Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015"

Transkript

1 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 Beskrivelse af aktiviteter August 2015

2 Folder Mineral- og olieefterforskning i Grønland 2015 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2015 Forsidefoto: GEUS på feltarbejde 2012; Råstofstyrelsen Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Imaneq 1A, 201 Postboks 930 DK-3900 Nuuk Kalaallit Nunaat Grønland Tlf Fax

3 Indhold Indledning... 4 Kort over ansøgte og aktive tilladelser (august 2015)... 5 Oversigt over efterforskningsaktiviteter i Qaasuitsup Kommunia... 7 Qeqqata Kommunia... 9 Kommuneqarfik Sermersooq Kommune Kujalleq Udenfor kommunal inddeling (Nordøstgrønland) Kulbrinteefterforskningsaktiviteter Typer af feltaktiviteter Småskalatilladelser Kontaktoplysninger

4 Indledning Råstofindustrien er i disse år påvirket af den generelle globale økonomiske afmatning. Dette smitter af på selskabernes muligheder for at finde finansiering både indenfor den landbaserede mineralefterforskning, og offshore kulbrinteefterforskning. Der er dog fortsat interesse for mineralefterforskning i Grønland, så mange selskaber vil være at finde i felten i løbet af sommeren For offshore kulbrinteefterforskning er der i 2015 kun planlagt en enkelt aktivitet i Nordøstgrønland. I forlængelse af de efterhånden mange mineralaktiviteter som pågår i Grønland, har Råstofstyrelsen besluttet endnu engang at udsende en folder, som beskriver de mere omfattende mineralefterforskningsprojekter og de aktiviteter, som planlægges for feltsæsonen - typisk henover sommeren. Den første folder så dagens lys i 2010, og 2015-folderen er således den sjette udsendte folder om mineralefterforskning i Grønland. Det er hensigten fortsat at udarbejde en folder som beskriver mineralaktiviteter i Grønland forud for hver feltsæson. Oplysningerne i denne folder er baseret på efterforskningsselskabernes arbejdsprogrammer for feltsæsonen Råstofstyrelsen modtager normalt disse informationer i løbet maj måned. Baseret på disse informationer fra selskaberne, har Råstofstyrelsen besluttet at udarbejde denne folder, med alle de planlagte efterforskningsaktiviteter som skal pågå i den foranstående feltsæson, således at også eksterne interessenter får mulighed for at få et indblik i aktiviteterne. Folderen vil blive fremsendt til alle relevante myndigheder, herunder kommunerne i Grønland, og vil primært beskrive aktiviteter fra og med foråret og frem til september/oktober måned. Mange informationer om selskabernes sommeraktiviteter i Grønland kan også erhverves ved at besøge selskabernes hjemmesider. En liste over selskabsnavnene og adresser forefindes på Råstofstyrelsens hjemmeside og bagerst i denne folder. Denne skrivelse informerer kun om de oplyste større og mellemstore feltaktiviteter. Der kan derfor pågå mindre aktiviteter eller aktiviteter, som er oplyst til Råstofstyrelsen efter folderens udgivelse, som derfor ikke er medtaget. Der kan være nævnt aktiviteter, som ikke gennemføres alligevel grundet manglende godkendelse eller vejrforhold. God fornøjelse. 4

5 Kort over ansøgte og aktive tilladelser (august 2015) 5

6 Oversigt over efterforskningsaktiviteter i 2015 På de følgende sider er de større efterforskningsaktiviteter nærmere beskrevet med detailkort inddelt efter kommunegrænserne. Vejrforhold og andet kan medføre ændringer i de allerede planlagte feltaktiviteter, og derfor kan de beskrevne aktiviteter ændres i løbet af sommeren. Råstofstyrelsen er gerne behjælpelig med at fremskaffe yderligere informationer, såsom mere detaljeret kortmateriale og tidsangivelser for feltarbejde og lignende. For bedre at beskrive hvilke typer af feltaktiviteter, som foretages af selskaberne i løbet af en feltsæson, indeholder folderen også en nærmere beskrivelse af offshore kulbrinteefterforskning og landbaserede feltaktiviteter. Der er desuden et kort afsnit, som omhandler de overordnede regler for efterforskning. Spørgsmål vedrørende mere detaljerede regler kan fås ved henvendelse til Råstofstyrelsen. Endelig er der sidst i folderen givet en beskrivelse af reglerne og status på småskalatilladelser. 6

7 Qaasuitsup Kommunia Kort som viser mineralaktiviteter i Qaasuitsup Kommunia. Rød farve viser ansøgte områder, og blå farve viser aktive efterforskningstilladelser. 7

8 I Qaasuitsup Kommunia er mange mineralaktiviteter centreret omkring Uummannaq og Diskoområdet, men også området både syd og nord for Qaanaaq har i de seneste år oplevet en voksende interesse. Nedenfor oplistes de projekter, hvor der i feltsæsonen 2015 pågår størst aktivitet i Qaasuitsup Kommunia. Aktiviteter i Qaanaaq området Bluejay Mining Limited, der efterforsker en forekomst af ilmenit-sand syd for Qaanaaq, har planer om en systematisk prøvetagningskampagne i august måned. Genåbning af bly/zink minen ved Maarmorilik Black Angel Mining A/S og FBC Mining Limited samarbejder om genåbningen af den gamle blyzink mine (Sorte Engel) ved Maarmorilik i Qaasuitsup Kommunia. Den planlagte udnyttelse er primært rettet mod bly, zink, og sølv sæsonen bruges som forberedelse til en borekampagne i Der planlægges en inspektion af minen for at vurdere muligheden for at gennemføre nye boringer, og for at vurdere luftkvaliteten og is-forholdene dernede. Man vil også vurdere muligheden for at genbruge gamle maskiner og udstyr, og hvad der vil være behov for at udskifte ved en genåbning af minen. Derudover vil man lave geologisk kortlægning og prøvetagning for at få en bedre forståelse af områdets geologi. Aktiviteterne er annonceret til at foregå fra juli til og med september måned. Kulefterforskning i Diskobugten Pinnacle Nominees Pty. Ltd. efterforsker en kulforekomst syd for Uummannaq. Planerne for sæsonen er at indsamle en større prøve af frisk kul til at udføre tests på. Aktiviteten forventes udført i august og september måned. 8

9 Qeqqata Kommunia Kort som viser mineralaktiviteter i Qeqqata kommunia. Rød farve viser ansøgte områder, og blå farve viser aktive efterforskningstilladelser. I Qeqqata Kommunia foregår mineralaktiviteterne i området syd og øst for Maniitsoq og umiddelbart nord for Kangerlussuaq fjorden. Hudson Resources Inc. s aktiviteter ved Kangerlussuaq Det canadiske selskab Hudson Resources Inc. har indgivet ansøgning om udnyttelse for området Naajat nord for Kangerlussuaq Fjord som behandles af Råstofstyrelsen henover sommeren. Det planlægges at påbegynde anlægget af en vej og et kajanlæg, i forbindelse med tilladelsen, i løbet af 2015-sæsonen. North American Nickel Inc. s aktiviteter i Maniitsoq området North American Nickel Inc. har planlagt en stor kampagne i 2015 for deres to tilladelser 2011/54 og 2012/28. Efterforskningen er rettet mod en kompleks malm der indeholder kobber, nikkel, andre basemetaller samt platingruppe elementer. 9

10 I 2015 planlægges prøveindsamling og kortlægning, indsamling af geofysisk data ved hjælp af en helikopter, samt en borekampagne på op til meter. Aktiviteterne er planlagt fra juni til og med oktober måned. Smykkesten ved Maniitsoq Det canadiske selskab True North Gems Inc., der er ved at anlægge rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat, efterforsker smykkesten nordøst for Maniitsoq. Selskabet har planlagt prøveindsamling og geologisk kortlægning i 2015-sæsonen. Aktiviteten er planlagt til at foregå fra maj til oktober. 10

11 Kommuneqarfik Sermersooq Kort som viser mineralaktiviteter i Kommuneqarfik Sermersooq. Rød farve viser ansøgte områder, og blå farve viser aktive efterforskningstilladelser. Rubin/safirprojektet ved Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset) True North Gems har i foråret 2014 fået tildelt en tilladelse til udnyttelse af rubinforekomsten på Fiskenæsset. Selskabet er i gang med at anlægge faciliteterne omkring minen, og forventer at være færdige og klar til at gå i produktion i efteråret Hovedlokaliteten hedder Aappaluttoq, hvor den mineraliserede zone er mellem 1 og 2 meter bred. Det er planen både at bryde rubiner og safirer fra forekomsten. Det er selskabets forventning, at beskæftige ca. 80 personer i den åbne mine. Vanadium og titanium nord for Fiskenæsset I denne feltsæson vil selskabet Greenland Gold Resources Ltd. i perioden fra primo august til midt oktober foretage geologisk kortlægning, samt systematiske prøvetagninger af deres tilladelse nord for Fiskenæsset. Selskabet leder efter platin-gruppe-elementer (PGE), guld, krom, vanadium og titanium. 11

12 Aktiviteter på Jameson Land Greenland Gas and Oil (GGO) har fået tildelt to tilladelser på Jameson Land for landbaseret olieefterforskning. Selskabet planlægger et enkelt besøg i området i 2015 for kortlægning. Derudover vil selskabet bruge 2015 sæsonen på at samarbejde med GEUS om skabelsen af en database over alle de tidligere indsamlede data fra kulbrinteefterforskning på Jameson Land. Molybdænprojektet ved Malmbjerget i Østgrønland Malmbjerg Molybdenum A/S planlægger oprydning ved Malmbjerget i 2015-sæsonen. Under oprydningen vil alle ting der ikke har en klar fremtidig anvendelighed blive fjernet. Projektet er fortsat på standby pga. de lave molybdæn-priser. Selskabet planlægger ikke at gennemføre yderligere feltaktiviteter i

13 Kommune Kujalleq Kort som viser mineralaktiviteter i Kommune Kujalleq. Rød farve viser ansøgte områder, og blå farve viser aktive efterforskningstilladelser. Gul farve (Nalunaq) viser en udnyttelseslicens. Sjældne jordartsprojektet ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) mellem Narsaq og Qaqortoq Tanbreez Mining Greenland A/S efterforsker sjældne jordartsforekomster ved Killavaat Alannguat. Forekomsten er karakteriseret ved at have et højt indhold af niobium, tantalum, zirkonium og sjældne jordartsmetaller. Disse mineraler kan anvendes i mobiltelefoner, flymotorer og glas. Forekomsten er estimeret til at indeholde mere end 4 mia. tons malm. Projektet forventes at beskæftige ca. 100 personer i anlægsfasen og ca. 80 personer i driftsfasen. Af disse forventes 75 % at være lokal arbejdskraft. Tanbreez Mining Greenland A/S indsendte en ansøgning om udnyttelse i august 2013, og der forhandles fortsat mellem selskabet og Naalakkersuisut. Selskabet planlægger i 2015-sæsonen færdiggørelsen af boreprogrammet fra sidste år, hvor der mangler at blive boret omkring meter. Derudover vil der blive foretaget en del miljømæssige observationer i løbet af Aktiviteterne forventes at foregå i perioden juli til september. 13

14 Sjældne jordartsprojektet ved Kuannersuit (Kvanefjeld), nær Narsaq Greenland Minerals & Energy efterforsker sjældne jordarter ved Narsaq. Udover de sjældne jordarter indeholder forekomsten også zink og uran. I efteråret 2013 blev nul-tolerance politikken for brydning af uran og andre radioaktive elementer ophævet. Selskabet arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et lønsomhedsstudium, med tilhørende Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af den Samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) rapporter. Råstofstyrelsen forventer at en ansøgning om udnyttelse fremsendes i Projektet forventes at beskæftige ca personer i anlægsfasen og ca. 780 i driftsfasen. Grafitprojektet Amitsoq, nær Nanortalik Obsidian Mining Ltd. efterforsker grafit øst for Nanortalik. I 2015 planlægger de gennemførelsen af indsamling af elektromagnetisk data (VTEM) ved hjælp af helikopter. Grafit er en særdeles god leder, så indsamlingen af VTEM vil give en god indikation af udbredelsen af grafit i området. Efterfølgende planlægges prøveindsamling på baggrund af resultaterne fra VTEM-undersøgelsen, samt prøvetagning fra Amitsoq grafitminen for at fastslå renheden af grafitten og flagestørrelsen. Aktiviteterne er planlagt til at foregå i juli og august måned. 14

15 Udenfor kommunal inddeling (Nordøstgrønland) Kort som viser mineralaktiviteter udenfor den kommunale inddeling. Rød farve viser ansøgte områder, og blå farve viser aktive efterforskningstilladelser. 15

16 Zinkprojektet ved Citronen Fjord i Nordgrønland Ironbark Zinc Limited efterforsker zink- og blypotentialet ved Citronen Fjord i Nordgrønland. Ressourcen er på over 100 mio. tons malm. Der er foretaget over 200 boringer (ca m) i området siden Selskabet har tidligere forelagt planer om både åbent brud og undergrundsmine. Projektet indebærer etablering af havneanlæg, veje, landingsbane, indkvartering, procesanlæg, depot til affaldsprodukter, energiforsyning m.v. Selskabet forventer en årlig produktion på tons zinkkoncentrat og tons blykoncentrat over en minelevetid på foreløbig 16 år. En eventuel produktion vil kunne forventes ansætte op til personer under produktionsfasen. Der er ikke planlagt nogen efterforskningsaktiviteter for 2015-sæsonen. Råstofstyrelsen venter på at modtage en ansøgning om udnyttelse. 16

17 Kulbrinteefterforskningsaktiviteter Der er kun planlagt én aktivitet for offshore kulbrinteefterforskning i Det er en fortsættelse af indsamlingen af seismisk data i Nordøstgrønland foretaget af TGS-NOPEC på foranledning af de forskellige rettighedshavere i Nordøstgrønland. Kortet viser området hvor der indsamles seismisk data i 2015 af TGS-NOPEC TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) har fået godkendelse af Naalakkersuisut til at foretage indsamling af seismisk data for et område i Nordøstgrønland i 2015-sæsonen. Indsamlingen er en opfølgning på indsamling af data i samme område i årene I 2015 vil selskabet forsøge at indsamle op imod linjekilometer seismisk data, alt afhængig af hvad vejr- og isforhold tillader. I de næste afsnit kan du læse mere om indsamling af seismisk data Kulbrinteefterforskning Udlandets interesse for olieefterforskning i Grønland og vores farvande er stor. Det er forbundet med visse udfordringer at foretage olieefterforskningen, da der befinder sig andre fartøjer i samme område. 17

18 For at undgå forviklinger og eventuelle skader på skibe og udstyr vil Råstofstyrelsen nedenfor komme ind på følgende: Hvad skal man foretage sig, hvis man opholder sig i området? Hvad er seismiske undersøgelser? Hvilke andre typer undersøgelser foretages? Hvor foregår olieefterforskning og i hvilket tidsrum? Hvad er færdselsreglerne? De omhandlende aktiviteter for efterforskning er alle godkendte aktiviteter på linje med fiskeri og andre erhvervsaktiviteter, og det er vigtigt at udvise de fornødne hensyn til de andre interessenter i området. De seismiske undersøgelser Ved de seismiske undersøgelser vil det seismiske fartøj i reglen sejle efter planlagte lige linjer (seismik-linjer) og helst holde en konstant lav hastighed. I mange tilfælde vil der være ca. 10 km mellem de enkelte seismik-linjer, og de seismiske fartøjer tilbagelægger højst en strækning på 100 km om dagen. Seismiske undersøgelser kan som nævnt have en midlertidig effekt på fiskene, da de kan forsvinde kortvarigt fra nærområdet. Med fornuftig planlægning og hensyn vil der imidlertid både være plads til de seismiske fartøjer og fiskerne i samme område. Det seismiske fartøj slæber et flere kilometer langt kabel (streamer) efter sig i vandoverfladen. Denne streamer holdes oppe af bøjer og ender i en stor slutbøje. Streameren kan ikke tåle at blive påsejlet eller sejlet henover. Et skibs totale længde inklusive lydkilder og streamer med hydrofoner kan være op til 14 km langt. VIDSTE du at: Det er et krav, at havets dyr har mulighed for at flytte sig, når de seismiske fartøjer kommer. I den forbindelse anvender man en metode, hvor man over 20 minutter gradvist øger effekten (lydstyrken) af de anvendte luftkanoner. Ved langsomt at øge lydstyrken har fisk og havpattedyr tid til at fjerne sig fra området. Når det seismiske skib har forladt området, vender dyrene tilbage til området indenfor kort tid. For at sikre, at andre fartøjer ikke sejler ind i streameren, bliver det seismiske fartøj ledsaget af et eller flere følgeskibe, som bl.a. sørger for at holde kontakt med de andre skibe i området. MEN HUSK: Udvis øget opmærksomhed i områder, hvor der foregår en seismisk undersøgelse. Andre fartøjer bør undgå at have afmærkninger eller flydende fangstredskaber liggende i sejlruterne for de seismiske skibe. Udsætter andre fartøjer net, markeringer eller lignende i 18

19 undersøgelsesområderne i de pågældende perioder, bør dette ske i samråd med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Hvis du befinder dig inde i et af undersøgelsesområderne i de nævnte perioder, hvor de seismiske undersøgelser forventes at foregå, skal du gøre følgende: Hold din radio åben Hold lyttevagt på de internationale nød- og kaldefrekvenser (kanaler) Sejl ikke ind imellem det seismiske skib og slutbøjen Følg anvisningerne fra det seismiske fartøj eller dets følgebåd Nedsænk ikke fiske- og fangstredskaber i vandet Koordinering af aktiviteter Der vil blive anvendt et planlægningssystem til brug for bl.a. planlægning af fiskeri. Her vil de seismiske skibe dagligt melde deres øjeblikkelige positioner samt sejlplaner 3-4 dage frem i tiden. Arktisk Kommando vil varetage indsamlingen af de daglige meldinger. Oplysningerne vil blive gjort tilgængelige via Aasiaat Radio og s. For tilmelding til mailingliste for løbende information, skriv venligst til Kontaktinformation Råstofstyrelsen Imaneq 1A Postboks Nuuk Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) Postboks Nuuk Arktisk Kommando Aalisartut Aqqutaa Nuuk Tlf.: Tlf.: Hvad +299 er 34 seismiske undersøgelser? Tlf.: Seismisk dataindsamling er en meget udbredt metode til at kortlægge områders geologi bl.a. i forbindelse med olieefterforskning. Metoden bygger på, at de forskellige geologiske lag i undergrunden kaster lydbølger tilbage på hver sin måde. Seismiske undersøgelser på havet foregår ved, at et skib slæber en eller flere lydkilder efter sig og længere bagud en række hydrofoner, der kan opfange lyden. Lydkilder sender lydbølger mod havbunden; lydbølgerne kan trænge flere kilometer ned i undergrunden. Undervejs bliver lydbølgerne reflekteret af de forskellige sand- og 19

20 klippelag. De reflekterede lydbølger opfanges via hydrofoner i havoverfladen. Resultatet er et lydbillede, som danner grundlag for en seismisk profil, der viser undergrundens lagdeling. Nipimik akisuasumik tigooraasut Lydopfangere (hydrofoner) Lydkilder (luftkanoner)e Silaannarmik naqitamik igeriussissutit Der findes to former for seismik, hhv. 2- og 3-dimensionel seismik (2D og 3D). 2D seismik giver et seismisk lydbillede, der er mindre detaljeret end 3D - og derfor anvendes 2D seismik oftest i den indledende fase af olieefterforskningen. I år anvender olieselskaberne udelukkende 2D seismik ved de planlagte seismiske undersøgelser. Olieselskaberne foretager de seismiske undersøgelser hovedsageligt i et net af rette linjer, hvis indbyrdes afstand afhænger af den detaljeringsgrad, man ønsker. Når olieselskaberne undersøger store områder, som tilfældet er for de fleste undersøgelser i år, er linjerne placeret med en stor afstand imellem sig. Et seismisk fartøj Den totale længde af skib med lydkilder samt streamer med hydrofoner er stor, ofte 8-14 km. Af hensyn til dataindsamlingen følger skibet nogle fastlagte ruter, oftest lige linjer med flere kilometers mellemrum. Samtidig er det ønskeligt at der holdes en konstant fart under dataindsamlingen. Et seismisk fartøj har ofte personer ombord - og fartøjet er i drift døgnet rundt. Billede til venstre: Et seismisk skib, der slæber 3 luftkanoner efter sig. 20

21 Lydkilden Lydkilden består af en eller flere luftkanoner (billede til højre), der ved hjælp af trykluft udsender en lydbølge, der går ned gennem vandet og havbunden, og videre ned i undergrunden. Luftkanonen trækkes efter fartøjet i en wire og affyrer hvert 10. sekund en luftboble, der svarer til ca. ½ liter luft. Kanonen affyrer luften med 120 atmosfæres tryk. Det kortvarige lydimpuls er kraftigt (ca. 250 db) og lavfrekvent (<100 Hz). Streamer og hydrofoner Streameren er en kabelslange, hvori der er placeret en række hydrofoner som perler på en snor. Billedet til venstre viser en streamer, hvor de blå områder markerer placeringen af hydrofoner. Hydrofonerne er en slags mikrofoner, som er konstrueret til at opfange lyde i vand. Adskillige bøjer holder streameren oppe i havoverfladen. For enden af streameren er der en større slutbøje. Streameren ligger tæt på havoverfladen, og den kan ikke tåle at blive påsejlet eller sejlet henover. Derfor vil det seismiske fartøj ofte være ledsaget af et eller flere følgeskibe, som overvåger området og holder kontakt med de andre skibe i nærheden. Miljøpåvirkningen fra et seismisk skib De væsentlige miljøpåvirkninger fra en seismisk undersøgelse er den meget kraftige lyd, som når vidt omkring i vandet. Det er påvist, at hvaler kan reagere på lyden på op til 30 km s afstand. De kraftige lydimpulser fra luftkanonerne kan skade eller forstyrre havpattedyr, fisk, fiskeæg og andre marine organismer. Fysiske skader sker kun i et lille område i nærheden af luftkanonerne. Fiskeæg og -larver skades dødeligt på op til 5-10 meters afstand, og havpattedyr kan få varige høreskader på indenfor 200 m s afstand. På større afstande, kan de kraftige lyde give flugt- eller stressreaktioner hos havpattedyr og fisk. Normalt vil effekter på bestande og på økosystemer være 21

22 ubetydelige. Der er dog stadig stor uvished om mange arters udbredelse i tid og rum, og om deres reaktioner på seismiske lydkilder. På åbent hav vil sæler og hvaler kunne undvige og søge alternative områder, men under særlige omstændigheder er der grund til at være på vagt. For eksempel når de seismiske linjer ligger tæt på kysten, og havpattedyr kan få svært ved at undvige, eller hvis der er særligt vigtige områder, som hvalerne kan fordrives fra. Det kan være fødesøgningsområder, kælvningsområder, vandringskorridorer eller parringsområder. Man skal også være på vagt over for de samlede påvirkninger, hvis der udføres flere seismiske undersøgelser i samme område inden for den samme periode. Seismiske undersøgelser kan påvirke fisk og dermed også have betydning for fiskerierhvervet. Det er påvist at visse fisk forsvinder i op til nogle uger fra områder, hvor der er udført 3D-seismik, hvilket igen kan medføre faldende fangster i det kommercielle fiskeri. Undersøgelser fra bl.a. Norge og Canada viser imidlertid forskellige tendenser alt afhængig af, hvilken fiskeart der fiskes og med hvilket redskab. Ved trawlfiskeri efter torsk er der observeret faldende fangstrater, hvorimod fangsterne af hellefisk foretaget med garn viste stigende fangster. Det er uvist om seismiske undersøgelser vil påvirke fangstraterne i reje- og krabbefiskeriet. For at mindske den lokale og midlertidige påvirkning af fisk og havpattedyr er der et krav om, at de seismiske fartøjer skal benytte en metode, hvor de over 20 minutter gradvist øger effekten (lydstyrken) af de anvendte luftkanoner. Ved langsomt at øge lydstyrken har fisk og havpattedyr tid til at fjerne sig fra området. Der er ligeledes krav om, at den seismiske undersøgelse ikke må påbegyndes, hvis der observeres havpattedyr indenfor en sikkerhedszone på 500 meter. Lyden fra luftkanonerne skal midlertidigt dæmpes, hvis der observeres havpattedyr indenfor en afstand af 200 meter for at undgå varige høreskader. Endelig er det et krav, at der er trænede hvalobservatører om bord, for at der ikke skal være tvivl om observationerne. Råstofmyndigheden stiller således en række forskellige miljøkrav til selskaber, der ønsker at foretage seismiske undersøgelser. Disse krav er beskrevet i Guidelines to environmental impact assessment of seismic activities in Greenland waters. Dette dokument findes på Råstofstyrelsens hjemmeside. På hjemmesiden klikkes ind på Petroleum / Approval of activities / Offshore, og herunder findes dokumentet i pdf-format. Du kan finde Råstofstyrelsens godkendelsesbreve for aktiviteterne på under Approval of Activities. 22

23 Borekerner Typer af feltaktiviteter Råstofstyrelsen kan i forlængelse af foranstående oplyse, at følgende aktiviteter for licenshavere kan udføres uden Råstofstyrelsens forudgående detailgodkendelse: Geologiske og geokemiske undersøgelser samt prøvetagning ved hjælp af håndholdt udstyr med henblik på laboratorieundersøgelser, forudsat prøver fra en enkeltlokalitet ikke: o overstiger 3 tons for efterforskningstilladelser og forudsat prøvernes samlede vægt ikke o overstiger 10 tons pr. år for efterforskningstilladelser Boringer med håndholdt udstyr Geofysiske undersøgelser uden eksplosive materialer (sprængstoffer og tændmidler). Alle andre aktiviteter end de foran anførte aktiviteter skal godkendes af Råstofstyrelsen, herunder: Anvendelse af eksplosive stoffer Boringer bortset fra boringer med håndholdt udstyr Prøvetagning, der overstiger de foran anførte mængder 23

24 Anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder Anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel og lignende. Terrænregulering (f.eks. landingsbaner, midlertidige arbejdsveje) samt etablering af faste anlæg, installationer, bygninger og lignende. Etablering af skakter, stoller, ramper m.m. Foranstående liste er ikke udtømmende og ej heller prioriteret. Som en del af grundlaget for godkendelser kan Råstofstyrelsen/Miljøstyrelsen for Råstofområdet stille krav om, at der af rettighedshaveren udarbejdes en miljømæssig konsekvensvurdering af de planlagte aktiviteter. Denne miljømæssige konsekvensvurdering vil skulle indgå i det materiale, der af rettighedshaveren fremsendes til styrelsen, med henblik på godkendelse af aktiviteterne. Denne bestemmelse sigter på aktiviteter, der i særlig grad antages at kunne have miljømæssige konsekvenser, f.eks. på grund af deres karakter, omfang, lokalisering og udførelsestidspunkt. Råstofstyrelsens myndighedsbehandling, herunder godkendelser, fritager ikke rettighedshaveren fra at indhente godkendelser eller tilladelser, der er fornødne efter anden lovgivning end råstofloven. Regler for feltarbejde Det gælder som en almindelig regel, at feltarbejdet skal udføres under hensyntagen til følgende: Arbejdet skal foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under hensyntagen til de konkrete forhold Dyrelivet må ikke unødigt forstyrres Overflade og vegetation må ikke unødigt beskadiges. Ved prøvetagning i vegetationsdækkede områder skal tørven således afgraves fra prøvetagningsstedet, og umiddelbart efter prøvetagningen lægges tilbage i det tilbagefyldte hul Risikoen for forurening og anden skadelig indvirkning på miljøet skal begrænses mest muligt Arbejdet må ikke frembyde fare for andre personer eller anden mands ejendom Andres jagt, fangst, fiskeri eller anden virksomhed må ikke hindres eller vanskeliggøres unødigt Fortidsminder, opmålingsfixpunkter samt målestationer og andre anlæg må ikke beskadiges Feltreglerne regulerer i øvrigt følgende emner: Flyvning, kørsel og sejlads Fortidsminder, arkæologiske genstande m.v. Telekommunikation Brændstoffer, brændstofbeholdere i felten Lejr i felten, herunder håndtering af affald, samt oprydning Beredskab Vigtige områder for dyrelivet, samt fredede områder Kerneboring og andet borearbejde Kørsel med motorkøretøjer Indførsel, transport, opbevaring og brug af eksplosive stoffer Rapportering til Råstofstyrelsen. 24

25 Hvis der er generelle spørgsmål eller kommentarer til feltprogrammerne for 2015, kan der rettes henvendelse til Råstofstyrelsen på eller telefon Småskalatilladelser I forbindelse med vedtagelse af den nye råstoflov med virkning fra 1. januar 2010 blev der skabt bedre rammer og dermed bedre mulighed for indsamling i mindre skala. Alle fastboende i Grønland kan frit indsamle mineraler til en værdi under ,- dog ikke visse værdifulde mineraler (diamant, rubin, safir ) Hvis der indsamles mineraler til en værdi over ,- eller hvis der ønskes større aktiviteter i felten, kan der søges om en småskalatilladelse med eneret og en småskalatilladelse uden eneret. Småskalatilladelserne giver ret til både efterforskning og udnyttelse af mineraler. En småskalatilladelse uden eneret giver rettighedshaveren ret til, med håndholdte redskaber, at lede efter og indsamle mineraler overalt indenfor én kommunegrænse - med undtagelse af tilladelsesbelagte områder (disse områder fremgår af Råstofstyrelsens hjemmeside). Der vil ikke blive tildelt småskalatilladelser udenfor den kommunale inddeling. En småskalatilladelse med eneret betyder, at andre personer og selskaber ikke må indsamle mineraler i tilladelsesområdet. En småskalatilladelse med eneret er på 1 km2. Den samme person må højst have 5 småskalatilladelser i et kalenderår. Rettighedshaveren gives desuden mulighed for at benytte flere typer redskaber i forbindelse med efterforskningen og udnyttelsen. Efterhånden som mulighederne på småskalaområdet bliver mere kendt, forventes der at blive tildelt flere tilladelser både med og uden eneret til småskalamineralefterforskning og -udnyttelse. Vejledninger og ansøgningsskemaer i forbindelse med ansøgning om småskalatilladelser kan downloades på og kan fremsendes ved henvendelse til Råstofstyrelsen. Der er pt. udstedt 20 småskalatilladelser med eneret. Hertil kommer 15 tilladelser uden eneret. 25

26 Kontaktoplysninger Kommune Hjemmeside Qaasuitsup Kommunia Qeqqata Kommunia Kommuneqarfik Sermersooq Kommune Kujalleq Råstofstyrelsen (RS) Imaneq 1A, 201 Postboks Nuuk Hjemmeside: Tel: Miljøstyrelsen for Råstofområdet (EAMRA) Imaneq 1A, 601 Postboks Nuuk Hjemmeside: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Hjemmeside: Grønlands Naturinsitut (GN) Postboks Nuuk Hjemmeside: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Hjemmeside: Arktisk Kommando Aalisartut Aqquttaa Nuuk Tel: Fax: Kontaktliste over aktive efterforskningsselskaber De aktive efterforsknings- og udnyttelsesselskaber, som opererer i Grønland, kan kontaktes ved at rette direkte henvendelse til Råstofstyrelsen. En løbende opdateret liste kan findes på Råstofstyrelsens hjemmeside 26

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2014

Olieefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2014 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2014 Udgivet juli 2014

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2017

Mineralefterforskning i Grønland 2017 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2017 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2017 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2017 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juni 2017

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN. Olieefterforskning i Grønland 2013

GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN. Olieefterforskning i Grønland 2013 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2013 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2013 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2013 Udgivet juli 2013

Læs mere

Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016

Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 Mineralske råstoffer Juli 2016 Folder Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 Mineralske råstoffer Version 1, juli 2016

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2012

Mineralefterforskning i Grønland 2012 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2012 Beskrivelse af aktiviteter August 2012 Folder: Mineralefterforskning i Grønland 2012 beskrivelse af aktiviteter Version 1, august

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2011

Mineralefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2011 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2011 Pjece: Status over de planlagte mineralefterforskningsaktiviteter i Grønland i 2011 ved

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Geologi og projekter facts i øjenhøjde

Geologi og projekter facts i øjenhøjde Geologi og projekter facts i øjenhøjde Af geolog. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø Nord for Upernavik

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Potentielle mineral forekomster I Grønland

Potentielle mineral forekomster I Grønland Potentielle mineral forekomster I Grønland Af geolog Henrik Fenger Jeppesen. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og en prøvetagning af havbunden i det vestgrønlandske

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2013

Mineralefterforskning i Grønland 2013 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2013 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2013 Folder: Mineralefterforskning i Grønland 2013 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2013

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET. Olieefterforskning i Grønland 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET. Olieefterforskning i Grønland 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2008 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juni 2008 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2008 Udgivet juni

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2009

Olieefterforskning i Grønland 2009 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2009 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2009 Forsidefoto: Atlantic Explorer vil i 2009 gennemføre den første 3D-seismik i Grønland nogensinde

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Minedrift i lille skala kom godt i gang

Minedrift i lille skala kom godt i gang Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer

Læs mere

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser) ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup Grønland på vej november 2006 Ole Christiansen, NunaMinerals A/S Indhold Grønland på vej (12) Globale tendenser (7) Hvad kan Grønland tilbyde (5) NunaMinerals (6) 21 miner i Grønland de første 200 år (1778

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017 STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS Maj 2017 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Indhold Indledning 2 1. Generelle vilkår 3 2. Afværgeforanstaltninger

Læs mere

NCHA. noäzzzmz«om nzmmz zu Aalsllassanul lkummallssanullu Naalakkevsuisoqamk Râslnldeparlemenlel Inuussuussarslcrnennul. Suliffeqamennul Nluemermullu Naalakkersu soqarñk Deparlemenlel far Erhverv. Arbejdsmarked

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen)

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen) Råstoffer i Arktis Lidt om olie i Arktis Hvad mineralske råstoffer og hvorfor interesserer vi os for dem? Hvad er potentialet og udfordringerne i Grønland for mineraler? Realistiske forventningerne til

Læs mere

Impact Benefit Agreement (IBA)

Impact Benefit Agreement (IBA) Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel v/ole Fjordgaard Kjær Impact Benefit Agreement (IBA) Grønlandske erfaringer med IBA`ere på råstofområdet Præsentationens temaer Hvad er en IBA og hvem

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen 25. juni 2013 Indhold Ansøgningsprocedurer og standardvilkår

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord

Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord Greenpeace høringssvar til Ironbarks ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord December 2015 Skrevet af: Jon Burgwald Email: jon.burgwald@greenpeace.org Telefon: +45 40 81 88

Læs mere

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis Trine Dahl-Jensen GEUS Lomonosov Ryggen Lincolnhavet Moris Jesup Rise Gakkel Ryggen Oversigt 2004-2007 Jordskælvsseismiske stationer

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Medlemsskab: Alle selskaber som har licens til efterforskning og produktion af olie og gas i Grønland kan

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 4. februar 2016 Spørgsmål fra salen Christian Lynge

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. 2D seismic survey offshore South East Greenland EIA report

IKKE TEKNISK RESUMÉ.  2D seismic survey offshore South East Greenland EIA report IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse i det vestgrønlandske hav ud for Sydøstgrønland mellem

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009 Status pr. 1. januar 2009 2 Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2011

Olieefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2011 Aktivitetsoversigt Juli 2011 Forsidefoto (kilde: Ocean Rig) I sommersæsonen 2011 vil boreriggen Leiv Eiriksson, sammen med boreskibet

Læs mere

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG MEMO Job 2013-forundersøgelse i Baffinbugten Kunde Shell Greenland A/S Memo nr. 1100003404-042-006 3 Dato 01/07/13 Til Fra Cc Shell Ditte Marie Mikkelsen Claus Fischer Jensen Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2012

Olieefterforskning i Grønland 2012 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2012 Aktivitetsoversigt August 2012 Forsidefoto: M/V Joides Resolution I sommersæsonen 2012 vil forskningsboreskibet M/V Joides Resolution

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Vand Energi Mineraler

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Råstofstyrelsens retningslinjer

Råstofstyrelsens retningslinjer Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Råstofstyrelsen Naalakkersuisut Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014

Fiskeri og fangst. Fiskeri og fangst Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i juni 2014 Fiskeri og fangst 27. juni 2014 Fiskeri og fangst 2013 Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i 2013 Generelt I året 2013 var der mindre stigning i den totale indhandlingsmængde af fisk og skaldyr

Læs mere

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017.

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017. Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri og Fangst Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017. Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse)

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse) Namminersorlutik Oqartussat - Grønlands Selvstyre Government of Greenland Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ministry of Fisheries,

Læs mere

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Målsætning: En selvbærende økonomi Indkomst per indbygger 1.000 DKK 600 400 200 0 5. Norge 16. Danmark Grønland 22. Island

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Borgermøde i Kangerlussuaq

Borgermøde i Kangerlussuaq Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut /HER Besvarelse

Læs mere