Hændelig skade og tyveri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hændelig skade og tyveri"

Transkript

1 CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig Skade g Tyveri). Det fremgår af Bilaget samt Dells faktura til dig, m du har købt 1. dækning ved Hændelig Skade eller 2. dækning ved Tyveri eller 3. dækning ved både Hændelig Skade g Tyveri Den ydelse, du er berettiget til, afhænger af den valgte dækning, sm det fremgår af Bilaget. Denne CmpleteCare Aftale ( Aftalen ) er udstedt af Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, g dette selskab har udpeget Dell Prducts med hvedkntr på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm sin Agent med henblik på at sælge dette frsikringsprdukt g administrere eventuelle krav vedrørende Hændelig Skade, der måtte pstå på grundlag af denne Aftale. Dette frsikringsprdukt reguleres af det britiske Finanstilsyn (Financial Services Authrity). Ved at acceptere CmpleteCare dækningen, der henvises til på din faktura, accepterer du at være bundet af g acceptere de vilkår g betingelser, der fremgår af dette dkument. Læs venligst hele denne Aftale. Disse frsikringsbetingelser supplerer vilkår g betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende g underskrevet aftale mellem dig g Dell (herunder uden begrænsning Dells standard købsaftale fr nøglekunder) eller, hvr sådan aftale ikke freligger, Dells almindelige faktureringsvilkår g salgsbetingelser. Nærværende aftale er indgået mellem dig g Lndn General Insurance Cmpany Limited, g Dell er faktureringsfuldmægtig. Alle rd, der er skrevet med strt begyndelsesbgstav, men sm ikke er defineret i nærværende aftale, skal have samme betydning sm den, der måtte være specificeret i vennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige faktureringsvilkår g -betingelser. CmpleteCare Dækning ydes kun på Dell Prdukter, men du behøver ikke købe CmpleteCare Dækning fr at købe et prdukt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvrvidt du har købt CmpleteCare Dækning, g fakturaen er din kvittering. Prduktet vil blive mærket med et serienummer ( Servicemærke ), der viser, at du har købt CmpleteCare Dækning. Dækningsdetaljer CmpleteCare Hændelig Skade - gælder kun, såfremt der er købt CmpleteCare Hændelig Skade g den tilhørende Præmie er betalt sm det fremgår af Bilaget. Hvad er dækket? Hvis dit prdukt får en Hændelig Skade i løbet af dækningsperiden vil vi reparere eller erstatte prduktet i henhld til disse vilkår g betingelser. Reparatin Hvis Prduktet skal repareres kan det repareres med nye eller brugte dele fra en hvilken sm helst prducent. Alle udskiftede dele vil have same funktin sm de riginale dele. Udskiftning

2 Hvis vres agent beslutter sig fr, at Prduktet skal udskiftes, vil erstatningsprduktet være tilsvarende eller bedre end det riginale Prdukt købt hs Dell. Om en tillsvarende erstattningspesifikatin ikke findes at få fat i, kan vi tilbyde kntant afregning p til inkøpspris af dit Prdukt, du prindeligt køpte hs Dell, i henhld til vres beslutning g helt efter vres rimelige skøn. Glbal Dækning Denne Aftale yder Dækning fr enhver Hændelig Skade ver hele verden, dg (i) (ii) Hvis prduktet skal repareres, vil reparatin kun finde sted i følgende lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis prduktet skal udskiftes, vil erstatningsprdukt kun blive leveret til et af følgende lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis du rejser uden fr disse lande g har brug fr at gøre krav på erstatning, kan du enten kntakte det land, hvr du har købt Prduktet, eller det land, hvri du rejser (frudsat, at det er et af de venfr anførte lande). Begrænsninger Der dækkes p til tre accepterede anmeldelser på Hændelige Skader i løbet af Aftalens løbetid. Krav dækker kun hardware. Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke: 1. Hændelige skader på perifere enheder, såsm dcking-statiner, eksternt mdem, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller eksternt tastatur (til Ntebks eller mbile arbejdsstatiner, inklusive når disse er faktureret sm en del af en rdre på et system), kasser eller andet udstyr, der kan klassificeres sm tilbehør eller hjælpematerialer", inklusive, men ikke begrænset til, batterier, elektriske pærer, prjektrlamper, engangs/udskiftelige printer-/blækpatrner, printer- eller ftpapir, hukmmelseslagringsenheder, engangslagerenheder, cmputertasker, lyspenne, eksterne højtalere, andre dele/kmpnenter, der kræver regelmæssig vedligehldelse fra brugerens side, g andre cmputerkmpnenter, der ikke er interne dele af Prduktet. 2. Enhver skade på eller fejl ved sftware (inklusive, uden begrænsning, skader frårsaget af virus), der er frudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Prduktet, inklusive, uden begrænsning, Custm Factry Integratin-dele. Denne Aftale dækker ikke sftware, der sendes med de perifere enheder. 3. Enhver skade på eller fejl ved Prduktet, der udelukkende er ksmetisk eller på anden måde ikke påvirker Prduktets funktin, inklusive, men ikke begrænset til, ridser g buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Prduktet. 4. Enhver skade, der pstår sm følge af nrmalt slid. 5. Ethvert prdukt, sm en anden end vres Agent eller en persn, vi eller vres Agent udpeger, har frsøgt at reparere. Enhver reparatin eller frsøg på reparatin på Prduktet udført af ngen anden end s, vres agent eller en persn vi udpeger, vil medføre brtfald af denne Aftale uden refundering af skyldig præmie. Vi refunderer ikke ngen reparatiner, sm du eller en anden persn fretager eller frsøger at fretage på Prduktet. 6. Prdukter, der er mistet. 7. Prdukter, der er stjålet (medmindre du gså har købt CmpleteCare Tyveridækning sm angivet i Bilaget). 8. Prdukter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade, der måtte være pstået ved frsæt. Hvis vi eller vres Agent finder beviser på frsætlig beskadigelse, er vi ikke frpligtet til at reparere eller udskifte Prduktet. 10. Ethvert Prdukt, der beskadiges sm følge af terrr eller krig. 11. Enhver gendannelse eller verførsel af data, der er lagret i Prduktet. Du alene er ansvarlig fr al data, der lagres i Prduktet. Vi yder ingen genprettelse af data i henhld til denne Aftale. Hvis det er nødvendigt at udskifte harddisken, vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle versin af større prgrammer g perativsystem, sm du prindeligt købte hs Dell, imidlertid blive genindlæst uden udgifter fr dig. Sådan anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade Fr at anmelde et krav fr en Hændelig Skade skal du ringe til Afdelingen fr krav fr hændelige skader på telefnnummer

3 Hvad skal jeg gøre? Når du ringer, vil en tekniker bede m det Servicemærkenummer, der findes på dit Prdukt. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Prdukt, på din faktura fra Dell eller frrest på Bilaget. Når teknikeren har bekræftet, at du har købet en CmpleteCare frsikring, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål fr at vurdere mfanget af g årsagen til skaderne på Prduktet. Fr at være berettiget til at mdtage Dækning i henhld til nærværende Aftale skal du samarbejde med vres Agent fr at sikre, at Prduktet repareres krrekt. Efter vres Agents skøn vil han/hun enten sørge fr afsendelse af en reservedel, sm du kan mntere på prduktet, eller sørge fr anvisninger vedrørende prduktafsendelse eller afhentning. Frudsat du verhlder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe fr returnering af Prduktet til det reparatinssted, der anvises af Agenten. På det af vres Agent udpegede reparatinssted kan vi reparere Prduktet eller få vres Agent til at sende dig et erstatningsprdukt afhængig af en vurdering af skaderne på Prduktet. I visse tilfælde, hvr det kan fastslås pr. telefn, at der bliver behv fr et erstatningsprdukt, kan vres Agent efter eget skøn sende dig et erstatningsprdukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Prdukt til s, accepterer du at hæfte fr detailprisen fr erstatningsprduktet. Der ydes ikke supprt på almindelige, anerkendte ferie- g fridage, der er gældende i det land, hvr servicen skal udføres. Vi g vres Agent hæfter ikke fr eventuel manglende eller frsinket udførelse, der skyldes årsager, der ligger uden fr vres kntrl. Dækningsdetaljer CmpleteCare Tyveri - gælder kun, såfremt der er købt CmpleteCare Tyveridækning g den tilhørende Præmie er betalt sm det fremgår af Bilaget. Hvad dækkes? Udskiftning Hvis dit Prdukt bliver stjålet i løbet af dækningsperiden g i øvrigt i henhld til disse vilkår g betingelser, stiller vi et genanskaffelsesprdukt til rådighed med specifikatiner tilsvarende det Prdukt, du prindeligt købte (helt efter vres Agents rimelige skøn). Om en tillsvarende erstattningspesifikatin ikke findes at få fat i, kan vi tilbyde kntant afregning p til inkøpspris af dit Prdukt, du prindeligt køpte hs Dell, i henhld til vres beslutning g helt efter vres rimelige skøn. Glbal Dækning Denne Aftale yder dækning fr Tyveri ver hele verden. Vi vil dg kun udskifte Prduktet hvis du br i et af de anførte lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis du udsættes fr Tyveri i henhld til denne Aftale uden fr de venfr nævnte lande, stiller vi kun et genanskaffelsesprdukt til rådighed, når du befinder dig i et af venfr nævnte lande. Begrænsninger Der dækkes ét accepteret krav på Tyveri i løbetiden fr CmpleteCare Tyveridækning, sm kun dækker hardware. Hvad dækkes ikke Denne Aftale dækker ikke: 1. Udgifter til udskiftning af sftware. Dg vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle versin af større prgrammer g perativsystem, sm du prindeligt købte hs Dell, imidlertid blive genindlæst eller leveret med et Prdukt, der udskiftes i henhld til denne Tyverifrsikring, uden udgifter fr dig. 2. Ethvert Tyveri, der ikke er Tyveri sm følge af Overfald eller Indbrud fra Tredjemand. 3. Ethvert tyveri af tilbehør g hjælpematerialer. 4. Tyveri, medmindre alle rimelige frbehld blev taget fr at undgå, at Prduktet blev stjålet.

4 5. Tyveri af Prduktet, når Prduktet er givet til Tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det. 6. Tyveri af Prduktet fra et køretøj, medmindre Prduktet var gemt væk i et låst bagagerum eller handskerum, g hvis der skete indbrud i køretøjet, g der er dkumentatin fr tvungen adgang, når frsikringskravet indgives. 7. Tyveri, hvr Prduktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skle eller ffentligt sted, medmindre det er låst inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, sm kun du har adgang til, g hvr der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, g der er dkumentatin fr tvungen adgang, når frsikringskravet indgives. 8. Enhver frm fr Tyveri, der ikke plitianmeldes inden fr 72 timer efter, at Tyveriet blev pdaget. 9. Genanskaffelse af Prduktet, hvis Prduktet er brtkmmet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes frce majeure (uundgåelig, ufrudseelig g ekstern begivenhed). 10. Tyveri, hvr Tyveriet pstd sm følge af (eller kan henføres til) grv uagtsmhed fra din side. Hvrdan indgives krav vedrørende Tyveri Ønsker du at indgive et frsikringskrav vedrørende Tyveri kan du benytte vres nlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet nline sikrer du, at dit frsikringskrav bliver behandlet hurtigst muligt. Du skal plyse s m servicemærkenummeret/plicenummeret fr Prduktet sm angivet i Bilaget g udfylde g indsende anmeldelsesblanketten nline. Alle plysninger m, hvrdan du indsender et krav nline, findes på hjemmesiden. Du kan gså ringe til vres Tyveriafdeling på telefnnummer Når du ringer, vil en taksatr bede m plysninger fr at bekræfte, at du har købt Tyverifrsikring, g du vil få en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. Denne kan returneres pr. fax eller pst. Fr at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dkumenter pr. fax. Hvad skal jeg gøre? 1. Fretage plitianmeldelse fr 72 timer efter Tyveriet fandt sted g give plitiet følgende plysninger: Oplysninger m det stjålne Prdukt, inklusive mærke, mdel g Servicemærkenummer sm findes bag på eller på undersiden af dit Dell Prdukt, på din Dell faktura g frrest på Bilaget. Detaljerede plysninger m Tyveriet 2. Underrette afdelingen fr tyverierstatning inden fr 10 arbejdsdage fra Tyveriet blev begået g give Tyveriafdelingen følgende dkumentatin: En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. Du kan finde anmeldelsesblanketten på En kpi af plitirapprten vedrørende Tyveri af Prduktet, inklusive plitiets sagsnummer. Bevis på indbrud eller tvungen adgang eller verfald. 3. Derudver kan du gså blive bedt m at aflevere: Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete sm del af et Overfald. Vi frbehlder s retten til at bede m riginal dkumentatin fr at vurdere eventuelle krav. Overslag eller kvittering fr reparatiner fr tingskade i frbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, sikkerhedskabler, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i frbindelse med Indbrud fra tredjemand. Vi frbehlder s retten til at bede m riginal dkumentatin fr at kunne vurdere eventuelle krav. Bekræftelse af, at det frsikringsselskab, hvr der er tegnet frsikring fr din blig, din virksmhed eller din bil, er underrettet m Indbruddet.

5 Generelle Bestemmelser Definitiner Hændelig skade: Enhver hændelig, pludselig g ufrudseelig skade på Prduktet fra ekstern kilde, der påvirker Prduktets drift. Agent: Dells Prdukter eller en part, der er bemyndiget af s til at udføre reparatin, udskiftning eller yde tjenester i henhld til denne Aftale. Overfald: Enhver fysisk trussel eller vldelig handling udøvet af Tredjemand fr at fratage dig Prduktet. Indbrud: Opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af låseenhed på en bygning eller et køretøj. Dækning: Frsikringsdækningen g de ydelser der ydes i henhld til denne Aftale, sm du har valgt, g sm er angivet i Bilaget, hvr: CmpleteCare Hændelig Skade dækker Hændelige Skader sm anført i det relevante afsnit af denne Aftale, CmpleteCare Tyveridækning dækker Tyveri sm anført i det relevante afsnit af denne Aftale, g hvilken dækning, der er betalt den relevante Præmie fr. Prdukt: Det prdukt/de prdukter, der er angivet i Bilaget g på Dells faktura til dig, g sm der er betalt den relevante Præmie fr. Præmie: Den pris, du betaler fr din Aftale. Bilag: Det bilag, der bekræfter din dækning i henhld til denne Aftale. Tyveri: Tab af Prduktet sm følge af Overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden persn end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller phav, dine ansatte, hvr du udgør en juridisk persn, eller enhver persn, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Prduktet. Vi/s/vres: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Autriseret g reguleret af Financial Services Authrity FRN i Strbritannien. Du/din: Den persn, virksmhed eller juridiske persn, der er angivet i Bilaget sm værende frsikringstageren. Begrænsninger i hæftelsen Hverken vi eller vres tilknyttede selskaber, partnere, funktinærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter ver fr dig, eller ngen efterfølgende ejer eller anden bruger af prduktet, fr hændelige skader eller følgeskader, inklusive, men ikke begrænset til, hæftelse eller skadeserstatning, frdi Prduktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller sftware, persnskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af prduktfejl eller ngen frm fr hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der pstår på grund af eller i frbindelse med Prduktets anvendelse eller ydelse, gså selv m du har infrmeret s m muligheden fr, at en sådan skade kunne pstå. Ved at indgå denne aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer g frstår, at vi ikke hæfter fr nget erstatningsbeløb, der verstiger det samlede beløb, sm du har betalt fr køb af det Prdukt, der er mfattet af denne Aftale. Vi hæfter ikke fr betaling af mermsætningsafgift (MOMS), hvis du er mmsregistreret. CmpleteCare Løbetid g Frnyelse: Hændelig Skade g Tyveri Dækningen træder i kraft på den dat, du mdtager Prduktet fra Dell, eller på den dat, du indgår Aftalen, afhængigt af hvilken af de t dater der falder sidst, g den udløber ved udgangen af den peride, der er angivet i Bilaget, eller ved udbetaling af dækning fr dit tredje krav i henhld frsikringsdækningen fr Hændelige Skader eller efter udskiftning af Prduktet i henhld til frsikringsdækningen fr Tyveri, afhængig af hvad der indtræffer først. Der er ingen frpligtelse fr ngen af denne Aftales parter til at frlænge eller frny denne Aftale. Krav m frtrlighed eller ejendmsret Du accepterer, at alle plysninger eller data, der videregives til vres Agent eller til s, via telefn, elektrnisk eller på anden vis, ikke er frtrlige eller din ejendm. Overdragelse af dækning Du kan verføre frsikringsdækning til efterfølgende ejere af Prduktet efter meddelelse til g gdkendelse af s. Frtrydelsesret

6 Denne Dækning er dateret den dat, du mdtager Prduktet fra Dell, eller den dat du indgår Aftalen, afhængig af hvilken der falder sidst. Du kan psige denne Aftale i indtil 14 dage efter mdtagelsen af denne Aftale, ved at underrette s skriftligt derm: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ Hvis du psiger denne Aftale inden fr 14 dage efter mdtagelsen af Aftalen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav g fået dette gdkendt i henhld til denne Aftale. Hvis dette er tilfældet, fretages der ingen refundering, g frsikringsdækningen phører autmatisk. Hvis du psiger denne Aftale senere end 14 dage fra mdtagelsen af Aftalen, fretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Aftale, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter fr Aftalen i verensstemmelse med vres Agents fakturabetingelser, fremsætter frkerte plysninger ver fr s eller vres Agent, eller på anden vis mislighlder dine frpligtelser i henhld til denne Aftale. Vi annullerer ikke denne Aftale af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Aftale, vil vi sende dig skriftlig meddelelse m annulleringen til den adresse, der er anført i vres ptegnelser. Meddelelsen vil indehlde grunden til annulleringen g daten fr annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusin af Præmien vil ske udelukkende efter vres skøn. Hele Aftalen Disse betingelser g vilkår udgør hele aftalen mellem dig g s med hensyn til dens genstand, g ingen af vres medarbejdere eller vres Agent kan mundtligt ændre denne Aftales vilkår g betingelser. Regres Vi frbehlder s retten til at søge genprettelse på dine vegne g til at fretage retsfrfølgning i dit navn til vres frdel fr erstatningskrav, g vi handler helt efter eget skøn i eventuelle retssager. I sådanne tilfælde skal du give s al den infrmatin g hjælp, sm vi måtte bede m. Manglende plysninger Hvis du har givet frkerte plysninger til s, eller hvis du ikke giver s plysninger, sm med rimelighed kan påvirke vres beslutning m at yde frsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, phører din dækning i henhld til denne aftale, g der udbetales ingen erstatning eller refundering. Yderligere retsmidler Denne Dækning giver dig særlige juridiske rettigheder. Du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Dækning er ikke en garanti. Det Prdukt, du har købt hs Dell, kan gså være mfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller prdukter, sm Dell frhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder g retsmidler i henhld til disse begrænsede garantier. Gældende lv Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er denne Aftale underlagt engelsk ret g de engelske dmstles ikke-eksklusive jurisdiktin. Databeskyttelse Du har md betaling af et gebyr ret til en kpi af de persnlige data, vi har registreret m dig. Kunder med særlige behv Vi kan ved anmdning derm tilbyde visse tjenester til hjælp fr kunder med særlige behv. Meddel s venligst, hvis du har brug fr sådanne tjenester, således at vi kan kmmunikere hensigtsmæssigt.

7 Kundeservice Hvis du har grund til at reklamere, bedes du først kntakte enten vres Afdeling fr Hændelige Skader (se afsnittet Sådan Anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade) eller vres Tyveriafdeling (se afsnittet sådan anmeldes Krav vedrørende Tyveri) Hvis prblemet ikke kan løses, kan du kntakte CmpleteCares Serviceafdeling, Lndn General Insurance Cmpany Limited, Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Hvis du ønsker at mdtage uafhængig rådgivning vedrørende din klage, kan du kntakte Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR, United Kingdm. Anvendelse af disse prcedurer påvirker ikke dine juridiske rettigheder. Udstedere Denne CmpleteCare Aftale ( Aftalen ) er udstedt at Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registreret adresse: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Kmpensatin I henhld til Financial Services Cmpensatin Scheme skal vi sikre, at en prcentdel af de beløb, der af et frsikringsselskab under knkurs skyldes de persner, der har indgået en Aftale, udbetales til disse persner, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. Dette kmpensatinssystem er underlagt begrænsninger, g ikke alle de persner, der har indgået en Aftale, er berettiget til kmpensatin. Yderligere infrmatin fås ved henvendelse derm.

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen.

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER

RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER RADISSON BLU -DESIGNKONKURRENCEN ÆGGET TM OFFICIELLE REGLER INTET KØB ELLER NOGEN FORM FOR BETALING ER NØDVENDIG FOR AT DELTAGE ELLER VINDE. ET KØB VIL IKKE ØGE CHANCEN FOR AT VINDE. UGYLDIGT, HVOR DET

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness.

Håndbog for Frivillige i M.G.U. Fitness. Håndbg fr Frivillige i M.G.U. Fitness. 1 Håndbg fr frivillige i M.G.U. Fitness. Indhld: Indhld.. s. 2 Medlemskab: Indmeldelse af nye medlemmer, genindmeldelse m.m.. s. 3 Nøglekrt s. 5 Serviceflk. s. 7

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin

Læs mere

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg

AURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.

Læs mere