Box 12:2:20 Copenhagen, Denmark (H R)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Box 12:2:20 Copenhagen, Denmark (H R)"

Transkript

1 New York Academy of Medicine Collection of International Medical Theses Box 12:2:20 Copenhagen, Denmark (H R) The following titles are part of the New York Academy of Medicine Collection of International Medical Theses, housed at the University of North Carolina at Chapel Hill s Health Sciences Library. The collection consists of tens of thousands of post-1801 theses in multiple languages from leading medical schools throughout the world. Europe is well represented, with many theses originating from universities in Germany, France, the Netherlands, Spain, Sweden, and Switzerland. Countries with lesser quantities in the collection include Argentina, Brazil, Chile, Algeria, Indonesia, and others. For a complete listing of titles or to request items, please refer to the finding aid:

2 EXPERIMENTELLE UNDERS0GELSER OVER DEN PERNICI0SE AN./EMI'S PATHOGENESE -- 1EXPERIMENTELLE PROTEO-HlEMOTOXISKE ANlEMIER) AAGE NYFELDT JACOB LUND - MEDICINSK BOGHANDEL K0BEN HA VN 1927

3 OG EXPERIMENTEL RACHITIS IENLIGNENDE UNDERS0GELSER FOSFOR- OG CALCIUMSTOFSKIFTET VED lellig THERAPEUTISK PAA VIRKNJNG. POUL SCHULTZER CIBRARY OP THB ~ED\C L snctet", cnu:'t Ut r\ K 0 BE H:AvYOfORO AVf. Rf10IU Y. EVIN & MUNKSGAARDS FORLAG MCMXXVII

4 GELSER OVER NOGLE S ELEKTROLYTER (CA, K, NA, H) OG VEGETATIVE. RVES YSTEM LIG HOS PATIENTER MED 0-DEPRESSIV PSYKOSE HELGI TOMASSON MUNKSGAARDS FORLAG K0BENHA VN MCMXXVII

5 Fra, Universitetets KNUD WINTHER ENCEPHALITIS EPIDEMICA ED OPTIKUSFORANDRINGER DIFFERENTIALDIAGNOSEN OVERFOR TUMOR CEREBRI»PSEUDOTUMOR CEREBRI«M. M. B PARY o r- T1..,.1i«LI.'\, r-- 11~,,. LEVIN & MUNKSGAARDS FORLAG K~BENHAVN MCMXXVII

6 , I - Fra 'Oniversitetet.. I UNDERS0GELSER OVER ERUMKALKEN OG SERUMFOSFORET I BARNETS F0RSTE LEVEAAR FRANS FABER OF THB K0BENHAVN 1928

7 OM LOBULIN OG ALBUMIN I SERUM OG URIN SPECIELT MED HENBLIK PAA DERES UD SALT NIN G SFO RH 0 LD (MIT DEUTSCHEM R SUM ) EN FYSIOLOGISK:KEMISK STUDIE TORBEN GEILL LIBRARY OF THE!\~ ni I(' A' \fll' I [T" "fp! ~!TV f1 ~ ~! ~i r l~iluhji1l U~ulL r, Luu~~ i ~ Uf h ~HJ It 12 l!fohwc AVF., RfW'1Kl Y~. N y ARNOLD BUSCK :: KJ0BENHAVN 1928

8 ira, Uni versiteteta I OM CHLOROSENS DEN.IEGTE BLEGSOTS OPTRJEDEN I EUROPA GENN EM TIDERNE EN MEDICO-HISTORISK UNDERS0GELSE AXEL HANSE UNC Cha~ ~I Hrll 1rnL01NG Hea!th Sciences... ibr ry J.,, I B F' A~ Y OF THE: r~[oit11l SOClfTr, CuUNTY Of KliiG~ tetets Annex, Auditorium A.

9 STUDIER ER BLODVOLUMEN MED Sl RLIGT HENBLIK PAA VESTOFMETODERNE OG DERES KLINISKE ANVENDELIGHED C. C. FLEISCHER~HANSEN ARNOLD BUSCK :: KJ0BENHA VN MCMXXVIII

10 V. HENDRIKSEN OPHILIE OG EPILEPSIE T BIDRAG TIL DET EPILEPTISKE ANFALDS PATHOGENESE MARIEBO KOLONIEN FILADELFIA - I + < t ' ),- --, h t:.! ' f h ' ~ I..! i'"t I. ILUlvHl ~tjclt f, LUJfiTY Ut K i ~G~ 1J 11 IEDFO RD AVE., BROOKL Y~. N. Y, LEVIN & MUNKSGAARDS FORLAG K0BE NHAVN MCMXXVIII

11 OVER HJEMA GG L UTININER OS M0DRE OG NYF0DTE GRUPPEEGENSKABERNES UDVIKLING I 1. LEVEAAR BLODGRUPPENS ARVELIGHED DENS RETSMEDICINSKh ANVENDELIGHED I PATERNITETSSP0RGSMAAL POUL MORVILLE. SCHULTZ FORLAG K0BENHAVN MCMXXVIII

12 Pra Univeridtetet UN DERS0GELSER OVER DI FT ER ID IS POSITION OG DIFTERIIMMUNITET MED S.tE LIGT HENBLIK PAA BLODGRUPPER, SCHICKREAKTION OG ARVELIGHEDSFORHOLD (WITH AN ENGLISH SUMMARY) EYVIND ROSLING I Al~Y C,F THt:! MfDiCAL SD"IETY CDuHljrTy nr Vj~' nt f l I "" f \ ai \I llu lledforo AVE., BROOKLY~. N. y ARNOLD BUSCK :: KJ0BENHAVN MCMXXVIII

13 / UNOERSOGELSER OVER NOGLE STOFFERS HJIMMENDE VIRKNING PAA BAKTERIEVJEKSTEN P. H. ANDRESEN LfBRARY OF THE J EDICAL SOCIETY, COUiJTY OF J<fr!GS 1 " f ') cr:nfn : I > J i. ui.d ~VE., BnooguN N y I I I LEVIN & MUNKS6AARDS FORLA6

14 OGLE STOFFERS ANG FRA MODER IL FOSTER DEL SVANGERSKABET LI BRARY OF THE EDI AL SOCICTY, COUNTY OF KING,, B. FO D E., BROOrLYN, N. Y. K0BENHAVN MCMXXIX

15 -LARYNGOLOGICA SUPPLEMENT UM x. ---._3 EXPERIMENTAL EXAMINATIONS SUFFERING FROM ~TIENTS MB. MENIERI A STUDY OF THE PROBLEM OF NECONDUCTION BY DIDA DEDERDING VOL. I LI BRARY OF THE CAL OCIETY, CO:.!~JTY OF K\1 13 EEDFORO AVE., B~OOKLY~, N. Y. HELSINGFORS 1929 MERCATORS TRYCKERI AKTIEBOLAG

16 Q,t 0-LARYNGOLOGICA I SUPPLEMENT UM XI. EXPERIMENTAL EXAMINATIONS NTS SUFFERING FROM.. B. MENIERI STUDY OF THE PROBLEM OF CONDUCTION BY VOL. II I TY, c :.J:JT {OF K'NGS..., E~ OKL rn, N. Y. ATORS TRYCKERI AKTIEBOLA G

17 ,,,,, EXPERIMENTELLE OG ANATOMISKE Q UND ERS0GELSER OVER AS KARoa STRUKTUR (WITH AN ENGLISH RESUME) HOLGER EHLERS ILl!llSl ASSISTENT VED RIGSHOSPITALETS 0JEND. L'BRARY OF THE ~ L ~ {"ti i v en!"ft\i/ f\c Kf l\i rt UV\JIL.1 I, V.. d'j \Ji il'f 13 l 3 BEDFOR.O 1 /l, BROOKLYN, N. Y. ORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK KJ.0BE NHAVN MCMXXIX

18 MENTELLE BIDRAG 0RGSMAALET OM YPOPHYSENS IVSVIGTIGHED SVEND FELDING RESERVEUEGE VED FREDERIKSBERG HOSPITAL (AVEC UN RESUME EN FRAN~IS) LIBRARY OF THE AL uociety, C 0 ~NTY OF l<ings 1313 BEDFORD NJE., BROOKLYN, N. Y. IN & MUNKSGAARDS FORLAG K0BENHAVN 1929

19 LINISKE UNDERS0GELSE OVER / UDENS TEMPERA TUR SPECIELT VED D# OG KNOGLETUBERKULOSE - JENS FOGED 'Lt DIG L c I rry c I RARY OF THE 0 ) ~ LY JSI: ~, th.u '' &1 ~ "T / rv- '( t ~ f r i l 191 VIN&. MUNKSGAARDS FORLAG ENHAVN

20 [ ra Uni voi~siiet" BI DRAG TIL / DET EKSPERIMENTELLE GRUNDLAG FOR ~TREPTOCOCLIDELSERNES LOKALE KEMOTHERAPI OG DE H MOL YTISKE STREPTOCOCCERS KEMOTHERAPEUTISKE BIOLOGI 0. RAMLAU-HANSEN fl LIBRARY OF THB r~edical SOCIETYs COUNTY OF Kf NGS

21 ra Universitetet. OGLE UNDERS0GELSER OVER VlEKSTEN THEL IN VITRO z OTTO KAPEL LIBRARY OF THE MEDICAL SOCIETY, COUNTY OF KL!G3 I 313 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y. HA ASE & S0NS FORLAG - MCMXXIX L0VSTR.ilEDE - K0BENHAVN

22 I UNTERSUCHUNGEN U UBER S DUNKELSEHEN MIT TSCHERNIN G's PHOTOMETRISCHEN GLASERN VON HANS ULRIK J;JpLLER I. ASSISTENT AN DER AUGENABTEILUNG DES REICHSHOSPITALS LfB RARY OF THE ICAL SOCIETY, CO~J~JTY OF KINGS 1313 B~bOJIRrffl}\& KLYN, N. Y. ARNOLD BUSCK :: KJ0BENHA VN 1929

23 J NALVJEDSKENS K ERINDHOLD BELYST VED ISKE OG EXPERIMENTELLE UNDERS0GELSER CARL JULIUS MUNCH-PETERSEN LllrRARY OF THE,AL SOCIETY, COIJNTY Of KING~ trr,g;tln VE. B IN & MUNKSGAARDS FORLAG K0BENHAVN MCMXXIX

24 Fra ttniversitetet. U. R J.,.,.~ *I THE THOMSEN HEMAGGLUTINATION PHENOMENON I PRODUCTION OF A SPECIFIC RECEPTOR QUALITY IN RED CORPUSCLES BY BACTERIAL ACTIVITY BY V. FRIEDENREICH /' LIBRARY OF THE MEDICAL SOCIETY, co11;rry OF KING~

25 I I ra nl vers1 e a TUBERCELBACILPAAVISNING HENBLIK PAA DENNES ANVEN E I DEN KLINISKE DIAGNOSTIK Af ERIK HUSTED ~EDIC L. AI po y' 'Ll RAR OF E en ;, I r., LEVIN & MUNKSGAARDS FORLAG 1930

26 t,.. = r; :. ; ~ ;.: NDERS0GELSER i ', :, 1>,"';,, I I..- ".. - OVER ~ HA:MAGGLUTININER ENNESKESERUM ' (MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG) KARSTEN KETTEL I RARY OF ICAl S GIETY, C'"' ''!TY CF 1':1~ : 3 I 3 BEDFORD AVE., C~DDKL,:, '. 'f. K0BENHAVN LEVIN & MUNKSGAARDS FORLAG MCMXXX

27 IOLOGISKE UNDERS0GELSER OVER EN KIRURGISKE RCULOSE I BARNE ALDEREN..\F H. KRISTJANSSON HESERVEL GE K0BENHAYN C. A. R E I T Z E L S F 0 R L A G 1930

28 HISTOFYSIOLOGISKE UNDERS0GELSER OVER NYREFUNKTIONEN MED S.R.RLIG HENBLIK PAA THEOPHYLLINDIURESEN HARALD OKKELS LEVIN &. MUNKSGAARD K0BENHAVN MCMXXIX

29 - -li;lll" " E.,.~ <C,- -_.. \ t \.. 1~S. 1 3" BIDRAG TIL l ' I~' \1.11.~ DEN L INISKE DIAGNOSE LEVERPARENCHYM== BESKADIGELSE (MIT DEUTSCHER ZUSAMMENFASSUNG) EDMUND POLACK Kobenhavn C. A. REITZELS FORLAG 1930

30 1 7 ;:, "n 'versitetet. ' THE ST AND ARD METABOLISM OF BOYS (7 TO 18 YEARS INCL.) BY EINAR BIERRING f ~ UfiRARY OF THE MF:D 1 :,'l.l SO<&IETY OF TH E (.. 'i\i TY 0 F ~~I NG S ~AW AND AC:r.. ~ "Y OF ME1>1CINE f&f 3fl00KLVN!:Y1a :.(.,;"'(;fl2' AVENUE i \ ~ ~) f,. y i-4 I N. y. LEVIN & MUNKSGAARD COPENHAGEN MCMXXXI

31 a Univel~si J etet., I Pl\THOPHYSIOLOGY OF UNGER Pl\INS TROGRf\PHIC l\nd TITRIMETRIC INVESTIGf\ TIONS r BY OLINE lfthristensen fb RARY OF HE u : J[TV r I:~,-:-, nc Kr! G 13 r vrn ~fl I. ' I " I < - ' v",.._. ~..,~ \, COPENHAGEN 1931 NYT NORDISK FORLAG :: ARNOLD BUSCK.

32 - -.. SVEND CLEMMESEN PER ATIONS TOKLAYEN S BRUG OG KONSTRUKTION BELYST VED F0RS0G K0BENHAVN & MUNKSGAARDS FORLAG McMxxxz

33 \1.'.: ~ - T.1: iar 1 ::!\ FE:J. 1r:i: OVEH MNARKOSEN llg OG NOGLE ANDRE NARKOSER \ F GGO ESK ELUND.. SK FORLAG. ARNOLD BUSCK K0BENHAVN 1931

34 MENTELLE VDIER ) OVER MUNISERING MED RIEFIL TRA TER '1 RDlSK FORLAG ~ARNOLD BUSCK KJ0BENHAVN 193!

35 Om edf0dte Klumpfod 16 dens Beliandling A. MONBERG,.,,.. ' nr- TL j'... MAY A I\: 0 J1 CA C f.:!'l' Y 0 F fti ~ 4l I 9: I N ar 8~00KLYN E Di"~ P It V E: N U E 6!'!00t\LYr\I, N. Y. 1 KOMMISSION HOS:.E. C. GADS FORLAG K 0BENHAVN 1931