Beretning FDF landsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning FDF landsdel 2013 2014"

Transkript

1 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes end tidligere, og ikke mindst længden. Vi har i landsdelsledelsen besluttet, at det ikke bare skal være landsdelsledelsens beretning, men hele landsdelens, og derfor lader vi netværk, udvalg og personer der repræsenterer landsdelen komme til orde, noget jeg håber I vil tage godt imod. Det har for os som landsdelsledelse været to spændende og fantastiske år. Vi glæder os, over at vi har skabt nogle rammer, som I har været med til at udfylde på bedste vis og dermed gjort FDF landsdel 3 til en vigtig del af det store FDF landkort. Det er nemlig sådan, at uden jer ude i kredsene og jeres opbakning, vil der ikke være meget at skrive beretning om, det er jer, der er landsdel 3 og det er os som landsdelsledelse, der har til opgave at skabe de bedste rammer. Jeg vil her nævne nogle højdepunkter fra de to år Blå Dag og lederskolen i januar er blevet landsdel 3s flagskibe. Det kræver mange forberedelser og involvering af mange firvillige, for at lave så stort et arrangement, som Blå Dag i Jyllands Park Zoo. Det er så absolut besværet værd, når dagen oprinder, solen skinner og det myldrer med blå skjorter i hele parken. Det har utrolig stor værdi, at vi mødes her og ser, at det at være FDFer ikke kun er kredsen, men at vi er en del af et meget større fællesskab. Derudover er der en kæmpe stor PR værdi i sådan et arrangement. Vi bliver set af og er i kontakt med rigtig mange udenfor FDF, som alle tog hjem fra parken med et super positivt indtryk af FDF og dermed også absolut potentielle nye medlemmer af FDF. Lederskolen i januar er noget der imponerer rundt om i FDF landet. Også her er der lagt et stort stykke arbejde i forberedelserne, men uden opbakningen fra kredsene blev der ingen lederskole, så med næsten 120 deltagere hvert år i de sidste 2 år, er det svært for landsdelsledelse og lederskoleudvalg at få armene ned. Hvad laver en landsdelsledelse? Blev jeg spurgt af en leder, da jeg deltog på BØF, et ganske relevant spørgsmål og jeg må indrømme at jeg ikke lige på stedet kunne liste en hel række ting op. Bestemt ikke fordi vi ikke laver noget, vi har altid en pæn lang dagsorden, men måske fordi vi som landsdelsledelse er så privilegerede, at have dygtige udvalg og ikke mindst Hardsyssel Efterskole til at lave en række gode arrangementer i landsdelen. Disse udvalg og HE vil længere fremme i beretningen selv fortælle om deres arbejde. Jamen hvad laver vi så? Vores vigtigste opgaver er at have kontakt til kredsene, især via netværksmøderne. Det er her vi møder virkeligheden i kredsene, vi får en god snak og på baggrund af den, kan vi melde tilbage til forbundet enten via TH eller direkte, om hvad der rør sig, og på den måde mindske afstanden mellem kredse og forbund. Der bliver jævnligt sendt nyhedsbrev ud til kredse og andre interesserede, Face Book og hjemmeside skal holdes opdateret og ikke mindst økonomien skal der være styr på. Men for at præcisere hvad vores opgave egentlig er, er her et uddrag af forbundets vedtægter omkring landsdele: 1

2 a. Det er landsdelsledelsens opgave i samarbejde med forbundssekretæren: at gennemføre varieret lederuddannelse i landsdelen. at gennemføre arrangementer, som naturligt kan arrangeres på landsdelsniveau. at inspirere til løbende debat af arbejdet i FDF, og herunder debatsætte dagsorden til landsmøde og landsdelsmøder. at sikre FDF størst mulig synlighed. c. Landsdelsledelsen er forpligtet til at holde sig informeret om de meddelelser, der udsendes fra landsforbundet. e. Landsdelsledelsen kan indgå samarbejdsaftale med en eller flere skoler med tilknytning til FDF. Vi synes faktisk at vi lever godt op til vedtægterne, men den vigtigste opgave for os i landsdelsledelsen er kontakten til kredsene. Med ansættelsen af Troels Henrik (TH) blev der taget hul på nye ansættelses former for forbundssekretærer. Vi har i de to der er gået, delt TH med landsdel 2, en ordning vi i landsdelsledelsen har været godt tilfredse med, og vi er rigtig glade for samarbejdet med TH. Det blev i samarbejdsaftalen med HB bestemt at TH skulle deltage i mindst et netværksmøde/netværk i perioden, samt møderne i landsdelsledelsen og lederskoleudvalget hvilket har fungeret til alles tilfredshed og alle netværk skulle have haft besøg. På sidste landsdelsmøde tog vi afsked med Christian Bjerre, efter at han i november var blevet valgt ind i FDFs hovedbestyrelse. Naturligt nok blev Christian vores kontaktperson i HB, det er rigtig godt at have en velkendt person at kontakte og på den måde, få bragt jeres og vores input videre til HB. Vi vedtog på sidste landsdelsmøde en handlingsplan for landsdelen og hvordan er det så gået? Kredsen i centrum: For landsdelsledelsen er kredsene det vigtigste aktiv for FDF, det er her FDF skal vokse og gro og med vores fortsatte deltagelse på netværksmøderne, har vi været med til at skabe sammenhæng mellem kredse og forbund. Vi har været på besøg i nogle kredse, for på den måde også at møde de ledere vi ikke ser i landsdelsregi, vi har desværre ikke nået alle, men tak for sidst til jer vi besøgte, det var hyggeligt. Lederuddannelse: Lederskolen er fortsat en succes og vi glæder os over, at have fundet en form der flere år i træk tiltrækker over 100 deltagere. Seniorarbejdet ligger det desværre lidt tungere med. Landsdel 3 er stor og som senior er man afhængig af offentlig transport og det gør det svært at samle de unge mennesker. Vi må erkende at der ikke er opstået nye traditioner for seniorerne, men samtidig også glæde os over at der på sidste lederskole var over 20 2

3 deltagere i seniorgruppen og med to busser til seniorfestival på KE er vi fortrøstningsfulde. Det er fortsat vigtigt at vi får de unge mennesker med på forbundskurserne så de på den måde får skabt relationer til Det blev nævnt i forrige beretning at 3. del af forbundets handleplan nemlig oplevelser ikke var glemt og at planlægningen af en udlandstur var i gang. Vi kan nu se tilbage på turen til Schweiz i juli 2014 sammen med Alhede netværk fra Viborg. En rigtig god tur der bar præg af dygtig planlægning og erfaring. Schweizturen: I sommeren 2014 var 265 FDF ere fra Landsdel 3 og Viborg Netværk i Schweiz. Vi boede på Karandesteg International Scout Center (KISC), hvor der er plads til ca spejdere. Det gav rig lejlighed til at møde spejdere fra mange lande. En af de første aftener arrangerede skotterne folkedans for alle på spejdercenteret. Det gav gode relationer på tværs af lande og organisationer. En af de sidste aftener var vi samlet henad 800 personer til internationalt lejrbål på spejdercentrerets lejrbålsplads, hvor aftenens program foregik på engelsk. Der var underholdende indslag fra bl.a. Skotland, Italien, Norge, Finland, Danmark. Fra Danmark var der både FDF ere og DDS ere på scenen. Sommervejret i Schweiz har ikke den danske sommer noget at lade høre. Fra mandag eftermiddagen til vi satte os i busserne med kurs mod Danmark lørdag, så vi kun solen i glimt oppe på bjergsiderne. Men når man ikke kan få det perfekte vue fra en alpetop, må man glæde sig over at gå i nysne midt i juli måned i meter høje. Ikke mindst for alle, som for første gang var på lejr i bjerge, var turen en stor og udfordrende oplevelse ikke mindst fysisk. Det er hårdt at gå op ad og ikke mindre svært at gå nedad. Da hovedparten af dagsturene væk fra lejren foregik på gåben med madpakken i turrygsækken. Det gode ved at være mange afsted og køre forplejning fælles, er at hver kreds kan nøjes med at være på en dag i løbet af lejren. Det giver meget frihed især for lederne til at tage på turer med deres børn/unge. Med et køkkentelt og et serveringstelt så fungerer forplejningen fint. Det gør knap så meget, at der kommer lidt regn i maden, den glider bare lidt lettere ned og man behøver knap nok at skylle af, når der skal vaskes op. Det kolde og nedbørsrige vejr fik betydende indflydelse på nogle af vore ture op i bjergene. Bl.a. de tre planlagte seniorhikes af to dages varighed, som det sidste stykke gik op over Kanderfirn gletscheren. Den første gik planmæssigt. På den anden hike bliver vejret så dårlig og sigtbarheden så ringe, da de er på vej op af gletscheren, at det bliver besluttet at vende om og gå tilbage, selvom de ikke var langt fra toppen. Da de ikke er nået frem til den hytte, hvor de skulle overnatte, på det forventede tidspunkt, tager hytteværten kontakt til spejdercentret og meddeler at gruppen ikke er nået frem som forventet. Det bliver forsøgt at kontakte gruppen, men der er ingen mobildækning så langt inde i dalen, hvor gruppen befinder sig. Da der ikke kan skabes kontakt til gruppen, tilkalder Spejdercenteret redningstjenesten, der tager afsted for at finde gruppen. Gruppen kunne godt selv have klaret turen tilbage, selvom det var nogle meget trætte, sultne, våde og kolde unge mennesker, der kom tilbage til lejren. Alt var forløbet på en forsvarlig måde og ingen var kommet til skade eller havde været i nærheden af det. I Schweiz er det den ansvarlige for en sådan tur, der får regningen på en redningsaktion også selvom vi ikke selv have tilkaldt og den ikke var nødvendig. Regning på ca kr. har vi ikke kunnet få dækket af Landsforbundets forsikringsselskab 3

4 med den begrundelse, at der ikke var nogle tilskadekomne personer. Dette gør at turen giver et underskud på ca. det beløb. Landsdelens andel heraf er ca kr. Den tredje hike blev aflyst. Turen var en stor oplevelse for alle deltagere og ikke mindst for de kredse der ikke tidligere har deltaget i sommerlejre i Landsdelsregi. Hardsyssel Efterskole er og vil altid være omdrejningspunktet for landsdel 3, vi glæder os over et fantastisk samarbejde med skolen, hvor vi altid er velkomne. Skolen har velvilligt stillet Ole Johansen til rådighed for arbejdet i Landsdelen. På HE har vi en intention om, at alle der har en forbundsskjorte skal inviteres til mindst et arrangement på skolen hvert år. Det er vi næsten i land med. Hvis man er Pusling eller tumling bliver man inviteret til BØF. Det arrangement har efterhånden en del år på bagen, og det nyder stadig stor opbakning. Dog var der lidt færre deltagere i år, end der tidligere har været. Det kan skyldes at antallet af puslinge og tumlige ganske enkelt er faldet lidt rundt om i kredsene. Hvad der er årsag til det, kan man kun gætte på. Nogle siger skolereformen, andre siger tilfældigheder. Vi kan kun vente og følge udviklingen for at få det endelige svar. Men vi håber fra skolens side, at vi kan komme op på det oprindelige deltagertal. Hvis man er pilt bliver man inviteret til Bål & Ballade i foråret. Det arrangement har knap så mange år på bagen, og det er først ved at blive en del af virkeligheden for kredsene, kan vi se. Men vi er fortrøstningsfulde. Det er også et let arrangement for lederne at deltage i. Man møder bare frem og følger det program, som skolen afvikler for børnene. Det strækker sig kun over et døgn, så tidsrammemæssigt, er det også til at overskud. Vi håber på fortsat fremgang for dette arrangement. Så er der et hul for væbnerne. De er meget velkomne til at deltage i Bål & Ballade, og vi synes også at indholdet i dette arrangement sagtens kan appellere til væbnerne. Der er jo allerede mange arrangementer for aldersgruppen, og vi vil jo nødig stå i vejen for disses mulighed for succes, så vi er lidt tilbageholdende, med at gå ind i denne aldersgruppe. Hvis man er senior er man inviteret med på lederskolen i seniorgruppen. Det er ikke skolen, der står for denne gruppe, men det foregår jo på HE, og derfor regner vi det også lidt som et af vores arrangementer, ligesom lederskolen, der jo også foregår på skolen. Derudover inviterer vi som regel kredsene til vores musical eller teaterstykker, og de er også inviteret til vores koncerter og andre offentlige arrangementer. Her er opbakningen desværre ikke så god. Ved vores store Danmarksindsamling show, var der en speciel billetgruppe, der var henvendt til FDF ere og spejdere, der mødte frem i uniform. I skrivende stund, har denne koncert ikke fundet sted, så der kan ikke siges noget om successen med dette. Vi håber kredsene vil bakke os op, ligesom vi bakker dem op. Vores to Giv et år Medarbejdere har det som et af deres arbejdsområder at komme ud i kredsene og lave sjove og anderledes møder sammen med nogle af vores elever. Dette samarbejde er der stadig mulighed 4

5 for at udvikle. De bliver ikke brugt i det omfang, det var hensigten, og skolen kan kun opfordre til, at kredsene udnytter dette tilbud. Det kunne f.eks. også være til at give lederne en friaften, som de kunne udnytte til at forberede de næste gode møder. Rolf Sanderhoff har et stående tilbud, om at komme ud til et ledermøde i kredsen, og være med til at sætte FDF s formål og nu Ambitioner i spil i planlægningen i kredsen. Han har oven i købet lagkage med; så bliver det ikke nemmere. I er meget velkomne, til at tage imod dette tilbud. Det giver ofte et frisk pust, at få nye øjne til at se på egen praksis. Hardsyssel er jo en del af FDF, som der står på vores brevpapir. Det agter vi også fremover at være, herunder en del af landsdel 3. Vi ser det som en af vores opgaver at være ressource center for landsdelen. Kredsene er meget velkomne til at leje sig ind på skolen. Vi har et rigtigt dejligt friluft center ved bål Shelter og god plads til at udfolde sig på, og hvis vejret er dårligt, kan man rykke inden døre i vores store Outdoore rum. Når man er på skolen, vil det altid kunne aftales at låne hallen, musiklokalet eller nogle af de andre dejlige faciliteter skolen råder over. Fremover vil vi også invitere de grønne spejdere med til at nogle af vores arrangementer. Det gør vi, fordi vi mener, der er plads til dem, og fordi vi ser det som helt naturligt at arbejde sammen med de grønne spejdere. FDF var jo også inviteret med på Spejdernes Lejr, og her deltog der en del FDF ere. Der er ingen grund til, at vi ikke skal arbejde sammen og hver især gå og opfinde den dybe tallerken. Det skal på ingen måde ses som en udvanding af Hardsyssels samarbejde med hverken forbund eller landsdel, men som en afprøvning af, hvad vi kan lokalt, når det nu har trange betingelser på forbundsplan. På Hardsyssel ser vi igen frem til det år, hvor vi kan tage imod så mange af jer som muligt, og vi besøger også gerne jer. Landsdel 3s lederskole Lederskolen i landsdel 3 er en tilbagevendende begivenhed, som finder sted på Hardsyssel Efterskole i sidste weekend i januar måned. Kort efter hver afviklet lederskole nedsættes et udvalg bestående af udefrakommende FDFére og medlemmer af landsdelsledelsen. Udvalget er ansvarligt for planlægning, tilrettelæggelse samt i forening med landsdelsledelsen at afvikle lederskolen. I de forgangne år har vi arbejdet videre imod at gøre lederskolen til et attraktivt tilbud for landsdelen. Det sker ved, at vi fortsat har holdt fast i vores pejlingsmærker, at lederskolen skal være underholdende, lærerig, fordybende, og at der skal være plads til forkælelse. Således indledes lederskolen fredag aften med et foredrag, som såvel kan være af FDF-relateret observans som af almen interesse, dog med den vinkling, at humoren kan være at spore. I den forbindelse kan nævnes, at vi i 2013 havde Simon Steenholm til at fortælle om arbejdsglæde og i 2014 havde vi Gert Rune til at berette om, hvordan positiv motivation kan føre til store resultater, og endelig havde vi i starten af 2015 Asbjørn Skjøth til at fortælle om Eventyr med is i maven. 5

6 Kursustilbuddet ligger klart til at blive udleveret medio oktober, hvorfor det skulle være tids nok for kredsene til at vælge og sætte sig ind i, om man enkeltvis eller kredsvis ønsker at deltage. Tilmeldingen har vi ligeledes gjort tidssvarende, i og med, at man kan tilmelde sig elektronisk. Instruktørerne hentes fortsat fra baglandet, men hvor de tidligere især kom fra nærområdet, søger vi bredt over hele landet, for at få de mest kvalificerede og opdaterede instruktører. Det betyder, at kørselsbudget sammenlignet med tidligere år belastes, men vi mener, at i en fortravlet hverdag er en leders deltagelse i et kursus afhængig af, om kursuset er udbytterigt, såvel inspirationsmæssigt som vidensmæssigt. For derudover at tilgodese vore fortravlede ledere, kan man tilmelde sig det, der måtte have interesse på lederskolen. Det være sig foredraget om fredagen, eller kursustilbuddene om lørdagen, hvor man kan vælge korte moduler eller et langt modul. Efter endt gudstjeneste om aftenen er man ligeledes frit stillet til at tage hjem eller blive til næste dags morgen. Forplejningen er nok det område som er mest traditionsbundet, i og med at Familie Lund selvkørende og præcist som et urværk i 25 år har disket op med alskens retter fra deres repertoire. Ungdomsrepræsentanterne: Landsdelens seniorer vælger hvert andet år på lederskolen to ungdoms repræsentanter sidst blev Mette Berthelsen og Lasse Emil Sølvstrand og før dem Martin Sørensen og Jonas Andersen. FDFs Landsmøde 2014 fra ungdomsrepræsentanternes synsvinkel Glæd dig, det bliver så fedt, Det bliver den vildeste weekend og Ej hvor lyder det spændende! Sådan lød udmeldingerne fra vores respektive kredse da Lasse og jeg blev valgt til ungdomsrepræsentanter til Landsmødet hvor vi skulle repræsentere Landsdel 3. Forventningerne var da også høje, men efter et formøde med de andre ungdomsrepræsentanter på Rysensteen i København blev disse vendt til spænding, og vi kunne ikke vente med at komme afsted. Til selve Landsmødet havde vi, alle ungdomsrepræsentanterne fra de forskellige landsdele, fået vores eget bord og snakken gik højt. Der blev diskuteret de forskellige punkter på dagsordenen, og vi endte på talerstolen med et ændringsforslag til FDFs nye ambition - et forslag, som de andre i salen vedtog enstemmigt. Men weekenden var ikke kun hårdt arbejde, vedtægter og ændringsforslag. Både fredag og lørdag aften mødtes vi med de andre ungdomsrepræsentanter og snakkede og hyggede os sammen. Herfra er der kun en ting at sige, en opfordring hvis du får muligheden, så bliv ungdomsrepræsentant og tag afsted. Det er en FED oplevelse! JMV/Efterårshike: Arrangementer afholds nu hvert år den første weekend i oktober. Selve arrangementet er delt op i to JMV og Efterårshike, men nogle af posterne vil være fælles, dette gælder også forplejningen. Der er præmier til de 3 bedste hold, første pladsen får desuden en vandrepræmie, Pladen til Operation JMV og Øksen til 6

7 Efterårshike, hvor patruljen kan indgravere deres navn. Arrangementet begynder fredag kl. 19 og slutter søndag kl. 11. I 2013 gik turen fra Vedersø ud til Vesterhavet, herfra op til Husby Efterskole. I 2014 gik turen fra Vildbjerg over Timring og Abildå til Ørnhøj. Begge år lå deltagerantallet på 110 deltagere. Fordelt med 1/3 del på JMV og 2/3 på Efterårshiken. JMV er en slags forkortelse for HJEMVE, som vi i JMV-udvalget gør vores bedste for at lade deltagerne føle på turen. Opreration JMV begyndte som en slags seniorhike/overlevelsesøvelse i Hardsyssel Distrikt tilbage i Det har bortset fra en enkelt gang, hvor vi foretog turen på cykel været en vandretur rundt i vores dejlige natur her i området. I 1996 blev Operation JMV desværre aflyst på grund af for få deltagere, men det betød bare, at vi udvidede området og inviterede Limfjord Distrikt med i Helt naturligt kom JMV-udvalget derfor fremover også til at omfatte folk herfra. De efterfølgende år blev tilbuddet udvidet til i første omgang Uldjysk Distrikt og i år 2000 til hele Landsdel 4. Efter at der i foråret 2002 var under 20 deltagere, blev Operation JMV taget op til revision. Det medførte en beslutning om, at afholde JMV og Efterårshiken i den samme weekend i efteråret, da nogle af posterne og forplejningen så kan være fælles. Planlægningen er ikke meget større, om vi skal have 40 eller 120 deltagere til at vandre rundt i området. Tilbuddet om deltagelse i Operation JMV bliver herefter udsendt til alle 6 netværk i den nye landsdel 3 og andre med relationer til Landsdel 3, som er interesseret i at deltage Pga. meget få tilmeldte i foråret 2005 blev arrangementet aflyst. Siden efteråret 2007 har arrangement været afholdt hvert år. Idéen bag Operation JMV er at prøve kræfter med sig selv og naturen og de andre hold i form af forskellige udfordringer af såvel fysisk som intellektuel karakter. Deltagerne bliver altid udsat for fysiske udfordringer det være sig lange traveture, lidt søvn og strabadser med f.eks. bygning af et eller andet relativt tungt i rafter. Afstandene har varieret meget fra den ene gang til den anden, men efterhånden er vi nået frem til en mere eller mindre fast skabelon. Nu foregår det normalt på den måde, at fredag aften er distancen på op til 8 km, lørdag op til 34 km og søndag op til 8 km. Desuden skal man forvente et mindre natløb undervejs. Den nuværende efterårshike udspringer ligesom JMV fra det Hardsyssel distrikt og har med få undtagelser være afholdt i slutningen af september eller begyndelse af oktober i hvert fald siden 80 erne. Hiken er for væbner og seniorvæbnere og har siden 2002 været udbudt til alle kredse i Landsdel 3. Langt de fleste gang er efterårshiken blevet afviklet som et linjeløb. Inden for de seneste 10 år har den også været afviklet som at baseløb. Distancen for Efterårshiken er max. 20 km for alle 3 dage. Om lørdagen kan de nøjes med en lille rygsæk, da de kun skal medbringe de ting, de kan få brug for rundt på hiken (trangia, vand, regntøj, kiks m.m.). 7

8 Pioneer Challenges Pioneer Challenges hovedformål, er at skabe relationer på tværs af kredsene samt skabe opmærksomhed om FDF. Første hovedformål er at de enkelte væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere begynder at snakke mere på tværs af kredsene og dermed skaber længerevarende relationer. Andet hovedformål er at skabe synlighed nok om FDF her i Landsdelen så FDF er first in mind når børn skal begynde på en fritidsaktivitet. Disse formål og mål forsøges opnået ved at lave opsigtsvækkende og spændende pioneer aktiviteter, som giver deltagerne noget fælles at snakke om og diverse medier noget at vise. Endvidere giver det også deltagerne mulighed for at se et formål med pioner arbejde. Pioneer Challenge arrangementet bliver holdt første weekend i September (4-6 september i 2015) og er for væbner og op efter, i størrelsen 5-10 personer. Hvert år bliver et nyt tema valgt til Pioneer Challenge, hvor sidste års tema var Water. Dette betød at holdene skulle opholde sig og få en lejr til at fungere på en tømmerflåde gennem weekenden. Dette års tema er endnu ikke offentlig gjort så følg med på vores Facebookside Pioneer Challenge. Grundskabelonen for Pioneer Challenge består i at holdene ankommer til lejrpladsen og har nu 2-3 (alt efter tema) timer til at bygge grund rammen for deres lejr plads. Efter dette tidspunkt skal de være færdig og er de ikke det tælles der minus point. Lørdag består af en række time opgaver, madlavnings konkurrence, og kontrol og vurdering af det byggede. For alt dette gives der point. Om aftenen afholdes der underholdning og en fælles andagt. Søndag formiddag består af mindre opgaver og slutter med oprydning og sluttelig offentliggøres vinderen der får sølvøksen, som er Pioneer Challenges vandrepokal, med hjem. Pioneer Challenge 2014 havde som før nævnt temaet Water, hvor de 6 tilmeldte hold skulle opholde sig på hver deres tømmerflåde, som de byggede fredag, over weekenden. Foruden at bygge tømmerflåden, skulle holdene blandt andet også bygge en speedster (en mands tømmerflåde), kokkerer en treretters menu i masterchef konkurrencen og bygge en gangbro mellem flåderne. I forbindelse med flådebygningen var der flere parameter som gjorde det en udfordring, blandt andet var opdriften i form af tønder, begrændset i forhold til antal deltager og det samme var pladsen på flåden. Dette betød at holdene også skulle tænke balance og pladsfordeling ind i byggeriet. Tvis FDF endte med at løbe med første pladsen, som blev sikret med flotte 398 ud af 600point. VH Jesper Sing In Sing In har de sidste to år været afviklet i Herning. Der har været god opbakning, og alle har syntes godt om arrangementet. Desværre har afstanden til Herning gjort det praktisk umuligt for de nordlige kredse at deltage så vi har sammen med Henriette Kirchhoff besluttet at flytte tilbage til Hardsyssel. 8

9 At landsdel 3 er en del af en større sammenhæng viser sig også ved, at vi er repræsenteret i andre sammenhænge flere steder. Her er det også frivillige der stiller deres tid til rådighed og nedenfor fortæller de om deres arbejde: Hardsyssel Efterskoles bestyrelse, Henrik Thoftgaard, Keld Graversgård og Ole Margon Med respekt for den enkeltes åndsfrihed, tror vi tror på, at mennesker har brug for et pejlemærke i deres tilværelse. Hardsyssel Efterskole ønsker at møde unge med evangeliet om Jesus Kristus, fordi vi tror på, at mennesker har brug for et pejlemærke i tilværelsen. Sådan står der blandt om Hardsyssel Efterskoles værdier på skolens hjemmeside. Os der kender FDFs ambition og - værdigrundlag kan godt høre, hvor disse formuleringer hører hjemme. Og det er bestemt meningen, for Hardsyssel Efterskole er en FDF efterskole og det er derfor afgørende at skolens værdigrundlag har et tydelige værdiaftryk fra FDF. Blandt for at sikre, at der er fælles værdigrundlag imellem FDF og Hardsyssel Efterskole, er der fra FDF landsdel 3 indvalgt 3 repræsentanter i skolens bestyrelse. Sammen med den øvrige bestyrelse, hvor der er 2 repræsentanter fra FDFs hovedbestyrelse og 4 repræsentanter fra FDF samvirkerne i Herning og Viborg, arbejdes der med det overordnede tilsyn af efterskolens drift f.eks. i forhold til økonomi, ansættelser og fagudbud og deraf ikke mindst, den profil / de kendetegn Hardsyssel Efterskole gerne skal udmærker sig med. Sammen med skolens ledelse og lærekollegie, har bestyrelsen i løbet af de sidste 3-4 år arbejdet intens med skolens profil. Det betyder at efterskolen i dag har markanter linjer og fagudbuddene hele tiden er under stor udvikling, således indholdet konstant skærpes i forhold til samhørigheden med de værdier efterskolen og FDF gerne vil på profilere sig på. Det er derfor også glædeligt at konstatere, at elevoptaget på efterskolen igen er i en rivende udvikling og at tilknytningen til FDF baglandet nok aldrig har været større. Bestyrelsen afholder 5 årlige ordinære møder og der afholdes derudover diverse udvalgsmøder i løbet af skoleåret. Silkeborg Højskole Sanne Rask Efter aftale skal jeg forsøge at give et bud på, hvad det vil sige at være Landsdel 3's medlem af Silkeborg højskoles repræsentantskab. Efter en del år i bestyrelsen, valgte jeg sidste år ikke at genopstille på grund af min arbejdsmæssige situation. 9

10 De sidste par år fyldte motorvejsbyggeriet en del. Ligeledes problematikken omkring svømmehallen, hvor Silkeborg kommune pludselig trak sig fra samarbejdet. Jeg ved ikke hvad fremtiden bringer, men det ser nok ikke så lyst ud med driften, når der ikke er faste indtægter fra skolesvømning. Som repræsentant er arbejdet at følge med i hvad der sker på højskolen, bakke op i beslutninger så højskolen føler de har et godt bagland, funderet i FDF. Vigtigt at fortælle om denne fantastiske højskole, så unge bliver interesseret i et ophold på Silkeborg højskole. Det er vigtigt at komme til repræsentantskabs møde hvert år i maj mdr. Glædeligt er det, at der er ansat ny forstander og viceforstander, der begge har fødderne dybt begravet i FDF. Skulle der i landsdel 3 være andre der har lyst til at tage en tørn med at være repræsentant i bestyrelsen, er det fint med mig. Er der ikke andre, er jeg villig til at fortsætte. Bjerget efterskole, Mygind Lund I forbindelse med mit job som distriktsleder blev jeg bedt om at træde ind i repræsentantskabet for Bjerget efterskole. Da skolen blev etableret var FDF/FPF Thyland distrikt en del af baglandet sammen med mange andre foreninger med tilknytning til folkekirken, men den person der var valgt, så de aldrig på skolen, og distriktet blev opfordret til at finde en ny. Jeg blev spurgt om ikke jeg kunne klare den opgave og kom så i repræsentantskabet i 1998, og nu er jeg repræsentant for FDF landsdel 3. Da der skulle vælges nyt medlem til bestyrelsen i maj 2011, blev jeg opfordret til at opstille til bestyrelsen, og jeg blev valgt. På næste bestyrelsesmøde fik jeg ansvaret for bygningsudvalget. En af opgaverne er at gå samtlige bygninger igennem en gang om året. Desuden er vi med ved stører reparations opgaver. Finder leverandører, indhente tilbud og meget mere. Foruden det faste udvalg har jeg deltaget i andre udvalg, som ansættelsesudvalget da vi skulle finde ny forstander. Da der skulle ansættes nye lærere, var jeg med hele vejen. Der har været en del andre opgaver på skolen, som jeg har taget mig og jeg er i løbende kontakt med pedellen på skolen, hvor vi ser på opgaver, der presser sig på. TV Midt Vest, Bente B. Mortensen Spejderbevægelsens repræsentant i TV MidtVest repræsentantskab for det gamle Ringkøbing amt. Jeg indtrådte i repræsentantskabet i november Mit formål og hensigt med arbejdet i repræsentantskabet er, at profilere spejderbevægelsens arbejde, herunder at der kommer mere fokus på den store indsats de frivillige ledere gør. TV MidtVest repræsentantskab består af 72 valgte/udpegede medlemmer fra det gamle Viborg og Ringkøbing Amt. Spejderbevægelsen har to repræsentanter, hvoraf jeg er den ene og den anden er fra det gamle Viborg Amt, han hedder Finn Amby og er også valgt til TV MidtVest bestyrelse. Der holdes to årlige møder. Jeg forsøgte at blive valgt til TV Midt Vest bestyrelse, var desværre 2 stemmer fra, men agter at forsøge igen til næste valg. 10

11 Netværkene Som landsdelsledelse er vi rigtig glade og stolte, når vi sammen med de øvrige landsdelsledelser kan fortælle om landsdelens seks velfungerende netværk. Det er helt unikt, at det fungerer så godt, og derfor har vi bedt alle netværk om at skrive et par ord om sig selv, og dermed måske være til inspiration for de øvrige. Limfjord Midt Netværk Thisted 1, Thisted 2, Sennels, Snedsted, Hillerslev, Glyngøre og Nykøbing Mors Limfjord Midt Netværk blev ved ændringen med nedlæggelse af distrikterne dannet af Thyland Distrikt minus Hurup, Jegindø og Thyholm. Traditioner fra Thyland Distrikt blev videreført til Limfjord Midt Netværk. Vi startede med 9 kredse og er nu 7 kredse, da kredsene i Nord-Vest Mors og Vorupør er lukket. Vi holder 2 årlige netværksmøder i januar og august på skift i kredsene. Dagsorden indeholder normalt en runde bordet rundt, hvordan det går i kredsene. Vi evaluerer på afholdte arrangementer og aftaler datoer for det kommende år for puslinge-tumlinge og piltestævner og et væbnerarrangement. Arrangerende kredse er indbygget i et 5 års planlægningsskema, som har fungeret godt i efterhånden mange år. Der har nogle år været afholdt netværkssommerlejre, og der er planlagt en netværkssommerlejr igen i 2015 i uge 27 på Det ny Sletten. Vore møder er præget af en god stemning, lyst til at hjælpe og arbejde sammen om opgaverne. Limfjord netværk Thyborøn, Harboøre, Klinkby, Lemvig, Bonnet, Bøvling og Stadil-Vedersø. Efter en længere tid uden nogen aktivitet er vi nu kommet i gang med at holde kredsledermøder hvor vi har en fælles sparing mellem kredslederne. Den kommende opgave vil være at få lavet et fælles lederarrangement, for derigennem at skabe rammerne for fælles børnearrangementer. Limfjord Vest netværk Hurup, Thyholm, Jegindø, Struer og Hjerm Netværket har igennem en årrække haft stor glæde af at væbner/ seniorvæbner har mødtes en almindelig hverdagsaften fra 19-20,30 værtskredsen har stå stået for alt der praktiske. Typisk har Struer været vært i efteråret, Thyholm i januar og Hjerm i foråret. I øvrigt deltager Jegindø og Hurup også i netværket. Aktiviteterne har så alle været gode FDF aktiviteter som kasino, krigen 1864, farmer-træf og andet. Et par gange har vi holdt en fælles lederaften, hvor alle kredse er mødtes til en hygge lige aften hvor vi har starten med at tale om hvad der sker i kredsene. Derefter er vi mødtes med de andre klasseleder og inspireret hinanden. Holstebro Området 11

12 Netværket består af kredsene: Aulum, Haderup/Feldborg, Holstebro 1., Holstebro Vest, Mejdal, Tvis, Vind og Ørnhøj. Der har gennem alle år været afholdt kredsledermøder, dog med svingende fremmøde. De seneste 2 år har der været afholdt møde hvert halve år, hvor der foruden turen om tilstanden i de enkelte kredse har været information eller debat om et eller flere aktuelle emner f.eks. Sekretærordningen, Ny uddannelsesstruktur. Seniorlederne har i denne sæson haft et møde for at finde ud af, om der kan laves noget på tværs af kredsene. Netværket har ikke selv nogle fælles arrangementer for børn/unge. Men var det ikke for opbakningen fra netværkets kredse til deltagelse i JMV/Efterårshike, ville dette arrangement ikke blive gennemført. I 2014 var godt 2/3 af deltagerne fra Holstebro Områdets kredse. Holstebro Området er et af de netværk i landet med flest deltagende kredse i Væbnermesterskabet. 6 ud af 8 kredse deltog i finalen i Uldjydsk netværk Lind, Herning 2, Sunds, Ilskov, Gullestrup og Tjørring. I Uldjysk netværk mødes kredslederne 3 gange årligt. Dette forum giver kredslederne mulighed for at sparre med hinanden om de udfordringer de møder og glædes og hinandens successer der også tjener som inspiration for de andre. Netværket fungere også som et sted hvor samarbejde på tværs af kredesene fødes og udvikles. Det kan være fælles væbnermøder som hjælp når der mangler ledere i en kreds, der har været tale om at søge penge og afholde førstehjælpskursus sammen og der er en fast tradition for at deles om at leje busser når pus-tumlinge skal på BØF på Hardsyssel. Netværket giver også mulighed for at koordinere FDFs indsats i forhold til BUS (Herning kommune, børne- ungdomsorganisationernes samråd), hvilket blandt andet har ført til fornyelse ved i bestyrelsen ved seneste generalforsamling (2014) Sønder Uldjysk netværk Brande, Arnborg, Bording, Fjelstervang, Isenvad, Kibæk og Ikast. Når vi mødes i netværket, er det primært for at vende dagligdagen ude i de enkelte kredse. Det kan være alt lige fra tilskud til aktiviteter, til håndtering af vanskelige problemstillinger. Vi er sammensat af både små og større kredse. For os er mødet med andre kredsledere der brænder for FDF, et rigtig vigtigt element. Det er her vi får tanket op til arbejdet hjemme i kredsen. Vi skiftes til at være vært for de andre kredse, så vi kommer også rundt og ser kredsene med egne øjne. Vi har også afholdt et kursus med foredragsholderen Karen Marie Lillelund: Kommunikation med humoren som forløser. Vi er i vores netværk meget stolte af at være fuldt kreds-repræsenteret på landsmødet, hvilket afspejler vores sammenhold rigtig godt. For os er Netværksmødet et vigtigt bidrag til det daglige arbejde med børnene. 12

13 Efter at have læst de mange sider kan ingen være i tvivl om, at Landsdel 3 er en fantastisk aktiv landsdel, med utrolig mange og dygtige ledere, kredsledere, bestyrelsesmedlemmer, samt alle de der på anden måde gør et kæmpestort stykke arbejde, der gør de muligt: At give børn og unge et stå sted at møde verden fra. Som landsdelsledelse vil vi gerne endnu engang sige tak for opbakningen i de to foregående år, det har været fantastisk sammen med jer at skabe en rigtig go del af FDF. 13

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Nyhedsbrev FDF Landsdel 3

Nyhedsbrev FDF Landsdel 3 Solen begynder at gløde. Mørket i verden har tabt. Lad os gå ud for at møde lyset Gud lige har skabt. Første vers af en smuk morgensalme, men måske også et udtryk for at vi går mod den lyse tid, vintermørket

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole

Landsdelsmøde onsdag d. 7. marts på Kongeådalens Efterskole Så er det med at komme afsted til landsdelsmødet tag bare flere ledere fra kredsen med Landsdelsmøde : Landsdelsmødet er det forum, hvor vi i landsdelen lægger planerne for fremtiden i vores landsdel og

Læs mere

Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1, 28. februar 2017

Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1, 28. februar 2017 Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1, 28. februar 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Landsdelens beretning, Bilag 1 6. Regnskab 2015-2016,

Læs mere

Udvalg Øvrige oplysninger Links

Udvalg Øvrige oplysninger Links 2013 Udvalg Øvrige oplysninger Links August 14. Sæsonopstart med oprykning Ole, Katrine, Thomas Thomas spørger Christian 19. Netværksmøde Viborg Netværk Indbydelse følger Grill og sejlads for alle ledere

Læs mere

Du indbydes til FDF Landslejr 2016

Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Årets fedeste sommerlejr Lejrbål med 10.000 Masser af nye venner Fællesskab Ta med til Molevitten Praktisk info FDF Landslejr 2016 er en kæmpe sommerlejr for alle FDFere.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Sommerlejr 2016. Infomøde 4. april 2016 Kongeådalens Efterskole

Sommerlejr 2016. Infomøde 4. april 2016 Kongeådalens Efterskole Sommerlejr 2016 Infomøde 4. april 2016 Kongeådalens Efterskole Agenda Dagsprogrammet Aktiviteter Særligt for Pilte Den særlige opgave Forplejning Tut Noget for lederne Hvad har vi glemt Dagsprogrammet

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter. varme op til sommerlejren! Maj - Juni - Juli 2012 yhedsbrev Maj - Juni - Juli 2012 Forår er lig med bål, snobrød, leg, løb og andre udendørsaktiviteter - og så er vi ved at varme op til sommerlejren! FDF SÆSLV Foto + forsidefoto: Heidi ielsen Indhold

Læs mere

Dagsorden. Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1 Skalborg Kirke Onsdag d. 18. marts 2015

Dagsorden. Landsdelsmøde, FDF Landsdel 1 Skalborg Kirke Onsdag d. 18. marts 2015 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referant 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Landsdelens beretning, Bilag 1 6. Oprettelse af pulje til særlige formål, Bilag 2 7. Handlingsplan

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN KLIK HER Så starter FDF op igen HURAAA HURAA Hele den

Læs mere

Den 7. - 9. november Fortrinsvis for den nordlige del af landsdel 5. landsdel 6

Den 7. - 9. november Fortrinsvis for den nordlige del af landsdel 5. landsdel 6 Den 7. - 9. november Fortrinsvis for den nordlige del af landsdel 5 Den 30. januar - 1. februar Fortrinsvis for den sydlige del af landsdel 5, samt for landsdel 6 Tilmelding Tilmeldingsfristen er sat til

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Nyhedsbrev for FDF-Særslev. 15. juni: Fællesspisning for fdf er og forældre på Aslyet

Nyhedsbrev for FDF-Særslev. 15. juni: Fællesspisning for fdf er og forældre på Aslyet April, Maj & Juni 2011 Det Blå Blad Nyhedsbrev for FDF-Særslev I dette nummer af Det Blå Blad varmer vi op til årets sommerlejre! Og vi glæder os allerede til næste sæson i selskab med jer allesammen.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Er du klar til rislen ned af ryggen?

Er du klar til rislen ned af ryggen? Er du klar til rislen ned af ryggen? Lad os tage rejsen til Sletten Dette er Sletten stedet for landslejren Hvad er FDF Landslejr 2016? Kæmpe sommerlejr for 10.000 FDF ere Foregår hvert 5. år på Sletten

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Det Blå Blad FDF Brabrands Kredsblad Væbnermesterskabsfinalen i København Sommerlejr ved Hald Sø Sæsonafslutning på Stadepladsen

Det Blå Blad FDF Brabrands Kredsblad Væbnermesterskabsfinalen i København Sommerlejr ved Hald Sø Sæsonafslutning på Stadepladsen Det Blå Blad FDF Brabrands Kredsblad Væbnermesterskabsfinalen i København Sommerlejr ved Hald Sø Sæsonafslutning på Stadepladsen Årgang 2014, nr. 3 Kontaktliste Puslingeledere Jesper Meinby 61304502 jesper@fdfbrabrand.dk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Velkommen tilbage fra sommerferie, og sommerlejre. Vi håber de har været sjove, inspirerende og lærerige.

Velkommen tilbage fra sommerferie, og sommerlejre. Vi håber de har været sjove, inspirerende og lærerige. Michelle Dahl Fra: Sendt: 2. september 2013 13:52 Til: Michelle Dahl Emne: Nyhedsbrev - Landsdel 1 - september 2013 Kære alle FDF'ere i Landsdel 1 Velkommen tilbage fra sommerferie, og sommerlejre. Vi

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26.

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. SENIORER Torsdag klokken 20.15 21.30 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. Seniormøde 9. Seniormøde 16. Ledermøde 24. LederFredag 30. Seniormøde 7. Ledermøde 11. Ledermøde 18. Seniormøde

Læs mere

Sille og Sigurd fødselsdag

Sille og Sigurd fødselsdag Sille og Sigurd fødselsdag Kære Puslinge-/Tumlingeleder! Lørdag d. 23. september 2017 mødes vi på Sletten. Kl. 10:00 til 15:00 Arrangementet er for puslinge, tumlinge, ledere, søskende og forældre og andre

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Myreslugeren. Fritid i det fri Der gi r værdi! Kontakt LYSTRUP-ELEV. Januar. 17 juli. 17. Vinder i kategorien 0-4 klasse i Tivolifriheden 2016

Myreslugeren. Fritid i det fri Der gi r værdi! Kontakt LYSTRUP-ELEV. Januar. 17 juli. 17. Vinder i kategorien 0-4 klasse i Tivolifriheden 2016 Kontakt Kredsleder Peter Kühnell 28 77 84 62 peter.kuhnell@gmail.com Rasmus Vinge 23 38 22 99 rvinge@fdf.dk Januar. 17 juli. 17 Myreslugeren LYSTRUP-ELEV Bestyrelsesformand Lauge Dehn 86 22 33 88 ld@nordicsubs.com

Læs mere

Holdledermøde på KE 04.04.16 - Referat LD5 sommerlejr for de yngste

Holdledermøde på KE 04.04.16 - Referat LD5 sommerlejr for de yngste Holdledermøde på KE 04.04.16 - Referat LD5 sommerlejr for de yngste Dagsprogram på sommerlejren 8 Flaghejsning og morgenmad 9 Andagt 9.30 Aktivitetsmodul 12 Frokost 13.30 Aktivitetsmodul 17.30 Aftensmad

Læs mere

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ HOLDLEDERBREV 18. - 20. SEPTEMBER 2015 Så er det tid til årets Aktivlejr, som de fleste af jer allerede ved, er en tilbagevendende tradition i landsdel 1. En hyggelig lejr, hvor vi sover i telt, laver

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Deltagerbrev for fælles sommerlejr 2017

Deltagerbrev for fælles sommerlejr 2017 Deltagerbrev for fælles sommerlejr 2017 Karlebo, Stenløse-Veksø og K2 Kære deltager og forældre. Du modtager deltagerbrevet fordi du har tilmeldt dig vores fælles sommerlejr 2017 med tre friske FDF kredse.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

www.fdf.dk/dronninglund

www.fdf.dk/dronninglund Sæsonfolder 2014-15 www.fdf.dk/dronninglund www.facebook.com/fdfdronninglund FDF Dronninglund KREDSSOMMERLEJR 2015 i uge 27 Drengeborg, Knasborg ved Aalbæk Hvad er FDFs formål? Det kristne livssyn er fundamentet

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Knud Rasmussen Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var:

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Det Blå Blad. Glade Brabrand-FDFere i Jotunheimen Sommerlejr 2015! FDF Brabrands Kredsblad. Årgang 2015, nr. 3

Det Blå Blad. Glade Brabrand-FDFere i Jotunheimen Sommerlejr 2015! FDF Brabrands Kredsblad. Årgang 2015, nr. 3 Det Blå Blad FDF Brabrands Kredsblad Glade Brabrand-FDFere i Jotunheimen Sommerlejr 2015! Årgang 2015, nr. 3 Kontaktliste Puslingeledere Kathrine Fischer 60193758 kathrine@fdfbrabrand.dk Tumlingeledere

Læs mere

PLØK. Nr. 1 aug-sept okt årgang. Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds

PLØK. Nr. 1 aug-sept okt årgang. Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds PLØK Nr. 1 aug-sept okt 2008 34. årgang Kredsblad for FDF Odense 14. Thomas Kingo kreds 2 Kære puslinge og tumlinge 3 Vi håber I har haft en fantastisk sommer - det har vi. Nu skal vi til og i gang med

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere