Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte"

Transkript

1 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

2 Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan det kan lade sig gøre? Hvordan det kan være, at man kan bytte et stykke papir for en vare eller en tjenesteydelse? Selve pengesedlen koster jo kun nogle få cent at fremstille. Det er tilliden til pengene, der er noget værd Hvorfor er disse papirlapper så meget værd? Det er helt enkelt et spørgsmål om tillid. Hvis du låner din bedste ven 10 euro, ved du, at han eller hun vil betale dem tilbage. Med en stabil valuta som euroen kan du også være sikker på, at du altid vil kunne købe varer og tjenesteydelser, der er lige så meget værd som den værdi, der er trykt på pengesedlen. Hvis dine penges værdi faldt betydeligt, ville du miste tilliden til dem. Penge er noget værd, fordi folk har tillid til dem. 2

3 Det er lettere at betale med penge end at bytte ting Forestil dig en verden uden penge. Man ville kun kunne købe og sælge ting, hvis man lavede en byttehandel. Hvis en bager gerne ville klippes og var parat til at betale fem brød for det, skulle han først finde en frisør, der var villig til at modtage de fem brød i bytte. Og hvis frisøren så gerne ville have et par sko, ville han være nødt til at finde en ejer af en skobutik, der gerne ville bytte sine sko for brød. Vi ville alle sammen være nødt til at finde én, som gerne ville have det, vi kunne tilbyde, og som kunne tilbyde os noget, som vi gerne ville have til gengæld. Og selv om vi fandt en sådan person, ville vi stadig skulle aftale, hvor mange brød der skulle til i bytte for en klipning, og hvor mange klipninger et par sko skulle koste. Der er tre grunde til, at penge gør livet nemmere. For det første kan de anvendes som betalingsmiddel. Det er ikke nødvendigt at få behovene til at passe sammen som i en bytteøkonomi. For det andet er penge en regneenhed. Priser opgives kun i pengeenheder og ikke i antal varer eller tjenesteydelser. Og endelig kan penge anvendes som værdiopbevaringsmiddel, dvs. de kan gemmes til senere indkøb. 3

4 Prisstabilitet og pengenes værdi Prisstabilitet vil sige, at pengene bevarer deres værdi. Det er for eksempel vigtigt, hvis man vil gemme sine penge for at købe noget på et senere tidspunkt. Hvordan ville du have det, hvis du havde sparet 10 euro sammen til at købe to cd-singler for, og prisen så var steget til 12 euro, inden du kunne tage hen i butikken og købe dem? Og når du så kom tilbage med 12 euro, var prisen steget til 14 euro. Heldigvis stiger priserne normalt ikke så hurtigt (se inflationstabellen s. 14 og 15). Måling af prisændringer Vi anvender forbrugerprisindeks til at undersøge prisudviklingen. Disse indeks beregnes månedligt ved hjælp af en såkaldt indkøbskurv. Kurven indeholder en masse forskellige varer, der typisk indgår i en gennemsnitlig husholdning. Den samlede pris for varerne i indkøbskurven anvendes som mål for det generelle prisniveau. Denne pris registreres jævnligt, så man kan følge, hvor meget priserne stiger (eller i sjældne tilfælde falder). 4

5 Inflation, deflation og prisstabilitet Inflation er en stigning i det generelle prisniveau. Sagt lidt mere enkelt kan der opstå inflation, når for mange penge jagter for få varer. Der kan være forskellige grunde til, at priser stiger. Det kunne for eksempel være, hvis der kun er én cd tilbage i butikken, og du og alle dine venner gerne vil købe den. I en sådan situation kunne det tænkes, at butiksindehaveren sætter prisen på cd en op, fordi han ved, at efterspørgslen er stor, og han kan tage en højere pris for den. Prisen på en vare kan også stige, hvis den bliver dyrere at fremstille. Hvis for eksempel energiprisen stiger, vil omkostningerne i forbindelse med at producere din cd også gå op, og producenten må forlange en højere engrospris for at undgå et tab. Af samme grund vil butiksindehaveren forsøge at vælte prisstigningen over på dig. 5

6 I begge tilfælde har dine 10 euro tabt i værdi eller mistet købekraft, fordi de ikke længere rækker til at købe to cd-singler. Vi taler dog kun om inflation, hvis den samlede pris for alle varerne i indkøbskurven stiger og ikke kun prisen på en enkelt vare. Deflation kan defineres som det modsatte af inflation, med andre ord den situation der opstår, hvis det generelle prisniveau falder i en periode. Deflation kan skyldes lav efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, der tvinger virksomhederne til at sælge deres produkter til en lavere pris. Man siger, at priserne er stabile, hvis de i gennemsnit og over en periode hverken stiger (som det er tilfældet i en periode med inflation) eller falder (som i en periode med deflation). Hvis 50 euro rækker til at købe stort set den samme indkøbskurv som for et eller to år siden, kan man sige, at det generelle prisniveau er stabilt. 6

7 Prisstabilitet fremmer økonomisk vækst og beskæftigelsen fordi det bliver lettere at sammenligne priser Når priserne er stabile, bliver det nemmere at sammenligne priser og derfor nemmere at beslutte, hvilke varer og tjenesteydelser man vil købe. Hvis priserne er stabile, er det let at se, om prisen på et par smarte cowboybukser er steget mere end prisen på den seneste model af sportssko. Det betyder, at du som forbruger har mulighed for at træffe bedre beslutninger, når du skal bestemme, hvad du vil købe for dine penge. Det samme gælder for virksomhederne, der lettere kan træffe velbegrundede investeringsbeslutninger. Resultatet bliver, at resurserne anvendes mere effektivt, og økonomiens produktionspotentiale stiger. 7

8 I en periode med inflation (eller deflation) kan der ske store, hyppige og uforudsigelige ændringer i priserne på alle varer, som gør det svært at bedømme, om ændringen i en vares pris gør den billigere eller dyrere i forhold til andre produkter. En af konsekvenserne kan blive, at virksomheder og forbrugere kommer til at fortolke prisændringer forkert og derfor træffer forkerte beslutninger, når de foretager deres indkøb. Det kan igen føre til en ineffektiv anvendelse af resurserne. fordi omkostningerne ved at låne penge falder Når priserne er stabile, er både dem, der sparer op, og dem, der låner penge ud, parate til at acceptere en lavere rente på deres opsparing, fordi de forventer, at pengene vil bevare deres værdi på langt sigt. Ellers ville de kræve en form for forsikring mod den usikkerhed, der er om pengenes fremtidige værdi, og kræve en højere rente på deres indskud eller udlån. 8

9 Stabile priser bevirker altså bl.a., at låntagerne kan nyde godt af lavere renter. Et lavt renteniveau betyder for eksempel lave låneomkostninger for virksomheder, der ønsker at købe mere moderne maskiner, og for folk, der ønsker at optage lån til at købe en bil eller et hus. Hvis virksomhederne tilskyndes til at investere på grund af det lave renteniveau, bliver de mere konkurrencedygtige, og det skaber flere arbejdspladser. Endnu et eksempel på, at et stabilt prisniveau er meget vigtigt for den økonomiske vækst og beskæftigelsen. De sociale aspekter i forbindelse med prisstabilitet Prisstabilitet er også af afgørende betydning for social stabilitet. I tider med inflation kan priserne ændre sig helt uforudsigeligt, og inflationen kan give folk store tab. Inflation kan for eksempel mindske værdien af folks opsparinger. Det er typisk de fattigste grupper i samfundet, der lider mest, når der er inflation, fordi de ikke har så mange muligheder for at beskytte sig imod den. Op igennem historien er der mange eksempler på, hvordan høj inflation (eller deflation) har skabt social uro. 9

10 Eurosystemet prisstabilitetens vogter Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i euroområdet udgør tilsammen Eurosystemet, euroområdets centralbanksystem (se kort). Eurosystemets vigtigste opgave er at fastholde et stabilt prisniveau i hele euroområdet. ECBs pengepolitik har til formål at fastholde den årlige inflationstakt i euroområdet på et meget lavt niveau, dvs. under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Det vil sige, at dine to cd-singler skulle komme til at koste nogenlunde det samme i fremtiden, som de gør nu (se inflationstabellen s. 14 og 15). 10

11 Euroområdet Euroområdet I 2007 består euroområdet af Belgien, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland, Østrig, Portugal, Slovenien og Finland. Sverige Finland Helsingfors EU-lande med særlig status EU-lande, der endnu ikke har indført euroen. Dublin Irland Storbritannien London Frankrig Holland Amsterdam Danmark København Bruxelles Tyskland Belgien Luxembourg Luxembourg Paris Berlin Stockholm Prag Tjekkiet Wien Østrig Slovenien Ljubljana Warszawa Polen Letland Riga Litauen Vilnius Slovakiet Bratislava Budapest Ungarn Tallinn Estland Rumænien Bukarest Bulgarien Italien Sofia Portugal Lissabon Madrid Spanien Rom Grækenland Athen Madeira (PT) De Kanariske Øer (ES) Valletta Malta Pr Azorerne (PT) Fransk Guadeloupe Martinique Guyana (FR) (FR) (FR) Réunion (FR) Cypern Nicosia

12 Ordliste Byttehandel: Udveksling af varer og tjenesteydelser uden anvendelse af penge som betalingsmiddel. Kan kun finde sted, hvor der gensidigt er et behov for de varer/tjenesteydelser, der byttes med. Deflation: Et fald i det generelle prisniveau, for eksempel i forbrugerprisindekset. Euroområdet: De EU-lande, der har indført euroen som fælles valuta, udgør euroområdet. Europæiske Centralbank (ECB), Den: ECB, der blev oprettet den 1. juni 1998, har hovedsæde i Frankfurt am Main, Tyskland. ECB har en central placering i Eurosystemet. Europæiske System af Centralbanker (ESCB), Det: ECB og de nationale centralbanker i alle EU-lande, uanset om de har indført euroen eller ej. 12

13 Eurosystemet: ECB og de nationale centralbanker i de medlemslande, der allerede har indført euroen. Forbrugerprisindeks: Udregnes månedligt ved hjælp af den såkaldte indkøbskurv. I euroområdet anvendes HICP, det harmoniserede forbrugerprisindeks. Den statistiske metode, der anvendes, er harmoniseret i alle lande. Inflation: En stigning i det generelle prisniveau, for eksempel i forbrugerprisindekset. Prisstabilitet: Den primære målsætning for Eurosystemet er at fastholde prisstabilitet. Styrelsesrådet, der er ECBs øverste besluttende organ, har defineret prisstabilitet som en år-til-år stigning i HICP for euroområdet på under 2 pct. ECB sigter mod at fastholde den årlige inflationstakt under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Rente: Den procentdel man får udbetalt ekstra, hvis man låner sine penge ud til andre (eller indsætter dem på en bankkonto), eller den procentdel man skal betale ekstra, hvis man låner penge. 13

14 Inflationstabel 1. Inflationens betydning for prisen på to cd-singler, der i dag koster 10 euro (efter n år) Årlig inflationstakt: 1pct. 2pct. 5pct. 10pct. 30pct. Stabile priser Inflation Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år Efter 4 år Efter 5 år Efter 6 år Efter 7 år Efter 8 år Efter 9 år Efter 10 år

15 2. Inflationens indvirkning på købekraften (basisår = 100, efter n år med en bestemt inflationstakt, i pct.) Årlig inflationstakt: 1pct. 2pct. 5pct. 10pct. 30pct. Stabile priser Inflation Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år Efter 4 år Efter 5 år Efter 6 år Efter 7 år Efter 8 år Efter 9 år Efter 10 år

16 UROSYSTEMET BANK OF GREECE EUROSYSTEM ISBN (online) X Den Europæiske Centralbank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Tyskland DA

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2010 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 500-euroseddel Den Europæiske Centralbank, 2010 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) 15.9.2004 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004 2004/0000(INI)) Økonomi-

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere