FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer"

Transkript

1 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Udviklet af Eugene R. Schnell og Allen L. Hammer Europæisk Udgave Rapport til A SAMPLE 23 november 2015 OPP Ltd +44 (0) FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Copyright 2009 tilhører CPP, Inc. Reserverer alle rettigheder. Distribueret på licens fra udgiveren, CPP, Inc., USA. FIRO-B, FIRO-B logoet, Fundamental Interpersonal Relations Orientation- Behaviour og CPP logoet er varemærker eller registrerede varmærker tilhørende CPP, Inc. i USA og andre lande. OPP Ltd har licens til at bruge varemærkerne i Europa. OPP og OPP logoet er registerede varemærker tilhørende OPP Ltd.

2 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 2 INTRODUKTION Formålet med denne rapport er at vise dig, hvordan dine resultater fra FIRO-B evalueringen kan hjælpe dig med at forstå din egen adfærd og den adfærd, som andre i din organisation udviser. Informationerne i FIRO-B værktøjet kan hjælpe dig med at maksimere effekten af dine handlinger, finde frem til muligheder for forbedring af din jobtilfredshed og produktivitet samt udforske alternative måder at nå dine mål på. Rapporten forklarer dine resultater og giver dernæst forslag til, hvordan dine resultater kan gavne dig inden for: Karriereudvikling Jobtilfredshed Effektivitet ved gruppearbejde Ledelse Når du læser denne rapport, bør du huske på, at ethvert værktøj har sine begrænsninger. FIRO-B værktøjet er ikke en komplet personlighedstest: det fokuserer på din orientering i interpersonelle forhold. Resultaterne bør ikke anvendes til at bedømme, hvorvidt en given adfærd eller given person er god eller dårlig. FIRO-B evalueringen er en måling af interpersonelle behov, ikke en test af evner, karriereinteresser eller succes. Endeligt bør du undgå at træffe betydningsfulde beslutninger baseret på resultaterne af blot et værktøj. FIRO-B værktøjet måler dine interpersonelle behov inden for tre områder. INDDRAGELSE [I] Behovet for Inddragelse er forbundet med det at skabe nye forhold og det at omgås andre; det afgør, i hvor høj grad en person søger kontakt og betydning. Nøgleord inkluderer: at høre til accept involvering anerkendelse deltagelse KONTROL [K] Behovet for Kontrol er forbundet med beslutningstagen, indflydelse og overtalelse mellem folk; det afgør i hvor høj grad en person søger magt eller dominans. Nøgleord inkluderer: magt ansvarlighed autoritet konsistens indflydelse NÆRHED [N] Behovet for Nærhed er forbundet med følelsesmæssige bånd og personlige forbindelser mellem folk; det afgør i hvor høj grad en person søger samhørighed. Nøgleord inkluderer: personlige bånd støtte konsensus åbenhed tillid For hver af de tre interpersonelle behov Inddragelse, Kontrol og Nærhed giver FIRO-B værktøjet dig også et mål for, hvor meget du udtrykker og ønsker hvert behov. UDTRYKT [u] I hvilken grad du initierer adfærden. ØNSKET [ø] I hvilken grad du ønsker eller er villig til at acceptere adfærden fra andre.

3 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 3 DINE FIRO-B RESULTATER INDDRAGELSE KONTROL NÆRHED UDTRYKT Udtrykt Inddragelse [ui] Udtrykt Kontrol [uk] Udtrykt Nærhed [un] TOTALT UDTRYKT ADFÆRD ØNSKET Ønsket Inddragelse [øi] Ønsket Kontrol [øk] Ønsket Nærhed [øn] TOTALT ØNSKET ADFÆRD TOTALT BEHOV FOR INDDRAGELSE TOTALT BEHOV FOR KONTROL TOTALT BEHOV FOR NÆRHED TOTALE INTERPERSONELLE BEHOV Faktorer som kan påvirke resultaterne De følgende sektioner indeholder en fortolkning af dine FIRO-B resultater og viser dig, hvordan du kan anvende disse til at hjælpe dig med at forstå din adfærd i en organisation. Men når du overvejer betydningen af dine resultater, bør du holde for øje, at en række udefrakommende faktorer kan have påvirket dine svar til FIRO-B spørgsmålene. Prøv at afgøre, om noget af det følgende kan have påvirket dine resultater: Begivenheder i dit liv, der har ført til tilbagetrækning fra andre (dette vil ændre samtlige af dine resultater, men særligt dit behov for Ønsket Inddragelse) Kulturforskelle, som påvirker hvordan behov udtrykkes Misforståelse af ord Et bevidst forsøg på at undgå ekstreme svar (hvilket som regel fører til, at flertallet af resultaterne ligger i midterområdet) Pres fra dine omgivelser til at udvise en given adfærd

4 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 4 FORTOLKNING AF DINE FIRO-B RESULTATER Dine individuelle behov Hver af de seks individuelle behov kan defineres ud fra beskrivelser af karakteristisk adfærd, som er vist i skemaet nedenfor. Dine resultater for de seks individuelle behov er en vurdering af, hvor meget hver interpersonel dimension er karakteristisk for dig. Karakteristisk adfærd Udtrykt Inddragelse [ui] Jeg gør en indsats for at inddrage andre i mine aktiviteter. Jeg forsøger at passe ind, at deltage i sociale grupper og at være sammen med andre så meget som muligt. Ønsket Inddragelse [øi] Jeg vil gerne have, at andre inddrager mig i deres aktiviteter, og at de byder mig velkommen. Jeg kan godt lide, at andre lægger mærke til mig. Udtrykt Kontrol [uk] Jeg forsøger at få indflydelse på tingene. Jeg nyder at organisere ting og at lede andre. Ønsket Kontrol [øk] Jeg er bedst tilpas, når jeg arbejder inden for veldefinerede rammer. Jeg forsøger klart at forstå, hvad der forventes, og beder om instruktioner. Udtrykt Nærhed [un] Jeg gør en indsats for at komme tæt på folk. Jeg er tilpas med at udtrykke personlige følelser, og jeg forsøger at støtte andre. Ønsket Nærhed [øn] Jeg vil gerne have, at andre er personligt opmærksomme over for mig. Jeg nyder, når folk deler deres følelser med mig, og når de bakker op om min indsats. Dine resultater LAV MIDDEL HØJ LAV MIDDEL HØJ LAV MIDDEL HØJ LAV MIDDEL HØJ LAV MIDDEL HØJ LAV MIDDEL HØJ Hvad dine resultater indikerer Dit resultat på 6 antyder, at du til tider vil være enig med disse udtalelser, men du foretrækker nok at afgøre hvornår og med hvem, du har meget kontakt, på din arbejdsplads. Dit resultat på 2 antyder, at du som regel vil være uenig med disse udtalelser, og at du foretrækker at holde lav profil. Dit resultat på 6 antyder, at du til tider vil være enig med disse udtalelser; du er tilpas med at skabe struktur og ledelse for andre i situationer, hvor dette er hensigtsmæssigt og forventet. Dit resultat på 8 antyder, at du som regel vil være enig med disse udtalelser, og at du har det bedst med at respektere andres autoritet og bevare den struktur, der er opstillet til dig. Dit resultat på 2 antyder, at du som regel vil være uenig med disse udtalelser, og at du er forsigtig med at udvise støtte og nærhed over for andre. Dit resultat på 2 antyder, at du som regel vil være uenig med disse udtalelser, og at du måske holder afstand i situationer, hvor folk ønsker at komme tæt på og være støttende.

5 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 5 26 Dine Totale Interpersonelle Behov Indikatoren for dine Totale Interpersonelle Behov er den samlede sum af alle seks individuelle behov (ui+ øi + uk + øk + un + øn). Dette resultat repræsenterer dine overordnede styrker i dine interpersonelle behov; det viser, hvor meget du tror på, at andre mennesker og menneskelig interaktion kan hjælpe dig til at nå dine mål og opnå personlig tilfredsstillelse. Dit resultat for dine totale interpersonelle behov er 26, hvilket er i det lave midterområde. Dette antyder at: Dit engagement i andre er nogen gange en pålidelig kilde til at tilfredsstille dine behov, men det afhænger af personerne og situationen Du arbejder bedst, når du er alene, eller med andre, når det er målfokuseret Du nyder sandsynligvis arbejde, der involverer koncentration om data eller idéer og enkelte diskussioner med eller præsentation for andre Du betragter sandsynligvis dig selv som værende mere indadvendt end udadvendt

6 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page Totalt Udtrykt og Totalt Ønsket Adfærd Dine resultater for Totalt Udtrykt Adfærd (ui + uk + un) indikerer, hvor ofte du tager initiativ til at opsøge andre for at tilfredsstille de tre basale interpersonelle behov. Overordnet set viser de, hvor tilpas du er med at være proaktiv. Dit resultat på 14 i total udtrykt er i midterområdet, hvilket antyder, at det varierer, hvor ofte du indleder en social handling eller arbejder proaktivt med andre; det synes at afhænge af, hvem den anden er, og i hvilken sammenhæng arbejdet finder sted. Dit resultat for Totalt Ønsket Adfærd (øi + øk + øn) antyder, hvor meget du forventer af andre for at få, hvad du har brug for. Overordnet set viser det, hvor tilpas du er med at reagere og svare. Dit resultat af 12 i total ønsket er i midterområdet, hvilket antyder, at det varierer i hvor høj grad, du er tilpas med at reagere og støtte dig til andre; det synes at afhænge af, hvem den anden er, og i hvilken sammenhæng arbejdet finder sted. Dine resultater for Totalt Udtrykt og Totalt Ønsket Adfærd fortolkes bedst i forhold til hinanden, eftersom de forklarer et generelt mønster for, hvordan du tilfredsstiller dine interpersonelle behov. Din score for Totalt Udtrykt Adfærd er større end din score for Totalt Ønsket Adfærd. Dine Udtrykte adfærd kan give indtrykket af, at du ønsker mere fra andre, end du gør; du er måske mere selektiv, end du virker til at være. Du undrer dig måske nogen gange over, hvorfor andre udviser mere inddragelse, kontrol eller nærhed overfor dig, end du ville foretrække.

7 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page Dine Totale Behov Dine resultater for dine Totale Behov afspejler graden af hvert behov eller hvor meget, du forsøger at tilfredsstille hvert behov i interpersonelle situationer. Det behov med den højeste score er det, du har det allerbedst med at søge at tilfredsstille. Du vender sikkert igen og igen tilbage til situationer, der giver dig mulighed for at tilfredsstille dette behov. Dette behov er også det, som du vil være mindst villig til at give afkald på. Dine resultater viser, at dit største Totale Behov er Kontrol. Dette antyder, at du i en ny situation sandsynligvis vil fokusere mest på at forstå organisationens eller situationens orden og struktur. Du vil have brug for at vide, hvem der bestemmer, hvordan beslutninger træffes, regler og politikker og forskellige opgavers prioriteringer. Når du er blevet tilpas i Kontrolområdet, så kan du koncentrere dig om at tilfredsstille eller udtrykke dine behov for Inddragelse og Nærhed. Det behov med den laveste score er det, du er mest villig til at opgive; som tiden går, undgår du måske helt situationer, der giver dig muligheden for at få netop dette behov opfyldt. Fordi Nærhed er din laveste prioritet, vil du ikke være særlig optaget af at skabe tætte forhold til andre eller opbygge loyalitet, førend dine behov for Inddragelse og Kontrol er tilfredsstillet.

8 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 8 MØNSTRE 6 2 Dine behovsmønstre for tilfredsstillelse af Inddragelse Dine resultater for Udtrykt Inddragelse (6) og Ønsket Inddragelse (2) antyder, at det følgende adfærdsmønster sandsynligvis beskriver dig. Du får mange invitationer til at deltage i møder eller diskussioner, men du afslår ofte eller møder ikke op. Du vælger selektivt mellem hvilke sociale arbejdssammenkomster, du deltager i. Du har en udvalgt gruppe af personer, som du nyder at arbejde sammen med. Du tager ikke en afvisning tungt. Du trættes af konstante møder. Du mener, det er vigtigt at bevare et begrænset antal forbindelser og netværk. Men eftersom dine resultater for Udtrykt Inddragelse var i midterområdet, så vil din adfærd nok afhænge af de konkrete personer eller situationen. Du kan eventuelt gennemse udtalelserne ovenfor og overveje specifikke situationer, hvori de ville være mest præcise.

9 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page Dine behovsmønstre for tilfredsstillelse af Kontrol Dine resultater for Udtrykt Kontrol (6) og Ønsket Kontrol (8) antyder, at det følgende adfærdsmønster nok beskriver dig. Du kan godt lide at skabe struktur for andre. Du arbejder hårdt og læner dig dernæst tilbage og ser på, at de andre kører løbet. Du har det fint med autoriteter i organisationen. Du tolererer kontrol fra andre, så længe du har dine egne ansvarsområder. Du nyder at træffe beslutninger og at følge ordrer. Du opsøger brede organisatoriske emner eller problemer, hvor du kan overtage ansvaret og få bemyndigelse. Du respekterer konsistens og håndhæver standarder. Men eftersom dine resultater for Udtrykt Kontrol var i midterområdet, så vil din adfærd nok afhænge af de konkrete personer eller situationen. Du kan eventuelt gennemse udtalelserne ovenfor og overveje specifikke situationer, hvori de ville være mest præcise.

10 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page Dine behovsmønstre for tilfredsstillelse af Nærhed Dine resultater for Udtrykt Nærhed (2) og Ønsket Nærhed (2) antyder, at det følgende adfærdsmønster sandsynligvis beskriver dig. Du har en tendens til at være opgaveorienteret og forretningssindet. Du er måske ikke tilpas med udtryksfuldhed eller udtryk for nærhed på arbejdspladsen. Du nyder at være uforstyrret. Du søger sandsynligvis ikke bekræftelse fra andre og tilbyder det heller ikke selv. Du foretrækker at observere frem for at deltage. Du betragter en stor afstandstagen som værende passende professionel opførsel. Du bibeholder en behagelig distance til andre. Du holder personlige samtaler på et minimum.

11 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 11 DIN KARRIEREUDVIKLING Det at kende dine interpersonelle behov kan hjælpe dig til at bedømme karrieremuligheder, uanset om du overvejer en ny karriere, eller du ønsker at forbedre din tilfredshed med din nuværende stilling. Du kan vurdere enhver mulighed ved at overveje, hvordan den stemmer overens med dine interpersonelle behov. Dit Totale Behov for Inddragelse (8) er i midterområdet, hvilket antyder, at du ville være mest tilfreds i et job, hvor: Du har en fast gruppe eller de samme folk at arbejde med, og kontakten til andre er nem at regulere Anerkendelse og status opnås begrænset; kun det bedste arbejde og fremragende bidrag til organisationen bliver anerkendt Det ikke kræves, at du rent rutinemæssigt bliver involveret i beslutningerne eller i emner, som ikke direkte påvirker dit job Dit Totale Behov for Kontrol (14) ligger højt, hvilket antyder, at du ville være mest tilfreds i et job, hvor: Der er klar ansvarsfordeling af opgaver og processer Forfremmelser er baseret på talent og kompetence Målene og strategierne i arbejdsenheden er klart definerede Det belønnes, når der leves op til standarder, og konsistens bevares Dit Totale Behov for Nærhed (4) ligger lavt, hvilket antyder, at du ville være mest tilfreds i et job, hvor: Organisationens klima er professionelt og forretningssindet Kritik og sund debat er velset som en måde at forbedre effektivitet Privatliv respekteres, og arbejdspladsen er ikke et hjem væk fra hjemmet

12 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 12 FORBEDRING AF DIN TEAMEFFEKTIVITET Din effektivitet i gruppearbejde eller som et led i en organisationen er delvist et resultat af, hvor fleksibel du er. Dine interpersonelle behov kan føre til visse adfærdsmønstre, som på nuværende tidspunkt begrænser din potentielle effektivitet. Selvom det er nødvendigt at finde metoder til at udtrykke dine behov, så kan du måske øge din effektivitet hvis du ikke begrænser dig til disse adfærdsmønstre. Spørgsmålene nedenfor kan måske hjælpe dig med at blive mere fleksibel. Teameffektivitet og Inddragelse Dit behov for Udtrykt Inddragelse (6) ligger i midterområdet. Stil dig selv følgende spørgsmål: Er jeg for forsigtig med at anerkende andre og inddrage dem? Venter jeg for lang tid med at se, hvordan andre reagerer, før jeg viser en interesse i deres bidrag? Er der en måde, hvorpå jeg kunne lade andre få mulighed for at komme med input eller give dem opdateret information for at opfordre dem til at samarbejde og engagere sig? Dit behov for Ønsket Inddragelse (2) er lavt. Stil dig selv følgende spørgsmål: Kunne jeg udvide mit netværk på nogen måde? Mødes jeg ofte nok med mit team til at tilfredsstille deres behov? Kunne jeg på nogen måde lade andre vide, at de er velkomne til at komme med deres input?

13 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 13 Teameffektivitet og Kontrol Dit behov for Udtrykt Kontrol (6) ligger i midterområdet. Stil dig selv følgende spørgsmål: Venter jeg for længe med at sætte mål og skabe fokus, selvom dette kunne hjælpe et projekt eller et team? Forventer andre, at jeg skaber en mere klar og konstant retningslinje eller beslutningstagen på grund af min position eller ekspertise? Ville det gøre det nemmere for andre, hvis jeg tilbød at overtage styringen af opgaver, som er tæt relaterede til og understøttede mine nuværende ansvarsområder? Dit behov for Ønsket Kontrol (8) er højt. Stil dig selv følgende spørgsmål: Kan jeg lære at blive mere fleksibel og tolerant over for uklarhed? Har jeg brug for tilladelse, eller har jeg allerede al den autoritet, jeg behøver for at fortsætte? Kan jeg mindske min afhængighed af andre? Teameffektivitet og Nærhed Dit behov for Udtrykt Nærhed (2) er lavt. Stil dig selv følgende spørgsmål: Kan jeg støtte og opmuntre mine kollegaer mere? Har jeg udvist påskønnelse over for dem, der har hjulpet mig? Kan jeg give mere klar feedback til mine kollegaer? Dit behov for Ønsket Nærhed (2) er lavt. Stil dig selv følgende spørgsmål: Tillader jeg andre at skabe et personligt forhold til mig? Forhindrer min følelsesmæssige distance mig i at blive set som værende opmuntrende? Kan jeg opfordre andre til at dele deres idéer og reaktioner?

14 FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer A SAMPLE Page 14 LEDELSE Eftersom dit højeste Udtrykte behov repræsenterer den sociale arena, som du føler dig mest tilpas i, så forudsiger dette resultat også hvilket ansigt, du viser først til en gruppe. Dette behov vil sandsynligvis også være grundstenen i din ledelsesstil. Dine resultater viser, at dine højeste Udtrykte behov er både Inddragelse og Kontrol. Selvom dette indikerer, at du forsøger at skabe balance mellem to forskellige typer adfærd som leder, så har du sandsynligvis en lidt større præference for en af dem. Erfaringen fra andre, der har taget FIRO-B evalueringen, viser, at det er mest sandsynligt, at du ville foretrække Udtrykt Kontrol. Dette antyder, at du vil stræbe efter at være en leder, der: Fokuserer på at opgaven bliver løst Møder tidsfrister Skaber struktur Giver instruktioner Håndterer krisesituationer Holder fast ved endelige beslutninger Giver ordrer Udvikler udfordrende mål Opnår berettigelse gennem dygtighed og talent i forhold til opgaven Nyder at blive betragtet, som den der bestemmer Har succes med at få sin vilje Dit laveste Udtrykte behov er det område, hvori du føler dig mindst tilpas med at handle. Derfor er det ikke så sandsynligt, at du bruger en ledelsesstil, som er forbundet med dette behov; når du gør dette, så vil du mindre sandsynligt danne et godt indtryk på dine underordnede. Dit laveste Udtrykte behov er Nærhed. Dette antyder, at du måske vil blive beskyldt for at være fjern, for ikke at udvise påskønnelse, eller for at du tillader for meget konflikt i gruppen af dine underordnede. OPP Ltd +44 (0) De fulde ophavsrettigheder findes på side 1.

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers

INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T. Judith A. Waterman og Jenny Rogers INTRODUKTION TIL FIRO-B V Æ R K T Ø J E T Judith A. Waterman og Jenny Rogers DEL 1 INDLEDNING HVAD ER FIRO-B? FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour) er et personlighedsspørgeskema,

Læs mere

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer

FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer FIRO-B Tolkningsrapport til Organisationer Eugene R. Schnell og Allen L. Hammer Europæisk Udgave Rapport til ALBERTE SAMPLE 8. Marts 2012 CPP, INC. +1 800-624-1765 www.cpp.com FIRO-B Tolkningsrapport til

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

7 gode vaner i region Kattegat

7 gode vaner i region Kattegat 7 gode vaner i region Kattegat Indledning Organisationer som stræber og gror, er dem der lever efter de basale principper for High-Performance. Konstant fokus på mission og værdier sammenholdt med evnen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo

Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Eltang Skole og Børnehave Kort introduktion til 7 Gode vaner Udarbejdet af Pædagogfaglig leder Marie Skovbo Paradigmer og principper Vi har alle forskellige paradigmer/referencerammer eller briller, som

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Forberedelse til MUS

Forberedelse til MUS Et værktøj til samtalelederen Medarbejder: Dato: Som forberedelse og støtte til en MUS samtale, kan det være en hjælp at indkredse medarbejderens arbejdsadfærd. Ved at besvare 8 spørgsmål, findes de fremherskende

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb.

Målgruppe: Alle uddannelsessøgende læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. 360 graders feedback Som beskrevet af Birgitte Ruhnau, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og Operationsklinikken Abdominalcentret, Rigshospitalet og Helle Klyver, uddannelsesansvarlig overlæge, Klinik

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere