Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en"

Transkript

1 INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering, eller hvis du lukker dkumentet uden at gemme ændringer. I denne artikel beskrives seks metder, sm du kan bruge til at frsøge at genprette et mistet dkument. Ngle dkumenter kan desværre ikke genprettes. Hvis du f.eks. verhvedet ikke har gemt dkumentet, er hele dkumentet muligvis gået tabt. Hvis du har gemt dkumentet, vil du muligvis kun miste de ændringer, der er fretaget, siden du sidst gemte det. Der er dg ingen grund til bekymring. Mange dkumenter kan genprettes enten helt eller delvist. Da der findes flere versiner af Micrsft Windws, kan følgende trin være anderledes på din cmputer. Hvis det er tilfældet, kan du finde plysninger m fremgangsmåden i dkumentatinen til prduktet. Ngle af disse metder indehlder ligeledes trin, der kræver, at du genstarter din cmputer. Det kan være nemmere at følge trinnene, hvis du udskriver denne artikel først. Yderligere Infrmatin Du skal bruge disse metder i den rækkefølge, de er præsenteret, fr at genprette et mistet dkument. Hvis det lykkes dig, at genprette det mistede dkument ved hjælp af en af disse metder, er du færdig, g du behøver ikke følge flere trin. Metde 1: Søg efter det prindelige dkument Det prindelige dkument er muligvis ikke blevet fjernet fra din cmputer. Følg disse trin fr at se, m du kan finde dkumentet: 2. Klik på Klik her fr at bruge Søgeassistent i det nederste venstre hjørne af ruden Windws Desktp Search, hvis dette er en mulighed. 4. Skriv navnet på det dkument, du vil finde, i feltet Hele eller dele af filnavnet. 5. Klik på Denne cmputer i bksen Søg i, g klik derefter på Søg. Hvis ruden med søgedetaljer ikke indehlder det dkument, sm du søger efter, har du muligvis skrevet filnavnet frkert eller dkumentet har muligvis et andet navn. Følg disse trin fr at søge efter alle Wrddkumenter:

2 1. Klik på Start en ny søgning i ruden Søgeassistent. 2. Klik på Alle filer g mapper. Du skal herefter kpiere g indsætte (eller skrive) følgende tekst i feltet Hele eller dele af filnavnet:, g derefter klikke på Søg *.dc Hvis ruden med detaljer stadig ikke indehlder den fil, sm du leder efter, er dkumentet muligvis blevet flyttet til Papirkurven. Hvis du vil have Papirkurven vist g gendanne dkumentet, hvis det er der, skal du følge disse trin: 1. Dbbeltklik på Papirkurv på skrivebrdet. 2. Klik på Detaljer i menuen Vis. 3. Klik på Arranger ikner efter i menuen Vis, g klik derefter på Dat fr sletning. 4. Rul gennem filerne. Hvis du finder det dkument, du leder efter, skal du højreklikke på dkumentet g derefter klikke på Gendan fr at flytte det tilbage til den prindelige placering. Bemærk! Micrsft tilbyder i øjeblikket ingen hjælpeværktøjer til at genprette dkumenter, der er blevet slettet eller tømt fra Papirkurven. Det kan dg være muligt at bruge internettet til at anskaffe andre prducenters hjælpeværktøjer, der kan genprette slettede dkumenter. Metde 2: Søg efter Wrd-sikkerhedskpifiler Hvis den frrige metde ikke virkede fr dig, er hveddkumentet muligvis gået tabt. En sikkerhedskpi er dg muligvis tilgængelig. Indstillingen Opret altid sikkerhedskpi i Wrd pretter sikkerhedskpier af alle dkumenter, du pretter. Du skal først følge disse trin fr at se, m indstillingen Opret altid sikkerhedskpi er aktiveret: Hvis du bruger Micrsft Office Wrd 2007: Klik på Micrsft Office-knappen, klik på Wrdindstillinger i nederste højre hjørne, g klik derefter på Avanceret. Rul gennem verskrifterne, indtil du finder afsnittet Gem, sm er næsten nederst på listen. Hvis indstillingen Opret altid sikkerhedskpi, der er placeret under afsnittet Gem, er valgt, prettede Wrd en sikkerhedskpi af dkumentet. Hvis du bruger Micrsft Office Wrd 2003: Klik på Indstillinger i menuen Funktiner. Indstillingen Opret altid sikkerhedskpi findes under fanen Gem. Hvis indstillingen Opret altid sikkerhedskpi er valgt, prettede Wrd en sikkerhedskpi af dkumentet.

3 Hvis indstillingen Opret altid sikkerhedskpi ikke er valgt, skal du gå til metde 3: "Tving Wrd til at frsøge at genprette en fil". Hvis indstillingen Opret altid sikkerhedskpi er valgt, skal du følge disse trin til at finde sikkerhedskpien af et mistet dkument: 1. Find den mappe, hvr du sidst har gemt det mistede dkument. 2. Søg efter filer med filtypenavnet.wbk. Hvis der ikke er ngen filer med filtypenavnet.wbk i den prindelige mappe, skal du følge disse trin til at søge i cmputeren efter alle filer, der har filtypenavnet.wbk: a. Klik på Start, g klik derefter på Søg. b. Klik på Klik her fr at bruge Søgeassistent i det nederste venstre hjørne af ruden Windws Desktp Search. c. Klik på Alle filer g mapper i ruden Søgeassistent. d. I feltet Hele eller dele af filnavnet:, skal du kpiere g indsætte (eller skrive) følgende tekst: *.wbk e. Klik på Denne cmputer i bksen Søg i, g klik derefter på Søg. 3. Hvis du finder filer, der er kaldet "Sikkerhedskpi af" efterfulgt af navnet på det mistede dkument, skal du følge disse trin til at åbne sikkerhedskpien:. Start Wrd. a. Udfør en af følgende handlinger: Hvis du bruger Wrd 2007: Klik på Micrsft Office-knappen, klik på Åbn, klik på Alle filer (*.*) i feltet Filtype, find g vælg filen g klik derefter på Åbn. Hvis du bruger Wrd 2003: Klik på Åbn i menuen Filer, klik på Alle filer (*.*) i feltet Filtype, find g markér filen g klik derefter på Åbn. Metde 3: Tving Wrd til at frsøge at genprette en fil Hvis Wrd ikke prettede en sikkerhedskpi af dkumentet, kan du muligvis bruge funktinen Autmatisk gendannelse til at genprette det mistede dkument. Bemærk! Funktinen Autmatisk gendannelse i Wrd fretager en ekstrardinær sikkerhedskpiering af åbne dkumenter, når der pstår en fejl. Visse fejl kan frstyrre prettelsen af en autmatisk gendannet fil. Autmatisk gendannelse kan ikke bruges sm alternativ til at gemme dkumentet.

4 Hvis indstillingen Gem plysninger til Autmatisk gendannelse hvert [] minut er valgt, pretter Wrd en midlertidig, autmatisk gendannet fil, der indehlder de seneste ændringer af dkumentet. Hver gang Wrd starter, søges der efter autmatisk gendannede filer. Hvis Wrd finder ngle autmatisk gendannende filer, vises filerne, der bliver fundet, i pgaveruden Dkumentgenprettelse. Du skal først følge disse trin fr at se, m indstillingen Gem plysninger til Autmatisk gendannelse hvert [] minut er valgt: Hvis du bruger Wrd 2007: Klik på Micrsft Office-knappen, klik på Wrd-indstillinger, g klik derefter på Gem. Indstillingen Gem plysninger til Autmatisk gendannelse hvert [] minut findes i afsnittet Gem dkumenter. Hvis du bruger Wrd 2003: Klik på Indstillinger i menuen Funktiner. Indstillingen Gem plysninger til Autmatisk gendannelse hvert [] minut findes under fanen Gem. Hvis indstillingen Gem plysninger til Autmatisk gendannelse hvert [] minut derefter er valgt, skal du prøve at lukke den g åbne den igen. Hvis pgaveruden Autmatisk gendannelse vises på højre side af skærmen, skal du klikke på den mistede dkument fr at gendanne det. Hvis indstillingen Gem plysninger til Autmatisk gendannelse hvert [] minut ikke er valgt, kan du frsøge at tvinge Wrd til at genprette dkumentet. Du kan bruge et af følgende trin til at tvinge Wrd til at genprette dkumentet: Hvis du bruger Wrd 2007: Klik på Micrsft Office-knappen, klik på Åbn, vælg Wrddkumentet, klik på piletasten ned på knappen Åbn i nederste højre hjørne af skærmen Åbn, g klik derefter på Åbn g reparer. Hvis du bruger Wrd 2003: Klik på Åbn i menuen Filer, vælg Wrd-dkumentet, klik på piletasten ned på knappen Åbn i nederste højre hjørne af skærmen Åbn, g klik derefter på Åbn g reparer. Metde 4: Gendan filer til autmatisk gendannelse manuelt Hvis Wrd ikke kunne åbne filerne til Autmatisk gendannelse autmatisk eller gennem indstillingen Åbn g reparer, er filen til Autmatisk gendannelse muligvis blevet gemt på en placering, der ikke er standard. Du skal muligvis søge efter filen til Autmatisk gendannelse manuelt. Følg disse trin fr at søge efter filer til Autmatisk gendannelse manuelt:

5 2. Klik på Klik her fr at bruge Søgeassistent i det nederste venstre hjørne af ruden Windws Desktp Search, hvis dette er en mulighed. 4. I feltet Hele eller dele af filnavnet:, skal du kpiere g indsætte (eller skrive) følgende tekst: *.ASD 5. Klik på Denne cmputer i bksen Søg i. 6. Klik på Søg. Hvis en fil med navnet Dkumentnavn.asd vises i detaljeruden, skal du følge disse trin fr at åbne dkumentet: 1. Start Wrd. 2. Følg et af disse trin: Hvis du bruger Wrd 2007: Klik på Micrsft Office-knappen, g klik derefter på Åbn. Hvis du bruger Wrd 2003: Klik på Åbn i menuen Filer. 3. Klik på Alle filer (*.*) på listen Filtype. 4. Find g vælg filen.asd. 5. Klik på Åbn. 6. Genstart cmputeren. 7. Start Wrd. Hvis Wrd finder den autmatisk gendannede fil, åbnes pgaveruden Dkumentgenprettelse i venstre side af skærmen, g det mistede dkument står pført sm Dkumentnavn [Oprindeligt dkument] eller Dkumentnavn [Genprettet]. Hvis dette er tilfældet, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder: I Wrd 2007 skal du dbbeltklikke på filen i ruden Dkumentgenprettelse, klikke på Micrsft Office-knappen, klikke på Gem sm g derefter gemme dkumentet sm en.dcx-fil. I Wrd 2003 skal du dbbeltklikke på filen i ruden Dkumentgenprettelse, klikke på Gem sm i menuen Filer g derefter gemme dkumentet sm en.dc-fil. Bemærk! Hvis en Autmatisk gendannet fil ikke åbner krrekt i Genprettelsesvinduet, kan du i afsnittet "Sådan fretages fejlfinding af beskadigede dkumenter" finde flere plysninger m, hvrdan du kan åbne beskadigede filer. Metde 5: Søg efter midlertidige filer Hvis du ikke kunne finde en Autmatisk gendannet fil eller en sikkerhedskpi af det mistede dkument, kan du muligvis genprette dkumentet fra dine midlertidige filer.

6 Følg disse trin fr at søge efter et mistet dkument i dine midlertidige filer: 2. Klik på Klik her fr at bruge Søgeassistent i det nederste venstre hjørne af ruden Windws Desktp Search. 4. I feltet Hele eller dele af filnavnet:, skal du kpiere g indsætte (eller skrive) følgende tekst: *.TMP 5. Klik på Denne cmputer i bksen Søg i. 6. Klik på de t >>-tegn ved siden af Hvrnår blev det redigeret?. 7. Klik på Angiv dater, g skriv derefter fra- g til-daterne fr at medtage tidsperiden, siden du sidst åbnede filen. 8. Klik på Søg. 9. Klik på Detaljer i menuen Vis. 10. Klik på Arranger ikner efter i menuen Vis, g klik derefter på Ændret. 11. Rul gennem filerne fr at finde filer, der svarer til de sidste dater g klkkeslæt, hvr du har redigeret dkumentet. Hvis du finder det dkument, du leder efter, kan du gå til afsnittet "Sådan fretages fejlfinding af beskadigede dkumenter" fr at få flere plysninger m, hvrdan du genpretter plysninger fra dkumentet. Metde 6: Søg efter ~-filer Ngle midlertidige filers navne begynder med tildesymblet (~). Disse filer vises muligvis ikke i listen ver midlertidige filer, sm du fandt under metde 5: "Søg efter midlertidige filer". Følg disse trin fr at finde alle filer, der begynder med ~: 2. Klik på Klik her fr at bruge Søgeassistent i det nederste venstre hjørne af ruden Windws Desktp Search, hvis dette er en mulighed. 4. I feltet Hele eller dele af filnavnet:, skal du kpiere g indsætte (eller skrive) følgende tekst: ~*.* 5. Klik på Denne cmputer i bksen Søg i.

7 6. Klik på de t >>-tegn ved siden af Hvrnår blev det redigeret?. 7. Klik på Angiv dater, g skriv derefter fra- g til-daterne fr at medtage tidsperiden, siden du sidst åbnede filen. 8. Klik på Søg. 9. Klik på Detaljer i menuen Vis. 10. Klik på Arranger ikner efter i menuen Vis, g klik derefter på Ændret. 11. Rul gennem filerne fr at finde filer, der svarer til de sidste dater g klkkeslæt, hvr du har redigeret dkumentet. Hvis du finder det dkument, du leder efter, kan du gå til afsnittet "Sådan fretages fejlfinding af beskadigede dkumenter" fr at få flere plysninger m, hvrdan du genpretter plysninger fra dkumentet. Sådan fretages fejlfinding af beskadigede dkumenter Wrd frsøger autmatisk at genprette et beskadiget dkument, hvis det pdager prblemer med dkumentet. Du kan gså tvinge Wrd til at frsøge at genprette et dkument, når du åbner det. Følg disse trin fr at tvinge Wrd til at genprette et dkument: 1. Følg et af disse trin, afhængigt af hvilken versin af Wrd du bruger: Hvis du bruger Wrd 2007: Klik på Micrsft Office-knappen, g klik derefter på Åbn. Hvis du bruger Wrd 2003: Klik på Åbn i menuen Filer. 2. Klik på Alle filer (*.*) på listen Filtype. 3. Vælg dkumentet i dialgbksen Åbn. 4. Klik på piletasten ned på Åbn-knappen i det nederste højre hjørne af Åbn-skærmen, g klik derefter på Åbn g reparer.

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E. Udviklet og hostet af CashBox. SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor

INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E. Udviklet og hostet af CashBox. SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E Udviklet og hostet af CashBox SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor Tak fordi du valgte at bruge INDSAMLING.nu til at administrere din indsamling. Du har lige logget

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere