Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde. DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs"

Transkript

1 Nr Generalforsamling DSV er i dag et stærkere selskab end nogensinde DSV tiltræder Global Compact Fuld forsikring af godset Spanien på ny kurs

2 Leder Et af erhvervslivets mest brugte buzzwords er samtidig min personlige favorit: godt købmandskab. Ikke forstået på den måde, at vi lige presser de sidste 5 procent ud af leverandøren, som så godt kan dreje nøglen om dagen efter. Men godt købmandskab i den ånd, at en handel bygger på gensidige relationer og skal være til fordel for begge parter. I DSV s ordbog dækker godt købmandskab samtidig over synlighed, ejerskab, effektive arbejdsgange og intelligent udnyttelse af it. Vi har mere om godt købmandskab i artiklen fra Spanien, som på denne måde er ved at vende udviklingen og forbedre resultaterne markant. Til godt købmandskab anno 2010 hører også samfundsansvar og fokus på bæredygtighed. Vi lever i en globaliseret verden, hvor det er svært at lukke øjnene for urimeligheder, når vi støder på dem. Vi ønsker heller ikke at lukke øjnene. Derfor har vi i 2009 underskrevet FN s Global Compact, som er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Virksomheder opfordres til at støtte op om ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Det har vi gjort. Samtidig er vi i færd med at udarbejde vores egen CSRpolitik på baggrund af både de 10 principper i FN s Global Compact samt de erfaringer, vi har gjort over de seneste år, hvor vi i forbindelse med vores årsregnskab har rapporteret om medarbejdere og miljø. Der er ikke så meget hokus pokus i det; det går fint i spænd med godt købmandskab. For ligesom vi skal sørge for at vores leverandører også er til stede i morgen, så er det naturligt, at vi tager godt vare på vores medarbejdere, på miljøet og at vi sørger for en etisk forsvarlig forretningsmodel. Det kan godt være, at en enkelt transport bliver fordyret, hvis losse- og lastearbejdere i en bestemt del af verden skal have menneskelige løn- og arbejdsvilkår. Så skal prisen hæves en transport koster det, en transport koster! Jeg er sikker på, at vi overholder grundlæggende menneskerettigheder overalt i organisationen, men hvis der skulle være en smutter et enkelt sted, så vil vores indtræden i Global Compact og vores egen CSRpolitik forhåbentlig råde bod på skaden. Fremover vil det være op til samtlige medarbejdere i DSV at sørge for, at selskabet i alle handlinger lever op til forpligtelserne, og alle kunder i DSV skal føle sig trygge ved, at den pris, de betaler for en given transport, er baseret på en forsvarlig og respektfuld omgang med ressourcerne de menneskelige som naturens egne ressourcer. På den måde går samfundsansvar godt i spænd med forretningen. DSV opnår konkurrencefordele ved at tiltræde Global Compact og udarbejde forpligtende CSRpolitikker. Globale virksomheder stiller i stigende grad krav om sociale og miljømæssige hensyn i hele værdikæden for deres produkter, og DSV er som en af verdens førende transport- og logistikudbydere forpligtet til at gå foran og vise omverdenen, at vi er vores ansvar bevidst. Et sidste og væsentligt element i såvel Global Compact som vores egen CSR-politik, er tiltrædelsen af en officiel politik vedrørende antikorruption. Det ligger selskabet meget på sinde at udarbejde klare retningslinjer for, hvordan den enkelte skal håndtere disse spørgsmål, ligesom dele af organisationen efterspørger en officiel stillingtagen i relation til såvel myndigheder som globale kunder. Vi forventer, at DSV inden sommerferien vil have vedtaget selskabets CSR-politik, og dermed nå et skridt længere mod godt købmandskab anno Med venlig hilsen Jens Bjørn Andersen 2

3 6 4 Social ansvarlighed DSV har tiltrådt FN s Global Compact 10 principper for bl.a. miljø og menneskerettigheder. Nu følger selskabets egen CSRpolitik, som skal gælde fra Grønland til Manila. 6 Generalforsamling 2009 blev et år i modvind, men også et år, hvor DSV styrkede sin position og forøgede produktiviteten pr. medarbejder. 500 aktionærer mødte ledelsen og bestyrelsen på generalforsamlingen Aktiekursen er altid rigtig Mød DSV s nye IR-manager og hør om hans syn på daytraders kontra de gamle aktionærer. 10 Nyt hold i Spanien Best practice og godt købmandskab har holdt sit indtog i Spanien, som har fået et nyt hold i toppen. Nu skal underskud vendes til positive tal allerede i år køer for 1200 pund DSV-medarbejder tog til Kenya for at hjælpe forældreløse børn med basale fornødenheder. Læs om glæden ved at hjælpe, når man kan se, at det nytter noget. 14 Ønsker De forsikring? Fremover skal tilbuddet om vareforsikring være en naturlig del af et salg. Mange tror fejlagtigt at godset er fuldt forsikret allerede i dag. 16 Globale kræfter Styrken mangedobles, når flere lande og divisioner arbejder sammen om den samme kunde. Yamaha og DSV er globale samarbejdspartnere, og målet er kandó. 19 Josephine Touray til DSV Det er slut med driblingerne, men Josephine Touray scorer masser af mål på hendes nye arbejdsplads i Group Legal. 22 Store muligheder og faldgruber Der er vækst og gode muligheder for forretning i Sydafrika, men skiftende regelsæt kræver stor erfaring og konstant kontrol med dokumentationen. 3

4 Global Compact Princip 1: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. Princip 2: Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Princip 3: Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. Princip 4: Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Princip 5: Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde. Princip 6: Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejdsog ansættelsesforhold. Princip 7: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Princip 8: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Princip 9: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Princip 10: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning. Social ansvarlighed uanset prisen DSV tiltræder FN s Global Compact og udarbejder samtidig en politik for virksomhedens samfundsansvar, som skal gælde i hele verden. 4

5 I oktober sidste år tiltrådte DSV FN s Global Compact, som beskriver 10 grundlæggende principper for virksomhedernes ansvar inden for områder som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Nu skal principperne danne udgangspunkt for DSV s egen CSR-politik (Corporate Social Responsibility), og det er alles ansvar, at DSV lever op til forpligtelserne fra Grønland til Manila uanset omkostningerne. Jeg håber ikke, at det her giver anledning til helt nye måder at gøre tingene på, for vi skulle gerne allerede i dag leve op til forpligtelserne, siger adm. dir. Jens Bjørn Andersen, som er villig til at betale prisen for DSV s kommende CSR-politik: Enten gør vi det, eller også gør vi det ikke. Vi har valgt at sætte vores egen høje standard, og så forventer vi, at vores ledere lever op til kravene, siger han. DSV anerkender og støtter menneskers lige rettigheder og er imod diskrimination og forskelsbehandling i beskæftigelse og arbejdsvilkår, uanset om det er baseret på race, køn, seksuel, religiøs eller politisk orientering og etnisk eller social baggrund. Et krav fra kunderne Principperne i FN s Global Compact er alment anerkendte rettigheder, som afspejles i mange landes almindelige, sociale love. Med udarbejdelsen af en egentlig CSR-politik går DSV skridtet videre og målretter på sin vis indholdet i Global Compact til at matche den sociale dimension i en moderne transportkoncern. DSV er og vil være en lovlydig virksomhed, og hvis der er nogen, som ikke overholder reglerne i dag, så vil det vil måske koste lidt at rette ind, men dermed får vi bare et mere reelt billede af udgiften ved at fragte varer fra A til B. Det frygter vi ikke, tværtimod. Så slipper vi til gengæld for kedelige situationer i den anden ende, siger Group Environmental Manager, Thomas Susé, som i samarbejde med direktionen og Group Finance har arbejdet med udkastet til en egentlig CSR-politik siden efteråret. I takt med at DSV vokser, så forventer vores kunder, at DSV har en klar holdning til miljø- og samfundsansvar. Det er en nødvendig del af en professionel tenderproces, at vi har taget stilling og kan dokumentere vores indsats på disse områder, siger Group Finance Director, Michael Ebbe. Et krav siden 2009 DSV har i en årrække rapporteret om medarbejdere og miljø, men fra regnskabsåret 2009 blev rapporteringen om virksomheders samfundsansvar et krav i forbindelse med revisionen af den danske årsregnskabslov. Vi havde en hel del af grundelementerne på plads, men vi manglede et samlet overblik over struktur og processer mv., fortæller Michael Ebbe, som præsenterede ideerne for bestyrelsen, hvor der var et grundlæggende ønske om at arbejde videre med processen. Dels er det jo et krav i dag, dels giver det mening som et konkurrenceparameter, og så er der også god økonomi i nogle af tankerne, siger han. I DSV s kommende CSR-politik beskrives de blødere principper i forbindelse med de ni første punkter i FNs Global Compact, mens et sæt af forretningsetiske regler forholder sig til Global Compacts 10. princip om, at virksomheder bør modarbejde korruption i alle dens former. Udkastet til disse regler er udarbejdet efter initiativ af ledelsen i Air & Sea-divisionen og beskriver, hvordan DSV forventer at medarbejdere på alle niveauer forholder sig til emner som antikorruption, returkommission og bestikkelse. Et gråtonet landskab Principperne får deres eget, selvstændige ben i DSV s CSR indsats. De er i højere grad juridisk bindende og er formuleret med udgangspunkt i amerikanske regler på området; amerikanske kunder forlanger ofte, at virksomheden har tilsluttet sig en antikorruptionspolitik, før man kan indgå en aftale. Men de forretningsetiske bestemmelser er også relevante for dagligdagen blandt DSV-medarbejdere i mange andre lande: Reglerne sætter nogle klare rammer i et meget gråtonet landskab for hvad, der er acceptabelt og hvad, der ikke er acceptabelt. Det er en problematik, som er meget relevant at få afklaret for medarbejdere i en lang række lande, ikke mindst i USA, siger Group Finance Director Michael Ebbe. Medarbejderne kontrollerer Med tiltrædelsen af Global Compact i oktober 2009 forpligter DSV sig til at anerkende, acceptere og udbrede kendskabet af principperne til samtlige medarbejdere. Man skal sætte sig nogle mål, eksempelvis nedbringelse af arbejdsskader, og dernæst dokumentere sin indsats og kommunikere udviklingen ud til alle ledere og medarbejdere, som i det daglige vil fungere som kontrollanter. Alle har ikke bare en ret, men også en pligt til at indbringe uregelmæssigheder til ledelsen, hvis selskabet ikke overholder principperne i den kommende CSR-politik, siger Thomas Susé og tilføjer: I og med at DSVs kommende CSR-politik bygger på Global Compact, som igen bygger på universelle accepterede principper og konventioner, bør ingen lande have problemer med at leve op til principperne. DSV s CSR-politik og antikorruptionsbestemmelserne ligger i øjeblikket til endelig godkendelse hos selskabets ledelse og bestyrelse, som ventes at vedtage det endelige regelsæt inden sommerferien. 5

6 Præcis kl. 12 åbnedes dørene for årets generalforsamling, hvor omkring 500 aktionærer var mødt frem for at lade deres stemme høre. Og så var der kolde fadøl til at fugte ganen. 6

7 I bedre form end nogensinde DSV står stærkere i dag, end før finanskrisen satte ind. Sådan konkluderede en storaktionær og var dermed helt på linje med ledelsen og bestyrelsen, som indgød optimisme på årets generalforsamling. Vi har i dag et stærkere og mere komplet selskab end nogensinde tidligere, sagde Jens Bjørn Andersen. Den øverste ansvarlige for ATP s investeringer i danske aktier, Claus Wiinblad (tv), roste på generalforsamlingen DSV for initiativerne på miljø- og CSRområdet. Efter bare halvandet år er integrationen med ABX ved at være fuldbragt. Det er ca. 1,5 år før beregnet, og dermed er DSV nu mere klar end nogensinde til at tage del i den forventede vækst. Vi har i dag et fantastisk road-netværk i hele Europa, og vi kan samtidig konstatere, at sø og luft-divisionen nu er en tand større end road-divisionen. Det giver nogle fantastiske muligheder for vækst, for markedet for Air & Sea er globalt. Der findes marginer på sø og luft, som overstiger mulighederne for roadnetværket, sagde bestyrelsesformand Kurt K. Larsen på årets generalforsamling, hvor han roste ledelsen for håndteringen af integrationen med ABX samtidig med, at verdensøkonomien slog bak: Hårdt arbejde Jeg har selv prøvet at stå i spidsen for store integrationer, og det er hårdt arbejde. Det har faktisk slået mig med forbavselse, hvor godt ledelsen har håndteret situationen, hvor vi ikke bare skulle implementere ABX, men også tage afsked med medarbejdere. Hvis ikke det var sket, havde alting set helt anderledes ud i dag, sagde han og blev suppleret af adm. dir. Jens Bjørn Andersen i dennes gennemgang af årets resultater: Hård proces Det har været helt nødvendigt at tilpasse organisationen til de faldende volumener, men det har også været en ualmindelig hård og vanskelig proces. En del af afgangen har været naturligt, men vi har også måttet sige farvel til mange loyale og dygtige medarbejdere, sagde han og konkluderede, at selskabets asset lightstrategi er blevet testet med succes. Omkostningsniveauet er bragt ned og selskabet er tilpasset de nye volumener. 7 DSV har ifølge direktøren vundet markedsandele på selskabets vigtigste markeder samtidig med, at gælden er reduceret: Vi har i dag et stærkere og mere komplet selskab end nogensinde tidligere med et veludbygget luft/sø og road-netværk, som supporteres af Solutions. Vi er trimmet og klar til vækst i 2010, sagde Jens Bjørn Andersen, som præsenterede forsamlingen for en revideret, langsigtet finansiel målsætning: En organisk vækst på 5 procent årligt og EBITA (driftsresultat før afskrivninger) på 7 procent. Det er optimistisk, men bestemt realistisk. Der er ingen grund til at udstikke langsigtede mål, som vi allerede kan opfylde, sagde han. Ros fra aktionærer Efter gennemgangen af årets resultater var mikrofonen åben for aktionærerne, som udtrykte stor tillid til ledelsen. ATP s Claus Wiinblad roste ledelsen for sikker styring gennem et svært år, og konkluderede, at han var overbevist om, at DSV i dag står stærkere end før krisen. Og ligesom flere af de øvrige aktionærer takkede han DSV for selskabets initiativer i forhold til CSR (Corporate Social Responsibility) og reduktion af miljøbelastningen. Det er godt, at det nu er kommet i fokus, sagde han. Birgit Nørgaard i bestyrelsen Kurt K. Larsen, Erik B. Pedersen, Kaj Christensen, Per Skov og Anette Sadolin blev genvalgt til bestyrelsen, som i år suppleres med en erfaren erhvervsleder, cand. merc. og MBA, Birgit W. Nørgaard. Det nye bestyrelsesmedlem er tidligere adm. dir. i bl.a. Danisco, TDC og senest Grontmij Carl Bro. Læs portrættet af Birgit Nørgaard på bagsiden.

8 8 IR-manager Flemming Ole Nielsen skal forsyne investorer og analytikere med information om DSV.

9 En folkeaktie med - faktor X DSV runder aktionærer og udnævner en IR-manager til at styrke informationen fra selskabet til aktionærer og investorer. Da DSV i 2008 opkøbte belgiske ABX Logistics skiftede selskabet samtidig position fra small cap til mid cap i international målestok. Det betyder, at DSV blev mere interessant for større institutionelle investorer, og analytikere fra udlandet fik øje på DSV-aktien og efterspurgte løbende nyheder. I dag er hovedparten af de navnenoterede aktier noteret i udlandet, primært England og USA, og som en følge deraf foregår præsentationen af aktien både i Danmark og på såkaldte road shows uden for Danmark. Men mens DSV-aktier i udlandet overvejende købes af professionelle investorer, så er de danske aktionærer ligeså ofte private investorer, som har sat pensionsopsparingen i et af OMX-indeksets mest handlede papirer: DSV-aktien er blandt de 5-6 mest handlede aktier på den danske fondsbørs, og det er et udtryk for en stor tillid fra markedet, siger en tilfreds og nyudnævnt IR-manager, Flemming Ole Nielsen, som gerne citerer analytikerne for at omtale DSV som investor-darling med X-faktor. Vækst gennem flere år Det kræver en stabil udvikling med vækst gennem flere år og en god, sund forretning at få det prædikat, og det er nu IR-managerens opgave at bidrage til i samarbejde med koncernledelsen at informationen fra DSV til såvel aktionærer som fondsbørsen er troværdig og giver et retvisende billede af virksomheden. Jeg har oprindeligt revisorbaggrund, og jeg er forankret i Group Finance, så jeg kender DSV indefra og har igennem en årrække været med til at udarbejde regnskaber til ledelsen, især i Air & Sea-divisionen, siger den 39-årige IR-manager, som nu skal informere om DSV til en gruppe af ca. 15 danske og internationale analytikere samt investorer. Informationen skal være bundsolid og beskrive virkeligheden, siger Flemming Ole Nielsen, som skal varetage IR-området i samarbejde med Executive Assistent Helle K. Hansen. Vi vil blive mødt med masser af goodwill. Markedet har en høj grad af tillid til informationerne fra DSV, siger han. Balanceakt Opgaven lyder på at assistere ledelsen i at informere markedet, så ingen får mere information end andre og alle får den information, som er afgørende for aktiens prissætning. Investor relations kan ikke erstatte en god, sund forretning, som hvis den er rigtig god kan sælge sig selv. Men vi skal kæmpe om den kapital, som markedet ligger inde med, og det gør vi gennem en høj grad af gennemsigtighed og tilstrækkelig information. Og så kræver den stadig større kreds af investorer og analytikere, der følger DSV, at vi kommer bredt ud til markedet. For eksempel har vi efter offentliggørelsen af DSV s årsrapport for 2009 holdt møder i Danmark og været på road shows i New York, Boston, London, Edinburgh, Paris, Bruxelles og Stokholm, siger han. Alle aktionærer er lige gode For DSV s nye IR-manager er de gamle aktionærer og de hurtige daytraders hinandens forudsætninger og derfor lige vigtige for selskabet. Daytraders er en del af markedet, og de er med deres mange handler med til effektivt at prisfastsætte aktien og skabe likviditet. Hver dag året rundt omsættes DSV-aktier for 80 mio. danske kroner, og et så højt aktivitetsniveau er med til at gøre aktien attraktiv. På den anden side så håber jeg, at mange aktionærer ser DSV som en langsigtet investering, for det er sådan, virksomheden er drevet. Vi har aktionærer, som har været med siden 1976, og som altid har troet på DSV, og dem er vi glade for, siger Flemming Ole Nielsen. Altid rigtig kurs Når verden er i krise og husene pludselig falder til det halve af, hvad de kostede for 2 år siden, så kan det ikke undgå at berøre aktiekurserne. Produktionen vil falde, og virksomhederne omsætter mindre, men selv i stabile perioder med en sund drift kan kursen af bestemte årsager svinge op eller ned. Aktiekursen er principielt altid rigtig! Det nytter ikke noget at beklage sig, hvis omverdenen ikke kan få øje på vores skønhed, men hvis vi synes, at der er et misforhold, så er det eneste, vi kan gøre at kommunikere bedre, siger Flemming Ole Nielsen, som nås på 9

10 Fornuftigt købmandskab skal bane vejen i Spanien Et nyt hold er sat i spidsen i Spanien. Ikke for at opfinde den dybe tallerken, men for at gennemføre alt det bedste fra resten af organisationen. Målet er klart for DSV Road Spain: Balance i regnskabet allerede i år og dernæst at nå den samme rentabilitet som den øvrige organisation. Og midlet er det samme, som har givet pote i andre velfungerende road-lande som f.eks Sverige, UK, Norge, Finland og Danmark: Synlighed for den enkelte speditør i det daglige arbejde, så han/hun kan forholde sig til, hvorvidt det, han/hun gør, er godt eller skidt. Tidligere har de operationelle driftsmæssige resultater i Spanien primært været værktøjer for ledelsen. Det er modsat DSV-kulturen, hvor den enkelte speditør skal tage ejerskab og udvise fornuftigt købmandskab, siger COO i DSV Road A/S, Søren Schmidt. Med større synlighed i organisationen ser han ingen problemer i at nå positive resultater i Spanien efter integrationen med ABX Logistics: Vi har lavet en detaljeret plan, og vi kan allerede se, at vi er godt på vej i den rigtige retning, siger han. Aggressiv strategi Manden, der har fået til opgave at vende den uheldige udvikling i DSV Road Spain, hvor divisionen sidste år gav et underskud på DKK 38 mio (ud af en omsætning på DKK 770 mio), er svenske Magnus Malmqvist. Og det er netop fornuftigt købmandskab fra bl.a. Sverige, som skal bane vejen for overskud i Spanien: Jeg vil benytte mig af de ideer og tiltag, som jeg véd fungerer, og så forventer jeg, at alle bakker 100 procent op om forandringerne, siger Magnus DSV s indtog i Spanien startede i 2006 med opkøbet af Frans Maas. I 2008 udvidedes organisationen med erhvervelsen af ABX Logistics, så DSV i dag opererer fra 19 lokationer med 620 medarbejdere fordelt i Road, Air & Sea og Solutions samt en række logistik-services specialdesignet til motorcykelindustrien, messer og udstillinger, hospitaler og famaceutisk industri m.m. Malmqvist, som er håndplukket til opgaven: I stedet for at komplicere tingene, gør han det enkelt og simpelt, og så er han god til at tage beslutninger og få ført tingene ud i livet, siger Søren Schmidt. Copy/paste For såvel Magnus Malmqvist som Søren Schmidt er vejen til succes enkel og ligetil. Man tager det, som fungerer godt i andre lande og overfører processerne til mindre succesfulde områder: copy/paste med respekt for kulturen Organisatorisk og medarbejdermæssigt er vi nu kommet dertil, hvor vi har det rette værktøj til den nuværende situation; nu handler det om at finjustere og gøre arbejdet klogere og langt mere effektivt, så vi bliver i stand til at håndtere større volumener på færre hænder, siger Magnus Malmqvist, som har fyldt værkstøjskassen med svenske metoder til at sikre best practice. Vi bringer den skandinaviske virksomhedskultur til Spanien. Medarbejderne skal have fuldt indblik i de resultater, de præsterer. Ledelsen alene kan ikke ændre udviklingen alle skal være med til at ændre det her. Vi vil have speditørerne til at tænke selv, og de bliver ofte meget overraskede, når de finder ud af, at der måske er 10

11 Tre nyslåede managing directors skal give den spanske organisation alt det bedste fra hele verden: Fra venstre: Xavier Juncosa, Magnus Malmqvist og Iban Mas. Hovedkontoret i Rubi, Barcelona, hvor der er m 2 logistikhotel, heraf m 2 til farligt gods. smartere måder at gøre tingene på, siger Magnus Malmqvist og fortsætter: Gode driftsresultater Spanien har faktisk nogenlunde operationelle driftsresultater, og det er meget positivt. Problemet er bare, at der har været alt for mange mennesker om at gøre arbejdet, for omkostningerne har været alt for tunge. Derfor ved vi præcis, hvad der skal til: arbejdsprocesserne skal effektiviseres, og it-systemerne skal tages i anvendelse i langt højere grad med eksempelvis online booking og automatisk fakturering. Og så er vi for små i Spanien på Road, så 2010 bliver året, hvor vi for alvor skruer op for salgsarbejdet. Vi har anlagt en meget aggressiv strategi, siger han og suppleres af Søren Schmidt, som har friske erfaringer fra både Tyskland og Frankrig i bagagen: Vi når en helt anden grad af effektivitet, når vi gør brug af best practice fra de bedste lande. Det har vi gjort i Tyskland, vi har påbegyndt det i Frankrig og nu er turen kommet til Spanien, siger han. Air & Sea på vej til tops Gennem fusionen med ABX i Spanien har Air & Sea-divisionen formået at rette kraftigt op på sin tilstedeværelse og sine resultater i DSV s netværk. Iban Mas har stået i spidsen som Managing Director siden oktober 2008, og med 10 succesfulde år fra ABX i bagagen har den 36-årige direktør fra Barcelona indført en frisk organisation med et klart mål: I løbet af de næste år skal vi indtage førstepladsen inden for spedition i Spanien og være blandt de 10 bedste Air & Sea-lande i DSV. Nøglen til succes er mennesker: Min inspiration er min fantastiske og meget tålmodige kone Laia, der altid støtter mig 100% - og så selvfølgelig mine to døtre; Carla (7) og Aina (5) og min lille søn, Iban Jr (1). Jeg har gennem de sidste 10 år rejst verden tynd og haft chancen for at netværke med mine kollegaer. Uden fuld støtte fra min familie er det meget svært at blive en god leder. Og på arbejdet: Manel, Maria Jose, Albert, Toni, Juan Antonio, Esther, Juanjo, Cristobal, Manuel, David, Alberto, Vicky, Alfredo, Paco, Miguelon, Jose Manuel, Sagra, Edu, David, Gonzalo Vi har et godt team på 170 dygtige medarbejdere fordelt på 8 afdelinger i hele landet, og i øjeblikket har vi kun en markedsandel på 1%. Med mit team, en seriøs strategi og organisk vækst burde vi let kunne blive den toneangivende aktør i Spanien. Jørgen Møller er min sponsor, og jeg har ikke til hensigt at skuffe ham. Iban opfordrer alle fra DSV til at besøge sit land, og han er klar til at udvikle gensidige handelsveje. Der er ingen grænser for DSV i Spanien, konkluderer han. Ny ledelse skaber sikkerhed I Solutions er stafetten givet videre til managing director, Xavier Juncosa, som udover at have fokus på at udnytte lagerfaciliteterne i Rubi i Barcelona optimalt, forventer vækst med udgangspunkt i det centrale Spanien (Madrid). Madrid er det naturlige logistiske centrum for den iberiske halvø, og vi råder over fremragende faciliteter. Det sammenholdt med markedsforholdene - giver os en meget stærk position i forhold til potentielle kunder, siger Xavier Juncosa, som forventer inden for kort tid at nå en position blandt de 10 største logistikudbydere i Spanien. Xavier Juncosa peger på den manglende stabilitet på ledelsesniveau som den primære årsag til svingende resultater. For manglende stabilitet i ledelsen skaber utryghed blandt medarbejderne og blandt kunderne: Den allerbedste måde at vinde kundernes tillid er ved at give dem en sikkerhed for, at deres forhandlingspartnere også er der for dem i fremtiden, siger han. 11

12 Opgaven var at arbejde med 56 af de mest trængende familier i Karundas, som ligger nær ved Mount Kenya. Hjælper efterladte børn i Kenya Kids Alive International er en velgørende organisation, der hjælper børn, som har mistet en eller begge forældre på grund af AIDS. Med hjælp fra kolleger i DSV i Storbritannien og DSV s partner i Kenya, rejste en syv mand stor gruppe heriblandt Alan Burnet fra DSV Air & Sea Ltd. ud på en 10-dages mission til Kenya. 12

13 Af Alan Burnet, Operations Director, DSV Air & Sea Ltd. Vi havde base ved børnehjemmet i Karundas, som ligger nær ved Mount Kenya. Vores opgave var at arbejde med 56 af de mest trængende familier i det omliggende lokalsamfund. Den manglende adgang til rent drikkevand er et alvorligt problem, og en del af vores projekt gik ud på at uddele vandfiltre, som vi havde med hjemmefra, og derudover at skaffe vandbeholdere til familierne i lokalområdet. Vi gav dem også mad, tøj, senge, kyllinger og køer, og vi gav flere af de lokale kvinder de økonomiske midler til at starte deres egen strikkeforretning, så de kan lave hatte til familie og venner og sælge eller bytte dem på det lokale marked i Chaka. Vi ankom til Nairobi kl. 5 om morgenen. Det var smukt solskinsvejr under den høje afrikanske himmel. Der skulle komme en bus og hente os og de liters plasticbeholdere i klare farver, som vi havde skaffet lokalt fra DSV s partner i Kenya, Freight In Time Ltd. Graeme Hearne havde stået for hele planlægningen, og han mødte os heldigvis i lufthavnen. Han kunne køre os til kontoret, da den bestilte bus viste sig at være forsinket. Da mørket faldt på, ankom vi til børnehjemmet, hvor vi blev budt velkommen og vist til rette. Efter et fantastisk, hjemmelavet kenyansk aftensmåltid tilbragte vi aftenen sammen med børnene, der sang og underholdte. De sang og dansede dejligt, og snart fik de også lokket os ud på gulvet og lært os lidt swahili. Næste morgen stod jeg tidligt op kl. 5, så jeg kunne være sammen med de børn, der hver dag skal tage medicin for at bremse HIV-infektionens virkninger. Det er fortvivlende at se på disse børn og samtidig vide, at denne forfærdelige sygdom kommer til at tage deres liv alt for tidligt. Børnene selv er så glade at have omkring sig, og de elsker, når der er udenlandsk besøg. Ann og jeg arbejdede sammen med Genesmus, som er den lokale præst, og Pauline, som er socialarbejder. En del af mit arbejde bestod i at forhandle med de markedshandlende om alle de dagligvarer, vi skulle uddele, som ris, mel, kyllinger og køer. Det er noget helt andet end at diskutere priser med rederier, leverandører og kunder. Chas og Steve byggede senge og hønsehuse ud af genbrugstræ. Diane og Dorothy (som med sine 89 år forbløffer os alle med sin energi) og Abbi på 15 lærte de lokale kvinder at bruge vores medbragte strikkevæve til at lave uldhatte, der beskytter om aftenen, hvor det bliver koldt efter solnedgang. Hver dag skal børnene tage medicin for at bremse HIVinfektionen i at udvikle sig til AIDS. Om onsdagen var huset fyldt med proviant, og vi kunne nu begynde at gå ud til familierne for at uddele mad og kyllinger og installere vandfiltrene. Alle familierne gav os sådan en varm velkomst der var store smil og mange glædestårer. Jeg var ikke helt sikker på, hvordan jeg ville reagere på at møde så mange mennesker, der havde så lidt, men de udstrålede ægte glæde og fællesskab. Deres hjem var bygget i træ, som ikke beskyttede mod regnen, og havde kun ét eller to rum, et åbent ildsted og intet toilet. I mange familier var der kun mor og børn. Faderen var enten ude for at søge arbejde eller var død og havde efterladt kone og børn. Vi brugte lidt tid hos hver familie, legede med børnene, talte med de voksne og bad med dem. De er stærke i troen selv om de har så stor modgang. Hjælpearbejderne blev taget godt imod af de lokale, som bød på hjemmelavet kenyansk aftensmad, sang og dans Vi havde samlet nok penge ind til at købe nye sko til alle de 20 gadebørn, der bor i byen Chaka, hvor børnehjemmet ligger. Fra mange venlige kollegaer i DSV i Storbritannien havde jeg modtaget fodboldtrøjer fra Premier League-hold, og om torsdagen målte vi børnenes fødder og vendte tilbage med sko, sokker og fodboldtrøjer. Gadebørnene er blevet forladt af deres forældre, og mange af dem sniffer lim og sover og bor på gaden uden sko. Vi vaskede og tørrede deres fødder, og de var vilde med deres Premier League-trøjer selv om en af drengene nægtede at tage en trøje fra Portsmouth på! Vi blev fulgt af en masse andre børn og nysgerrige lokale samt borgmesteren og den lokale høvding, og vi spillede spil og spiste kiks og slik, mens vi prøvede skoene. Det endte med en stor vandkamp til alles udelte fornøjelse. Om torsdagen rejste vi til en anden dal for at prøve at købe køer. De tre køer, vi havde set tidligere på ugen, var for dyre, og dyrlægen kunne se, at de ikke var drægtige, som kvægavleren ellers havde lovet. Jeg var blevet advaret om, at det ville være en meget langstrakt affære, som kunne tage hele ugen, men den lokale dyrlæge havde fundet en anden kvægbonde, der gerne ville sælge. Vi havde kun et budget på 1200 britiske pund eller seks køer, men Ann sagde senere til mig, at hun ville have ti. Kvægbonden Richard tilbød os seks køer, hvoraf de tre havde en kalv, men prisen var 300 pund for hver voksen ko. Vores budget lå på 190 pund pr. voksen ko, fordi vi også skulle betale dyrlægeregninger. Jeg fortalte Richard om vores mission, og hvorfor vi kun kunne betale 190 pund pr. stk. Jeg troede ikke han ville gå med til 13

14 det, men han accepterede med det samme. Jeg blev derfor noget nervøs for, at køerne måske var syge, og tilføjede, at handlen var på betingelse af, at dyrlægen erklærede dem raske. Da vi kom tilbage næste dag, var der 10 dyr i indhegningen. Richard havde fundet endnu en ko med en kalv, og han solgte os de fire køer med kalve og to andre malkekøer. Dyrlægen erklærede dem alle 10 raske, og handlen blev beseglet med et håndslag. I en af de familier, vi besøgte, kunne vi se, at sønnen var i skolealderen, men alligevel ikke var i skole. Moderen forklarede, at hun ikke havde råd til at betale de 5 pund, som skolemaden koster pr. semester. Vores gruppe blev enig om at betale for hans skolegang de næste to år. Sønnen John overhørte, hvad vi talte om, og trak omgående i sin skoleuniform, så vi kunne tage ham med i skole samme eftermiddag. Fuld erstatning - og 10 procent oveni Fremover vil kunderne blive mødt af et tilbud om forsikring af deres gods, når de bestiller transporten. DSV Insurance tilstræber at udbetale erstatningen inden for en uge og kan oven i købet - under visse forudsætninger - tilbyde 10 procent ekstra i erstatning. Kids Alive International havde base ved børnehjemmet i Karundas, som ligger nær ved Mount Kenya. Kvinderne kom i traditionelt antræk for at modtage deres køer, og søndag morgen, inden vi tog afsted, havde vi meget sjov med alle familierne, der kom for at hente malkekøerne. Jeg vil gerne takke Armit Shah fra Freight In Time, Graeme Hearne, som vender tilbage til DSV Air & Sea Ltd UK til april efter to år hos Freight In Time i Nairobi, og Arnie Lord for deres kolossale hjælp og støtte, samt de mange kollegaer i DSV UK, der donerede fodboldtrøjer og penge. Jeg kan anbefale alle at engagere sig i denne type projekt. Det var en fantastisk glæde og et stort privilegium at tilbringe en tid sammen med de dejlige familier i Kenya. På hjemmesiden www. kidsaliveuk.org er der flere oplysninger om arbejdet. Der er selvfølgelig også mange andre muligheder for at deltage i forskellige slags projekter - tænk på det som en slags alternativ ferie! Mange tror, at deres gods automatisk er forsikret til fuld værdi, når de overlader varerne til et transportselskab. Men i virkeligheden er varerne kun automatisk dækket via det obligatoriske fragtføreransvar, som giver en begrænset erstatning afhængigt af vægten på godset. Hvis der er tale om en palle med notebooks eller mikroprocessorer, som er stjålet fra en lastbil på en rasteplads, så er det meget uheldigt. De vejer ikke meget, men har en høj værdi, siger Senior Manager i Group Insurance, Martin Andreasen. Mange bliver overraskede Mange har den opfattelse, at de efter en eventuel skade eller tyveri bare kan ringe og sige, hvortil pengene skal overføres. De bliver overraskede, når de opdager, at de får erstatning efter vægt, og at der godt kan gå en rum tid, før pengene ankommer hvis de overhovedet er berettiget til erstatning, siger Martin Andreasen, som siden oktober sidste år har stået i spidsen for DSV Insurance A/S, som tilbyder kunderne fuld forsikring af godset oven i købet med mulighed for en 10 procent imaginær profit oveni den eventuelle erstatningssum udbetalt på baggrund af godsets værdi i tilfælde af totalskade og/eller fuldstændig bortkomst. Hvis kunden vurderer, at deres varer er i risikozonen, så kan det godt betale sig at tegne forsikringen, siger Martin Andreasen og peger på fordelene: 14

15 DSV s kunder kan tegne forsikring på deres gods samtidig med, at de bestiller transporten for hver enkelt sending eller for eksempelvis et år ad gangen. Fordelene kort 1) Dækning af alle risici uanset om det drejer sig om tyveri, en skade eller fejlhåndtering. 2) Konkurrencedygtige priser. 3) Mulighed for tegning pr. forsendelse, men også pr. måned eller pr. år. 4) One stop shopping. 5) Hurtig skadeshåndtering tilstræber erstatning inden for 7 dage og 6) Erstatning på den fulde værdi (ikke vægtafhængig). Genforsikret DSV Insurance A/S er et såkaldt captive (et internt forsikringsselskab i koncernen), som er genforsikret hos Royal Sun Alliance. DSV Insurance A/S administrerer både vareforsikringer og fragtføreransvar samt de forsikringer, som er tegnet af DSV A/S, eksempelvis ansvarsforsikringer for ledelse og bestyrelse. Hertil kommer bygningsforsikringer i en række lande, og det er målet, at DSV Insurance A/S skal overtage så mange forsikringer, som det er muligt og hensigtsmæssigt at samle ét sted: Det vil betyde billigere policer og dermed en bedre konkurrenceevne, siger Martin Andreasen, som sammen med resten af Group Insurance-afdelingen i de første måneder af selskabets levetid har haft travlt med at oplyse speditører og sælgere om det nye produkt: Det skal være et helt naturligt forløb af en booking eller et salgsmøde at orientere vores kunder om denne mulighed uanset om det foregår ved et personligt møde, over telefonen eller via online bookings. Konkurrencedygtigt Det vil være forskelligt, hvad policerne koster i de enkelte lande, for der er stor forskel, dels på risikoen, dels på konkurrencesituationen. Vi har scannet markedet og mener absolut, at vores forsikringsprodukt er i den attraktive ende set fra kundernes synspunkt; det er faktisk en meget lille merpris i omegnen af 0,25 procent af vareværdien i præmie og i disse finanskrisetider er hyppigheden af skader og tyveri stigende, så det vil ofte være en rigtig god idé at forsikre godset, siger Martin Andreasen, som har kontakt til nationale forsikringskoordinatorer i de enkelte lande, som skal skubbe processen i gang i hele organisationen og drive dette lokalt. Vi er begyndt med implementeringen i de største lande, og i løbet af foråret vil forsikring forhåbentlig være en integreret del af en booking, så kunden i alle tilfælde skal forholde sig til spørgsmålet, siger han og tilføjer, at forsikringen også kan tegnes for en måned eller et år ad gangen eller for alle transporter fra eksempelvis en global kunde. Forsikrer 99 procent af alt gods Det meste gods kan forsikres gennem DSV Insurance A/S, men der vil være tilfælde, hvor DSV ikke kan tilbyde dette: Vi forsikrer nok 99 procent af alt det, vi kører, men for enkelte lande som f.eks. Irak, Iran og Afghanistan vil vi gennemgå hver enkelt sag. Det samme gælder særligt kostbare transporter og produkter som f.eks. mobiltelefoner, CPU er og lignende, siger Martin Andreasen, som har et globalt salgsbudget på 10 mio. euro i

16 Med 36 verdensmesterskaber har Yamaha gjort sig stærkt gældende inden for motorcykelrace. Her er det Yamaha-køreren og indehaveren af 9 Grand Prix VM-sejre, Valentino Rossi, som nyder sejrens sødme. Yamaha giver Kando [Kando - Et japansk ord for den følelse af dyb tilfredsstillelse og intens spænding, som folk oplever, når de støder på noget af særlig værdi.] DSV har en enorm styrke, når divisionerne samarbejder på tværs. Mere end et dusin lande er involveret i arbejdet for Yamaha Motor, som forventer intet mindre end det bedste og til den bedste pris. 16

17 Siden Yamaha Motor Company blev stiftet i 1955 har målet været at røre hjertet hos brugeren og skabe produkter, som gør livet sjovere og åbner muligheder for den enkelte at skabe Kando i kundernes liv. For Tobias de Neef, Manager Business Process Control, DSV, og account manager for Yamaha Motor, er målet fuld tilfredshed i det engagement, som har været på dagsordenen siden oktober 2005, hvor Yamaha rykkede ind i terminalen i Castel san Giovanni (Milano) i oktober Yamaha Motor er ikke en kunde, man lige får overnight. Japanerne har en anden mentalitet end englændere og amerikanere. Der bliver tænkt grundigt over tingene, før der bliver truffet en beslutning og så holder de sig til dén. Så længe man gør et ordentligt job og samarbejder med dem om at finde de meste effektive løsninger, så har man et langvarigt kundeforhold. Fra reservedele til findistribution Faktisk går forholdet til Yamaha endnu længere tilbage end Allerede i starten af 90 erne distribuerede Frans Mass (som i 2006 blev opkøbt af DSV A/S) reservedele for Yamaha i Europa. I dag er DSV dybt involveret i Yamaha s europæiske distribution fra Spaniens sydspids til det nordlige Skandinavien - af alt fra scootere, knallerter, ATV er og motorcykler til påhængsmotorer, gummibåde, snescootere og golfbiler. Vi er nok de største i Europa på transport af enheder, men for Yamaha er det afgørende at sprede risikoen, og derfor har de også engagementer med andre store, internationale transportselskaber, siger Tobias de Neef, som har oplevet, at Yamaha i lighed med andre globale selskaber har reduceret lagerkapaciteten under den økonomiske krise. Vi er mere involveret med Yamaha end nogensinde, men mens produktionen var på det højeste i 2008, faldt salget drastisk, så produktionen blev kraftigt skåret ned i marts Derefter er lagerkapaciteten svundet, men Yamaha er stadig påvirket af den økonomiske krise ikke mindst i Spanien, hvor arbejdsløsheden er oppe på 20 procent - men også på grund af Yen ens styrkelse. Til gengæld kan vi glæde os over en række nye opgaver, bl.a. findistribution af enheder fra lageret i Hamborg til forhandlere i Skandinavien, siger Tobias de Neef. Flere divisioner Når Yamaha er en drømmekunde for DSV er det ikke bare fordi, at motorkoncernen i sandhed er global og dermed passer som hånd i handske til DSV s verdensomspændende netværk. Hvad der er nok så interessant set fra DSV s side er, at engagementet spreder sig over flere divisioner i koncernen. Dermed er Yamaha som kunde med til at binde DSV tættere sammen. Selvom vi har opdelt vores ydelser i tre forskellige divisioner, så er det afgørende for os, at vi agerer som ét selskab og at kunden oplever os som ét selskab, siger koncernsalgsdirektør Rene Falch Olesen og uddyber: For hver dag der går, lærer vi mere og mere om de kompetencer, der er til stede i alle hjørner af vores virksomhed. DSV s styrke er enorm, når vi finder løsninger via tværdivisionelt samarbejde, og det er naturligvis et område, vi Yamaha Motor Europe NV (YME) er Yamaha Motors europæiske hovedkvarter og dækker salg, udvikling og fremstilling med 4 europæiske fabrikker, 25 salgskontorer samt et udviklingscenter i Italien. Logistikgruppen i YME er ansvarlig for udvikling og implementering af SCM/logistikkoncepter og har den logistiske kontrol med alle produkter. Nøgleordene er stabil levering af produkter og originale reservedele/ tilbehør til Yamahaforhandlere. Produkterne sendes fra fabrikker i Japan, Fjernøsten, USA og Europa til 6 europæiske distributionscentre, hvorfra de distribueres til ca forhandlere i Europa. Logistikoperationen er understøttet af et særligt ITlogistiksystem for Yamaha. Lagrene har tekniske værksteder, der sikrer fleksibilitet i forhold til at reagere på salgsog marketingtiltag på markedet (added value) og kvalitetssikring. 17

18 fokuserer meget på. Hvorfor opfinde hjulet flere gange, når vi i stedet kan koncentrere vores energi om at forbedre det hver eneste dag, spørger han. En drømmekunde Alle kender Yamaha og har et forhold til selskabets produkter. Tobias de Neef kan ikke lade være med ind imellem at skæve til kasserne og forestille sig, at det måske er vinderen af Superbike World Championship, som står dér på pallen: Det er et ekstra positivt element, at kunden hedder Yamaha. Det var jo sådan en, vi drømte om, da vi var børn, og alle med benzin i blodet har da også ejet en Yamaha mig selv inklusive, siger han og udtrykker håb om, at kærligheden til Yamaha vil vare mange år endnu: Selvom man nok ikke finder en mere loyal og trofast kunde, er det ikke en garanti for et livslangt samarbejde. Yamaha er som andre globale selskaber konstant på udkig efter den bedste balance mellem pris og service. Eftersom vi løser flere og flere opgaver for Yamaha, er det op til DSV at honorere deres krav. Derfor agter vi at levere Yamaha den bedste totalløsning på både pris, kreativitet og kvalitet, siger Tobias de Neef. Voksende samarbejde Yamaha og DSV udvikler løbende forretningerne sammen. Her er hovedtrækkene i samarbejdet. Siden oktober 2005 har Yamaha haft m2 lager hos DSV i Rubi, Barcelona. Året forinden åbnede DSV yderligere m2 til Yamaha i Castel San Giovanni (Milano). Fra Milano er der udgående transporter til en række platforme i Italien og Østrig, ligesom DSV udøver moms- og toldbehandling i begge lagerhuse. I Rubi modtager lageret årligt 600 dobbeltdæk-trailere fra de europæiske fabrikker samt 800 skibscontainere med motorcykler. Fra lageret udgår sendinger svarende til 1800 trailere til platforme i Spanien, Portugal og Sydfrankrig. Transporterne foregår med 28 dedikerede DSVdobbeltdækkere. Fra oktober 2009 har DSV endvidere udført line hauls fra Hamborg til Norge (Oslo), Sverige (Jönköping) og Danmark (Brøndby). Fra disse platforme organiserer DSV findistribution til forhandlere i Skandinavien. Desuden har DSV siden januar 2009 udført indgående transport fra alle europæiske Yamaha-fabrikker (i Frankrig, Spanien og Italien) til Lille og Hamborg i henholdsvis Frankrig og Tyskland. 18

19 Josephine Touray var indtil sidste sommer en af topprofilerne på det danske landshold, hvor hun nåede at spille 123 kampe og score 383 mål. Sammen med landsholdet har hun vundet både EM- og OL-guld. Konkurrencegenet er intakt! Josephine Touray har sagt farvel til håndbold og goddag til en ny start i DSV. Og selv når man er en af verdens bedste håndboldspillere kan man lige pludselig føle sig meget ny igen. 19

20 Josephine Touray har skullet lære en helt ny verden at kende i DSV, og det har krævet meget læsearbejde. Det er noget helt andet, end det, jeg kommer fra, siger hun. I Ludvig Holbergs komedie, Jeppe på Bjerget, lægges den sanseløst berusede bonde, Jeppe, i baronens seng. Næste dag efter at have udtalt de berømte ord: Drømmer jeg, eller er jeg vågen? finder han sig hurtigt til rette i sin nye indbildte rolle som baron. For 30-årige Josephine Touray har det sidste halve år været en omvendt Holberg: Fra at være en af de højst profilerede og afgørende spillere på landsholdet er den tidligere håndboldspiller nu ved at finde sine ben i en anonym tilværelse som nybagt juridisk medarbejder i DSV. Josephine er sendt tilbage til start og alt andet end topspiller: Det har været svært at gå fra at være en profil på landsholdet til at komme til en virksomhed, hvor der er så mange mennesker, der har et indblik af en anden verden. Så jeg skal da vænne mig til at være både nyansat og nyuddannet, og det tager tid. Men jeg ved, at jeg har truffet den rigtige beslutning!, siger hun. Et hårdt liv Josephine Touray har i sin næsten 8-årige landholdskarriere spillet 123 landskampe og scoret 383 mål. Det giver en niendeplads på alle tiders landskamp-topscorerliste, og opskriften på succesen er talent plejet med benhårdt arbejde. Alle dage var strukturerede ned i mindste detalje, hvor det hele drejede sig om næste vigtige kamp. Daglig, hård træning i fitnessrummet og på banen. Selv weekenderne var fuldt optagede af kampe og træning. Min hverdag var totalt styret af håndbolden. Jeg overvejede konsekvenserne i alt, hvad jeg gjorde, hvad jeg bestilte af mad osv., siger Josephine Touray, som nød det hårde og målrettede arbejde, men som også har øje for bagsiden af medaljen. Det var hårdt til sidst at være skadet og uden for banen og hele tiden skulle kæmpe for at være med. Det var ikke bare et liv i luksus. Jeg står tilbage nu med en følelse af at al min studietid hvor blev den af!? Det er da en underlig følelse at have studeret i 6 år og ikke rigtigt kende nogle mennesker, siger hun. Fedt at vinde OL Tilværelsen som professionel håndboldspiller gav Josephine en masse, og det var et kick for den unge midtjyde at træde ind på banen til mesterskabskampene med hele Danmark som publikum og løse den opgave, der var stillet. Hvad 20

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Afrapportering CSR 2010

Afrapportering CSR 2010 Afrapportering CSR 2010 CSR-rapportering-2010.indd 1 23-02-2011 09:59:54 Indholdsfortegnelse 1. Intro side 1 2. Flekspuljen socialt ansvar i egne rækker side 2 3. Medarbejderansøgninger side 3 4. Langvarige

Læs mere