VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015"

Transkript

1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en af dets asscierede virksmheder) g Dem. Læs disse vilkår grundigt. Brtset fra hvad der ellers udtrykkeligt er specificeret, gælder denne aftale fr al vennævnte sftware, hvilket inkluderer mediet, sm De har mdtaget sftwaren på, hvis dette er tilfældet. Dette gælder desuden fr alle Micrsft pdateringer supplementer internetbaserede tjenester, g supprttjenester fr sftwaren, medmindre andre betingelser følger med disse punkter. I så fald gælder pågældende betingelser. Denne aftale træder i stedet fr de licensvilkår, sm er integreret i sftwaren. Ved at installere, have installeret, abnnere på eller bruge sftwaren accepterer De denne aftale (herunder alle ændringer, sm udføres fra tid til anden). Hvis De ikke accepterer denne aftale, må De ikke installere, have installeret, abnnere på eller bruge sftwaren. Hvis en persn indgår denne aftale på vegne af en juridisk enhed, erklærer denne persn, at han eller hun har myndighed til at binde den pågældende enhed til denne aftale. Meddelelse Angående Validering af Abnnement. Servere, sm sftwaren er installeret på, kan regelmæssigt videregive plysninger fr at bekræfte, at sftwaren er krrekt licenseret, g at licensperiden ikke er udløbet. Disse plysninger inkluderer kundens abbnnementsidentifikatin, prduktnavn, licensens serienummer, prduktversinsnummer g dat fr seneste anvendelse. Individuelle kundedata gemmes i p til 270 dage i USA. Aggregerede data kan eventuelt bruges til at evaluere effektiviteten af vres valideringsfunktiner g vil gså blive pbevaret i USA g vil kunne bevares på ubegrænset tid. Ved at bruge sftwaren accepterer De verførslen af de plysninger, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis De verhlder denne aftale, har De nedenstående rettigheder fr hver licens, sm De køber til den gældende sftware. 1. OVERSIGT. a. Sftware. Sftwaren kan mfatte serversftware klientsftware, sm kan installeres på enheder g/eller bruges med serversftware yderligere ERP-kmpnenter, sm kan licenseres separat, g alle pdateringer eller supplementer fr sftwaren. b. Licensering. Sftwaren er licenseret på basis af antallet af kpier af ERP-løsning, sm De installerer lkalt eller bruger på hstet basis antallet af Deres brugere, sm har adgang til ERP-løsningen g Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 1

2 yderligere ERP-kmpnenter, sm De licenserer. c. Licensmdel. Sftwaren licenseres i t mdeller, med undtagelse af Micrsft Dynamics C sm specificeret i afsnit 7: Tidsubegrænset Licensmdel I denne mdel har De licenseret den gældende sftware på tidsubegrænsede licensvilkår sm kde, der er installeret hs Dem lkalt eller på hstet basis hs en tredjemand, der fungerer sm Deres agent ( Tidsubegrænset Licensmdel ). Abnnementslicensmdel I denne mdel har De licenseret den gældende sftware på en pr. bruger basis fr en tidsbegrænset peride, sm er yderligere beskrevet i Deres aftale med Deres partner. Sftwaren kan være installeret på Deres lkalitet med daglig administratin g kntrl udelukkende af Deres partner eller hstet af Deres partner eller en tredjemand, der leverer tjenesterne til Dem ( Abnnementslicensmdel ). 2. DEFINITIONER. Hvis Deres licens udløber eller phører, stpper Deres ret til at bruge sftwaren mgående. Hvis De frtsætter med at bruge sftwaren herefter, kan De hldes ansvarlig fr krænkelse af immaterielle rettigheder, hvilket kan resultere i betydelige skader fr Dem eller andre retslige mislighldelsesbeføjelser. Nedenstående definitiner er ændret fr Micrsft Dynamics C sm anført i Afsnit 7. asscieret virksmhed betyder en hvilken sm helst juridisk enhed, sm direkte eller indirekte ejer, er direkte eller indirekte ejet af, eller direkte eller indirekte er i fælles ejerskab med en part i denne aftale. Tilføjelses-SAL henviser til en SAL, der skal anvendes sammen med en basis-sal. utsurcing af virksmhedsprces betyder at indgå aftale med en tredjepartserviceprvider fr en specifik kritisk eller ukritisk virksmhedspgave eller prces, g hvr den leverede service indbefatter direkte eller indirekte adgang til sftwaren. CAL betyder klientadgangslicens. klientsftware betyder de kmpnenter i sftwaren, sm giver en enhed mulighed fr at få adgang til eller bruge serversftware eller til at bruge visse aspekter af serversftwaren. enhed betyder en enkelt, persnlig cmputer, arbejdsstatin, terminal, håndhldt cmputer, mbiltelefn, PDA (persnal digital assistant) eller anden elektrnisk enhed. direkte adgang finder sted, når en bruger lgger på sftwaren gennem en Micrsft Dynamics-klient. ERP betyder enterpriseressurceplanlægning. ERP -løsning betyder de af sftwarens kmpnenter, sm styrer Deres brugere g finansielle rapprteringsenheder. Ekstern Revisrbruger betyder en bruger, sm er ansat hs en tredjemand, sm udelukkende har adgang til sftwaren fr at levere supplerende prfessinel revisr- eller bghlderiservice i frbindelse med revisinsprceduren. ekstern bruger betyder Deres kunder, sm ikke er mfattet af definitinen af De. Fuld Bruger betyder en bruger, sm har ubegrænset adgang til alle funktinaliteter i serversftwaren, herunder psætning, administratin g styring af alle parametre eller funktinelle prcessr i hele ERP-løsningen. Frekmst betyder en afbildning af sftware, sm er prettet ved at køre sftwarens knfiguratins- g installatinsprcedure eller ved at duplikere en eksisterende Frekmst. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 2

3 intern frretningsbrug betyder administratin af Deres virksmhed, men ikke en uafhængig tredjemands virksmhed. Begrænset Bruger betyder en bruger, der får adgang til Deres ERP-løsning direkte eller indirekte udelukkende med henblik på at fuldføre de pgaver, der er beskrevet nedenfr. Enhver adgang ud ver disse begrænsninger kræver en Fuld Bruger. (i) Læse -adgang til data, sm er indehldt i ERP-løsningen fra en hvilken sm helst klient, eller (ii) Skrive -adgang via enhver klient, der får adgang til ERP løsningen via Micrsft Dynamics NAV API, til maksimalt tre tabelbjekter med følgende undtagelser: Begrænsede brugere har ikke tilladelse til at skrive til ngen af de følgende tabeller: Finanspster (tabelnummer 17), Tilladelsessæt (tabelnummer ), Tilladelse (tabelnummer ) eller Adgangskntrl (tabelnummer ) g enhver tabel beskrevet i Bilag A til den gældende sftwares Licenseringsvejledning, idet Tabeller Indehldende Begrænset Bruger ikke tæller med i de tre tabelbjekter. Micrsft kan pdatere dette Bilag A til Licenseringsvejledningen fra tid til anden efter eget skøn g tilføje yderligere Tabeller. Se Micrsft Dynamics NAV 2015 Licenseringsvejledningen på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409. perativsystemmiljø eller OSE betyder hele eller en del af en Frekmst af et perativsystem, eller hele eller en del af en Frekmst af et virtuelt (eller på anden måde emuleret) perativsystem, der muliggør særskilt maskinidentitet (primært cmputernavn eller lignende entydigt id) eller særskilte administrative rettigheder, g frekmster af prgrammer, hvis aktuelt, sm er knfigureret til at køre på Frekmsten af perativsystemet eller delene, der er identificeret herver. Der findes t typer OSE er: fysiske g virtuelle. Et fysisk hardwaresystem kan have ét fysisk OSE g/eller et eller flere virtuelle OSE er. ejerskab betyder mere end 50 % ejerskab. partner betyder den enhed, sm har underskrevet en kanalpartneraftale med Micrsft, sm autriserer partneren til at markedsføre g distribuere sftwaren. Fysisk OSE betyder et OSE, sm er knfigureret til at køre direkte på et fysisk hardwaresystem. Den Frekmst af perativsystemet, der bruges til at køre hardwarevirtualiseringssftware (f.eks. Micrsft Hyper-V Server eller lignende teknlgier) eller til at levere hardwarevirtualiseringstjenester (f.eks. Micrsft-virtualiseringsteknlgi eller lignende teknlgier), pfattes sm værende en del af det Fysiske OSE. SAL betyder abnnementsadgangslicens. server betyder et fysisk hardwaresystem, der kan køre serversftware. serverfarm betyder et enkelt datacenter eller t datacentre begge fysisk placerede: i en tidszne, sm er inden fr fire timer fr den lkale tidszne fr den anden (krdineret universaltid (UTC) g ikke DST) g/eller inden fr den Eurpæiske Unin (EU) g/eller den Eurpæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). serversftware betyder de kmpnenter af sftwaren, der leverer tjenester eller funktinalitet på Deres server. systeadministratrbruger betyder en bruger, sm udelukkende har adgang til sftwaren fr at installere, knfigurere g vedligehlde serversftware, herunder administratin af brugervilkår. Virtuelt OSE betyder et OSE, sm er knfigureret til at køre på et virtuelt hardwaresystem. de betyder den juridiske enhed, sm har accepteret denne aftale, Deres asscierede Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 3

4 virksmheder g hver enkelt af Deres g Deres asscierede virksmheders medarbejdere, underleverandører, agenter g leverandører. 3. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. Serversftware. De skal købe en serversftwarelicens fr at bruge serversftwaren. De må installere et ubegrænset antal kpier af serversftwaren fr at få adgang til Deres ERP-løsning. De må dg kun anvende det antal kpier, sm Deres licensnøgle tillader. b. Klientsftware. De må kun bruge klientsftwaren med ERP-løsningen. De må installere et ubegrænset antal kpier af klientsftwaren fr at få adgang til Deres ERP-løsning. Klientsftwaren må kun bruges af det antal af licenserede brugere, sm din licensnøgle tillader. c. Yderligere ERP-kmpnenter. Hvis yderligere ERP-kmpnenter er tilgængelige fr Dem, skal De erhverve en separat licens til hver enkelt ERP-løsning, hvis De ønsker at køre en ekstra ERP-kmpnent til flere ERP-løsninger. Yderligere plysninger g licensbegrænsninger vedrørende yderligere ERP-kmpnenter finder De i Micrsft Dynamics NAV 2015 Licenseringsvejledningen på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409. d. Afsnit 7 indehlder yderligere vilkår fr installatin g brugervilkår fr Micrsft Dynamics C TYPER AF BRUGERLICENSER. Medmindre andet er anført, er brugerlicenstyperne fr sftwaren følgende: a. Adgangslicenser (CAL er g SAL er). Fruden serversftwarelicensen skal De erhverve g verdrage en Adgangslicens til hver bruger, sm direkte eller indirekte har adgang til ERP-løsningen. De skal bruge en Adgangslicens til hver bruger, der direkte eller indirekte får adgang til ERP løsningen via et tredjemandsprgram. Adgangslicenser er specifikke fr en ERP-løsning g må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre ERP-løsninger. CAL-typer. Der findes t typer CAL er: Fulde CAL er g Begrænsede CAL er. En Fuld CAL (Full CAL) er en licens, der giver en bruger ret til at udføre pgaver sm en Fuld Bruger. En Begrænset CAL (Limited CAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre pgaver sm en Begrænset Bruger. De kan licensere p til fire Begrænsede CAL er pr. Fuld CAL. SAL-typer. Der findes tre typer SAL er: Standard-SAL er, Udvidet brug af tilføjelses-sal er g Begrænsede SAL er. En Standard-SAL er en basis-sal-licens, der giver en bruger rettighed til at udføre pgaver sm Fuld Bruger i hele ERP-løsningen g bruge alle de funktiner, der er indehldt i Startpakken, sm beskrevet i Licenseringsvejledningen til Micrsft Dynamics NAV 2015, sm findes på (g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409). En Udvidet brug af tilføjelses-sal (Extended Use Additive SAL) er en licens, der i tillæg til Standard-SAL, sm giver en bruger rettighed til at udføre pgaver sm Fuld Bruger g de funktiner, der er indehldt i den Udvidede pakke, sm beskrevet i Licenseringsvejledningen til Micrsft Dynamics NAV En Begrænset SAL (Limited SAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre pgaver sm en Begrænset Bruger. b. Samtidige CAL er (Cncurrent CAL) er licenser, sm giver enhver bruger adgang til ERPløsningen. Antallet af samtidige CAL er med licens refererer til det maksimale antal persner, sm må have adgang til ERP-løsningen samtidigt. De kan vælge Fuld CAL eller Begrænset CAL sm samtidige CAL-typer. Samtidige CAL er kan kun licenseres under mdellen med tidsubegrænset licens. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 4

5 c. User SAL er er licenser, sm er specifikke fr hver bruger g må ikke deles med andre brugere. De kan vælge Standard-SAL, Udvidet brug af tilføjelses-sal eller Begrænset SAL sm SAL brugertyper. Hvis De vælger Udvidet brug af tilføjelses-sal, skal De licensere Udvidet brug af tilføjelses-sal er fr alle Standard-SAL er. Den Begrænsede SAL giver adgang til de samme funktiner, sm er tilgængelige fr brugere, der udfører pgaver sm Fuld Bruger, men er underlagt de begrænsninger, der er angivet i definitinen af Begrænset Bruger. Micrsft tildeler Dem gratis t Fulde SAL er af samme type, sm den, der bruges af Deres Fulde Brugere: En, sm specifikt er til en Ekstern Revisrbruger, g en sm specifikt er til en Systemadministratrbruger. De kan permanent videreverdrage Deres bruger-sal fra én bruger til en anden. De kan midlertidigt videreverdrage Deres bruger-sal til en midlertidig bruger, mens den permanente bruger er fraværende. Den Eksterne Revisrbruger g Systemadministratrbrugeren kan ikke bruges til andre frmål. User- SAL er kan kun licenseres under mdellen med abnnementslicens. d. Eksterne Brugere De behøver ikke Adgangslicenser til eksterne brugere. Eksterne brugere skal anføres i brugertabellen fr sftwaren g må ikke bruge ngen klienter tilvejebragt af prgrammeringsgrænsefladen til Micrsft Dynamics NAV, sm f.eks. Micrsft Dynamics NAV 2015 g Micrsft Dynamics C Windws-klienten eller Micrsft Dynamics NAV 2015 g Micrsft Dynamics C Webklienten. Eksterne Brugerlicenser må ikke bruges til utsurcing af virksmhedsprcesser. Yderligere plysninger m typen af brugerlicenser g licensbegrænsningerne vedrørende brugerlicenser findes i Micrsft Dynamics NAV 2015 Licenseringsvejledningen på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x SPECIFIKKE VILKÅR FOR TIDSUBEGRÆNSET LICENSMODEL. Dette afsnit gælder ikke fr Micrsft Dynamics C5. Deres rettigheder til brug af sftwaren er tidsubegrænsede, men kan tilbagekaldes, hvis De ikke verhlder vilkårene i denne aftale. 6. SPECIFIKKE VILKÅR FOR ABONNEMENTSLICENSMODELLEN. Validering af abnnement. Servere, sm den gældende sftware er installeret på, vil fra tid til anden udføre en validering af sftwaren. Validering bekræfter, at sftwaren er krrekt licenseret. Den kntrllerer gså, at der ikke er fretaget uautriserede ændringer til sftwarens valideringsfunktiner. Valideringen kan startes af sftwaren eller Micrsft. Fr at kunne aktivere valideringer kan det være nødvendigt fr sftwaren fra tid til anden at hente pdateringer eller yderligere verførsler af valideringsfunktinerne i sftwaren. Opdateringerne eller verførslerne er påkrævet fr, at sftwaren fungerer krrekt g kan verføres g installeres uden yderligere varsel til Dem. Under eller efter en validering sender serveren muligvis plysninger m sftwaren, cmputeren g resultaterne af valideringen til Micrsft. Disse plysninger mfatter kundeabnnements-id, prduktnavn, licensens serienummer, prduktversinsnummer g dat fr seneste anvendelse. Micrsft vil kun bruge disse plysninger til at verificere licenseringsverhldelse. Ved at bruge sftwaren accepterer De verførslen af disse plysninger. Se g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509810&clcid=0x409, hvis De vil have flere plysninger m validering, g hvad der sendes under eller efter en validering. Hvis sftwaren, efter en validering, findes ikke at være krrekt licenseret, kan Micrsft eller Deres partner give besked m, at sftwaren er frkert licenseret, g De kan Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 5

6 mdtage påmindelser m at anskaffe en krrekt licenseret kpi af sftwaren eller blive nødt til at følge anvisningerne i beskeden fr at blive licenseret til at bruge sftwaren. Varighed. Varigheden af Deres abnnementslicens er anført i Deres aftale med Deres partner. 7. SPECIFIKKE VILKÅR FOR MICROSOFT DYNAMICS C a. De følgende bestemmelser g alle tilhørende referencer i denne aftale er ikke gældende i deres fulde mfang fr Micrsft Dynamics C5 2015: Afsnit 1.c: Afsnittet Tidsubegrænset Licensmdel Afsnit 2: Definitinen af CAL Afsnit 4.a: Definitinerne af Fuld CAL, Begrænset CAL, Standard-SAL g Udvidet brug af tilføjelses-sal Afsnit 4.b. Afsnittet Samtidige CAL er g Afsnit 5: Afsnittet Specifikke vilkår Tidsubegrænset Licensmdel. b. De følgende afsnit i aftalen erstattes i deres helhed fr Micrsft Dynamics C sm følger: Afsnit 4.a. Adgangslicenser (CAL er g SAL er): Adgangslicenser (SAL er). Fruden serversftwarelicensen skal De erhverve g verdrage en Adgangslicens til hver bruger, sm direkte eller indirekte har adgang til ERP-løsningen. De skal bruge en Adgangslicens til hver bruger, der direkte eller indirekte får adgang til ERP-løsningen via et tredjemandsprgram. Adgangslicenser er specifikke fr en ERP-løsning g må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre ERPløsninger. SAL-typer. Der findes t typer SAL er: Fulde SAL er g Begrænsede SAL er. En Fuld SAL (Full SAL) er en licens, der giver en bruger ret til at udføre pgaver sm en Fuld Bruger. En Begrænset SAL (Limited SAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre pgaver sm en Begrænset Bruger. De kan licensere p til fire Begrænsede CAL er pr. Fuld SAL. Yderligere plysninger m typerne af brugerlicenser g licensbegrænsningerne vedrørende brugerlicenser findes i Licenseringsvejledningen til Micrsft Dynamics C på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid=509819&clcid=0x406. Afsnit 4.c: User-SAL er : Bruger-SAL er (User SAL) er licenser, sm er specifikke fr hver bruger g må ikke deles med andre brugere. De må kun licensere Fulde SAL er. Micrsft tildeler Dem vederlagsfrit t Fulde SAL er: En, sm specifikt er til en Ekstern Revisrbruger, g en sm specifikt er til en Systemadministratrbruger. De kan permanent videreverdrage Deres bruger-sal fra én bruger til en anden. De kan midlertidigt videreverdrage Deres bruger- SAL til en midlertidig bruger, mens den permanente bruger er fraværende. Den Eksterne Revisrbruger g Systemadministratrbrugeren kan ikke bruges til andre frmål. Bruger- SAL er kan kun licenseres under mdellen med abnnementslicens. c. De følgende bestemmelser tilføjes fr denne aftale fr Micrsft Dynamics C5 2015: Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 6

7 Afsnit 2. Definitiner: regnskabsår betyder den løbende regnskabsperide på mindst 12 måneder, sm De har defineret sm Deres frretningsmæssige skatteår. transaktin er enhver pst i tabellen Finanspster. Afsnit 3. Installatins- g brugervilkår: e. Basispakke. Basispakken indehlder serversftwaren g er begrænset til t tusinde femhundrede (2500) transaktiner pr. skatteår. Hvis De når denne grænse g ønsker at gennemføre yderligere transaktiner, kan De gøre det ved at licensere det separat tilgængelige, ubegrænsede transaktinsmdul. 8. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR. a. Multipleksing. Multipleksing (ngle gange henvist til sm pling ) er en måde til indirekte adgang til hardware eller sftware ( indirekte adgang ) der bruges til at sammenkøre frbindelser mdirigere plysninger reducere det antal brugere, der har direkte adgang til eller bruger sftwaren, eller reducere antallet af brugere, sm sftwaren administrerer direkte. Enhver bruger, sm har adgang til ERP-løsningen gennem en multiplekseret frbindelse, skal være krrekt licenseret med en Adgangslicens. b. Outsurcing af virksmhedsprcesser. De må ikke anvende sftwaren til utsurcing af virksmhedsprcesser til Deres klienter eller kunder. De må imidlertid gøre Deres Adgangslicenser tilgængelige til persner, der utsurcer virksmhedsprcesser, sm handler på Deres vegne g yder tjenester til Deres virksmhed. c. Licensmbilitet g utsurcing af sftwareadministratin. Licensmbilitet. De har ret til at videreverdrage Deres ERP-løsningslicenser, fr hvilke De er under en løbende vedligehldelsesplan til (i) en hvilken sm helst server, der kører Fysiske OSE er eller et hvilket sm helst Virtuelt OSE beregnet til Dem g placeret på den samme Serverfarm så tit sm nødvendigt, eller (ii) fra en Serverfarm til en anden, men ikke på krt sigt (dvs. ikke inden fr 90 dage fra den seneste tildeling). Outsurcing af sftwareadministratin. De må installere g bruge tilladte kpier af sftwaren på servere g andre enheder, sm er under daglig administratin g kntrl af tredjemand, frudsat at alle sådanne servere g andre enheder er g frbliver fuldt ud dedikeret til Deres brug. De er ansvarlig fr alle de frpligtelser, sm er indehldt i Deres licenseringsaftale, uanset hardwarens, hvrpå sftwaren bruges, fysiske placering. d. Tildeling af Licens til Skabelner. De må kpiere g bruge skabelner, sm tilvejebringes med sftwaren, g sm er identificeret til sådan brug i dkumenter g prjekter, sm De pretter. De må distribuere de pågældende dkumenter g prjekter til ikkekmmercielle frmål. e. Inkluderede Micrsft-prgrammer. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren indehlder andre Micrsft-prgrammer. Hvis separate licensvilkår følger med de pågældende kmpnenter, gælder licensvilkårene fr de pågældende kmpnenter fr Deres brug af kmpnenterne i stedet fr disse licensvilkår. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 7

8 Micrsft SQL Server-mærkede kmpnenter. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft SQL Server-mærkede kmpnenter, sm er licenseret til Dem i henhld til vilkårene fr de respektive SQL Server-licenser, sm er placeret i mappen Licenser i sftwarens installatinsmappe. Hvis De ikke accepterer de gældende licensvilkår fr den Micrsft SQL Server-mærkede kmpnent, må De ikke bruge den pågældende kmpnent. Micrsft SQL Server Reprt Builder til Micrsft SQL Server Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft SQL Server Reprt Builder til Micrsft SQL Server 2012 (Reprt Builder), sm er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, sm findes i følgende installatinsmappe til Micrsft Dynamics NAV: Prgram Files (x86)\cmmn Files\Micrsft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. De må kun bruge Reprt Builder i frbindelse med Micrsft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene fr Reprt Builder, må De ikke bruge Reprt Builder. Micrsft Exchange Web Services Managed API 1.2. Micrsft Dynamics NAVsftwaren leveres med Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), sm er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, sm findes i følgende installatinsmappe til Micrsft Dynamics NAV: Prgram Files (x86)\cmmn Files\Micrsft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. De må kun bruge EWSMA i frbindelse med Micrsft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene fr EWSMA, må De ikke bruge EWSMA. Micrsft Chart Cntrls til Micrsft.NET Framewrk 3.5 g 4.5 til Micrsft Windws-perativsystemer. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft Chart Cntrls til Micrsft.NET Framewrk 3.5 til Micrsft Windws-perativsystemer (Chart Cntrls), sm er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, sm findes i følgende installatinsmappe til Micrsft Dynamics NAV: Prgram Files (x86)\cmmn Files\Micrsft Dynamics NAV\80\Setup\Licenses. De må kun bruge Chart Cntrls i frbindelse med Micrsft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene fr Chart Cntrls, må De ikke bruge Chart Cntrls. Micrsft Reprt Viewer 2012 Runtime. Micrsft Dynamics NAV-sftwaren leveres med Micrsft Reprt Viewer 2012 Runtime ( Reprt Viewer ). Micrsft SQL Server Reprting Services Map Reprt Item. Reprt Viewer kan indehlde funktiner, der henter indhld sm krt, billeder g andre data via Bing Mapsapplikatinsprgrammeringsgrænseflade ( Bing Maps API erne ) (eller efterfølgende mærker). Frmålet med disse funktiner er at prette rapprter, der fremviser data ven på krt, i fugleperspektiv g hybridperspektiv. Hvis disse funktiner er inkluderet, kan De bruge dem til at prette g vise dynamiske eller statiske dkumenter. Dette kan kun gøres i frbindelse med g via metder g adgangsmåder, der er integreret i tillægget. De må ikke på anden vis kpiere, lagre, arkivere eller prette en database med det indhld, der er tilgængeligt via Bing Maps API erne. De må ikke bruge følgende til nget frmål, selv hvis de er tilgængelige gennem Bing Maps API erne: Bing Maps API er til at levere sensrbaseret vejledning/ruting eller vejtrafikdata eller fugleperspektivbilledmateriale (eller tilhørende metadata). Deres brug af Bing Maps API er g tilhørende indhld er desuden underlagt de yderligere vilkår g betingelser, sm findes på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Micrsft-prgrammer, sm inkluderer Distribuerbar Kde. Reprt Viewer g Micrsft Tken Validatin Extensins til Micrsft.NET Framewrk 4.5 ( Tken Validatin Extensins ) kan inkludere kde, sm De har tilladelse til at distribuere i prgrammer, sm Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 8

9 De udvikler ( Distribuerbar Kde ), hvis de verhlder nedenstående vilkår. a. Rettigheder til Brug g Distribuering. De må kpiere g distribuere bjektkdefrmen af Distribuerbar Kde i prgrammer, De udvikler, g De må tillade, at distributører af Deres prgrammer kpierer g distribuerer den Distribuerbare Kde sm en del af de pågældende prgrammer. b. Distributinskrav. Hvis De distribuerer Distribuerbar Kde, skal De tilføje væsentlig primærfunktinalitet til den i Deres prgrammer. fr enhver Distribuerbar Kde med filtypenavnet.lib kun distribuere resultaterne af kørsel af en sådan Distribuerbar Kde gennem en sammenkædning med prgrammet. kun distribuere Distribuerbar Kde i et installatinsprgram sm en del af det pågældende installatinsprgram uden ændringer. kræve, at distributører g eksterne slutbrugere accepterer licensbetingelser, sm beskytter den Distribuerbare Kde mindst lige så meget sm nærværende aftale. vise en gyldig meddelelse m phavsret i Deres prgrammer. yde erstatning til, skadesløshlde g frsvare Micrsft i frbindelse med eventuelle krav, herunder advkatsalærer, der måtte pstå på grund af eller sm resultat af distributinen eller brugen af Deres prgrammer. c. Distributinsbegrænsninger. De må ikke ændre meddelelser m phavsret, varemærker eller patenter i den Distribuerbare Kde, bruge Micrsfts varemærker i Deres prgrammers navne eller på ngen måde, der kunne få andre til at tr, at Deres prgrammer kmmer fra eller er gdkendt af Micrsft, distribuere Distribuerbar kde til kørsel på andre platfrme end Windws-platfrmen, medtage Distribuerbar Kde i skadelige, vildledende eller ulvlige prgrammer eller ændre eller distribuere kildekden til en Distribuerbar Kde, således at en del heraf bliver mfattet af en Ekskluderet Licens. En Ekskluderet licens kræver, sm betingelse fr brug, redigering eller distributin, at kden ffentliggøres eller distribueres i kildekdefrm, eller at andre har ret til at ændre den. f. Ændringsfraskrivelse. De må kun ændre sftwaren m nødvendigt fr at anvende den til Deres interne frretningsfrmål, hvis De har mdtaget den i kildekdefrm, eller De eller en tredjemand, sm handler på Deres vegne, har licenseret værktøjer fra Micrsft, sm gør det muligt fr Dem eller den tredjemand, sm handler på Deres vegne, at ændre sftwarens bjektkde. De accepterer, at Micrsft ikke er ansvarlig fr ngen frm fr prblemer, der pstår sm følge af ændringer fretaget af Dem, en partner eller af en tredjemand, sm handler på Deres vegne, eller fr prblemer, sm er frårsaget af tredjemandshardware eller -sftware. Micrsft er ikke frpligtet til, g vil ikke have ngen frpligtelser til, at yde teknisk eller anden frm fr supprt i frbindelse med ændringer af sftwaren, sm er fretaget af Dem, en partner eller en anden tredjemand. Micrsft fremsætter ingen erklæringer m, gdkendelse af, garanti eller frsikring fr sftwarens egnethed til Deres virksmhed, partnerens eller en anden tredjemands egnethed til at fretage ændringer eller til at implementere ændringerne eller sftwaren eller fr, at en ændring, sm er fretaget, implementeret, supprteret g/eller serviceret af, fr eller på vegne af Dem eller en tredjemand, vil pfylde deres frretningsbehv Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 9

10 eller fungere krrekt sammen med sftwaren. Micrsft g Micrsfts partnere er uafhængige enheder, g Micrsft er ikke ansvarlig fr eller bundet af ngen handlinger fretaget af sådanne frretningspartnere. g. Fiktive Data. URL er (Unifrm Resurce Lcatrs), adresser, persnnavne, virksmheder, byer, stater g andre elementer, der er gengivet g refereret til i Micrsft-materiale, er fiktive. De angives udelukkende sm eksempler g illustratiner. Enhver virkelig tilknytning eller frbindelse er utilsigtet. h. Kmpleks Sftware. Sftwaren er kmpleks cmputersftware. Dens ydeevne vil variere afhængigt af Deres hardwareplatfrm, sftwareinteraktin, knfiguratinen af sftwaren g andre faktrer. Sftwaren er hverken fejltlerant eller fri fr fejl, knflikter eller afbrydelser. i. Meddelelser fra Tredjemand. Sftwaren kan indehlde materiale fra tredjemand (dvs. kde eller dkumentatin), sm Micrsft giver i licens til Dem i henhld til denne aftale. Eventuelle meddelelser til en tredjemands materiale er kun til Deres rientering. j. Yderligere Funktinalitet. Micrsft leverer evt. yderligere funktinalitet til sftwaren. Der kan gælde andre licensvilkår g vederlag. 9. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Micrsft leverer internetbaserede tjenester med sftwaren. Micrsft kan ændre eller annullere dem når sm helst. Dette afsnit gælder ikke fr vilkårene fr validering af abnnement venfr. a. Samtykke fr internetbaserede tjenester. Visse funktiner i sftwaren kan prette frbindelse til Micrsft eller tredjemandsserviceudbyderes cmputersystemer via internettet. I ngle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de pretter frbindelse. De kan deaktivere disse funktiner eller undlade at bruge dem. Yderligere plysninger m disse funktiner finder De i sftwaredkumentatinen. Når De bruger disse funktiner, accepterer De, at der sker verførsel af disse plysninger. b. Cmputerplysninger. Visse funktiner i sftwaren bruger internetprtkller, der sender cmputerplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprtkladresse, perativsystemtype g brwser, navn på g versin af den sftware, De bruger, samt sprgkden på den enhed, hvr De har installeret sftwaren. Micrsft bruger disse plysninger til at gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig fr Dem. Ngle af disse funktiner mfatter, men er ikke begrænset til: Webindhldsfunktiner. Der findes funktiner i sftwaren, sm kan hente relateret indhld fra Micrsft g stille det til rådighed fr Dem. Fr at kunne levere indhldet tilsender disse funktiner Micrsft plysninger m, hvilken type perativsystem, De bruger, navnet på den sftware, De bruger, g hvilken versin, De bruger, brwsertype samt sprgkde fr den enhed, hvr De installerede sftwaren. Disse funktiner kan f.eks. være multimedieklip, skabelner, nlineundervisning, nlinesupprt g Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindhldsfunktiner. c. Brug af Oplysninger. Micrsft kan bruge enhedsplysningerne, fejlrapprterne g rapprterne m skadelig sftware til at frbedre vres sftware g tjenester. Vi kan gså dele dem med andre, f.eks. hardware- g sftwarefrhandlere. De kan bruge plysningerne til at frbedre samspillet mellem deres prdukter g Micrsft-sftware. d. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at frsøge at få uautriseret adgang til tjenester, data, knti eller netværk på ngen måde. 10. PRODUKT-/LICENSNØGLER. Sftwaren kræver en nøgle fr at kunne køre, eller fr at De kan få adgang til den. En nøgle må kun bruges til at køre eller få adgang til den specielle versin af sftwaren, sm den er udstedt til. De er ansvarlig fr brugen af de nøgler, der er verdraget til Dem. De må ikke duplikere eller dele nøglerne med tredjemand. Oktber 2014 NAV2015_C52015 Side 10

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere