BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger"

Transkript

1 BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

2 OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr. 00- for Faxe midtby, syd. Registreringsmetoden er baseret på analysesystemet SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment), som er anbefalet og beskrevet af Kulturstyrelsen. Efter en screening af lokalplanområdets bygninger opført før 960 er udpeget de huse, som vurderes at have særlig bevaringsværdi. En bygningsbevaringsværdi fastlægges ved en vurdering af arkitektoniske, miljømæssige og kulturhistoriske kvaliteter samt originalitet og tilstand. Det fører til en sammenfattende klassificering, hvor bygninger med HØJ bevaringsværdi tildeles mellem og point, bygninger af MIDDEL bevaringsværdi får mellem og 6 point, og huse med LAV bevaringsværdi får mellem 7 og 9 point. I den aktuelle sag i Faxe er det besluttet at medtage bygninger klassificeret med,, og point, altså bygninger af HØJ bevaringsværdi og bygninger i den bedste ende af MIDDEL bevaringsværdi. For hver af disse bygninger foreligger en registreringsside med foto, en kort beskrivelse af huset, dets alder mv. samt bemærkninger vedrørende bygningsvurderingen. Registranten er bilagt et oversigtskort med markering af de bevaringsværdige bygninger i registrantområdet, som svarer til lafgrænsningen af Lokalplan nr I lokalplanen er fastlagt bestemmelser, som skal varetage bygningskulturelle hensyn gennem respekt for den oprindelige arkitektur, stil og byggeskik. Huse som i lokalplan eller kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige er undtaget fra bygningsreglementets bestemmelser om energibesparelser ved udskiftning af vinduer samt ombygning og ændring af klimaskærmen. Renovering af gamle vinduer kan ofte forlænge et vindues levetid i mange år, men ønskes udskiftning giver undtagelsen fra bygningsreglementet mulighed for at anvende vinduer af type som de originale. Smårudede vinduer kan være med smalle sprosser med kitfalse. Falske (indlagte eller påklistrede) sprosser kan udgås. God isolering kan opnås med forsatsruder eller koblede rammer, hvor der i det inderste rudefelt kan være termoglas. Bygningsklassificeringen er et værn mod skæmmende fornyelser - som oftest klæder nænsomme og velgennemtænkte fornyelser både bygningen og kvarteret bedst, og det kan være et incitament for at også andre værner godt om bygningskulturen. Registranten omfatter følgende bygninger på følgende adresser i den angivne rækkefølge: ADRESSE Kirketorvet Lindevej Lindevej A Lindevej B Lindevej Ny Strandvej 8 Ny Strandvej 0 Ny Strandvej Præstøvej Præstøvej Præstøvej Præstøvej 8 Præstøvej 0 Præstøvej Præstøvej Præstøvej Præstøvej 7 Præstøvej 9 Rønnedevej Rønnedevej Rønnedevej A-C Rønnedevej D

3

4 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Kirketorvet Matr. nr. a, Faxe By, Faxe Erhverv Længehus i ½ etage. Granitsokkel, facader i rød blank mur, bred frontkvist, skifertag med halvvalm og zinktagrender. Der er kviste mod gården. Huset har ved renovering fået nye vinduestyper med træklemme, i stueplan todelt. Der er et trappetårn/karnap mod gården. Harmonisk byhus med enkel og rytmisk facade mod Kirketorvet. Kommunekontor indtil til kommunesammenlægningen i 970. Bygningen afgrænser en del af Kirketorvets vestlige side, men dukker sig lidt mellem tilgrænsende store huse på torvet. Husets originale udtryk er svækket af nyere, storrudede vinduer. Pæn vedligeholdelsesstand. Bygningen vil vinde arkitektonisk ved isætning af vinduer i stil med de oprindelige, hvilket vurderes at være korspostvinduer i stueplan og torammede i tagetagen - evt. sprosseopdelte med små ruder. Gamle fotos kan afklare udseendet af husets oprindelige vinduer.

5 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Ny Strandvej 8 Matr. nr. b, Faxe By, Faxe 906 Erhverv Fritliggende hus i etager med fuldvalmet tag med mørke vingeteglsten. Der er pyramidetag på frontispicen ved husets hovedindgang. Granitstensokkel, facader i rød blank mur med fine murdetaljer om døre og vinduer og udførelsen af gesimser, der kantes af zinktagrender. Huset fremstår harmonisk og beskedent prætentiøst. Huset rummede tidligere ting- og arresthus og politistation. Fremtrædende placering i gadebilledet. Huset står i hovedtræk som ved opførelsen. Jf. foto tv. herunder er skorstene væk og et par cellevinduers lysning er forhøjet. Fotos herunder:. Foto fra omkring 900, hvor der ses tre cellevinduer i facaden og at huset dengang havde to markante skorstene. Kun et cellevindue er bevaret.. Det gamle kalksandstensrelief som markerede husets betydning for Faxe Herred indrammet af en murbord.

6 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Ny Strandvej 0 Matr. nr. d, Faxe By, Faxe 9 Bolig Markant villa i ½ etage. Arkitektonisk inspireret af Bedre Byggeskik-stil. Hvide, pudsede facader med en bred gavlkvist mod haven. Tegltag med halvvalme og en pultkvist mod nord. Zinktagrender. Hvidmalede døre og vinduer, de fleste smårudede og sprosseopdelte. Harmonisk og velproportioneret villa med fine og enkle detaljer. Et markant og fint og eksempel på en større villa udformet med klare referancer til Bedre Byggeskik-stil. Et markant og værdigt hus ved den præsentable sydlige indkørsel til bymidten. Husets ydre er meget velbevaret med respekt for oprindelig stil. Som det ses på foto herunder tv. har udhængstaget over hoveddøren fine udskæringsdetaljer. 6

7 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Ny Strandvej Matr. nr. ad, Faxe By, Faxe 9 Bolig Længehus i ½ etage og kælder. Pudset sokkel. Hovedhus og vinterstue i rød blank mur. Hvide gesimser. Rødt tegltag med centralt placeret pultkvist med fire vinduesfag. Hvide, smårudede vinduer, i hovedfacaden og gavle udført med to fag. Zinktagrender. Velproportioneret, regelmæssige facader, fin og enkel detaljering. Fint eksempel på tidens Bedre Byggestil-inspirerede huse, her med nyklassicistiske træk (symmetri, smårudet). Et markant og værdigt hus ved den præsentable indkørsel (Ny Strandvej) til bymidten. Husets ydre er bevaret med stor respekt for oprindelig stil. Jf. fotos herunder præsenterer huset sig mod Ny Strandvej med en symmetrisk gavl og et fint dørparti med fine udskæringer. 7

8 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Lindevej Matr. nr. ay, Faxe By, Faxe 98 Bolig Uprætentiøs og enkel bygning. Pudset sokkel, rød blank mur med gesims. På taget en bred pultkvist. Røde lervingetegl. Plasttagrender. Symmetrisk, harmonisk facade mod vej. Pænt eksempel på tidens enkle Bedre Byggeskik-inspireret stil. Huset bidrager positivt til gadebilledet. I hovedtræk stilmæssigt velbevaret. Plasttagrender og sprosser indlagt mellem glaslag svækker de oprindelige stiltræk. 8

9 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Lindevej A Matr. nr. au, Faxe By, Faxe 9 Bolig ½-etages hus med karnap mod vej og smalt sidehus. Pudset sokkel. Facader i blank rød mur, gulkalket gesims. Rødt tegltag med halvvalm og enkelte små Veluxvinduer. Beskeden bygning med harmoniske proportioner. Pænt eksempel på tidens Bedre Byggskik-inspirerede boliger. Huset udgør et harmonisk led i gadens række af, overvejende ½ etages huse og bidrager til miljøet islæt af Bedre Byggskik-huse. Husets ydre stil vurderes stort set at være som oprindelig, dog ændret på visse felter, f.eks. vinduesmateriale og hoveddør. 9

10 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Lindevej B Matr. nr. i, Faxe By, Faxe (Lindevejscentrets ældste del) 96 Boliger (lejligheder) Stort længehus i ½ etage med høj kælder. Pudset grå sokkel. Facader i rød blank mur med en beskeden gesims langs tagkanten hvor der er zinktagrende. Valmet tag med røde vingeteglsten, nyere kviste og Veluxvinduer. I nyere tid isat -rammede vinduer med termoruder. Velproportioneret, harmonisk rødstensbygning, symmetrisk facade. Tidlig kommunal ældreinstitution. Indgår med tilbygninger i grønne område med pæne kvaliteter. Husets ydre form er intakt, men arkitekturen væsentligt svækket af de -rammede vinduer. Veluxvinduer er også tilføjet. Når der skal udskiftes vinduer anbefales at isætte flerreammede vinduer i stil med bygningens oprindelige - se s/h-fotoet! 0

11 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Lindevej Matr. nr. aq, Faxe By, Faxe 98 Bolig Stor ½ etages villa. Pudset sokkel, gesimser og kantramme om vinduer. Facader i rød blank mur ført op i en bred frontkvist. Tegltag med halvvalme ved gavle. Zinktagrender. Hovedhus med smårudede vinduer med to og fire rammer. Også smårudede vinduer i havestuen. Markant og harmonisk bygning med velbevarede detaljer. Markant og fint eksemplar af en Bedre Byggestil-inspireret villa, her med nyklassicistiske træk (symmetri, smårudede vinduer). Villaen udgør et værdifuldt element i gademiljøet. Huset ydre er bevaret med stor respekt for de oprindelige stiltræk, materialer og farver.

12 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej Matr. nr. n, Faxe By, Faxe 97 Sportshal, klubfaciliteter Markant hal i hævet plan, høj kælder. Pudset sokkel. Facader i blank rød mur med store, markant indrammede lysfelter med glassten. Lavt hældende rygningstag dækket med pap. Bygning med markant og interessant facade mod Præstøvej. Den gamle byskoles gymnastik- og idrætssal. 6 Dominerende bygning i gaden, som den ligger uden nogen form for afskærmning. Bygningsknaster skæmmer helheden. Hovedbygningens ydre synes stort set bevaret intakt.

13 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej Matr. nr. 96e, Faxe By, Faxe 898 Boliger Byhus i ½ etage. Pudset sokkel. Facader i rød blank mur med pudsede indfatninger, bånd og felter. Tandet hovedgesims samt gennemgående gesimssålbænk under vinduer på. sal. Skiferdækket tag med små valme. Kviste usymmetrisk placeret og valmtag. Zinktagrender. Harmonisk facade med rytmisk forløb, dekorative detaljer. Væsentligt led i vejens vestlige række af byhuse i fortovslinjen. Den lyse sokkelbemaling og uorginale hoveddør svækker husets ellers velbevarede originale træk. På foto herunder ses rækken af stilistisk beslægtede huse ved Præstøvejs nordlige ende. Præstøvej 0 (nærmest), 8 og skiller sig ud som betydningsfulde for strækningens særlige karakter.

14 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej Matr. nr. a, Faxe By. Faxe. (Den gl. skoles hovedbygning) 877 Skole (VUC) Den gl. byskoles hovedbygning i ½ etage er orienteret mod Ny Strandvej. Soklen er granit, facader i rød blank mur ført op i gavlkvist og trempel. Store lysninger med opdelte, hvidmalede vinduer. Få ovenlysvinduer. Lavt sadeltag dækket med grå eternitskifer. Zinktagrender. Harmonisk, markant bygning, beskeden og enkel i detaljering. Tidligere byskole. Markant element i gademiljøet. Nyere vinduer kan have ændret husets karakter. Der har nok været mere opdelte, evt. smårudede. Huset har nok haft skifertag. Gamle fotos af skolebygningen kan bekræfte, hvilken de oprindelige vinduer udseende.

15 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej 8 Matr. nr. 6as, Faxe By, Faxe 90 Ikke oplyst Bolig ½- etages byhus. Pudset/malet sokkel. Facader i rød blank mur, brudt af hvide pudskvadre på hjørner og om den tidl. hoveddør. Også pudset/malet sålbænke og buer over vinduer. Vindueslysninger med store termovinduer. Valmtag med skifer. Zinktagrender. Pænt og harmonisk hus udsat for arkitektonisk ringe fornyelser. Væsentligt hus i vejens vestlige række af bygninger i fortovslinjen. Det er afgørende for den tildelte bevaringsværdi på. Huset har haft flerrammede vinduer, evt. med små ruder i de øvre rammer. Lysningen for den oprindelige hoveddør er blændet. Bygningen er arkitektonisk meget forringet af de nuværende vinduer og tilmuringen af hoveddøren. Der er imidlertid gode muligheder for at huset igen kan opnå et værdigt udseende, bl.a. med vinduer og hoveddør af type i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur. Ældre fotos kan evt. bevidne husets oprindelige udseende.

16 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej 0 Matr. nr. 6 ax, Faxe By, Faxe 90 Bolig Bygning i ½ etager. Pudset sokkel, facader står i rød blank mur ført op i en bred gavlkvist. Pudsede, malede indfatninger om vinduer, brede gesimser langs tag. Typologisk ens vinduer i - fag. Termovinduer med snydesprosser i de øvre rammer. Rødt tegltag. Zinktagrender. Et fint og markant byhus med rigt detaljerede facader. Et interessant eksempel på tidens mere prætentiøse boligbyggestil. Væsentligt hus i vejens vestlige række af bygninger i fortovslinjen. Huset fremstår stort set med dets oprindelige udseende. Dog er vinduerne udskiftet med en ny type med indlagte (falske) sprosser. Væsentlige afskalninger i mønstermurværket og på gesimser. Vejfotoet herunder ses rækken af stilistisk beslægtede huse ved Præstøvejs nordlige ende. Præstøvej 0, 8 og er specielt væsentlige elementer for strækningens særlige karakter. Nærfotoet giver et indtryk af den arkitektoniske detaljering. 6

17 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej Matr. nr. c, Faxe By, Faxe 9 Erhverv Pudsede sokler, facader og gesimser. Alm. kvist mod nord, gavlkvist mod syd. I gavlen mod vej er karnap og pilastre mv. om hoveddøren. Det eternitdækkede tag har halvvalme på hovedhus og helvalme på sidebygning og gavlkvist. Orignale vinduestyper - også i havestuen. Et harmonisk og karakterfuldt hus. Huset rummer stiltræk, der er karakteristiske for tidligere periode. (Derfor kan det undre, at huset i flg. BBR står som opført i 9.) Huset udgør ikke et væsentligt led i vejens bygningsforløb. Bygningen er tæt på det originalt udtryk, men skæmmes af den nyere tagdækning og manglende facadebehandling. Ved renovering af huset vil røde vingetegl og facadebehandling - f.eks. med hvide eller lysegrå facader, hvide gesimser og pilastre, samt sort eller mørkegrå sokkel - opgradere husets bevaringsværdi. Oprindelig skiferdækket tag kan tale for igen at anvende dette. Foto herunder viser husets sydfacade set fra indkørsel til naboejdomme. 7

18 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej Matr. nr. 6az, Faxe By, Faxe 900 Bolig Pudset, hvidmalet sokkel. Pudset, okkerfarvet facade med hvide gesimser langs tagkanter. Halvvalmet tag med nye sortblå, glaserede vingetagsten, midtplaceret kvist og hvidfiltset skorsten. Der er nyere, flerrammede vinduer i oprindelig stil. Der er zinktagrender. Enkelt og harmonisk hus, symmetrisk facade og veltilpasset kvist. Huset er en kvalitet i gadebilledet i overgangen mellem huse langs fortov (mod nord) og mere tilbagetrukne huse (mod syd). Den prætentiøse tagbelægning har sansynligvig afløst røde eller grå tegl- eller cementtagten af mere beskeden karakter. Huset er under renovering. 8

19 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej Matr. nr. f, Faxe By, Faxe 9 Bolig Pudset, malet sokkel. Facader i rød, blank mur inkl. gavlkvist. Gesimser, altansøjler, karnap o.a. indfatninger er pudset og hvidmalet. Fagdelte vinduer med smårudede felter med origi nale stiltræk. Der er rødt tegltag med valme og kviste. Huset har hvide plasttagrender. Enkel grundform med veldisp. tilføjelser og dekorative detaljer. Se herunder! Huset udgør en væsentligt led i rækken af tidstypiske rødstenshuse på denne del af Præstøvejs østlige side. Bygningens ydre vurderes i hovedtræk at have udseende som ved dets opførelse. Havestuen er muligvis tilføjet senere. På fotoet herunder ses sydfacaden i haven. Til højre ses havestuen med et stort vinduesparti med en bred, hvid pudsindfatning. Ved fremtidig restaurering af det ellers meget velbevarede hus bør anvendes zinktagrender og vinduer med kitfalsede sprosser. 9

20 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej 7 Matr. nr. g, Faxe By, Faxe 9 Bolig Huset står med pudsede sokler, facader i rød, blank mur og hvide gesimser. Bygningen har flerrammede, smårudede vinduer. Markerer sig mod vej udelukkende med en moderne tremmehoveddør. Der er rødt tegltag, zinktagrender og en nyere, bred kvist mod nord. Mod vej står huset stilfærdigt og prunktløst som en speciel variant af tidens boligbyggestil. Den ny kvist er ikke optimal i det ydre. Huset er et betydningsfuldt led i den markant beliggende række af gamle rødstenshuse langs Præstøvejs østlige side fra Lindevej. Bygningen fremstår i hovedtræk tæt på det oprindelige udseende. Nyere hoveddør og kvist bryder væsentligt med oprindelig stil. En ny hoveddør bør matche husets oprindelige stil. 0

21 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Præstøvej 9 Matr. nr. ax og l, Faxe By, Faxe 90 Bolig Pudset sokkel, facader (inkl. gesims) i rød, blank mur. Hvide flerrammede og sprossedelte vinduer. Tag med vingeteglsten og halvvalme. Lille udestue med store, opdelte vinduer. Halvtag i nyere konstruktion. Huset står med lysegrå plasttagrender. I hovedtræk et harmonisk og prunktløst hus. Et godt eksempel på Bedre Byggeskik-hus af beskeden størrelse. 6 Huset er et væsentigt led i den markant beliggende række af gamle rødstenshuse langs denne del af Præstøvejs østside. Huset er i hovedtræk velbevaret. Konstruktionen med halvtag ved døren passer ikke godt til huset. Facader trænger til istandsættelse. Det vil være et plus for huset at fjerne halvtaget ved hoveddøren. Om nødvendigt kan evt. ophænges en enkel og let overdækning.

22 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Rønnedevej, Præstøvej A-C Matr. nr. 96c, Faxe By, Faxe (Den del af komplekset, som har facade mod Rønnedevej.) 9? Boliger ( lejligheder) Bygningskompleks i ½ og etager samt kælder. Pudsede sokler. Facader i rød, blank mur, hvide gesimser markeringer over en del af vinduerne, som i stueplan er delvist blændet mod vejen. Der er røde tegl på synlige tagflader, forskellige kvisttyper og zinktagrender. Den i volumen og form todelte længe udgør en harmonisk helhed. En af de større, tidlige butiksejendomme i Faxe. Et markant og væsentligt bygningskompleks i gademiljøet. Det oprindelige udtryk mod vej er ændret med nye vinduer i gode dimensioner samt afblændede felter i de tidligere butiksvinduer. Det vil berige miljøet hvis gården ud mod præstøvej afgrænses helt eller delvist med en mur eller hæk og der plantes et par træer på eller langs fortovet.

23 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Rønnedevej Matr. nr. 70, Faxe By, Faxe 90 (forhuset). Sidehuset? Sidehuset til tilbygget år? Posthus Bygningsenhed i ½ etage. Pudsede, hvidmalede sokler. Facader i rød, blank mur med dekorative elementer i anden murfarve samt kordongesims. Små valme på rygningstag med udhæng med vindskeder og synlige bjælker. Der er eternitskifre på taget og plasttagrender. Mod Rønnedevej står huset rytmisk og harmonisk proportioneret. Huset har gennem mange år rummet byens posthus. Bygningen falder godt ind i gadebilledet. 6 Hovedhuset fremstår med med de væsentlige originale træk, men skæmmes af de lette tilbygninger. Evt. om- og tilbygninger bør tilpasset hovedhusets bedre end flere lave tilbygninger er udtryk for.

24 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Rønnedevej A-C Matr. nr. 96 c, Faxe By, Faxe 96 Boliger ( lejligheder) Pudsede, malede sokler. Facader i rød, blank mur og pudsindfatninger om/over/under døre og vinduer mod veje. Valmtag med vindskeder og synlige bjælker. Gavlkvist og kviste med træudskæringer. Glaserede mørkviolette tagsten og markante skorstene. Zinktagrender. En velproportioneret hus med omfattende og fine detaljer. En for Faxe unik bygning med nationalromantiske stiltræk. Prætentiøs bygning af stor værdi i gadebilledet. Huset har ikke i det undergået væsentlige ændringer. Bygningen er en af de mest bevaringsværdige i lokalplanområdet, og renoveringer bør varetages store hensyn i bevaringsøjemed. Miljøet ved huset kan beriges ved anlæg af værdige friarealer, f.eks hæk og træ mod Rønnedevej og en veldisponeret, pænt gårdhave til ophold og parkering. Det vil klæde det interessante og fine hus.

25 BYGNINGSVURDERING AF HUSE I FAXE BY, FAXE KOMMUNE, Rønnedevej D Matr. nr. 96g, Faxe By, Faxe. 906 Bolig Beskedent beboelseshus i -½ etage. Murede, pudsede og gråmalede facader og hvide gesimser langs taget. Hovedhusets sadeltag er dækket med eternitskifre. Hvise - og -fagsvinduer med tværsprosser. Et harmonisk, enkelt og beskedent hus. Huset beriger stedet, som ellers (på naboejendomme) er præget af en meget sammensat bebyggelse. Sidehuset matcher hovedhuset. Huset vurderes i væsentlige træk at ligge tæt på dets oprindelige udseende.

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

Mejerivej 8, Karlslunde, indretning af boliger

Mejerivej 8, Karlslunde, indretning af boliger LOKALLAN Mejerivej 8, Karlslunde, indretning af boliger 14.03 F Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve TLF 43 97 97 97 1 Journal nr. 01.02.05-16 Sagsnr. 40617 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØLVGADE SKOLE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17. juni 2013 Besigtiget af: Rikke Tønnes, Københavns Ejendomme Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 233 for et område ved Ebberød I henhold til Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastlægges følgende bestemmelser

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender 1. Andelsboligforeningen Kyndby Huse Resumé af høringssvar a. Det ønskes slettet at DONG Energy skal høres inden beslutning

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Gadbjerg. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse

Gadbjerg. Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Gadbjerg Vejledning og retningslinjer for støtteberettiget bygningsfornyelse Forord Vejle Kommune vil gerne medvirke til, at bymidten i Gadbjerg istandsættes og vedligeholdes på en måde, der kan forbedre

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

TIL SALG TORVET 1 4220 KORSØR

TIL SALG TORVET 1 4220 KORSØR TIL SALG TORVET 1 4220 KORSØR 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 120 Korsør Bygrunde. BELIGGENDE: Torvet 1 4220 Korsør KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER: Grundareal

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade. Enkeltbygningsregistrering. SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade. Enkeltbygningsregistrering. SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015 Bevaringsværdier i Farum Hovedgade Enkeltbygningsregistrering SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015 Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere