VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015"

Transkript

1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en af dets asscierede virksmheder) g Dem. Læs disse vilkår grundigt. Brtset fra hvad der ellers udtrykkeligt er specificeret, gælder denne aftale fr al vennævnte sftware, hvilket inkluderer mediet, sm De har mdtaget sftwaren på, hvis dette er tilfældet. Dette gælder desuden fr alle Micrsft pdateringer supplementer internetbaserede tjenester, g supprttjenester fr sftwaren, medmindre andre betingelser følger med disse punkter. I så fald gælder pågældende betingelser. Denne aftale træder i stedet fr de licensvilkår, sm er integreret i sftwaren. Ved at installere, have installeret, abnnere på eller bruge sftwaren accepterer De denne aftale (herunder alle ændringer, sm udføres fra tid til anden). Hvis De ikke accepterer denne aftale, må De ikke installere, have installeret, abnnere på eller bruge sftwaren. Hvis en persn indgår denne aftale på vegne af en juridisk enhed, erklærer denne persn, at han eller hun har myndighed til at binde den pågældende enhed til denne aftale. Meddelelse Angående Validering af Abnnement. Servere, sm sftwaren er installeret på, kan regelmæssigt videregive plysninger fr at bekræfte, at sftwaren er krrekt licenseret, g at licensperiden ikke er udløbet. Disse plysninger inkluderer kundens abbnnementsidentifikatin, prduktnavn, licensens serienummer, prduktversinsnummer g dat fr seneste anvendelse. Individuelle kundedata gemmes i p til 270 dage i USA. Aggregerede data kan eventuelt bruges til at evaluere effektiviteten af vres valideringsfunktiner g vil gså blive pbevaret i USA g vil kunne bevares på ubegrænset tid. Ved at bruge sftwaren accepterer De verførslen af de plysninger, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis De verhlder denne aftale, har De nedenstående rettigheder fr hver licens, sm De køber til den gældende sftware. 1. OVERSIGT. a. Sftware. Sftwaren kan mfatte serversftware klientsftware, sm kan installeres på enheder g/eller bruges med serversftware yderligere ERP-kmpnenter, sm kan licenseres separat, g alle pdateringer eller supplementer fr sftwaren. b. Licensering. Sftwaren er licenseret på basis af antallet af kpier af ERP-løsning, sm De installerer lkalt eller bruger på hstet basis antallet af Deres brugere, sm har adgang til ERP-løsningen g Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 1

2 yderligere ERP-kmpnenter, sm De licenserer. c. Licensmdel. Sftwaren licenseres i t mdeller, med undtagelse af Micrsft Dynamics C sm specificeret i afsnit 7: Tidsubegrænset Licensmdel I denne mdel har De licenseret den gældende sftware på tidsubegrænsede licensvilkår sm kde, der er installeret hs Dem lkalt eller på hstet basis hs en tredjemand, der fungerer sm Deres agent ( Tidsubegrænset Licensmdel ). Abnnementslicensmdel I denne mdel har De licenseret den gældende sftware på en pr. bruger basis fr en tidsbegrænset peride, sm er yderligere beskrevet i Deres aftale med Deres partner. Sftwaren kan være installeret på Deres lkalitet med daglig administratin g kntrl udelukkende af Deres partner eller hstet af Deres partner eller en tredjemand, der leverer tjenesterne til Dem ( Abnnementslicensmdel ). 2. DEFINITIONER. Hvis Deres licens udløber eller phører, stpper Deres ret til at bruge sftwaren mgående. Hvis De frtsætter med at bruge sftwaren herefter, kan De hldes ansvarlig fr krænkelse af immaterielle rettigheder, hvilket kan resultere i betydelige skader fr Dem eller andre retslige mislighldelsesbeføjelser. Nedenstående definitiner er ændret fr Micrsft Dynamics C sm anført i Afsnit 7. asscieret virksmhed betyder en hvilken sm helst juridisk enhed, sm direkte eller indirekte ejer, er direkte eller indirekte ejet af, eller direkte eller indirekte er i fælles ejerskab med en part i denne aftale. Tilføjelses-SAL henviser til en SAL, der skal anvendes sammen med en basis-sal. utsurcing af virksmhedsprces betyder at indgå aftale med en tredjepartserviceprvider fr en specifik kritisk eller ukritisk virksmhedspgave eller prces, g hvr den leverede service indbefatter direkte eller indirekte adgang til sftwaren. CAL betyder klientadgangslicens. klientsftware betyder de kmpnenter i sftwaren, sm giver en enhed mulighed fr at få adgang til eller bruge serversftware eller til at bruge visse aspekter af serversftwaren. enhed betyder en enkelt, persnlig cmputer, arbejdsstatin, terminal, håndhldt cmputer, mbiltelefn, PDA (persnal digital assistant) eller anden elektrnisk enhed. direkte adgang finder sted, når en bruger lgger på sftwaren gennem en Micrsft Dynamics-klient. ERP betyder enterpriseressurceplanlægning. ERP -løsning betyder de af sftwarens kmpnenter, sm styrer Deres brugere g finansielle rapprteringsenheder. Ekstern Revisrbruger betyder en bruger, sm er ansat hs en tredjemand, sm udelukkende har adgang til sftwaren fr at levere supplerende prfessinel revisr- eller bghlderiservice i frbindelse med revisinsprceduren. ekstern bruger betyder Deres kunder, sm ikke er mfattet af definitinen af De. Fuld Bruger betyder en bruger, sm har ubegrænset adgang til alle funktinaliteter i serversftwaren, herunder psætning, administratin g styring af alle parametre eller funktinelle prcessr i hele ERP-løsningen. Frekmst betyder en afbildning af sftware, sm er prettet ved at køre sftwarens knfiguratins- g installatinsprcedure eller ved at duplikere en eksisterende Frekmst. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 2

3 intern frretningsbrug betyder administratin af Deres virksmhed, men ikke en uafhængig tredjemands virksmhed. Begrænset Bruger betyder en bruger, der får adgang til Deres ERP-løsning direkte eller indirekte udelukkende med henblik på at fuldføre de pgaver, der er beskrevet nedenfr. Enhver adgang ud ver disse begrænsninger kræver en Fuld Bruger. (i) Læse -adgang til data, sm er indehldt i ERP-løsningen fra en hvilken sm helst klient, eller (ii) Skrive -adgang via enhver klient, der får adgang til ERP løsningen via Micrsft Dynamics NAV API, til maksimalt tre tabelbjekter med følgende undtagelser: Begrænsede brugere har ikke tilladelse til at skrive til ngen af de følgende tabeller: Finanspster (tabelnummer 17), Tilladelsessæt (tabelnummer ), Tilladelse (tabelnummer ) eller Adgangskntrl (tabelnummer ) g enhver tabel beskrevet i Bilag A til den gældende sftwares Licenseringsvejledning, idet Tabeller Indehldende Begrænset Bruger ikke tæller med i de tre tabelbjekter. Micrsft kan pdatere dette Bilag A til Licenseringsvejledningen fra tid til anden efter eget skøn g tilføje yderligere Tabeller. Se Micrsft Dynamics NAV 2015 Licenseringsvejledningen på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409. perativsystemmiljø eller OSE betyder hele eller en del af en Frekmst af et perativsystem, eller hele eller en del af en Frekmst af et virtuelt (eller på anden måde emuleret) perativsystem, der muliggør særskilt maskinidentitet (primært cmputernavn eller lignende entydigt id) eller særskilte administrative rettigheder, g frekmster af prgrammer, hvis aktuelt, sm er knfigureret til at køre på Frekmsten af perativsystemet eller delene, der er identificeret herver. Der findes t typer OSE er: fysiske g virtuelle. Et fysisk hardwaresystem kan have ét fysisk OSE g/eller et eller flere virtuelle OSE er. ejerskab betyder mere end 50 % ejerskab. partner betyder den enhed, sm har underskrevet en kanalpartneraftale med Micrsft, sm autriserer partneren til at markedsføre g distribuere sftwaren. Fysisk OSE betyder et OSE, sm er knfigureret til at køre direkte på et fysisk hardwaresystem. Den Frekmst af perativsystemet, der bruges til at køre hardwarevirtualiseringssftware (f.eks. Micrsft Hyper-V Server eller lignende teknlgier) eller til at levere hardwarevirtualiseringstjenester (f.eks. Micrsft-virtualiseringsteknlgi eller lignende teknlgier), pfattes sm værende en del af det Fysiske OSE. SAL betyder abnnementsadgangslicens. server betyder et fysisk hardwaresystem, der kan køre serversftware. serverfarm betyder et enkelt datacenter eller t datacentre begge fysisk placerede: i en tidszne, sm er inden fr fire timer fr den lkale tidszne fr den anden (krdineret universaltid (UTC) g ikke DST) g/eller inden fr den Eurpæiske Unin (EU) g/eller den Eurpæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). serversftware betyder de kmpnenter af sftwaren, der leverer tjenester eller funktinalitet på Deres server. systeadministratrbruger betyder en bruger, sm udelukkende har adgang til sftwaren fr at installere, knfigurere g vedligehlde serversftware, herunder administratin af brugervilkår. Virtuelt OSE betyder et OSE, sm er knfigureret til at køre på et virtuelt hardwaresystem. de betyder den juridiske enhed, sm har accepteret denne aftale, Deres asscierede Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 3

4 virksmheder g hver enkelt af Deres g Deres asscierede virksmheders medarbejdere, underleverandører, agenter g leverandører. 3. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. Serversftware. De skal købe en serversftwarelicens fr at bruge serversftwaren. De må installere et ubegrænset antal kpier af serversftwaren fr at få adgang til Deres ERP-løsning. De må dg kun anvende det antal kpier, sm Deres licensnøgle tillader. b. Klientsftware. De må kun bruge klientsftwaren med ERP-løsningen. De må installere et ubegrænset antal kpier af klientsftwaren fr at få adgang til Deres ERP-løsning. Klientsftwaren må kun bruges af det antal af licenserede brugere, sm din licensnøgle tillader. c. Yderligere ERP-kmpnenter. Hvis yderligere ERP-kmpnenter er tilgængelige fr Dem, skal De erhverve en separat licens til hver enkelt ERP-løsning, hvis De ønsker at køre en ekstra ERP-kmpnent til flere ERP-løsninger. Yderligere plysninger g licensbegrænsninger vedrørende yderligere ERP-kmpnenter finder De i Micrsft Dynamics NAV 2015 Licenseringsvejledningen på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409. d. Afsnit 7 indehlder yderligere vilkår fr installatin g brugervilkår fr Micrsft Dynamics C TYPER AF BRUGERLICENSER. Medmindre andet er anført, er brugerlicenstyperne fr sftwaren følgende: a. Adgangslicenser (CAL er g SAL er). Fruden serversftwarelicensen skal De erhverve g verdrage en Adgangslicens til hver bruger, sm direkte eller indirekte har adgang til ERP-løsningen. De skal bruge en Adgangslicens til hver bruger, der direkte eller indirekte får adgang til ERP løsningen via et tredjemandsprgram. Adgangslicenser er specifikke fr en ERP-løsning g må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre ERP-løsninger. CAL-typer. Der findes t typer CAL er: Fulde CAL er g Begrænsede CAL er. En Fuld CAL (Full CAL) er en licens, der giver en bruger ret til at udføre pgaver sm en Fuld Bruger. En Begrænset CAL (Limited CAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre pgaver sm en Begrænset Bruger. De kan licensere p til fire Begrænsede CAL er pr. Fuld CAL. SAL-typer. Der findes tre typer SAL er: Standard-SAL er, Udvidet brug af tilføjelses-sal er g Begrænsede SAL er. En Standard-SAL er en basis-sal-licens, der giver en bruger rettighed til at udføre pgaver sm Fuld Bruger i hele ERP-løsningen g bruge alle de funktiner, der er indehldt i Startpakken, sm beskrevet i Licenseringsvejledningen til Micrsft Dynamics NAV 2015, sm findes på (g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409). En Udvidet brug af tilføjelses-sal (Extended Use Additive SAL) er en licens, der i tillæg til Standard-SAL, sm giver en bruger rettighed til at udføre pgaver sm Fuld Bruger g de funktiner, der er indehldt i den Udvidede pakke, sm beskrevet i Licenseringsvejledningen til Micrsft Dynamics NAV En Begrænset SAL (Limited SAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre pgaver sm en Begrænset Bruger. b. Samtidige CAL er (Cncurrent CAL) er licenser, sm giver enhver bruger adgang til ERPløsningen. Antallet af samtidige CAL er med licens refererer til det maksimale antal persner, sm må have adgang til ERP-løsningen samtidigt. De kan vælge Fuld CAL eller Begrænset CAL sm samtidige CAL-typer. Samtidige CAL er kan kun licenseres under mdellen med tidsubegrænset licens. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 4

5 c. User SAL er er licenser, sm er specifikke fr hver bruger g må ikke deles med andre brugere. De kan vælge Standard-SAL, Udvidet brug af tilføjelses-sal eller Begrænset SAL sm SAL brugertyper. Hvis De vælger Udvidet brug af tilføjelses-sal, skal De licensere Udvidet brug af tilføjelses-sal er fr alle Standard-SAL er. Den Begrænsede SAL giver adgang til de samme funktiner, sm er tilgængelige fr brugere, der udfører pgaver sm Fuld Bruger, men er underlagt de begrænsninger, der er angivet i definitinen af Begrænset Bruger. Micrsft tildeler Dem gratis t Fulde SAL er af samme type, sm den, der bruges af Deres Fulde Brugere: En, sm specifikt er til en Ekstern Revisrbruger, g en sm specifikt er til en Systemadministratrbruger. De kan permanent videreverdrage Deres bruger-sal fra én bruger til en anden. De kan midlertidigt videreverdrage Deres bruger-sal til en midlertidig bruger, mens den permanente bruger er fraværende. Den Eksterne Revisrbruger g Systemadministratrbrugeren kan ikke bruges til andre frmål. User- SAL er kan kun licenseres under mdellen med abnnementslicens. d. Eksterne Brugere De behøver ikke Adgangslicenser til eksterne brugere. Eksterne brugere skal anføres i brugertabellen fr sftwaren g må ikke bruge ngen klienter tilvejebragt af prgrammeringsgrænsefladen til Micrsft Dynamics NAV, sm f.eks. Micrsft Dynamics NAV 2015 g Micrsft Dynamics C Windws-klienten eller Micrsft Dynamics NAV 2015 g Micrsft Dynamics C Webklienten. Eksterne Brugerlicenser må ikke bruges til utsurcing af virksmhedsprcesser. Yderligere plysninger m typen af brugerlicenser g licensbegrænsningerne vedrørende brugerlicenser findes i Micrsft Dynamics NAV 2015 Licenseringsvejledningen på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x SPECIFIKKE VILKÅR FOR TIDSUBEGRÆNSET LICENSMODEL. Dette afsnit gælder ikke fr Micrsft Dynamics C5. Deres rettigheder til brug af sftwaren er tidsubegrænsede, men kan tilbagekaldes, hvis De ikke verhlder vilkårene i denne aftale. 6. SPECIFIKKE VILKÅR FOR ABONNEMENTSLICENSMODELLEN. Validering af abnnement. Servere, sm den gældende sftware er installeret på, vil fra tid til anden udføre en validering af sftwaren. Validering bekræfter, at sftwaren er krrekt licenseret. Den kntrllerer gså, at der ikke er fretaget uautriserede ændringer til sftwarens valideringsfunktiner. Valideringen kan startes af sftwaren eller Micrsft. Fr at kunne aktivere valideringer kan det være nødvendigt fr sftwaren fra tid til anden at hente pdateringer eller yderligere verførsler af valideringsfunktinerne i sftwaren. Opdateringerne eller verførslerne er påkrævet fr, at sftwaren fungerer krrekt g kan verføres g installeres uden yderligere varsel til Dem. Under eller efter en validering sender serveren muligvis plysninger m sftwaren, cmputeren g resultaterne af valideringen til Micrsft. Disse plysninger mfatter kundeabnnements-id, prduktnavn, licensens serienummer, prduktversinsnummer g dat fr seneste anvendelse. Micrsft vil kun bruge disse plysninger til at verificere licenseringsverhldelse. Ved at bruge sftwaren accepterer De verførslen af disse plysninger. Se g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409, hvis De vil have flere plysninger m validering, g hvad der sendes under eller efter en validering. Hvis sftwaren, efter en validering, findes ikke at være krrekt licenseret, kan Micrsft eller Deres partner give besked m, at sftwaren er frkert licenseret, g De kan Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 5

6 mdtage påmindelser m at anskaffe en krrekt licenseret kpi af sftwaren eller blive nødt til at følge anvisningerne i beskeden fr at blive licenseret til at bruge sftwaren. Varighed. Varigheden af Deres abnnementslicens er anført i Deres aftale med Deres partner. 7. SPECIFIKKE VILKÅR FOR MICROSOFT DYNAMICS C a. De følgende bestemmelser g alle tilhørende referencer i denne aftale er ikke gældende i deres fulde mfang fr Micrsft Dynamics C5 2015: Afsnit 1.c: Afsnittet Tidsubegrænset Licensmdel Afsnit 2: Definitinen af CAL Afsnit 4.a: Definitinerne af Fuld CAL, Begrænset CAL, Standard-SAL g Udvidet brug af tilføjelses-sal Afsnit 4.b. Afsnittet Samtidige CAL er g Afsnit 5: Afsnittet Specifikke vilkår Tidsubegrænset Licensmdel. b. De følgende afsnit i aftalen erstattes i deres helhed fr Micrsft Dynamics C sm følger: Afsnit 4.a. Adgangslicenser (CAL er g SAL er): Adgangslicenser (SAL er). Fruden serversftwarelicensen skal De erhverve g verdrage en Adgangslicens til hver bruger, sm direkte eller indirekte har adgang til ERP-løsningen. De skal bruge en Adgangslicens til hver bruger, der direkte eller indirekte får adgang til ERP-løsningen via et tredjemandsprgram. Adgangslicenser er specifikke fr en ERP-løsning g må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre ERPløsninger. SAL-typer. Der findes t typer SAL er: Fulde SAL er g Begrænsede SAL er. En Fuld SAL (Full SAL) er en licens, der giver en bruger ret til at udføre pgaver sm en Fuld Bruger. En Begrænset SAL (Limited SAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre pgaver sm en Begrænset Bruger. De kan licensere p til fire Begrænsede CAL er pr. Fuld SAL. Yderligere plysninger m typerne af brugerlicenser g licensbegrænsningerne vedrørende brugerlicenser findes i Licenseringsvejledningen til Micrsft Dynamics C på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509819&clcid=0x406. Afsnit 4.c: User-SAL er : Bruger-SAL er (User SAL) er licenser, sm er specifikke fr hver bruger g må ikke deles med andre brugere. De må kun licensere Fulde SAL er. Micrsft tildeler Dem vederlagsfrit t Fulde SAL er: En, sm specifikt er til en Ekstern Revisrbruger, g en sm specifikt er til en Systemadministratrbruger. De kan permanent videreverdrage Deres bruger-sal fra én bruger til en anden. De kan midlertidigt videreverdrage Deres bruger- SAL til en midlertidig bruger, mens den permanente bruger er fraværende. Den Eksterne Revisrbruger g Systemadministratrbrugeren kan ikke bruges til andre frmål. Bruger- SAL er kan kun licenseres under mdellen med abnnementslicens. c. De følgende bestemmelser tilføjes fr denne aftale fr Micrsft Dynamics C5 2015: Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 6

7 Afsnit 2. Definitiner: regnskabsår betyder den løbende regnskabsperide på mindst 12 måneder, sm De har defineret sm Deres frretningsmæssige skatteår. transaktin er enhver pst i tabellen Finanspster. Afsnit 3. Installatins- g brugervilkår: e. Basispakke. Basispakken indehlder serversftwaren g er begrænset til t tusinde femhundrede (2500) transaktiner pr. skatteår. Hvis De når denne grænse g ønsker at gennemføre yderligere transaktiner, kan De gøre det ved at licensere det separat tilgængelige, ubegrænsede transaktinsmdul. 8. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Multipleksing. Multipleksing (ngle gange henvist til sm pling ) er en måde til indirekte adgang til hardware eller sftware ( indirekte adgang ) der bruges til at sammenkøre frbindelser mdirigere plysninger reducere det antal brugere, der har direkte adgang til eller bruger sftwaren, eller reducere antallet af brugere, sm sftwaren administrerer direkte. Enhver bruger, sm har adgang til ERP-løsningen gennem en multiplekseret frbindelse, skal være krrekt licenseret med en Adgangslicens. b. Outsurcing af virksmhedsprcesser. De må ikke anvende sftwaren til utsurcing af virksmhedsprcesser til Deres klienter eller kunder. De må imidlertid gøre Deres Adgangslicenser tilgængelige til persner, der utsurcer virksmhedsprcesser, sm handler på Deres vegne g yder tjenester til Deres virksmhed. c. Licensmbilitet g utsurcing af sftwareadministratin. Licensmbilitet. De har ret til at videreverdrage Deres ERP-løsningslicenser, fr hvilke De er under en løbende vedligehldelsesplan til (i) en hvilken sm helst server, der kører Fysiske OSE er eller et hvilket sm helst Virtuelt OSE beregnet til Dem g placeret på den samme Serverfarm så tit sm nødvendigt, eller (ii) fra en Serverfarm til en anden, men ikke på krt sigt (dvs. ikke inden fr 90 dage fra den seneste tildeling). Outsurcing af sftwareadministratin. De må installere g bruge tilladte kpier af sftwaren på servere g andre enheder, sm er under daglig administratin g kntrl af tredjemand, frudsat at alle sådanne servere g andre enheder er g frbliver fuldt ud dedikeret til Deres brug. De er ansvarlig fr alle de frpligtelser, sm er indehldt i Deres licenseringsaftale, uanset hardwarens, hvrpå sftwaren bruges, fysiske placering. d. Tildeling af Licens til Skabelner. De må kpiere g bruge skabelner, sm tilvejebringes med sftwaren, g sm er identificeret til sådan brug i dkumenter g prjekter, sm De pretter. De må distribuere de pågældende dkumenter g prjekter til ikkekmmercielle frmål. e. Inkluderede Micrsft-prgrammer. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren indehlder andre Micrsft-prgrammer. Hvis separate licensvilkår følger med de pågældende kmpnenter, gælder licensvilkårene fr de pågældende kmpnenter fr Deres brug af kmpnenterne i stedet fr disse licensvilkår. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 7

8 Micrsft SQL Server-mærkede kmpnenter. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft SQL Server-mærkede kmpnenter, sm er licenseret til Dem i henhld til vilkårene fr de respektive SQL Server-licenser, sm er placeret i mappen Licenser i sftwarens installatinsmappe. Hvis De ikke accepterer de gældende licensvilkår fr den Micrsft SQL Server-mærkede kmpnent, må De ikke bruge den pågældende kmpnent. Micrsft SQL Server Reprt Builder til Micrsft SQL Server Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft SQL Server Reprt Builder til Micrsft SQL Server 2012 (Reprt Builder), sm er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, sm findes i følgende installatinsmappe til Micrsft Dynamics NAV: Prgram Files (x86)\cmmn Files\Micrsft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. De må kun bruge Reprt Builder i frbindelse med Micrsft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene fr Reprt Builder, må De ikke bruge Reprt Builder. Micrsft Exchange Web Services Managed API 1.2. Micrsft Dynamics NAVsftwaren leveres med Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), sm er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, sm findes i følgende installatinsmappe til Micrsft Dynamics NAV: Prgram Files (x86)\cmmn Files\Micrsft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. De må kun bruge EWSMA i frbindelse med Micrsft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene fr EWSMA, må De ikke bruge EWSMA. Micrsft Chart Cntrls til Micrsft.NET Framewrk 3.5 g 4.5 til Micrsft Windws-perativsystemer. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft Chart Cntrls til Micrsft.NET Framewrk 3.5 til Micrsft Windws-perativsystemer (Chart Cntrls), sm er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, sm findes i følgende installatinsmappe til Micrsft Dynamics NAV: Prgram Files (x86)\cmmn Files\Micrsft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. De må kun bruge Chart Cntrls i frbindelse med Micrsft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene fr Chart Cntrls, må De ikke bruge Chart Cntrls. Micrsft Reprt Viewer 2012 Runtime. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft Reprt Viewer 2012 Runtime ( Reprt Viewer ). Micrsft SQL Server Reprting Services Map Reprt Item. Reprt Viewer kan indehlde funktiner, der henter indhld sm krt, billeder g andre data via Bing Mapsapplikatinsprgrammeringsgrænseflade ( Bing Maps API erne ) (eller efterfølgende mærker). Frmålet med disse funktiner er at prette rapprter, der fremviser data ven på krt, i fugleperspektiv g hybridperspektiv. Hvis disse funktiner er inkluderet, kan De bruge dem til at prette g vise dynamiske eller statiske dkumenter. Dette kan kun gøres i frbindelse med g via metder g adgangsmåder, der er integreret i tillægget. De må ikke på anden vis kpiere, lagre, arkivere eller prette en database med det indhld, der er tilgængeligt via Bing Maps API erne. De må ikke bruge følgende til nget frmål, selv hvis de er tilgængelige gennem Bing Maps API erne: Bing Maps API er til at levere sensrbaseret vejledning/ruting eller vejtrafikdata eller fugleperspektivbilledmateriale (eller tilhørende metadata). Deres brug af Bing Maps API er g tilhørende indhld er desuden underlagt de yderligere vilkår g betingelser, sm findes på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Micrsft-prgrammer, sm inkluderer Distribuerbar Kde. Reprt Viewer g Micrsft Tken Validatin Extensins til Micrsft.NET Framewrk 4.5 ( Tken Validatin Extensins ) kan inkludere kde, sm De har tilladelse til at distribuere i prgrammer, sm Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 8

9 De udvikler ( Distribuerbar Kde ), hvis de verhlder nedenstående vilkår. a. Rettigheder til Brug g Distribuering. De må kpiere g distribuere bjektkdefrmen af Distribuerbar Kde i prgrammer, De udvikler, g De må tillade, at distributører af Deres prgrammer kpierer g distribuerer den Distribuerbare Kde sm en del af de pågældende prgrammer. b. Distributinskrav. Hvis De distribuerer Distribuerbar Kde, skal De tilføje væsentlig primærfunktinalitet til den i Deres prgrammer. fr enhver Distribuerbar Kde med filtypenavnet.lib kun distribuere resultaterne af kørsel af en sådan Distribuerbar Kde gennem en sammenkædning med prgrammet. kun distribuere Distribuerbar Kde i et installatinsprgram sm en del af det pågældende installatinsprgram uden ændringer. kræve, at distributører g eksterne slutbrugere accepterer licensbetingelser, sm beskytter den Distribuerbare Kde mindst lige så meget sm nærværende aftale. vise en gyldig meddelelse m phavsret i Deres prgrammer. yde erstatning til, skadesløshlde g frsvare Micrsft i frbindelse med eventuelle krav, herunder advkatsalærer, der måtte pstå på grund af eller sm resultat af distributinen eller brugen af Deres prgrammer. c. Distributinsbegrænsninger. De må ikke ændre meddelelser m phavsret, varemærker eller patenter i den Distribuerbare Kde, bruge Micrsfts varemærker i Deres prgrammers navne eller på ngen måde, der kunne få andre til at tr, at Deres prgrammer kmmer fra eller er gdkendt af Micrsft, distribuere Distribuerbar kde til kørsel på andre platfrme end Windws-platfrmen, medtage Distribuerbar Kde i skadelige, vildledende eller ulvlige prgrammer eller ændre eller distribuere kildekden til en Distribuerbar Kde, således at en del heraf bliver mfattet af en Ekskluderet Licens. En Ekskluderet licens kræver, sm betingelse fr brug, redigering eller distributin, at kden ffentliggøres eller distribueres i kildekdefrm, eller at andre har ret til at ændre den. f. Ændringsfraskrivelse. De må kun ændre sftwaren m nødvendigt fr at anvende den til Deres interne frretningsfrmål, hvis De har mdtaget den i kildekdefrm, eller De eller en tredjemand, sm handler på Deres vegne, har licenseret værktøjer fra Micrsft, sm gør det muligt fr Dem eller den tredjemand, sm handler på Deres vegne, at ændre sftwarens bjektkde. De accepterer, at Micrsft ikke er ansvarlig fr ngen frm fr prblemer, der pstår sm følge af ændringer fretaget af Dem, en partner eller af en tredjemand, sm handler på Deres vegne, eller fr prblemer, sm er frårsaget af tredjemandshardware eller -sftware. Micrsft er ikke frpligtet til, g vil ikke have ngen frpligtelser til, at yde teknisk eller anden frm fr supprt i frbindelse med ændringer af sftwaren, sm er fretaget af Dem, en partner eller en anden tredjemand. Micrsft fremsætter ingen erklæringer m, gdkendelse af, garanti eller frsikring fr sftwarens egnethed til Deres virksmhed, partnerens eller en anden tredjemands egnethed til at fretage ændringer eller til at implementere ændringerne eller sftwaren eller fr, at en ændring, sm er fretaget, implementeret, supprteret g/eller serviceret af, fr eller på vegne af Dem eller en tredjemand, vil pfylde deres frretningsbehv Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 9

10 eller fungere krrekt sammen med sftwaren. Micrsft g Micrsfts partnere er uafhængige enheder, g Micrsft er ikke ansvarlig fr eller bundet af ngen handlinger fretaget af sådanne frretningspartnere. g. Fiktive Data. URL er (Unifrm Resurce Lcatrs), adresser, persnnavne, virksmheder, byer, stater g andre elementer, der er gengivet g refereret til i Micrsft-materiale, er fiktive. De angives udelukkende sm eksempler g illustratiner. Enhver virkelig tilknytning eller frbindelse er utilsigtet. h. Kmpleks Sftware. Sftwaren er kmpleks cmputersftware. Dens ydeevne vil variere afhængigt af Deres hardwareplatfrm, sftwareinteraktin, knfiguratinen af sftwaren g andre faktrer. Sftwaren er hverken fejltlerant eller fri fr fejl, knflikter eller afbrydelser. i. Meddelelser fra Tredjemand. Sftwaren kan indehlde materiale fra tredjemand (dvs. kde eller dkumentatin), sm Micrsft giver i licens til Dem i henhld til denne aftale. Eventuelle meddelelser til en tredjemands materiale er kun til Deres rientering. j. Yderligere Funktinalitet. Micrsft leverer evt. yderligere funktinalitet til sftwaren. Der kan gælde andre licensvilkår g vederlag. 9. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Micrsft leverer internetbaserede tjenester med sftwaren. Micrsft kan ændre eller annullere dem når sm helst. Dette afsnit gælder ikke fr vilkårene fr validering af abnnement venfr. a. Samtykke fr internetbaserede tjenester. Visse funktiner i sftwaren kan prette frbindelse til Micrsft eller tredjemandsserviceudbyderes cmputersystemer via internettet. I ngle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de pretter frbindelse. De kan deaktivere disse funktiner eller undlade at bruge dem. Yderligere plysninger m disse funktiner finder De i sftwaredkumentatinen. Når De bruger disse funktiner, accepterer De, at der sker verførsel af disse plysninger. b. Cmputerplysninger. Visse funktiner i sftwaren bruger internetprtkller, der sender cmputerplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprtkladresse, perativsystemtype g brwser, navn på g versin af den sftware, De bruger, samt sprgkden på den enhed, hvr De har installeret sftwaren. Micrsft bruger disse plysninger til at gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig fr Dem. Ngle af disse funktiner mfatter, men er ikke begrænset til: Webindhldsfunktiner. Der findes funktiner i sftwaren, sm kan hente relateret indhld fra Micrsft g stille det til rådighed fr Dem. Fr at kunne levere indhldet tilsender disse funktiner Micrsft plysninger m, hvilken type perativsystem, De bruger, navnet på den sftware, De bruger, g hvilken versin, De bruger, brwsertype samt sprgkde fr den enhed, hvr De installerede sftwaren. Disse funktiner kan f.eks. være multimedieklip, skabelner, nlineundervisning, nlinesupprt g Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindhldsfunktiner. c. Brug af Oplysninger. Micrsft kan bruge enhedsplysningerne, fejlrapprterne g rapprterne m skadelig sftware til at frbedre vres sftware g tjenester. Vi kan gså dele dem med andre, f.eks. hardware- g sftwarefrhandlere. De kan bruge plysningerne til at frbedre samspillet mellem deres prdukter g Micrsft-sftware. d. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at frsøge at få uautriseret adgang til tjenester, data, knti eller netværk på ngen måde. 10. PRODUKT-/LICENSNØGLER. Sftwaren kræver en nøgle fr at kunne køre, eller fr at De kan få adgang til den. En nøgle må kun bruges til at køre eller få adgang til den specielle versin af sftwaren, sm den er udstedt til. De er ansvarlig fr brugen af de nøgler, der er verdraget til Dem. De må ikke duplikere eller dele nøglerne med tredjemand. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 10

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Prnestr Rm & Catering Prnestr Rm & Catering Mdul 1 Tekniske krav & installatin - Prnestr Rm & Catering Side 1.0-1.5 En vejledning i alle de nødvendige server frberedelser før installatinen af Prnestr Rm

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER

RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER INTET KØB ELLER NOGEN FORM FOR BETALING ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB VIL IKKE ØGE CHANCEN FOR AT VINDE. UGYLDIGT, HVOR DET

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere