Hændelig skade og tyveri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hændelig skade og tyveri"

Transkript

1 CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig Skade g Tyveri). Det fremgår af Bilaget samt Dells faktura til dig, m du har købt 1. dækning ved Hændelig Skade eller 2. dækning ved Tyveri eller 3. dækning ved både Hændelig Skade g Tyveri Den ydelse, du er berettiget til, afhænger af den valgte dækning, sm det fremgår af Bilaget. Denne CmpleteCare Aftale ( Aftalen ) er udstedt af Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, g dette selskab har udpeget Dell Prducts med hvedkntr på adressen Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm sin Agent med henblik på at sælge dette frsikringsprdukt g administrere eventuelle krav vedrørende Hændelig Skade, der måtte pstå på grundlag af denne Aftale. Dette frsikringsprdukt reguleres af det britiske Finanstilsyn (Financial Services Authrity). Ved at acceptere CmpleteCare dækningen, der henvises til på din faktura, accepterer du at være bundet af g acceptere de vilkår g betingelser, der fremgår af dette dkument. Læs venligst hele denne Aftale. Disse frsikringsbetingelser supplerer vilkår g betingelser, der måtte indgå i enhver anden gældende, tilsidesættende g underskrevet aftale mellem dig g Dell (herunder uden begrænsning Dells standard købsaftale fr nøglekunder) eller, hvr sådan aftale ikke freligger, Dells almindelige faktureringsvilkår g salgsbetingelser. Nærværende aftale er indgået mellem dig g Lndn General Insurance Cmpany Limited, g Dell er faktureringsfuldmægtig. Alle rd, der er skrevet med strt begyndelsesbgstav, men sm ikke er defineret i nærværende aftale, skal have samme betydning sm den, der måtte være specificeret i vennævnte, underskrevne aftale eller Dells almindelige faktureringsvilkår g -betingelser. CmpleteCare Dækning ydes kun på Dell Prdukter, men du behøver ikke købe CmpleteCare Dækning fr at købe et prdukt fra Dell. Det fremgår af Dells faktura til dig, hvrvidt du har købt CmpleteCare Dækning, g fakturaen er din kvittering. Prduktet vil blive mærket med et serienummer ( Servicemærke ), der viser, at du har købt CmpleteCare Dækning. Dækningsdetaljer CmpleteCare Hændelig Skade - gælder kun, såfremt der er købt CmpleteCare Hændelig Skade g den tilhørende Præmie er betalt sm det fremgår af Bilaget. Hvad er dækket? Hvis dit prdukt får en Hændelig Skade i løbet af dækningsperiden vil vi reparere eller erstatte prduktet i henhld til disse vilkår g betingelser. Reparatin Hvis Prduktet skal repareres kan det repareres med nye eller brugte dele fra en hvilken sm helst prducent. Alle udskiftede dele vil have same funktin sm de riginale dele. Udskiftning

2 Hvis vres agent beslutter sig fr, at Prduktet skal udskiftes, vil erstatningsprduktet være tilsvarende eller bedre end det riginale Prdukt købt hs Dell. Om en tillsvarende erstattningspesifikatin ikke findes at få fat i, kan vi tilbyde kntant afregning p til inkøpspris af dit Prdukt, du prindeligt køpte hs Dell, i henhld til vres beslutning g helt efter vres rimelige skøn. Glbal Dækning Denne Aftale yder Dækning fr enhver Hændelig Skade ver hele verden, dg (i) (ii) Hvis prduktet skal repareres, vil reparatin kun finde sted i følgende lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis prduktet skal udskiftes, vil erstatningsprdukt kun blive leveret til et af følgende lande Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis du rejser uden fr disse lande g har brug fr at gøre krav på erstatning, kan du enten kntakte det land, hvr du har købt Prduktet, eller det land, hvri du rejser (frudsat, at det er et af de venfr anførte lande). Begrænsninger Der dækkes p til tre accepterede anmeldelser på Hændelige Skader i løbet af Aftalens løbetid. Krav dækker kun hardware. Hvad er ikke dækket? Denne Aftale dækker ikke: 1. Hændelige skader på perifere enheder, såsm dcking-statiner, eksternt mdem, spilleenheder, spilledisks, sekundære skærme, ekstern mus eller eksternt tastatur (til Ntebks eller mbile arbejdsstatiner, inklusive når disse er faktureret sm en del af en rdre på et system), kasser eller andet udstyr, der kan klassificeres sm tilbehør eller hjælpematerialer", inklusive, men ikke begrænset til, batterier, elektriske pærer, prjektrlamper, engangs/udskiftelige printer-/blækpatrner, printer- eller ftpapir, hukmmelseslagringsenheder, engangslagerenheder, cmputertasker, lyspenne, eksterne højtalere, andre dele/kmpnenter, der kræver regelmæssig vedligehldelse fra brugerens side, g andre cmputerkmpnenter, der ikke er interne dele af Prduktet. 2. Enhver skade på eller fejl ved sftware (inklusive, uden begrænsning, skader frårsaget af virus), der er frudinstalleret på, købt sammen med eller på anden vis indlæst i Prduktet, inklusive, uden begrænsning, Custm Factry Integratin-dele. Denne Aftale dækker ikke sftware, der sendes med de perifere enheder. 3. Enhver skade på eller fejl ved Prduktet, der udelukkende er ksmetisk eller på anden måde ikke påvirker Prduktets funktin, inklusive, men ikke begrænset til, ridser g buler, der ikke i væsentlig grad hæmmer afvendelsen af Prduktet. 4. Enhver skade, der pstår sm følge af nrmalt slid. 5. Ethvert prdukt, sm en anden end vres Agent eller en persn, vi eller vres Agent udpeger, har frsøgt at reparere. Enhver reparatin eller frsøg på reparatin på Prduktet udført af ngen anden end s, vres agent eller en persn vi udpeger, vil medføre brtfald af denne Aftale uden refundering af skyldig præmie. Vi refunderer ikke ngen reparatiner, sm du eller en anden persn fretager eller frsøger at fretage på Prduktet. 6. Prdukter, der er mistet. 7. Prdukter, der er stjålet (medmindre du gså har købt CmpleteCare Tyveridækning sm angivet i Bilaget). 8. Prdukter, der er beskadiget på grund af brand fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade, der måtte være pstået ved frsæt. Hvis vi eller vres Agent finder beviser på frsætlig beskadigelse, er vi ikke frpligtet til at reparere eller udskifte Prduktet. 10. Ethvert Prdukt, der beskadiges sm følge af terrr eller krig. 11. Enhver gendannelse eller verførsel af data, der er lagret i Prduktet. Du alene er ansvarlig fr al data, der lagres i Prduktet. Vi yder ingen genprettelse af data i henhld til denne Aftale. Hvis det er nødvendigt at udskifte harddisken, vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle versin af større prgrammer g perativsystem, sm du prindeligt købte hs Dell, imidlertid blive genindlæst uden udgifter fr dig. Sådan anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade Fr at anmelde et krav fr en Hændelig Skade skal du ringe til Afdelingen fr krav fr hændelige skader på telefnnummer

3 Hvad skal jeg gøre? Når du ringer, vil en tekniker bede m det Servicemærkenummer, der findes på dit Prdukt. Servicemærkenummeret findes bag på eller på undersiden af dit Dell Prdukt, på din faktura fra Dell eller frrest på Bilaget. Når teknikeren har bekræftet, at du har købet en CmpleteCare frsikring, vil han eller hun stille dig en række spørgsmål fr at vurdere mfanget af g årsagen til skaderne på Prduktet. Fr at være berettiget til at mdtage Dækning i henhld til nærværende Aftale skal du samarbejde med vres Agent fr at sikre, at Prduktet repareres krrekt. Efter vres Agents skøn vil han/hun enten sørge fr afsendelse af en reservedel, sm du kan mntere på prduktet, eller sørge fr anvisninger vedrørende prduktafsendelse eller afhentning. Frudsat du verhlder Agentens anvisninger, betaler vi alle udgifter, der måtte påløbe fr returnering af Prduktet til det reparatinssted, der anvises af Agenten. På det af vres Agent udpegede reparatinssted kan vi reparere Prduktet eller få vres Agent til at sende dig et erstatningsprdukt afhængig af en vurdering af skaderne på Prduktet. I visse tilfælde, hvr det kan fastslås pr. telefn, at der bliver behv fr et erstatningsprdukt, kan vres Agent efter eget skøn sende dig et erstatningsprdukt med det samme. Såfremt du ikke returnerer hele det beskadigede Prdukt til s, accepterer du at hæfte fr detailprisen fr erstatningsprduktet. Der ydes ikke supprt på almindelige, anerkendte ferie- g fridage, der er gældende i det land, hvr servicen skal udføres. Vi g vres Agent hæfter ikke fr eventuel manglende eller frsinket udførelse, der skyldes årsager, der ligger uden fr vres kntrl. Dækningsdetaljer CmpleteCare Tyveri - gælder kun, såfremt der er købt CmpleteCare Tyveridækning g den tilhørende Præmie er betalt sm det fremgår af Bilaget. Hvad dækkes? Udskiftning Hvis dit Prdukt bliver stjålet i løbet af dækningsperiden g i øvrigt i henhld til disse vilkår g betingelser, stiller vi et genanskaffelsesprdukt til rådighed med specifikatiner tilsvarende det Prdukt, du prindeligt købte (helt efter vres Agents rimelige skøn). Om en tillsvarende erstattningspesifikatin ikke findes at få fat i, kan vi tilbyde kntant afregning p til inkøpspris af dit Prdukt, du prindeligt køpte hs Dell, i henhld til vres beslutning g helt efter vres rimelige skøn. Glbal Dækning Denne Aftale yder dækning fr Tyveri ver hele verden. Vi vil dg kun udskifte Prduktet hvis du br i et af de anførte lande: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hlland, Irland, Italien, Luxemburg, Nrge, Plen, Prtugal, Schweiz, Slvakia, Spanien, Sverige, Strbritannien, Sydafrika, Tjekkiet, Tyskland g Østrig. Hvis du udsættes fr Tyveri i henhld til denne Aftale uden fr de venfr nævnte lande, stiller vi kun et genanskaffelsesprdukt til rådighed, når du befinder dig i et af venfr nævnte lande. Begrænsninger Der dækkes ét accepteret krav på Tyveri i løbetiden fr CmpleteCare Tyveridækning, sm kun dækker hardware. Hvad dækkes ikke Denne Aftale dækker ikke: 1. Udgifter til udskiftning af sftware. Dg vil den på det pågældende tidspunkt aktuelle versin af større prgrammer g perativsystem, sm du prindeligt købte hs Dell, imidlertid blive genindlæst eller leveret med et Prdukt, der udskiftes i henhld til denne Tyverifrsikring, uden udgifter fr dig. 2. Ethvert Tyveri, der ikke er Tyveri sm følge af Overfald eller Indbrud fra Tredjemand. 3. Ethvert tyveri af tilbehør g hjælpematerialer. 4. Tyveri, medmindre alle rimelige frbehld blev taget fr at undgå, at Prduktet blev stjålet.

4 5. Tyveri af Prduktet, når Prduktet er givet til Tredjemand, så denne kunne se efter eller bruge det. 6. Tyveri af Prduktet fra et køretøj, medmindre Prduktet var gemt væk i et låst bagagerum eller handskerum, g hvis der skete indbrud i køretøjet, g der er dkumentatin fr tvungen adgang, når frsikringskravet indgives. 7. Tyveri, hvr Prduktet er efterladt på din arbejdsplads eller andet arbejdssted, skle eller ffentligt sted, medmindre det er låst inde i et skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, sm kun du har adgang til, g hvr der blev begået indbrud i det låste skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, g der er dkumentatin fr tvungen adgang, når frsikringskravet indgives. 8. Enhver frm fr Tyveri, der ikke plitianmeldes inden fr 72 timer efter, at Tyveriet blev pdaget. 9. Genanskaffelse af Prduktet, hvis Prduktet er brtkmmet eller blevet væk, selv hvis dette måtte skyldes frce majeure (uundgåelig, ufrudseelig g ekstern begivenhed). 10. Tyveri, hvr Tyveriet pstd sm følge af (eller kan henføres til) grv uagtsmhed fra din side. Hvrdan indgives krav vedrørende Tyveri Ønsker du at indgive et frsikringskrav vedrørende Tyveri kan du benytte vres nlinetjeneste til anmeldelse af krav på Ved at indgive kravet nline sikrer du, at dit frsikringskrav bliver behandlet hurtigst muligt. Du skal plyse s m servicemærkenummeret/plicenummeret fr Prduktet sm angivet i Bilaget g udfylde g indsende anmeldelsesblanketten nline. Alle plysninger m, hvrdan du indsender et krav nline, findes på hjemmesiden. Du kan gså ringe til vres Tyveriafdeling på telefnnummer Når du ringer, vil en taksatr bede m plysninger fr at bekræfte, at du har købt Tyverifrsikring, g du vil få en anmeldelsesblanket tilsendt til udfyldelse. Denne kan returneres pr. fax eller pst. Fr at sikre at dit krav behandles hurtigst muligt, anbefaler vi, at du returnerer alle dkumenter pr. fax. Hvad skal jeg gøre? 1. Fretage plitianmeldelse fr 72 timer efter Tyveriet fandt sted g give plitiet følgende plysninger: Oplysninger m det stjålne Prdukt, inklusive mærke, mdel g Servicemærkenummer sm findes bag på eller på undersiden af dit Dell Prdukt, på din Dell faktura g frrest på Bilaget. Detaljerede plysninger m Tyveriet 2. Underrette afdelingen fr tyverierstatning inden fr 10 arbejdsdage fra Tyveriet blev begået g give Tyveriafdelingen følgende dkumentatin: En fuldt udfyldt skadesanmeldelsesblanket. Du kan finde anmeldelsesblanketten på En kpi af plitirapprten vedrørende Tyveri af Prduktet, inklusive plitiets sagsnummer. Bevis på indbrud eller tvungen adgang eller verfald. 3. Derudver kan du gså blive bedt m at aflevere: Lægeattest eller vidneerklæring, hvis Tyveriet skete sm del af et Overfald. Vi frbehlder s retten til at bede m riginal dkumentatin fr at vurdere eventuelle krav. Overslag eller kvittering fr reparatiner fr tingskade i frbindelse med Tyveriet, inklusive, men ikke begrænset til, skade på køretøj, sikkerhedskabler, aflåst skab, pengeskab eller lignende aflåst rum, i frbindelse med Indbrud fra tredjemand. Vi frbehlder s retten til at bede m riginal dkumentatin fr at kunne vurdere eventuelle krav. Bekræftelse af, at det frsikringsselskab, hvr der er tegnet frsikring fr din blig, din virksmhed eller din bil, er underrettet m Indbruddet.

5 Generelle Bestemmelser Definitiner Hændelig skade: Enhver hændelig, pludselig g ufrudseelig skade på Prduktet fra ekstern kilde, der påvirker Prduktets drift. Agent: Dells Prdukter eller en part, der er bemyndiget af s til at udføre reparatin, udskiftning eller yde tjenester i henhld til denne Aftale. Overfald: Enhver fysisk trussel eller vldelig handling udøvet af Tredjemand fr at fratage dig Prduktet. Indbrud: Opbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af låseenhed på en bygning eller et køretøj. Dækning: Frsikringsdækningen g de ydelser der ydes i henhld til denne Aftale, sm du har valgt, g sm er angivet i Bilaget, hvr: CmpleteCare Hændelig Skade dækker Hændelige Skader sm anført i det relevante afsnit af denne Aftale, CmpleteCare Tyveridækning dækker Tyveri sm anført i det relevante afsnit af denne Aftale, g hvilken dækning, der er betalt den relevante Præmie fr. Prdukt: Det prdukt/de prdukter, der er angivet i Bilaget g på Dells faktura til dig, g sm der er betalt den relevante Præmie fr. Præmie: Den pris, du betaler fr din Aftale. Bilag: Det bilag, der bekræfter din dækning i henhld til denne Aftale. Tyveri: Tab af Prduktet sm følge af Overfald eller Indbrud begået af Tredjemand. Tredjemand: Enhver anden persn end dig selv, din ægtefælle eller partner, børn eller phav, dine ansatte, hvr du udgør en juridisk persn, eller enhver persn, der ikke er bemyndiget af dig til at bruge Prduktet. Vi/s/vres: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Autriseret g reguleret af Financial Services Authrity FRN i Strbritannien. Du/din: Den persn, virksmhed eller juridiske persn, der er angivet i Bilaget sm værende frsikringstageren. Begrænsninger i hæftelsen Hverken vi eller vres tilknyttede selskaber, partnere, funktinærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller agenter hæfter ver fr dig, eller ngen efterfølgende ejer eller anden bruger af prduktet, fr hændelige skader eller følgeskader, inklusive, men ikke begrænset til, hæftelse eller skadeserstatning, frdi Prduktet ikke er til rådighed til anvendelse eller på grund af tab eller ødelæggelse af data eller sftware, persnskade, dødsfald, andet indirekte tab på grund af prduktfejl eller ngen frm fr hændelig, indirekte, særlig skade eller følgeskader, der pstår på grund af eller i frbindelse med Prduktets anvendelse eller ydelse, gså selv m du har infrmeret s m muligheden fr, at en sådan skade kunne pstå. Ved at indgå denne aftale har du udtrykkeligt fraskrevet dig alle krav, der beskrives i denne bestemmelse. Du accepterer g frstår, at vi ikke hæfter fr nget erstatningsbeløb, der verstiger det samlede beløb, sm du har betalt fr køb af det Prdukt, der er mfattet af denne Aftale. Vi hæfter ikke fr betaling af mermsætningsafgift (MOMS), hvis du er mmsregistreret. CmpleteCare Løbetid g Frnyelse: Hændelig Skade g Tyveri Dækningen træder i kraft på den dat, du mdtager Prduktet fra Dell, eller på den dat, du indgår Aftalen, afhængigt af hvilken af de t dater der falder sidst, g den udløber ved udgangen af den peride, der er angivet i Bilaget, eller ved udbetaling af dækning fr dit tredje krav i henhld frsikringsdækningen fr Hændelige Skader eller efter udskiftning af Prduktet i henhld til frsikringsdækningen fr Tyveri, afhængig af hvad der indtræffer først. Der er ingen frpligtelse fr ngen af denne Aftales parter til at frlænge eller frny denne Aftale. Krav m frtrlighed eller ejendmsret Du accepterer, at alle plysninger eller data, der videregives til vres Agent eller til s, via telefn, elektrnisk eller på anden vis, ikke er frtrlige eller din ejendm. Overdragelse af dækning Du kan verføre frsikringsdækning til efterfølgende ejere af Prduktet efter meddelelse til g gdkendelse af s. Frtrydelsesret

6 Denne Dækning er dateret den dat, du mdtager Prduktet fra Dell, eller den dat du indgår Aftalen, afhængig af hvilken der falder sidst. Du kan psige denne Aftale i indtil 14 dage efter mdtagelsen af denne Aftale, ved at underrette s skriftligt derm: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ Hvis du psiger denne Aftale inden fr 14 dage efter mdtagelsen af Aftalen, tilbagebetaler vi hele beløbet, medmindre du har indgivet et krav g fået dette gdkendt i henhld til denne Aftale. Hvis dette er tilfældet, fretages der ingen refundering, g frsikringsdækningen phører autmatisk. Hvis du psiger denne Aftale senere end 14 dage fra mdtagelsen af Aftalen, fretages der ingen refundering. Vi er berettiget til at annullere denne Aftale, hvis du ikke betaler Præmien plus eventuelle skatter fr Aftalen i verensstemmelse med vres Agents fakturabetingelser, fremsætter frkerte plysninger ver fr s eller vres Agent, eller på anden vis mislighlder dine frpligtelser i henhld til denne Aftale. Vi annullerer ikke denne Aftale af andre årsager. Hvis vi annullerer denne Aftale, vil vi sende dig skriftlig meddelelse m annulleringen til den adresse, der er anført i vres ptegnelser. Meddelelsen vil indehlde grunden til annulleringen g daten fr annulleringens ikrafttræden. En eventuel refusin af Præmien vil ske udelukkende efter vres skøn. Hele Aftalen Disse betingelser g vilkår udgør hele aftalen mellem dig g s med hensyn til dens genstand, g ingen af vres medarbejdere eller vres Agent kan mundtligt ændre denne Aftales vilkår g betingelser. Regres Vi frbehlder s retten til at søge genprettelse på dine vegne g til at fretage retsfrfølgning i dit navn til vres frdel fr erstatningskrav, g vi handler helt efter eget skøn i eventuelle retssager. I sådanne tilfælde skal du give s al den infrmatin g hjælp, sm vi måtte bede m. Manglende plysninger Hvis du har givet frkerte plysninger til s, eller hvis du ikke giver s plysninger, sm med rimelighed kan påvirke vres beslutning m at yde frsikringsdækning eller påvirke vurderingen af dit krav, phører din dækning i henhld til denne aftale, g der udbetales ingen erstatning eller refundering. Yderligere retsmidler Denne Dækning giver dig særlige juridiske rettigheder. Du kan have yderligere juridiske rettigheder. Denne Dækning er ikke en garanti. Det Prdukt, du har købt hs Dell, kan gså være mfattet af en begrænset garanti fra Dell eller tredjemand, der fremstiller prdukter, sm Dell frhandler. Se venligst Dells begrænsede garantierklæringer vedrørende dine rettigheder g retsmidler i henhld til disse begrænsede garantier. Gældende lv Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er denne Aftale underlagt engelsk ret g de engelske dmstles ikke-eksklusive jurisdiktin. Databeskyttelse Du har md betaling af et gebyr ret til en kpi af de persnlige data, vi har registreret m dig. Kunder med særlige behv Vi kan ved anmdning derm tilbyde visse tjenester til hjælp fr kunder med særlige behv. Meddel s venligst, hvis du har brug fr sådanne tjenester, således at vi kan kmmunikere hensigtsmæssigt.

7 Kundeservice Hvis du har grund til at reklamere, bedes du først kntakte enten vres Afdeling fr Hændelige Skader (se afsnittet Sådan Anmeldes Krav vedrørende Hændelig Skade) eller vres Tyveriafdeling (se afsnittet sådan anmeldes Krav vedrørende Tyveri) Hvis prblemet ikke kan løses, kan du kntakte CmpleteCares Serviceafdeling, Lndn General Insurance Cmpany Limited, Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Hvis du ønsker at mdtage uafhængig rådgivning vedrørende din klage, kan du kntakte Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR, United Kingdm. Anvendelse af disse prcedurer påvirker ikke dine juridiske rettigheder. Udstedere Denne CmpleteCare Aftale ( Aftalen ) er udstedt at Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registreret adresse: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Kmpensatin I henhld til Financial Services Cmpensatin Scheme skal vi sikre, at en prcentdel af de beløb, der af et frsikringsselskab under knkurs skyldes de persner, der har indgået en Aftale, udbetales til disse persner, hvis selskabet selv ikke kan betale sin gæld til fulde. Dette kmpensatinssystem er underlagt begrænsninger, g ikke alle de persner, der har indgået en Aftale, er berettiget til kmpensatin. Yderligere infrmatin fås ved henvendelse derm.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger

Afbestillingsforsikring. Vigtige kontaktoplysninger Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk Alle krav, +45 70 220 470 Indhold Dækningsoversigt 2 Vigtige

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere