Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen"

Transkript

1 Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger

2 Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE MED FORÆLDRE 6 OFFENTLIGGØRELSE AF BILLEDER OG FILM 10 SAMARBEJDE MED LEDELSEN OG KOLLEGER 7 OPHAVSRET 10 FÆLLES MÅL 7 UNDERVISER-ELEV- VENSKABER ONLINE? 11 GODE LINKS 8 VALG AF SOCIALE MEDIER 2

3 Mange lærere og pædagoger føler sig ikke godt nok klædt på til at bruge sociale medier i skolen. Vi har derfor samlet en række anbefalinger til dig, der gerne vil hjælpe dine elever godt på vej med de sociale medier. Sociale medier fylder meget i børn og unges hverdag. De er lettilgængelige og fungerer som kommunikationskanal, til videndeling, til produktion af materiale og som underholdning. Meningerne om sociale medier og deres indflydelse på børn og unge er delte. Sociale medier er ikke kun en god og nem måde for børn og unge at være i kontakt med vennerne på. Sociale medier har også potentiale til at fremme samarbejde, motivation, læring og et godt undervisningsmiljø. Hvis du som lærer eller pædagog gerne vil bruge sociale medier aktivt i skolen, er det vigtigt, at I på skolen tager stilling til, om og hvordan sociale medier bør indgå i undervisningen og i skolens andre aktiviteter. Beslutningen om at bruge sociale medier bør være en del af skolens værdi- og ledelsesgrundlag. Uanset om I beslutter jer for, at sociale medier skal indgå i skolens aktiviteter, er sociale medier en stor del af børnene og de unges liv. Derfor er det vigtigt, at du som lærer eller pædagog forholder dig til, hvordan børnene og de unge bruger medierne. Vi har nedenfor samlet en række punkter, I som skole og du som lærer eller pædagog bør være opmærksomme på, når I træffer beslutninger og rådgiver på området. Med skolereformen er den understøttende undervisning kommet på skoleskemaet. Det betyder blandt andet en større inddragelse af pædagogerne. Derfor er anbefalingerne rettet mod både lærere og pædagoger. I teksten samles de to professioner herefter under betegnelsen undervisere. Vi er velvidende om forskelle i uddannelse og erhvervsfunktion. Medierådet for Børn og Unge Center for Digital Pædagogik Børnerådet 3

4 ALDERSGRÆNSER De fleste sociale medier har aldersgrænser, men man forbryder sig ikke mod loven, hvis man som bruger ikke lever op til dem. Når Facebook fx har en aldersgrænse på 13 år, er det fordi, de skal leve op til amerikansk lovgivning og bestemmelser om markedsføring til børn under 13 år. Hvis man lader børn komme på, før de er fyldt 13 år, forbryder man sig altså udelukkende mod Facebooks regler, hvilket giver netværket ret og pligt til at slette profilen igen. Det kan derfor være problematisk at iværksætte aktiviteter i klassen, som inkluderer sociale medier, før eleverne er fyldt 13 år. Nogle sociale medier har en aldersbegrænsning på 17 år. Den henviser til, at der på mediet kan være indhold, som ikke er passende for et barn eller ung under 17 år. Der kan fx være tale om pornografisk materiale. ANSVAR FOR HINANDEN Sociale medier har brugergeneret indhold og dermed også indhold, som kan være grænseoverskridende eller upassende for børn. Når det er sagt, skal man huske, at ens oplevelser på sociale medier er præget af dem, man er venner med. For langt de fleste børn og unge betyder det, at det indhold, de møder, ligner det, de møder i frikvarteret. Det er en god idé at tale med eleverne om, hvad, de synes, er positivt og negativt ved indholdet og kommunikationsformen på sociale medier. Hvordan kan eleverne medvirke til ansvarlig brug af sociale medier for sig selv og for andre? Så I også den vilde video på Facebook i går? 4

5 PRIVATLIV Når man lægger billeder, film og tekst ud på de sociale medier, er det ikke længere privat heller ikke selvom man har styr på sine privatlivsindstillinger. At lægge materiale ud på de sociale medier betyder, at man lægger det ud i det offentlige rum. Man giver dermed også andre en mulighed for at dele ens materiale. Som underviser kan du hjælpe dine elever ved at forklare dem, hvordan man kan bruge privatlivsindstillinger på sociale medier de er en væsentlig forudsætning for et sundt online liv. Dog garanterer de ikke et decideret privatliv. Du bør derfor også lære eleverne, at man generelt skal være kritisk i forhold til, hvad man lægger ud på sociale medier og blogs. Vær opmærksom på, at de oplysninger, der gives på sociale medier, fx profiloplysninger, likes, opdateringer, kommentarer og deling af links, billeder, film og lyd, indsamles af udbyderen af tjenesten og kan blive brugt i forbindelse med markedsføring eller gives videre til andre interesserede. Hvis du bruger sociale medier sammen med din klasse, kan det være et springbræt til at tage en samtale om privatliv. Hvad synes I, andre skal vide om jer? Hvilke regler skal vi have for klassens fælles side, gruppe eller blog? Hvad bør man skrive om sig selv eller andre? Hér i gruppen og andres steder? 5

6 OFFENTLIGGØRELSE AF BILLEDER OG FILM Billeder og film af andre, hvor de kan genkendes, er ikke lovlige at dele ifølge persondataloven. Det er ikke det første, man tænker på, når billeder af en sjov dag med venner eller familie deles på de sociale medier. Men det kan være brugbar viden for eleverne, at der er en lov om billed- og filmdeling. Denne viden kan medvirke til, at de tænker sig om en ekstra gang, inden de deler billeder og film med omverdenen. Desuden kan viden om lovgivningen på området være med til at øge børns bevidsthed om deres egne digitale rettigheder, så de selv kan handle i forhold til dem. Tal med eleverne om: Hvilke billeder og film egner sig bedst til offentliggørelse? Hvilke billeder er sjove i øjeblikket, men måske mindre sjove om 5-10 år, når I søger uddannelse eller job? Hvad siger persondataloven om billed- og filmdeling? Alle har ret til at godkende billeder af dem selv, før de lægges ud på de sociale medier. Hvis en underviser opretter en gruppe eller lignende på et socialt medie, hvor billeder og film kan deles, er det underviserens ansvar, at genkendelige billeder af elever ikke offentliggøres. Det samme gælder, hvis der er tale om, at skolen har en profil på et socialt medie. Den, der administrerer skolens profil, har også ansvar for, at billeder ikke offentliggøres uden godkendelse fra forældrene, hvis eleverne er under 15 år, eller fra eleverne selv, hvis de er over 15 år. Hvis du er ven med dine elever på et socialt medie, er du ikke pålagt samme forpligtelse, som hvis du administrerer en gruppe eller profil for klassen. Vær selv opmærksom på, hvilke billeder og film du deler på de sociale medier. 6

7 OPHAVSRET På nettet er der adgang til en mangfoldighed af billeder, film, lydklip og tekst, og det kan være lidt af en jungle at finde rundt i, hvad eleverne må kopiere og bruge. Som udgangspunkt må eleverne ikke kopiere og bruge det, de finder på nettet. Det betyder groft sagt, at de ikke må finde billeder af katte eller lande og sætte ind i deres Power Point-præsentationer. Der findes dog meget materiale på nettet, som godt må genbruges i ikke-kommercielle sammenhænge, så længe det er med kildeangivelse. Tjek fx om materialet har et CC-mærke (Creative Commons). I søgninger på internettet og på hjemmesider med større samlinger af materialer finder man også tit beskrivelser af, hvad man må og kan bruge materialerne til. UNDERVISER- ELEV-VENSKABER ONLINE? Det er op til den enkelte skole, om underviser-elev-venskaber online accepteres. Nogle skoler forbyder det, andre gør ikke. Hvis der ikke allerede er retningslinjer for venskaber, er første skridt at tage snakken om det på skolen. Venskaber mellem underviser og elever på sociale medier kan betyde, at man som underviser kan følge mere med i sine elevers liv. Det kan betyde, at man lettere spotter trivselsproblemer blandt eleverne, og man kan hjælpe dem med at håndtere konflikter. Så meget desto vigtigere er det, at man som underviser er klar over, hvad man går ind til. Det er vigtigt, at man ikke føler sig presset af elever, forældre eller skole, og at man har en plan for, hvor meget man vil gå ind i den digitale kontakt. Netop derfor er det vigtigt, at man sammen på skolen har udarbejdet retningslinjer for arbejdet med de sociale medier. Hvis du vælger at være ven med dine elever på et socialt medie, så: Gå foran som en god rollemodel. Vær med til at skabe en positiv onlinekultur. Udvis respekt samt kritisk og etisk bevidsthed på de sociale medier. Brug privatlivsindstillinger, så du ikke deler de pinlige billeder og private informationer med dine elever. Privatlivet for både undervisere og elever skal respekteres ingen skal føle sig overvåget. Afstem derfor sammen med eleverne de gensidige forventninger til onlinevenskabet. Det er samtidig endnu en mulighed for at tale om, hvordan man styrer sit privatliv online. 7

8 VALG AF SOCIALE MEDIER Antallet af nye sociale medier er stadigt stigende, og børn og unge er hurtige til at prøve dem af. Tal med eleverne om, hvilke sociale medier de bruger netop nu, og hvad de synes disse sociale medier kan og ikke kan bruges til. Lad dig inspirere af elevernes valg, og undersøg de sociale medier nærmere fx sammen med eleverne. Hvis du som underviser har besluttet at anvende et socialt medie i undervisningsøjemed, bør du starte med at overveje, hvordan du vil bruge det. Nogle sociale medier er baseret på deling af billeder, video samt tekst og med mulighed for, at eleverne kan kommentere på det delte materiale. Andre sociale medier giver mulighed for både at dele billeder, video og tekst samt at indgå i diskussioner, lave grupper og følge forskellige profiler og grupper. Her kan der være større mulighed for at kontrollere indhold, administratorer og medlemmer. TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER Overvej altid, om det enkelte sociale medie kan skabe merværdi i undervisningen. Præsenter eleverne for alternative og gode tjenester, så de lærer, at der er varierede tjenester på internettet. I nogle læringssituationer kan et lukket forum frem for et offentligt forum være en bedre løsning. Det kan fx handle om at oprette en blog, som kun klassen har adgang til via link og kodeord. Få råd og vejledning fra kolleger, der bruger sociale medier i deres undervisning, og følg og deltag i erfaringsudvekslingen, hvor undervisere blogger om digitale og sociale medier. Disse indgange kan være din hjælp til at træffe beslutning om, hvilke sociale medier du vil bruge med dine elever. Den bedste løsning er ikke altid den mest populære. Sørg for at undersøge det sociale medie, inden du kaster dig ud i at bruge det i undervisningen. 8

9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE Sociale medier er populære tidsrøvere men de giver også meget igen. Når du begynder at bruge et socialt medie i undervisningen, vil du måske opleve, at eleverne lader sig friste af alt muligt, der ikke er relevant i undervisningen. Anvender man et socialt medie i undervisningen, må man acceptere, at eleverne får adgang til fx 300 venner og bekendte, som er fristende at starte en samtale med. Det kan være en god idé sammen med klassen at aftale og indføre nogle klare regler for, hvornår mobiler, tablets og bærbare computere kommer frem. Nogle undervisere har gode erfaringer med en rød, gul og grøn modus, hvor henholdsvis underviseren er i fokus og al snak og teknik er bandlyst (rød), hvor der er åbent for notetagning på alle værktøjer og ikke-forstyrrende kommentarer til sidemanden eller gruppen på et socialt medie (gul), og gruppearbejde eller lignende, hvor det er op til eleverne selv at vælge platform og værktøj og styre deres tid (grøn). Underviseren er i fokus og al snak og teknik er bandlyst Åbent for notetagning på alle værktøjer og ikke-forstyrrende kommentarer til sidemanden eller gruppen på et socialt medie Gruppearbejde eller lignende hvor det er op til eleverne selv at vælge platform og værktøj og styre deres tid SAMARBEJDE MED FORÆLDRE Hvis man ønsker at arbejde med sociale medier med sine elever, er det vigtigt, at forældrene informeres om de pædagogiske og didaktiske overvejelser bag beslutningen, og om hvordan de sociale medier anvendes. Hvis der er tale om elever under 13 år, kan brug af nogle sociale medier være problematisk pga. aldersbegrænsning, og derfor kan der være modstand fra forældrene. Brug forældremøder til at tale om de digitale tiltag i skolen, og på hvilke områder og med hvilke metoder du som underviser vil anvende sociale medier. + 9

10 SAMARBEJDE MED LEDELSEN OG KOLLEGER Der skal være tale om velovervejede beslutninger, når sociale medier bruges i skolens aktiviteter. Det kan være en god idé at udpege en overordnet administrator og vejleder i sociale medier på skolen, der kan gøres til super-bruger og sparringspartner. Hvis brugen af sociale medier er forankret i ledelsen og skolens undervisere, opstår der heller ikke uklarheder i forhold til, hvem der modererer en gruppes aktiviteter, hvis en underviser på skolen stopper. Hermed sikrer man også, at man løbende stiller spørgsmål til, hvordan skolen arbejder for at sikre en positiv digital kultur og trivsel? + FÆLLES MÅL Med nye Fælles Mål for folkeskolen øges fokus på elevernes mediekompetencer, idet arbejdet med digitale medier er indskrevet i målene for de enkelte fag og emner, samt børnehaveklassen. Eleverne skal opnå færdigheder og viden i forhold til at kunne navigere og kommunikere på de digitale medier. Det handler om at kunne håndtere sin digitale identitet og at deltage ansvarligt i sociale online fællesskaber. Når du som underviser bruger digitale og sociale medier med et pædagogisk og didaktisk formål samt lærer dine elever at forholde sig kritisk reflekterende til deres eget mediebrug, lever du i mange henseender op til Fælles Mål. Materialet er blevet til i fællesskab af: Layout: Detaljerytterne. 10

11 GODE LINKS Inspirationsmateriale og værktøjer til at arbejde med skolens digitale kultur og trivsel Find viden og undervisningsmaterialer om digital dannelse under søgeordet webetik En tænketank om unges private og offentlige liv på sociale medier. Fx FAQ om ret og ansvar. Vejledning til forældre med yngre Facebook-børn Find vejledning om CC-materialer i undervisningen Find inspiration om it i skolen på fx It-bloggen Medierådet for Børn og Unge - Videnscenter for børn og unges brug af digitale medier Center for Digital Pædagogik - Rådgivning på chat og telefon til både børn, forældre og fagfolk Børnerådet - Statsligt råd der arbejder for at sikre børn og unges rettigheder. 11

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde EN GUIDE TIL VOKSNE OM MOBILTELEFONER OG INTERNET I BØRNEHØJDE Kan internettet andet end at stjæle børns tid?

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere