Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper"

Transkript

1 Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage, fredag efter Kristi himmelfart, grundlvsdag, juleaftensdag g nytårsaftensdag er ikke ekspeditinsdage i pengeinstitutterne. Fjernsalg: Betalingstransaktiner, hvr der ikke sker aflæsning af krtet i kmbinatin med pinkde eller underskrift, f.eks. transaktiner, sm er fretaget på grundlag af plysning m krtnummer via f.eks. internet (evt. kmbineret med sikkerhedsprceduren MasterCard SecureCde) g telefnrdre. transaktiner, sm er fretaget på grundlag af plysning m krtnummer via f.eks. pstrdre, hvr bruger har afgivet underskrift. transaktiner, hvr krtet aflæses, men hvr bruger ikke indtaster pinkde eller afgiver underskrift, f.eks. selvbetjente autmater uden pinkde ved brer. Krtet: AL-MasterCard Cash er et hæve- g betalingskrt, der kan bruges i Danmark g i udlandet. Kntaktløs betaling: Krt med indbygget antenne, sm er frbundet med krtets chip, sm gør det muligt at fretage betaling uden, at krtet kmmer i direkte kntakt med betalingsterminalen. Krt g betalingsterminaler, der er frsynet med den kntaktløse funktin, bærer symblet )))) på frsiden. NemID: NemID er en digital signatur. Der skelnes teknisk mellem Bank NemID g OCES NemID, men du kan anvende begge typer til at tilmelde dig MasterCard SecureCde. Nets: Teller A/S g Nets Denmark A/S de selskaber, der administrerer systemet fr banken. Pinkde: Den persnlige hemmelige kde, der er knyttet til krtet. Prisliste: Den til enhver tid gældende liste ver gebyrer mv. Prislisten kan du hente på eller få i banken. MasterCard Internatinal: Den rganisatin, sm fastlægger de internatinale regler fr MasterCard-systemet, g sm Teller A/S g banken er medlem af. 1. Krtets anvendelsesmuligheder Du kan få udleveret et krt i tilknytning til en knt i banken. Se dg pkt. 4. Krtet kan bruges sm hævekrt g sm betalingskrt. Du kan kun bruge krtet, når bankens edbcentral er åben, nrmalt 24 timer i døgnet. Der vil dg være lukket et par timer natten mellem lørdag g søndag (dansk tid) samt ved teknisk vedligehld Brug af krtet sm hævekrt Krtet kan i Danmark bruges: Til udbetaling af kntanter ved kasser hs pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet, sm kntantudbetaler. Kntrlcifre: Et trecifret tal, sm er trykt bag på krtet. Kvittering: Oplysninger m en betaling, sm gives på papir eller i elektrnisk frm. MasterCard SecureCde: Et sikkerhedssystem, sm beskytter md misbrug af krtdata ved handel på internettet. Engangskde: En kde brugeren mdtager via sms til den tilmeldte mbiltelefn. Kden skal anvendes ved fremtidige køb i frretninger, der anvender MasterCard SecureCde. Til udbetaling af kntanter fra pengeautmater, der er tilsluttet MasterCard-lg. Det maksimale beløb, der kan udbetales pr. døgn, fremgår af prislisten Krtet kan i udlandet bruges: Til udbetaling af kntanter ved kasser hs kntantudbetalingssteder i udlandet, der er tilsluttet MasterCard-systemet. Til udbetaling af kntanter i lkal valuta fra pengeautmater i udlandet, der er tilsluttet MasterCard-systemet. Det maksimale beløb, der kan udbetales i kntanter i udenlandsk valuta, fremgår af prislisten, jf. gså pkt Der Side 1 af 9

2 kan frekmme lkale begrænsninger, sm kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr flere gange Brug af krtet sm betalingskrt Krtet kan bruges til betaling af varer g tjenesteydelser hs danske g udenlandske betalingsmdtagere, der er tilsluttet MasterCard-systemet. Det fastsatte maksimale beløb fremgår af prislisten. Den enkelte betalingsmdtager kan have regler fr begrænsning i anvendelsen. Banken g Nets påtager sig intet ansvar fr, at betalingsmdtager nægter at acceptere krtet sm betalingsmiddel. Du må ikke benytte krtet til ulvlige frmål, herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er ulvlige i henhld til lkal lvgivning Maksimumfrbrug fr krtet Der er fastsat et maksimumbeløb pr. dag fr brug af krtet til betalinger g kntanthævninger. Maksimumbeløbet fremgår af prislisten. 2. Vilkår knyttet til indehavelse g anvendelse af krtet 2.1. Levering g pbevaring af krt g pinkde Krt Når du har mdtaget krtet, skal du underskrive det på bagsiden med kuglepen. Når du underskriver krtet, g/eller du tager krtet i brug, bekræfter du samtidig, at du har læst g accepteret krtbestemmelserne. Du skal underrette banken, såfremt brevet med krtet har været åbnet eller ikke er intakt ved mdtagelsen. Banken ejer det udleverede krt g kan mbytte krtet. Du skal pbevare krtet frsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kntrllere, at krtet ikke er mistet. Pinkde Når du får udleveret eller tilsendt dit krt, fremsender banken en pinkde. Pinkden knstrueres g udskrives maskinelt, uden at ngen kan få kendskab til kden. Du skal underrette banken, såfremt brevet med pinkden har været åbnet eller ikke er intakt ved mdtagelsen Oplysning m krtets anvendelsesmuligheder i udlandet Oplysninger m krtets anvendelsesmuligheder i frskellige lande kan fås i banken Hævning på knten Beløbet reserveres på knten straks efter, at banken har mdtaget besked m transaktinen. Det betyder, at du ikke længere kan dispnere ver det reserverede beløb. Beløbet hæves på knten straks efter, at banken har mdtaget betalingskravet fra betalingsmdtageren. I bankens egne pengeautmater hæves beløbet med det samme. Du kan kun hæve penge eller købe fr det beløb, der står på knten, medmindre du har aftalt andet med banken. Ved betaling eller hævning i udenlandsk valuta mregnes beløbet til danske krner, jf. prislisten Arbejdsknflikter Du kan ikke bruge krtet i Danmark, hvis banken g/eller pengeinstitutternes tekniske centre inddrages i en arbejdsknflikt. Ved en sådan knflikts begyndelse g phør vil du hurtigst muligt blive rienteret herm blandt andet gennem annncering i dagspressen. Du kan ikke frvente at kunne bruge krtet uden fr Danmark, hvis et eller flere af pengeinstitutternes tekniske centre g/eller hvis en eller flere af pengeinstitutternes internatinale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdsknflikt. Ved arbejdsknflikter alene uden fr Danmark vil krtet frtsat kunne bruges i Danmark. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du lære pinkden udenad, hvrefter du skal destruere brevet med pinkden. Hvis du ikke kan lære kden udenad eller ønsker at pbevare kden, skal du pbevare kden frsvarligt g helst på den pinkde-husker, sm du får tilsendt sammen med kden. Du kan til enhver tid rekvirere en pinkdehusker i banken. Du må ikke pbevare kden sammen med krtet eller skrive den på krtet. Du må ikke plyse din pinkde til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til kden Fuldmagt Krt, pinkde g MasterCard SecureCde må kun bruges af dig persnligt. Ønsker du, at en anden persn skal have fuldmagt til at hæve på din knt ved hjælp af et krt, skal persnen have sit eget krt, sin egen pinkde g sin egen MasterCard SecureCde. Persnens brug af krtet sker efter samme regler, sm gælder fr dig selv. Ønsker du ikke længere, at persnen skal kunne hæve på knten, skal krtet leveres tilbage til banken MasterCard SecureCde MasterCard SecureCde er en ekstra beskyttelse md misbrug af krtdata ved handel på internettet. Sikkerheden består i, at du ved køb på internettet udver krtet skal benytte en engangskde, sm du mdtager fra Nets via sms i frbindelse med betalingen. Engangskden skal kun anvendes ved køb i internetfrretninger, der anvender MasterCard SecureCde. Side 2 af 9

3 Hvis du ikke er tilmeldt MasterCard SecureCde, kan du ikke handle i den pågældende frretning Tilmelding Inden eller senest i frbindelse med dit første køb i en frretning, der anvender MasterCard SecureCde, skal du tilmelde dit krt til MasterCard SecureCde. Tilmelding kan enen ske via bankens hjemmeside eller i frbindelse med dit første MasterCard SecureCde-køb. Tilmeldingen sker ved brug af din NemID. I frbindelse med tilmelding skal du gså angive det mbiltelefnnummer, sm du vil bruge til at mdtage engangskder på Ændring Hvis du ønsker at ændre/afmelde mbiltelefnnummeret, kan du med dit NemID gøre det via bankens hjemmeside eller i frbindelse med et MasterCard SecureCde-køb Særlige frhld m krtet g den tilmeldte mbiltelefn Da din mbiltelefn bliver en del af sikkerheden ved internetkøb i frretninger, der benytter MasterCard SecureCde, skal du sikre, at andre ikke har eller kan få uhindret adgang til både dit krt g din mbiltelefn. Du skal derfr snarest muligt ændre/afmelde mbiltelefnnummeret til MasterCard SecureCde, hvis du mister den mbiltelefn, du mdtager engangskder på. Hvis du samtidig mister krtet, skal du gså spærre dette, se afsnit Brug af krtet Banken frbehlder sig ret til, i særlige tilfælde, at spærre fr krtes brug hs specifikke frretninger, pengeautmater g /eller lande Med pinkde Når du ved brug af krtet indtaster din pinkde, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure kden. Du må kun anvende din pinkde i pinbaserede terminaler g pengeautmater, hvr MasterCard-symblet fremgår, g sm er tilsluttet MasterCard-systemet Fjernsalg Når du benytter krtet via internet, må du ikke plyse pinkden. Du skal plyse krtnummer, krtets udløbsdat, kntrlcifre. Hvis frretningen er benytter MasterCard SecureCde, skal du derudver indtaste den engangskde du vil mdtage via sms fra Nets i frbindelse med købet. Før du gdkender betalingen, skal du sikre dig, at det krrekte beløb fremgår af skærmbilledet. Når du benytter krtet til køb ved telefn- g pstrdre, må du ikke plyse pinkden. Du skal plyse krtnummer, krtets udløbsdat, kntrlcifre samt evt. navn g adresse. Ved pstrdrekøb skal du endvidere underskrive bestillingssedlen. Ved gennemførelse af transaktiner i betalingsautmater, hvr du ikke indtaster din pinkde eller underskriver en nta, bør du sikre dig, at det beløb, der fremgår af autmaten, er krrekt, inden du gdkender transaktinen Kntaktløs betaling Når du bruger et kntaktløst krt, kan betaling ske uden direkte fysisk kntakt med betalingsterminalen g ved betalinger på mindre beløb uden brug af pinkde eller underskrift. Beløbsgrænsen uden brug af pinkde eller underskrift fremgår af prislisten. Betalinger ver den gældende beløbsgrænse kan gså ske uden direkte fysisk kntakt med betalingsterminalen, men kun når du samtidig bruger pinkden. Af sikkerhedsmæssige hensyn vil du uanset betalingens størrelse med jævne mellemrum blive bedt m at bruge chippen på krtet g indtaste pinkde. Kntaktløs betaling kan ske i betalingsterminaler psat sm kntaktløse. Du bestemmer selv, m du ønsker at bruge den kntaktløse funktin, eller m du ønsker at bruge krtets chip/magnetstribe g pinkde (underskrift). Banken kan regulere beløbsgrænsen fr kntaktløs betaling uden brug af pinkde uden at varsle reguleringen, medmindre beløbet frhøjes eller nedsættes med mere end 50 % inden fr et kalenderår. Den gældende beløbsgrænse kan ses i prislisten. Før du gdkender en betaling, skal du sikre dig, at det krrekte beløb fremgår af terminalen Med underskrift Når du ved brug af krtet skal underskrive en nta, skal du kntrllere, at beløbet er krrekt anført på ntaen. Skriv aldrig under på en nta: hvis beløbet ikke er påført. hvis beløbet er frkert. Hvis du bliver pmærksm på, at der fretages flere aftryk af krtet, bør du sikre dig, at det/de ikke anvendte aftryk destrueres Abnnement Har du brugt dit krtnummer til betaling af en løbende ydelse f.eks. i frm af et abnnement, skal du sikre dig, at betalingsmdtager får skriftlig besked, såfremt du ønsker at psige abnnementet eller ikke længere ønsker at betale med krtet Kvittering Du bør altid i frbindelse med et køb sørge fr at få en papirkvittering, medmindre du på anden vis har let adgang til plysninger m de transaktiner, sm du har fretaget med dit krt, f.eks. på din cmputer. Papirkvitteringen skal bl.a. vise dat, beløb g krtnummer eller dele heraf. Du skal sikre dig, at beløbet er i verensstemmelse med udbetalingen eller købet, g at krrekt dat er anført. Du Side 3 af 9

4 bør gemme kvitteringen, til du har mdtaget dit kntudskrift, jf. pkt. 2.6 "Kntrl af psteringer". 2.6 Kntrl af psteringer Du har pligt til løbende at kntrllere psteringerne på din knt. Hvis du ved kntrllen pdager transaktiner, sm ikke stemmer verens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have fretaget, skal du henvende dig i banken snarest muligt. Du skal i den frbindelse være pmærksm på fristerne i pkt g I frbindelse med den løbende kntrl af psteringer på din knt skal du være pmærksm på, at når du bruger dit krt til køb ver internettet eller ved brug af pst- eller telefnrdre, må frretningen sm udgangspunkt først trække beløbet, når varen er blevet sendt. Ved køb af f.eks. flybilletter eller kncertbilletter trækker frretningen dg beløbet allerede ved bking af rejsen eller bestilling af kncertbilletten Tilbageførsel af betalinger sm du har gdkendt Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved gdkendelse Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du gdkendte betalingen, g det beløb, der efterfølgende bliver trukket på din knt er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne frventes, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. Dette kan f.eks. være tilfældet i frbindelse med billeje eller check-ud fra htel, hvr du har gdkendt, at frretningen efterfølgende kan trække fr f.eks. påfyldning af benzin eller frbrug fra minibaren. Du skal henvende dig til banken senest tte uger efter, at beløbet er trukket på din knt, hvis du mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvr du ikke har gdkendt det endelige beløb. Køb på internettet, pst- g telefnrdre m.m. Hvis du har brugt dit krt til køb af varer eller tjenesteydelser på en af følgende måder: køb på internettet køb ved pst- eller telefnrdre andre situatiner, hvr krtet ikke aflæses, men hvr krtdata (krtnummer mv.) plyses til brug fr gennemførelse transaktinen køb i selvbetjente autmater uden pinkde kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: frretningen har trukket et højere beløb end aftalt den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret du, førend der er fretaget levering af varen eller tjenesteydelsen, udnytter en aftalt eller lvbestemt frtrydelsesret. Du skal først søge at løse prblemet med frretningen, inden du henvender dig i banken. Du skal kunne dkumentere, at du har kntaktet eller frsøgt at kntakte frretningen. Det er en betingelse, at du henvender dig g gør indsigelse til banken snarest muligt efter, du er blevet pmærksm på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din knt. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til banken senest 14 dage efter, du er blevet pmærksm på dit mulige krav. Ved vurdering af m du har fremsat indsigelse rettidigt til banken, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå psteringer på din knt, jf. afsnit 2.5. Banken vil herefter fretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det mtvistede beløb nrmalt blive indsat på din knt. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på din knt. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan banken kræve renter fr det tidsrum, hvr beløbet blev indsat på din knt, g indtil beløbet hæves igen samt eventuelt gebyr fr rekvirering af ntakpi, jf. prislisten Tilbageførsel af betalinger sm du ikke har gdkendt Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit krt, sm du ikke har gdkendt, medvirket til eller fretaget, skal du henvende dig til banken snarest muligt efter, du er blevet pmærksm på den uautriserede transaktin. Ved vurdering af m du har henvendt dig rettidigt i banken, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå psteringer på din knt, jf. pkt Under alle mstændigheder skal du henvende dig til banken senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din knt. Banken vil herefter fretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det mtvistede beløb nrmalt blive indsat på din knt. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på din knt. Viser undersøgelsen, at der er tale m andres uberettigede brug af krtet, vil banken eventuelt kunne gøre ansvar gældende ver fr dig, jf. pkt Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan banken kræve renter fr det tidsrum, hvr beløbet blev indsat på din knt, g indtil beløbet hæves igen samt eventuelt gebyr fr rekvirering af ntakpi, jf. prislisten. Mdtager du ikke kntudskrifter på papir, men kntpsteringer i elektrnisk frm, gælder bestemmelserne i dette pkt gså Fejl g mangler ved ydelsen Banken har intet ansvar fr fejl g mangler mv. ved de ydelser, betalingsmdtager leverer. Eventuelle klager ver fejl g mangler ved de leverede ydelser skal rettes til betalingsmdtager Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kntramandere) betalinger fretaget med krtet. Eventuelle klager ver fejl g mangler med de leverede ydelser skal rettes til betalingsmdtager. Side 4 af 9

5 2.9. Din pligt til at få krtet spærret Du skal kntakte banken snarest muligt, hvis du mister krtet. en anden får kendskab til din pinkde. du pdager, at krtet er blevet misbrugt. du får mistanke m, at krtet er blevet kpieret. du på anden måde får mistanke m, at krtet kan blive misbrugt. Du skal ringe på tlf fr straks at få krtet spærret. Telefnnummeret besvares døgnet rundt. Husk at plyse navn g adresse, i hvilken af bankens afdelinger knten føres g m muligt krtnummer, kntnummer eller CPR-nummer. Din samlede hæftelse kan ikke verstige kr., selvm du hæfter efter både pkt g Du skal dg højst betale kr. i alt, hvis flere af dine krt med samme pinkde er blevet misbrugt i frbindelse med den samme hændelse. Det frudsætter dg, at alle krt med samme pinkde spærres samtidig Du hæfter fr det fulde tab, hvis pinkden har været anvendt i frbindelse med misbruget under følgende betingelser: Du har selv plyst pinkden til den, sm har misbrugt krtet, g du indså eller burde have indset, der var risik fr misbrug. Når banken eller Nets har spærret krtet, vil du mdtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til g tidspunkt fr spærringen Dit ansvar ved misbrug af krtet I tilfælde af at krtet har været misbrugt af en anden persn, vil banken dække tabet, medmindre tabet er mfattet af pkt Det er banken, der skal bevise, at tabet er mfattet af pkt Hvis krtet g pinkden er blevet misbrugt af en anden persn, skal du dække tab p til kr. Du skal dg højst betale kr. i alt, hvis flere af dine krt med samme pinkde er blevet misbrugt i frbindelse med den samme hændelse. Det frudsætter dg, at alle krt med samme pinkde spærres samtidig Du skal dække tab p til kr. i tilfælde af, at krtet har været misbrugt af en anden persn g pinkden har været anvendt, g du har undladt at underrette banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at krtet er brtkmmet, eller at uberettigede har fået kendskab til kden. du har plyst kden til den, der har fretaget den uberettigede anvendelse, uden du indså eller burde have indset, at der var risik fr misbrug. du ved grft ufrsvarlig adfærd har muliggjrt den uberettigede anvendelse Du skal dække tab p til kr. i tilfælde af, at krtet har været misbrugt af en anden persn, når krtet har været aflæst fysisk eller elektrnisk, g den berettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift, g du eller ngen, sm du har verladt krtet til, har undladt at underrette banken snarest muligt efter at have fået kendskab til, at krtet er brtkmmet. du eller ngen, sm du har verladt krtet til, ved grft ufrsvarlig adfærd har muliggjrt den uberettigede anvendelse Du hæfter endvidere fr det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med frsæt har undladt at pfylde dine frpligtelser i henhld til reglerne, herunder til at pbevare krtet g mbiltelefnen til MasterCard SecureCde frsvarligt, jf. 2.3, at beskytte pinkden, jf. pkt. 2.4 eller spærre krtet, jf. pkt Hvis du har flere krt med samme pinkde, gælder den ubegrænsede hæftelse efter afsnit g fr hvert krt, der er misbrugt Du er ikke ansvarlig fr tab, der pstår efter, at banken har fået besked m, at krtet skal spærres. Du hæfter heller ikke fr tab, hvis du ikke har haft mulighed fr at spærre dit krt på grund af frhld hs banken Bankens ret til at spærre krtet Banken er berettiget til at spærre fr brug af krtet hvis den knt, dit krt er knyttet til, er phævet, g banken frgæves har frsøgt at inddrage dit krt. hvis du vertræder reglerne, herunder hvis du vertrækker den knt, sm krtet er knyttet til. hvis krtet er blevet misbrugt eller frmdes misbrugt af tredjemand. I tilfælde af vertræk vil du blive rykket skriftligt, før krtet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dg være nødvendig, hvis der er tale m særlig grft g/eller gentagne vertræk. Banken kan desuden frlange alle krt, der er udleveret til knten, leveret tilbage. Du vil få besked herm. Når banken har spærret krtet, vil du mdtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til g tidspunkt fr spærringen Krtets udløbs- g frnyelsestidspunkt Krtet udstedes nrmalt fr 3 eller 4 år. Krtet kan bruges til g med det udløbstidspunkt, der står på krtet, hvrefter krtet er ugyldigt. Du vil, før krtet udløber, få tilsendt et nyt krt eller mdtage besked m, at Side 5 af 9

6 det nye krt kan afhentes i banken. Du kan før udløb få krtet mbyttet i banken Ophør Hvis du ikke længere ønsker at bruge krtet, skal du levere krtet tilbage til banken. Hvis knten phæves, skal alle krt, der er udleveret til knten, leveres tilbage. Hvis du sender krtet tilbage til banken, skal du klippe krtet ver Opsigelse Banken kan med 2 måneders varsel meddele dig, at krtet ikke længere kan bruges g derfr skal leveres tilbage. Du vil få refunderet en frhldsmæssig del af eventuelle gebyrer, du måtte have betalt fr krtet Ændring af reglerne Reglerne kan ændres med 2 måneders varsel. Ændringer meddeles skriftligt eller elektrnisk. Hvis du anvender krtet efter varslets udløb, betragter vi det sm din accept af de nye regler Klager Hvis du vil klage, kan du henvende dig til bankens klageansvarlige, Juridisk Afdeling, Vesterbrgade 5, 1502 København V. Får du ikke medhld i din klage, kan du henvende dig til: Pengeinstitutankenævnet, Østerbrgade 62, 4. sal, 2100 København Ø eller Frbrugermbudsmanden, Amagerfælledvej 56, 2300 København S. Hvis du ønsker at klage ver behandlingen af dine persnplysninger, kan henvendelse ske til pengeinstituttet. Får du ikke medhld, kan du klage til: Datatilsynet, Brgergade 28, 5. sal, 1300 København K Mulige tillægsydelser til krtet Der kan være tilknyttet frsikringsrdning til krtet, jf. frsikringsbetingelser. Frsikringen brtfalder samtidig, hvis aftalen m MasterCard phører krtet spærres på grund af mislighldelse g/eller manglende betaling, jf. pkt Omkstninger ved erhvervelse g brug af krtet 3.1. Gebyrer Der kan pkræves et årligt krtgebyr, der betales frud. Gebyret hæves på knten. Ved brug af krtet kan pengeinstitutter g frretninger pkræve et gebyr. Danske frretninger, sm pkræver gebyr fra dig fr brug af krtet, skal gøre dig pmærksm på gebyrpkrævningen, inden betalingen sker. Årligt krtgebyr, gebyr fr brug af krtet, eventuelt kntgebyr, eventuelt gebyr fr kntudskrift samt kpi af nta fremgår af prislisten. Bankens gebyrer kan ændres i henhld til bankens almindelige frretningsbetingelser. Besked m ændringen vil blive givet ved skriftlig eller elektrnisk meddelelse eller ved annncering i dagspressen Renter g prvisin Du kan i banken få plysning m renter g prvisin på den knt, sm krtet er knyttet til Omregningskurs ved brug i udlandet Køb g hævning i udlandet mregnes til danske krner, jf. prislisten, g skal altid betales i danske krner. Ved mregning tager banken udgangspunkt i den valuta, sm købet/hævningen er fretaget i, eller den valuta, sm transaktinen er mdtaget i. Sidstnævnte kan afvige fra den valuta, sm købet/hævningen er fretaget i. Det fremgår af prislisten, i hvilke tilfælde en ekstramregning finder sted. Ved mregning anvendes de i prislisten beskrevne metder, jf. prislistens afsnit "mregningskurs". Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvr du har brugt dit krt, til beløbet trækkes på din knt. Ligeledes kan der i visse lande, frtrinsvis uden fr Eurpa, være tale m flere fficielle kurser Omregningskurs i frretning i udlandet (Dynamic Currency Cnversin) Hvis du bruger krtet i udlandet, kan du blive tilbudt, at frretningen laver en valutamregning, før betalingen bliver gennemført. Inden du gdkender, skal frretningen plyse, hvilke gebyrer g hvilken kurs frretningen anvender ved mregningen. Du skal være pmærksm på, at den af frretningen anvendte kurs kan være frskellig fra den af banken anvendte kurs, g at banken ikke har indflydelse på den mregningskurs frretningen anvender. 4. Vurdering af krtansøgere Krt udstedes efter individuel vurdering. 5. Behandling g videregivelse af persnlige plysninger g plysninger m indkøb m.v Behandling g videregivelse af plysninger m navn, adresse, tlf.nr., CPR-nummer g CVR-nr. De plysninger m navn, privatadresse, telefnnummer g CPR-nummer - sm afgives, bruger banken til prettelse af krtet g i sin løbende administratin. CPR-nummeret kan bruges i frbindelse med evt. indhentning af adresseplysning fra Indenrigsministeriets Centrale Adresseregister. CPR-nummer vil desuden blive brugt af banken til at give lvpligtige plysninger til ffentlige myndigheder m indestående på knti, evt. rentetilskrivning m.v Behandling g videregivelse af øvrige plysninger De øvrige plysninger, sm du afgiver, samt plysninger indhentet fra bankplysninger, plysning fra kreditplysningsbureauer m.m., bruger banken sm grundlag fr kreditvurdering ved udstedelse af krtet, ved spærring af krt samt til at sikre entydig identifikatin af dig samt til nødvendig brug fr gennemførelse af betalingstransaktiner. Side 6 af 9

7 5.3. Frbrugsplysninger m.v. Ved brug af krtet registreres krtets nummer, det samlede transaktinsbeløb, dat fr brug af krtet, g hvr krtet har været benyttet. Betalingsmdtager videresender disse plysninger til banken via Nets. Oplysningerne pbevares hs betalingsmdtager, Nets g hs banken g anvendes i bgføringen, ved fakturering/kntudtg (herunder elektrnisk kntudtg g eventuel adgang fr krtindehaver til at se sit frbrug via internettet) g eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt venfr, videregives i øvrigt kun, hvr lvgivningen kræver det g/eller til brug fr retssager m krav stiftet ved brug af krtet. Fr firmakrt gælder dg, at plysningerne kan behandles g videregives til firmaet til brug fr firmaets behandling af disse i frskellige Management Infrmatin Systems Opbevaring af plysninger Persnlige plysninger, herunder evt. indhentede sliditetsplysninger samt plysninger m indkøb, pbevares hs banken g er fysisk tilstede hs bankens datacentral. Oplysningerne pbevares så længe krthlder har MasterCard krt udstedt af banken. Oplysninger m indkøb kan blive slettet efter fem år. Ved psigelse af kundefrhldet pbevares plysningerne så længe, dette er nødvendigt til brug fr evt. videregivelse af plysninger til ffentlige myndigheder. Ved tilmelding til MasterCard SecureCde, bliver dit mbilnummer pbevaret hs Nets til brug fr udsendelse af engangskder Indberetning til kreditplysningsbureau Hvis der er afsagt dm ver dig fr manglende betaling, eller første fgedrets møde har været afhldt, kan dit navn g adresse blive indberettet til Experian Infrmatin Slutins (tidligere RKI Ribers Kreditinfrmatin) g evt. andre kreditplysningsbureauer Oplysning m prvisin Vi gør pmærksm på, at banken mdtager prvisin ved krtets anvendelse i frretninger mv. 6. Udsendelse af advarsel, hvis krt eller pinkde brtkmmer eller misbruges eller hvis en uberettiget har fået krtet i besiddelse Når banken har fået besked m, at krtet er mistet, eller at en anden kender pinkden, vil krtet øjeblikkeligt blive spærret hs banken. Derudver vil krtet blive spærret fr brug i Nets g MasterCards autrisatinssystemer i det mfang, banken finder det nødvendigt fr at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil krtet blive spærret, hvis banken får en begrundet mistanke m misbrug. Du vil mdtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet fr, hvrnår banken fik besked m spærringen. Gde krt-råd 1. Gde råd Før brug: Opfat dit krt sm rede penge. Opbevar det derfr sikkert såvel ude sm hjemme. Lad det f.eks. ikke ligge fremme. Lær din pinkde udenad. Brug en pinkde-husker, hvis du ikke er sikker på, at du altid kan huske kden. Du kan hente en pinkde-husker i banken. Opgiv aldrig din pinkde til andre den er persnlig, g kun du må kende den. Brug ikke pinkden sm passwrd eller adgangskde i andre sammenhænge. Under brug: Beskyt din pinkde ved indtastning. Lad ikke andre kunne aflæse kden, når du taster den ind. Husk din kvittering g gem den til senere kntrl. Efter brug: Tjek psteringer på din knt via AL-NetBank eller kntudskriftet. Kntrller med jævne mellemrum, at du ikke har mistet krtet. Reager øjeblikkeligt, hvis dit krt er brtkmmet, eller du får mistanke m, at det kan være misbrugt. Kntakt hurtigst muligt banken eller Nets. 2. Gde råd ved brug af krtet i udlandet Brug din pinkde med mtanke I udlandet må du kun anvende din pinkde i pengeautmater, betalingsautmater g frretninger, hvr der skiltes med MasterCard-lget. Husk pas Udenlandske pengeinstitutter vil fte spørge efter pas, hvis du ønsker at hæve kntanter ved kassen. 3. Hvis krtet brtkmmer eller bliver stjålet Meld det straks, hvis dit krt frsvinder eller bliver stjålet. Det samme skal ske, hvis du har mistanke m, at din pinkde er afluret, eller at andre anvender dit krt eller krtnummer uretmæssigt. Kntakt straks banken eller Nets på telefn telex eurc dk telefax Du skal pgive dit navn g adresse, bankens navn samt dit krtnummer, kntnummer eller CPR-nummer. Så bliver dit krt straks spærret g kan ikke bruges. 4. Læs mere på nettet Du kan læse mere på nettet på følgende internetadresser: Side 7 af 9

8 Uddrag af lv betalingstjenester Hæftelses- g ansvarsregler 62. Betalers udbyder hæfter i frhld til betaler fr tab sm følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktinen er krrekt registreret g bgført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dg uden beløbsbegrænsning fr tab, der pstår sm følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med frsæt har undladt at pfylde sine frpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med p til kr. fr tab sm følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, hvis den til betalingsinstrumentet hørende persnlige sikkerhedsfranstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med p til kr. fr tab sm følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder gdtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende persnlige sikkerhedsfranstaltning er anvendt, g 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er brtkmmet, eller at den persnlige sikkerhedsfranstaltning er kmmet til uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har vergivet den persnlige sikkerhedsfranstaltning til den, der har fretaget den uberettigede anvendelse, uden at frhldet er mfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved grft ufrsvarlig adfærd har muliggjrt den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med p til kr. fr tab sm følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektrnisk, g den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift g betalers udbyder gdtgør, 1) at betaleren, eller ngen sm betaleren har verladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er brtkmmet, eller 2) at betaleren, eller ngen sm betaleren har verladt betalingsinstrumentet til, ved grft ufrsvarlig adfærd har muliggjrt den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 g 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke verstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning fr tab, der pstår sm følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende persnlige sikkerhedsfranstaltning er anvendt, g betalers udbyder gdtgør, at betaleren har plyst den persnlige sikkerhedsfranstaltning til den, der har fretaget den uberettigede anvendelse, g at det er sket under mstændigheder, hvr betaleren indså eller burde have indset, at der var risik fr misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder fr uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning m, at betalingsinstrumentet er brtkmmet, at en uberettiget persn har fået kendskab til den persnlige sikkerhedsfranstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder fr uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede franstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmdtager vidste eller burde vide, at der frelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrbetalingsinstrumenter, der anvendes annymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrbetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktinen var autriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 g 8 ikke finder anvendelse på mikrbetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre fr brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt fr betalers udbyder af e-penge at spærre betalingsknten eller betalingsinstrumentet. 68. Hvis en betalingsrdre iværksættes af betaleren, er betalerens udbyder ver fr betaler ansvarlig fr direkte tab sm følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalingstransaktinen, medmindre denne kan bevise, at betalingsmdtagerens udbyder har mdtaget beløbet i verensstemmelse med 75. Efter betalingsmdtagers udbyder har mdtaget beløbet, er denne ver fr betalingsmdtager ansvarlig fr direkte tab sm følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalingstransaktinen. Betalers udbyder skal dg altid frsøge at spre betalingstransaktinen g rientere betaleren m resultatet. Stk. 2. Hvis en betalingsrdre iværksættes af eller via betalingsmdtageren, er dennes udbyder ver fr betalingsmdtageren ansvarlig fr direkte tab sm følge af manglende eller mangelfuld fremsendelse af betalingsrdren til betalerens udbyder, jf. 75. Herudver finder stk. 1 tilsvarende anvendelse. Betalingsmdtagers udbyder skal dg altid frsøge at spre betalingstransaktinen g rientere betalingsmdtageren m resultatet. Stk. 3. En udbyder, der har erstattet et tab, jf. stk. 1 eller 2, sm følge af frhld hs en anden udbyder eller tredjemand, kan kræve erstatningen gdtgjrt af den pågældende. Hele lvteksten findes på Side 8 af 9

9 Uddrag af værgemålslven 1, stk. 1. Børn g unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige g dermed umyndige. Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er dg mindreårige g dermed umyndige, hvis statsamtet ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herm. Stk. 2. Mindreårige kan ikke selv frpligte sig ved retshandler eller råde ver deres frmue, medmindre andet er bestemt. Stk. 3. Fr så vidt ikke andet særligt er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i øknmiske anliggender. 42, stk. 1. Umyndige råder selv ver 1. hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter de er fyldt 15 år eller efter, at de er frataget den retlige handleevne. 2. hvad de har fået til fri rådighed sm gave eller sm friarv ved testamente. 3. hvad værgen har verladt dem efter 25, stk. 3. Stk. 2. Rådigheden mfatter gså indtægter af det erhvervede, g hvad der træder i stedet herfr. Den medfører ikke adgang til at påtage sig gældsfrpligtelser. Stk. 3. Værgen kan med statsamtets gdkendelse fratage den umyndige rådigheden, hvis det er nødvendigt af hensyn til dennes velfærd. Side 9 af 9

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort VISA/Dankort Gældende fra 11. september 2015 Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 GODE RÅD OM MASTERCARD OPBEVAR KORTET FORSVARLIGT Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som

Læs mere

Kortbestemmelser for Visa Debit. Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder. Side 1 af 8

Kortbestemmelser for Visa Debit. Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder. Side 1 af 8 6771 Lægernes Bank Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg bank@lpb.dk Definitioner Korttyper Privatkort Visa Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort Visa Business Debit, udstedes

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper AL-MasterCard (i det følgende benævnt MasterCard): Kan udstedes til privatpersoner bosiddende i Danmark. AL-MasterCard Familiekort (i det følgende benævnt

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse medlemsbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere