DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning Dialogue Culture Network Activities Exchange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE KULTUR INSTITUT. Årsberetning 2011. Dialogue Culture Network Activities Exchange"

Transkript

1 DET DANSKE KULTUR INSTITUT Årsberetning 2011 We create Dialogue Culture Network Activities Exchange

2

3 DDK ÅRSBERETNING Indhold Året der gik, v. generalsekretær Finn Andersen Studierejser, udvekslinger og kulturprojekter Beretninger fra de 11 institutter Organisation Repræsentantskab og bestyrelse Regnskab for 2011 Bestyrelsesformandens beretning, v. Søren Møller Støtte Kulturinstituttets aktiviteter 2011 Det Danske Kulturinstituts vedtægter DET DANSKE KULTUR INSTITUT VARTOV, FARVERGADE 27 L, 2. SAL DK-1463 KØBENHAVN K Tlf.nr: Fax:

4 4 DDK årsberetning ÅRSBERETNING 2011 Generalsekretærens beretning 2011 V/ generalsekretær Finn Andersen Samtale fremmer forståelsen 2011 har været et spændende og særdeles produktivt år i Det Danske Kulturinstitut. Med flere end 800 gennemførte aktiviteter i 16 lande på 5 kontinenter, har Det Danske Kulturinstitut i årets løb manifesteret sig som Danmarks internationale aktør indenfor det, vi bredt kan kalde kulturudveksling, og omfatter emner som interkulturel dialog, mellemfolkelige møder og people-to-people baseret projektudvikling. I en global situation, hvor udviklingen i stigende grad er blevet tegnet ved en forskydning af de kendte økonomiske og politiske magtcentre med en heraf følgende mangfoldighed af interesser og aktører på kulturområdet, er DDKs evne til at agere både formelt og uformelt med miljøer og aktører i særlig grad kommet til udtryk. Det hænger til dels sammen med, at Instituttets arbejde tager afsæt i en række strategiske indsatsområder, som beskrevet i Instituttets Handlingsplan 2011, dels at der i sådan en omskiftelig tid er et reelt ønske efter den åbne, respektfulde samtale, og det den medfører i form af gensidig inspiration, forståelse og udvikling. Det Danske Kulturinstituts handlingsplan Det Danske Kulturinstitut formulerede i 2010 en 4-årig strategi for, hvorledes Kulturinstituttet kan være med til at styrke Danmarks kulturelle samkvem med udlandet. Strategien følger i vid udstrækning Det Internationale Kulturpanels tematiske og geografiske prioriteringer for Centralt står ambitionen om på bedst mulig måde at håndtere globaliseringens kulturelle udfordringer for Danmark. Det skal bl.a. ske gennem et styrket fokus på kreativitet, innovation, bæredygtighed og velfærd i samspillet med omverden og gennem en styrket dansk tilstedeværelse i BRIKS-landene og i Mellemøsten. Som en konsekvens heraf gennemfører DDK en række globale, flerårige projekter i samklang med regeringens prioriteringer indenfor international kulturudveksling. DDK deltager i Det Internationale Kulturpanel, der er nedsat som et interministerielt forum af Udenrigsministeriet, Kulturministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Ud over deltagelse i selve panelet medvirker Instituttet også i fire arbejdsgrupper om hhv. bæredygtighed, BRIKS-lande, Mellemøsten og forberedelserne af EU-formandskabets kulturprogram i Europa. Den europæiske kulturelle dagsorden Det europæiske samarbejde er af vital betydning for Danmark, ikke mindst på det kulturelle område, idet vores kapacitet til at håndtere globaliseringens udfordringer i stor udstrækning afhænger af Europas evne og vilje til at» samarbejde. I årets løb har DDK således arbejdet for at sætte et dansk aftryk på den europæiske kulturdagsorden og i det nordiske samspil med de baltiske lande. Her skal omtales 20-års jubilæet for de baltiske landes uafhængighed bl.a. med en todages konference i Svanekegården på Bornholm. En udløber heraf var et initiativ til styrkelse af den folkelige identitet i Østersøregionen i samarbejde med ambassader, Nordisk Ministerråd og Baltic Development Forum. Mere generelt og langt mere omfattende er samarbejdet med de andre kulturinstitutter i European Union National Institutes of Culture (EUNIC) som i dag tæller 80 såkaldte "clustre" verden over og samlet repræsenterer ca europæiske kulturinstitutter. I 2011 har DDK fået tilføjet en yderligere farve på paletten i kraft af samarbejdet med organisationen Ragnarock der faciliterer den vigtige nord-syd dialog i Europa. Ved at fremme kendskabet til nordiske best practices i Italien gennem afholdelse af udstillinger, konferencer, workshops skal dette samarbejde inspirere til oprettelsen af netværk og projekter mellem nordiske og italienske institutioner. Sideløbende hermed administrerer DDK udlejningen til danske kunstnere af Casa Danese på San Michele i Venedig for Pro Venetia komiteen, som ser ud til i nær fremtid at nå i mål med finansieringen af en større renovering af bygningen. En gennemgang af DDKs europæiske virke vil ikke være fuldstændig uden en omtale af afdelingernes stærke involvering i forberedelserne af det danske EU-formandskabs kulturprogram i EU-landene. Styrket tilstedeværelse i BRIK-landene og Mellemøsten Når talen falder på de grundlæggende forandringer, som verdenssamfundet set gennem ikke mindst vestlige øjne undergår i disse år, kommer man ikke uden om Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I tre af disse lande har DDK i flere år haft velfungerende afdelinger, som også i 2011 ydede et uvurderligt bidrag til at bringe danske værdier i dialog med de stærke lokale. For eksempel etableredes et strategisk pilotprojekt i samarbejde med bl.a. UNESCO Nationalkommissionen og Børnekulturens Netværk, som forventes videreudviklet i de kommende år med flere lande i verden, hvis pilotprojektet evalueres positivt. CICLO Kreative budskaber fra og mellem børn til Rio +20 skal styrke relevansen af kreative udtryk i forhold til verdens sociale og kulturelle udfordringer dette gøres i 2012 med afsæt i, at Rio de Janeiro er vært for Rio +20 topmødet om bæredygtighed og grøn vækst. Skoleelever i Danmark og Rio vil gennem musik og lyd arbejde på at skabe budskaber til Rio +20, og vil optræde med dette til koncerter/arrangementer kort før Rio +20 topmødet i de danske byer og i Rio.

5 DDK årsberetning I Kina stod Instituttet bag udgivelsen af Europe China Cultural Compass, en omfattende europæisk-kinesisk publikation, der har til formål at hjælpe kunstnere og kulturelle aktører til bedre at forstå og at agere i de respektive sammenhænge, hvad enten disse så anskues markedsmæssigt, kulturelt, kunstnerisk, økonomisk eller juridisk. Beijing-afdelingen har sammen med Goethe Institut og British Council været primusmotor bag udarbejdelsen af bogen, der har fundet sted over to år. I Rusland blev Danmark som eneste udland inviteret til at deltage i børneteaterfestivalen Harlekins særprogram med Det Fortællende Teaters forestilling Beowulf. Denne forestilling er blevet meget populær i Rusland og har været vist i Novgorod, Moskva, Perm og Sankt Petersborg. Det fjerde land i BRIK-konstellationen, Indien, har i 2011 været genstand for projektet India Today Copenhagen Tomorrow, et samarbejde med Holck-Larsen fonden om Danmarks hidtil bredest anlagte kultursamarbejde med Indien. Sideløbende med dette projekt har DDK taget initiativ til et kommunikationsprogram rettet mod indere og Indien, hvor de mange besøgende fra Indien i 2012 vil medvirke til at kommunikere mulighederne for at udvikle samarbejdet mellem Danmark og Indien var året for det såkaldte Arabiske Forår. Det Danske Kulturinstitut og Grundtvigsk Forum satte derfor fokus på Det Nye Mellemøsten gennem en foredragsrække på Vartov. Danmarks største kendere af regionen introducerede over 4 foredrag den aktuelle udvikling i Mellemøsten og baggrunden. DDK samarbejder endvidere med de danske ambassader i Libanon og Teheran om repræsentation i de lokale EUNIC clustre. Bæredygtighed og kultur Instituttet har i 2011 styrket sin fokus på kultur og bæredygtighed. Særligt har kulturens betydning for bæredygtige liveable cities været central. Mange arrangementer og programmer er gennemført af de forskellige afdelinger med danske arkitekter, designere og andre kulturpersonligheder. Gennem CO2 Green Drive ønsker DDK at fremme bevidstheden om nødvendigheden af bæredygtige transportformer. Projektet former sig som GPS trackede (CO2 formede) køreture med el-biler, som visualiseres på storskærme og gennem PS Smartphone GPS Tracking APPs, som publikum kan installere på deres mobiltelefoner. Projektet blev i 2011 gennemført i New York, Parma og Urbino i Italien samt i København. I 2012 er der planlagt opførelser i en række storbyer rundt om i verden. Culture Futures er et internationalt netværk for kultur og en bæredygtig fremtid, som DDK initierede i forbindelse med FNs klimatopmøde COP15 i 2009 med en perlerække af internationale organisationer. Netværket formidler på konferencer og Culture Futures Clubs best practices og debat om kulturens og de kreative erhvervs egen deltagelse i omstillingen til bæredygtighed i byer/regioner verden over: økologisk, socialt og økonomisk. I 2011 har Culture Futures planlagt og afholdt 6 regionale konferencer om best practices i Sao Paulo, New York, Durban, Milano og Budapest (heraf to primo 2012). Aktiviteterne udgør et vigtigt omdrejningspunkt for DDKs virksomhed, i og med at det kaster lys på arbejdet med at øge kendskabet til danske værdier, det danske sprog og til Danmark som et velfærdssamfund med en mangfoldighed af kunst og kultur. Omvendt giver studierejserne også et indblik i udenlandske prioriteringer og løsningsmodeller, eksempelvis indenfor sundhedsforebyggelse, velfærdsteknologi og bæredygtighed. Temaer som i stigende grad er i fokus for de studieture, som DDK planlægger for både offentlige forvaltninger, institutioner og private organisationer. En særlig del af denne Institutvirksomhed fokuserer på initiativer, der har til formål at fremme professionelle kunstneres muligheder for at præsentere dansk kunst og kultur i udlandet. Herudover har DDK i 2011 også gennemført koncertturneer for amatørmusikere, samt turneer for flere børne- og ungdomsgrupper. Rejseinitiativerne skal ses i sammenhæng med DDKs generelle strategi om at fremme kendskabet til Danmark som en kreativ nation. Kulturinstituttets afdelinger i udlandet Den lokale tilstedeværelse gennem afdelinger i en række lande er fortsat grundstenen i Instituttets arbejde. Dette er af afgørende betydning for opbygningen af netværk, lokale kontakter og dialog samt effektiv udvikling og forankring af Instituttets mange aktiviteter, således som det fremgår af landerapporterne og aktivitetsoversigten bagest i årsberetningen. I januar besluttede Det Danske Kulturinstituts bestyrelse at lukke den tyske afdeling i Bonn med virkning fra årsskiftet. Tyskland er på ingen måde opgivet, idet Instituttet deltager i et dansk højskoleinitiativ i Berlin og i planerne om at skabe en form for bofællesskab med højskolen om de synergier og samarbejdspotentialer, som dette kunne indebære for begge institutioner. Tak Til sidst skal der rettes en stor tak til Instituttets mange samarbejdspartnere, herunder repræsentationerne i udlandet, Kunststyrelsen, kunst- og kulturinstitutionerne og kunstnere, samt til sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemføre de mange aktiviteter. En særlig tak til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte. Endelig skal der rettes en tak til Instituttets protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary. Studierejser og sprogkurser DDK er i årets løb fortsat med at planlægge og gennemføre faglige studieture og sprogkurser, i Danmark såvel som i flertallet af de landet, Instituttet er repræsenteret i.

6 6 DDK ÅRSBERETNING årsberetning 2011 Studierejser, udvekslinger og kulturprojekter Image 09 Name;Wanzhuang Credit; Arup 2.3. Cases about culture as a cross cutting issue I. Education II. City and regional cultural planning On top Image 07 Name; Urban Camping Credit; Design Council/Dott07 projects Education for sustainable development is is defined by UNESCO to aim to help people to develop the attitudes, skills and knowledge to make informed decisions for the benefit of themselves and others, now and in the future, and to act upon these decisions 16. As such the educational dimension is a cross cutting concern, which both concerns the formal education sector, as well as the non-formal and informal learning at all levels, i.e. as a cross cutting concern. Creativity and critical thinking in education, such as provided in art education 17, is one of the cultural challenges in responding to this cross cutting agenda. Informal learning opportunities through cultural activities, is another. Case The United Nations Decade of Education for Sustainable Development, (DESD) DESD seeks to integrate the principles, values, and practices of sustainable development into all aspects of education and learning, in order to address the social, economic, cultural and environmental problems we face in the 21st century. DESD acknowledges the complexity of global warming and sustainable development, and offers innovative ways of framing climate change so that it makes sense in people's daily lives, helping them move from passive awareness to active concern and behaviour change. A resource for teachers, also focusing on the cultural perspective is: UNESCO (2006): Teaching and Learning for a Sustainable Future a multimedia teacher education programme. Planners and engineers have developed impressive and credible approaches to specifying sustainable infrastructure that supports the transition to an ecological age. Yet this infrastructure cannot be expected to deliver change without the engagement of populations that is supposed to live in it an d animate it once it is implemented. As the art of making cities, cultural planning is needed to ensure that the political, economic, engineering factors relate well with factors relating to social inclusion, culture and creativity. Case Wanzhuang Eco-City Cultural Strategy As China becomes increasingly homogenized through rapid economic development, its communities and environments are increasingly at risk of losing their cultural identities and future opportunities. Wanzhuang Eco-City in Langfang, China has proposed a cultural planning strategy with the emphasis on people and their quality of life; and aspires to create a wide range of opportunities for people to enjoy living and working. The recommendations may include protecting tangible cultural heritage (e.g. historic buildings and monuments); and also explore and communicate a place s intangible cultural heritage, social conditions and identity (e.g. social linkages and activities, a community s values and arts traditions, local products, place history). culture / futures 29 (http://www.unesco.org/education/tlsf/index.htm) On the right Image 08 Name; Urban Camping Credit; Design Council/Dott07 projects

7 DDK årsberetning KUNST Kultur samfund Studierejser, Udvekslinger, Sprogkurser, Konferencer, Kulturprojekter, seminarer, Klima- og kunstprojekter Det Danske Kulturinstitut arrangerer hvert år en bred vifte af studieture, kulturudvekslingsprojekter og sprogkurser. Aktiviteterne gennemføres såvel i institutlandene som i Danmark. Studierejser og faglige besøg tilrettelægges altid ud fra et ønske om at præsentere deltagerne for nye synsvinkler og tankesæt eller ud fra ambitionen om at inspirere til anderledes måder at gøre tingene på. På samme måde gennemføres koncert-kulturrejser med særligt fokus på deltagernes ønsker og kunstneriske profil. Det Danske Kulturinstitut ser det som en højt prioriteret opgave at udvikle og facilitere dialog mellem internationalt orienterede aktører i Danmark og i udlandet. I 2011 dannede samarbejdet mellem Instituttets afdelinger i udlandet, udenlandske samarbejdspartnere og danske interessenter basis for udvikling af velfungerende netværk og strategiske samarbejdsrelationer på flere fagområder. I 2011 arrangerede Det Danske Kulturinstitut 48 studie- og kulturudvekslingsprojekter i mere end 12 lande. Deltagerne var i mange tilfælde medlemmer af kommunale og regionale udvalg, medarbejdere i undervisnings- og kulturinstitutioner, studerende eller musikere såvel professionelle som amatører. I foråret 2011 indgik Det Danske Kulturinstitut en samarbejdsaftale med Københavns Kommune omkring servicering af de mange udenlandske delegationer, som ønsker at besøge København. Som led i aftalen har antallet af udenlandske besøgsarrangementer været stigende. Planlægningen og gennemførelsen har desuden resulteret i en udbygning af Kulturinstituttets netværk og kontaktflader i København, specielt i forhold til servicering af et stigende antal kinesiske besøgsdelegationer. Studierejser Kulturinstituttet gennemførte i 2011 en række studierejser for forskellige aktører inden for uddannelsessektoren både i Danmark og udlandet. Således besøgte en delegation fra det litauiske undervisningsministerium Danmark for at studere dansk evalueringskultur i gymnasieskolen og i folkeskolens ældste klasser. En gruppe studerende fra Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst fra Hildesheim var på besøg i en række børne- og undervisningsinstitutioner, og en gruppe arkitekter og byplanlæggere fra Birmingham var i København for at hente inspiration fra Københavns Kommunes undervisnings- og formidlingsprojekter i forhold til bæredygtighed. VUC Vestegnen var i Manchester for at studere kompetencegivende E-learnings-projekter og VUC Fyn var i Letland for at søge inspiration gennem det lettiske voksenuddannelsessystem. Endvidere gennemførtes en række studie- og netværksbesøg i Ungarn og Storbritannien for elever og lærere fra flere danske skoler og gymnasier. I 2011 indgik Kulturinstituttet et samarbejde med The League for the Exchange of Commonwealth Teachers (LECT) om planlægning af en serie studiebesøg for engelske lærere i flere af de lande, hvor Kulturinstituttet er repræsenteret. I alt blev der, som et resultat af aftalen, gennemført 7 studierejser til henholdsvis Danmark, Benelux, Polen, Tyskland og Rusland. Kulturinstituttet gennemførte i 2011 flere faglige studieture for medlemmer af politiske udvalg i kommuner og regioner. Rejserne gik til bl.a. Holland, som i de seneste år har været mål for adskillige studiebesøg inden for flere kommunale fagområder. Eksempelvis var Vejle Kommunes Sundhedsudvalg i Holland for at studere forebyggelse og sundhedsfremme, medens Skive Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg havde fokus på det hollandske arbejdsmarked samt på beskæftigelsesindsatsen over for svage grupper i det hollandske samfund. Rødovre Kommunes beskæftigelsesudvalg var ligeledes i Holland for at studere

8 8 DDK årsberetning 2011 nye tiltag på beskæftigelsesområdet, medens kommunens Kultur- og fritidsudvalg var i Estland, hvor der blev etableret tætte kontakter til Viimsi Kommune uden for Tallin. Flere kommunale og regionale udvalg har været på studiebesøg i Skotland og Storbritannien. Det gælder Regionsrådet i Nordjylland, som blandt andet blev introduceret til et perspektivrigt projekt omkring bæredygtig bølgeenergi. Sundheds- og forebyggelsesudvalget i Region Sjælland samt Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland, som var i Edinburgh for at studere det skotske sundhedsvæsen. Ældre- og Omsorgsudvalget i Roskilde kommune, som ligeledes var i Edinburgh, havde fokus på nye skotske pleje- og velfærdsteknologiske løsninger. I marts rejste en gruppe sundhedskonsulenter fra henholdsvis Kalundborg, Sorø og Holbæk kommuner til Edinburgh med det formål at høre om alkoholpolitik. Gruppen arbejder med alkoholforebyggende tiltag og ville gerne høre om Edinburghs erfaringer med bl.a. tidlig opsporing og kampagner. Endvidere besøgte gruppen både offentlige og private projekter, som beskæftiger sig med forebyggende tiltag overfor familier, unge og gravide. I maj var Skive Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i Edinburgh for at studere kommunens aktivitets- og kulturtilbud; som led i besøget besøgte udvalget en række lokale kulturhuse og kulturprojekter. Sprogkursus For fjerde år i træk afholdtes sommerkursus for udenlandske danskstuderende i København den De studerende var dels selvbetalende og dels stipendiater finansieret af Styrelsen for International Uddannelse. Kurset blev afholdt i samarbejde med KVUC, hvor sprogundervisningen foregik om formiddagen. Om eftermiddagen var der arrangeret forskellige kulturelle og samfundsrelaterede aktiviteter såsom foredrag, filmforevisning og museumsbesøg. Udvekslinger/ Job-Shadowing-projekter Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for uddannelsesområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega og arrangerer et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/ partners institution med udblik til andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I 2011 blev der også udbudt Job- Shadowing til en række oversøiske lande: Sydafrika, Canada, USA og Australien. Kulturprojekter I 2011 har Instituttet fastholdt omfanget af de kulturelle studierejser for såvel kunstnere (professionelle og amatører) som kunstinteresserede. I det forgangne år har Kulturinstituttet således arrangeret en række koncertturnéer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper samt for forskellige interesseorganisationer. Karnevalsgruppen Abanda rejste i februar på koncerttur til Rio i Brasilien, hvor de skulle deltage i det årlige farverige karneval i Santa Teressa, Rio. Abanda spillede sammen med to forskellige gadeblocoer og optrådte med en række koncerter som optakt til og under karnevallet. I marts var Esbjerg Ungdoms Symfoniorkester på turné til Ungarn, hvor orkestret udover en række koncerter i Budapest, fik mulighed for at optræde på Zoltán Kodály Music School i Kecskemét. I april var kammerensemblet Købehavns Yngre Strygere på koncertturné i Letland. Aurehøj Gymnasiums Kor og Orkester var i Dresden, hvor de bl.a. gav koncert på flere af byens plejehjem, og desuden var Ishøjs Kulturskole i Berlin. I august var Lyngby-Taarbæk Messingensemble i på turné i Polen, hvor de optrådte med flere friluftskoncerter i det centrale Warszawa, og i oktober var København Universitets Jazz Band i Estland, hvor de gav koncert i Tallinn. Rødovre Concert Band, som består af 60 unge musikere, flere af dem musikstuderende, rejste 15. oktober på en koncertturné i Finland og de Baltiske lande. Turen startede i Helsinki, hvor de bl.a. gav koncert i Tempelkirken. Herefter gav de koncert i Tallinn, Valmiera i Letland og sidst i Panevezyz, Litauen. Øvrige projekter CO2 Green Drive Igennem 2011 fortsatte kunst-, klima- & teknologiprojektet CO2 Green Drive med at udbygge sin base og fortsætte sine mange aktiviteter. Marts og april lagde ud med to CO2 Green Drive opførelser i Parma og Urbino i Italien gennemført i samarbejde med Ragnarock. Disse opførelser førte hen mod årets største CO2 Green Drive, der blev gennemført i New York den 22. april i samarbejde med Earth Day New York. Aktiviteterne her indbefattede både en GPS tracket E formet køretur gennem Manhattan, et Car Fashion Show på Times Square og screening af E maleriet på den kendte Toshiba Storskærm på Times Square. I juli gik det igen løs i Danmark, hvor København blev tagget med et stort CO2 tegn forinden en elbilsudstilling, levende musik, gratis miljøvenlig mad og en lidt anderledes Bikini Car Wash på Islands Brygge. Opførelsen på Islands Brygge var samtidig den første, hvor CO2 Green Drive gjorde brug af en særligt udviklet Smartphone GPS Tracking APP, der for fremtiden vil gøre opførelserne langt enklere at afvikle, særdeles omkostningseffektive og tilbyde unikke og helt nye måder at interagere med publikum. CO2 Green Drive ser derfor frem til 2012 med store forventninger og er i skrivende stund ved at planlægge 8 samtidige CO2 Green Drive opførelser under Earth Day 20. og 22. april 2012, herunder den anden opførelse i New York

9 DDK årsberetning Bikini Car Wash performance under CO2 Green Drive på Islands Brygge den 13. august. 2. Screening af E maleriet på Times Square Toshiba storskærmen under CO2 Green Drive i New York den 22. april. Fotos: Jacob Fuglsang Mikkelsen Ragnarock Ragnarock er en non profit organisation grundlagt af Marco Germinario. Organisationen har til formål at fremme kendskabet af nordiske best practices i Italien. Det sker gennem udstillinger, konferencer, workshops, osv. Ragnarock arbejder i tæt samarbejde med Det Danske Kulturinstitut. I 2011 gennemførte Ragnarock følgende aktiviteter i Italien: CO2 Green Drive i Parma og Urbino. Et kunst, klima & teknologi projekt designet til at øge klimabevidsthed ved hjælp af publikumsengagerende aktiviteter. Ragnarock Nordic Festival, Milano. Som led i festivalen blev der bl.a. gennemført koncerter med nordisk musik, præsentation af nordisk litteratur, fotokunst og gastronomi. Culture Futures i Milano. Formålet med konferencen var at skabe netværk og projekter mellem nordiske og italienske institutioner inden for bæredygtig design, mode, mad, politik. Powersolo Turné i Italien. Ragnarock har organiseret en række koncerter i Italien for det danske rockband Powersolo. Ragnarock fortsatte i 2011 arbejdet med at etablere og styrke relationerne mellem Danmark og Italien. Det skete bl.a. ved gennemførelse af et uformelt netværksmøde på Det Danske Kulturinstitut med en bred vifte af deltagere med interesse for dansk-italiensk samarbejde. Culture Futures Kultur og livsstil som drivkraft for en bæredygtig fremtid. Culture Futures er et internationalt netværk for kultur og en bæredygtig fremtid, som Kulturinstituttet var anker for at skabe i.f.m. FNs klimatopmøde COP15 i Fokus er på at fremme kulturens og de kreative erhvervs deltagelse i omstillingen til bæredygtighed: økologisk, socialt og økonomisk. I 2011 har Culture Futures planlagt og afholdt 6 regionale konferencer i Brasilien, USA, Sydafrika og Europa (hvor 2 blev afholdt primo januar 2012). Konferencerne fulgte i sit format anbefalingerne fra Culture Futures fælles Hong Kong workshop med Large Cities Climate Leadership Group (C40 byerne) fra november 2010, dvs. blev i alle tilfælde planlagt som et samarbejde mellem de respektive byer og regioner, anerkendte og større kulturinstitutioner i byen og internationale organisationer: I Sao Paulo i.f.m. C40s verdensmøde på Sao Paulo Cultural Centre (SPCC). Denne konference blev fulgt op med skabelse af en permanent arbejdsgruppe bestående af Sao Paulo kommune, institutioner og EUNIC, som allerede den gennemførte en opfølgningskonference (SPCC). Samarbejdskomiteen arbejder nu med opfølgningsprogrammer i.f.m. Rio+20. I Durban, Sydafrika, gennemførtes i.f.m. FNs klimatopmøde COP17, i samarbejde med Durban kommune, Kwazulu-Natal Universitet, Centre for Creative Arts, African Cities Centre, Verdensbanken m.fl. en konference på rådhuset. Her blev der enighed om et opfølgningssamarbejde mellem aktørerne i.f.t. et demonstrationsprojekt i Rwanda følgende år. I Milano gennemførtes den i samarbejde med foreningen Ragnarock en konference på Milanos rådhus, som var en bilateral dansk-italiensk konference med deltagelse af Milano og Københavns kommune og de danske organisationer Index, NICE, Det Danske Designcenter, Klimakonsortiet, Økonomi- og Erhvervsministeriet m.fl. I USA planlagdes en konference i samarbejde med Association for Performing Arts (APAP), der hvert år samler ca i New York til en årlig messe og konferencer. C F konferencen planlagdes med APAP og centrale medlemmer f.eks. Wolf Trap Performing Center for the Arts, og fandt sted i.f.m.

10 10 DDK årsberetning 2011 CULTURE FUTURES Clubs KBH Innovation, kreativitet og bæredygtighed Verdensmødet i New York gøre det lettere at udvikle samarbejde kommune, NASA, NSF deltog også med med andre organisationer verden centrale oplæg, og konferencen lagde over og skaffe økonomiske tilskud til Miljøpunkt Nørrebro, 26. april grunden til en årlig opfølgning og til udviklingen af arbejdet. Kl udvikling af demonstrationsprojekter. Blegdamsvej 4B, 2200 Nørrebro Endelig Bar, planlagdes musik, gratis i Budapest entre i.f.m. Det Danske EU-formandskab en konference, som Kom fandt og sted hør: Denne konference lagde grunden til et regionalt Daniel Kowal Industriel Designer Hvordan er det at være designer på samarbejde, en kinesisk som cykelfabrik? vil blive fulgt op i samarbejde med EUNIC i Rumænien i Jacob Fuglsang Mikkelsen Kunstner aktivist og manden bag CO2 Green Drive Af andre Der er vigtige flere cykler nye i initiativer KBH end mennesker. er udviklingen af et koncept for kortere events, Hvad er det vi elsker ved cykler og hvor forsvinder de hen? CULTURE FUTURES CLUBS, som bl.a. vil være rettet med studerende og kreative professionelle. Initiativet vil blive gennemført i København/Danmark i Background Paper 2012 i samarbejde med Østre Gasværk, Foto: Nicolai Perjesi, Wonderful Copenhagen Kgl. Bibliotek, Roskilde Festival, Københavns Erhvervs Akademi og mange flere. Culture Futures har i 2011 endvidere fået formanden for FNs klimapanel inderen R.K. Pachauri som vores protektor. Pachauri holdt en enestående tale om kultur og livsstils betydning for bæredygtig udvikling i.f.m Culture Futures konferencen i Durban. Culture Futures har i 2011 endvidere udviklet en strategi for kommende år, som vil indebære, at netværket i 2012 formaliseres som en ideel forening. Foreningen vil blive etableret iht. dansk lov med base på Det Danske Kulturinstitut. Denne konstruktion skal CICLO Kreative budskaber fra og mellem børn til Rio+20. Det Danske Kulturinstitut har i 2011 indgået et samarbejde med den danske UNESCO Nationalkommision og en kreds af danske organisationer, som ønsker at fremme de kreative fag (Arts Education) i skolerne, styrke kvaliteten og samfundsmæssige relevans. Anledningen er, at UNESCO i 2010 skabte global enighed om mål for at styrke området på skoler og lokalsamfund verden over. I Danmark har området særlig betydning, dels fordi vi traditionelt lægger vægt på de kreative fag/børne- og ungdomskultur og har meget at give, og dels fordi en evaluering i 2006 pegede på en række forbedringspunkter i Danmark, som der fortsat bør forbedres systematisk for at styrke det danske skolesystem og klæde børn og unge bedre på til nutidens og fremtidens udfordringer. I 2011 blev kredsen enig om at styrke området gennem et praktisk samarbejdsprojekt for skoler, lokalsamfund, kunstnere og organisationer, som vil markere UNESCOs årlige Arts Education Week, første gang i 2012 gennem et pilotprojekt med nogle generelle mål, der i 2012 eksemplificeres gennem piloten: 1) styrke adgang for flere elever i 2012 er etableret samarbejde med 10 skoleklasser i hhv. Morsø, Guldborgsund, Århus og Helsingør kommune, og skoleelever i 10 skoler i Rio de Janeiros såkaldte farvelaer (slumområder) gennem et samarbejde med Rio kommune etableret af Kulturinstituttets afdeling i Rio. 2) styrke kvaliteten i 2012 gennem samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium o.a. formidlingseksperter og kunstnere kvalificeres lærere og elever til at arbejde kreativt på nye måder og med nye teknologier med lyd og musik og gennem performance at præsentere det i lokalsamfund og via nettet til elever i et af de såkaldte BRIK lande: Brasilien. 3) styrke relevans af kreative udtryk i.f.t. verdens sociale og kulturelle udfordringer dette gøres i 2012 med afsæt i, at Rio de Janeiro er vært for Rio+20 topmødet om bæredygtighed og grøn vækst. Skoleeleverne i Danmark og Rio vil arbejde på gennem musik og lyd at skabe budskaber til Rio+20, og vil optræde med dette til koncerter/ arrangementer kort før Rio+20 topmødet i de danske byer og i Rio. De nationale samarbejdspartnere i Danmark er udover Det Danske Kulturinstitut: UNESCO Nationalkommissionen i Danmark, Børnekulturens Netværk, Danmarks Radio, Levende Musik i Skolerne, Syddansk Musikkonservatorium, og i Rio de Janeiro er partneren Rio de Janeiro kommunes kultursekretariat. Målet er, at projektet i kommende år kan udvides markant og involverer flere fag, aldersgrupper, skoler/lokalsamfund, samt flere typer organisationer/ samarbejdspartnere og lande/byer rundt omkring i verden. India Today Copenhagen Tomorrow Kulturinstituttet har i 2011 indledt et omfattende samarbejde med Holck- Larsen fonden om Danmarks hidtil bredest anlagte samarbejde med Indien: India Today Copenhagen Tomorrow. Det sker på et tidspunkt, hvor Indien står på tærsklen til en enorm transformation de kommende år, økonomisk, socialt og kulturelt.

11 DDK årsberetning Kernen i projektet er en præsentation af indisk samtidskunst og kultur i Danmark fra medio august 2012 januar Arken er hovedramme for Indian Art Now, Indian Design Now og Indian Fashion Now, som bliver enestående nye udstillinger kurateret til anledningen, hvor en række af subkontinentets største kunstnere, designere og modeskabere viser deres arbejde. Cph Dox og Pix viser såvel nye Bollywood film, andre indiske filmudtryk og en perlerække af dokumentarfilm. Københavns Universitet og Forlaget Gyldendal præsenterer et indiskdansk forfatterprogram. Endvidere planlægges en række musik, dans og teater samarbejder og præsentationer fra Indien. India Today sigter desuden på udvikling af erhvervssamarbejde, uddannelses og videnskabssamarbejde, turisme og andre områder, hvor Danmark og Indien kan styrke samarbejde og lære af hinanden. Dette sker gennem mange initiativer, som overordnet er igangsat af Holck-Larsen fonden i samarbejde med andre organisationer og fonde. India Today er i perioden august 2012 til januar 2013 i høj grad rettet mod danskerne. Det Danske Kulturinstitut og Holck-Larsen fonden har derfor i 2011 taget initiativ til et kommunikationsprogram rettet mod indere og Indien, hvor de mange besøgende fra Indien i 2012 vil medvirke til at kommunikere til Indien om mulighederne for at udvikle samarbejdet med Danmark. Det Danske Kulturinstitut modtog i 2011 tilsagn fra Markedsføringsfonden for Danmark (Mfonden) om et tilskud på 1,7 mio. kr. til gennemførelsen af dette kommunikationsprogram. Programmet består i 4 elementer: Et konference og besøgsprogram af en række eminente indere til Danmark, som kan fremme dansk-indisk samarbejde inden for kultur, erhverv, bæredygtighed og andre områder. Et medieudvekslingsprogram, hvor en række indiske TV journalister og andre medier besøger Danmark og producerer indslag til Indiske medier. En kommunikationsplatform bestående af web og sociale medier, der formidler Danmark til indere inden for kultur, erhverv, turisme m.v. En række Video News Releases der produceres og formidles gennem indiske TV kanaler. Det Danske Kulturinstitut ønsker at kunne bruge India Today som anledning til at etablere et dansk kulturinstitut i Indien i 2013 som opfølgning. Det Nye Mellemøsten 2011 var året for det såkaldte Arabiske Forår. Det Danske Kulturinstitut og Grundtvigsk Forum satte derfor fokus på Det Nye Mellemøsten gennem en foredragsrække på Vartov. Danmarks største kendere af regionen introducerede over 4 foredrag den aktuelle udvikling i Mellemøsten og baggrunden for den: Hvem har startet det hele? Forandringerne i Mellemøsten. Marc Schade-Poulsen, ph.d. og direktør, Euro- Mediteranean Human Rights Network. Hvad er det nye Mellemøsten? Mellem myter og historie, drømme og konflikter. Jørgen S. Nielsen, professor og leder af Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Det Teologiske Fakultet, København. Ægypten og den arabiske verden Jakob Skovgaard-Petersen, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Tyrkiets betydning mellem Europa og Mellemøsten Ole Egberg Mikkelsen, chef Udenrigsministeriets Borgerservice, Danmarks ambassadør i Tyrkiet ( ). Som afslutning gennemførtes en paneldebat om betydningen af ændringerne i regionen for Danmark, og hvad Danmark bør gøre i den aktuelle situation. Her deltog bl.a. fhv. Udenrigsminister Per Stig Møller (Konservative), Sten Gade (SF) samt Bo Lidegaard, Politikens chefredaktør.

12 12 DDK årsberetning 2011 beretninger fra de 11 Institutter Polen RUSLAND STORBRITANnIEN Benelux TYSKLAND Estland Letland Litauen ungarn KINA BRASILIEN

13 DDK årsberetning estland 1. Man & God udstillingen. 2. Ida Jessen på litteraturfestival i Tallinn. Fotos: Kulturinstituttet i Estland Estlands hovedstad, Tallinn, var i 2011 Europæisk Kulturhovedstad, hvilket havde stor indflydelse på Instituttets arbejde i Estland. Instituttet har arbejdet tæt sammen med Nordisk Råd, EUNIC medlemmerne i Estland, Tallinn2011 ledelsen og vore partnere, hvilket har resulteret i mange forskelligartede arrangementer, deriblandt designmåneden Nordic Look, med Vigga Svensson og Katvig med bæredygtigt design og EUNIC Europas regionsmøde i Tallinn. Danske film fyldte en stor del af Instituttets program i de sidste måneder af året. Instituttet havde den glæde at kunne promovere dansk filmindustri på baggrund af Lars von Triers og Susanne Biers succes på europæisk plan. Black Nights Film Festival PÖFF fejrede i 2011 sit 15-års jubilæum og fremhævede i den forbindelse, at festivalens store succes skyldtes den støtte man, især i de første år, havde fået fra Den Danske Ambassade, Det Danske Filminstitut, Det Danske Kulturinstitut, Den Nordiske Film Fond og de resterende nordiske ambassader i Estland samt institutioner i udlandet. I december besøgte syv studerende og tre lærere fra Avedøre Gymnasiums filmlinje Estland for at følge op på de kontakter, de havde knyttet til filmklassen ved Old Town Gymnasium i Tallinn. Litteraturfestivalen HeadRead præsenterer estisk litteratur og giver et glimt af verdenslitteratur. I dette års litterære festival deltog den danske forfatter Ida Jessen og digteren Claus Ankersen. På Eventyrfestivalen og konferencen i Haapsalu deltog lektor Henrik Broue Jensen, forfatteren Lise Bidstrup og illustratoren Birde Poulsen. Instituttet arrangerede koncertprogrammer for Københavns Universitets Jazz Big Band (MIBB) og Rødovre Concert Band. Den Baltiske Strygekvartet var et af projekterne i forbindelse med fejringen af Svanekegaardens 20 års jubilæum. Den danske violinist Christine Åstrand inviterede tre musikere fra de baltiske lande til Danmark Mairit Mitt fra Estland, Agate Ozolina fra Letland og Dalia Dedinskaite fra Litauen, og kvartetten gav to succesfulde koncerter i Rønne. Projektet, der inkluderer en række kunstnere fra hele kloden, havde bidrag fra Danmark af Jesper von Wieding og Morten Brudholm. I samarbejde med udstillingsstederne, samt Den Danske Ambassade i Finland og i Estland blev der afholdt en dobbeltudstilling af den danske grafiker Jens D Nielsens værker med titlen Man trækker et bånd hos henholdsvis Nordens Institut i Helsingfors og Estlands Nationalbibliotek i Tallinn. Instituttet havde samarbejde med flere konferencer: Moderne Øko-byer og Smart Energy and Green Transport, hvor Henrik Isaksen fra ChoosEV Ltd var inviteret til at deltage med en præsentation; på et seminar om designpolitik talte Wickie Meyer om nordisk designpolitik og principperne bag den; Institutlederen talte om kulturelle ligheder og forskelligheder mellem Estland og Danmark på en konference arrangeret af det Dansk-Estiske handelskammer og bidrog ligeledes med en præsentation på konferencen Fortid. Frihed. Fremtid i Svanekegaarden. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket i 5 filmprogrammer, 3 litteraturarrangementer, 4 musikprogrammer med 9 koncerter, 4 teaterarrangementer, 8 udstillinger, 12 seminarer og konferencer, 10 foredrag og 6 studierejser. Instituttet medvirkede til at få det danskmalaysiske kunst- og design-kollektiv Art4Soul udstillet i september med deres projekt Man & God med værker, der får beskueren til at overveje spørgsmål som: Er der en mening med livet? og Er der en gud? Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland

14 14 DDK årsberetning 2011 Letland 1. Spejlfortællinger, 4. udgave af C:ntact i Letland. Foto Peteris Bebriss. 2. Nikolaj Bentzon Trio på Klaverfestivalen i Liepaja. Foto Aigars Hibeneris 2011 var et år, der også gav øget fokus på regionalisering og forøgelse af indtjeningen. Afdelingen i Riga har i året, der gik, fint nået de målsætninger, som blev meldt ud i handlingsplanen for året. Kulturinstituttet fik idéen til det, der senere blev til Sixteen Steps Closer. Sammen med Nordisk Ministerråd og andre sørgede Kulturinstituttet for, at 16 Nordiske og baltiske designere hver gav deres bud på, hvordan det kan blive bedre at leve omkring Østersøen, og udstillede tidligere værker. Til at supplere dette blev den danske Whiteout udstilling vist. Udstillingen og de seminarer m.v., der blev afholdt, havde betydelig effekt og viste, hvordan man fint kan kombinere nyt design med bæredygtige ideer. Inden for de kreative industrier var der i året særligt fokus på spil og såkaldt Transmedia. Årets udgave af Riga Meetings, som Kulturinstituttet også er medorganisator af, havde i år inviteret 40 nordiske herunder danske spiludviklere, mediefolk for at samproducere og udveksle erfaringer. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 20 film og TV begivenheder, 18 musikbegivenheder, 12 teaterforestillinger, 6 udstillinger, 14 seminarer m.v., 1 udgivelse, 4 studierejser og 4 andre aktiviteter. Igen var der fokus på bæredygtighedsspørgsmål. Baltic Sea Forum for Documentaries, som Kulturinstituttet er med i for 7. år, er et godt eksempel på en kontinuerlig strategisk indsats. Resultaterne var betydelige og en række konkrete produktioner og mere grundlæggende netværk. Som andre vellykkede projekter kan nævnes Artlab. Disse projekter viser også klart effekten af en regional tilgang. Det kræver betydelig vilje og ressourceallokering, men når idéen er til det, er det effektivt. Østersøsamarbejde var i øvrigt også temaet på en konference, der blev holdt på Bornholm i efteråret, så andre samarbejder er på vej. Peter Høegs Den stille pige blev lanceret ved en kombineret cirkus/teater, klassisk musik/lydinstallations begivenhed i Rigas cirkusbygning. Begivenheden blev dækket tæt og var i sig selv en stor succes. Ligeså vigtigt var det, at Den Stille Pige gik direkte ind som nr. 1 på bestsellerlisten. Ved siden af at fremme dansk litteratur var formålet at vise, at man kan markedsføre litteratur effektivt. Ved årsskiftet markedsførtes Kierkegaard på samme vis. Bogen er i dag udsolgt fra forlaget noget sjældent for 1900 tals filosofibøger. For fjerde år i træk blev der meget vellykket gennemført et C:ntactprojekt i Riga med Betty Nansen Teatret. Projektet fik i denne omgang et væsentligt bredere subregionalt fokus, og der blev arbejdet yderligere med at få metoden ind på skoler. Et lettisk NGO og EUs Medborgerskabsprogram har været vigtige for projektet. Projektet planlægges fortsat i et større Østersøregi. Afdelingen er stadig en stærk og netværksbaseret institution og har i løbet af sidste år bevidst arbejdet med at styrke dette. Udover de mange nære bilaterale partnerskaber er EUNIC en nøgle. Langt de fleste aktiviteter bliver gennemført i samarbejde med ambassaden i Riga. Film har igen i år været et væsentligt omdrejningspunkt i 2011 med vigtigt fokus på børn og unge. Jazz blev også dyrket meget i året, der gik, med koncerter og skabelse af institutionelt samarbejde. TV serien Nordic Style, som DKI samproducerede er også fortsat i året med sæson 4. Simon Drewsen Holmberg, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

15 DDK årsberetning Litauen 1. Koncert, Veltalende kontrabas. Foto: S. Adomaitiene. 2. Ungdomsprojektet, Nordic Youth Meeting 3. Foto: Lina Falk For Det Danske Kulturinstitut blev 2011 markeret med jubilæumsstemning og fejringen af 20 års uafhængighed. Der kommer flere og flere bilaterale projekter, som skaber et nyt, unikt og attraktivt produkt. Denne bevægelse mod bilaterale projekter har vist sig som meget værdifuld. Det Danske Filminstituts filmpakke har udvidet geografien for de film, der vises, og målgrupperne ved at inddrage tilskuere i provinsen, akademisk ungdom og faglige grupper. For eksempel har dokumentarfilm hjulpet Klaipėdas Kommunikationscenter og unge arkitekters initiativgruppe Archicebas med at organisere en offentlig debat om byens udvikling ved brug af sådanne film som Cities on Speed, Cairo Garbage, Mumbai Disconnected, Shanghai Space, Bogota Change. Klubformatet har vist sig passende i Panevėžys, hvor biografen Garsas har åbnet Europæisk filmklub og vist 8 danske spillefilm. Dansk film var godt repræsenteret på de store filmfestivaler, især Filmforåret, som blev åbnet med Kasper Holtens nye film Juan, hvor instruktøren selv deltog. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 32 filmarrangementer, 2 litteraturarrangementer, 5 koncerter, 3 udstillinger, 5 konferencer, 20 møder, 2 ungdomslejre, 4 studierejser, 4 danske sprogkurser, 5 radio og TV interviews og 4 andre aktiviteter. Efter en pause blev der igen organiseret Anderseniada, som skoleeleverne holder meget af. Der blev arrangeret en ny konkurrence for historiefortælling med H.C. Andersens emne Mit livs eventyr, og en filmbog-konkurrence Min H.C. Andersen, som blev arrangeret sammen med festivalen Filmforåret til de ældre elever med det formål at udvikle deres kundskaber i litteratur, manuskriptskrivning og skabelse af kortfilm. Der var meget forskelligt musik i jubilæumsåret. Ved Skt. Katrines kirke var der kø for at høre den danske guitarist Jacob Fischer spille i Kristoffers sommerfestival. Kontrabasspiller Jimmi Roger Pedersen har skrevet et halv times musikstykke til et fælles projekt sammen med Skt. Kristoffer orkester. Verdenspremieren på dette værk skete til koncerten Veltalende kontrabas sammen med saxofonist Frederik Lundin. Kulminationspunktet var et koncertprojekt med den klassiske guitarspiller Volkmar Zimmermann og Vilnius kommunes kor Ung musik, som hed Kærlighedens filosofi. På koncertens program var der flere verdenspremierer af komponisterne Ib Nørholm (DK), Hsueh Yung Shen (USA) og R. Jürjendal (EST), som var skabt for at markere Kulturinstituttets 20 års jubilæum. Koncerterne foregik i Kaunas, Kėdainiai og Vilnius. På det samme tidspunkt fik musikelskere i Panevėžys glæde af det danske Rødovre Concert Band. Der blev også arrangeret masterclasses for 120 unge lokale musikere. Børn og unges kulturprojekter blev succesfuldt udført. I foråret foregik en ungdomskonference Østersøregionens parlament efter Europaparlamentets model, Vilnius 2011 med elever og lærere fra 10 lande. På et udvekslingsprogram Critical Mess 2 Keep Green! i Tyrkiet mødtes unge mennesker fra 6 lande (inkl. Danmark og Litauen) om klimaforandringer og økologi. De nordiske unges møde Nordic Youth Meeting 3, som foregik i Sverige, samlede unge mennesker fra 10 nordiske lande og var med til at fremme de unges levende kommunikation. I forbindelse med Kulturinstituttets og de baltiske landes uafhængighedsjubilæum var der arrangeret studierejser for to danske grupper, som skulle se på de forandringer, der er sket i det samfundsmæssige, økonomiske og politiske liv i regionen ved at samarbejde med Danmark, EU og NATO. Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen

16 16 DDK årsberetning 2011 Polen 1. Kulturinstituttets stand på Warsaw Book Fair. 2. Værksted med Svein Nyhus under projektet Tabu i Kunst for Børn. Fotos: Kulturinstituttet i Polen I 2011 gennemførte Instituttet eller deltog som partner i 81 arrangementer i 22 polske byer. Langt de fleste af projekterne var internationale projekter med danske bidrag, og de blev til i samarbejde med lokale polske partnere. Internationaliseringen af kulturlivet er ikke kun en dansk prioritet det er også et faktum i Polen, hvor det europæiske perspektiv er blevet normen. Det europæiske perspektiv er synligt også i projekter gennemført i fælleskab med andre udenlandske kulturinstitutter i Warszawa, medlemmer af EUNIC Warsaw. De bliver til i samarbejde med lokale partnere og har som overordnet formål at fremme den indbyrdes kulturforståelse. I 2011 deltog Instituttet i projekterne Read somewhere else, Awakening of the Summer en nat med europæisk film og rytmisk musik på Center for Contemporary Art Zamek Ujazdowski en ugelang fejring af The European Day of Languages med deltagelse af bl.a. H.C. Andersen Paraden, fejringen af den europæiske oversætterdag med oversætternes rolle i kulturformidlingen i fokus og Tabu i kunst for børn. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 udstillinger, 18 koncerter, 18 litterære møder, 25 serier af filmvisninger og 2 seminarer o.a. Tabu i kunst for børn var Instituttets flagprojekt i Emner som død, sygdom, vold i familien, sex o.a. er ikke velsete i børnelitteraturen i Polen. Som initiativtager og hovedarrangør ville Instituttet bidrage til diskussionen om, hvorvidt børn skal konfronteres med de svære emner, og hvad er litteraturens forpligtelser over for børn. Projektet skulle også vise, hvordan tabuemner behandles i nordisk børnelitteratur. For at give det et bredere perspektiv blev kulturinstitutter fra andre lande inviteret til at være med i projektet. Tabu i kunst for børn blev gennemført på tre vigtige kulturcentre: i Gdansk, Warszawa og Poznan, med en udstilling med bøger og illustrationer. Der blev arrangeret 10 værksteder for børn med kunstpædagoger og 18 møder og foredrag for voksne med forfattere, illustratorer og specialister på området, hvoraf 10 kom fra nordiske lande. Projektet blev støttet af bl.a. Nordisk Kulturfond. Instituttet forbereder i samarbejde med et af fire polske forlag, som var partnere i projektet, en bogudgivelse med alle foredragene, der udkommer i Takket være projektet om tabu udviser nogle polske forlag interesse for dansk børnelitteratur. Dansk litteratur er i de sidste år begyndt påny at dukke op på det polske bogmarked. Instituttet engagerede sig i at bringe de forfattere, hvis bøger blev udgivet i 2011: Helle Helle, Jonas T. Bengston og Janina Katz til Polen. Det er ikke mere en nyhed, at dansk film nyder stor interesse i udlandet. I 2011 præsenterede Instituttet i samarbejde med ambassaden filmpakken med 18 nyere film, som blev forberedt af Det Danske Filminstitut og finansieret af Kunststyrelsen, på festivaler og ikkekommercielle biografer i 22 byer. På musikområdet bliver stadig flere unge danske musikere, både i den klassiske og i de rytmiske genrer, inviteret til Polen. To festivaler, Mazovia goes baroque og Musik i paradis, er især åbne for det danske musikliv. Bollette Roed, Peter Navarro-Alonso, David Hildebrandt, Andreas Borregård og Allan Rasmussen spillede flere steder i landet, og guitaristen Mikkel Andersen optrådte under festivalen Nordalia. Dansk jazz er stadig mere synlig, og Cæcilie Norby sammen med Lars Danielsson er tilbagevendende stjerner på den polske jazzscene. Boguslawa Sochanska, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen.

17 DDK årsberetning Ungarn 1. Jens Chr. Grøndahl signerede Piazza Bucarest i Budapest. Privatfoto. 2. Himmerland Band. Pressefoto. 3. Mask Game med dramaelever fra Esbjerg Kulturskole. Foto. Rumæniens Institut Instituttets mål har været at fortsætte det gode samarbejde mellem ambassader i regionen, europæiske kulturinstitutter, de nordiske lande og lokale partnere på tværs af geografiske og institutionelle grænser for bedre at udnytte de forhåndenværende ressourcer til fremme af dansk kultur i Centralog Østeuropa. Samarbejdet med de europæiske kulturinstitutter i EUNIC og EU-kommissionens repræsentation har været og er stadig en vigtig faktor til fremme af den interkulturelle dialog og den kulturelle mangfoldighed i det gamle og det nye Europa. Det nordiske samarbejde har været intensiveret i det forløbne år i og med, at de nordiske lande er æresgæster ved den kommende internationale bogmesse i Budapest. Et højdepunkt i 2. kvartal var indvielsen af Malteserordenens store bygning for hjemløse, doneret af Villum Kann Rasmussen fondene. Centret blev under stor opmærksomhed indviet i maj under tilstedeværelse af fondens ledelse samt ungarske ministre og politikere. En festlig og højtidelig åbningsceremoni fandt Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 filmforevisninger, 6 litteratur og sprogarrangementer, 11 koncerter, 3 teater, dans og performancearrangementer, 8 udstillinger, 4 seminarer og foredrag og 13 andre aktiviteter. sted med ungarske kor og en dansk, kinesisk, irsk trio fra Kodály Instituttet, der spillede danske Carl Nielsen sange. Et billede af dansk virksomhedskultur og social ansvarlighed, som Instituttet i en 3-årig proces har været med til at formidle. Europa og EU fyldte meget i det første halvår i Ungarn, hvor Ungarn havde formandskabet i EU. De europæiske kulturinstitutters netværk (EUNIC) medvirkede til mange fælles arrangementer i form af invitation af mange forfattere til den internationale bogmesse, hvor Jens Chr. Grøndahl repræsenterede Danmark. En ungarsk udgave af forfatterens bog Piazza Bucarest blev præsenteret under bogfestivalen. Forberedelserne i samarbejde med 5 nordiske lande til nordisk fokus på den kommende internationale bogfestival har optaget meget af Instituttets tid i det forløbne år. EUNIC afholdt Europæisk sprogfestival i samarbejde med EU kommissionen i forbindelse med EU repræsentationens åbning af sit nye domicil. Formålet var at udbrede kendskabet til Europas kulturelle diversitet og vigtigheden af at kunne tale flere sprog. Der har været afholdt konferencer inden for undervisning og kultur med deltagelse af repræsentanter fra alle EUs lande. Europa var gæst under Forårsfestivalen i april. Festivalen havde stillet et kunstcenter til rådighed for kulturinstitutterne, der bød på teater med tilhørende teaterkonference, musik og dans fra Europas lande. Unge dramaelever fra Esbjerg kulturskole opførte et maskespil. Invitation af unge musikere fra EU landene til deltagelse på VOLT festivalen afsluttede formandskabet. Seks unge musikere fra Danmark deltog i festivalen. Danske film og filminstruktører er efterspurgte på det ungarske marked, og Instituttet gør sit bedste for at opfylde de mange ønsker fra ungarske filmfestivaler. Instituttet har i året løb formidlet film inden for både fiktions- og dokumentarfilm. Det danske Himmerland Band bestående af fem professionelle og anerkendte musikere med meget forskellig kulturbaggrund, der alle bor i Danmark, spillede verdensmusik i Ungarn. På deres turné i Central- og Sydeuropa i september gav de flere koncerter i Ungarn. Jazzsaxofonisten Christina von Bülow besøgte i forbindelse med Forårsfestivalen i Budapest Ungarn og spillede sammen med musikere fra EU-landene i flere koncerter. Hanne Tornøe, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn.

18 18 DDK årsberetning 2011 Tyskland 1. Oplæsningsarrangement med Lisbeth Brun på den nordiske fællesstand Nordisches Forum under bogmessen i Leipzig. Foto: Michael Froehlich. 2. Videokunstneren Tonje Alice Madsen foran Kunstmuseum Bonn ved åbningen af Videonale Bonn 15. april. Foto: Bernd Kretschmer Året der gik har været et bemærkelsesværdigt (jubilæums)år for Instituttet i Tyskland, hvor det efterhånden havde eksisteret i 50 år. Samtidig var 2011 for Kulturinstituttet foreløbig det sidste år med en afdeling i Tyskland, da Instituttet efter ni år i Bonn ved udgangen af december blev lukket ned. På den anden side var 2011 et vellykket år, hvor en lang række aktiviteter blev udført som markerede en kulmination og samtidig en foreløbig afslutning på længerevarende samarbejder. Instituttets højt prioriterede filmsamarbejde fortsatte, bl.a. i form af danske filmaftener i samarbejde med Det Dansk-Tyske Selskab i Rhinlandet og deltagelsen i festivalen Skandinaviske Filmdage, som blev gennemført for tolvte gang i Kinemateket på Kulturcentret Brotfabrik i Bonn. Dertil kom de tyske biografpremierer på to store danske spillefilm, hvor Instituttet i samarbejde med to store tyske filmdistributører bistod med at lancere Pernille Fischer Christensens En familie og Susanne Biers Oscar-succes Hævnen. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 filmarrangementer, 12 litteraturarrangementer, 1 dansearrangement, 2 udstillinger, 3 seminarer samt 6 andre arrangementer, 6 foredrag, 2 studierejser og 2 koncertture. På litteratursiden, et af Instituttets kerneområder, kan bl.a. nævnes den nordiske krimifestival Mord am Fjord. Det var Sara Blædel, der fra dansk side deltog i festivalen, som for anden gang blev arrangeret i samarbejde med det tyske forlag Bastei Lübbe i Köln. I samarbejde med det schweiziske forlag Dörlemann præsenterede Instituttet forfatteren Helle Helle og den første tysksprogede udgave af hendes roman Rødby-Puttgarden. Instituttet gjorde i 2011 en større indsats for at promovere den i Schweiz bosatte danske forfatter Lisbeth Brun. Der var bl.a. tale om et arrangement, hvor EUNICs sektion Berlin og Europa-Kommisionens repræsentation i Berlin havde inviteret ca. 150 gæster til Europa literarisch. Under arrangementet, som var tilrettelagt i samarbejde med Instituttet, præsenterede Lisbeth Brun den tyske udgave af sin roman Paradisets have. Medio august udkom den tyske version af Lisbeth Bruns roman Det du mister, som gav ambassaden i Berlin, det schweiziske forlag aap i Basel og Instituttet anledning til at præsentere forfatteren med en oplæsningsaften i Fælleshuset i Berlin. På scenekunstområdet blev der med godt resultat fokuseret på Dansk Danseteater med opførelsen af Tim Rushtons Love Songs i Leverkusen, hvor forestillingen samtidig fik Tysklandspremiere med godt 800 tilskuere. Inden for udstillingsområdet kan nævnes den internationale festival Videonale Bonn, hvor en international jury havde inviteret 45 videokunstnere fra hele verden, herunder Tonje Alice Madsen og Jane Jin Kaisen fra Danmark. Med Trine Søndergaard og Søren Lose var det to danske fotokunstnere, som galleri Bildkultur i Stuttgart præsenterede på udstillingen Memento. Den nærværende summariske gengivelse af væsentlige begivenheder er kun et udpluk af et omfattende spektrum af samarbejdsformer og -projekter som i 2011 samt i årenes løb er blevet udvidet ikke ubetydeligt. Set i bakspejlet kan konkluderes, at Kulturinstituttet i Tyskland ved udgangen af 2011 stod bedre forankret i tysk og dansk kulturliv end for ni år siden, da afdelingen blev åbnet i Bonn. Instituttet har altid arbejdet for at tage initiativ til og deltage i såvel store kulturelle begivenheder som i mindre lokale aktiviteter med fokus på Danmark. Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland

19 DDK årsberetning benelux 1. Bandet F.U.K.T. spillede ifm. Spot on Denmark i Bruxelles. Foto: Klaus Bondam. 2. Valgfest på Hotel Le Meridien i Bruxelles ifm. folketingsvalget. Foto: Sidsel I. Jensen 2011 har været et spændende og udfordrende år for Kulturinstituttet med en ny ledelse. Klaus Bondam tiltrådte den 1. januar I årets løb har der, i Kulturinstituttets arbejde, i vid udstrækning været fokus på forberedelserne af det kulturelle program i Bruxelles og Belgien ifm. det danske EU-formandskab. I et loyalt og tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Belgien er der sat et stort og varieret program sammen, der bidrager aktivt til fortællingen om Danmark som en moderne, bæredygtig nation og samarbejdspartner i det europæiske fællesskab. Flere både offentlige og private fonde har, bl.a. med kulturinstituttets mellemkomst, bidraget med økonomiske ressourcer til at realisere disse initiativer. Kulturinstituttet har også været i god dialog med de danske ambassader i Luxembourg og Holland om kulturelle aktiviteter under EU-formandskabet i disse lande. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 litteraturarrangementer, 9 filmarrangementer, 1 koncert, 4 udstillinger, 14 konferencer, 23 foredrag, 1 kursus og 8 studierejser. Fra Kulturinstituttets side er der i 2011 blevet brugt mange ressourcer på at styrke relationerne til en lang række samarbejdspartnere. Stærke og gode netværk er blevet opbygget til en række danske aktører i Bruxelles herunder; kirken, ambassaden, regionskontorer, interesseorganisationer, danske Europaparlamentsmedlemmer m.fl. Relationerne har resulteret i forskellige samarbejder som f.eks. en række arrangementer i forbindelse med det danske folketingsvalg i september. Også blandt lokale og europæiske samarbejdspartnere er netværket blevet styrket, hvilket bl.a. udmundede i et omfattende samarbejde omkring Transpoesie, en betragtelig foredragsvirksomhed og et væsentligt engagementet i dialogen i EUNIC (European Union National Institutes for Culture) samt ikke mindst ifm. MORE EUROPEinitiativet. Kulturinstituttet har i 2011 øget sin synlighed ved bl.a. en hyppigere udsendelse af nyhedsbreve, en markant tilstedeværelse på de sociale medier og ved betydelig presseomtale af vores aktiviteter og arbejde både lokalt og i Danmark. Gennem driften af Den Skandinaviske Sprogskole, hvor over 150 elever undervises i dansk, norsk, svensk, finsk og islandsk, skabes også her mulighed for en dialog, hvor kulturforståelsen og det mellemfolkelige samarbejde udfoldes. Med en succesfuld igangsættelse af ÆØÅ-festivalen en mini-festival med nyere danske film håber Kulturinstituttet at have skabt en tilbagevendende begivenhed i Benelux. Interessen for dialog med Danmark er stor i Benelux. Til trods for at de fire lande på mange måder ligner hinanden, er der et stort ønske om på begge sider, at opnå en bedre og mere nuanceret indbyrdes forståelse det bidrager Kulturinstituttet bl.a. også til. I 2011 har en afgørende erkendelse været, at Kulturinstituttets arbejde i Bruxelles hverken kan eller skal rettes alene mod Benelux. Det igangsatte arbejde skal bringe Kulturinstituttet hen mod en styrke og synlighed, der sikrer gennemslagskraft i det europæiske samarbejde også i dialogen med en række af de nye økonomiske og kulturelle magtcentre som opstår i verden i disse år. Klaus Bondam, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux

20 20 DDK årsberetning 2011 Storbritannien 1. Fra udstillingen Goldglassrubberandrecycling. Foto: Annemarie Lindstrøm. 2. Lisbeth Nordskov holdt workshop med genbrugsmaterialer. Foto: Nis Hiort-Lornzen Året har i Det Forenede Kongerige været præget af to store politiske diskussioner. Den ene handler om UKs relationer til Europa og Den Europæiske Union, som blev sat på spidsen med premierminister Camerons tilsyneladende veto af en kommende ny EU traktat. Den anden handler om den snarlige folkeafstemning i Skotland om mulig skotsk løsrivelse fra UK. Begge diskussioner har en række sidetemaer, som handler om britisk, engelsk og skotsk (og walisisk og irsk) identitet. I den sammenhæng trækkes en række kulturpolitiske, velfærdspolitiske og økonomiske fronter ofte hårdt op både mellem Skotland og England og mellem UK og EU. Kulturinstituttet bidrager sammen med de andre nordiske landes institutioner med oplysning og diskussionsindlæg, som der måske i disse år er mere efterspørgsel efter end tidligere. Viden om de nordiske lande er blevet mere interessant for briterne på grund af krisen i de offentlige budgetter og for skotterne specielt, fordi en del af dem i de nordiske lande ser en model for et selvstændigt Skotland. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 8 filmarrangementer, 12 litteraturarrangementer, 1 dansearrangement, 2 udstillinger, 3 seminarer samt 6 andre arrangementer, 6 foredrag, 2 studierejser og 2 koncertture. Kulturinstituttet er medstifter af Nordic Horizons, en debat- og oplysningsorganisation, som har Det Danske Kulturinstitut, de nordiske konsulater i Skotland, Det Skotske Parlaments arrangementsafdeling og firmaet Feisty Productions som medlemmer. Organisationen har stået for en række offentlige møder, hvor fagfolk har beskrevet forskelle og ligheder i de nordiske velfærdsstater. Kendskabet til de nordiske modeller og tankegange er blevet styrket og har fået et mere korrekt grundlag end det ofte ses i de hurtige referencer i den offentlige debat i UK. Selvfølgelig kun blandt de få, der har hørt oplæg og debatter, men der er samtidig blandt et antal nøglepersoner herunder journalister, skabt bevidsthed om, at det er let at få mere at vide hos nordiske ambassader og konsulater og på Det Danske Kulturinstitut. Instituttet har i årets løb arrangeret en lang række udstillinger, koncerter og andre kulturelle begivenheder. Blandt udstillingerne har kunsthåndværkudstillingen Goldglassrubberandrecycling i Royal Botanic Gardens John Hope Gateway i Edinburgh haft størst gennemslagskraft. Den fandt sted i Botanisk Haves højsæson, hvor der er flere hundrede tusinde besøgende. Alle besøgende til haven har skullet forbi udstillingen og har haft som nærliggende mulighed at standse op og kigge mere indgående. I gæstebogen er der tusindvis af overvejende meget positive vurderinger og hilsener. De fire af kunstnerne, der var i Edinburgh til ferniseringen, gennemførte to workshops med publikum, hver gang med to kunstnere i aktivitet for at matche den store interesse. På musikområdet er det samarbejdet med UKs største musikfestival i Brighton og med ny musik-festivalen i Canterbury, som har givet størst resonans. I Brighton spillede Copenhagen Chamber Ensemble en udsolgt middagskoncert, og i Canterbury spillede Den Danske Horntrio et repertoire omfattende ny dansk musik for et højtspecialiseret entusiastisk publikum. Koncerten gav anledning til fyldig omtale af nyere dansk musik i de førende britiske musikmagasiner. Kim Minke, Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut

Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut Handlingsplan 2012 For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 3 Benelux 7 Brasilien 8 Estland 9 Kina 10 Letland 11 Litauen 12 Polen

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST

Kulturmødet Mors 2015 Programmet time for time UDKAST 20 08 2015 Hvad har de politiske partier på kultur programmet? Kulturmødets åbningsdebat Kunst og kultur hører ikke til blandt de største politik områder. Men de fleste partier har en kulturpolitik. Hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA 14. 19. september Gør en forskel OM DENMARK WEEK CHENGDU 2015 er 65-året for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. Det fejres hele året i begge lande. Og byen

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9

Kommunikation. Hjemmeside 2. Intranet 3. Sociale medier 4. Reklamekampagner 5. Aktiviteter / events 8. 360 graders kommunikation 9 Kommunikation Hjemmeside 2 Intranet 3 Sociale medier 4 Reklamekampagner 5 Aktiviteter / events 8 360 graders kommunikation 9 Kontakt til pressen 10 damkjær & vesterager 1 Hjemmeside ECCOs hjemmeside har

Læs mere

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools.

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. http://www.nordplusonline.org/who-canapply/nordplus-junior Parmays Sloka

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING arbejde med inklusion, mangfoldighed, interkulturelle kompetencer, nye publikumsgrupper og publikumsperspektiver LIVE GOES DIGI Esbjerg Fredag den 27. april 2012 Antologi:

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Rapport om afviklingen af udstillingen "100 steder at huske, før de forsvinder" på Store Torv i Århus, sommer 2009

Rapport om afviklingen af udstillingen 100 steder at huske, før de forsvinder på Store Torv i Århus, sommer 2009 Rapport om afviklingen af udstillingen "100 steder at huske, før de forsvinder" på Store Torv i Århus, sommer 2009 15. maj 2009-3. juli 2009 "100 Places to Remember Before they Disappear" er en stor fotoudstilling,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

MÅNED OMRÅDE AKTIVITET

MÅNED OMRÅDE AKTIVITET Aktivitetsliste 2011 MÅNED OMRÅDE AKTIVITET JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Fælles tovholdermøde 25.01.2011 Uddannelsesnetværket drøfter muligheder for et Confucius samarbejde med Wuxi. Kommunaldirektør, Lars

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Idé skitse: Dansk CoM platform. Udarbejdet af:

Idé skitse: Dansk CoM platform. Udarbejdet af: Idé skitse: Dansk CoM platform Udarbejdet af: Baggrund udviklingen af CoM Mere end 5.000 byer har tilsluttet sig Borgmesteraftalen og der er indsendt mere end 3.000 SEAPs = et kæmpe potentiale for investeringer

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik.

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik. DESIGNUDDANNET PROJEKTLEDER MED OMFATTENDE FORMIDLINGSERFARING København, d. 04. november 2015 FORMIDLING AF NY VIDEN SKABER VÆKST Jeg kan igangsætte og lede projekter, som har til formål at indsamle og

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere