VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING. Vingstedcentret 5. - 6. marts 2013"

Transkript

1 VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING Vingstedcentret marts

2 Indholdsfortegnelse Side Spor 1 (side 1 22) Fagsession 1: Eksport af dansk know-how inden for jord og grundvand eksempler, muligheder og udfordringer (modul 1 og 2) INTERNATIONAL BRANDING AF DANSKE STYRKEPOSITIONER PÅ VANDOMRÅDET 3 Marketing Director Pia Klee, Rethink Water, Danish Water Forum DANSK-ASIATISK SAMARBEJDE PÅ FORVALTNING AF GRUNDVAND 4 Statsgeolog, ph.d. Heidi Christiansen Barlebo, GEUS KORTLÆGNING AF GRUNDVAND I THAILAND MED DANSK TEKNOLOGI KM2 SKYTEM KORTLÆGNING OG VERIFIKATION MED 2700 M BOREMETER Markedschef Jens Dyrberg Nielsen, EnviDan Water A/S LAVTEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR JORDFORURENING MED POP S I MOLDOVA: 6 - UDFORDRINGER OG BEKRÆFTENDE OPLEVELSER Chefkonsulent Jacqueline Anne Falkenberg, NIRAS A/S KORTLÆGNING AF FORURENEDE GRUNDE I INDIEN 7 - KAN ERFARINGERNE FRA DANMARK BRUGES? Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S Søren Viegand, Jarl Dall-Jepsen, COWI A/S OMFATTENDE UNDERSØGELSER, RISIKOVURDERINGER SAMT FORSLAG TIL 8 KILDEOPRENSNING OG JORDHÅNDTERING PÅ ET 73 HA STORT JERNBANE- OMRÅDE I DEN CENTRALE DEL AF TBILISI BY I GEORGIEN Seniorfagspecialist Jarl Dall-Jepsen, COWI A/S Bæredygtig vandindvinding (modul 3) WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNING 9 I DANMARK Seniorhydrolog Oluf Zeilund Jessen, DHI BÆREDYGTIG INDVINDING ET EKSEMPEL FRA FREDERIKSSUND KOMMUNE 10 Civilingeniør Anders Korsgaard, NIRAS A/S KOMMUNER OG VANDFORSYNINGERS ANVENDELSE AF DATA FRA 12 GRUNDVANDSKORTLÆGNINGEN Geolog Charlotte Bamberg, Rambøll Fagsession 6: Pesticidpunktkilder (modul 5) OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND 14 Kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark OPSPORING AF KILDER TIL KONSTATERET FORURENING 16 VED KILDEPLADS TILHØRENDE ESBJERG FORSYNING Faglig koordinator, geolog Peter Madsen, Esbjerg Forsyning A/S Civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S Chefkonsulent Henrik Schmidt, NIRAS A/S

3 GRUNDVANDSFORURENING AF PESTICIDER PÅ MALLING MASKINSTATION 18 Geolog Frede Busk Sørensen, Region Midtjylland ERFARINGSOPSAMLING PÅ FUND VED PESTICIDPUNKTKILDER 20 Civilingeniør Sandra Roost, Orbicon A/S SAMMENDRAG AF ANBEFALINGERNE FRA SKELNEN MELLEM PESTICIDPUNKT- 21 KILDER OG FLADEKILDER, HERUNDER HVAD FORVENTER VI AT FINDE FRA DE TO KILDETYPER Professor Philip John Binning, DTU Miljø Civilingeniør Sandra Roost, Orbicon A/S Ph.d. Angelina Aisopou, DTU Miljø Ph.d. Julie Chambon, DTU Milhjø Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø Seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS Seniorrådgiver Walter Brüsh, GEUS Ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S Side Spor 2 (side 23 42) Hvordan håndterer vi grundvandssænkning ved store byggeprojekter? (modul 1) GRUNDVANDSMODELLERING PÅ ANLÆGSPROJEKTER 25 Civilingeniør Jesper Damgaard, COWI A/S GRUNDVANDSHÅNDTERING VED BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER, 26 EKSEMPLIFICERET VED ETABLERING AF DNU (DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY) Civilingeniør Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU RISIKOVURDERING AF KRITISK GRUNDVANDSSÆNKNING 27 Cand. scient. Morten Westergaard, NIRAS A/S Fagsession 3: Modelbaserert scenarieudvikling vandforvaltning (modul 2 og 3) SCENARIOS FOR LAND USE IN DENMARK UNDER CLIMATE CHANGE 29 Professor Jørgen E.Olesen, Department of Agroecology, Aarhus University USIKKERHED I HYDROLOGISKE MODELLER; GEOLOGI OG FREMTIDIGT KLIMA 30 Civilingeniør, ph.d. Dorte Seifert Teide, ALECTIA A/S KLIMABETINGEDE GRUNDVANDSSTIGNINGER I 32 ET OMRÅDE OMKRING KOLDING Projektleder Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmark FORUDSIGELSE AF FREMTIDENS EKSTREME GRUNDVANDSSTIGNINGER OG 33 LOKAL USIKKERHEDS ANALYSE ET VEJPROJEKT VED SILKEBORG Projektforsker, ph.d Jacob Kidmose, GEUS

4 Anvendt geofysik (modul 4) Side DETALJERET KORTLÆGNING AF DEN OVERFLADENÆRE GEOLOGI VED 34 BRUG AF DEN NYESTE UDVIKLING INDENFOR LUFTBÅRNE GEOFYSISKE METODER MINI-SKYTEM SYSTEMET Lektor Anders Vest Christiansen, HydroGeofysik Gruppen, AU Professor Esben Auken, HydroGeofysik Gruppen, AU Videnskabelig assistent.jesper Bjergsted Pedersen, HydroGeofysik Gruppen, AU GEOFYSISKE METODER TIL DETALJERET KORTLÆGNING 35 AF LOSSEPLADSER OG PERKOLAT FANER Videnskabelig assistent Jesper Bjergsted Pedersen, HydroGeofysik Gruppen, AU Professor Esben Auken, HydroGeofysik Gruppen, AU Lektor Anders Vest Christiansen, HydroGeofysik Gruppen, AU FELTKORTLÆGNING AF MULIGHEDER FOR LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND 36 Geofysiker, ph.d. Peter Duch Møller, ALECTIA A/S Hydrogeolog, ph.d. Jan Jeppesen og ph.d. Frank Andreasen, ALECTIA A/S Klimatilpasning (modul 5) GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF LAR-POTENTIALE INKLUSIV EFFEKTEN AF LAR PÅ DEN LOKALE OVERSVØMMELSESRISIKO Hydrogeolog, ph.d. Jan Jeppesen og geofysiker, ph.d. Peter Møller Duch, ALECTIA A/S 37 UDFORDRINGER SAMT GEVINSTER VED BYNÆRE NATURLIGE 38 KLIMATILPASNINGS LØSNINGER Landskabsforvalter Anna Tauby, NIRAS A/S Ingeniør Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning TVÆRFAGLIG KLIMATILPASNING I OVERSVØMMELSESTRUEDE AABENRAA 40 Ph.d., hydrogeolog, Ulla L. Ladekarl, ALECTIA A/S Biolog Hans Odgaard, Aabenraa Kommune Spor 3 (side 41 61) Forureningsundersøgelser (modul 1) DYNAMISKE PORELUFTUNDERSØGELSER 43 - FRA SCREENING TIL OPTIMAL VIDENSUDNYTTELSE Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Ph.D. Andreas Houlberg Kristensen, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Geolog Annette Dohm, Region Nordjylland GEOLOGISK KARAKTERISERING VED HJÆLP AF SITEEVAL. 44 ANVENDELIGHED OG VISIONER Seniorforsker Knud Erik S. Klint, GEUS Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon A/S Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Systemudvikler Bjarni Pjetturson, GEUS FUND AF PCE FORURENINGSKILDE VED HJÆLP AF FYTOSCREENING 46 Miljøtekniker Susanne Rinette Pedersen, Region Sjælland

5 Fagsession 4: Punktkilders påvirkning af overfladevand (modul 2 og 3) Side NYE PRIORITERINGER - NYE UDFORDRINGER: PRIORITERING AF 47 PUNKTKILDER I FORHOLD TIL OVERFLADEVAND UDVIKLING AF PRIORITERINGSPRINCIP Civilingeniør Helle Larson, Region Midtjylland, Miljø RISIKOVURDERING AF KLIMAGENEREREDE GRUNDVANDSOVERSVØMMELSER 48 AF PUNKTKILDEFORURENINGER I KYSTZONEN Geolog Helle Jusjong Blæsbjerg, Region Midtjylland, Miljø RISIKOVURDERING AF PUNKTKILDER 49 KONCEPT, DATA OG BEREGNINGSMETODER Civilingeniør Sanne Skov Nielsen, Orbicon A/S FIELD METHODS FOR DETERMINING POINT SOURCE POLLUTIOMN IMPACTS 50 IN RIVERS: A CASE STUDY OF THE GRINDSTED STREAM Postdoc Ursula S. McKnight, DTU Miljø Ph.D.-studerende Anne T. Sonne, DTU Miljø Postdoc Annika S. Fjordbøge, DTU Miljø Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PUNKTKILDER I OVERFLADEVAND 51 POSTDOC Jes Rasmussen, AU Fagsession 5: Prøvetagningsstrategi (modul 4) UDTAGNING AF JORDPRØVER. EN RUSSISK ROULETTE? 52 Professor Kim Esbensen, GEUS og AAU Geolog Philip de Lasson, FBE Civilingeniør Loren Mark Ramsay, NIRAS A/S Risikovurdering (modul 5) METODE TIL VURDERING AF KONCEPTUEL FORSTÅELSE OG PARAMETER 54 USIKKERVED VED FORURENINGSFLUX FRA FORURENEDE LOKALITETER (V2 NIVEAU) Ph.d.-studerende Nanna Isbak Thomsen, DTU Miljø Postdoc Ursula McKnight, DTU Miljø Profeessor Philip J. Binning, DTU Miljø Professor Poul L. Bjerg, DTU Miljø Mads Troldborg, The James Hutton Institute, Aberdeen PRIORITERINGSPRINCIPPER OG PARAMETRE I FORHOLD TIL GRUNDVANDET 55 I REGION HOVEDSTADEN Enhedschef Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden, Koncern Miljø TIDSHORISONTER FOR STOFTRANSPORT I OPSPRÆKKET KALK 57 Civilingeniør Merete Hørlück, NIRAS A/S Chlorerede opløsningsmidler (modul 6) KOMBINATION AF BIOTISK OG ABIOTISK NEDBRYDNING AF CHLOREREDE 59 ETHENER (PCE) I GRUNDVAND Projektleder Marianne Plenge Wamberg, NIRAS A/S Anders G. Christensen og Lotte Rasmussen, NIRAS A/S Joe Rossabi, Redoxtech, Mads Terkelsen, Region Hovedstaden

6 UDVIKLING AF KONCEPTUEL FORSTÅELSE AF DNAPL UDBREDELSE I 60 MORÆNELER OG KALK VED INTEGRERET ANVENDELSE AF DIREKTE OG NDIREKTEKARAKTERISERINGSMETODER Lektor Mette M. Broholm, DTU Miljø Postdoc Gry S. Janniche, DTU Miljø og COWI A/S Postdoc Annika S. Fjordbøge, DTU Miljø Civilingeniør Torben H. Jørgensen, COWI A/S Civilingeniør Jesper Damgaard, COWI A/S Geolog Kerim Martinez, COWI A/S Civilingeniør Bernt Grosen, COWI A/S Civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S Geolog, PhD Gary Wealthall, GeoSyntec Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden OPSTILLING AF 3D NUMERISK MULTIFASE MODEL MED HENBLIK PÅ 61 DESIGN OG PROJEKTERING AF IN-SITU OPRENSNING VED MOBILISERING AF OLIE MED SURFACTANTER Ekspertisechef, civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS A/S Civilingeniør Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S Teamleder, civilingeniør Mette Marie Mygind, FBE Side Spor 4 (side 63 86) Fagsession 2: Utætte belægninger (modul 1) SLAGELSE KOMMUNES ERFARINGER MED FORURENINGSUNDERSØGELSER 65 VED OLIEUDSKILLERE OG EFTERFØLGENDE MEDDELELSE AF 40 PÅBUD Civilingeniør Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune SLAGELSE KOMMUNES ERFARINGER MED FORURENINGSUNDERSØGELSER 66 UNDER BELÆGNINGER OG EFTERFØLGENDE MEDDELELSE AF 40 PÅBUD Miljøtekniker Martin Pedersen, Slagelse Kommune ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERNG AF 67 PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION ITL JORDFORURENINGSLOVENS 40 OG MILJØBESKYTTELSESLOVENS 69 Advokat (H), partner Håkun Djurhuus, Bech-Bruun Advokatfirma PCB/PAH forureningskilder og kvalitetskriterier (modul 2) ER JORDFORURENING MED PCB ET PROBLEM PÅ LOKALITETER 68 MED PCB-HOLDIGE BYGNINGER Seniorprojektleder Rune Østergaard Haven, Grontmij A/S SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN 71 Kemiingeniør Lisbeth Odsbjerg, Rambøll A/S Chefkonsulent Kim Haagensen, tidligere Rambøll A/S, nu DGE A/S ER JORDKVALITETSKRITERIET FOR PAH ER GODT NOK? 72 Ph.d.-studerende Esther Boll, Plante- og miljøvidenskab, KU Science Lektor Jan H. Christensen, Plante- og miljøvidenskab, KU Science Områdechef Jens Nejrup, Kalvebod Miljø Center, Københavns Kommune Forstkandidat, ph.d. Julie Katrine Jensen, Rambøll Danmark A/S

7 Nye metoder til bestemmelse af grundvandsstrømning (modul 3) Side TEST AF COLLOIDAL BORESCOPE TIL MÅLING AF STRØMNINGSRETNING 73 OG HASTIGHED Civilingeniør, ph. d. Morten Birch Larsen, COWI A/S Civilingeniør Kim Sørensen, Region Hovedstaden UDVIKLING AF FLUXSAMPLER TIL BESTEMMELSE AF FORURENINGSFLUX 74 OG STRØMNINGSRETNING Hydrogeolog Jesper Albinus, Grontmij A/S ERFARINGER MED DRIFT AND PUMPBACK FORSØG TIL BESTEMMELSE AF 75 MAGASINEGENSKABER Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S IE-Direktivet (modul 5) HVAD BETYDER IE-DIREKTIVET I PRAKSIS? 76 Civilingeniør Pernille Palstrøm, Orbicon A/S IE-DIREKTIVETS BETYDNING FOR VIRKSOMHEDERNE 77 Chefkonsulent,cand. jur. Vibeke Plambeck, DI Høfde 42 (modul 6) NORTHPESTCLEAN - FORMÅLET MED PROJEKTET OG PROCESSEN BAG BASISK HYDROLYSE 78 Biolog, ph.d. Morten Bondgaard, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Anja Melvej, Kaspar Rüegg, Lars Ernst, Hans Fredborg, Region Midtjylland Lars Bennedsen, Rambøll, Kirsten Rügge, Torben Højbjerg Jørgensen og Lars Nissen, COWI A/S Freddy S. Petersen, Kogsgaard Miljø, Jens Muff, AAUE Leah MacKinnon og Neal Durant, Geosyntec HØFDE 42 RESULTATER FRA CYKLUS 1 79 Civilingeniør, ph.d. Lars Bennedsen, Rambøll Kirsten Rügge, Torben Højbjerg Jørgensen og Lars Nissen, COWI A/S Freddy S. Petersen, Kogsgaard Miljø, Leah MacKinnon og Neal Durant, Geosyntec Morten Bondgaard, Region Midtjylland HØFDE 42: RECIRKULATION, SURFACTANTS OG AKUSTISKE VIBRATIONER, 80 STRATEGI FOR CYKLUS 2 Civilingeniør, ph.d. Kirsten Rügge, COWI A/S Torben Højbjerg Jørgensen, Lars Nissen og Jacob Egede Andersen, COWI A/S, Lars Bennedsen, Rambøll, Jens Muff, AAUE, Freddy S. Petersen, Kogsgaard Miljø, Leah MacKinnon og Neal Durant, Geosyntec, Morten Bondgaard, Region Midtjylland Notater 83

8 Spor 1

9

10 INTERNATIONAL BRANDING AF DANSKE STYRKEPOSITIONER PÅ VANDOMRÅDET Marketing Director Pia Klee Rethink Water, Danish Water Forum Danske virksomheder har med initiativet Rethink Water taget det første skridt til, hvad der på sigt kan udvikle Danmark til en international water hub, hvor Danmark vil tiltrække internationale forskere og virksomheder i samme omfang, som man ser det på vindområdet. De globale investeringer inden for vand har et niveau, der er tre gange større end vindindustrien, og ambitionen er at brande dansk ekspertise internationalt som frontløber inden for bæredygtige vandløsninger, og gøre Danmark til et omdrejningspunkt for udvikling og fremme af intelligente løsninger. Og der er grundlag for ambitionen; ifølge FN vil verdens samlede vandforbrug stige med 30 pct. frem til år 2030, på grund af befolkningstilvækst og øget velfærd. Det betyder, at verdens vandressourcer er under pres, og at der skal findes nye løsninger. Som frontløber gennem årtier har danske virksomheder, forsyningsselskaber og myndigheder viden, erfaring og netværk, der kan være med til at sætte en ny global dagsorden om vand, livskvalitet og bæredygtige helhedsløsninger verden over. Det klorfrie drikkevand, havnebadene i København og vandeffektive industrier er vigtige eksempler på effektive danske løsninger med internationalt afsætningspotentiale. Danske vandvirksomheder står allerede i dag for en eksport på ca. 15 mia. kroner, hvilket er omkring en fjerdedel af eksporten på energiområdet. Derfor har Danmark et stærkt fundament for at udvikle vand til en global styrkeposition. Initiativet Rethink Water gennemføres i et tæt samarbejde mellem Danish Water Forum og State of Green Konsortiet. De konkrete løsninger omfatter en serie mini-rapporter med beskrivelser af danske styrkepositioner på vandområdet, præsentationsværktøjer samt film og events, der skal synliggøre den danske vandbranche internationalt. Bag Rethink Water-initiativet er nu mere end 50 virksomheder, forsyninger og organisationer med tilknytning til den danske vandsektor samt Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Initiativet lanceres som en del af State of Green, Danmarks officielle grønne brand. Projektet støttes med op til 6 mio. kr. af Fonden til Markedsføring af Danmark under Erhvervs- og Vækstministeriet.

11 DANSK-ASIATISK SAMARBEJDE PÅ FORVALTNING AF GRUNDVAND Statsgeolog, ph.d. Heidi Christiansen Barlebo De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Der er en lang tradition for dansk samarbejde med forskellige asiatiske lande især på kapacitetsopbygning på vandforvaltning, etablering af vandboringer, undersøgelser af grundvands- og drikkevands-kvalitet og lignende aktiviteter. Kapacitetsopbygningen på vandforvaltning har ofte bestået af udvikling og tilvejebringelse af viden og værktøjer, herunder koncepter for integreret vandressourceforvaltning, hvor grundvand har indgået som en delkomponent. Tidligere var disse aktiviteter primært finansieret af donorpenge, f.eks. fra Danida. Aktiviteterne var derfor koncentreret omkring lavindkomstlande; Vietnam, Bangladesh, m.fl., hvor aktiviteterne var finansieret som en del af et prioriteret sektor-program i det pågældende land. Aktiviteterne var for det meste bredere projekter og derfor ikke begrænset til grundvandsforvaltning og blev som hovedregel udført af danske rådgivningsvirksomheder. I en længere periode i 90erne var donormidlerne fra Danida suppleret med miljøstøttemidler fra Miljøstyrelsen det såkaldte MIKA-miljøprogram - og her var det især Thailand og Malaysia, som var i fokus. Projekterne var i mindre grad rettet mod forvaltningssiden og ikke så meget på vand. De var primært til opbygning af miljøinfrastruktur, f.eks. rensningsanlæg. Selvom der i perioden blev allokeret midler i størrelsesordenen 1 mia. kr. til de to lande, var der ingen egentlige grundvandsrelaterede projekter i porteføljen. I forhold til dansk-asiatisk samarbejde rettet specifikt mod problemstillinger på grundvand har der ikke været mange projekter til trods for, at grundvandskvalitet er en af de faktorer, som har størst betydning for folkesundheden i tredjeverdenslande. De senere år har der vist sig et stigende fokus på grundvand på grund af vækstøkonomiernes øgede behov for vand i de store byer, og dermed et øget behov for at udnytte grundvand til vandforsyning. Udover projekter på kapacitetsopbygning har der været en række forskningssamarbejder i Indien, Vietnam, Thailand og nu også i stigende grad Kina. Disse lande er kendetegnet ved en meget voldsom vækst, som har bragt dem ud af donorernes radius, og hvor samarbejdet nu udfoldes som et business to business samarbejde. I visse lande, f.eks. Vietnam, er det dog ikke altid, at donortankegangen er helt forladt i de partnerinstitutioner, som er i spil som modtagere af rådgivningen. Her er der stadig en udbredt forventning om, at danske virksomheder kommer med pengene i lommen. I nærværende oplæg vil der blive givet en række eksempler på dansk-asiatisk samarbejde, som det har udviklet sig over det seneste tiår. Fokus vil være dels på bilaterale forskningssamarbejder i Vietnam og Kina, dels på eksempler på kapacitetsopbygningsprojekter på vandressourceforvaltning og på eksport af systemløsninger f.eks. på grundvandskortlægning. Der vil for disse eksempler blive redegjort for, hvilke erfaringer der er for at få konkrete projekter i hus, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for, at partnerskabet kan fungere, og hvilke barrierer og forhindringer der kan optræde i sådanne projekter. Ikke mindst i den nuværende situation, hvor der er et stærkt politisk ønske om at gøre vand til det nye vind og i den sammen-hæng at øge samarbejdet mellem de asiatiske vækstøkonomier og danske leverandører af teknologi og løsninger på vand, er det overordentligt vigtigt, at der sker en videndeling af de erfaringer, der er gjort hidtil på samarbejde med disse lande.

12 KORTLÆGNING AF GRUNDVAND I THAILAND MED DANSK TEKNOLOGI KM 2 SKYTEM KORTLÆGNING OG VERIFIKATION MED 2700 M BOREMETER Markedschef Jens Dyrberg Nielsen EnviDan Water A/S Miljøministeriet i Thailand igangsatte i 2011 en kortlægning af et ca km 2 stort område (Kamphaeng Phet) 350 km nord for Bangkok. Opgaven omhandlede flg. aktiviteter: 5000 linje-km SkyTEM kortlægning, tolkning af SkyTEM data, detaljeret geofysisk tolkning i udvalgte områder, geologisk tolkning i forhold til eksisterende data (boringer og Schlumberger data), udpegning af egnede boresteder, borearbejde, logging og sammenligning mellem SkyTEM og de nye boringer. Desuden opsætning af en Thai GERDA database, installering af Workbench, GeoScene 3D, samt kompetenceoverførsel i Danmark og i Thailand. Alt i alt en række af aktiviteter der er sammenlignelig med en traditionel dansk grundvandskortlægning. Kortlægningen er udført i et tæt samarbejde mellem lokale og danske aktører med EnviDan i spidsen. Aktørerne omfatter: GEUS, SkyTEM, Aarhus Geophysics, I-GIS, GMT (lokalt borefirma) og Thai DanWater (EnviDan Water lokal partner). Projektet blev udført som et pilotprojekt og havde til formål at dokumentere, at SkyTEM er anvendelig som kortlægningsmetode i forbindelse med grundvand også under Thailandske geologiske forhold. Endvidere var et andet vigtigt element at få løftet kompetenceniveauet hos DGR mht. databehandling og viden om geofysisk tolkning. Dette er gjort ved, at de danske aktører af flere omgange har undervist i diverse relevante softwaresystemer og geofysik generelt i Thailand. 8 Thaier har desuden været på et længere ophold i Danmark bl.a. ved GEUS og Aarhus Geophysics. Kompetenceoverførslen har gjort, at Thaierne selv har været i stand til at udføre en del af tolkningsarbejdet. GEUS har sideløbende med kortlægningen og kompetenceopbygningen opbygget en pendant til en GERDA database i Thailand. Der blev udført 17 boringer i forbindelse med kortlægningen med boredybder fra 100 til 300 m. I alt blev der udført ca m boremeter. Generelt blev der fundet god overensstemmelse mellem boringerne og SkyTEM.

13 LAVE TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR JORDFORURENING MED POP S I MOLDOVA: UDFORDRINGER OG BEKRÆFTENDE OPLEVELSER Chefkonsulent Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S Projektet i Moldova er gennemført i perioden og har haft til formål at identificere, afprøve og udarbejde retningslinjer for de lokale kommunale myndigheder for cost-effektive afværgeteknologier for oprensning af landområder, hvor der tidligere er opbevaret og håndteret de forbudte POP-pesticider (Persistent Organic Pollutants, f.eks. DDT, Lindan og Heptachlor). Afværgeteknikkerne skulle tilpasses de lokale forhold i Moldova og være egnet til anvendelse på de mere end lokale pesticidlager på landbrugsarealer i Moldova. Da mange af de lokaliteter omfattede både forurenet jord og byggematerialer, har én teknik omfattet forsegling af forurenet jord og murbrokker i et kontrolleret deponi. Teknikken reducerer risici for direkte kontakt til forurenet jord og byggematerialer, da lokale beboere ofte vil genbruge disse materialer på trods af oplysninger om farer. Det andet demonstrationsprojekt var baseret på in-situ bioremediering på landfarming med tilsætning af DARAMEND granulat (Adventus) til stimulering af reduktiv deklorering af klorerede organiske materialer. 10 behandlingscykler med skiftevis stimulering af anaerob og aerob forhold blev foranstaltet af lokale landbrugsansatte efter træning. For at dokumentere behandlingen er et statistisk prøveudtagnings- og analyseprogram baseret på "Duplicate Method" anvendt til at kvantificere heterogenitet og dokumentere nedbrydning. Dansk know-how (erfaring) har især været til fordel ved følgende aspekter: Opstilling af kriterier til karakterisering og udvælgelse af kritiske lokaliteter Vurdering af risici ved tidligere pesticidlager og krav til afværgeteknologier Identifikation af egnede teknologier tilpasset de lokale forhold Forståelse for den konceptuelle model, risikovurdering og risikoforvaltning Pragmatiske løsninger Blandt udfordringer kan nævnes: Godkendelsesprocedurer og tilladelser skal ansøges hos flere instanser De fleste lokaliteter er langt ud på landet uden adgang til strøm eller vand Manglende udstyr Bekræftende oplevelser: Interesse, forslag og aktiv deltagelse af de lokale myndigheder Projektet var finansieret af Canadian International Development Agency (CIDA) og World Bank som en del af et større projekt administreret af Republikken Moldova (MENR) med titlen Remediation of POP Pesticide Polluted Areas and Clean-Up of PCB Contaminated Oil in Power Equipment.

14 KORTLÆGNING AF FORURENEDE GRUNDE I INDIEN - KAN ERFARINGERNE FRA DANMARK BRUGES? Civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S Søren Viegand, Jarl Dall-Jepsen, COWI A/S Dette indlæg beskriver et udfordrende projekt, som COWI udfører for Verdensbanken og den Indiske Miljøstyrelse omkring kortlægning og vurdering af forurenede grunde i Indien. I projektet udnytter vi den store viden vi har fået i Danmark gennem de sidste år gennem arbejdet med Jord- og grundvandsforurening. Projektet er vundet i en international konkurrence. Formålet med indlægget er at: Sætte vores arbejde i perspektiv i forhold til problemstillinger i den 3. verden Fortælle om, hvordan vi håndterer denne komplekse opgave, hvor vi arbejder med nogle af verdens største forureninger, herunder vurdering af deres påvirkninger på miljøet Fortælle om de udfordringer, der er med at håndtere forurenede grunde i et land hvor der p.t. ingen lovgivning er om området Fortælle om de muligheder, vi har for at eksportere vores viden omkring forurenede grunde Projektet omfatter bl.a.: 1. Forslag til definition af en forurenet grund i Indien 2. Kortlægning af forurenede lokaliteter i Indien, herunder indhentning af data i alle delstater 3. Levering af database med GIS applikation og prioriteringssystem 4. Udarbejdelse af vejledninger til kortlægning og undersøgelser af forurenede grunde, herunder udarbejdelse af forslag til kvalitetskriterier 5. Indledende undersøgelser af de mest forurenede lokaliteter 6. Opstilling et prioriteringssystem (scoringssystem) til at udvælge de mest kritiske grunde (baseret på "Source - Pathway - Receptor" princippet) 7. Undervisning af de Indiske miljømyndigheder Projektet viser, at den store erfaring, vi har fået i Danmark, kan anvendes i udlandet, selv i internationale konkurrencer. Problemstillinger i Indien er typisk de samme som i Danmark, men løsninger skal målrettes de specielle forhold i landet.

15 OMFATTENDE UNDERSØGELSER, RISIKOVURDERINGER SAMT FORSLAG TIL KIL- DEOPRENSNING OG JORDHÅNDTERING PÅ ET 73 HA STORT JERNBANEOMRÅDE I DEN CENTRALE DEL AF TBILISI BY I GEORGIEN Senior specialist Jarl Dall-Jepsen COWI A/S Baggrund og formål I den centrale del af Tbilisi by i Georgien ligger der et 73 ha stort jernbaneområde med hovedbanegård, værksteder, påfyldningssteder for brændstof, mange olietanke for opvarmning og brændstof, kemikalieoplag, rangerarealer og arealer med forskellige typer af skrot. Der var sågar også et vaskeri med kemisk rens. De georgiske jernbaner havde planer om at lede hovedjernbanelinien helt uden om Tbilisi og udvikle det gamle jernbaneområde til et nyt byområde med boliger, kontorer, hoteller, grønne områder og infrastruktur. I løbet af projektet blev der udarbejdet detaljerede planer med kort for arealanvendelse og forventede byggedybder og byggeprocenter. For at kunne tiltrække udenlandske investorer til denne byudvikling skulle området undersøges for jord og grundvands forurening, forureningerne skulle afgrænses, risikovurderes og der skulle udarbejdes en plan for afværge. Disse aktiviteter blev finansieret ved et lån hos EBRD (European Bank of Reconstruction and development) på 1 mio. Euro. Projektbeskrivelse Det store område blev inddelt i 6 delområder. Den foreliggende historik blev verificeret ved site inspection og interwiev af arbejdere. Herefter blev der udarbejdet detaljeret undersøgelsesplaner for hvert af delområderne. Der lå herefter et stort arbejde med at få aftaler med boreentreprenør, samarbejdspartnere og få logistik arrangeret for det store undersøgelsesomfang. Undersøgelserne blev udført med personel fra de georgiske miljøundersøgelser, som først skulle oplæres i at føre boretilsyn og håndtere jord og grundvandsprøver. Alle prøver, som skulle analyseres måtte desuden transporteres med fly til Danmark og blev analyseret at Eurofins, da der ikke fandtes akkrediterede laboratorier i Georgien, som kunne leve op til kravene. Til at undersøge og afgrænse 16 forskellige forureningskilder og til at karakterisere diffus forurening blev der udført næsten 350 boringer med analyse af mere end 640 jordprøver, 40 vandprøver og mere end analyseresultater. Resultater De 16 punktkilder blev karakteriseret, afgrænset og risikovurderinger for både arealanvendelse, grundvand og overfladevand udført. Jorden overalt på arealet blev forklasificeret og afværgeplaner i forhold til den fremtidige arealanvendelse i 300 forskellige parceller blev udarbejdet med kvantificering af forurenede jordmængder. De Georgiske Jernbaner kan nu byde de enkelte parceller ud til investorer, som nemt kan se, hvilken jordforurening der skal håndteres, og hvilke omkostninger der er forbundet hermed. Hvad har vi lært Relative simple undersøgelsesaktiviteter med prøvetagning og analyser blev udfordrende i stor målestok i et land hvor særligt sprog, toldsystemer og adgang til teknisk udstyr var barrierer. Tålmodig, respekt for andre mennesker, lidt opfindsomhed og god humor var vejen til succes i dette projekt.

16 WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK Seniorhydrolog Oluf Zeilund Jessen DHI Miljøsagsbehandler Allan Køtter, Allerød Kommune De danske kommuner står overfor en række udfordringer i forbindelse med de kommende handleplaner, behandlingen indvindingstilladelser, og forvaltningen af vandressourcen generelt. I denne forbindelse kan brugen af hydrologiske værktøjer være nyttige, idet de giver mulighed for at samle og vurdere store mængder af information, samt mulighed for at vurdere påvirkningen fra forskellige tiltag. Da brugen af disse værktøjer kræver en indsigt og erfaring med hydrologiske modeller er de dog typisk ikke en direkte del af sagsbehandlingen. Præsentationen viser resultaterne fra et konkret projekt med Allerød kommune, hvor formålet har været at udvikle et beslutningsstøtteværktøj der kan benyttes til løsning af de udfordringer der ligger i handleplaner, indvindingstilladelser samt det daglige arbejde med grundvand og overfaldevandsressourcen i kommunen, hvor brugen af en hydrologisk model forsøges integreret i den daglige sagsbehandling. Løsningsforslaget bygger på opstilling af en integreret hydrologisk model, der kobles med en web-baseret brugerflade således at fagfolk fra Allerød kommune samt eksterne interessenter kan benytte systemet. Dette medfører at: Personer med adgang til systemet vil kunne etablere nye scenarier, eksekvere modelkørsler, og udtrække relevante resultater Systemet er rettighedsstyret og giver mulighed for at interessenter, borgere eller eksterne fagfolk vil kunne få adgang til systemet og se dele eller hele systemet Brugeren benytter en allerede opstillet model, og vil kunne afvikle scenarier uden detaljeret kendskab til modellen Brugeren vil kunne oprette scenarier, hvor der kan ændres på udvalgte parametre, f.eks. grødeskæring, nedbør mm. Afvikle scenarier, hvor modelkørslerne foretages automatisk hos DHI Se resultater fra forskellige modelberegninger gennem en hjemmeside, herunder: o Grundvands og vandløbspåvirkning o Vandbalance o Oplande (indvindings og grundvandsdannende områder) Løsningsforslaget er baseret på at den hydrologiske model opstilles på DHI, og at Allerød kommune har adgang til modellen gennem den leverede web-løsning. Der kræves derfor ingen installation af programmer lokalt hos brugeren, eller detaljeret kendskab til den bagvedliggende model. Overordnet set er formålet derfor at udvikle et værktøj hvormed hydrologiske modeller kan integreres i sagsbehandlingen hos offentlige myndigheder, ved at tilgangen til modellen og vurderingen af resultater fra modellen tilpasses behovet i den specifikke sagsgang.

17 BÆREDYGTIG INDVINDING ET EKSEMPEL FRA FREDEIKSSUND KOMMUNE Civilingeniør Anders Korsgaard NIRAS A/S Der er i forbindelse med vandplanen beregnet rammer for indvindingen på Sjælland. Vandplanen giver dog ikke svar på alt, og resultaterne er præget af at være udformet på et regionalt niveau. For Frederikssund Kommune er restressourcen, der er til rådighed, meget begrænset - ifølge vandplanen. For Hornsherred er der ikke udført detaljerede beregninger af indvindingsrammerne, primært på grund af et meget sparsomt datagrundlag. Da Frederikssund kommune hverken kan eller vil vente på en klar udmelding fra Naturstyrelsen, har man valgt at arbejde videre med begrebet bæredygtig indvinding på et mere lokalt data-grundlag. Men hvordan defineres den bæredygtige indvinding egentlig? Tilbage i Amternes tid viste en ressourceundersøgelse en bæredygtig udnyttelig grundvandsressource på 10 mio. m 3 /år alene på Hornsherred. Beregningsmetoden tog imidlertid ikke hensyn til systemets afstrømning til overfladevande, så den bæredygtige ressource blev overestimeret. Som grundlag for at bestemme den maksimale bæredygtige indvinding i kommunen, er der foretaget iterative modelberegninger med kommunens lokale grundvandsmodel. For at kunne lave sådanne vurderinger skal der opstilles krav til, hvor meget påvirkning der kan accepteres på vandmiljøet. Frederikssund Kommune har opstillet to overordnede kravværdier til en bæredygtig indvinding: 1. Baseflow afstrømningen til vandløb må ikke reduceres med mere end 25 % 2. Sænkningen i kritiske vådområder på ikke overstige 0.25 meter Derudover må indvindingen ikke forringe grundvandskvaliteten eller introducere en risiko for saltvandsindtrængning. Kommunen har derudover valgt at tage udgangspunkt i den aktuelle indvindingssituation og ikke nul-situationen (uden indvinding). Modelberegningerne viste, at den bæredygtige indvinding på Hornsherred i Frederikssund Kommune er ca. 11 mio. m 3 /år, hvilket giver en uudnyttet ressource i dette område på ca. 5 mio. m 3 /år. Hvis de samme krav skal overholdes i forhold til nul-situationen vil den bæredygtige ressource kun være omkring 8.5 mio. m 3 /år, hvilket giver en restressource på ca. 2.5 mio. m 3 /år.

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS

Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS Lave teknologiske løsninger for jordforurening med POP s i Moldova: Udfordringer og bekræftende oplevelser Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS 2 3 Projektet i MOLDOVA: Formål at identificere og afprøve afværgeteknologier

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Heidi Christiansen Barlebo GEUS Vintermøde, ATV Fonden for Jord og Grundvand, Vingsted, 4. - 6. marts 2013 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Emner

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse Spor 3

Indholdsfortegnelse Spor 3 Indholdsfortegnelse Spor 3 BESLUTNINGSSTØTTE FOR AFVÆRGE ANVENDELSE AF RISIKOVURDERINGSMODEL TIL 1-12 BESTEMMELSE AF OPRENSNINGSKRITERIUM Seniorkonsulent Annette Pia Mortensen Fagchef Anders G. Christensen

Læs mere

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune

Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Indvindings og grundvandsdannende oplande i forvaltningen Hvor præcise er vores streger? Hydrogeolog Claus Holst Iversen Skive Kommune Disposition Definition på områder Baggrund for udpegninger tidligere

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Fagsession 1 Vingstedcentret, Bredsten v/vejle Program Tirsdag 6. marts 09.30 09.45 Ankomst, registrering, kaffe/the, morgenbrød 09.45 09.55 Restaurant Velkomst Direktør Tom Heron, formand for ATV Jord og Grundvand

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner

Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Geologisk karakterisering ved hjælp af SiteEval anvendelighed og visioner Projektleder Steen Kofoed Munch, Orbicon Nina Tuxen, Orbicon Seniorforsker Knud Erik Klint, GEUS Henriette Kerrn-Jespersen, Region

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1

Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4. Lokale Auditorium Lokale 4 Centersal Lokale 5/6. Workshop 1 Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 11. - 12. marts 2014 Program Tirsdag 11. marts 2014 09.00 09.45 09.45 09.55 Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Bredsten v/vejle Ankomst, registrering, kaffe/the,

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen

GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen GeoEnergi projektet opgaver der berører sagsbehandlingen Disposition Introduktion til projektet Status for etablering af jordvarmeboringer i Danmark Geologi og jordvarmeboringer Hvordan kan en jordvarmeboring

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune

Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Notat vedrørende grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Aarhus Kommune Bilag til indsatsplan Beder April 2013 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Vandvision 2100... 2 2 Resumé... 3 3 Baggrund...

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001

Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December 2001 Storstrøms Amt Lokalisering af tjærepladser Fase 1 Lokalisering af pesticidpunktkilder i tre af Storstrøms Amts grundvandsprioriterede indsatsområder Lolland og Falster, bind 1 Supplerende materiale December

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Historik for grundvandsbaserede energianlæg

Historik for grundvandsbaserede energianlæg Side 2 Side 3 Historik for grundvandsbaserede energianlæg Første anlæg blev etableret i 80 erne ved Hørholm (Høj temperaturlager) Etableret i gennemsnit to anlæg årligt fra medio 90 erne til dato Enkelt

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

Boringer. 6. november 2012

Boringer. 6. november 2012 Boringer 6. november 2012 2012 Indholdsfortegnelse Side VURDERING AF BORINGER VED HJÆLP AF VANDKEMI 1-2 Geokemiker Lærke Thorling, GEUS UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER 3 4 Chefkonsulent, hydrogeolog

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere