, samt konsekvenser af forskellige beskæringsfejl. - Eleven kan håndtere og vedligeholde relevant værktøj - Eleven kan optimering sin arbejdsstilling i forbindelse med beskæringen. - Eleven kender beslagsmedens ansvar Der gives standpunktskarakter for dette fag. Fremstilling og pålægning af regelret beslag nr. 570 Begynder Vejledende varighed 3 uger Mål - Eleven kan, efter undersøgelse af en rask hest med normale hove, tilpasse maskinfremstillet beslag alternativt tage mål til og tildanne parallelsko. - Eleven kan anvende både varm og kold tilpasning, og kan redegøre for fordele og ulemper ved hver af de 2 metoder. - Eleven kan pålægge beslagene på en sikker måde således at optimal hovfunktion bevares. Eleven kan placere sømmene korrekt - Eleven kan anvende sin viden om sømstik og sømtryk, herunder diagnostik og behandling. 15

16 - Eleven kender beslagsmedens ansvar Der gives standpunktskarakter for dette fag. Sygdomme i hoven I nr. 571 Begynder Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan, under undersøgelse og beskæring af tilsyneladende rask hest, identificere og behandle eller rådgive om hovbylder, sur stråle, spalter, stengalle, forskydninger i hornkapslen samt løs og hul væg på grundlag af sit kendskab til anatomi, funktion og hestehold. - Eleven kan vurdere de mulige behandlinger herunder afgøre nødvendigheden af at tilkalde dyrlægen. Eleven har basalt kendskab til brug af limsko, kunsthorn, boots mm. - Eleven kender beslagsmedens ansvar Der gives standpunktskarakter for dette fag. Bundne specialefag: For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af beslagsmedeuddannelsen undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Grundsmedning nr Rutineret Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven opnår kendskab til og kompetence i at smede i forskellige ståltyper, herunder læres strækning, stukning og bøjning af materialet. Der opnås forståelse for hvilken indvirkning opvarmning har på stålet. Eleven kan anvende normalisering, anløbning og hærdning af enkelte ståltyper og opnår færdighed i essesvejsning. - Eleven kan planlægge, opmåle og udføre enkle fremstillingsopgaver relevante for beslagsmede. Eleven opnår herved forståelse for anvendelse, fremstilling samt vedligeholdelse af det anvendte værktøj. - Eleven kan sikkert og forsvarligt deltage i arbejdet på et smedeværksted. Eleven kan samarbejde og udføre dette arbejde energi- og miljøbevidst samt overholde sikkerheds- og miljøkrav ved arbejdsopgaverne, herunder ved brug af gas- og kulesser. Der gives standpunktskarakter for dette fag. Fremstilling af sygebeslag nr. 580 Avanceret Vejledende varighed 3 uger Mål - Eleven kan, i samarbejde med ejer/bruger og dyrlæge, fremstille, tilpasse og vedligeholde syge- og specialbeslag. 16

17 - Eleven kan anvende sin viden på grundlag af sit kendskab til og forståelse af sporten og de specielle behov for hest og bruger. - Eleven kan anvende både varm og kold tilpasning, og kan redegøre for fordele og ulemper ved hver af de 2 metoder med udgangspunkt i sit kendskab til jern (materiale) og smedning og det værktøj der hører til. - Eleven kan udføre korrekt placering af, søm, optog, materialevalg (jern/stål/aluminium/plast/kunsthorn). - Eleven kan tilpasse beskæring og beslag under nøje hensyntagen til vægtbæring, overrulning og landing ud fra sin viden om forskellige materialers egenskaber til en given opgave. - Eleven har kendskab til beslagets historie og udviklingen gennem tiden. Der gives standpunktskarakter for dette fag. Afvigelser i hovkapslens form. Nr. 577 Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan, ved undersøgelse af hesten, identificere forskellige afvigende hovformer og forskydninger i hovkapslen (platfod, fuld-hov, skæv hov (fysiologisk vs. sygelig/patologisk), krum hov, forsnævret hov, stejl hov, hældende hov) Eleven kan ud fra sin viden om disses opståen udføre beskæring samt udforme og anlægge passende beslag, samt rådgive om hestens videre brug. - Eleven kan vurdere hvornår det er indiceret at inddrage en dyrlæge i forløbet. - - Eleven kan anvende syge- og special-beslag, pakning, såler, frilægning, nitning. Eleven kan analysere hornvækst reaktioner på grundlag af et indgående kendskab til hovmekanismen (spillet i hoven) og de store fysiske og miljømæssige belastninger hoven udsættes for. - Eleven kender beslagsmedens ansvar. Der gives standpunktskarakter for dette fag. Sene- og ligamentskader. Nr.594 Avanceret Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan samarbejde med dyrlægen omkring behandling af skader i hestens sener og ligamenter på grundlag af en forståelse for anatomi og funktion, balance og belastningsforhold, herunder stald- og foldkvalitet samt forhold under træning. - Eleven kan vurdere hovens statiske balance og knoglernes belastningsforhold, og har kendskab til analyse af røntgenbilleder. Der gives standpunktskarakter for dette fag. 17

18 Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 1 uges valgfri specialefag. De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Sygdomme i hoven II. Nr. 595 Avanceret Vejledende varighed 0,5 uge Mål - Eleven kan ved tilkald til hest med akut opstået halthed lave en systematisk undersøgelse af hoven med henblik på at identificere evt. lidelse og efterfølgende iværksætte behandling eller overdrage hesten til dyrlæge. - Eleven kan udføre optagelse af anamnese, undersøgelse for forøget pulsation, systematisk visitering af hoven og aflæsning af denne. - Eleven kan i samarbejde med dyrlæge udføre akut behandling af laminitis og frakturer samt opfølgende behandling/beslag hos heste med kronisk laminitis. - Eleven kan foretage udskæring af hovbyld, indtrådt søm og pålægning af forbinding samt anvende pussets udseende samt skadens placering til vurdering af tilstanden, herunder vurdere behov for dyrlæge. - Eleven kan vejlede om forebyggende behandling mod stivkrampe. - Eleven kender beslagsmedens ansvar Der gives standpunktskarakter for dette fag. Følortopædi. Nr. 596 Avanceret Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan vurdere benstillinger hos føl, herunder korrigere evt. afvigende benstillinger evt. i samarbejde med eller under vejledning af dyrlægen. - Eleven kan identificere afvigende benstillinger hos føl, og iværksætte korrektion eller henvisning til dyrlæge på grundlag af sit kendskab til følgende forhold: Normal benstilling hos føl. Føllets alder og fodring. Vækstlinjer og disse betydning for afvigende benstillinger. Vækstlinjers lukning. Kontraktur af sener og evt. årsagsforhold, og disses betydning for benstillingen. Udførelse af korrektiv beskæring og beslag, beskæring i dragt, toe-extension, heel extension, lateral el. medial extension, kunsthorn, limsko osv. - Eleven kender beslagsmedens ansvar Der gives standpunktskarakter for dette fag. Kommunikation med hesteejer og dyrlæge. Nr. 597 Rutineret 18

19 Vejledende varighed 1 uge Mål - Eleven kan kommunikere med hesteejer og indhente tilstrækkelige informationer om praktiske/logistiske forhold, problemer i beslagperioden og evt. sygehistorie. - Eleven kan kommunikere med dyrlægen og videregive præcise informationer om unormale eller sygelige tilstande, problemer i beslagperioden og sygehistorie og indgå i en dialog om løsning af disse problemer. - Eleven kan anvende korrekt fagsprog om anatomiske og patologiske betegnelser samt er opmærksom på vigtigheden af korrekt journalisering. - Eleven kan vurdere hovens statiske balance og knoglernes belastningsforhold, og har kendskab til analyse af røntgenbilleder, og eleven kan formidle denne viden. Der gives karakteren bestået eller ikke-bestået for dette fag. Faglig kommunikation engelsk. Nr. 599 Avanceret Vejledende varighed 1 uge. Mål - Eleven kan læse og forstå engelsk faglitteratur om beslagsmedebranchen - Eleven kan læse og referere artikler fra engelske fagtidsskrifter - Eleven kan tale om Svendeprøveskoene på engelsk Der gives karakteren bestået eller ikke-bestået for dette fag. Laminitis og den gamle hest. Nr. 600 Avanceret Vejledende varighed 1 uge. - Eleven kan forklare årsagsforhold og tilrettelægge langsigtede forebyggende tiltag i hestehold hvor forfangne og eller gamle heste opholder sig. Eleven kan tilegne sig ny viden om disse heste, sygdomslæren, om fodring og stald/foldkvalitet og omsætte denne viden til praktiske tiltag. Eleven kan formidle denne viden og gennem økonomiske beregninger tilskynde ejer/bruger at iværksætte forebyggende (eller ophørende ) tiltag, så dyreværn optimeres. Der gives karakteren bestået eller ikke-bestået for dette fag. Avanceret sygdomslære. Fag nr. 602 Avanceret Vejledende varighed 1 uge. Mål - Eleven kan tilegne sig viden om hestens sygdomme og disses forebyggelse. Eleven kan forstå og forklare årsagssammenhænge, vedr. hov- og lemmelidelser (herunder vækstproblemer), luftvejslidelser, mavetarmlidelser, specielt i relation til opstaldning transport og brug. Eleven kan redegøre for lovgivning vedr. sygdomme, transport og medicinhåndtering. Der gives karakteren bestået eller ikke-bestået for dette fag. 19

20 Avanceret smedehåndværk. Nr. 603 Avanceret Vejledende varighed 1 uge. Mål - Eleven kan med stor sikkerhed og hurtigt smede forskellig syge og konkurrencebeslag. Eleven kan redegøre for historiske forhold om anvendelse og udvikling af sko, beskæringsmetoder m.v. Eleven kan, gennem sin udvidede forståelse for materialeudformning og styrke, begynde udvikling af nye typer af beslag og materialekombinationer. Der gives karakteren bestået eller ikke-bestået for dette fag. 20

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere