Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis."

Transkript

1

2 INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen af din systemtelefon. Opbevar vejledningen ved hånden, da du muligvis får behov for lejlighedsvist at slå op i den. Når du anvender din systemtelefon fuldt ud, vil det gøre din telekommunikation optimal. Har du spørgsmål til brug af telefonen, er du velkommen til at kontakte os på telefon Med venlig hilsen 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RINGE OP 4 EKSTERNE OPKALD (UD AF HUSET) 4 OPKALD VIA INDBYGGET TELEFONBOG.. 4 GENTAGE SIDST KALDTE EKSTERNE TELEFONNUMMER. 4 GEMME SIDST ANVENDTE EKSTERNE TELEFONNUMMER... 4 AFSLUTTE SAMTALE.. 4 LINIEN ER OPTAGET... 4 ALLE LINIER UD AF HUSET ER OPTAGET. 4 BESVARE OPKALD. 5 ALMINDELIGE OPKALD 5 OPKALD VIA KLOKKE/HØJTTALER (UNIVERSAL SVAR) 5 BESVARE SAMTALE I VENTEPOSITION / BANKE-PÅ-OPKALD... 5 AFSLUTTE SAMTALE... 5 OPSAMLE SAMTALER 5 OPSAMLE RINGENDE LOKALNUMMER. 5 OPSAMLE GRUPPEKALD. 5 OMSTILLE SAMTALER 6 STILLE OM TIL LOKALNR, GRUPPE ELLER EKST. TELEFONNR. 6 STILLE OM TIL OPTAGET LOKALNUMMER (BANKE-PÅ)... 6 LOKALNR OPTAGET /BESVARES IKKE 7 LÆGGE BESKED TIL OPTAGET KOLLEGA 7 AUTOM. TILBAGERINGNING, NÅR LOKALNR BLIVER LEDIGT 7 BANKE-PÅ HOS OPTAGET KOLLEGA... 7 VIDERESTILLE SAMTALER... 8 VIDERESTILLINGSTYPE.. 8 VIDERESTILLE SAMTALE TIL ANDET LOKALNR (ELLER GRUPPE). 8 VIDERESTILLE TIL EKSTERNT TELEFONNUMMER (FØRSTE GANG). 9 GENETABLERE VIDERESTILLINGEN TIL EKSTERNT TELEFONNR. 9 ANNULLERE VIDERESTILLING. 9 GRUPPE-RINGNING 9 MELDE SIG IND OG UD AF GRUPPER.. 9 SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD)...10 SÆTTE SAMTALE I VENTEPOSITION (PÅ HOLD)...10 SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD) 10 2

4 SÆTTE SAMTALE I VENTEPOSITION (PÅ HOLD).. 10 SAMTALE PÅ HOLD VENDER AUTOMATISK TILBAGE 10 TRÆKKE SAMTALE, DER ER SAT PÅ HOLD PÅ EN ANDEN TELEFON. 10 KONSULTATIONS HOLD.. 10 VALG AF RINGETONE 11 FORSTYR-IKKE (DND) 11 BRUG AF FORSTYR-IKKE INDBYGGET TELEFONBOG (KORTNUMMER) 12 GEMME TELEFONNUMMER SOM KORTNUMMER 12 OPKALD VIA INDBYGGET TELEFONBOG 12 KONFERENCE (TELEFONMØDE).. 13 ETABLERING AF KONFERENCE. 13 AFSLUTNING AF KONFERENCE. 13 ALLE-KALD (HØJTTALERKALD) 14 SÅDAN FORETAGES ET ALLE-KALD.. 14 ZONEOPDELING.14 SÅDAN FORETAGES ET MØD MIG-PAGE 14 PARKERE SAMTALE OG FORETAG ALLE-KALD.. 15 PARKERING AF SAMTALE OG EFTERFØLGENDE ALLE-KALD.. 15 SPÆRRING AF TELEFONEN 15 SPÆRRING AF TELEFONEN OG OPHÆVELSE AF SPÆRRING. 15 PERSONLIG BRUGERKODE 16 ÆNDRING AF BRUGERKODE.16 ALARM (AFTALEPÅMINDER) AKTIVERE ALARM 16 SLETTE ALARM...16 TEKSTBESKEDER. 17 MULIGE TEKSTBESKEDER PROGRAMMERING AF TEKSTBESKED..17 SLETTE TEKSTBESKED...17 BESKEDER..18 LÆGGE BESKED HOS KOLLEGA..18 BESVARE BESKED.18 SLETTE BESKEDER PÅ EGEN TELEFON..18 SLETTE BESKED LAGT PÅ KOLLEGAS TELEFON..18 3

5 RINGE OP Almindelige opkald Løft røret eller tryk på HØJTTALER-tasten for håndfri betjening Tast 0 + telefonnummer for eksternt telefonnummer elle tast lokalnummer/gruppenummer for lokale kald Opkald via indbygget telefonbog Løft røret tryk på HØJTTALER-tasten for håndfri betjening Tryk på KORTNR-tasten og tast kortnummeret (f.eks. 02) Gentage sidst kaldte eksterne telefonnummer Løft evt. røret og tryk på GENKALD-tasten Telefonen ringer automatisk det sidst kaldte eksterne telefonnr. Gemme sidst anvendte eksterne telefonnummer.. Under samtalen: tast 17 (klartone lyder) Løft røret og tast 17, når du vil ringe op til nummeret Nummeret kan genbruges, indtil nyt nummer gemmes Afslutte samtale Læg røret eller tryk på HØJTTALER-tasten LINIEN ER OPTAGET Hvis du møder en optagettone, når du forsøger at få en linie ud af huset, er alle linier optaget. Du kan automatisk få næste ledige linie: Alle linier ud af huset er optaget Tryk på OMST-tasten og tast 44, når du møder optagettonen. Læg røret Når linien er ledig, ringer din telefon. Løft røret og afvent klartone. Tast 0 + telefonnummer Tilbagekaldet annulleres, hvis det ikke besvares i løbet af 30 sek. 4

6 BESVARE OPKALD Almindelige opkald Løft røret eller tryk på HØJTTALER-tasten for håndfri betjening Opkald via klokke/højttaler (universal svar) Tast 67 Bemærk: telefonanlægget kan være programmeret med anden indtrækningskode. Spørg i givet fald virksomhedens systemadministrator Besvare samtale i venteposition / banke-på-opkald Tryk på OMST-tasten og tast 11, når banke-på-tonen modtages. Den igangværende samtale er nu på HOLD Læg røret på, og den ventende samtale ringer på telefonen Løft røret for at besvare samtalen Afslut samtalen. Løft igen røret, og tryk på OMST-tasten og tast 11 for at vende tilbage til den oprindelige samtale, som blev sat på HOLD Afslutte samtale Læg røret OPSAMLE SAMTALER Opsamle ringende lokalnummer Tast 65 + ringende lokalnummer Opsamle gruppekald Tast # hvis du er i samme gruppe. Ellers tastes 66 + gruppenr (01-20) 5

7 OMSTILLE SAMTALER Du kan sende ethvert kald videre til et andet lokalnummer. Enten ved at informere modtageren om, at du stiller samtalen om (varslet omstilling) eller blot ved at stille samtalen om uden varsel (blind omstilling) Stille om til lokalnr, gruppe eller eksternt telefonnr Tryk på OMST-tasten og modtag klartone Tast lokalnummer/gruppenummer eller eksternt telefonnummer Tal evt. med modtageren (varslet omstilling) Læg røret på Hvis modtageren ikke ønsker at modtage kaldet, vender samtalen automatisk tilbage til dig, når vedkommende lægger røret. Du kan også få samtalen retur ved at trykke på OMST-tasten. Stille om til optaget lokalnummer (banke-på) Hvis du stiller om til et optaget lokalnummer kan du banke-på : Tryk på OMST-tasten og modtag klartone Tast lokalnummer Når du hører, at lokalnummeret er optaget, lægger du røret på Modtageren adviseres om opkaldet via en banke-på-tone. Modtageren kan besvare det ventende opkald ved at afbryde den igangværende samtale Hvis opkaldet ikke besvares i løbet af en given tid, vender samtalen automatisk tilbage til dit lokalnummer. 6

8 LOKALNR OPTAGET /BESVARES IKKE Når et lokalnummer er optaget eller ikke besvares, kan du lægge en besked, banke-på eller vente på automatisk tilbageringning. Lægge besked til kollega Tast 43 under opkaldsforsøget (lokalnr er optaget eller besvares ikke) Modtag bekræftelsestone og læg røret Automatisk tilbageringning, når lokalnr bliver ledigt Tast 44, når du møder optagettonen (omstillingstonen lyder) Læg røret på Når lokalnummeret bliver ledigt, ringer din telefon. Løft røret og afvent, at kollegaen besvarer sin telefon. Hvis tilbagekaldet ikke besvares i løbet af 30 sekunder, annulleres forsøget. Hvis du foretager et andet opkald i mellemtiden, annulleres forsøget ligeledes. Banke-på hos optaget kollega Tast 45, når du møder optagettonen. Det kaldte lokalnummer vil høre en banke-på-tone Du hører en tilbageringningstone. Afvent at modtageren svarer Din kollega skal først lægge røret på eller sætte samtalen på hold, før dit banke-på kald kan besvares 7

9 VIDERESTILLE SAMTALER Du kan viderestille dine samtaler til et andet lokalnummer/gruppe eller til et eksternt telefonnummer, f.eks. mobiltelefon. Viderestillingen kan gælde alle samtaler, eller f.eks. kun når du er optaget eller ikke besvarer telefonen. Samtalerne viderestilles fra den telefon, der skal have sine opkald viderestillet. Dog skal den særlige følg-mig viderestilling aktiveres fra den telefon, som skal modtage de viderestillede kald. Det lokalnummer, som modtager dine viderestillede opkald, kan stille samtaler tilbage til dit lokalnummer, hvis du venter en vigtig samtale. Viderestillingstype Kode Annullere alle viderestillinger 600 Viderestille alle samtaler 601 Viderestille ved optaget 602 Viderestille ved ikke-svar 603 Viderestille ved optaget og ikke-svar 604 (aktiver først ) Viderestille ved forstyr-ikke 605 Følg mig -viderestilling 606 Remote viderestilling 606 Viderestille samtaler Løft røret Tast kode (se ovenfor) + lokalnr. /gruppenr. for lokal viderestilling. Skal alle samtaler viderestilles til lokal 202 tastes: eller Tast kode (se ovenfor) + 0 +telefonnummer for ekstern viderestilling. Skal alle samtaler viderestilles til tastes: Modtag bekræftelsestone og læg røret på Annullere viderestilling Løft røret og tast 600 Annulleringen sker fra den telefon, som har haft samtalerne viderestillet. 8

10 Følg-mig viderestilling Løft røret og tast dit normale lokalnummer Læg røret når du hører bekræftelsestonen Viderestillingen skal ske fra den telefon, hvor du midlertidigt befinder dig. Remote viderestilling Løft røret og tast det lokalnummer der skal have samtalerne viderestillet til dit lokalnummer. Læg røret når du hører bekræftelsestonen Anvendes når et andet lokalnummer skal have samtalerne viderestillet til din telefon, og du skal aktivere viderestillingen. GRUPPE-RINGNING Hvis din telefon er programmeret til at ringe i en gruppe, kan du melde din telefon ind og ud af gruppen. Det er f.eks. relevant, hvis du forlader din plads, eller ikke ønsker at blive forstyrret af telefonen. Hvis du er udmeldt af gruppen, kan du fortsat modtage opkald direkte til dit lokalnummer. Hvis du slet ikke ønsker at blive forstyrret af telefonen, skal du tillige aktivere forstyr-ikke funktionen. Melde sig ind og ud af gruppe Løft røret Tast 53 + gruppenummer Tast 0 for at melde dig ud af gruppen eller 1 for at melde dig ind 9

11 SAMTALER I VENTEPOSITION (PÅ HOLD) Sætte samtale i venteposition (på HOLD) Tryk på OMST-tasten og tast 11. Samtalen er nu på HOLD Du kan nu foretage eller modtage et andet kald Løft røret og tast 11 for at genoptage samtalen på HOLD Samtale på HOLD vender automatisk tilbage Hvis en samtale er på HOLD i mere end et forudprogrammeret tidsrum, vender den automatisk tilbage til det lokalnummer, der har sat samtalen på HOLD. Telefonen ringer en bestemt ringetone: Løft røret for at besvare tilbagekaldet Hvis samtalen ikke besvares, går den videre til omstillingen Trække samtale, der er sat på HOLD på en anden telefon Løft røret og tast 12 + lokalnummer på den telefon, der har samtalen på HOLD Konsultations HOLD Under en ekstern samtale kan det blive nødvendigt at stille en samtale på HOLD og konsultere en anden person: Tryk på OMST-tasten. Samtalen er nu på HOLD Tast lokalnummer eller eksternt telefonnummer Tal med vedkommende Tryk på OMST-tasten for at vende tilbage til den oprindelige eksterne samtale 10

12 VALG AF RINGETONE Telefonen har 8 forskellige ringetoner, som du kan vælge imellem: Valg af ringetone Tryk på OMST og tast 111, men røret ligger på Tast 1-8 eller brug +/- på volumentasten for at høre hver enkelt ringetone Tryk OMST for at gemme dit valg FORSTYR-IKKE (DND) Brug denne funktion, når du ønsker at blokere for opkald til din telefon. Når forstyr-ikke er aktiveret, kan der ringes fra din telefon, men der kan ikke ringes til den. Hvis dine kolleger har programmeret dit lokalnummer ind på en lystast på deres systemtelefon, vil lystasten blinke som tegn på, at du ikke vil forstyrres. De behøver således ikke ringe forgæves til dig. Når der ringes til din telefon, vil der lyde en optagettone, når forstyr-ikke er aktiveret. Det gælder både interne og eksterne opkald. Kolleger, der har en systemtelefon med display, modtager tillige beskeden i telefonens display. Brug af forstyr-ikke Løft røret og tast 401 for at aktivere forstyr ikke. Læg røret Løft røret og tast 400 for at annullere forstyr ikke. Læg røret 11

13 INDBYGGET TELEFONBOG (KORTNUMMER) I stedet for at skulle huske på telefonnumre, kan de lagres som 2 eller 3 cifrede kortnumre i telefonens indbyggede telefonbog. Som standard har hver bruger 10 personlige numre (00-09), og herudover har telefonanlægget en række kortnumre, som er fælles for alle brugere af telefoner i virksomheden. Fælles kortnumre programmeres af virksomhedens systemadministrator. Gemme telefonnummer som kortnummer Tryk på OMST-tasten og tast 105. Tast kortnummer (00-09) Tast 0 + telefonnummer (max. 18 cifre) Tryk på OMST-tasten for at gemme kortnummeret Start forfra hvis der er tastet forkert. Opkald via indbygget telefonbog Løft røret Tryk på KORTNR-tasten og tast kortnummeret (f.eks. 02) 12

14 KONFERENCE (TELEFONMØDE) Der kan være op til 3 interne og/eller eksterne deltagere i en telefonkonference. Mødelederen, som er den person, der etablerer konferencen, bestemmer fordelingen af deltagerne. Som standard er den maksimale varighed af et telefonmøde 10 minutter, men telefonanlægget kan programmeres med anden varighed. Etablering af konference Ring op til første deltager. Tryk på OMST-tasten og tast 46, når du har fået forbindelse (konferencetone høres) Ring op til næste deltager, tryk på OMST-tasten og tast 46, når modtageren svarer. De øvrige deltagere er på standby, når nye deltagere ringes op. Ring alle deltagerne op på denne måde. Afslut med tryk på OMST-tasten, hvorved alle deltagerne kan høre hinanden. Afslutning af konference Når alle deltagere lægger røret, afbrydes konferencen automatisk En mødedeltager skal blot lægge røret for at forlade konferencen, hvorefter næste interne deltager automatisk bliver mødeleder. Hvis der ikke er flere interne deltagere, fortsætter mødet uden mødeleder. Bemærk at den oprindelige mødeleder fortsat betaler for samtalerne. Mødelederen kan ikke efterfølgende genoptage konferencen. 13

15 ALLE-KALD (HØJTTALERKALD) Ved hjælp af systemtelefonernes højttalere kan man foretage et såkaldt Allekald, dvs. give en kollektiv besked. Man kan også anvende højttalerne til at efterlyse en person (Mød mig-page). Beskeden kan gives til alle brugere af systemtelefoner eller til udvalgte zoner. Endvidere er det muligt at tilslutte eksterne højttalere til telefon-anlægget, så beskeden også høres på steder uden systemtelefoner. Sådan foretages et Alle-kald Zoneopdeling Løft røret og tast 55 Tast den ønskede zone (se Zone næste koll.) Indtal besked efter meddelelsestonen Læg røret Sådan foretages et Mød migpage.. Løft røret og tast 54 Tast den ønskede zone (se næste koll.) Indtal besked efter meddelelsestonen og bed den kaldte person om at taste 56 fra en vilkårlig telefon Tryk på OMST-tasten. Røret skal være løftet af. Når den kaldte person taster 56 på telefonen, vil han automatisk få kontakt til dig. Zonenr. Alle interne zoner 0 Intern zone 1 1 Intern zone 2 2 Intern zone 3 3 Intern zone 4 4 Ekstern zone 1 5 Ekstern zone 2 6 Ekstern zone 3 7 Ekstern zone 4 8 Alle eksterne zoner 9 Alle zoner * Beskeden vil ikke lyde, når systemtelefonen er optaget. Hvis der er tilkoblet hovedsæt til telefonen, vil beskeden lyde i hovedsættets mikrofon. Zonerne defineres af virksomheden, og programmeres ind i telefonanlægget af teletekniker fra DanDial. Såfremt virksomheden ikke har defineret zoner, anvendes zone * ved Alle-kald og Mød mig-page. Beskeden vil da lyde i alle zoner. 14

16 PARKERE SAMTALE OG FORETAG ALLE-KALD Hvis du har en ekstern samtale til en person, der ikke er på sin plads, kan du parkere opkaldet, og eftersøge personen via Alle-kald. Parkering af samtale og efterfølgende Alle-kald Under samtalen tastes 55. Kaldet er nu parkeret. Tast den ønskede zone (se side 14) og sig din meddelelse. Husk at oplyse det lokalnummer, som vedkommende skal ringe til. F.eks. Torben, ring lokal 201 Den kaldte person kan trække den parkerede samtale fra en vilkårlig telefon ved at løfte røret og taste 10 + det annoncerede lokalnummer (f.eks ) SPÆRRING AF TELEFONEN Din telefon kan spærres for udgående kald, så andre ikke kan benytte din telefon, mens du er væk. Når telefonen er spærret, er det fortsat muligt at modtage direkte eksterne opkald til din telefon. Endvidere kan man modtage og foretage lokalkald. Spærring af telefonen og ophævelse af spærring Tryk på OMST-tasten og tast 100 Tast din 4-cifrede brugerkode (1234 som standard) Tast 1 for at spærre telefonen eller 0 for at annullere spærring Tryk på OMST-tasten for at gemme dit valg 15

17 PERSONLIG BRUGERKODE Som standard er din brugerkode 1234, men den kan ændres til enhver tid. Ændring af brugerkode Tryk på OMST-tasten og tast 101 Tast gammel brugerkode Tast ny 4-cifret brugerkode (du kan bruge 0-9) Gentag ny brugerkode. Hvis koden accepteres høres et bip. Start forfra hvis der er tastet forkert. Tryk på OMST-tasten for at gemme ny brugerkode ALARM (AFTALEPÅMINDER) Funktionen fungerer som et alarm-ur, og kan minde dig om dine aftaler, eks. mødeaftaler. Telefonen kan max. have 2-3 alarmer programmeret ad gangen. Når alarmen ringer, vil du høre tre korte ringetoner gentaget tre gange. Løft røret for at svare alarmen. Hvis alarmen ikke besvares, vil den gå i gang fire gange mere med 25 sekunders interval. Aktivere alarm Tryk på OMST-tasten og tast 112 Tast alarmnummer 1, 2 eller 3 Tast tidspunkt for alarmopkaldet (TTMM), f.eks Vælg alarmtype: 0: Aldrig (normal indstilling, alarm er ikke aktiveret) 1: I dag (alarmen skal kun gælde for den pågældende dag) 2: Dagligt (alarmen skal ringe på samme tid hver dag) Tryk på OMST-tasten for at gemme alarmen Gentag for hver alarm, der skal aktiveres. Start forfra hvis du præsenteres for en fejltone undervejs. Slette alarm Gentag ovennævnte, og vælg alarmtype 0 16

18 TEKSTBESKEDER Der er mulighed for at programmere din telefon med tekstbeskeder. Hvis dine kolleger har systemtelefoner med display, vises tekstbeskeden, når de ringer til dit lokalnummer. Telefonanlægget har 10 faste tekstbeskeder, som du kan vælge imellem. Herudover kan virksomhedens systemadministrator supplere med yderligere 10 tekstbeskeder efter virksomhedens ønske (jf. Systemadministrator Manual). Mulige tekstbeskeder Kode Tekstbesked Kode Tekstbesked 00 Annullere tekstbesked I konference Ude af huset Til frokost Efterlad besked Page mig Bortrejst Tilbage i morgen Til eftermiddag Ferie Hjemme 20 Programmering af tekstbesked Løft røret og tast 48 Tast kode for tekstbesked (01-20). Se ovenfor Bekræftelsestone høres, og tekstbeskeden er nu aktiveret Slette tekstbesked Løft røret og tast Beskeden er nu slettet 17

19 BESKEDER Når beskedlampen blinker, har et andet lokalnummer lagt en besked på din telefon. Formålet med beskeden er, at du skal ringe tilbage til vedkommende. På standardtelefoner hører en speciel ringetone, når der er beskeder. Beskeden kan efterlades, når et andet lokalnummer er optaget eller ikke besvares. Der kan max. lægges 5 beskeder på en telefon. Lægge besked hos kollega Tast 43 når lokalnr er optaget eller ikke besvares Modtag bekræftelsestone og læg røret Besvare besked Løft røret Tast 43. Telefonen ringer automatisk op til det lokalnummer, som har lagt den første besked på din telefon. Hvis opkaldet ikke besvares, vil beskeden fortsat ligge på telefonen Gentag ovennævnte indtil alle beskeder er besvaret. Slette beskeder på egen telefon Løft røret Tast 42 + eget lokalnummer. Beskederne er nu slettet Slette besked lagt på kollegas telefon Hvis du fortryder, at du har lagt besked på kollegas telefon, kan den slettes Løft røret Tast 42 + lokalnummer på kollega. Beskeden er nu slettet 18

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere