Markedsføring til børn og børnefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring til børn og børnefamilier"

Transkript

1 Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011

2 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Opgavebeskrivelse Eventen Grøn Vinter Analyse Research og metode Fokusgruppeinterviews Målgruppen Pointer fra fokusgruppeinterview med børn Pointer fra fokusgruppeinterview med forældre Opsamling og udfordringer Kommunikationsstrategi Kommunikationsbudskaber Grøn Vinters visuelle udtryk Mediestrategi Medievalg SEO/SEM Toppenafdanmark.dk Institutioner PR Samarbejdspartnere Ambassadører Opsamling og konklusion

4 1. Baggrund 1.1 Opgavebeskrivelse Toppen af Danmark efterspørger en best practice-case, som demonstrerer, hvorledes destinationen og dets mange turistaktører på en ny og tidssvarende måde målretter sin markedsføring til målgruppen børn og børnefamilier. Derudover efterspørges strategiske anbefalinger til synliggørelsen af oplevelsestilbud overfor denne målgruppe. Der arbejdes med to del-opgaver. Indeværende rapport anlægger en praktisk tilgang til markedsføring målrettet børn og unge, og præsenterer således en best-practice case, som anskueliggør medievalg og muligheder, når vi taler markedsføring af en konkret turistevent henvendt til børn og børnefamilier. Den valgte case er eventen Grøn Vinter. Rapportens anbefalinger af markedsføringskanaler tager højde for, at der ikke er afsat budget til markedsføring af Grøn Vinter. I forlængelse heraf er det væsentlig at påpege, at rapporten ikke vil kommentere fravalgte medier, men udelukkende fokusere på de medier som anbefales. Delopgave to vil derimod fokusere bredere på mediemuligheder ud fra et strategisk synspunkt. 1.2 Eventen Grøn Vinter Kidvertising har modtaget følgende brief om eventen Grøn Vinter. Grøn Vinter er en del af Toppen af Danmarks udviklingsprojekt Naturen+ og er et nyt koncept, som betegner turistarrangmenter, der på den ene eller anden måde sætter fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Grøn Vinter afholdes i skolebørnenes vinterferie, som samlet set udgør uge 7 og 8, og arrangeres af turistaktører i Nordjylland. Mange af turistaktørerne tilpasser deres attraktion/forlystelse det grønne tema i det omfang, der lader sig gøre. Programmet er endnu ikke fastlagt, men vil indeholde aktiviteter som henvender sig til børn alene samt børn og forældre. Samtlige aktiviteter indeholder en stor grad af læring særligt for børn. 2. Analyse 2.1 Research og metode Dataindsamlingen, som skal skabe fundament for best practice case -præsentationen, vil tage afsæt i forskellige metoder. Der arbejdes med primær og sekundær empiri, som indsamles vha. henholdsvis desk research og fokusgruppeinterviews. Datasættet indsamles med det formål at afdække følgende: Børn og børnefamilers ønsker og efterspørgsel, når familien skal på ferie/ miniferie/endagstur o Informationssøgning 2

5 o Adfærd, holdninger og krav Aktuelle medier til markedsføring af Grøn Vinter Fokusgruppeinterviews Der afholdes to fokusgruppeinterviews med børn og forældre bosat uden for Nordjylland - et med børn i alderen 6-10 år dvs., børn i skolealderen som stadig holder ferie med sine forældre samt et interview med børnenes forældre. Argumentet for at fokusere på børn og forældre bosat uden for Nordjylland er Toppen af Danmarks ønske om at øge turisttilstrømningen. Formålet med fokusgruppeinterviewene er at påpege tendenser, ønsker og behov, når børn og forældre planlægger og vælger ferie. Interviewene afgrænses til udelukkende at beskæftige sig med kortere ferier af max en uges varighed svarende til vinter-, efterårs- og påskeferier samt weekend- og endagsture. Sidestillet med research og eksisterende viden vil interviewene skabe grundlag for konkrete anbefalinger til, hvorledes eventen Grøn Vinter bedst muligt markedsføres over for målgruppen. Vi er opmærksomme på, at resultaterne fra de to fokusgruppeinterviews ikke nødvendigvis er repræsentative for målgruppen. 2.2 Målgruppen Målgruppen er på forhånd afgrænset til børn og børnefamilier, og idet Toppen af Danmarks opgave er at øge turismen i Nordjylland, opstår der et øget behov for at kommunikere til børn og børnefamilier bosat uden for Nordjylland. På baggrund af tidspunktet for eventens eksekvering - uge 7 og 8 som er den danske folkeskoles vinterferie, afgrænser rapporten sig til at beskæftige sig med danske børn. Desuden afgrænses målgruppen til børn i alderen 6-10 år samt deres forældre, idet børnene fortsat holder ferie med deres forældre og typisk følger skolernes ferie. Indeværende afsnit vil afgrænse sig til en kort præsentation af målgruppen, idet vi i delopgave 2, som omhandler strategisk kommunikation og markedsføring til børn og børnefamilier, foretager en dybdegående analyse af målgruppen. Afsnittet vil desuden fokusere på en præsentation af børnene, da de er den primære målgruppe for eventen Grøn Vinter, og det derfor, i høj grad, er deres interesse, der skal vækkes. Kids grow older younger - Dette statement er utrolig vigtig at have in mente, når der arbejdes med kommunikation og markedsføring til børn og unge. Men hvad betyder det egentlig, at børn bliver ældre i en yngre alder? Der arbejdes i dag med begrebet tweens. Tweens defineres som børn mellem 8-13 år, der tænker, føler og opfører sig helt anderledes, end du/vi selv gjorde i den alder. Tweens forsøger at se ud og opføre sig som en cool teenager det ene øjeblik, og det næste øjeblik kigger de på legetøj i legetøjsbutikker. Det giver udfordringer, når der skal kommunikeres til målgruppen. Kommunikationen skal på en og samme tid tage højde for at børnene ønsker at fremstå cool og ældre end de er, samtidig med at det kommunikative budskab skal tage hensyn til børnenes læringsmæssige niveau. 3

6 Sideløbende med at børnene opfører sig ældre øges også deres indflydelse på familiens beslutninger. Statistiske undersøgelser og analyser såvel som praktisk erfaring bekræfter, at børns indflydelse, når det gælder valg af feriedestination, er utrolig stor. I følge en stor analyse foretaget af mediebureauet IUM (Initiative Universal Media), opfordrer 40 % af de mere end 700 adspurgte børn i alderen 5-13 år forældrene til, at familien skal af sted på ferie og endnu flere byder ind på valg af destination. Omkring 90 % af børnene har desuden en form for indflydelse i forbindelse med valg af feriens aktiviter. Børn bruger i dag meget tid online og imens de helt små spiller online, er de 8-9 årige og opefter aktive inden for forskellige sociale medier. Børnene er fortrolige med internettet, mobiltelefoner, smart phones mv., og har stort set hele tiden online adgang enten via computere eller deres telefoner. 2.3 Pointer fra fokusgruppeinterview med børn Grundet den stramme deadline måtte vi gå på kompromis med vores sammensætning af fokusgruppen, som blev gennemført med 7 børn - hhv. fem drenge og to piger i alderen 5-10 år. Børnene er rekrutteret via forskellige medier og har således ingen direkte relation til bureauet. Aktiviteter Fokusgruppedeltagerne ønsker ikke at tage afsted med børn de ikke kender, men vil gerne på ferie sammen med venner og deres forældre - det er imidlertid ikke særlig udpræget blandt fokusgruppedeltagerne at holde ferie med venner eller andre familier. Børnene er alle ude at se/opleve noget på deres ture/ferier attraktioner, forlystelser etc., og de går ofte på restaurant. Attraktioner/forlystelser De attraktioner/forlystelser som børnene har besøgt og husker bedst er Djurs Sommerland, Tivoli, Den gamle by og Legoland. Generelt udviser fokusgruppedeltagerne begrænset viden om feriedestinationer og attraktioner i Danmark. Størstedelen af børnene vil helst besøge de store attraktioner rutsjebaner etc. er spændende. Et par af dem synes, at det er sjovt at komme ud og lave noget selv. Børnene foretrækker følgende attraktioner/forlystelser: Tivoli i København Fårup Sommerland Legoland Lalandia Tivoli Friheden Nye ting Børnene ser mange reklamer for forlystelser i TV, men de tror ikke selv, det er derfor, de vil besøge forlystelserne. Det skal dog bemærkes at de attraktioner/forlystelser, fokusgruppedeltagerne nævner, 4

7 alle er attraktioner, som markedsfører sig massivt i TV og desuden er karakteriseret som nogle af de største attraktioner i Danmark. Børnenes indflydelse på - valg af destination Børnene mener selv, de har stor indflydelse på familiens valg af feriedestination, hvilket stemmer godt overnes med IUM s analyseresultater. Kun 2 af de 7 børn siger, at det næsten aldrig sker, at de har noget at sige. - valg af overnatning Kun ét barn mener at være med til at bestemme, hvor familien skal bo/overnatte når de er på tur/ferie. Resten af børnene udtrykker klart, at de på dette område ikke har noget at skulle have sagt. - valg af aktiviteter Alle børnene siger, at dét deres forældre gerne vil lave, når de er på tur/ferie er: Gå på restaurant, kigge på butikker, købe tøj og sko og alle mulige andre kedelige ting men nogle gange køber de legetøj til børnene - og det kan de godt lide. Denne opfattelse stemmer imidlertid ikke overnes med forældrenes opfattelse. I følge forældrene tilpasses feriens aktiviteter i udpræget grad børnenes ønsker. Plageri Alle børnene spørger deres forældre om lov til at komme steder hen, og mener selv, at det nogle gange kan lade sig gøre at overtale forældrene til at tage dem dertil, hvis ikke der er andet planlagt. Børnene fortæller, at de typisk spørger 1 uges tid i forvejen for at øge chancerne for et ja. Dette er et direkte udtryk for at børnene ved, hvornår de har størst chance for at få indflydelse på en beslutning på noget, de utrolig gerne vil. Transport Børnene synes ikke det er sjovt at køre, og der må ikke være langt til destinationerne ellers bliver det kedeligt. De vil højst køre sammenlagt 3 timer, hvis de skal sidde i en bil. Er der derimod tale om togture, gør det ikke noget at det tager længere tid. Dette skyldes ifølge dem selv, at de ikke skal have sele på og kan bevæge sig rundt, men formentlig også fordi toget er en sjælden transportform for dem og derfor giver dem fornemmelsen af noget nyt og specielt. Børnene om miljø og klima Børnene ved ikke hvad miljø, klima, genbrug og bæredygtighed er for noget. Kun Kasper på 10 år siger, altså man skal jo beskytte miljøet, så man må ikke kaste sit skrald udenfor, for så forurener man. Deres umiddelbare reaktion på titlen Grøn Vinter er: Det lyder kedeligt. Det er imidlertid interessant, at når der kommer fokus på aktiviteterne, som skal udgøre Grøn Vinter og at børnene skal involveres og kan lave noget selv, bliver emnet lidt mere interessant. 5

8 2.4 Pointer fra fokusgruppeinterview med forældre Fokusgruppeinterviewet blev gennemført med fem forældre - to kvinder og tre mænd - i alderen år. Alle fem deltagere var forældre til 2 børn i alderen 5-12 år. Ferier i Danmark Stort set alle interviewpersonerne holder årligt ferie i Danmark. Der kan i løbet af et år forekomme mange enkeltdagsture, hvor man tager med børnene ud for at se noget. Ligeledes hænder det at familien tager på miniferier rundt i landet, hvor der typisk overnattes i sommerhus, hytte el. på en campingplads, hvilket måske ikke er så aktuelt om vinteren. Forældrene udviser størst entusiasme omkring de lokationer, hvor der i forvejen er nogle forlystelser eller attraktioner, der kan trække dem til det specifikke sted. Informationssøgning Internettet er den primære informationskilde i forbindelse med ferier inden- og udenlands. Alle bruger søgemaskiner til at lede efter inspiration til nye steder, samt opsamle informationer omkring de steder de har besluttet sig for at besøge. Det er sjældent at forældrene bevidst besøger turistinformationernes egne sider, disse besøges via Google, som linker dem videre til sider, der opfylder deres søgekriterier. Er man taget et sted hen og kommer forbi en turistinformation el. benzinstation, hvor der er brochurer, hentes der også inspiration her. Det drejer sig så kun om attraktioner/oplevelser. Valg af ferie Feriestederne bliver oftest valgt på grund af en relation. Fokusgruppedeltagerne finder ikke så tit nye steder eller byer. Bliver de glade for noget, er det oftest der, de tager hen igen. Forældrene vælger ferie ud fra, hvor det er sjovt for børnene at være. Det bliver samtidig nævnt, at det er vigtigt, at det er et sted hele familien har lyst til. Forældrene tager ikke bare af sted for at gøre børnene glade, men er nødt til at involvere dem i beslutningerne om, hvor ferien skal gå hen. Valg af aktiviteter Forældrene er alle enige om at følgende forhold har afgørende betydning for deres valg af aktiviteter, når familien holder ferie: Der skal være sjove aktiviteter for børnene som de voksne også selv gider/har lyst til. Det er rart, hvis man ikke skal betale for hver lille ting man skal se på. Økonomien er en vigtig faktor. Forældrene holder øje med gode tilbud mest på nettet, men også på TV. Pakkeløsninger er gode, så længe der er en vis frihed til selv at planlægge. Børnene bliver rastløse, hvis ikke de ved, hvad de kan foretage sig, og der kan pakkeløsninger være en god og nem måde for forældrene at give børnene nogle rammer at vælge aktiviteter inden for. 6

9 Hvis der tilbydes en kombination af en eller flere aktiviteter, som familien får adgang til ved køb/leje af hytte, ville det være super. Så føler man, at man får noget for pengene. Forældrene vil imidlertid ikke betale for aktiviteter på forhånd, hvis man nu ikke har lyst alligevel, når man ankommer, og aktiviteten må ikke være fastlagt til en bestemt dag, så familien lægger sig fast på nogle aktiviteter Det skal være fleksibelt og med plads til det spontane. Aktiviteter i nærområdet bliver brugt fuldt ud. Transport Forældrene er villige til en transporttid på op til 4 timer, når de skal på ferie af mere end tre dages varighed. Forældrene er imidlertid ikke glade for at skulle køre længere distancer, når de er ankommet til deres feriedestination. De vil max køre minutter for at se/opleve noget. I stedet prioriterer fokusgruppedeltagerne at benytte de faciliteter og tilbud, der er i nærområdet. Kendskab til Toppen af Danmark Deltagerne kender godt til Toppen af Danmark og flere af dem har været i Løkken, Grønhøj, Skagen og Skallerup klit. De andre byer, som er med til at udgøre Toppen af Danmark, er ikke besøgt, og det er heller ikke steder, deltagerne har lyst til at besøge. Frederikshavn lyder mere som industri og lyder ikke hyggeligt. Det er ikke det rigtige image til at forbinde nogle af byerne med ferier. Det der tiltrækker dem ved Toppen af Danmark er vandet, som generelt har en stor plads i forældrenes hjerte, når det gælder valg af destination. Grøn Vinter Hvad associerer I titlen Grøn Vinter med? Økologi Palmer En masse unger som bliver malet grønne i hovedet Vi viste interviewpersonerne annoncen, som bringes i magasinet Kiwi, og spurgte, hvad deres umiddelbare holdning til annoncen var? Super flot annonce rent visuelt men den kommunikerer ikke, at der er tale om en event, som indeholder aktiviteter om bæredygtighed, miljø ol. for børn og voksne. Ifølge forældrene bør man ikke kommunikere læring overfor børnene, det lyder ikke attraktivt at skulle lære i sin ferie. I stedet lyder aktiviteten som f.eks. at puste glas lidt ekstraordinært og ekstraordinært er godt! 7

10 2.5 Opsamling og udfordringer På baggrund af de to fokusgruppeinterviews og viden om børns indflydelse på valg af feriedestination opstår forskellige udfordringer for eventen Grøn Vinter, som Toppen af Danmark bør forholde sig til. Rapportens kommunikations- og medieanbefalinger vil ligeledes tage højde for disse udfordringer, i det omfang det lader sig gøre. Børnenes indflydelse på familiens valg af feriedestination er utrolig stor - vil man sælge turistoplevelser, er det derfor afgørende at vække børnenes interesse. Grøn Vinters nuværende kommunikationsbudskab om miljø, klima og bæredygtighed vækker imidlertid ikke fokusgruppebørnenes interesse da de simpelthen ikke ved, hvad disse begreber betyder. Kidvertising vurderer, at interviewdeltagernes manglende kendskab til begreberne er kendetegnende for størstedelen af børn i alderen 6-10 år. Dertil opstår yderligere en udfordring omkring temaet, idet fokusgruppe-forældrene udtrykker, at de i deres ferie ikke ønsker at forholde sig til miljø, klima og bæredygtighed, lige som de ikke mener at aktiviteter, der kommunikerer læring vækker deres børns interesse, når der holdes ferie. Ferie det er afslapning og man har ikke lyst til nogen løftede pegefingre. Man tænker ikke i miljø, når man sidder inde i et badeland og man skruer jo ikke ned for varmen i vandet. Bæredygtighed det hører til i hverdagen, det dyrker man af natur ikke på sin ferie, og det orker man heller ikke. Fokusgruppebørnene og forældrene synes imidlertid at de aktiviteter Grøn Vinter tilbyder lyder interessante, og som noget de ville finde sjovt som familie hvis de altså befinder sig i området. Dette leder videre til næste udfordring nemlig afstanden til Nordjylland. Både børn og forældre udtrykker, at afstanden fra deres bopæl til en turistattraktion har stor betydning for, om de tager afsted, og at en attraktion i sig selv skal være noget særligt, for at de kører efter den. I det øjeblik der er tale om ferie med mere end tre overnatninger kører de imidlertid gerne længere væk, men så foretrækker de typisk, at området har det hele, så de ikke skal køre langt efter attraktioner og aktiviteter. Dette er i Grøn Vinters tilfælde et stærkt parameter, idet eventen favner aktiviteter placeret i flere forskellige byer alle med kort afstand til hinanden. Men det skal kommunikeres! Mange familier er vanedyr - de gør som sidste år. Det er naturligvis en stor udfordring, når det handler om at bryde deres vaner og få dem til at foretrække en anden type ferie. Omvendt er det det, der gør det muligt at skabe loyale turister, som kommer tilbage år efter år, fordi de har fået en god oplevelse. 3. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategien har til formål at sikre et klart og entydigt budskab. I dette tilfælde betyder det at sikre en klar kommunikation omkring, hvad Grøn Vinter er, og tilpasset så målgruppen forstår den. Kommunikationsstrategien skal sikre at både den sproglige og visuelle kommunikation er konsistent, ligesom strategien skal forholde sig til tone og genre. 8

11 3.1 Kommunikationsbudskaber Som tidligere defineret er den primære målgruppe for eventen Grøn Vinter børn i alderen 6-10 år og deres forældre. Kidvertising anbefaler at der arbejdes med to primære kommunikationsbudskaber; ét der henvender sig til børnene og ét der henvender sig til forældrene. Det betyder, at der rent kommunikativt arbejdes med to målgrupper. Kommunikationen til børnene skal anvende visuelle virkemidler og derigennem fokusere på de aktiviteter og attraktioner/forlystelser, som Grøn Vinter tilbyder og som børnene kan opleve/prøve. Børnene forstår ikke ord som bæredygtighed, klima og miljø og har desuden ikke noget ønske om at lære, når de er på ferie. Det Grønne budskab og de mange aktiviteter, skal i stedet for kommunikeres med billeder og ikke mindst børnenes egne ord, hvilket kræver at turistaktørerne kommer i børnehøjde og lytter til, hvad børnene siger, når de besøger de forskellige destinationer. Det kan være en fordel at besøge sociale netværkssider til børn og unge som f.eks. Arto, Habbo, Go Supermodel og onlineklubhuset Cyberhus for at høre ordlyden, tonen og genren i børnenes sprog. Vi ved, at børnene efterspørger oplevelser, som er vilde og seje, men det de voksne synes er sejt, er sjældent det, børnene synes er sejt. Turistaktørerne har imidlertid direkte adgang til målgruppen og kan ved hjælp af observation lære børnenes sprog og derigennem skræddersy sine kommunikationsbudskaber til målgruppen. Et aktuelt eksempel på en reklame, der anvender de unges sprog og dermed gør sig næsten uforståelig overfor de voksne, er en reklame for Telia, hvor en ung pige taler i telefon med sin mor. Pigens kommunikation bygger udelukkende på slang, og alt hvad hun siger, er oversat til almindeligt dansk. Reklamen er naturligvis karikeret, men demonstrerer alligevel meget godt, hvordan den yngre generation taler et helt andet sprog end deres forældre. Så måske skal Oceanariets Grønne Vinter kommunikeres med udtryk som: grøn kærlighed, kærlighed i vand, flerkærsteri ol. Udover at kommunikere hvad børnene kan opleve, er en lige så væsentlig faktor at kommunikere, hvorvidt akiviteterne kan opleves sammen med familie og venner, da langt de fleste børn i alderen 6-10 foretrækker at være sammen med nogen de kender. I lyset af børnenes ønske om at være sammen med børn, venner eller familie, som de kender, bør kommunikationen og markedsføringen af Grøn Vinter fokusere på de aktiviteter, som man kan foretage sig sammen med andre. Kommunikationsbudskabet til forældrene skal ligeledes fokusere på aktiviteter, man kan være sammen om som familie. Kommunikationen omkring aktiviteter kan med fordel ske vha. et program eller en aktivitetskalender, som kort forklarer aktiviteten, og derudover forholder sig til pris og afstand - som er to væsentlige parametre, for forældrenes valg af ferieaktiviteter. Fælles for de to overordnede budskaber til hhv. børn og forældre er, at der skal være fokus på det sjove og at være sammen og selvom Grøn Vinter uden tvivl vil lære både børn og forældre en masse, de ikke vidste i forvejen, skal begrebet læring ikke indgå i det kommunikative budskab. Læring hører til i skolen ikke i skoleferien. Udover de to overordnede kommunikationsbudskaber til børn og forældre anbefales det, at der internt arbejdes med et tredje budskab, som beskæftiger sig med værdien af miljø, bæredygtighed og klima. 9

12 Dette budskab skal udelukkende anvendes overfor potentielle samarbejdspartnere, politikere m.fl., hvis encitament for at bakke op om et stort projekt i første omgang handler om at sætte sig selv i et godt lys. Det bæredygtige budskab skal således bruges i PR sammenhæng og til rekruttering af samarbejdspartnere Grøn Vinters visuelle udtryk Den visuelle kommunikation er vigtig for at fange børnenes opmærksomhed og bør benytte sig af at målgruppe har en god fantasi. Grøn Vinter er et sjovt navn, som associerer en masse forskellige billeder og giver anledning til forskellig fortolkning, hvilket er godt, når målgruppen er børn. Vi mener imidlertid, at der er brug for et skarpere visuelt profiludtryk. Vi anbefaler derfor, at der laves et skarpt logo, som, koblet med den grønne snemand, udgør Grøn Vinters visuelle udtryk. Både typografi og snemand modificeres og gøres mere ren. En opgave som Kidvertising gerne hjælper med. 4. Mediestrategi Hvert år bruger virksomheder, organisationer m.fl. milliarder på markedsføring af produkter, holdninger mv. i Danmark. Den enorme mængde markedsføring som hele tiden sendes afsted mod forbrugeren, gør det svært at trænge igennem og øger kravet til afsender om at skræddersy sin kommunikation til målgruppen. I dette tilfælde kræver det at Toppen af Danmark og turistaktørerne kommer i børnehøjde, således at de bliver i stand til at kommunikere klart og målrettet til børn og børnefamilier. 4.1 Medievalg Markedsføringen af Grøn Vinter skal henvende sig til hhv. befolkningen i Toppen af Danmark, samt det øvrige Danmark. Det betyder, at medievalget skal favne både lokalt og nationalt. Desuden skal valget af medier tage højde for, at der arbejdes med to målgrupper, nemlig børn i alderen 6-10 år og deres forældre. Grøn Vinters nuværende kommunikationsplatform udgøres af Toppen af Danmarks hjemmeside samt det trykte medie i form af nogle turistbrochurer og annoncer. På baggrund af rapportens præsenterede viden samt eksisterende indsigt i målgruppen, er Kidvertising nået frem til en række medier og tiltag, som supplerer hinanden og indeholder den bredde, der er brug for, til at kommunikere budskabet om Grøn Vinter. De anbefalede medier præsenteres i prioriteret rækkefølge, med de væsentligste medier først SEO/SEM Vi ved, at internettet i dag er den største leverandør inden for informationer, og at informationssøgning vedrørende turistmål og attraktioner/forlystelser i høj grad sker via Google, hvorfra brugeren typisk sendes videre til forskellige turistsider. Netop derfor er en væsentlig faktor SEO (Search Engine Optimization) og SEM (Search Engine Marketing). SEO og SEM handler om at optimere sin hjemmeside, således at ens produkt dukker op, når potentielle turister leder det eller noget tilsvarende. 10

13 Der findes et hav af hjemmesider med turistinformation, men hvis de ikke er søgemaskineoptimeret, er der stor risiko for, at de potentielle kunder aldrig finder siderne og derfor går glip af de tilbud, som turistaktørerne tilbyder. Inden for søgemaskineoptimering arbejdes med den organiske søgeoptimering (SEO) og den markedsføringsmæssige (SEM) herunder særligt Adwords, som giver mulighed for at købe søgeord eller kampagner på Google og andre sider. Kidvertising anbefaler, at der i ugerne op til vinterferien i uge 7 og 8 indrykkes kampagner for Grøn Vinter på Google de såkalde Adwords kampagner. Udover at disse kampagner vil kunne generere trafik til Toppen af Danmarks hjemmeside samt andre turistaktørers hjemmesider, og sætte fokus på eventen Grøn Vinter, vil kampagnerne styrke den organiske søgning og alt andet lige skabe bevidsthed om Toppen af Danmarks mange turisttilbud også uden for højsæsonen Toppenafdanmark.dk I forlængelse af søgeoptimering er det naturligvis vigtigt at have en opdateret og interessant hjemmeside, så forbrugeren ikke bliver skuffet i mødet med Toppen af Danmark eller andre nordjyske turistaktører. En hjemmeside skal være dynamisk, dvs. der skal jævnligt tilføres ny information, for at fastholde forbrugeren. Vi ved, at mange familier foretrækker en vis spontanitet i deres vinter-, og efterårsferier, og at feriens indhold ofte først planlægges ved ankomst til destinationen. Vi ved også, at særligt kvinder tilmelder sig nyhedsbreve fra alverdens udbydere, så de kan holde sig opdateret om gode tilbud og hvad der sker I DAG! Vi anbefaler derfor en nyhedsmail- eller sms-funktion, som interesserede kan tilmelde sig og således, hver dag, i de to uger eventen finder sted, få Dagens grønne tilbud. På nuværende tidspunkt har hjemmesiden Downtown.dk, som er en hjemmeside der sender ét lokaltilbud om dagen, tilmeldte. Hjemmesiden gik i luften i maj 2010 og antallet er stødt stigende, hvilket vidner om, at den almindelige forbruger ikke bare sætter pris på gode tilbud, men også at der ikke skal ledes efter dem. De bliver serveret direkte til mailboxen. Hjemmesiden skal enkelt og overskueligt dirigere børn og børnefamilier hen til aktuelle attraktioner/forlystelser og events herunder Grøn Vinter, ligesom siden skal gøre brug af visuelle virkemidler, der viser børnene, hvad de kan forvente sig. Siden bør indeholde et præcist aktivitetsprogram for de to uger, og i bedste tilfælde give mulighed for at søge på emner som gratis aktiviteter, aktiviteter inden for 30 min. kørsel ol., som vi ved, at børnefamilierne tillægger stor værdi i en beslutningsproces. Det skal være muligt at tippe en ven fra hjemmesiden omhandlende Grøn Vinter, således at programmet for eventen kan videresendes til venner og familie. Toppen af Danmark bør desuden købe domænenavne som: ol., som linker direkte til undersiden med information om eventen. Disse domænenavne vil øge den organiske søgeoptimering på hovedsitet og desuden være anvendelige i markedsføringsøjemed, idet eventen kobles direkte til en hjemmeside. 11

14 Endelig bør der slås et slag for at VisitDenmark linker til arrangementet under hjemmesidens menupunkt Oplevelser/ Udvalgte begivenheder, hvilket vil kunne bidrage til øget trafik på hjemmesiden samt styrke den organiske søgeoptimering Institutioner Kidvertising anbefaler at markedsføre eventen over for institutioner i Toppen af Danmark. Institutioner såsom skolefritidsordninger er et oplagt sted at kommunikere til både børn og forældre og idet eventen Grøn Vinter er både lødig og lærerig, er der en stor sandsynlighed for at lederne i skolefritidsordningerne vil bearbejde og eksponere det gode budskab. Når vi anbefaler at afgrænse markedsføringen over for institutioner placeret i det Nordjyske, skyldes det udelukkende et spørgsmål om økonomi. Vi mener sagtens, at konceptet kan markedsføres via institutioner over hele landet. Vi anbefaler at markedsføringen til institutionerne består af en plakat, som integrerer de to overordnede kommunikationsbudskaber, dvs. beskriver/viser nogle af de aktiviteter, der finder sted i løbet af de to uger samt henviset til Toppen af Danmarks hjemmeside for yderligere information. Der kunne i forlængelse heraf arbejdes med En Grøn Dag, hvor de involverede turistaktører har en grøn event henvendt til institutioner. Den grønne dag kan desuden bruges rent PR mæssigt og være startskuddet for Grøn Vinter. Desuden anbefaler vi, at markedsføringen krydres med en aktivitet, som institutionen kan bruge i vinterferien, som noget særligt, for de børn der ikke holder vinterferie med deres forældre. Det kunne for eksempel være en konkurrence: Byg en snemand af genbrugsmaterialer. Institutionerne sender et billede af deres snemand til Toppen af Danmark, som kårer en vinder. Præmien kan være adgangsbilletter til en turistattraktion, et kontantbeløb på 2000 kr. til deres institutionskasse el.lign. Konkurrencen er en billig måde at sætte fokus på Grøn Vinter og derigennem introducere både børn og forældre for eventen. Endelig formodes denne aktivitet at være interessant rent PR-mæssigt PR Toppen af Danmark sætter fokus på miljø gennem leg og læring! PR er en billig og effektiv måde at få taletid og markedsføre sine budskaber se bare på al den omtale Nordjylland lige nu høster på baggrund af filmen Min søsters børn vælter Nordjylland. PR kan være svært, da det kræver, at der er nogle medier, der finder historien interessant nok til at dække den. Ikke desto mindre forventer vi, at eventen Grøn Vinter vil have let ved at trænge igennem hos både lokale dagblade, radio- og tv-stationer, da emnet miljø og bæredygtighed nærmest er blevet et buzzword og runger godt i de flestes ører. Vi anbefaler, at Toppen af Danmark udarbejder et pressekit indeholdende en til to pressemeddelelser, der anvender både de eksterne og det interne kommunikationsbudskab, billeder af nogle af aktiviteterne samt et program for de to uger. Pressekittet sendes til alle de involverede aktører, hoteller, sommerhusudlejere m.fl. med henblik på at de videredistribuerer indholdet til deres lokalmedier samt til en række nordjyske og nationale medier. 12

15 Et anderledes og interessant PR-tiltag kunne være at invitere til et pressemøde ude på en location. Dette giver de fremmødte medier mulighed for at tage billeder og spørge ind til de kommende aktiviteter. For at skabe en særlig grøn stemning, kunne man med fordel have en grøn løber samt andre grønne gimmicks; grøn the, snemand, genbrugsartikler ol. En sådan invitation til radio og tv-stationer, skal følges op telefonisk for at øge muligheden for at trænge igennem. PR-aktiviteterne bør være startskuddet på Grøn Vinter, således at mediedækningen modsvarer nyhedsværdien og modtagere af budskabet har mulighed for at deltage i den grønne vinter, fra det øjeblik budskabet når dem. Der ligger masser af gode historier til at vække mediernes opmærksomhed både lokalt og nationalt. F.eks. SFO-konkurrencen, ambassadørinvolvering (se nedenfor), samarbejdspartneres bidrag osv Samarbejdspartnere Når virksomheder og organisationer vælger at indgå samarbejde med andre virksomheder, skyldes det udelukkende udsigten til synergi og afkast på den ene eller anden måde. En samarbejdsaftale skal altid være fordelagtig for begge parter, uanset om målet for samarbejdet er forskelligt Turistbureauer og Grøn Vinter aktører Turistbureauerne spiller en stor rolle i kommunikationen af Grøn Vinter, idet de er det fysiske mødested for turister, som søger inspiration og viden omkring den by, der besøges. I følge fokusgruppen bruges turistbureauerne ofte tilfældigt i den forstand, at kommer de forbi en turistinformation, går de ofte ind for at få inspiration, men det er sjældent, at de decideret opsøger turistbureauet. Uanset om det er bevidst eller tilfældigt, at turisterne ender hos turistbureauet, skal turistbureauet være klædt på til at kommunikere Grøn Vinter også visuelt. Turistbureauet er en butik, hvis opgave er at sælge oplevelser. Derfor bør det også være en oplevelse at træde ind i en turistinformation, særligt ud fra den betragtning, at turistbureauet besøges af hele familien dvs., der er typisk også børn med. For at fange børnenes opmærksomhed, er det vigtigt at anvende visuelle virkemidler såsom sjove billeder, der fortæller om de aktiviteter og oplevelser der udbydes, ikke mindst fordi vi ved, at børnene har en enorm indflydelse på ferie- og oplevelsesvalget og det er derfor deres opmærksomhed turistbureauet i første omgang skal have vækket. I relation til Grøn Vinter er det nærliggende at inddrage fysiske elementer fra de aktiviteter, som Grøn Vinter bygger på. Det kan f.eks. være stablede bildæk og smykker produceret af gummi derfra. Der kan også printes store papirbannere med billeder af de mange forskellige aktiviteter. Papirbannere kan produceres billigt og hænges op i både vinduer, på vægge og fra loftet. Endelig er det vigtigt at turistbureauet sørger for at udlevere de(n) brochurer, der fortæller om eventen. Udover at turistbureauerne har en stor andel i at sikre Grøn Vinter den bedst tænkelige eksponering, er det vigtigt, at alle de aktører, som er involveret i Grøn Vinter, bidrager aktivt til markedsføringen af eventen. Det gælder både vha. tryksager/brochurer, skiltning samt information på deres hjemmesider. Desuden bør de respektive kommuner bidrage til markedsføringen via deres hjemmesider og, i det omfang det lader sig gøre, skiltning ved indfaldsveje. 13

16 Ferie-boligudlejere Sommerhus og andre ferieboligudlejere bør distribuere information om eventen i form af en brochure el.lign. (udarbejdet af Toppen af Danmark), således at de turister der lejer ferieboliger, informeres om Grøn Vinter on location. Informationen on location er afgørende, da vi ved, at hovedparten af børnefamilierne først planlægger deres ferieaktiviteter, når de er ankommet til feriedestinationen. Til gengæld mod distributionen af trykt materiale kan Toppen af Danmark reklamere for sommerhusudlejerne på deres hjemmeside. Feriebolig-udlejerne bør desuden bruge Grøn Vinter aktiviteterne til at sælge deres feriebolig dvs., skitsere for børnefamilierne, hvordan de kan bo og hvad de kan foretage sig i området. Toppen af Danmark kan bistå denne kommunikation ved at udarbejde et mindre web-kit indeholdende visuelle elemeter, program og webtekster. Endelig er det oplagt, at ferieboligudlejere køber adgangsbilletter til en stor attraktion/forlystelse i lokalområdet, som familien får gratis, når de lejer en feriebolig. På den måde sørger turistaktørerne i området for at sende turisterne videre og styrke den samlede turisme i Nordjylland. Der ligger et stort potentiale for at skabe større synergi imellem de mange turistaktører i Nordjylland og i fællesskab styrke argumenterne for at holde ferie i Toppen af Danmark Mediepartner - Nordjyske medier Vi anbefaler at Nordjyske medier involveres som samarbejdspartner, idet der her er tale om et medie, der geografisk favner Grøn Vinter. En måde hvorpå et samarbejde kan blive særlig attraktivt for Nordjyske medier og Toppen af Danmark, er ved at lave et grønt avistillæg om Grøn Vinter. Trykning af tillægget betales ved hjælp af annoncer, som Nordjyske medier sælger og dermed har mulighed for at tjene penge på. Det primære formål med tillægget er at informere læser (primært forældre i Nordjylland) om de mange arrangementer, der finder sted under Grøn Vinter. Udover at tillægget skal indeholde et program, der beskriver de forskellige arrangementer, hvad det koster, geografiske afstande ol. giver et ttillæg mulighed for at zoome ind på særlige aktiviteter, samarbejdspartnere, ambassadører osv. Det grønne tillæg kan desuden distribueres via ferieboligudlejere mod at Nordjyske får titlen som hovedsponsor for Grøn Vinter Handelstadsforeninger/cityforeninger Udover at aktivere en række turistaktører til at bidrage med aktiviteter til Grøn Vinter, bør Toppen af Danmark aktivere og invitere de lokale handelstadsforeninger til at bidrage til eventen. Bidraget kan ske på flere niveauer afhængigt af ressourcer eller relevans ifht. temaet. Butikker kan f.eks. reklamere med Dagens grønne tilbud, lokale økologiske råvarer og specielle egnsretter, lige som det er nærliggede, at f.eks. restauratørerne sammensætter en særlig grøn menu mod til gengæld at blive markedsført i forskellige aktuelle medier. Hvis Toppen af Danmark formår at involvere de lokale handelsstadsforeninger opnås en enorm synergi og det grønne tema vil stå meget stærkere i de besøgendes bevidsthed ligesom PR-værdien øges markant DSB En samarbejdsaftale med DSB er oplagt idet Grøn Vinter beskæftiger sig med miljø, bæredygtighed og klima og DSB s de seneste fem år har forsøgt at sælge billetter med budskabet om at tag toget og 14

17 nedsæt dig C02 udslip. Toget er desuden et bekvemmeligt tranportmiddel, som blandt andet fokusgruppebørnene foretrækker, når de skal rejse længere distancer. DSB er en statslig ejet virksomheds og det bør således ikke give anledning til politisk debat hos Toppen af Danmark, at indgå samarbejde med DSB. Der er flere måder, hvorpå en samarbejdsaftale med DSB kan manifestere sig og i dette tilfælde anbefales både en kortsigtet og en langsigtet strategi. Den kortsigtede strategi beskæftiger sig udelukkende med en samarbejdsaftale, hvor formålet er markedsføring af Grøn Vinter. Aftalen mellem de to parter centreres omkring en artikel i Ud&Se med DSB, hvor Toppen af Danmark får mulighed for at reklamere for Grøn Vinter, sideløbende med at DSB kan gøre reklame for sin egen virksomhed ved at opfordre turisterne til at tage toget til de forskellige Grøn Vinter aktiviteter. Artiklen bør fokusere på de forskellige akiviteter, som både forældre og børn kan opleve sammen. Idet der er tale om en skriftlig artikel, er den primære målgruppe forældrene, men med brugen af visuelle virkemidler, vil artiklen desuden kunne opnå interesse hos børnene, som også skal have tiden til at gå, når de kører i tog. Den langsigtede strategi vedrører et samarbejde, hvor DSB tilbyder/sælger billige togbilletter til turister herunder også institutioner, der tager på ekskursion til Grøn Vinter eller børnefamilier, som planlægger ferie i Nordjylland i uge 7 eller 8 og f.eks. lejer et sommerhus eller køber billetter til en turistattraktion/forlystelse på forhånd. Argumentet for at få DSB med på en sådan samarbejdsaftale er den enorme signalværdi ved at en Co2 nedsættende virksomhed bakker op om et grønt arrangement Televirksomhed Samarbejdet med en televirksomhed er oplagt i forbindelse med den anbefalede sms-funktion, hvor interesserede kan tilmelde sig dagens grønne tilbud. Det er realistisk, at en samarbejdsaftale mellem Toppen af Danmark og en større televirksomhed vil kunne betyde, at televirksomheden dækker smsudgifter forbundet med servicen mod tilgengæld af blive markedsført i de medier som Grøn Vinter markedsføres. Toppen af Danmark bør imidlertid forberede sig på at skulle betale for oprettelsen af den gateway, der skal levere sms erne. Et samarbejde med en televirksomhed omkring en sms-gateway og service vil kunne anvendes i forbindelse med mange af de aktiviteter og events, som kommunikeres via Toppen af Danmarks hjemmeside. Investeringen er således langsigtet Ambassadører Ambassadører er et brugt fænomen, og anvendes typisk, når virksomheder ønsker at tillægge et budskab yderligere troværdighed, ved at lade en person uden for organisationen være kommunikator. Afhængig af formålet med kommunikationen kan ambassadøren være et kendt ansigt eller et ikke-kendt ansigt. I dette tilfælde hvor formålet er, at skabe hurtig opmærksomhed omkring en event der er aktuel i to uger, er der brug for et kendt ansigt, som tiltrækker opmærksomhed og vækker målgruppens interesse. De seneste års danske reality- og talentprogrammer, som f.eks. X-faktor, hvor også unge mennesker kan deltage, har i den grad øget kendis-og idoldyrkelsen blandt børn og unge. Det betyder, at der i dag er en 15

18 lang række unge talenter og kendisser, som børn og unge dyrker og følger online på sider som Facebook. Denne idoldyrkelse af helt almindelige mennesker kan Grøn Vinter med fordel drage nytte af. Kidvertising anbefaler, at der arbejdes med to forskellige ambassadører en børneambassadør og en voksenambassadør. Børneambassadøren skal være et kendt, som målgruppen 6-10 år ser op til. Den voksne ambassadør skal primært bruges til at åbne døre til PR og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at særligt børneambassadøren for Grøn Vinter, som vil blive ansigtet udadtil, er sympatisk, idet bæredygtighed, klima og miljø er alvorlige emner. I modsat fald påvirker det budskabets troværdighed og risikerer at påvirke eventen negativt. Som børneambassadør for Grøn Vinter foreslår vi f.eks. Mohamed fra X-factor. Mohamed er fra Nordjylland og har således en tilknytning til Toppen af Danmark, hvilket bidrager positivt til hans rolle som ambassadør. Han er sympatisk og populær blandt målgruppens 6-10 årige. Voksenambassadøren bør være en lokalpolitiker eller kendt erhvervsmand i Nordjylland, som gør det godt og er vellidt. Det kunne f.eks. være en repræsentant fra Nordjyllands Grønne Råd. 5. Opsamling og konklusion Kidvertising definerer Grøn Vinters primære målgruppe som børn i alderen 6-10 år og deres forældre. Set af lyset af børns indflydelse på valg af ferie, ferieaktiviteter mv. er børnene utrolig vigtige at fokusere på i markedsføringen og kommunikationen af Grøn Vinter. Helt konkret betyder det, at der ligger en stor opgave i at få tilpasset Grøn Vinters kommunikative udtryk, så kommunikationen henvender sig til både børn og forældre. Det konkluderes, at det primære kommunikationsbudskab til børnene skal bygges op omkring Grøn Vinters særlige events og aktiviteter og kommunikationen skal i bredt omfang anvende visuelle virkemidler sideløbende med at ordlyden trækker på børnenes sprogdiskurs. Kommunikationen til forældrene skal fokusere på turistattraktionernes og forlystelsernes afstande imellem hinanden, arrangementernes prisniveau med øget fokus på gratis arrangementer og endelig kommunikere et overskueligt program. Formålet med kommunikationen henvendt til forældrene er at nedbryde barrierer omkring transporttid, pris og logistik. Deltagelse i Grøn Vinter skal gøres nemt tilgængeligt for forældrene, hvis primære ferieønske er at slappe af og hygge sig med sine børn. Det anbefales desuden at budskabet omkring bæredygtighed, klima og miljø udelukkende anvendes til rekruttering af samarbejdspartnere og til at vække mediernes interesse med henblik på PR. Bæredygtighed og miljø er vigtige emner, som optager mange og indeholder en enorm signalværdi. Det konkluderes imidlertid at emnet giver anledning til afstandtagen hos forældrene, som ikke ønsker at forholde sig til bæredygtighed i deres ferie. Det betyder imidlertid ikke, at aktiviteternes indhold bør fjerne fokus fra emnet, det skal blot ikke kommunikeres eksplicit i markedsføringen til børn og forældre. Udover at arbejde med de kommunikative budskaber anbefaler Kidvertising, at Toppen af Danmark arbejder med Grøn Vinters profil, således at denne bliver mere skarp. 16

19 Det er Kidvertisings vurdering, at Grøn Vinter besidder et stort potentiale, men eventen skal understøttes af den rette kommunikation i de rette medier. I lyset af den korte tid til eventens lancering, anbefaler vi, at der i første omgang fokuseres på markedsføring målrettet potentielle turister i nærområdet. Det handler i første omgang om at få Nordjyderne og dem der i forvejen ferierer i Toppen af Danmark, til at besøge Grøn Vinter og give dem en god oplevelse, så de spreder det gode budskab (word of mouth-strategi) og dermed øger potentialet for en større turisttilstrømning næste år. Dette skal ske ved hjælp af en mediestrategi indeholdende online kommunikation, det trykte medie hvor særligt distribution via ferie-udlejningsboliger i området er vigtigt, samarbejdspartnere og PR. Endelig bør Toppen af Danmark såvel som områdets øvrige turistaktører arbejde indgående med målgruppen børn og børnefamilier. Indeværende rapport fremsætter forskellige metoder, hvortil dette kan gøres, ligesom Kidvertising gerne vil være behjælpelig med forskellige aktiviteter f.eks. en workshop, hvor turistaktører gennem involvering og interaktion med målgruppen kan udvide sin viden om målgruppen. 17

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk

De 5 elementer i SEO. Sådan hænger det sammen. E-guide Af Jette Heine RelationME.dk De 5 elementer i SEO Sådan hænger det sammen E-guide Af Jette Heine RelationME.dk Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DE 5 ELEMENTER ELEMENT 1: META-DATA... Side 2... Side 3... Side

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

Se video her ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT Se video her 1 UNIVERSET 4 MAGASINER Distribution 120.000 ekspl. af hver udgave + Cykelbutikker, Skoda og via Danmarks Cykel Union 2015 DIT BRAND ONLINE Cyclingplanet.dk / facebook Aller Medias 30 platforme

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

De grønne pigespejderes pressehåndbog

De grønne pigespejderes pressehåndbog PRESSEHÅNDBOG De grønne pigespejderes pressehåndbog - en opslagsbog i pressehåndtering og ekstern kommunikation Indhold: Formål med bogen s. 2 Kommunikationsstrategi s. 3 Hvem kommunikerer om hvad? s.

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Tænk dig om før du IKKE stemmer

Tænk dig om før du IKKE stemmer Tænk dig om før du IKKE stemmer Landsdækkende kampagne ved Kommunal- og regionsvalget 2013 Udfordring: Faldende valgdeltagelse Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget er faldet gennem 35 år og nåede

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Indstilling til IAA Prisen 2011 Aalborg Kommune, Cykelhjelmkampagne 2011

Indstilling til IAA Prisen 2011 Aalborg Kommune, Cykelhjelmkampagne 2011 Indstilling til IAA Prisen 2011 Aalborg Kommune, Cykelhjelmkampagne 2011 Baggrund for kampagnen Aalborg Kommune ønsker at gennemføre en cykelhjelmkampagne målrettet skolelever i 7.-10. klasse Sidst nye

Læs mere

Tilbagevendende kunder

Tilbagevendende kunder Tilbagevendende kunder LOF Idétræf 4. februar 2012 Præsentation v. Lotte Fløe Marschall Brand Loyalitet Definition Graden af trofasthed blandt forbrugere til et specifikt brand, udtrykt ved deres gentagende

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere