Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi."

Transkript

1 MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning eller op til 10 års batteri Plug-ins for CTS, RS232, Modem, M-Bus, LONWorks, radio og analog udgang TS DS 2340 TS EN 1434 PTB Anvendelse MULTICAL type 66-C kan anvendes til såvel varme- som til kølemåling på alle vandbaserede anlæg med fremløbstemperaturer fra 2 C til 160 C og med alle flowmålertyper fra qp 0,6 m 3 /h til qp 3000 m 3 /h. Ved tilslutning af flowmålere, i både frem- og returløb, kan MULTICAL type 66-C overvåge lækager og sprængninger i varme/kølesystemet. Lækager i tappevandssystemet kan desuden overvåges via impulser fra en tilsluttet vandmåler. Effekt og vandflow kan begrænses med MULTICAL type 66-C ved tilslutning af en 3-punkts motorventil i returløbet. MULTICAL type 66-D og type 66-E anvendes desuden til energimåling i henholdsvis åbne og lukkede systemer. MULTICAL type 66-CDE modtager volumenpulser fra de tilsluttede flowmålere og foretager en energiberegning for hver forudbestemt vandmængde. Energiberegningen omfatter temperaturmåling i frem- og returløb samt korrektion for massefylde og varmeindhold ud fra kravene i EN MULTICAL type 66-CDE leveres med batteri back-up på regneværket og kan desuden spændingsforsynes af 230 VAC, 24 VAC/DC eller af et 3,6 V lithiumbatteri. Dataaflæsning foretages enten via optisk aflæsning i.h.t. EN på frontpladen eller via et af Plug-in modulerne der kan placeres i tilslutningsbunden. Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: FAX: WEB:

2 2 Regneværksfunktioner 1. Display MULTICAL er udstyret med et flydende krystaldisplay med 8 cifre samt 3 alfanumeriske karakterer. Under normal drift vises de opsummerede værdier for energi og volumen med 7 cifre, og de tilhørende måleenheder (MWh, m 3 osv.) vises med 3 alfanumeriske karakterer. Ved visning af kundenummer kan displayet vise op til 11 cifre, dog uden måleenhed. Displayet viser normalt den opsummerede varmeenergi i MWh, kwh eller GJ, afhængig af den aktuelle programmering. Ved aktivering af enten venstre eller højre fronttast fremkommer en delmængde af følgende visninger: 1.1. MULTICAL 66C, Standard & Læk Venstre fronttast Køleenergi m 3 *tf m 3 *tr TA2 TA3 TL3 TL3 VA VB T3 P1 P2 Kundenr. Klokkeslæt Dato Skæringsdato Segmenttest Venstre fronttast VA VB P1 P2 Kundenr. Klokkeslæt Dato Skæringsdato Qsum1 Qsum2 Segmenttest Højre fronttast Varmeenergi Volumen Timetæller T1 T2 t Effekt Månedspeakeffekt Årspeakeffekt Årspeakdato Flow Peakflow Årspeakflow Infokoder Infotæller 1.2. MULTICAL 66D, Åbent System Venstre fronttast TA2 TA3 TL2 TL3 VA VB t3 P1 P2 Kundenr. Klokkeslæt Dato Skæringsdato Segmenttest Højre fronttast -energi V1-volumen V1-masse V1-flow V1-peakflow V1-effekt V2-volumen V2-masse V2-flow t1-fremløb t2-reference t3-returløb Timetæller PR1 PR2 Info Info timetæller 1.3. MULTICAL 66E, Lukket System Højre fronttast V1-energi V1-volumen V1-masse V1-flow V1-peakflow V1-effekt V1-peakeffekt V2-volumen V2-masse V2-flow t1 t2 t (t1-t2) Timetæller PR1 PR2 Info Info timetæller 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. 2. Beregning MULTICAL anvender volumenbaserede energiintegrationer, hvormed hastigheden af regneværkets energiberegninger er proportional med det aktuelle vandflow. Afhængig af den tilsluttede flowmålerstørrelse foretages integrationerne med intervaller fra 0,001 m 3 til 10 m 3. Produktet af vandmængde og afkøling multipliceres med k-faktoren, jfr. EN 1434, hvorved den endelige energi fremkommer. Internt arbejdes med en meget høj opløsning på energimålingerne, og den del af energimålingen der på grund af displayets opløsning ikke vises vil blive adderet til den efterfølgende måling. Varme- og køleenergi beregnes på samme måde, men opsummeres i hvert sit register afhængig af om temperaturdifferensen er positiv eller negativ. Når måleren anvendes til kombineret varme- og kølemåling, vil køleenergi, køleeffekt og temperaturdifferens blive vist med et minus (-) på displayet. Beregning af aktuelt vandflow, l/h eller m 3 /h, foretages ud fra det antal pulser som flowmåleren har afgivet. Displayet opdateres hvert 10. sek. ved tilslutning af flowmålere med elektronisk udgang (CCC=1xx), men dog kun hvert 30. sek. ved tilslutning af mekaniske flowmålere med Reed-kontakt (CCC=0xx). Pulsdelingen, imp/l, som fastlægges i CCC-programmeringen, sørger for korrekt overensstemmelse mellem flowmåler og regneværk. Den aktuelle effekt, kw eller MW, udregnes på basis af de aktuelle værdier for: Vandflow, differenstemperatur og k-faktor. Displayværdien opdateres som vandflowet hvert 10. sek. Peakværdierne for effekt og vandflow beregnes som gennemsnittet i en tidsperiode på typisk 60 min., men kan konfigureres i området min. 3. Temperaturmåling Forud for hver temperaturmåling foretager regneværket en måling på to interne referencemodstande, hvorved temperatur- og langtidsdrift reduceres. Temperaturmålingerne på T1, T2 og T3 foretages med flere forskudte målinger hvorved der opnås en kraftig brumdæmpning. Målingerne foretages lineært i hele området C med en opløsning på 0,01 C. Hvis temperaturerne er udenfor dette temperaturområde sætter regneværket en infokode (se afsnit 5.) Temperaturmålingerne foretages ved hver energiintegration samt hvert 10. sek ved opdatering af displayet. 4. Permanent hukommelse Regneværkets EEPROM opdateres hver time med alle opsummerede værdier hvorved der tabes minimal opsummering i tilfælde af totalt forsyningssvigt (samtidigt svigt på back-up og primærforsyning). På den indprogrammerede aflæsedato, f.eks. 1. juni, lagres alle relevante data med henblik på årsaflæsning til afregning. EEPROM'en indeholder desuden en omfattende datalogger med intervaller fra timer til år. Dataloggerens kapacitet er: 960 timer/60 døgn/36 måneder/15 år Desuden logges alle ændringer på infokoden (se afsnit 5) hvilket muliggør en effektiv fejlsøgning på anlægget.

3 Regneværksfunktioner 5. Informationskoder Under normal drift vil infokoden være "000". Opstår en eller flere af nedenstående fejl, adderes infokoderne og fremkalder et "E" til venstre i displayet. infokoden kan aflæses ved at aktivere den højre fronttast et antal gange, indtil måleenheden i displayet viser "info". Når fejltilstanden er rettet, slettes infokoden automatisk efter ca. 10 minutter. Infokoderne for lækage slettes dog først ved midnat, når der ikke er konstateret lækage i det forløbne døgn. De 10 seneste ændringer i infokoden gemmes i EEPROM'en sammen med dato, klokkeslæt og energivisning. 001 Svigt i primær forsyning, batteri eller netforsyning 004 T2 temperaturføler udenfor måleområde 008 T1 temperaturføler udenfor måleområde 032 T3 temperaturføler udenfor måleområde 064 Lækage i tappevandssystemet 256 Lækage i varme/kølesystemet 512 Sprængning i varme/kølesystemet 6. Optisk aflæsning Nederst til venstre på fronten af MULTICAL er der placeret en optisk infrarød sender og modtager i henhold til EN Ved hjælp af læsehoved type (m/9 polet FD-sub stik) kan den optiske snitflade direkte tilsluttes håndterminal eller PC. Hermed kan alle data aflæses, og alle målerens parametre omkonfigureres. Verificerede parametre, som f.eks. imp/l, kan dog ikke omprogrammeres uden at bryde verifikationsplomben. Den optiske snitflade kan endvidere anvendes til printerudskrift af time- og døgnlogger. Optisk læsehoved type (m/25 polet MD-sub stik) passer direkte til printere med seriel interface. 7. Spændingsforsyning MULTICAL er opbygget med to uafhængige forsyningskilder: Et back-up batteri, der er indbygget i regneværkstoppen, samt en primærforsyning, der er placeret i tilslutningsbunden. Primærforsyningen kan enten være et D-celle lithium batteri eller et forsyningsmodul beregnet for ekstern netforsyning. Udskiftning fra en forsyningstype til en anden foretages på stedet uden behov for re-verifikation. Batteri, type Der må kun anvendes lithium batterier af typen "High Capacity D-cell", som har en særdeles høj driftsikkerhed og sørger for problemfri måling i op til 10 år, afhængig af applikationen (se tekniske data). 230 VAC, type Forsyningsmodul, med galvanisk adskillelse fra netforsyningen. Modulet opfylder sikkerhedskravene til dobbeltisolation og egner sig til direkte nettilslutning. NB: Nationale installationsregler og -forskrifter skal overholdes! 24 VAC/DC, type Forsyningsmodul, der reducerer indgangsspændingen til 3,7 VDC på regneværket. Modulet er ikke galvanisk isoleret og egner sig derfor til installation via en galvanisk adskilt transformator som f.eks. type (230/24 V). 24 VDC med S0 indgang, type Anvendes til kombineret forsyning og hjemtagning af impulser fra elmåleren til regneværkets Input B via en S0-converter. 24 VDC med flowmålerindgang, type Anvendes til kombineret forsyning og hjemtagning af volumenpulser fra netforsynede volumenmålere, der samtidig spændingsforsyner regneværket. 8. Tariffunktioner MULTICAL type 66-C og 66-E råder over en række forskellige tariffunktioner, der kan anvendes til energiopsummering under en defineret forudsætning, beregning af middelværdier for frem- og returløbstemperaturer samt til styring af en 3-punkts motorventil for begrænsning af flow og effekt. 1 Effekttarif 2 Flowtarif 3 Afkølingstarif 5 Returtemperaturtarif 6 Middelværdi for t F og t R pr. måned 7 Middelværdi for t F og t R pr. år 9 Tidsstyret tarif A PQ-begrænser Tariftypen samt tarifgrænserne kan ændres ved konfigurering via PC. Tarifgrænserne kan desuden ændres via håndterminal. 9. Indstiksmoduler MULTICAL kan efter behov og uden krav om re-verifikation udvides med et Plug-in modul. Modulområdet kommunikerer med regneværkets mikroprocessor via en intern databus, der af sikkerhedsmæssige årsager er galvanisk adskilt fra Plug-in modulet. De tilgængelige Plug-in moduler, der er nævnt i bestillingsoversigten, kan enten leveres sammen med regneværket eller leveres separat til udvidelse af allerede installerede målere. 10. Programmering & verifikation METERTOOL for MULTICAL type 66-CDE er en Windows baseret software, der indeholder alle faciliteter til programmering af regneværket. Når softwaren anvendes sammen med VERIFICATION EQUIPMENT, f.eks. type kan der endvidere udføres test og verifikation af regneværket. Se "Tilbehør" for type nr. på METERTOOL og VERIFICATION EQUIPMENT. 3

4 Godkendte måledata Godkendelse/Norm DS/EN 1434 og DIN/EN 1434 Varmemåler Temperaturområde θ 10 C C Differensområde θ 3K...150K Kølemåler Temperaturområde θ 2 C...30 C Differensområde θ 3K...20K Nøjagtighed E C ±(0,5 + θ min/ θ) % Temperaturfølere Pt500 - EN Flowmålerstørrelser qp 0,6 m 3 /h m 3 /h Miljøklasse A Tekniske data Temperaturindgange T1, T2 og T3 Temperaturområde 0 C C Differensområde 0K...160K Displayopløsning 0,01K Sensortype Pt500 - EN Flowmålerindgange V1 og V2 Indgangsmodstand Puls ON (< o,5 V) Puls OFF (> 2,0 V) Pulsfrekvens Integrationsfrekvens > 100 kω > 0,5 msek. > 10 msek. < 128 Hz < 1 Hz Materialebetegnelser Regneværkstop SAN Printkasse ABS Tilslutningsbund PP Pakninger Sarlink 3150 B Vægbeslag PC +30% glas Typegodkendelser TS TS DS 2340 PTB EN Opfylder flg. normer EN 1434, DS 2340, OIML R75, PTB CE-mærkning LVD samt EN og EN Generelle data Nøjagtighed, regneværk ±(0,15 + 2/ θ) % Nøjagtighed, følerpar ±(0,4 + 4/ θ) % Spændingsforsyning 3,65 VDC ±10% Hvilestrømsforbrug < 35µA excl. flowmåler Back-up batteri ½ AA lithiumcelle -levetid 20 år ved vægmontage Primært batteri D-celle lithium, HiCap -levetid 10 år ved vægmontage 8 år ved kompakt montage 5 år med 2 flowmålere tilsluttet Netforsyning 230 VAC +15/-30%, Hz 24 VAC/DC ± 30% Optagen effekt < 1 W (1 VA) Forsynings back-up Indbygget SuperCap der eliminerer driftstop ved netudfald op til 5 min. Dataudgang Passiv, isoleret serielle data Req: 300 baud, Data: 1200 baud Kan omsættes til RS232 Permanent hukommelse EEPROM Display LCD, 8+3 cifre, 7 mm cifferhøjde Optisk læsehoved EN Pulsudgange, CE og CV Max. spænding/strøm 30V/10 ma Pulslængde 32 msek. Pulsindgange Input A (< 0,5 Hz) Input B (< 3,0 Hz) Generelt Pulslængde > 1 sek. Pulslængde > 0,15 sek. Omgivelsestemperatur 0 C...55 C Transporttemperatur -20 C...60 C Beskyttelsesklasse IP 54 Vægt 0,4 kg, excl. flowmåler 4

5 Bestillingsoversigt Bestillingsnummer Standard og læksystemer Åbne systemer Lukkede systemer C D E Plug-In moduler Ingen 0 Data/pulsindgange 1 Data/pulsudgange 2 Telefonmodem/pulsindgange 3 M-Bus, EN 1434/pulsindgange - MC III 4 Telefonmodem/pulsudgange 5 M-Bus, EN 1434/pulsudgange - MC III 7 M-Bus, EN 1434/pulsindgange - MC 66 8 M-Bus, EN 1434/pulsudgange - MC 66 9 Radiomodul/pulsindgange A 4 20 ma indgange/data/pulsindgange D Analog udgangsmodul E LONWorks, FTT-10A/pulsindgange F Forsyningsmoduler Ingen 0 D-celle, HiCap lithium batteri VAC forsyningsmodul 3 24 VAC/DC forsyningsmodul 4 24 V forsyningsmodul med S0 indgang 5 24 V forsyningsmodul med flowmålerindgang 6 Pt500 Temperaturfølere Ingen 0 Lommefølerpar 1,5 m kabel A Lommefølerpar 3,0 m kabel B Lommefølerpar 5,0 m kabel C Lommefølerpar 10,0 m kabel D Kort direkte følerpar 1,5 m kabel F Kort direkte følerpar 3,0 m kabel G 3 stk. lommefølere i sæt 1,5 m kabel L 3 stk. lommefølere i sæt 3,0 m kabel M 3 stk. lommefølere i sæt 5,0 m kabel N 3 stk. lommefølere i sæt 10,0 m kabel P 3 stk. lommefølere i sæt 20,0 m kabel R Aftaster/Flowmåler Ingen 0 Leveret med 1 stk. ULTRAFLOW *) 1 Leveret med 2 stk. (ens) ULTRAFLOW *) 2 GWF/Unico aftaster 0,2 m kabel A GWF/Unico aftaster 2,5 m kabel B GWF/MTW aftaster 0,2 m kabel C GWF/MTW aftaster 2,5 m kabel D Kamstrup aftaster m/snaplås 0,2 m kabel E Kamstrup aftaster m/snaplås 2,5 m kabel F Kamstrup aftaster m/låsering 0,2 m kabel G Kamstrup aftaster m/låsering 2,5 m kabel H Landekode XXX *) ULTRAFLOW typen angives særskilt 5

6 Tilbehør Beskrivelse Type nr. Læsehoved m/9 polet FD-sub Læsehoved m/25 polet MD-sub Datakabel m/9 polet FD-sub Panelmontagesæt (144 * 192 mm) Fjederpen til reset og programmering VERIFICATION EQUIPMENT for MULTICAL 66-C VERIFICATION EQUIPMENT for MULTICAL 66-D VERIFICATION EQUIPMENT for MULTICAL 66-E METERTOOL for MULTICAL Programmeringsnummer (fastlægges ved bestilling) Prog. nummer A - B - CCC (V1) - CCC (V2) Flowmåler placering: (k-faktor - Fremløb 3 -tabel) - Returløb 4 Måleenhed, Energi - GJ 2 - kwh 3 - MWh 4 - Gcal 5 Flowmålerkodning CCC CCC Konfig.nummer Konfig.nummer DD - E - FF - GG - M - N Displayvisninger Tariftype Input A (vandmåler) Input B (el-/vandmåler) Læksøgning på fjernvarme Læksøgning på koldtvand 6

7 Målskitser MULTICAL panelmonteret Paneludskæring 137 x 185 mm, ±1 mm MULTICAL vægmonteret MULTICAL monteret på ULTRAFLOW 1,5 m 3 /h 7

8 Tolerancebånd Ovenstående diagram viser MULTICAL 's tolerancebånd sammenlignet med tolerancekravet fra EN DK/ /Rev. C1

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse

MULTICAL type 66-CDE. Teknisk beskrivelse MULTICAL type 66-CDE Teknisk beskrivelse Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: 89931000 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 6. Udskrift

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-300 DK/04.2009/Rev. K1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 5512-XXX DK/09.2002/Rev. A1-00 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1 2

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 www.kamstrup.com MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 10 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C 150 C DΘ:

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF 22.52 M11 0200 PTB

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg T: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW

MULTICAL 602 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 602 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk q: 2 C 180 C DΘ: 3K 170K Temperaturfølersæt q: 10 C

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet

MULTICAL 603. Datablad. Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Datablad MULTICAL 603 Den fremtidssikrede varme- og kølemåler med fuld fleksibilitet Fuld programmerbar datalogger med minutloggere 2 sekunders integrationsinterval 16 års batterilevetid ved aflæsninginterval

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD ANVENDELSE Den kompakte ultralydsenergimåler kan anvendes til registrering af alle afregningsrelevante data til måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Approval for ultrasonic

Læs mere

MULTICAL 302 DATABLAD

MULTICAL 302 DATABLAD MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: (Revision no.) 1 (Original) (Original) Udstedelsesdato: 2015-04-30 (Date of issue): Gyldig til: 2017-04-30 (Valid until) Systembetegnelse: TS 27.02.003 Typegodkendelse udstedt i henhold til

Læs mere

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk

WFD... WMD... Anvendelse. Funktioner. DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand. elektronisk 5 334 DELTATRON Energimåler til varmt brugsvand elektronisk WFD... WMD... WFD... Flerstrålemåler WMD... Elektronisk, netuafhængig måler til måling af varmtvandsforbruget samt til bestemmelse af energiforbruget.

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation ODIN måler Elmåler fra Teknisk dokumentation ODIN måler Indhold Generel beskrivelse... 2 OD4165 direkte tilslutning, 3-faset måler op til og med 65 A... 3 OD4110 transformertilslutning, 3-faset måler...

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Optuna W Ultralydsvandmåler

Optuna W Ultralydsvandmåler Optuna W Ultralydsvandmåler Installations- og betjeningsvejledning QB10.1514 / 18.06.2010 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere,

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II energimåler med høj fleksibilitet Letlæseligt LC-display med enkle symboler Innovativ microchipteknologi (ASIC) Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikret

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Typegodkendt i henhold til:

Typegodkendt i henhold til: Kamstrup 382 Generation M Trefaset husholdningsmåler Forberedt for Smart Home-applikationer Optimeret til Smart Metering-systemer Beskyttet mod snyd og manipulation Modstandsdygtig over for fejl i forsyningsnettet

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren

Dansk. Ultralydsvandmåler. Installations- og brugervejledning. Denne vejledning udleveres til installatøren Ultralydsvandmåler Installations- og brugervejledning Denne vejledning udleveres til installatøren HYDRUS Dansk I DN 15, 110 mm Byggelægde II DN 20 / DN 40 III DN 25 1 2 1 Adapter (DN25) 2 Kontraventil

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Minol-Radiosystem radio³

Minol-Radiosystem radio³ Energiteknik Minol-Radiosystem radio³ Innovativ teknik til mere komfort og uafhængighed Fordele og egenskaber Egenskaber Aflæsning uden forudgående aftale Det moderne alternativ til konventionel aflæsning

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW

MULTICAL 601 & ULTRAFLOW Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 601 & ULTRAFLOW www.kamstrup.dk MID betegnelser Tilladte driftsbetingelser/måleområder: Regneværk θ: 10 C 180 C Θ: 3K 170K Temperaturfølersæt θ: 10 C

Læs mere

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

AEW36.2. Impulsadapter. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR 2 873 Siemeca AMR Impulsadapter AEW36.2 Impulsadapteren opsamler og bearbejder impulser fra en eller to forbrugsmålere med impulsudgang og overfører dataene til et Siemeca AMR-netværk. For parametrisering

Læs mere

BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV

BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV BrunataNet Converter HG + til HGQ / S / W / HGP-SIV Monteringsvejledning Udgave.0 QB0.469 /8..009 Brunata a/s er et 00 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Techem Kamstrup Multical 302

Techem Kamstrup Multical 302 MONTERINGS VEJLEDNING Techem Kamstrup Multical 302 Energimåleren Techem Kamstrup Multical 302 har en stor funktionsknap på fronten. Funktionerne er beskrevet sidst i denne vejledning. Vigtigt Denne monteringsvejledning

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Hydrus - ultralydsvandmåler

Hydrus - ultralydsvandmåler Hydrus - ultralydsvandmåler Userguide montering og betjening DK-QB 101514 / 13.10.2014 Brunata er en 100 % danskejet virksomhed, som i snart 100 år har målt og afregnet forbrug af varme, vand og el i danske

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

ilt måler Datablad Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere.

ilt måler Datablad Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere. Generelt MJK Oxix målesystem er udviklet til måling af opløst ilt i såvel åbne som lukkede tanke og beholdere. Ingen anden sensor på markedet kan sammenlignes med MJK Oxix sensors avancerede design, hvor

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T (Type approval Certificate) Udgave nr.: (Revision no.) 1 (Original) (Original) Udstedelsesdato: 2015-06-10 (Date of issue): Gyldig til: 2017-06-10 (Valid until): Systembetegnelse: TS 27.02 006 Typegodkendelse udstedt i henhold til

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

Energiteknik MINOCAL

Energiteknik MINOCAL Energiteknik MINOCAL Elektronisk energimåler Vores ansvar Energimåler Minocal Combi Skån miljøet Bedre boligkomfort Overbevisende løsninger baseret på erfaring Vores klima vil ændre sig så meget står fast.

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere