DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

2 2 Historiske highlights Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken i Kjøbenhavn: Oprettes som privat aktie-selskab. Nationalbanken i Kjøbenhavn får eneret af Frederik VI til at udstede sedler i 90 år. Danmarks Nationalbank: Lov om Danmarks Nationalbank vedtages og banken overgår til at være en selvejende institution. Loven gælder stadig.

3 3 Organisation DANMARKS NATIONALBANK

4 4 Nationalbanken som arbejdsplads Håndværkere/teknikere 13% Servicemedarbejdere 14% Akademikere 41% Kvinder 40% Mænd 60% It-/kontorpersonale 19% Bankuddannede 13%

5 5 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager Nationalbanken i Kjøbenhavn, har som Landets Centralbank til Opgave i Overensstemmelse med denne Lov og de i Henhold til Loven udfærdigede Forskrifter at opretholde et sikkert Pengevæsen her i Landet samt at lette og regulere Pengeomsætning og Kreditgivning"

6 6 Nationalbankens tre hovedformål Stabile priser / stabil valutakurs Sikre betalinger Stabilt finansielt system

7 7 Nationalbankens hovedformål og opgaver Stabile priser/ stabil valutakurs Sikre betalinger Stabilt finansielt system Pengepolitik Bank for bankerne Økonomiske analyser Produktion af sedler og mønt Kontantforsyning Betalingsformidling Analyse af den finansielle stabilitet Finansiel statistik Likviditet til bankerne Bank for staten

8 8 Stabile priser/stabil valutakurs Pengepolitik Bank for bankerne Økonomiske analyser

9 9 Nationalbankens position over for regeringen Regeringen har ansvaret for at fastlægge valutakurspolitikken efter forhandling med Nationalbanken. Valutakurspolitikken er spørgsmålet om fast eller flydende valutakurs. Nationalbanken har ansvaret for pengepolitikken. Nationalbanken er uafhængig i udformningen af pengepolitikken. Pengepolitikken er Nationalbankens handlinger for at påvirke rente og likviditet på de finansielle markeder.

10 10 Formålet med at føre pengepolitik Et af Nationalbankens overordnede formål er at bidrage til at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres i Danmark ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen. Prisstabilitet er hovedformålet for pengepolitikken i de fleste lande, og den korte rente bruges som det centrale instrument.

11 11 Hvad er inflation? Stigning i det generelle prisniveau - målt over 12 måneder. Forbrugerprisindeks Ca priser fra ca butikker, virksomheder og institutioner. Offentliggøres månedligt af Danmarks Statistik. De seneste 10 år har inflationen i Danmark været 2,1 pct. i gennemsnit, og forbrugerpriserne er derfor i dag 23 pct. højere end for 10 år siden.

12 12 Hvor kan inflation blandt andet komme fra? Arbejdsmarkedets parter (indefra) Finanspolitik (indefra) Handel (udefra)

13 13 Baggrund for mål om prisstabilitet Historiske erfaringer med høj inflation Hvorfor?: Høj inflation gør penge mindre værd Høj inflation skaber usikkerhed Høj inflation skaber slør i priserne Høj inflation kan skade konkurrenceevnen Høj inflation kan give en tilfældig omfordeling fra opsparer til låntager

14 14 Baggrund for fastkurspolitikken Inflation i Danmark, Tyskland og euroområdet Pct oliekrise 2. oliekrise Overgang til fastkurspolitik Dansk inflation Tysk inflation Inflation i euroområdet Kilde: Danmarks Statistik Nationalbankdirektør Lars Rohde

15 15 Hvordan styrer man inflation i Danmark? Instrument Mellemmål Endeligt mål Pengepolitisk rente Valutakurs Stabile priser Inflationsmål Sådan virker det: I euroområdet føres pengepolitikken udelukkende for at sikre stabile priser. Ved at holde kronen stabil overfor euro skabes en ramme for prisstabilitet i Danmark.

16 16 Valutakursens betydning for økonomien Eksport og import af varer og tjenester som andel af den samlede økonomi, 2010 USA Tyskland 27 pct. 88 pct. Danmark 96 pct. Kilde: OECD

17 17 Eurolandene er Danmarks vigtigste samhandelspartnere Vigtigste danske samhandelspartnere, pct. af vareeksport og - import (2011) Vareeksport Vareimport 25% 25% 44% 32% 44% 46% 9% 15% 9% 7% 6% 13% 3% 15% 7% Eurolande USA Sverige Storbritannien Øvrige Kilde: Danmarks Statistik

18 18 ERM2- aftalen og den danske fastkurs Centralkurs og udsvingsgrænser i ERM2-samarbejdet. Kilde: Danmarks Nationalbank

19 19 ERM2- aftalen og den danske fastkurs Centralkurs, markedskurs og udsvingsgrænser i ERM2-samarbejdet. DKK pr. 100 euro 725 Udsvingsbånd +/-2,25 pct Markedskurs Centralkurs: 1 euro=7,46038 kr Kilde: Danmarks Nationalbank

20 20 Nationalbankens hovedinstrumenter for at sikre den faste kurs Intervention i valutamarkedet Renteændringer

21 21 Intervention i valutamarkedet Intervention fra Nationalbanken i valutamarkedet: Køber kroner / sælger valuta kronen styrkes og valutareserven falder Sælger kroner / køber valuta kronen svækkes og valutareserven stiger

22 22 Valutareserven Valutareservens størrelse, mia. kr. Mia.kr Kilde: Danmarks Nationalbank Nationalbankdirektør Lars Rohde

23 23 Renteændringer Rente: Renten sættes op i forhold til euroområdet: relativt mere attraktivt at investere i Danmark efterspørgsel efter kroner stiger kronen styrkes Renten sættes ned i forhold til euroområdet: efterspørgsel efter kroner falder kronen svækkes

24 24 Pengepolitiske renter Sammenligning af renteudviklingen i euroområdet og Danmark Pct Rentespænd ECBs refirente/minimumsbudrente Nationalbankens udlånsrente Kilde: Danmarks Nationalbank

25 25 Pengepolitik i praksis - finanskrisen Intervention og renteændringer fra Nationalbanken i 2008 Mia. kr Pct. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,0 jan-2008 apr-2008 jul-2008 okt-2008 jan , ,0-1,5-20 Ændring i valutareserven som følge af intervention Spænd mellem Nationalbankens og ECB's udlånsrente (højre akse) Kronens afvigelse fra centralkursen i pct. (højre akse) -2,0 Kilde: Danmarks Nationalbank

26 26 Bankernes bank Bankerne kan placere penge i Nationalbanken. Bankerne kan låne penge i Nationalbanken. Nationalbanken udøver pengepolitikken gennem bankerne ved ændringer i renten.

27 Nationalbankens renteændringer påvirker renten for husholdninger, virksomheder og dig gennem bankerne 27 BANK BANK BANK

28 28 Gennemslag af de pengepolitiske renter Nationalbankens diskonto og de gennemsnitlige renter i Danmark Pct. 9 8 Diskontoen er en af Nationalbankens fire officielle rentesatser Rente på udestående udlån t il erhverv Diskont oen Rente på udestående udlån t il husholdninger Kilde: Danmarks Nationalbank

29 29 Sikre betalinger Bankerne Produktion kan af sedler placere og penge mønt i Nationalbanken. Bankerne Kontantforsyning kan låne penge i Nationalbanken. Nationalbanken Betalingsformidling udøver pengepolitikken gennem bankerne ved ændringer i renten.

30 30 Når du bruger penge i en forretning Vare Forretning Ca. 48 pct. af handler Ca. 48 pct. af handler Ca. 4 pct. af handler Kontanter: Gns. beløb 191 kr. Omkostninger pr. betaling: 7,40 kr. Dankort: Gns. beløb 320 kr. Omkostninger pr. betaling: 3,20 kr. Internationale kort: Gns. beløb 290 kr. Omkostninger pr. betaling: 15 kr. Kilde: Omkostninger ved betalinger i Danmark, Danmarks Nationalbank

31 31 Den nuværende seddelserie Udsendt Nye sikkerhedselementer Temaet er danske broer og landskabet nær dem Oldtidsfund på bagsiden

32 32 Sikkerhedselementer og fordeling for den nye seddelserie Mio. sedler kr kr. 500-kr. 200-kr. 50-kr.

33 33 Kontantforsyning BANK

34 34 Nationalbankens rolle når du bruger dit Dankort Bankerne har en konto i Nationalbanken med penge til de daglige betalinger til andre banker Konto Kunde BANK A BANK B Konto Forretning Kunde Vare Forretning

35 35 Nationalbanken og guldet Beholdning på 67 tons. Aktuel markedsværdi er ca. 20 mia. kr. En guldbarre vejer i gennemsnit 12,5 kilo og er mere end 3,5 mio. kr. værd. Fysisk placering (97 pct.) i Bank of England.

36 36 Stabilt finansielt system Nationalbanken definerer finansiel stabilitet som en tilstand, hvor det finansielle system som helhed er så robust, at eventuelle problemer i sektoren ikke spreder sig og hindrer de finansielle markeder i at fungere som formidlere af kapital og finansielle tjenesteydelser.

37 37 For at sikre finansiel stabilitet udfører Nationalbanken bl.a. disse opgaver Analyse af den finansielle stabilitet Makroprudentiel politik Overvågning af betalingsformidling Finansiel statistik Likviditet til bankerne Forvaltning af statens gæld og bank for staten

38 Faktorer, der påvirker finansiel stabilitet 38

39 39 Forvaltning af statens gæld Statsgældens størrelse i Danmark Mia. kr Procent Staten optager gæld når de løbende udgifter er større end de løbende indtægter Nationalbanken forvalter statens gæld, dvs. udsteder obligationer og sikrer at staten kan låne sikkert og billigt. Statsgæld Statsgæld, andel af BNP (højre akse) Kilde: Danmarks Nationalbank

40 40 Euroen Samme valuta i 17 lande Samme pengepolitik, styret af ECB Før statsgældskrisen: Overordnede regler for finanspolitikken i Stabilitets- og vækstpagten. Efter statsgældskrisen: Arbejde for bedre koordinering og styring af finans- og strukturpolitikken: Finanspagt, europæisk semester, fælles banktilsyn for store grænseoverskridende banker m.m.

41 41 Danmark og euroen Deltager i ERM2: Danmark Litauen Letland Uden for euro og ERM2: Storbritannien Sverige Tjekkiet Polen Ungarn Rumænien Bulgarien

42 42 Danmark og eurosystemet Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) Det Generelle Råd Eurosystemet Den Europæiske Centralbank (ECB) ECBs direktion Styrelsesrådet Bulgarien Danmark Letland Litauen Polen Rumænien Storbritannien Sverige Tjekkiet Ungarn Belgien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Luxembourg Malta Portugal Slovakiet Slovenien Spanien Tyskland Østrig

43 43 Vigtigste budskaber Stabile priser Nationalbanken bidrager til at sikre lav inflation ved at styre renten efter en fast kronekurs over for euroen. Sikre betalinger Nationalbanken udsteder sedler og mønter og sørger for, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger. Stabilt finansielt system Nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten i det finansielle system ved at analysere og overvåge robustheden i den finansielle sektor, producere finansiel statistik, stille likviditet til rådighed, forvalte statens gæld og analysere systemiske risici.

44 DANMARKS NATIONALBANK MANGE TAK!

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave Danmarks Nationalbank Pengepolitik i Danmark 3. udgave PENGEPOLITIK I DANMARK, 3. UDGAVE, 2009 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde.

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2010 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 500-euroseddel Den Europæiske Centralbank, 2010 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Penge og Kapitalmarkedet

Penge og Kapitalmarkedet Penge og Kapitalmarkedet Kapitel 6 Konsekvenser af liberalisering af kapitalmarkederne Liberalisering af kapitalbevægelser lovreguleringer transaktionsomkostninger Renteudvikling tilnærmet Meget store

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere