Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015"

Transkript

1 Referat fra landsdelsmøde d. 21/ ) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt. 9 tilføjes kandidaternes kredse som følgende: Nicolei Beier, FDF Odense 10 Michael Thuesen, FDF Middelfart Mads Wermuth, FDF Odense 14 Thomas Kingo Helle Schnefeld, FDF Odense 11 Næsby 2) Helle Schnefeld er valgt til referent 3) Beretning v. Mads Wermuth. Se landsdelslederens beretning i bilag 1. Beretningen modtages af landsdelsmødet. 4) Regnskab for 2013 Der mangler tilsyneladende lidt penge ih. til Carla på kontingentsiden, dette er under udredning. Se regnskab i bilag 2. Samlet overskud på ,35,- o Hvorfor er underskuddet på PVT så stort? v Der er rent regnskabsteknisk nogle problematikker ift. leje af overnatningsmuligheder som generer det store underskud der er overført fra Derudover prioriterer landsdelen, at der skal bruges penge på arrangementer der i blandt også til nye arrangementer. Simon Faurskov opfordrer til at man bakker op om arrangementerne. o Hvorfor har Per Ottosen et a contobeløb? o Hvorfor skal der med navns nævnelse nævnes, at der er penge til gode? v Simon Faurskov forklarer at der har været udlæg til arrangementer som desværre ikke blev afholdt. At navnet fremgår er if. kassereren rent retsligt påkrævet. o Hvorfor bruges der så ikke flere penge til arrangementer? v Svaret er, at der faktisk bliver brugt de penge, der er tildelt, og først året efter ydes der så et større tilskud. o Hvorfor skal der betales kontingent til landsdelen? v Det fungerer som sikkerhed idet, at de årlige tilskud aldrig er sikre. Som det er nu, så bliver kontingentet gemt til dårlige tider i stedet for at risikere at stå i den situation, at kontingentet bliver hævet til pr. Medlem hvis tilskud fra det tidl. Amt bortfalder.

2 Samtidig vil et bortfald af tilskud betyde, at der bliver et hul idet, at der først året efter kan opkræves et større kontingent. Regnskab for 2014 Der ses et lidt lavere medlemskontingent pga. faldende medlemstal. Se derudover tidligere fremsendte regnskabsbilag. Resultatet for 2014: i underskud. Der ses, at der i dette år er brugt nogle penge både på en ny band-kasse således, at der er mulighed for, at der er i kredsene kan laves noget mere musik og samspil. Samtidig er der indkøbt en GoPro-kassen. Regnskabet for 2013 godkendes af landsdelsmødet Regnskabet for 2014 godkendes af landsdelsmødet 5) Budget: Der sigtes imod at forhandlingerne med det rådgivende fritidsudvalg gå igennem således at budgettet for 2016 ikke påvirkes heraf. I 2015 overtages Vork, hvorfor der i dette år må forventes et underskud på , da vi for år tilbage aftalte, at der fra landsdelen skulle lånes til overtagelse heraf. Dette blev vedtaget for på et ekstraordinært landsdelsmøde i Se budget i bilag 3 o Der stilles spørgsmål til gyldigheden af vedtagelsen af lånet tilbage i v Der skulle ikke være noget i vedtægterne der skulle umuliggøre denne vedtagelse fra o Der stilles spørgsmål til den manglende kommunikation fra landsdelen til kredsene siden mødet i v Det må erkendes, at kommunikationen kunne have været bedre omkring overtagelsen af Vork. Under punktet Evt. gennemgås den nuværende situation omkring Vork. Det er ikke landsdelen, der overtager Vork. Der oprettes i stedet en kreds på Vork uden børn. Det er korrekt, at der ikke er udsendt noget til kredsene. Der mangler information om, at kredsene ikke hæfter økonomisk for overtagelsen af Vork. Fra landsdelsmødet gøres opmærksom på, at vi halverer vores formue, og at det selvfølgelig stiller landsdelen ringere, hvis tilskuddet fra det rådgivende Fritidsråd bortfalder. Dog gøres der også opmærksom på, at der for ti år siden var tvivl om, hvorvidt tilskuddet bestod året efter. Tilskuddet er dog troligt kommet hvert år, så det burde indgyde lidt ro. Der gennemgås kort dagsorden og referat fra det ekstraordinære landsdelsmøde i De skal bruges som buffer ift. nyanskaffelser og reparationer på Vork. Blandt andet skal der anskaffes aktivitetskasser, som kan medtages, hvis overtagelsen af Vork bliver en fiasko.

3 o Der spørges til om overskuddet på de ,- i 2016 kunne bruges til landslejren. v Grunden til at der ikke er sat penge af til landslejr, er, at der som udgangspunkt lige nu ikke er nogle forpligtelser for landsdelen. Landsdelen kommer ikke til at være hverken samlende eller bærende ift. Landslejren. Som udgangspunkt ser landsdelsledelsen ikke nogle udgifter, som skal oppebæres af landsdelen. Der er dog flere, som giver udtryk for, at der bør sættes penge af til landslejr idet det anses som naivt at tro, at der ikke kommer udgifter til landsdelen. Der gives udtryk for at der bør sættes penge af sådan at der er mulighed for at lave en ting (en hat, en stok, en buff el.) som er fælles for landsdelens deltagere til at styrke sammenholdet i landsdelen på landslejren. o o Der fremstilles forslag om at overskuddet på de øremærkes til landslejren. Forslaget er vedtaget med overvældende flertal. Der fremstilles forslag om at der afsættes ,- til landslejren og dermed trækkes 5000,- fra arrangementspuljen som øremærkes til landslejren. forslaget trækkes af forslagsstilleren. Budgettet for 2015 vedtages enstemmigt Budgettet for 2016 med ændringsforslag vedtages enstemmigt 6) Fyns Amtskreds Beretningen burde have været leveret af bestyrelsen i Fyns Amtskreds. Desværre kunne ingen af dem være til stede i dag. Regnskabet er identisk med landsdelens regnskab. Regnskabet vedtages. Bestyrelsen genvælges enstemmigt. Kontingentet er ligeledes identisk med landsdelens. Kontingentet vedtages. 7) Handlingsplan Handlingsplanen er udsendt med flg. overordnede mål: At landdelsledelsen er synlig overfor landsdelens kredse. At udvikle, udbyde og afholde arrangementer for alle FDF-Klasser i landsdelen. At skabe et bedre lederfællesskab mellem landsdelens kredse. At støtte og formidle landsforbundets udviklingsmål til kredsene. Se bilag 4 o Der udtrykkes glæde over, at der er engagement i landsdelen og i landsdelsledelsen. Der spørges til hvad der ligger i ordlyden omkring at landsdelen bakker op om nye tiltag, økonomisk og ved sparring. v Det går ikke ud over det vedtagne budget, men nærmere at de i budgettet afsatte midler til afholdelse af arrangementer vil blive omplaceret. Dette

4 hænger tæt sammen med at landsdelsledelsen ønsker at have løbende evaluering af arrangementer v 8) Valg af siddende medlemmer i landsdelsledelsen o Der stilles spørgsmål om hvorvidt 4 er et problematisk antal ift. stemmelighed. v Antallet er valgt ud fra antallet af opstillede kandidater, og der har ikke tidligere været problemer med stemmelighed, hvorfor det ikke anses som en risikofaktor. o Der stilles endvidere spørgsmål, hvorfor der fra landsdelsledelsen ønskes, at man lægger sig fast på 4 kandidater idet, der førhen har været vanskeligheder med at finde både den 3 og 4 til landsdelsledelsen. v Det pointeres at antallet kan fastlægges fra valgperiode til valgperiode, der er således ikke noget fastlagt til tid og evighed. o Der opfordres til at landsdelsledelsen fremsætter forslag om, at forbundet dropper dette punkt fremover. v Grunden til at dette punkt eksisterer, er, at der er tidligere har været tvivls og tolkningsspørgsmål omkring antallet af medlemmer i landsdelsledelsen. Derfor er dette punkt på og kan forventes til lignende landsdelsmøder i fremtiden. Forslaget om 4 medlemmer i landsdelsledelsen er vedtaget. 9) Valg til landdelsledelsen Nicolei Beier: Nuværende landsdelsleder. Michael Thuesen: Sidder i den nuværende landsdelsledelse, laver pvt og skal bl.a. stå for mad på landslejren. Mads Wermuth: Mads er tidligere kredsleder i Odense 14. Kreds, Helle Schnefeld: Kredsleder i FDF Odense 11. Næsby. Alle kandidater er enstemmigt valgt. 10) Valg af revisor Søren Winther Nielsen og Jesper Storm Skov er valgt til revisorer Christian Lau Andersen, O.10 stiller op til suppleant. Christian Lau Andersen er valgt til suppleant 11) Eventuelt Vork: Kontrakten er efterhånden klar til underskrivelse. Der satses på overtagelse pr Den føromtalte kreds forpagter Vork i 3 år. Herefter skal der tages stilling til, om landsdelen kan overtage. Der skal vælges en bestyrelse Vork-kredsen. Der skal vælges to medlemmer med en eller anden form for relation til landsdelsledelsen. Forslag til denne bestyrelse sendes til Michael Thuesen. Forslag til forbedringer stilles også til Michael. Resten af bestyrelsen bliver nedsat fra

5 Vork Frivilligt Netværk. De ansatte opsynsfolk skal ligeledes i bestyrelsen, dog uden stemme. Nyhedsmail: Landsdelsledelsen har et ønske om, at alle ledere er tilmeldt nyhedsmail, fordi den fungerer som den direkte linje fra landsdelsledelsen til kredsene. Når en leder flytter til en ny by så opfordres alle til at sende vedkommendes oplysninger til Herefter sørger forbundssekretæren i den pågældende landsdel for at tage kontakt til vedkommende og formidler kontakten til fdf-kredse i nærområdet. DuiL6-lejr: For Seniorer og Seniorvæbnere i hele landsdelen. Alle opfordres til at sende deres unger af sted. Hvis der er nogle kredse, som har færre end 5 Seniorer eller Seniorvæbnere i kredsen, så skal de rette henvendelse til Laura FDF Odense Musikkreds 75 års jubilæum Musikkredsen holder arrangement d. 21/3. De har brug for hjælp, så hvis der er nogen som har interesse, skal de kontakte Maibrit PVT PVT afholdes i Odense d. 5-7/6-15. Indbydelse følger. Pus-tumlingedag: Afholdes på Egeskov d. 20/6. Der skal bruges 30 personer til at stå på poster i løbet af dagen. Man står 2 og 2 på posterne. Hvis man har lyst til at stå på post kan man henvende sig til Kasper Henriksen. Michael takker Bjarne og Denice for deres deltagelse i landsdelsledelsen.

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere