Hændelig skade og tyveri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hændelig skade og tyveri"

Transkript

1 CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig Skade g Tyveri). Det fremgår af Bilaget samt Dells faktura til dig, m du har købt 1. dækning ved Hændelig Skade eller 2. dækning ved Tyveri eller 3. dækning ved både Hændelig Skade g Tyveri Den ydelse, du er berettiget til, afhænger af den valgte dækning, sm det fremgår af Bilaget. Denne CmpleteCare Aftale ( Aftalen ) er udstedt af Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, g dette selskab har udpeget Dell Prducts med hvedkntr på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm sin Agent med henblik på at sælge dette frsikringsprdukt g administrere eventuelle krav vedrørende Hændelig Skade, der måtte pstå på grundlag af denne Aftale. Dette frsikringsprdukt reguleres af det britiske Finanstilsyn (Financial Services Authrity). Ved at acceptere CmpleteCare dækningen, der henvises til på din faktura, accepterer du at være bundet af g acceptere de vilkår g betingelser, der fremgår af dette dkument. Læs venligst hele denne Aftale. Disse frsikringsbetingelser supplerer vilkår g betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende g underskrevet aftale mellem dig g Dell (herunder uden begrænsning Dells standard købsaftale fr nøglekunder) eller, hvr sådan aftale ikke freligger, Dells almindelige faktureringsvilkår g salgsbetingelser. Nærværende aftale er indgået mellem dig g Lndn General Insurance Cmpany Limited, g Dell er faktureringsfuldmægtig. Alle rd, der er skrevet med strt begyndelsesbgstav, men sm ikke er defineret i nærværende aftale, skal have samme betydning sm den, der måtte være specificeret i vennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige faktureringsvilkår g -betingelser. CmpleteCare Dækning ydes kun på Dell Prdukter, men du behøver ikke købe CmpleteCare Dækning fr at købe et prdukt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvrvidt du har købt CmpleteCare Dækning, g fakturaen er din kvittering. Prduktet vil blive mærket med et serienummer ( Servicemærke ), der viser, at du har købt CmpleteCare Dækning. Dækningsdetaljer CmpleteCare Hændelig Skade - gælder kun, såfremt der er købt CmpleteCare Hændelig Skade g den tilhørende Præmie er betalt sm det fremgår af Bilaget. Hvad er dækket? Hvis dit prdukt får en Hændelig Skade i løbet af dækningsperiden vil vi reparere eller erstatte prduktet i henhld til disse vilkår g betingelser. Reparatin Hvis Prduktet skal repareres kan det repareres med nye eller brugte dele fra en hvilken sm helst prducent. Alle udskiftede dele vil have same funktin sm de riginale dele. Udskiftning

2 Hvis vres agent beslutter sig fr, at Prduktet skal udskiftes, vil erstatningsprduktet være tilsvarende eller bedre end det riginale Prdukt købt hs Dell. Om en tillsvarende erstattningspesifikatin ikke findes at få fat i, kan vi tilbyde kntant afregning p til inkøpspris af dit Prdukt, du prindeligt køpte hs Dell, i henhld til vres beslutning g helt efter vres rimelige skøn. Glbal Dækning Denne Aftale yder Dækning fr enhver Hændelig Skade ver hele verden, dg (i) (ii) Hvis prduktet skal repareres, vil reparatin kun finde sted i følgende lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis prduktet skal udskiftes, vil erstatningsprdukt kun blive leveret til et af følgende lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis du rejser uden fr disse lande g har brug fr at gøre krav på erstatning, kan du enten kntakte det land, hvr du har købt Prduktet, eller det land, hvri du rejser (frudsat, at det er et af de venfr anførte lande). Begrænsninger Der dækkes p til tre accepterede anmeldelser på Hændelige Skader i løbet af Aftalens løbetid. Krav dækker kun hardware. Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke: 1. Hændelige skader på perifere enheder, såsm dcking-statiner, eksternt mdem, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller eksternt tastatur (til Ntebks eller mbile arbejdsstatiner, inklusive når disse er faktureret sm en del af en rdre på et system), kasser eller andet udstyr, der kan klassificeres sm tilbehør eller hjælpematerialer", inklusive, men ikke begrænset til, batterier, elektriske pærer, prjektrlamper, engangs/udskiftelige printer-/blækpatrner, printer- eller ftpapir, hukmmelseslagringsenheder, engangslagerenheder, cmputertasker, lyspenne, eksterne højtalere, andre dele/kmpnenter, der kræver regelmæssig vedligehldelse fra brugerens side, g andre cmputerkmpnenter, der ikke er interne dele af Prduktet. 2. Enhver skade på eller fejl ved sftware (inklusive, uden begrænsning, skader frårsaget af virus), der er frudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Prduktet, inklusive, uden begrænsning, Custm Factry Integratin-dele. Denne Aftale dækker ikke sftware, der sendes med de perifere enheder. 3. Enhver skade på eller fejl ved Prduktet, der udelukkende er ksmetisk eller på anden måde ikke påvirker Prduktets funktin, inklusive, men ikke begrænset til, ridser g buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Prduktet. 4. Enhver skade, der pstår sm følge af nrmalt slid. 5. Ethvert prdukt, sm en anden end vres Agent eller en persn, vi eller vres Agent udpeger, har frsøgt at reparere. Enhver reparatin eller frsøg på reparatin på Prduktet udført af ngen anden end s, vres agent eller en persn vi udpeger, vil medføre brtfald af denne Aftale uden refundering af skyldig præmie. Vi refunderer ikke ngen reparatiner, sm du eller en anden persn fretager eller frsøger at fretage på Prduktet. 6. Prdukter, der er mistet. 7. Prdukter, der er stjålet (medmindre du gså har købt CmpleteCare Tyveridækning sm angivet i Bilaget). 8. Prdukter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade, der måtte være pstået ved frsæt. Hvis vi eller vres Agent finder beviser på frsætlig beskadigelse, er vi ikke frpligtet til at reparere eller udskifte Prduktet. 10. Ethvert Prdukt, der beskadiges sm følge af terrr eller krig. 11. Enhver gendannelse eller verførsel af data, der er lagret i Prduktet. Du alene er ansvarlig fr al data, der lagres i Prduktet. Vi yder ingen genprettelse af data i henhld til denne Aftale. Hvis det er nødvendigt at udskifte harddisken, vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle versin af større prgrammer g perativsystem, sm du prindeligt købte hs Dell, imidlertid blive genindlæst uden udgifter fr dig. Sådan anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade Fr at anmelde et krav fr en Hændelig Skade skal du ringe til Afdelingen fr krav fr hændelige skader på telefnnummer

3 Hvad skal jeg gøre? Når du ringer, vil en tekniker bede m det Servicemærkenummer, der findes på dit Prdukt. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Prdukt, på din faktura fra Dell eller frrest på Bilaget. Når teknikeren har bekræftet, at du har købet en CmpleteCare frsikring, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål fr at vurdere mfanget af g årsagen til skaderne på Prduktet. Fr at være berettiget til at mdtage Dækning i henhld til nærværende Aftale skal du samarbejde med vres Agent fr at sikre, at Prduktet repareres krrekt. Efter vres Agents skøn vil han/hun enten sørge fr afsendelse af en reservedel, sm du kan mntere på prduktet, eller sørge fr anvisninger vedrørende prduktafsendelse eller afhentning. Frudsat du verhlder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe fr returnering af Prduktet til det reparatinssted, der anvises af Agenten. På det af vres Agent udpegede reparatinssted kan vi reparere Prduktet eller få vres Agent til at sende dig et erstatningsprdukt afhængig af en vurdering af skaderne på Prduktet. I visse tilfælde, hvr det kan fastslås pr. telefn, at der bliver behv fr et erstatningsprdukt, kan vres Agent efter eget skøn sende dig et erstatningsprdukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Prdukt til s, accepterer du at hæfte fr detailprisen fr erstatningsprduktet. Der ydes ikke supprt på almindelige, anerkendte ferie- g fridage, der er gældende i det land, hvr servicen skal udføres. Vi g vres Agent hæfter ikke fr eventuel manglende eller frsinket udførelse, der skyldes årsager, der ligger uden fr vres kntrl. Dækningsdetaljer CmpleteCare Tyveri - gælder kun, såfremt der er købt CmpleteCare Tyveridækning g den tilhørende Præmie er betalt sm det fremgår af Bilaget. Hvad dækkes? Udskiftning Hvis dit Prdukt bliver stjålet i løbet af dækningsperiden g i øvrigt i henhld til disse vilkår g betingelser, stiller vi et genanskaffelsesprdukt til rådighed med specifikatiner tilsvarende det Prdukt, du prindeligt købte (helt efter vres Agents rimelige skøn). Om en tillsvarende erstattningspesifikatin ikke findes at få fat i, kan vi tilbyde kntant afregning p til inkøpspris af dit Prdukt, du prindeligt køpte hs Dell, i henhld til vres beslutning g helt efter vres rimelige skøn. Glbal Dækning Denne Aftale yder dækning fr Tyveri ver hele verden. Vi vil dg kun udskifte Prduktet hvis du br i et af de anførte lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis du udsættes fr Tyveri i henhld til denne Aftale uden fr de venfr nævnte lande, stiller vi kun et genanskaffelsesprdukt til rådighed, når du befinder dig i et af venfr nævnte lande. Begrænsninger Der dækkes ét accepteret krav på Tyveri i løbetiden fr CmpleteCare Tyveridækning, sm kun dækker hardware. Hvad dækkes ikke Denne Aftale dækker ikke: 1. Udgifter til udskiftning af sftware. Dg vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle versin af større prgrammer g perativsystem, sm du prindeligt købte hs Dell, imidlertid blive genindlæst eller leveret med et Prdukt, der udskiftes i henhld til denne Tyverifrsikring, uden udgifter fr dig. 2. Ethvert Tyveri, der ikke er Tyveri sm følge af Overfald eller Indbrud fra Tredjemand. 3. Ethvert tyveri af tilbehør g hjælpematerialer. 4. Tyveri, medmindre alle rimelige frbehld blev taget fr at undgå, at Prduktet blev stjålet.

4 5. Tyveri af Prduktet, når Prduktet er givet til Tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det. 6. Tyveri af Prduktet fra et køretøj, medmindre Prduktet var gemt væk i et låst bagagerum eller handskerum, g hvis der skete indbrud i køretøjet, g der er dkumentatin fr tvungen adgang, når frsikringskravet indgives. 7. Tyveri, hvr Prduktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skle eller ffentligt sted, medmindre det er låst inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, sm kun du har adgang til, g hvr der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, g der er dkumentatin fr tvungen adgang, når frsikringskravet indgives. 8. Enhver frm fr Tyveri, der ikke plitianmeldes inden fr 72 timer efter, at Tyveriet blev pdaget. 9. Genanskaffelse af Prduktet, hvis Prduktet er brtkmmet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes frce majeure (uundgåelig, ufrudseelig g ekstern begivenhed). 10. Tyveri, hvr Tyveriet pstd sm følge af (eller kan henføres til) grv uagtsmhed fra din side. Hvrdan indgives krav vedrørende Tyveri Ønsker du at indgive et frsikringskrav vedrørende Tyveri kan du benytte vres nlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet nline sikrer du, at dit frsikringskrav bliver behandlet hurtigst muligt. Du skal plyse s m servicemærkenummeret/plicenummeret fr Prduktet sm angivet i Bilaget g udfylde g indsende anmeldelsesblanketten nline. Alle plysninger m, hvrdan du indsender et krav nline, findes på hjemmesiden. Du kan gså ringe til vres Tyveriafdeling på telefnnummer Når du ringer, vil en taksatr bede m plysninger fr at bekræfte, at du har købt Tyverifrsikring, g du vil få en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. Denne kan returneres pr. fax eller pst. Fr at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dkumenter pr. fax. Hvad skal jeg gøre? 1. Fretage plitianmeldelse fr 72 timer efter Tyveriet fandt sted g give plitiet følgende plysninger: Oplysninger m det stjålne Prdukt, inklusive mærke, mdel g Servicemærkenummer sm findes bag på eller på undersiden af dit Dell Prdukt, på din Dell faktura g frrest på Bilaget. Detaljerede plysninger m Tyveriet 2. Underrette afdelingen fr tyverierstatning inden fr 10 arbejdsdage fra Tyveriet blev begået g give Tyveriafdelingen følgende dkumentatin: En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. Du kan finde anmeldelsesblanketten på En kpi af plitirapprten vedrørende Tyveri af Prduktet, inklusive plitiets sagsnummer. Bevis på indbrud eller tvungen adgang eller verfald. 3. Derudver kan du gså blive bedt m at aflevere: Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete sm del af et Overfald. Vi frbehlder s retten til at bede m riginal dkumentatin fr at vurdere eventuelle krav. Overslag eller kvittering fr reparatiner fr tingskade i frbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, sikkerhedskabler, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i frbindelse med Indbrud fra tredjemand. Vi frbehlder s retten til at bede m riginal dkumentatin fr at kunne vurdere eventuelle krav. Bekræftelse af, at det frsikringsselskab, hvr der er tegnet frsikring fr din blig, din virksmhed eller din bil, er underrettet m Indbruddet.

5 Generelle Bestemmelser Definitiner Hændelig skade: Enhver hændelig, pludselig g ufrudseelig skade på Prduktet fra ekstern kilde, der påvirker Prduktets drift. Agent: Dells Prdukter eller en part, der er bemyndiget af s til at udføre reparatin, udskiftning eller yde tjenester i henhld til denne Aftale. Overfald: Enhver fysisk trussel eller vldelig handling udøvet af Tredjemand fr at fratage dig Prduktet. Indbrud: Opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af låseenhed på en bygning eller et køretøj. Dækning: Frsikringsdækningen g de ydelser der ydes i henhld til denne Aftale, sm du har valgt, g sm er angivet i Bilaget, hvr: CmpleteCare Hændelig Skade dækker Hændelige Skader sm anført i det relevante afsnit af denne Aftale, CmpleteCare Tyveridækning dækker Tyveri sm anført i det relevante afsnit af denne Aftale, g hvilken dækning, der er betalt den relevante Præmie fr. Prdukt: Det prdukt/de prdukter, der er angivet i Bilaget g på Dells faktura til dig, g sm der er betalt den relevante Præmie fr. Præmie: Den pris, du betaler fr din Aftale. Bilag: Det bilag, der bekræfter din dækning i henhld til denne Aftale. Tyveri: Tab af Prduktet sm følge af Overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden persn end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller phav, dine ansatte, hvr du udgør en juridisk persn, eller enhver persn, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Prduktet. Vi/s/vres: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Autriseret g reguleret af Financial Services Authrity FRN i Strbritannien. Du/din: Den persn, virksmhed eller juridiske persn, der er angivet i Bilaget sm værende frsikringstageren. Begrænsninger i hæftelsen Hverken vi eller vres tilknyttede selskaber, partnere, funktinærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter ver fr dig, eller ngen efterfølgende ejer eller anden bruger af prduktet, fr hændelige skader eller følgeskader, inklusive, men ikke begrænset til, hæftelse eller skadeserstatning, frdi Prduktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller sftware, persnskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af prduktfejl eller ngen frm fr hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der pstår på grund af eller i frbindelse med Prduktets anvendelse eller ydelse, gså selv m du har infrmeret s m muligheden fr, at en sådan skade kunne pstå. Ved at indgå denne aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer g frstår, at vi ikke hæfter fr nget erstatningsbeløb, der verstiger det samlede beløb, sm du har betalt fr køb af det Prdukt, der er mfattet af denne Aftale. Vi hæfter ikke fr betaling af mermsætningsafgift (MOMS), hvis du er mmsregistreret. CmpleteCare Løbetid g Frnyelse: Hændelig Skade g Tyveri Dækningen træder i kraft på den dat, du mdtager Prduktet fra Dell, eller på den dat, du indgår Aftalen, afhængigt af hvilken af de t dater der falder sidst, g den udløber ved udgangen af den peride, der er angivet i Bilaget, eller ved udbetaling af dækning fr dit tredje krav i henhld frsikringsdækningen fr Hændelige Skader eller efter udskiftning af Prduktet i henhld til frsikringsdækningen fr Tyveri, afhængig af hvad der indtræffer først. Der er ingen frpligtelse fr ngen af denne Aftales parter til at frlænge eller frny denne Aftale. Krav m frtrlighed eller ejendmsret Du accepterer, at alle plysninger eller data, der videregives til vres Agent eller til s, via telefn, elektrnisk eller på anden vis, ikke er frtrlige eller din ejendm. Overdragelse af dækning Du kan verføre frsikringsdækning til efterfølgende ejere af Prduktet efter meddelelse til g gdkendelse af s. Frtrydelsesret

6 Denne Dækning er dateret den dat, du mdtager Prduktet fra Dell, eller den dat du indgår Aftalen, afhængig af hvilken der falder sidst. Du kan psige denne Aftale i indtil 14 dage efter mdtagelsen af denne Aftale, ved at underrette s skriftligt derm: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ Hvis du psiger denne Aftale inden fr 14 dage efter mdtagelsen af Aftalen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav g fået dette gdkendt i henhld til denne Aftale. Hvis dette er tilfældet, fretages der ingen refundering, g frsikringsdækningen phører autmatisk. Hvis du psiger denne Aftale senere end 14 dage fra mdtagelsen af Aftalen, fretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Aftale, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter fr Aftalen i verensstemmelse med vres Agents fakturabetingelser, fremsætter frkerte plysninger ver fr s eller vres Agent, eller på anden vis mislighlder dine frpligtelser i henhld til denne Aftale. Vi annullerer ikke denne Aftale af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Aftale, vil vi sende dig skriftlig meddelelse m annulleringen til den adresse, der er anført i vres ptegnelser. Meddelelsen vil indehlde grunden til annulleringen g daten fr annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusin af Præmien vil ske udelukkende efter vres skøn. Hele Aftalen Disse betingelser g vilkår udgør hele aftalen mellem dig g s med hensyn til dens genstand, g ingen af vres medarbejdere eller vres Agent kan mundtligt ændre denne Aftales vilkår g betingelser. Regres Vi frbehlder s retten til at søge genprettelse på dine vegne g til at fretage retsfrfølgning i dit navn til vres frdel fr erstatningskrav, g vi handler helt efter eget skøn i eventuelle retssager. I sådanne tilfælde skal du give s al den infrmatin g hjælp, sm vi måtte bede m. Manglende plysninger Hvis du har givet frkerte plysninger til s, eller hvis du ikke giver s plysninger, sm med rimelighed kan påvirke vres beslutning m at yde frsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, phører din dækning i henhld til denne aftale, g der udbetales ingen erstatning eller refundering. Yderligere retsmidler Denne Dækning giver dig særlige juridiske rettigheder. Du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Dækning er ikke en garanti. Det Prdukt, du har købt hs Dell, kan gså være mfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller prdukter, sm Dell frhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder g retsmidler i henhld til disse begrænsede garantier. Gældende lv Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er denne Aftale underlagt engelsk ret g de engelske dmstles ikke-eksklusive jurisdiktin. Databeskyttelse Du har md betaling af et gebyr ret til en kpi af de persnlige data, vi har registreret m dig. Kunder med særlige behv Vi kan ved anmdning derm tilbyde visse tjenester til hjælp fr kunder med særlige behv. Meddel s venligst, hvis du har brug fr sådanne tjenester, således at vi kan kmmunikere hensigtsmæssigt.

7 Kundeservice Hvis du har grund til at reklamere, bedes du først kntakte enten vres Afdeling fr Hændelige Skader (se afsnittet Sådan Anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade) eller vres Tyveriafdeling (se afsnittet sådan anmeldes Krav vedrørende Tyveri) Hvis prblemet ikke kan løses, kan du kntakte CmpleteCares Serviceafdeling, Lndn General Insurance Cmpany Limited, Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Hvis du ønsker at mdtage uafhængig rådgivning vedrørende din klage, kan du kntakte Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR, United Kingdm. Anvendelse af disse prcedurer påvirker ikke dine juridiske rettigheder. Udstedere Denne CmpleteCare Aftale ( Aftalen ) er udstedt at Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registreret adresse: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Kmpensatin I henhld til Financial Services Cmpensatin Scheme skal vi sikre, at en prcentdel af de beløb, der af et frsikringsselskab under knkurs skyldes de persner, der har indgået en Aftale, udbetales til disse persner, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. Dette kmpensatinssystem er underlagt begrænsninger, g ikke alle de persner, der har indgået en Aftale, er berettiget til kmpensatin. Yderligere infrmatin fås ved henvendelse derm.

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare

Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser. CompleteCare Forsikringspolice vedrørende computerudstyr vilkår og betingelser CompleteCare 1. Indledning De ydelser, du er berettiget til, afhænger af den Dækning du har valgt, og som er angivet i Bilaget til Policen.

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

InternationalE KLAGER HOS LLOYD S

InternationalE KLAGER HOS LLOYD S Klager, januar 2016 InternatinalE KLAGER HOS LLOYD S Behandling af internatinale klager hs Llyd s: Vejledning til managing agents g deres repræsentanter Dette vejledningsntat angiver den praktiske prces

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet)

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 1000-seriens knsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.googlebooksettlement.com/r/home

GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.googlebooksettlement.com/r/home GOOGLE BÓKASEMJAN http://www.gglebksettlement.cm/r/hme Síðan er á dnskum Her fáast allar upplýsingar Her skrásetir tú teg Her finnur tú tínar digitaliseraðu bøkur Hetta yvirlit er ein redigering av upplýsingunum

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de?

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de? RCI'S FORTROLIGHEDSPOLITIK Fr RCI Eurpe er privatliv en priritet, g vi vil gerne infrmere dig m, hvrdan vi indsamler, bruger g videregiver plysninger. Denne frtrlighedsplitik beskriver vres praksis i frbindelse

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang)

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Servicebeskrivelse KACE 1000- g 2000-seriens knsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel

Vejledning og procedure ved salg/opsigelse af andel Vejledning g prcedure ved salg/psigelse af andel En psigelse skal altid være skriftlig til den første i en måned. Opsigelsen skal indsendes til administratr (kun side 2+3 skal indsendes): CEJ Ejendmsadministratin

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 /ABT93 46 Praksis ved sagkyndige beslutninger Det Danske Selskab fr Byggeret 14. september 2016 Civilingeniør Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning Frdeling på typer (min

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Sagkyndig beslutning

Sagkyndig beslutning Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 46 Temamøde 14 juni 2016 - Selskab fr syn g skøn under IDA Civ.Ing. Jens Wichmand Jørgensen Sagkyndig beslutning AB92 / ABT93 (G-sager) 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET

RESUMÉ AF PROGRAMMET RESUMÉ AF PROGRAMMET Dette resumé skal læses sm en intrduktin til Basisprspektet ("Base Prspectus"). Enhver beslutning m at investere i Obligatinerne ("Ntes") bør baseres på en gennemgang af Basisprspektet

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

MRC reglement. Version 18-02-2016

MRC reglement. Version 18-02-2016 Versin 18-02-2016 MRC reglement Bilerne sm kan benyttes er mderne let mdificerede Mikrbiler fra 0 til 1250 kubik, sm ved brug af styring af vægt/effekt frhldene g det faktum at der strt set bliver benyttet

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tjenestebeskrivelse. Tjenesteoversigt. Omfang for Copilot Optimize-tjenester. Copilot Optimize CAA Omfang

Tjenestebeskrivelse. Tjenesteoversigt. Omfang for Copilot Optimize-tjenester. Copilot Optimize CAA Omfang Tjenestebeskrivelse Cpilt Optimize CAA-1000 Tjenesteversigt Denne Tjenesteversigt ( Tjenesteversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) g Dell-entiteten, der er identificeret på fakturaen

Læs mere

Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser

Dansk Management Råd Vejledende ramme kontrakter managementkonsulentydelser Dansk Management Råd Vejledende ramme kntrakter managementknsulentydelser Vejledende ramme kntrakter - managementknsulentydelser Hvedfrmålet med kntraktrammen er at belyse frskellige muligheder, når kntrakter

Læs mere

Europa Automatic Delivery Rewards-program (ADR)

Europa Automatic Delivery Rewards-program (ADR) Eurpa Autmatic Delivery Rewards-prgram () Frdele med er et autmatisk månedligt rdre-prgram fr distributører, frdelskunder g detailkunder. Det fremmer køb af prdukter fra Nu Skin, Pharmanex g Big Planet,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Klippekort til konsulentbistand

Klippekort til konsulentbistand Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 Klippekrt til knsulentbistand Side 1 af 7 Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 1. KLIPPEKORT... 3 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj

Principbeslutning omkring tolerancetærskel for ændringer af boliger i renoveringsprojektet Afdeling Fruehøj Principbeslutning mkring tlerancetærskel fr ændringer af bliger i renveringsprjektet Afdeling Fruehøj Princip fr, hvrnår bebere SKAL flytte blig (midlertidig genhusning) Bligen får færre antal rum, OG

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere