Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011"

Transkript

1 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig løftestang for vækst i virksomhederne Kulturarven skal give vækst i turismen

2 Vækstforum kan, vil og tør Da jeg trådte til som formand for Vækstforum i 2010, var det med en klar mission. Missionen er, at Vækstforum skal være dagsordenssættende og synlige, i det vi gør. Det vi sætter i gang skal også have en effekt. I Vækstforums første periode har der været fokus på at sætte mange skibe i søen. Og det var der behov for dengang. Nu handler det om at fokusere og bygge videre på alt det gode vi har opnået. Op til Vækstforums Vækstkonference den 10. maj 2011 har vi forsøgt at sætte dagsordenen på fire meget vigtige områder i forhold til den regionale erhvervsudvikling i Region Sjælland: Cleantech og grønne virksomheder Udvikling af kompetencer Finansiering til virksomheder Turisme med kulturhistorie som fokus Her i bladet kan man læse om Vækstforums igangværende indsatser indenfor de fire temaer. Samtidig vil 6 centrale personer fortælle om deres rolle i udviklingen af regionen. Deres organisationer har stor betydning og vil også fremover spille en vigtig rolle i den regionale erhvervsudvikling inden for de fire temaer. Fremadrettet skal resultaterne for alvor vise sig og vi vil stolt vise dem frem. For i Vækstforum Sjælland kan vi, vil vi og tør vi. Udgivelse: Vækstforum Sjælland 2011 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Trine Fedreheim, Anette Moss, Lars Tomlinson, Layout: Karin Skovrød, grafisk designer Forsidefotograf: Jan Hansen, Symbiosen Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Nordisk miljømærkning: Oplag: 500 stk. Ekstra eksemplarer af bladet fås hos Vækstforum, Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø tlf , e-post: Vækstforum Sjælland har valgt at satse på energi og cleantech som et samlet vækstområde. I de kommende år forventes der at blive skabet mange nye arbejdspladser inden for den regionale cleantechsektor. På billedet ses de 90 møller, som udgør vindmølleparken Rødsand II, ved Nysted, som blev indviet i efteråret SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011 Foto: Mikkel Bache

3 Indhold 4 Kort nyt 5 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel 8 Grønne virksomheder er en win-win situation 10 Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej 12 Interview med Torben Andersen: Mere viden om vækst, der virker 13 Kapital er en vigtig løftestang for vækst i virksomhederne 14 Interview med Kim Ove Olsen: CAT har kapitalen, når den gode idé opstår 16 Kulturarven skal give vækst i turismen 18 Interview med Judith Kyst: MadX en ny spiller med tro på fremtiden 20 Bryd ud, tænk nyt og arbejd sammen! 22 Interview med Niels Hörup: Nu går vi efter resultaterne! 24 Udsnit af Vækstforums resultater SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011 3

4 Kort nyt Opbygning og vedligeholdelse af viden om finansieringskilder I et samarbejde med bl.a. det regionale EU kontor i Bruxelles og CAT i Roskilde, vil der blive etableret et nyt regionalt»fundraisingcenter«, som skal bidrage til at finde finansiering til udviklingsprojekter, som øger små og mellemstore virksomheders innovationsevne. Med det nye initiativ,»center for større regionale satsninger«er det også målet, at der kan findes finansiering til udviklingsprojekter mellem offentlige og private aktører, med henblik på at udvikle nye produkter og innovationsprocesser. Udnyttelse af Femern Bælt byggeriet Vækstforum Sjælland har lavet en plan for udnyttelsen af Femern Bælt byggeriet. Planen fokuserer på at skabe vækst, beskæftigelse og erhvervsudvikling, og målet er, at regionen kan drage mest mulig nytte af anlægsprojektet både i byggefasen og når forbindelsen under bæltet er klar. Planen er fireårig, og fokuserer på fire områder, hvor der skal gøres en særlig indsats: Uddannelse og kompetenceudvikling, transport og logistik, erhvervsudvikling og lokalisering samt turisme. Foto: Jan Djenner Foto: Jan Djenner Sundhedsinnovation i Region Sjælland Etableringen af»sundhedsinnovationsjælland«(sis) er en af hovedaktiviteterne i regionens strategi for sundhedsinnovation. Til at styre centeret er centerleder Ivar Moltke ansat pr. 1. april Målet med centeret er at kombinere udviklingen af sundhedsvæsnet med en kommerciel vækst og dermed skabe offentligprivat samarbejde og innovation. Udover etablering af centeret og innovationsaktiviteterne i dette, er der også opnået finansiering til de resterende to hovedaktiviteter under strategien: Uddannelsesforløb inden for innovation samt udvikling og implementering af et IT støttet innovationssystem IMS (innovation management system). Regionsrådet har for 2011 etableret»udvalg for Sundhedsinnovation og Offentligt Privat samarbejde«. Udvalget skal bl.a. følge det nye centers arbejde. 4 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

5 Kort nyt Giv dit input Regionsrådets nye strategi for regional udvikling for perioden kommer snart i høring. Den regionale udviklingsstrategi skal beskrive den ønskede fremtidige udvikling for regionen ud fra en helhedsvurdering. Den beskriver udviklingen inden for natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og for byer, landdistrikter og udkantsområder i regionen. Den Regionale Udviklingsstrategi bliver udarbejdet sammen med de regionale aktører og bygger på de initiativer, der allerede er sat i gang. Der er afholdt fire politiske dialogmøder med medlemmer fra kommunalbestyrelserne. I strategien arbejdes der med fire tværgående faglige temaer. Temaerne er talent, ildhu og nytænkning, byg på regionens styrker, kompetenceløft på alle niveauer og regionen som bindeled. Strategien kommer i høring fra d. 21. juni 2011 til 9. september Alle inviteres til at give deres input og meninger til kende. Når offentlige og private arbejder sammen Region Sjælland vil indgå privat innovationspartnerskab om jordforurening. Målet er at finde hurtigere og billigere måder at rydde op på forurenede grunde. Regionen har i alt lokaliteter, som vil koste cirka 2,5 mia. kr. at få kortlagt og oprenset, og med et budget for 2011 på 31 mio. kr. vil det tage 80 år at få afsluttet opgaven. Derfor inviterer Region Sjælland virksomheder og forskningsinstitutter til at indgå i et såkaldt OPI - offentlig-privat innovationspartnerskab i forsøget på at få bugt med den dyre jordforurening. Vi tager førertrøjen på En af regionens strategiske målsætninger er, at der skal ske et kompetenceløft, sådan at regionen lever op til de nationale målsætninger for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Satsningen hedder»kompetenceparat 2020«. Det afgørende er, at arbejdsmarkedet i regionen i fremtiden kan matche kravene i den globale økonomi. Derfor var det også et vigtigt skridt på vejen, da Region Sjælland den 11. april 2011 afholdte et stort kompetencetopmøde. Her mødtes politikere, uddannelsesinstitutioner og eksperter, hvor emnet var, hvordan regionen i løbet af de næste 10 år sikrer sig en førerposition på uddannelses- og kompetenceområdet. På topmødet blev aktørerne inden for uddannelse og erhverv enige om, at der skal nye metoder på bordet, hvis målet om et højere uddannelsesniveau i regionen skal nås inden Blandt andet var der enighed om, at uddannelsessystemet i højere grad skal indrettes efter fremtidige kompetencebehov og med særlig fokus på sprog, turisme, sundhed, fødevarer og forretningsløsninger inden for klima og energi. SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011 5

6 Inspirerende når det gør en forskel Et forum, hvor alle væsentlige aktører er samlet omkring et bord med det ene formål at skabe vækst, giver i den grad mening og lyst til et stort engagement. Man kan da kun blive inspireret af at deltage i en sådan kreds, der er med til at skabe resultater og udvikling i vores region. Steen Bach Nielsen prioriterer derfor sin rolle som formand for Vækstforum Sjælland meget højt. Den brede sammensætning af aktører fra erhvervslivet, arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutioner og politikere fra kommuner og regionen er helt klart en styrke. Men det er også en udfordring, fordi dette forum repræsenterer mange forskellige interesseområder, der ikke altid peger i samme retning i udgangspunktet. Udfordringen er derfor at tilrettelægge en demokratisk proces, så vi omkring bordet når frem til en enighed, der jo i sidste ende er det, der giver slagkraft og positive resultater for alle parter. Konklusionen på Vækstforum Sjællands evne til at gøre en markant forskel er klar fra Steen Bach Nielsen: Det er lykkedes, synes jeg! Opskrift på succes: Målrettet og målbar En vigtig årsag til, at det er lykkedes Vækstforum Sjælland at skabe resultater og ikke kun planer og hensigtserklæringer er ifølge Steen Bach Nielsen, at der fra alle deltagere i Vækstforum Sjælland er bred opbakning til at fokusere på få udvalgte områder. Steen Bach Nielsen nævner disse fire eksempler: Kompetenceløft, Klimaog cleantech, Fødevaresatsningen og Turismen. Fordi Vækstforum Sjællands aktører i enighed har sat nogle klare målsætninger for få udvalgte områder er det lykkedes at indgå nogle meget store kontrakter med væsentlige operatører i vores region. Det er i sig selv meget positivt og det giver grobund for optimisme i den forsatte indsats for den nødvendige udvikling af vækstbetingelserne i Region Sjælland, siger Steen Bach Nielsen. Udover at være fokuseret og målrettet peger formanden for Vækstforum Sjælland også på en anden faktor, som er vigtig for at få resultater og værdi for indsatsen og ressourcerne: Vi er enige om at måle effekten, af de initiativer, vi er med til at etablere og 6 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

7 Foto: Bo Nymann TEKST: RENE BRODIN understøtte. Det er vigtigt at der følges op på om de penge, vi bevilger, giver de forventede resultater. Den første konkrete effektmåling finder sted i efteråret Det er vigtigt at kunne afslutte de projekter, der mod forventning alligevel ikke fungere, så vi kan flytte midler til andre initiativer, der giver valuta eller rettere sagt vækst for pengene. Ny udfordring: Flere akademikere på banen De områder, hvor Vækstforum Sjælland allerede har været initiativtager og fødselshjælper til både i form at økonomisk opbakning og ved at skabe rammer for nye dialoger mellem forskellige aktører bliver altså fulgt til dørs for at sikre den ønskede effekt. Men der er ikke plads til at hvile på laurbærrene, når opgaven er en vedvarende og dynamisk udvikling og vækst i regionen. Steen Bach Nielsens bud på et af de felter, som Vækstforum Sjælland i den kommende tid også skal have på bordet: Hvis du flytter viden ind i små og mellemstore virksomheder, så stiger væksten! Det viser en række erfaringer, og det er netop denne type virksomheder, der er rygraden i vores del af landet. Mange mindre virksomheder har ikke selv øje for eller tradition for at inddrage det kompetenceniveau, som for eksempel ingeniører og akademikere repræsenterer, i deres planlægning og produktion. Der kan også være en økonomisk barriere for disse virksomheder at skulle beslutte sig til en sådan investering i en ny type medarbejdere. Selv om udbyttet af en sådan investering ofte kan være mere omsætning og flere ansatte. Altså vækst. Vækstforum Sjælland vil efter min mening i samarbejde med forskningsinstitutioner og med økonomisk opbakning kunne være med til at skabe interesse og muligheder for, at regionens små og mellemstore virksomheder øger deres eget og dermed hele regionens vækstpotentiale ved at supplere deres kompetencer med akademikere, siger Steen Bach Nielsen. Foto: Jan Djenner SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011 7

8 Grønne virksomheder er en win-win situation Vækstforum Sjælland har investeret 2,4 mio. kr. i Floating Power Plant A/S, som har udviklet et kombineret bølge- og vindkraftanlæg. Foto: Floating Power Plant A/S. Vækstforum Sjælland satser på energi og cleantech som et samlet vækstområde. Siden 2007 er der iværksat omkring 40 initiativer indenfor temaet og en stor del af disse har allerede vist konkrete erhvervsmæssige resultater. Et eksempel er virksomheden Floating Power Plant A/S, som udvikler og tester bølge- og vindkraft anlæg ved Lolland. Et andet eksempel er Bevola A/S, som producere klimavenlige aksler til lastbiler. Det med at tænke grønt har ikke altid været en selvstændig målsætning for Bevola, men i de senere år er det blevet et af de bedste brands for virksomheden: Bevolas aksler er med til at reducere lastbilernes miljøbelastning. I mange år har Bevola vundet markedsandele, fordi de er gode til at tilpasse deres aksler til forskellige forhold og brugsmønstrer. Samtidig er der blevet større og større fokus på, at godstransporten skal bidrage til at reducere Co2 belastningen. Og en af måderne er altså ved at justere akslerne og dermed skåne vejene og de øvrige omgivelser, når lastbilerne buldrer igennem landskabet med fyldte trailere. Grøn gevinst Bevola er en af de knap 40 virksomheder, som har deltaget i en af Vækstforum Sjællands cleantech-satsninger. Det er via projekt»zero Carbon Network«. Projektet har været med til at åbne øjnene for de nye forretningsmuligheder, der ligger i at tænke i bæredygtighed og co2-reduktioner som led i produktudviklingen og den generelle markedsføring. Virksomhederne, som tæller alt fra et jernstøberi til et firma, der sælger kontorartikler, har hurtigt indset den win-win situation, der er knyttet til at tænke i co2-reduktioner. Ud over den samfundsmæssige nytte, der er ved at nedsætte klimabelastningen, har alle deltagerne i projekt»zero Carbon Network«opnået betragtelige økonomiske gevinster. Dels har nye procedurer betydet, at virksomhedens eget energiforbrug er blevet reduceret, og dels har virksomhederne positivt kunne udnytte bæredygtighed og grønt fokus i deres markedsføring. Virksomhederne har ganske enkelt oplevet en ordretilgang, for kunderne efterspørger klimavenlige produkter. Vi er forrest Vækstforum har siden 2009 været det af landets Vækstfora, som har investeret flest midler i udviklingen af den regionale cleantech-sektor. Siden SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

9 Symbiosen i Kalundborg har i mange år været forbillede for virksomheder i hele verden, som metode til at udnytte spild- og restprodukter i industriproduktioner. Foto: Kalundborg Kommune. Bevola s traileraksler er et godt eksempel på, at klimatænkning og øget indtjening let kan gå hånd i hånd. Foto: Bevola A/S er der investeret for mere end 200 mio. kr. i regionale cleantech-tiltag. Midlerne er både støtte fra regionens egne udviklingsmidler og EU s strukturfondsmidler. Den fokuserede cleantech-indsats har resulteret i mere end 30 forskellige udviklingsinitiativer, der overordnet kan deles op i fire kategorier: 1. Cleantech som markedsføring 2. Bæredygtigt byggeri 3. Test- og demonstrationsfaciliteter 4. Biomasse til bioenergi Historien om Bevola i Ringsted og hele Zero Carbon Network er eksempler på, hvordan regionen er ved at udvikle virksomheder med et stærkt klimabrand, der anvender cleantech som led i den samlede markedsføring. Inden for byggeriet har Vækstforum netop i 2011 valgt at gå ind i et storstilet initiativ, som gør, at der i Næstved etableres et videncenter for bæredygtigt byggeri. Videncentret skal sikre, at både uddannelsesinstitutioner og regionale byggeog håndværksvirksomheder kan få den nyeste viden inden for bæredygtigt byggeri. Med det nye center vil der være bedre grobund for, at der i regionen vil blive lavet nye tests og demonstrationsbyggerier, som også er en af regionens styrker. Og endelig er de seneste års satsning på bioenergi begyndt at vise de første resultater. I Kalundborg er man blevet blandt de førende i Europa i forhold til at producere bioethanol, som blandes direkte i benzin til biler. Det er Statoil som i samarbejde med DONG har etableret denne produktion. Her har Vækstforum spillet en central rolle omkring opbygningen af det videnmiljø, som i dag er kendt som Cluster Biofuels Denmark. Det er en organisation, som formår at eksponere viden og kendskab til nye bioenergi-teknologier. Fremtiden er cleantech Med de hidtil opnåede resultater indenfor den regionale cleantech-satsning er der nu lagt godt i ovnen til, at Region Sjælland fremover kan udvikle grønne erhvervsspecialiseringer. Allerede nu tegner der sig et billede af, at der er behov for at ruste regionen til de mange nye jobs, der i fremtiden vil blive etableret inden for cleantechområdet. I dag har Region Sjælland 107 virksomheder, der kan betegnes som egentlige cleantech-virksomheder. Tilsammen har disse virksomheder ansatte. Opgørelsen er foretaget af projekt»job og kompetencer i Øresundsregionen«. I deres analyse fra 2010 står der ligeledes, at der i Region Sjælland forventes ny cleantech-jobs frem mod 2020 og for hele Østdanmark er tallet Her er det særligt inden for de tre sektorer, geotermisk energi (21 procent stigning), vindenergi (19 procent stigning) og biomasseenergi (12 procent stigning), at der forventes en stor jobskabelse frem mod Disse beregninger er foretaget ud fra en antagelse om, at de nationale klimamål bliver indfriet. Førende klimaregion Den regionale fokusering på at udvikle en af Europas førende klimaregioner udvikles i et tæt samarbejde med Regionsrådet. Således har Region Sjælland i 2011 lanceret en samlet grøn satsning, hvor målsætningen er at sætte øget spot på de regionale udviklingsinitiativer, som arbejder med klima, energi og bæredygtighed. Banen er dermed kridtet op for, at Vækstforums fokuserede klima- og energiindsats fortsat vil give anledning til vækst i regionen. I sin strategi for arbejder Vækstforum derfor fortsat for at støtte udviklingen af nye grønne energiteknologier og aktiviteter, som bidrager til at reducere energiforbrug og miljøbelastning. SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011 9

10 Helt ny samarbejdsmodel på vej Som bestyrelsesformand for Copenhagen Cleantech Cluster ser DONG Energy s koncernchef Anders Eldrup store muligheder i en ny model for samarbejde mellem de sjællandske virksomheder. Når man beder bestyrelsesformand for Copenhagen Cleantech Cluster (CCC), Anders Eldrup om at fremhæve et af CCC s til dato vigtigste resultater, tøver han ikke et sekund. Det vigtigste er, at vi har defineret en ny model, hvor vi vil skabe samarbejde mellem virksomheder om udvikling af nye produkter, siger bestyrelsesformanden. Den nye model, er ifølge Eldrup selv inspireret af det amerikanske forsvar, og går ud på, at man i stedet for at sende et katalog ud med sine produkter, går ud og finder kunder i ind- og udland, der har nogle problematikker inden for cleantech, de gerne vil have løst. Derefter sætter man sig ned og lytter til den potentielle kundes fremstilling af behovet og sammensætter et konsortium af virksomheder og forskere, der skal arbejde på at løse dette specifikke problem for kunden. Det kan være meget store og mindre problematikker, siger Anders Eldrup. Han nævner affaldsområdet, som et af de specialer, hvor Danmark og i særdeleshed Sjælland står stærkt. Når vi fx bruger enzymer i projektet på Amager, så står vi tilbage med plastikdelen, som vi tidligere brændte. En kunde kunne have behov for at få løst netop det spørgsmål:»hvad stiller vi op med plastikken?«, siger Anders Eldrup. Han hentyder hermed til REnenscience-pilotprojektet ved Amager Forbrændingen, hvor man ved hjælp af enzymer omdanner husholdningsaffald til biovæske, som blandt andet kan anvendes til brændsel. Bemærket ude i verden Får Copenhagen Cleantech Cluster succes med at få den ovenfor beskrevne arbejdsmodel sat i system, ser bestyrelsesformand Anders Eldrup store perspektiver for både Region Sjælland og Region Hovedstaden samt for arbejdet med at udvikle klynger af virksomheder og forskningsinstitutioner, som allerede er godt i gang. Lykkes det, så vil det blive bemærket ude i verden, siger Anders Eldrup. Han ser mange stærke kompetencer på Sjælland, som i en sådan model ville få nye spændende opgaver og nævner ud over affaldsområdet smart grid. (red.: Et såkaldt intelligent elnet, der leverer elektricitet fra leverandør til forbruger ved hjælp af digital teknologi). Her har Sjælland mange mulige leverandører, som også indbefatter min- 10 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

11 Danmark bliver det første europæiske land, hvor man i stor målestok får elbiler. Her ønsker Copenhagen Cleantech Cluster at være fremme på banen, når det gælder hele infrastrukturen omkring elbilen. Foto: Copenhagen Cleantech Cluster dre virksomheder, siger bestyrelsesformanden for CCC. Hovedstaden og RS tænker sammen Anders Eldrup ser Copenhagen Cleantech Cluster som et godt eksempel på, at Region Sjælland og Region Hovedstaden tænker sammen og ikke hver for sig. I CCC skelner vi ikke mellem, Vækstforum har været en af de centrale aktører i etableringen af Copenhagen Cleantech Cluster. Foto: Copenhagen Cleantech Cluster AF JOURNALIST MERETE RØMER ENGEL om virksomheden eller forskningsinstitutionen ligger i Region Hovedstaden eller andre steder på Sjælland. Fusionen af Risø og DTU har jo også gjort den institution til en læreanstalt for hele Sjælland, siger bestyrelsesformanden. Klynger er nødvendige Når man spørger til Anders Eldrups egen motivation for ud over sit job som koncernchef i DONG Energy og et utal af bestyrelsesposter at gå ind i arbejdet med Copenhagen Cleantech Cluster, handler svaret om Danmarks erhvervsstruktur. Danmark har sammenlignet med fx Sverige og Tyskland meget få virkelig store industrivirksomheder, så for at vi kan begå os i en globaliseret verden, er det helt nødvendigt, at vi skaber klynger. Vi har et særligt behov for at slå pjalterne sammen, siger han. Selv om vi konkurrerer med nogle af de helt store spillere i verden på cleantechområdet, og selv om vi ikke kan mønstre den kapital, som nogle af de store lande kan, så mener Anders Eldrup stadig, at vi har en mulighed for at være med. Vi har et godt udgangspunkt, fordi vi gik op i energi og miljø længe før de andre. Men nu raser Sydkorea og andre afsted, så vi skal spille vores kort klogt og for alt i verden samarbejde, hvis vi skal være med, siger bestyrelsesformanden. Elbiler Fordi vi bliver udfordret på alle områder, mener Anders Eldrup, det er helt nødvendigt for os at prioritere. Udover affaldshåndtering og bioteknologi, som vi allerede har været inde på, nævner han vindmøller og elbiler som de områder, hvor vi står stærkt. Vi skal naturligvis ikke producere elbiler. Det har vi ikke forstand på, men vi skal ifølge Anders Eldrup være fremme på banen, når det gælder hele infrastrukturen omkring elbilen. Danmark bliver det første europæiske land, hvor man i stor målestok får elbiler. Det betyder, at vi bliver det første sted, der finder ud af at løse alle de problematikker, der er forbundet med brug af elbilen. Hermed får vi et forspring, siger bestyrelsesformanden. Han medgiver, at vi endnu ikke kan vide, hvor stor en succes elbilen overhovedet bliver. Men her et område, hvor vi har turdet satse. Det er også vigtigt, siger Anders Eldrup, bestyrelsesformand for Copenhagen Cleantech Cluster og koncernchef DONG Energy. SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/

12 Find ud af, hvad der fungerer i succesrige vækstvirksomheder, for det er sådan, vi bygger en grundviden op om, hvornår vækst virker. Sådan lyder opfordringen fra Torben Andersen, der er institutleder ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet, Campus Slagelse. Mere viden om vækst der virker, tak TEKST: ULLA GRUNDTVIG BRASK Nogle virksomheder heldigvis også mange i Region Sjælland kan det der med vækst. Men ved vi præcist, hvilke dynamikker der er i spil i vækstvirksomhederne? Desværre ikke i tilstrækkelig høj grad, mener institutleder Torben Andersen fra Syddansk Universitet. Han efterlyser en fælles grundviden om, hvornår og under hvilke betingelser at vækst lykkes. Og mere information om i hvilke faser nye virksomheder er specielt sårbare og dermed har behov for støtte, råd og vejledning. Her skal Vækstforum Sjælland i højere grad på banen i en fart. Vækstforum skal være endnu tættere på eksisterende virksomheder og potentielle virksomheder/iværksættere i regionen, og man skal være i stand til at opfange deres behov og ønsker - hurtigt og fleksibelt, lyder rådet fra Torben Andersen. Det er i min optik vigtigt, at vækstforum i mindre grad anskuer sig som det yderste led i et politisk system, og i højere grad ser sig som en netværksorganisation, der har som sit primære formål at skabe vækst i praksis. Både i form af antal virksomheder, medarbejdere i disse virksomheder og i omsætning. Fælles indsats Han foreslår, at Vækstforum Sjælland overvejer at måle/benchmarke sig selv på en række nøgletal. Hvis vi virkelig vil vækst, sker det nemlig ikke alene ved, at vi former repræsentative organer, som hoved- sageligt består af politikere og organisationsfolk, som så skal distribuere midler ud fra meget generelle betragtninger, om hvad der er godt for virksomheder, siger institutlederen. Men hvordan er det så, Vækstforum kan fremme væksten i Region Sjælland? Torben Andersen peger på et mere fremadrettet, visionært udviklingssamarbejde. Sammen kan vi skabe bedre betingelser for vækst i organisationer og virksomheder. Vi har en fælles opgave i at forbedre vores kommunikation med virksomhederne, blandt andet ved at målrette vores tilbud mere og ikke mindst ved at forklare virksomheder, hvordan de bedre kan bruge de unge mennesker, vi»producerer«, siger han. 12 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

13 Lise og Peter Antonsen har med succes etableret LeanVent og er nu ved at skabe et internationalt net af forhandlere. Foto: Peter Jarvad/PR Konsortiet Kapital er en vigtig løftestang for vækst i virksomhederne Risikovillig kapital til innovation og nye produkter går ofte udenom Region Sjællands virksomheder. Det hænger sammen med, at risikovillig kapital søger hen, hvor mulighederne for afkast er størst. Og det er inden for de højteknologiske erhverv, som typisk ligger i hovedstadsområdet. 67,5 mio.til SMV er Men der også skal være gode finansieringsmuligheder for almindelige små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Virksomheder som der er mange af i Region Sjælland. Vækstforum har derfor sammen med Forskerparken CAT etableret kapitalfonden CAT Invest Zealand, som skal investere risikovilligt i regionens virksomheder og iværksættere. Efter indstilling fra Vækstforum har Region Sjælland skudt 30 mio. kr. i fonden og et tilsvarende beløb er indskudt fra EU s Regionalfondsmidler. Desuden har Økonomi- og Erhvervsministeriet indskudt 7,5 mio. kr. i fonden. Ved siden af kapital går fonden ind med rådgivning og sparring til de virksomheder, den investerer i, hvilket ofte er lige værdifuldt som de kontante indskud. Udsugning til verdensmarkedet Den første virksomhed CAT Invest Zealand investerede i var ventilationsproducenten LeanVent i Korsør. Med sparring og kapital fra fonden er virksomheden på vej ud på verdensmarkedet med et helt nyt udsugningssystem. Den økonomiske krise har været hård ved mange virksomheder. Det har også været tydeligt i Region Sjælland, hvor mange virksomheder har måttet lukke eller afskedige medarbejdere, som eksempelvis Vestas Blades i Nakskov. Det er vigtigt, at virksomhederne har så gode vækstbetingelser som muligt, bl.a. finansieringsmuligheder. Vækstforum har aftalt med regeringen at gå finansieringsforholdene efter i sømmene for at se, om der kan gøres mere for virksomhederne i Region Sjælland. Flere indsatser Sammen med Vækstfonden er Vækstforum nu i gang med at forsøge at udbrede kendskabet til de statslige garantiordninger såsom»vækstkaution«og»kom i gang lån«. Disse ordninger giver bankerne mulighed for at få dækket de tab, de måtte have på lån til virksomheder, som investerer i vækst og produktudvikling. Der er allerede afholdt et»topmøde«med bankerne i regionen. Og der bliver gjort en yderligere indsats via bankernes erhvervsrådgivere i samarbejde med Forskerparken CAT og Væksthus Sjælland for at udbrede ordningerne til virksomheder i regionen. Vækstforum vil også se nærmere på muligheden for at etablere nye finansieringsløsninger, som er skræddersyet forholdene og erhvervslivet i Region Sjælland. Blandt andet er en regional fond, hvor også staten og private parter medvirker, inde i overvejelserne. SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/

14 CAT har kapitalen, når den gode idé opstår Medarbejdere og ledelser i sjællandske virksomheder skal have et kompetenceløft, og vi skal hjælpe virksomhederne med at tænke mere internationalt, siger Kim Ove Olsen, direktør for Forskerparken CAT. Der er masser af konkrete eksempler på nye produkter, som i dag produceres på virksomheder i Region Sjælland, og er blevet støttet af CAT med både penge og videntilførsel. Og siden CAT for et år siden oprettede endnu en fond, Cat Invest Zealand med kapital fra både EU, Vækstforum/ Region Sjælland og nu også Erhvervsog Byggestyrelsen, er der tilmed blevet langt bedre muligheder for at finde penge til udvikling af nye virksomheder og produkter i regionen. Korsørvirksomheden Leanvent s nye ventilationssystemer er et godt eksempel på, at ny viden og teknologi kan tilføre et gammelt produkt netop det ekstra, der gør det konkurrencedygtigt på det internationale marked, siger Kim Ove Olsen. Nye muligheder på sundhedsområdet Ud over cleantech er sundhedssektoren et af de områder, regionen har valgt at satse på, og netop her har CAT et særdeles veludviklet netværk. Man har således gennem flere år haft et tæt samarbejde med sygehusene og deres personale gennem workshops. Og de produktioner og udviklingsprocesser, man i dag er i fuld gang med at udvikle, er i høj grad en videreudvikling af idéer fra disse workshops. Der er tale om intelligente madrasser, der forhindrer liggesår, elektroniske systemer der sørger for, at både patienter og personale på sygehusene husker at vaske hænder efter toiletbesøg og andre produkter i samme kategori. Inden for sundhedssektoren har CAT ligeledes for nylig indgået et helt nyt samarbejde med Slagelse Kommune og Væksthuset om at udvikle nye produkter til blandt andet psykiatrisygehus, der skal bygges ved Slagelse. Vi skal være med fra start, så vi ved, hvilke typer af udstyr, psykiatrisygehuset kommer til at mangle. Vi skal have det forspring, der gør, at tingene bliver udviklet og produceret her i regionen og ikke i udlandet, siger Kim Ove Olsen. Det regionale perspektiv Netop når det handler om at få øje på de større perspektiver, så regionen på sigt ikke taber terræn, vil direktøren for CAT gerne rose Vækstforum. Vækstforums har gennem sine analyser kunnet fange de generelle tendenser, som kan være umulige at se for 14 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

15 Vækstforum har i samarbejde med CAT I nvest etableret en regional kapitalfond på 70 mio. kr. den enkelte kommune. De har blandt andet peget på, at der behov for at fokusere på eksportmuligheder, kompetenceløft og samarbejde på tværs. Det har været meget væsentligt også for vores arbejde at have disse perspektiveringer, siger Kim Ove Olsen. AF JOURNALIST MERETE RØMER ENGEL Direktøren for CAT oplever i praksis, når han er rundt og tale med medarbejdere og virksomhedsledere, at der på Sjælland er masser af dygtige virksomhedsledere, der har drevet en produktion i årevis med gode og loyale medarbejdere, men at der mangler lidt gå-på-mod. Der er en tendens til at stille sig tilfreds, når direktøren har en stor bil i garagen, og virksomheden går godt. Man synes måske ikke, det er besværet værd at prøve at komme ind på det tyske eller det engelske marked, siger Kim Ove Olsen. Han ser det som en kulturforskel i forhold til fx den jyske mentalitet, men måske også som en frygt for det fremmede, der hænger sammen med det lavere uddannelsesniveau blandt ledere og medarbejdere i Region Sjælland sammenlignet med andre landsdele. Det er vigtigt, at vi tager fat på et kompetenceløft, for uden det bliver ellers glimrende virksomheder i regionen alt for sårbare over for konkurrencen fra bl.a. Asien, siger Kim Ove Olsen. Hjælp hinanden Ud over kompetenceløft og hjælp til at komme ud på det internationale marked har Vækstforum ifølge direktøren for CAT peget på en tredje meget væsentlig problemstilling. Nemlig den, at der i regionen ikke er tradition for, at virksomhederne samarbejder ret meget med hinanden. Her mener Kim Ove Olsen også, det er helt afgørende at sætte ind, når målet er at skabe arbejdspladser og udvikling. Han nævner som eksempel at flere virksomheder inden for henholdsvis plast- og metalområdet kunne have gavn af at samarbejde omkring outsourcing. Kim Ove Olsen er overbevist om, at heller ikke virksomhederne på Sjælland kommer uden om at skulle outsorce nogle af de mindst videntunge opgaver i produktionen for til gengæld at skabe nye arbejdspladser med mere videntunge opgaver, og netop i denne proces kan virksomhederne bruge hinanden. Mange virksomheder er kommet i klemme i forbindelse med outsourcing til Asien. De får ikke altid den kvalitet og levering, de havde troet. Her kan man støtte hinanden og få bedre aftaler, siger direktør Kim Ove Olsen. Direktør for CAT ser i det hele taget optimistisk på regionens muligheder. Med de samarbejder mellem institutioner, vi allerede har etableret kombineret med fokus, vilje og kapital er der gode muligheder for at skabe udvikling, siger han. SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/

16 Kulturarven skal give vækst i turismen Historier om vikinger skal skabe vækst i turismen Foto: Sagnlandet Lejre Vækstforum Sjælland har det seneste år lagt nye kræfter bag den regionale turismeindsats, og har formuleret en ny turismestrategi. Nu skal nye og spændende tilbud og produkter trække flere turister til og øge turismeindtjeningen Region Sjælland kan bryste sig af nogle helt særlige oplevelser, oplevelser inden for kulturhistorie og fødevarer. Derfor er disse to områder i fokus i den nye strategi og derfor også i samarbejdet med det regionale turismeselskab, Østdansk Turisme, som Vækstforum har indgået samarbejdskontrakt med. En satsning på kulturturisme skal ikke bare lokke flere turister til regionen, men også få turisterne til at forbruge mere mens de er her. Forskning viser nemlig, at kulturturister har et væsentligt højere døgnforbrug end andre grupper. Og det er et interessant perspektiv i en region, hvor turisterne har det gen- nemsnitligt laveste døgnforbrug i forhold til de andre danske regioner. Lige for næsen af os Region Sjælland har en række betydningsfulde historiske oplevelsescentre, der skal være med til at løfte regionens omdømme som et spændende kulturhistorisk sted at besøge. Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Sagnlandet Lejre ved Lejre, Trelleborg i Slagelse, Borgcentret i Vordingborg og Middelaldercentret i Nykøbing Falster er alle oplevelsescentre værd et besøg. Dem skal vi bruge til at skabe det nye internationale trækplaster. I Region Sjælland er der et væld af spændende kulturarvsskatte og mange historier, som endnu ikke er fortalt. Men disse kulturarvsskattes og historiers åbenlyse værdier bliver i dag ikke udnyttet godt nok i forhold til de turister der besøger regionen. Region Sjælland har som ingen anden region i Danmark et meget stort udbud af kulturhistoriske oplevelser liggende lige for næsen af os. Regionen har dermed et uudnyttet turismepotentiale. Derfor arbejder Vækstforum på fremover at have mere fokus på alle de fortællinger og oplevelser der ligger og venter i den danske kulturarv. 16 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

17 En af de lavthængende frugter for regionens turismeindsats er vikingetiden. Foto: Werner Korrasch. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde Foto: Werner Korrasch. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vikingetiden skal sanses En af de lavthængende frugter for regionens turismeindsats er vikingetiden. Vikingerne rejste ud i den vide verden og blev inspireret på deres lange rejser. De kan ses som et symbol på den tidlige globalisering i Danmark, og er fortsat i dag kendte og berygtede på store dele af kloden. Vækstforum vil i år tage fat på at udnytte vikingernes internationale brand på helt nye måder. Målet er at videreformidle de mange spændende fortællinger om, hvordan vikingerne levede og overlevede. Vikingers dagligdag skal opleves, måltiderne skal kunne smages, familielivet skal iscenesættes, måden hvorpå de byggede skibe og udviklede våben skal kunne ses. Og naturligvis vil historierne om deres berømte togter til det store udland være kernen i hele denne fortælling. Flere af regionens store historiske oplevelsescentre er oplagte som samarbejdspartnere til denne opgave. Hvis det virkelig skal virke, skal alle arbejde i samme retning, så alle aspekter af fortællingen kan folde sig ud for regionens turister. Allerede nu er der en række spændende projekter i støbeskeen, fx projekterne»da Danmark blev til«og»ny Nordisk Vikingemad«. Det er ikke projekter, som Vækstforum har støttet økonomisk. Men det er netop denne type projekter, som kan danne grobund for og kan skabe de unikke oplevelser som turister vil rejse til regionen for. Aktørerne samles Både Vækstforum og Østdansk Turisme vil fremover i endnu højere grad end i dag hjælpe med at samle aktørerne. Det gør vi blandt andet den 18. maj kl på Sagnlandet Lejre, hvor regionen holder fokusmøde om vikinger og middelalder. Formålet med mødet er, at alle med interesse får chancen for at mødes på tværs af sektorer og brancher og udveksle projektideer om middelalderen og vikingerne. Målet er nye relationer og aktiviteter, så vi i fremtiden får sat kulturhistorien på landkortet i Region Sjælland. Samtidig har regionen oprettet en gruppe på facebook, hvor alle har mulighed for at skrive deres ideer om lige præcis dette emne. Så skriv løs med alle dine ideer! Læs turismestrategien og den tilhørende handlingsplan på: SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/

18 M MadX en ny spiller med tro på fremtiden Når MadX i løbet af maj slår dørene op i Roskilde, er målet at bringe Danmark op i madens superliga. Det skal bl.a. ske ved at fremme innovationen i fødevarebranchen. AF JOURNALIST MERETE RØMER ENGEL Mens det meste af Danmark gik på påskeferie og måske nød en sildemad og en snaps i det herlige forårsvejr, udnyttede direktøren for MadX Judith Kyst alle døgnets vågne timer til at få de sidste detaljer på plads, inden madhuset kan flytte fra den midlertidige plads i Fødevareministeriet til Slagteriskolen i Roskilde. Judith Kyst kommer fra en stilling som generalsekretær for Fairtrade Mærket. Her er det på få år lykkedes hende at gøre mærkeordningen kendt af de danske forbrugere, så mange i dag gerne tager varer ned fra supermarkedets hylder med mærket fairtrade og betaler lidt ekstra for, at arbejderne i den tredje verden kan få fair arbejdsforhold og løn. Men hvilke vaner er det så nu, Judith Kyst vil have os danskere til at ændre med MadX? Jeg vil gerne være med til at gøre Danmark til bannerfører for fremragende madkultur i både ind- og udland. MadX har mulighederne for at blive omdrejningspunktet og drivkraften i en sådan udvikling, siger Judith Kyst. Regionalt samarbejde MadX skal både være inspirator og motor for samarbejder og ikke mindst udvikling af nye produkter inden for fødevareproduktionen i hele Danmark. Rent fysisk kommer den største afdeling på i første omgang 6 mand til at ligge i Roskilde, mens Hirtshals får en mindre afdeling, der blandt andet skal bidrage med deres store kompetence om fisk. Judith Kyst ser oplagte muligheder for samarbejder med regionale råvareproducenter altså blandt andet gartnerier og landbrug i Region Sjælland. MadX har jo allerede et lokalt konsortium i ryggen både i Hirtshals og i Roskilde, hvor man naturligt har nogle partnere, siger hun. I Roskilde er fx Roskilde Dyrskue, Roskilde Festivalen, Roskilde Slagteriskole, Roskilde Kommune og mange flere med i konsortiet, der sammen med Vækstforum og Region Sjælland har 18 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

19 Fakta om MadX MadX er en del af regeringens Grøn Vækst Initiativ 2011 og som sådan på finansloven. kæmpet for at få MadX til netop deres område. Initiativet er jo skabt ud af puljen Grøn Vækst Initiativ, så det er kun naturligt at samarbejde den vej også, siger direktøren. Bedre mad i det offentlige rum I det hele taget ser Judith Kyst MadX som en løftestang og initiativtager til nye idéer og samarbejder. Det gælder samarbejder på kryds og tværs af de kommercielle spillere og det offentlige, de professionelle kokke og uddannelsesinstitutionerne og selvfølgelig ikke mindst råvareproducenterne og fødevarevirksomhederne. Vi skal ud og stable projekter på benene. Jeg har kun været ansat siden 1. april, og min medarbejderstab er ikke helt på plads endnu, så lige nu handler det om at netværke. Men allerede i forsommeren kan vi forhåbentlig komme i gang med de første egentlige projekter, siger Judith Kyst. Direktøren for MadX nævner, at der spises over en million måltider på plejehjem, i børnehaver, i kantiner og som hurtig take-away hver dag i Danmark, og her har MadX en vigtig opgave. Vi vil skabe nye koncepter og fremme nye samarbejder på området. Løfte kvaliteten på maden i det offentlige rum, uden at det blive så dyrt, så almindelige mennesker ikke har råd til det, siger direktøren for MadX. Et experimentarium Idéen til et madhus, et madexperimentarium, eller hvad MadX ellers er blevet benævnt, har været længe undervejs. Og selv om navnet lige nu kort og godt er MadX, så betyder det ikke, at man helt har droppet tanken om med tiden at skabe en slags experimentarium. Om det bliver for skolebørn eller noget helt andet, ved vi ikke endnu. Men på lang sigt kunne vi godt forestille os at blive et fysisk sted, folk kommer til, siger Judith Kyst. Hun ser også absolut MadX, som en institution, de danske forbrugere kommer til at kende. Vi skal langt fra være usynlige. Allerede før vi eventuelt har et fysisk hus med aktiviteter, skal vi kendes af forbrugerne som dem, der arbejder på at højne kvaliteten af den danske mad, siger direktør Judith Kyst. SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/

20 Bryd ud, tænk nyt og arbejd sammen! Innovationcamp 2011, ZBC, Vordingborg. Foto: Søren-Ole Andersen Uddannelses og kompetenceområdet fylder meget i Vækstforums arbejde og med rette! Kompetencer bliver en helt afgørende parameter hvis Region Sjælland skal klare sig i den globale konkurrence på lidt længere sigt, men også hvis vi skal kunne tiltrække virksomheder og investorer til regionen. Derfor arbejder Vækstforum Sjælland sammen med Regionsrådet om kompetenceudvikling under overskriften»kompetenceparat 2020«. Der er nemlig brug for en bred og ambitiøs indsats på kompetenceområdet i Region Sjælland. Der er en række udfordringer, som kræver en bred regional indsats, men der er også eksempler på at en regional indsats gør en forskel. Væksten skal øges Det er helt nødvendigt at væksten i Region Sjælland øges. For at det skal lykkedes, er der brug for at alle i regionen trækker i arbejdstøjet. En tættere kobling mellem væksterhvervene og uddannelsesudviklingen er ét element. Her kan den etablering af campus, der allerede er i gang, være et centralt redskab. Campus letter muligheden for at arbejde på tværs af uddannelser både horisontalt og vertikalt, og det kan blive en attraktiv samarbejdspartner for regionens virksomheder. Tilførslen af viden og kompetencer spiller en afgørende rolle for virksomheders udviklingspotentiale. Det viser en nulpunktsanalyse af Vækstforums Sjællands erhvervsfremmeindsats foretaget af Oxford Research. Sammenholdt med analyser fra tænketanken DEA, der viser, at personer med videregående uddannelser skaber øget produktivitet, både gennem egen indsats og ved at gøre deres kollegaer mere produktive, er der her et klart indsatsområde som kalder på handling. Et første skridt i den rigtige retning er, at få flere studerende og dimittender fra RUC, Syddansk Universitet, University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland til at få en tilknytning til regionens virksomheder. Men det er ikke kun i forhold til at de højtuddannede at regionen står overfor en vækstudfordring. De barske realiteter viser, at der ikke er plads til alle på fremtidens arbejdsmarked. Der vil fremover ikke være brug for ret mange ufaglærte. Det er en udfordring i vores region, hvor mange i dag arbejder i 20 SJÆLLAND I VÆKST - REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING 2010/2011

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere