2016 FORLØB KLASSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016 FORLØB KLASSE"

Transkript

1 sociale medier 2016 FORLØB KLASSE

2 INDHOLD 1. Introduktion Fælles mål for forløbet "Sociale medier" Øvelser På nettet! Film...6 Dilemmaer online. Tag stilling...7 God stil på nettet. Gruppearbejde Børns rettigheder. Klassesamtale...11 Hvad gør man så online? Kroppelop.dk Digitale fodspor. Film Hvad har vi lært om sociale medier? Evaluering Uge Sex 2016 Sex & Samfund, 2016 ISBN nr Kopiering og print af dette materiale eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Indhold: Anne Wind Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Layout: Studio Rabies og Westring KBH Fotos: Pernille Skanderup og Lars Nybøll Uge Sex Sociale Medier klasse 2

3 1. introduktion D ette forløb handler om de yngste børn i skolen og deres trivsel på nettet og sociale medier. Formålet med forløbet er dels at børnene bliver reflekterede og kritiske brugere af nettet og sociale medier, dels at styrke børnenes trivsel og handlekompetence online. Forløbet sætter fokus på, hvordan børns online hverdagsliv påvirker forholdet mellem, hvad der er privat, og hvad der er offentligt, for eksempel når det gælder deling af billeder, selvfremstilling og skabelse af relationer og venskaber på de sociale platforme. Øvelserne i forløbet lægger op til at eleverne undersøger problemer og dilemmaer online og diskuterer handlemuligheder. Gennem det faglige og pædagogiske arbejde med øvelserne er det således målet at styrke elevernes kompetencer til at træffe gode valg, når de færdes på nettet og sociale medier og til at kunne handle aktivt og trivselsfremmende i forhold til de dilemmaer og problemstillinger, de møder online. Om Sex & Samfund Sex & Samfund arbejder nationalt og internationalt med seksuel sundhed, trivsel, rettigheder, køn, krop og relationer for at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg og bekæmpe diskrimination. Læs mere om Sex & Samfund på Forløbet er udviklet som en del af Uge Sex 2016, der sætter fokus på sociale medier. Når elever i indskolingen er på nettet Når elever i indskolingen er på nettet, finder nogle af dem porno. I Sex & Samfund får vi ofte henvendelser fra fagpersoner, der gerne vil have råd til hvad, de kan gøre, når elever i indskolingen ser porno på nettet. Sex & Samfund anbefaler, at porno er et emne, der tages op i undervisningen med skolens ældste elever. Når skolens yngste elever taler om, at de har set porno, er det vores anbefaling, at man som voksen og fagperson: Forklarer børnene, at de billeder og film de har set, ikke er for børn men for voksne Møder børnene med tillid og åbenhed - og giver klart udtryk for, at man altid skal tale med en voksen, hvis man har set noget ubehageligt eller skræmmende på nettet Uge Sex Sociale Medier klasse 3

4 Fælles mål for forløbet sociale medier Temaforløbet om sociale medier tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (efter 3. klasse): kompetenceområder kompetencemål færdigheds- og vidensområde færdigheds- og vidensmål Rettigheder Eleven kan samtale om børns rettigheder i relation til familie og skole. Eleven har viden om børns grundlæggende rettigheder. Sundhed og trivsel Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv. Personlige grænser Eleven kan give udtryk for sine egne grænser Eleven har viden om personlige grænser. Følelser Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner. Eleven har viden om følelser. Fag og tværfag Forløbet kan benyttes i et tema om sundheds- og seksualundervisning, eller det kan inddrages i skolens skemalagte fag. Det vil være oplagt at benytte forløbet i forhold til færdigheds- og vidensområdet It og kommunikation i dansk og færdigheds- og vidensområdet Digitale billeder i billedkunst. Uge Sex Sociale Medier klasse 4

5 2. øvelser Uge Sex Sociale Medier klasse 5

6 på nettet! Film Målgruppe klasse læringsmål Eleverne kan samtale om egen brug af mobil/tablet/pc og sociale medier Eleverne kan samtale om positive og negative sider ved digital kommunikation Fag og emner Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, elevernes alsidige udvikling, it og medier Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser, følelser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Filmen På nettet! på Beskrivelse Tal i klassen om at I nu skal arbej de med, hvordan man kan være sammen på en god måde, når man taler eller skriver sammen på mobil, tablet og pc. Se filmen På nettet! på i klassen. Del eleverne i grupper på 3-4 i hver. I gruppen skal de tale om: Hvad siger de i filmen om at skrive sammen på mobil, tablet og pc? Kan de genkende det fra deres eget liv? Gruppearbejdet følges op med en samtale i klassen. I samtalen kan I for eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan bruger I mobil, tablet og pc sammen med andre børn? Sms er I, spiller I Minecraft, søger I på youtube eller bruger I for eksempel sociale medier som Momio og Kuddle? Hvad er det gode ved at have en mobil? Hvad kan være svært ved at have en mobil? Er der forskel på, hvordan man taler til hinanden, når man kan se hinanden, og hvordan man skriver, når man for eksempel sms er/ chatter? Hvad er det sjove ved at spille spil på mobil/tablet/pc? Hvad kan være svært ved at spille spil på mobil/tablet/pc? Kender I Kuddle, Momio, Instragram, Facebook eller andet af det, man kalder sociale medier? Har I en profil på et socialt medie? Hvad ved I om sociale medier som Kuddle, Momio, Facebook og Instagram? Hvad synes I om sociale medier som Kuddle, Momio, Facebook og Instagram? Hvem kan man tale med, hvis man oplever noget på sociale medier, som man ikke synes er rart? Tips til underviseren Øvelsen kan bruges som introduktion til et læringsforløb om sociale medier, men kan også fungere selvstændigt. Hvis øvelsen bruges som introduktion til et læringsforløb, vil det være oplagt, at underviseren i de øvrige øvelser og opgaver perspektiverer til de diskussioner, der kommer frem i forbindelse med øvelsen her. Uge Sex Sociale Medier klasse 6

7 Dilemmaer online Tag stilling Målgruppe klasse læringsmål Eleverne kan formulere overvejelser om følelser i dilemmasituationer på nettet Eleverne kan samarbejde om forslag til hvordan, der kan handles i dilemmasituationer på nettet Fag og emner Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, dansk, elevens alsidige udvikling, it og medier Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser, følelser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Cases på arbejdsark Beskrivelse Underviseren indleder med at introducere klassen til arbejdsformen. Dette er særligt vigtigt, hvis eleverne ikke tidligere har arbejdet med denne øvelsestype. Eleverne skal vide: At øvelsen handler om at tage stilling også selv om man er i tvivl. At målet ikke er at være enige, men at undersøge forskellige muligheder, man kan handle på. At man ikke må kommentere hinandens valg. Underviseren læser et dilemma op for eleverne. Eleverne skal tage stilling til, hvordan personen kan handle i den pågældende situation. Underviseren markerer tre områder i klassen A, B og C. Hvert område repræsenterer en handlemulighed, som underviseren læser op for eleverne. Når en handlemulighed læses op, stiller underviseren sig i det område, der repræsenterer den konkrete handling. Herefter stiller eleverne sig i det område, som de synes beskriver den bedste handlemulighed. Området Bestem selv er for de elever, der ikke synes, at de andre to muligheder er gode, men selv har et forslag til en bedre måde at handle på. Når alle elever har placeret sig i et felt, interviewer underviseren eleverne i de forskellige grupper om deres valg. Underviseren kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvorfor synes I, at den handlemulighed er den bedste? Hvad tror I, der sker, hvis man vælger denne handlemulighed? Er der noget, der ikke er så godt ved denne handlemulighed? Når alle grupper er hørt, kan underviseren spørge, om der er nogen af eleverne, der har skiftet mening, efter de har hørt de andres svar. Hvis der er det, skal de have lov til at flytte sig til et andet felt og eventuelt fortælle, hvad der fik dem til at ændre mening. Herefter kan øvelsen fortsætte med én eller flere af de andre dilemmaer. Tips til underviseren Der er stor forskel på elevers og klassers brug af nettet og sociale medier. Det er underviserens opgave at udvælge de cases, der er relevante for eleverne i klassen, eller som underviseren vurderer vil være relevante for eleverne i en nær fremtid. Uge Sex Sociale Medier klasse 7

8 Arbejdsark Dilemmaer online Dilemma 1 Christians mor tager tit billeder af Christian og lægger dem på sin Facebook-profil uden at spørge Christian om lov. Christian kan ikke lide, når hans mors venner er på besøg, og de snakker om billederne af ham. Hvad skal Christian gøre? A. Christian skal sige til sin mor, at han ikke kan lide, at hun tager billeder af ham og lægger dem på sin Facebook-profil. B. Christian skal gå, når hans mor og hendes venner snakker om billederne. C. Bestem selv, hvad Christian skal gøre. Dilemma 2 Sofies klasse snakker de meget om Minecraft og andre spil, de spiller. Sofie har hverken computer eller tablet derhjemme. Sofies mor siger, at de ikke har råd til at købe det. Sofie føler sig lidt udenfor i klassen, fordi hun ikke kan tale med de andre om de spil, de spiller. Hvad skal Sofie gøre? A. Sofie skal spørge en af sine venner om hun må spille sammen med ham/hende. B. Sofie skal prøve at få klassen til at tale om noget andet end spil. C. Bestem selv, hvad Sofie skal gøre. Dilemma 3 Otto kan godt lide at spille computerspil, når han er i SFO. Han spiller tit sammen med Andreas og Muhammed. Andreas og Muhammed råber tit højt, mens de spiller. De råber for eksempel, Fuck dig, dit svin, og Jeg nakker dig fandme. Otto kan ikke lide, at de råber af hinanden på den måde. Hvad skal Otto gøre? A. Otto skal spørge Andreas og Muhammed, om de ikke bare kan spille uden at råbe højt. B. Otto skal holde op med at spille computerspil i SFOen og finde på noget andet at lave. C. Bestem selv, hvad Otto skal gøre.' Fortsættes næste side Uge Sex Sociale Medier klasse 8

9 Arbejdsark Dilemmaer online Dilemma 4 Selma og hendes veninde er på stranden en dag. Selmas veninde tager nogle billeder af Selma med sin mobil og lægger dem på Kuddle. Da Selma kommer i skole dagen efter, er der en fra klassen, der siger, at Selma er klam, fordi hun har lagt et billede ud af sig selv i badetøj. Hvad skal Selma gøre? A. Selma skal bede sin veninde om at fjerne billedet fra Kuddle. B. Selma skal sige til sin klassekammerat, at der ikke er noget klamt i at lægge et billede op af sig selv i badetøj. C. Bestem selv, hvad Selma skal gøre. Dilemma 5 Rabia er venner med Miriam og Anton. De er tit hjemme ved hinanden efter skole. En dag spørger Rabia, om Miriam og Anton vil med hjem til hende. Anton siger, at han ikke kan, fordi han skal på en tur med sin familie. Miriam siger også, at hun ikke kan. Senere på dagen ser Rabia, at Miriam og Anton lægger billeder af de to sammen op på Instagram. På billederne kan man se, at de er hjemme ved Miriam. Hvad skal Rabia gøre? A. Rabia skal kommentere billederne på Instagram og spørge, hvorfor de ikke fortalte hende, at de skulle hjem til Miriam. B. Rabia skal ringe til enten Miriam eller Anton og spørge, hvorfor de ikke fortalte hende, at de skulle hjem til Miriam. C. Bestem selv, hvad Rabia skal gøre. Uge Sex Sociale Medier klasse 9

10 God stil på nettet Gruppearbejde Målgruppe klasse læringsmål Eleverne kan i samarbejde udvikle tre bud på, hvad der skal til for at skabe trivsel på et socialt medie Eleverne kan indgå i en klassesamtale om trivsel på sociale medier Fag og emner Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, elevernes alsidige udvikling, it og medier Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser, følelser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Ingen Beskrivelse Vælg et socialt medie, som du vurderer, er relevant for klassen. Det kan for eksempel være Kuddle eller Momio. Hvis du ikke ved hvilke sociale medier, eleverne i klassen kender eller bruger, kan I indlede opgaven med en klassesamtale herom. Del eleverne i grupper på 3-4 elever i hver. I gruppen skal eleverne blive enige om 3 ting, de mener, det er vigtigt at huske, når man bruger det sociale medie, for at sikre at det er rart for en selv og de andre, der bruger det. Eleverne fremlægger det, de er kommet frem til i gruppen, for resten af klassen. Hvad er godt ved det sociale medie, I har arbejdet med? Hvad kan være svært ved det sociale medie, I har arbejdet med? Hvad kan man gøre ved det, der er svært? Hvad er fordelene i forhold til andre sociale medier? Hvad er ulemperne i forhold til andre sociale medier? Tips til underviseren I kan supplere øvelsen med at se klippene: Børn skal lære at bruge nettet og Man skal være fucking flink på nettet fra klipsamlingen Beskyt dig selv på nettet på Fremlæggelserne følges op med en samtale i klassen. I samtalen kan I for eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad kan det sociale medie, I har arbejdet med, bruges til? Uge Sex Sociale Medier klasse 10

11 Børns rettigheder Klassesamtale Målgruppe klasse læringsmål Eleverne har viden om at børn har særlige rettigheder Eleverne kan give eksempler på børns rettigheder Fag og emner Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, dansk, elevens alsidige udvikling, it og medier Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Arbejdsark Beskrivelse Tal i klassen om at det nu skal handle om rettigheder. Fortæl eleverne at alle mennesker har rettigheder, og at børn har særlige rettigheder. Del klassen i mindre grupper på 3-4 elever i hver. I gruppen skal eleverne diskutere hvilke rettigheder, de tror, at børn har. Læs herefter arbejdsarket med udvalgte rettigheder højt i klassen. Tal om betydningen af svære ord og begreber. Sammenlign elevernes bud på rettigheder med de rettigheder, der beskrives på arbejdsarket. Er der nogle af elevernes bud, der også er på arbejdsarket? Hvorfor/hvorfor ikke? I kan afrunde øvelsen med en klassesamtale om børns rettigheder på nettet. I samtalen kan I for eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Er der nogen situationer på nettet eller sociale medier, hvor børns ret til at bestemme over deres egen krop ikke bliver overholdt (for eksempel når man deler billeder eller andre lægger billeder op af en)? Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og holdninger, hvis ikke det krænker andres rettigheder. Kan I give eksempler på, hvad det betyder, når man kommunikerer på nettet og sociale medier? Tips til underviseren I kan supplere øvelsen med at se klippene: Børn skal lære at bruge nettet og Man skal være fucking flink på nettet fra klipsamlingen Beskyt dig selv på nettet på Hvad betyder det, at børn har ret til at søge information for eksempel på nettet? Kan I give nogen eksempler på situationer på nettet, hvor børns ret til privatliv ikke overholdes? Uge Sex Sociale Medier klasse 11

12 Arbejdsark Børns rettigheder Børns rettigheder Børn og unge i hele verden har deres egne rettigheder. De har ret til at blive beskyttet og til at udvikle sig. Det står i Børnekonventionen. Børnekonventionen er en slags grundlov for børn. Den blev vedtaget af FN i I Børnekonventionen står der blandt andet at: 1. Børn har ret til et navn 2. Børn har ret til statsborgerskab 3. Børn har ret til så vidt muligt at kende og blive passet af deres forældre 4. Børn har ret til at få den bedst mulige sundhed 5. Børn har ret til at tale deres eget sprog og til at leve i overensstemmelse med deres kultur 6. Børn har ret til skolegang 7. Børn har ret til at give udtryk for deres følelser og holdninger, hvis ikke det krænker andres rettigheder 8. Børn har ret til at søge information for eksempel i bøger og på nettet, og børn har ret til at videregive information 9. Børn har ret til et privatliv, som deres forældre eller andre voksne ikke blander sig i uden grund 10. Børn har ret til deres egen krop og til for eksempel ikke at blive udsat for overgreb hverken fysiske eller psykiske. Det betyder blandt andet, at voksne ikke må slå børn. Uge Sex Sociale Medier klasse 12

13 Hvad gør man så online? Kroppelop.dk Målgruppe klasse læringsmål Eleverne kan lave en tegneserie, der afspejler et dilemma omkring trivsel online, på Eleverne kan samtale om dilemmaer online Fag og emner Dansk, billedkunst, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, It og medier, elevernes alsidige udvikling Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser, følelser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Tegneserie-værktøjet Hvad gør man så? på Beskrivelse Tal i klassen om hvad et dilemma er, og hvilke dilemmaer man kan opleve på sociale medier og i andre digitale sammenhænge. Del eleverne i mindre grupper med 2-3 elever i hver gruppe. Hver gruppe skal gå ind på og her ind i tegneserie-værktøjet Hvad gør man så? og lave en tegneserie om et dilemma online. De skal herefter gemme/printe deres tegneserie. Grupperne fremlægger deres tegneserie i klassen. Som opsamling kan I i klassen for eksempel tale om: Er der nogle af tegneserierne, der handler om samme dilemmaer? Hvilke dilemmaer oplever I selv omkring sociale medier og i andre digitale sammenhænge? Hvad kan man gøre, når man står i de her dilemmaer? Uge Sex Sociale Medier klasse 13

14 Digitale fodspor Film Målgruppe klasse læringsmål Eleverne kan forklare, hvad et digitalt fodspor er. Fag og emner Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, it og medier, elevernes alsidige udvikling Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Temasiden Beskyt dig selv på Beskrivelse Fortæl eleverne at det nu skal handle om at være på nettet, og det man kan kalde digitale fodspor. Gå ind på temasiden og vælg klipsamlingen Beskyt dig selv på nettet. Se klippene: Firmaer kan se, hvad du laver på nettet Du efterlader digitale fodaftryk Følg op på filmklippet med en klassesamtale. I samtalen kan I for eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Ved I hvad cookies er? Hvorfor kommer cookies kommer frem på skærmen? Hvad der sker, hvis man klikker ok til en cookie? Hvad er et digitalt fodspor? Vidste I, hvad et digitalt fodspor er, før I så klippet? Hvad synes I om, at man efterlader sig digitale fodspor på nettet? Hvad kan man gøre for at beskytte sit privatliv på nettet? Uge Sex Sociale Medier klasse 14

15 Hvad har vi lært om sociale medier? Evaluering Målgruppe klasse læringsmål Eleverne kan formulere overvejelser om egen læring i læringsforløbet om sociale medier Fag og emner Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, elevernes alsidige udvikling, it og medier Færdigheds- og vidensområder Rettigheder, personlige grænser, følelser Tid og materialer Tidsforbrug 1 lektion Materialer Ingen Beskrivelse Fortæl klassen at I nu skal evaluere forløbet om sociale medier. Klassen deles i to. Halvdelen af klassen stiller sig ved siden af hinanden i en cirkel og kigger ud ad. Den anden halvdel af klassen stiller sig i en cirkel rundt om og kigger ind ad, så eleverne står overfor hinanden to og to. De elever der står i ydercirklen har nu et minut til at fortælle, hvad de har lært i forløbet om nettet og sociale medier. Herefter er det indercirklens tur. Eleverne i indercirklen har nu et minut til at fortælle, hvad de har lært i forløbet om nettet og sociale medier. Når både indercirklen og ydercirklen har talt, træder eleverne i ydercirklen et skridt til højre og øvelsen gentages. Saml op på evalueringsøvelsen med en klassesamtale. I samtalen kan I for eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad har I lært i læringsforløbet? Hvad vil I fremover tænke mere over i forhold til at være på nettet og sociale medier? Hvad vil I gerne lære mere om i forhold til nettet og sociale medier? Hvis I skulle give to gode råd til, hvad man skal huske på nettet og sociale medier, hvad skulle det så være? Uge Sex Sociale Medier klasse 15

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................5

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

1. HVOR ER BØRNEKONVENTIONEN?

1. HVOR ER BØRNEKONVENTIONEN? 1. HVOR ER BØRNEKONVENTIONEN? Beskrivelse Klassen deles i grupper af 3-4 elever. Udvalgte artikler fra Børnekonventionen lamineres på små kort, som lægges ud i området (skolen, klassen, skolegården, udeområdet,

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB KLASSE ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 4.-6. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................6

Læs mere

Dialog og dilemmakort til forældre klasse

Dialog og dilemmakort til forældre klasse Dialog og dilemmakort til forældre 3.-6. klasse Derfor det vigtigt Sociale medier handler først og fremmest om mennesker og værdier, oplevelser, fællesskab, delinger, interessefællesskaber og at udforske.

Læs mere

SOCIALE MEDIER FORLØB

SOCIALE MEDIER FORLØB SOCIALE MEDIER 2016 FORLØB 7.-9. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Sundhed og forklare, hvad og i eget liv fremme og på skolen fremme egen og andres og med udgangspunkt i demokrati

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL

Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER MODUL Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 53 BØRNS RETTIGHEDER 2 MODUL 54 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Modul 2 - BØRNS RETTIGHEDER 55 BØRNS RETTIGHEDER MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE Kommunikation og kontakt BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE 2016 INDHOLD 1. introduktion TIL UNDERVISEREN.....................................................3 Færdigheds- og vidensmål

Læs mere

børns RETTIGHEDER UNDERVISNINGSVEJLEDNING Klasse

børns RETTIGHEDER UNDERVISNINGSVEJLEDNING Klasse børns RETTIGHEDER UNDERVISNINGSVEJLEDNING 4.-6. Klasse indhold TIL LÆREREN HELE TRE PÅ ÉN GANG SIDE 3 MÅLGRUPPE, TIDSFORBRUG OG ANVENDELSE AF MATERIALET KORT OM BOGEN SIDE 4 FAKTA BAGGRUND SIDE 5 MÅLENE

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Undervisningsvejledning til udskolingen

Undervisningsvejledning til udskolingen Undervisningsvejledning til udskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 4

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL

Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING MODUL Modul 8 - AFSLUTNING 147 AFSLUTNING 8 MODUL 148 Modul 8 - AFSLUTNING Modul 8 - AFSLUTNING 149 AFSLUTNING MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN: Børn har ret til at gå i skole

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

VENSKAB OG FORELSKELSE FORLØB KLASSE

VENSKAB OG FORELSKELSE FORLØB KLASSE VENSKAB OG FORELSKELSE FORLØB 4.-6. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................4

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL KLASSE

FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL KLASSE FAMILIER VEJLEDNING TIL 2.-3 KROPPELOP.DK KLASSE TEMAMATERIALE SEKSUALUNDERVISNINGSMATERIALE TIL 2.-3. KLASSE INDHOLD FORORD... 3 1. INTRODUKTION TIL KROPPELOP.DK... 4 2. KROPPELOP.DK I UNDERVISNINGEN...

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB

ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB ET TRYGT RUM I UNDERVISNINGEN FORLØB 7.-9. KLASSE 1 INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................6

Læs mere

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER

DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER LÆRERVEJLEDNING 2017 DIN KROP DIT VALG DIN RET VEJEN MOD SEKSUELLE RETTIGHEDER BESØG NATIONALMUSEET PÅ EGEN HÅND 7.-10. KLASSE INDHOLD Introduktion til underviseren De seksuelle rettigheder den korte version

Læs mere

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet

Undervisningsvejledning til mellemtrinnet Undervisningsvejledning til mellemtrinnet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Anvendelse af materialet Tidsforbrug Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

FØLELSER FORLØB 0.-3. KLASSE

FØLELSER FORLØB 0.-3. KLASSE FØLELSER FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. INTRODUKTION.......................................................................3 Fælles Mål...........................................................................4

Læs mere

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet Digitale krænkelser på skemaet Undervisning om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet Morten Emmerik Wøldike, projektleder og sociolog, mew@sexogsamfund.dk Program 1. Sex &

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam

Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Brugen af digitale medier i ungdomsserien Skam Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 0. 3. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Hvad er børns rettigheder? Modulet indledes med en snak om ordet rettigheder. Her arbejdes med elevernes forforståelse i forhold

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Digital literacy. Digital kompetence

Digital literacy. Digital kompetence Digital literacy Digital kompetence 1 Formål og læringsmål Eleverne skal lære at begå sig på de sociale medier på en kritisk og reflekteret måde. Eleverne skal udvikle kendskab til sociale mediers fremstillingsformer.

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

HVAD ER KUN MED KONDOM?

HVAD ER KUN MED KONDOM? HVAD ER KUN MED KONDOM? Sundhedsstyrelsens landsdækkende, opmærksomhedsskabende oplysningskampagne En ud af flere komponenter i en flerstrenget forebyggelsesindsats Cen-Lok model Maksimal rækkevidde sikres

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Dialog i det multietniske klasserum

Dialog i det multietniske klasserum Anne Wind, Sex & Samfund National konference om seksuel sundhed i Danmark: Seksuel sundhed og trivsel for alle 3-4/11 2015 Program for workshop Præsentation af Dialog i det multietniske klasserum Dilemma

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

BRAIN BREAKS 6. KLASSE

BRAIN BREAKS 6. KLASSE BRAIN BREAKS 6. KLASSE Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre og tager tidsmæssigt

Læs mere

Digital dannelse og trivsel. Inspiration til lærere og pædagoger

Digital dannelse og trivsel. Inspiration til lærere og pædagoger Digital dannelse og trivsel Inspiration til lærere og pædagoger Introduktion I forlængelse af læreplanen for trivsel Den Robuste Generation sættes her fokus på digital trivsel og digital dannelse. Hæftet

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE

UGE SEX. Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE UGE SEX 2016 Et trygt rum FORLØB 10. KLASSE Introduktion Sex & Samfunds evalueringer af Uge Sex peger på, at det har en positiv betydning, at underviseren gør en aktiv indsats for at skabe trygge rammer

Læs mere

Forebyggelsesforløbet

Forebyggelsesforløbet Tidspunkt Aktivitet Varighed Inden skolestart Oplæg for lærergruppen om Netwerk 10 min. Forebyggelsesforløbet Første skoledag Del 1: Præsentation af Netwerk og etablering af makkerskaber 45 min. 1.-3.

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det?

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det? DIALOG # 3 Eleverne taler grimt til hinanden Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Velkommen til Uge Sex 2009

Velkommen til Uge Sex 2009 INGEN SEXSYGDOMME ØNSKEBØRN SEKSUEL TRIVSEL UNDERVISNINGSMATERIALE TIL LÆRERE OG ELEVER Velkommen til Uge Sex 2009 Målet med Uge Sex er at give eleverne i landets 6.-10. klasser god og vedkommende seksualundervisning

Læs mere