PO-bladet N R. 6 J U N I Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 6 J U N I Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have tilbage. De færreste bemærker det al den stund, at masserne for længst har vendt den ryggen. Tiderne skifter og dermed også behovet for at finde nye måder at udtrykke sig på åndeligt, menneskeligt og kunstnerisk. Hvor det for blot få år siden var en særlig dannelse at have viden om hovedtrækkene i kunstens forskellige genrer, er det i dag blevet en niche. I vor tid defineres en god bog alene ud fra placeringen på bestsellerlisten, et godt kunstværk på, om maleren kan begå sig i de kulørte blade, og et godt stykke musik på, hvor mange gange det er blevet spillet i radio og på tv. Det er virkelighedens ubarmhjertige lov, hvor de fleste får ret, men sjældent har det. Den sande kunst kan ikke opgøres i et profant ønske om ti minutters berømmelse i et sekundært sangprogram; den kan udelukkende fremmanes gennem hårdt slid og en oprigtig begejstring om at ville gøre en forskel i både samtid og fremtid. I den sande kunst bliver det individuelle behov sat i baggrunden til fordel for ønsket om at vil bevæge og påvirke helheden. Netop de to indgange til kunstens verden blev tydeligt sat til skue lørdag den 16. maj. DR, der ofte og med rette er blevet beskyldt for at sjofle den klassiske kunst, sendte om aftenen direkte fra to musikkonkurrencer. På DR 2 var der finale i Malko-konkurrencen, mens hovedkanalens flade var ryddet til fordel for det internationale melodigrandprix. I sidstnævnte konkurrence var det tydeligt, at vejen til scenen for de fleste havde været ganske kort - og endnu kortere ned igen - mens man i den første så unge mænd, der havde brugt år på at nå bare et lille skridt til en sfære, de på grund af deres offervillighed næppe vil forlade før deres dødsdag. Jeg hykler ingenlunde. Efter Malko så også jeg Melodi Grand Prix. Endda til ende. Min begejstring var dog større for dirigentkonkurrencen, fordi den beviser, at der trods hårde odds stadig er unge mennesker, der ved, at den klassiske dannelse ikke kun er et supplement, men selve forudsætningen for al kunst. Bo Nygaard Larsen, redaktør 226

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Foto: Thomas Søndergaard/kirketrivsel.dk Kirketrivsel i Århus Ved Sct. Pauls Kirke i Århus har menighedsrådet lavet an personalepolitik. Medarbejderne blev taget med på råd i hele processen. Side Fra cello til orgel Omstændighederne gjorde, at Maren Frost Nielsen måtte skifte sin cello ud med et kirkeorgel. Læs PO-organistens personlige beretning og smerte ved at miste sit instrument. Side Tyske stemmer PO-bladet har en kærlighed for store orgler. Denne gang kan vi ikke komme højere. PO-organist Nils Henrik Wyke fortæller om verdens største af slagsen. Side Randers, Forsiden Den 21-årige amerikanske dirigent Joshua Weilerstein vandt årets Malkokonkurrence. Foto: Jakob Boserup/DR. Foto:

4 K O R K O N S U L E N T Hans Christian Magaard er ny korkonsulent i FUK Folkekirkens Ungdomskor opruster nu med en decideret korkonsulent. Siden den 1. maj har Hans Christian Magaard varetaget den funktion, og selvom det i første omgang kun gælder Århus, Viborg og Aalborg stifter, er der tale om en klar opprioritering af foreningens arbejde. Tekst: Folkekirkens Ungdomskor børn og unge synger i de knap 500 kirkekor, som er ved landets kirker. Det er rigtig godt, nogle siger det vigtigste børneog ungdomsarbejde i folkekirken. Men det kunne blive endnu bedre, tror man i Folkekirkens Ungdomskor med flere børn, bedre korarbejde, flere kor. Derfor har man taget et stort skridt og ansat en korkonsulent, der skal hjælpe, støtte og vejlede korledere og menighedsråd. 1. maj tiltrådte Hans Christian Magaard stillingen, som foreløbig dækker Århus, Viborg og Aalborg stifter. Hans Christian Magaard har en solid erfaring med sig som korleder og som underviser og administrator, ved Herning Kirke, Haderslev Domkirke og ved Christianskirken i Fredericia. Desuden ved blandt andet Løgumkloster Kirkemusikskole og ved kurser for korledere og organister. Ansættelsen er blevet mulig ved tilskud fra blandt andre de tre stifter og Kirks Fond og sker i samarbejde med Vestervig Kirkemusikskole. Læreplanerne skal bruges Med i tasken har konsulenten FUKs læreplaner, en nyskabelse i korarbejdet, støttet af Kirkeministeriets udviklingsmidler. Læreplanerne giver korlederne et vigtigt arbejdsredskab med forslag til repertoire, teori og gudstjenestelære for kor på forskellige niveauer og med mulighed for, at de kor, der ønsker det, kan aflægge en prøve på hvert niveau. Hans Christian Magaard får nok at se til i sit nye job. han skal afvikle kurser, holde møder med menighedsråd, vejlede 228

5 Ny hjemmeside om kirkemusik Hans Christian Magaard er ny korkonsulent i FUK. etablerede kor og hjælpe nye i gang. Menighedsråd og korledere i de tre stifter kan sende bud efter korkonsulenten eller henvende sig, hvis de har spørgsmål, ligesom også konsulenten selv vil tage initiativer til at mødes med korene og deres ledere. Målet for Folkekirkens Ungdomskor er, at konsulentordningen udbredes til hele landet og medvirker til, at det bliver naturligt, at der ved enhver kirke, stor eller lille, er et børne- og ungdomskor. Her oplever børnene at være med i et fællesskab, de får kendskab til gudstjenesten og den kulturarv, kirkemusikken udgør og samtidig udvikler de glæden ved sangen og evnen til at synge. Kirkemusikalsk Kompetencecenter er nu klar til at præsentere sin hjemmeside www. kmkc.dk. Hjemmesiden er tænkt som en dansk kirkemusikportal med nyhedsoversigt, kalender, oplysninger omkring de kirkemusikalske uddannelser/efteruddannelser, diverse guider til søgning af kor-/orgelnoder/ musiklitteratur på biblioteker og på nettet. En af sidens vigtige funktioner er at inspirere kirkemusikere i deres virke. Derfor har det været et stort ønske at få udarbejdet en database indeholdende alle kirkeårets helligdage med tekster samt forslag til salmer, kor og orgelmusik. Musikforslag og tekstrefleksioner udarbejdes af en række arbejdsgrupper bestående af en organist og en præst ved en folkekirke. Trinitatis Søndag (den 7. juni) åbner denne del af siden og den vil løbende blive udbygget sådan, at materialet til de enkelte helligdage bliver lagt på siden en uge før. Gå allerede nu ind og se indholdet på hjemmesiden og kom gerne med respons til siden (KMKC kan kontaktes på dk). 229

6 K I R K E T R I V S E L En personalepolitik der fungerer til alles glæde Sidste år indførte Sct. Pauls Kirke i Århus en nøje defineret personalepolitik. Ideen kom fra menighedsrådet, men de ansatte var med i hele processen og fik deres egne mærkesager skrevet ind. Som en naturlig del af politikken er der en henvisning til Artiklen er hentet fra det første nyhedsbrev fra www. kirketrivsel.dk, som FPO aktivt er involveret i. Tekst: Bo Nygaard Larsen. Foto: Thomas Søndergaard/kirketrivsel.dk 230

7 K I R K E T R I V S E L Den ligger så indeklemt og berørt af byens travlhed. Bag banegårdscenterets utallige indkøbsmuligheder og togafgange til både Hadsten og Hamborg rejser Sct. Pauls Kirkes tvillingetårne sig over gadens mylder af gåben, cykler og biler. Men i samme øjeblik, den tunge kirkedør glider op, kommer roen. Ikke kun for de flere hundrede sjæle, der i ugens løb besøger denne århusianske kirke for at gå til gudstjeneste, babysalmesang eller bryllup, men også for kirkens ansatte. Siden efteråret har kirken haft en defineret personalepolitik, som både menighedsråd og ansatte kan læne sig op ad for at undgå unødvendige misforståelser i det daglige arbejde. Det har medført en bedre kommunikation mellem rådet og medarbejderne, og menighedsrådsformand Finn Bruun Ravnsbæk kan da også kun se fordele ved den nyindførte politik. Det er vigtigt at have nedskrevet nogle værdier, mål og retningslinier, så personalet ved, hvad arbejdspladsen bygger på, og således at krav og rettigheder tydeliggøres. Eksempelvis er der fælles værdier for kirkens arbejde, som er blevet til på trods af, at vi har tre præster som tilsammen favner teologisk meget bredt. En personalepolitik er ikke mindst vigtig i folkekirken hvor ledelsen varetages af menighedsrådsmedlemmer i deres fritid og hvor ledelseskvaliteten kan være meget, siger han. Tryghed for personalet er vigtigt Det var Finn Bruun Ravnsbæk, der selv tog initiativet til at få lavet en personalepolitik. Den skete blandt andet på baggrund af betænkningen Folkekirkens lokale økonomi, den såkaldte grønne betænkning, der blev udsendt i Heri fokuseres der blandt andet på behovet for at lave en målsætning for sognets arbejde, ligesom det blev foreslået, at medarbejdere kunne arbejde på tværs af sognegrænserne. At skulle arbejde på tværs af sognegrænser indebærer en vis usikkerhed for medarbejderne. Derfor er personalepolitikken et godt grundlag at arbejde ud fra. Hvis vi ikke havde det grundlag, ville det højst sandsynlig skabe større utryghed hos medarbejderne. Nu er der sikret nogle høje minimumsstandarder, siger Finn Bruun Ravnsbæk. Indflydelse på eget arbejde Derfor var han sig bevidst, at personalepolitikken kun ville blive en succes, hvis personalet blev inddraget fra første færd. Derfor blev der nedsat et forberedende udvalg bestående af repræsentanter fra menighedsrådet, en af kirkens præster og to af de ansatte. Organist Thomas Kristian Nielsen var 231

8 232

9 K I R K E T R I V S E L med i arbejdet, og for ham var det vigtigt, at personalepolitikken blev så konkret som mulig. Når man laver sådan et arbejde, kan der være en tilbøjelighed til kun at holde sig til de overordnede formuleringer. Det har den ulempe, at papiret ikke ville kunne bruges til ret meget. De problemer, en personalepolitik skal løse, er meget konkrete, og derfor må den i sig selv være meget specifik, siger Thomas Kristian Nielsen og peger på et område, hvor medarbejdernes ønske blev hørt. Kommunikationen mellem menighedsrådet og den enkelte ansatte er meget vigtig. Det er vigtigt for den enkelte medarbejder at vide, at vedkommende har indflydelse på sit eget job. Derfor er det blevet formuleret, at hver medarbejder først skal høres, hvis menighedsrådet påtænker at lave ændringer i hans eller hendes stilling, siger han. Ifølge sognemedhjælper Martin Frøkjær Jensen er det af afgørende betydning, at menighedsrådet på den måde inddrager personalet. Den grønne betænkning lægger op til store forandringer, og i folkekirken kan der være en tendens til, at man forskanser sig, hvis ændringer i ens arbejdsforhold bliver for voldsomme. Men når vi netop har nedskrevet, at den ansatte skal tages med på råd i sin egen stilling, giver det den enkelte en frihed til at tænke kreativt og tænke med, siger han. af det daglige arbejde i kirken fra gudstjeneste over troværdighed til regler for sygemelding. Den otte sider lange politik delt ind i følgende fire afsnit: Mission og vision, Værdier, Målsætninger og Procedurer og retningslinjer. Arbejdet gik i gang sidste forår, og da blev lanceret i september var det naturligt, at der blev henvist til denne hjemmeside. Kirketrivsel.dk er et fornuftigt og solidt tiltag, der passer godt til folkekirkens specielle forhold. Jeg var med, da projektet blev lanceret, og med det samme så jeg en mulighed for at gøre det til en del af vores egen personalepolitik. Hjemmesiden er en god værktøjskasse, man kan bruge, før, under og efter en eventuel krise, og for os i kirken er det godt at vide, at den er der, siger Martin Frøkjær Jensen. Samme holdning har kontaktperson Georg Hoxer Kjeldsen. Han ser som et spændende værktøj, der giver væsentlige forslag til et forbedret samarbejde. Jeg bruger hjemmesiden, hvis jeg får behov for at vide mere om et bestemt emne, og det er oplagt at inddrage den, når vores egen personalepolitik engang skal omformuleres. Det er et godt arbejdsredskab at hente ideer fra, og jeg vil opfordre vores egne medarbejdere og andre menighedsråd til også at gøre brug af den, siger Georg Hoxer Kjeldsen. Naturlig henvisning til kirketrivsel.dk Personalepolitikken i Sct. Pauls Kirke beskriver kortfattet de forskellige sider 233

10 En cellist takkede af Historien er hørt før, men sjældent fortalt. PO-organist Maren Frost Nielsen fortæller her, hvordan det var at måtte opgive sin cellistkarriere til fordel for orgelbænken. Tekst: Bo Nygaard Larsen Fotos: Istockphoto, Bo Nygaard Larsen

11 Det er så atypisk en by. I en tid, hvor de fleste mindre byer har travlt med at afvikle sig selv, sine butikker og det deraf følgende gadeliv synes udviklingen at være gået langt forbi Vamdrup. Som en lille enklave i skyggen af storebror Kolding insisterer den på at være sin egen med et righoldigt udvalg af forretninger, egen station og et kirkeliv, selv større byer må se på med misundelsens øjne. Måske fordi middelalderkirken i byens udkant har en så stor volumen, at det vil være svært ikke at oppriotere det kirkelige liv. 31-årige Maren Frost Nielsen er en del af kirken. På syvende år er hun stedets organist, og allerede da jeg går op mod våbenhuset kan jeg høre, at hun er kommet før mig. Få minutter senere ser jeg, hvordan hendes fingre let arbejder hen over orglets tangenter. Hun ser muligheden for at få øvet sig lidt ekstra på søndagens præludium, sådan at der er en bekymring mindre at tage stilling til. De sidste toner klinger længe efter, hun har sluppet tangenterne. Vi står ved pulpiturets rækværk og ser ned i kirkens lange dyb. Det er et dejligt rum at spille i. Her er en god kirkegang, og menighedsrådet er meget interesseret i, at vi gør en ekstra indsats for kirkemusikken," siger Maren Frost Nielsen tilfreds. Hun er klassisk skolet og sætter stor pris på den traditionelle kirkemusik. Men de senere år er repertoiret udvidet med sit lederskab af Vamdrup Gospelkor. Gospel er en god måde at få energi ud på. Samtidig henvender musikken sig til folk, der måske ikke har den store interesse i kirkemusik. Selvom vi tager vores musik alvorlig, er vi et åbent kor, hvor alle over 13 er velkomne. Vi øver i vores kirkehus, og som modydelse får menigheden så koncerter her i kirken," siger hun. Cello i København Jeg nedfælder hendes ord. Som i et puslespil bliver brikkerne lagt på dem, jeg havde i forvejen. Det er anden gang, jeg møder hende. Første gang var under en middag efter et foredrag i Fredericia. Her gav hun mig de første brikker af sin his- 235

12 E N C E L L I S T T A K K E D E A F torie, der blev fulgt op i mange mails via Facebook. Her gav hun tilpas et indtryk til, at hendes historie måtte fortælles. Maren Frost Nielsen slukker orglet, og vi går ned ad den store trappe. I to biler kører vi i kortege til hendes privatadresse, og mens jeg aner hendes hoved bag nakkestøtten foran mig, opsummerer jeg det, der mest af alt minder om en skæbne. Egentlig kunne hun have siddet så mange andre steder end lige på en orgelbænk. På en stol i et af landets symfoniorkestre eller i et flysæde på vej til al verdens koncertsale for eksempel. Hendes historie trækker spor over en dyster virkelighed i landets musikhistorie, hvor end ikke det største talent er nok til at få den karriere, det håbede på. Celloen var hendes instrument, som 17-årig blev hun optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og forlod de trygge rammer i Esbjerg. Det var et stort spring, men også en godt spring," genkalder jeg hendes ord. København er så meget større end alt andet herhjemme, og hurtigt fik jeg lavet en tilværelse med musik. Jeg øvede meget, og jeg havde en drøm om en dag at komme til at leve af at spille cello." Karriereskiftet Vi parkerer ved kantstenen uden for det moderniserede byhus nogle hundrede meter fra kirken. Gulvet i stuen fortæller, hvorfor drømmen sov ind, før den reelt vågnede. I pæne bunker ligger der legetøj, fra fredelige Legoklodser til drabelige sværd. Det tilhører hende og hendes mands tre børn. Det var den idyl, der kom i vejen for celloen og buen. Da jeg blev færdig fra konservatoriet i 2001, så det meget lyst ud. Jeg havde gode papirer og havde ofte engagementer for landsdelsorkestrene. Men i takt med at børnene kom, kunne jeg hurtigt mærke, at jeg ikke havde tid til at øve det, jeg skulle. For mig var det svært at få tid til både at være mor og freelancemusiker. Den kombination var bare ikke den rigtige for mig," siger Maren Frost Nielsen. Vil ikke ynke Ordene falder i køkkenet. Vi fortsætter samtalen over håndmadder og kaffe. Hendes toneleje er faldet. Det før så lyse og humoristiske sind hænger nu under en sky af bly. Samtalen er inde i dens inderste væsen. Det nemmeste ville være at lade emnet ligge, men jeg er kommet for at få det endegyldige svar. Det var hårdt. Siden jeg var helt lille har jeg drømt om at blive musiker på en bestemt måde, og da jeg så blev det, måtte jeg opgive det næsten med det samme. Der er da også dage, hvor jeg tænker på, hvad det kunne være blevet til, hvis jeg både kunne have haft tid til børn og en cellokarriere," siger Maren Frost Nielsen. Hun kommer med et par væsentlige pointer. Hun vil ikke fremstå som ynkelig. Hun vil ikke have det til at lyde som om, at familien har ødelagt nogle muligheder. Jeg nikker og udtrykker min fulde forståelse, 236

13 Maren Frost Nielsen i to situationer. Først med og i bevægelse på orgelbænken i Vamdrup Kirke. Dernæst mere eftertænksom foran klaveret i privaten. Historien om Maren Frost Nielsen handler udelukkende om en drøm, der forliste. Årsagerne er i den henseende sekundære. Finder sin egen stil Hun kunne have valgt så meget i stedet. Men med musik i modermælken var det indlysende, at hendes fremtid også kom til at indeholde det element. Embedet i Vamdrup var ledigt, hun søgte og fik det. I 2006 afsluttede hun så sin PO-eksamen ved Løgumkloster Kirkemusikskole Selvom jeg har papirerne, er der meget at lære. Når man er opdraget med et instrument uden pedaler, kan det være svært at få dem til at gøre, som man gerne vil. Men jeg klør stædigt på, ligesom jeg i øjeblikket er ved at opbygge mit eget repertoire. Også her kan jeg mærke, at jeg kommer fra en anden skole. De fleste organister har flere års forspring i forhold til mig, og det er først nu, at jeg føler, at jeg er ved at finde min egen orgelstil," siger hun. Vi er tilbage i stuen. Siden jeg trådte ind i huset, har jeg forgæves spejdet efter celloen. Jeg har den endnu, men lige for tiden er den pakket ned," siger Maren Frost Nielsen. Det hænder, at jeg øver på den. Men mest fordi, jeg skal spille til en koncert, som jeg stadig gør af og til. Ellers kan der gå måneder, hvor jeg ikke spiller på den. Det kræver meget tid at vedligeholde sit spil, og med organistarbejde og familie er det umuligt at nå. Derfor må jeg prioritere," siger hun og fortsætter. Men jeg er meget glad for at være organist. Jeg har et godt arbejde, hvor jeg kan udfolde mig musikalsk. Og det betyder faktisk ikke så lidt." 237

14 Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag! 125 udbydere med 341 koncertforslag - alle oplysninger gratis til rådighed! Kom på siden eet år m/foto, præsentation af dig selv og max 5 koncertforslag for kun 625 kr. Kontakt: Esben Andersen tlf eller skriv til: kirkekoncert.dk 238

15 Indvielseskoncerter Vejleå Kirkes nye orgel på 40 stemmer bygget af Marcussen & Søn Søndag d. 31. maj, pinsedag, kl Festgudstjeneste med efterfølgende reception Onsdag d. 17. juni kl Orgelkoncert med Carsten Popp Værker af Mendelssohn-Bartholdy, Elgar og Werner m.fl. Lørdag d. 20. juni kl En halv times sommerkoncert med Niels Danielsen Værker af Bartmuss og Boyvin. Kom på rundvisning i kirken efter koncerten. Onsdag d. 24. juni kl Koncert med Domorganist Svend Prip Værker af Bach, Møller, Madsen, Jackson m.fl. Lørdag d. 27. juni kl En halv times sommerkoncert med Mads Damlund Værker af Buxtehude og Durufle. Kom på rundvisning i kirken efter koncerten. Lørdag d. 4. juli kl En halv times sommerkoncert med Angela Wertenbach Værker af Bach, Sweelinck, Foccroulle m.fl. Kom på rundvisning i kirken efter koncerten. Søndag d. 20. september kl Koncert med professor Grethe Krogh Værker af Buxtehude, Mendelssohn-Bartholdy, Alain m.fl. Søndag d. 4. oktober kl Koncert med professor Bine Bryndorf Værker af Bach, Buxtehude og Mendelssohn-Bartholdy m.fl. Søndag d. 1. november kl Faures Requiem for kor, orkester og orgel Søndag d. 29. november kl : Koncert med Domorganist Flemming Dreisig Værker af Bach, Mendelssohn-Bartholdy m.fl. Der er fri entré til alle koncerterne Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj 239

16 Kirkekoncerter Cellist Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med diplomeksamen i 1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik, solovirksomhed med professionelt orkester, samt arbejde med amatørorkestre. Læs mere på min hjemmeside hvor du også vil kunne lytte til eksempler fra mit repertoire samt bestille en demo CD. Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro tlf:

17 Kirkekoncert med Intakt Pris for en times koncert med cellist: fra 5500,- (eksl. transport). Sjælland. Resten af landet efter aftale. Booking (tlf: ) eller (tlf: ) Intakt blev dannet i 1998 af de fire piger, der dengang alle sang i Skt. Nikolai Kirke. Idéen blev at finde gamle sange og folkeviser og arrangere dem i moderne og jazzede satser altså noget nyt til noget gammelt. Med de moderne toner fulgte jazzpianisten Jesper Ankjær, som hurtigt blev gruppens faste pianist, og i dag komponerer han mange af Intakts jazzede arrangementer. Konceptet viste sig hurtigt at være efterspurgt, og Intakt har i dag givet koncerter i mere end 30 kirker på Sjælland samt i et par stykker på Fyn og Jylland. Derudover bliver de også flittigt brugt til fødselsdage, receptioner, logearrangementer og ved mange andre festlige lejligheder. Udover at de alle sammen arbejder som musiklærere, har de haft med musikken at gøre det meste af deres liv. Søstrene Eva og Maria Hede har siden de var 10 år sunget i DR s pigekor og synger nu i Daniakoret, som er for pigekorets gamle piger. Gitte Lohmann og Lotte Pazdecki sang i 1990 erne i jazztrioen Beautyshop, der i gennem en årrække var fast engageret på Promenaden i Tivoli. Jesper Ankjær har spillet sammen med flere af landets kendte jazzmusikere, og kan nu også høres i en mere klassisk sammenhæng sammen med sin kone - Therese Dyhr, der spiller cello. Therese akkompagnerer også gerne Intakt og giver melodierne en flot fylde med sit fine cellospil. Intakt har et meget bredt repertoire og består af alt fra danske folkeviser, salmer og årstidssange til revysange, tegnefilmshighlights og musicals. I Intakt lægges der vægt på teksternes budskab. Sangene handler om livets cyklus og alle de følelser, der følger med. Det giver stof til eftertanke hos publikum. Alle genrer er sunget med stor lykke og succes i kirkerne rundt om i landet.

18 Tyske stemmer Det fås ikke større. Med sine 233 stemmer er orglet i domkirken i tyske Passau verdens største. 233 stemmer vidner om storheden, som Nils Henrik Wyke, PO-organist ved Gullestrup Kirke, her beretter om. Tekst: Nils Henrik Wyke. Fotos: 242

19 243

20 T Y S K E S T E M M E R Ferien står for døren, og går turen til Tyskland, er der mulighed for at nyde både de smukke landskaber, byer og bygninger. Til de sidste hører blandt andre de mange imponerende kirker. Mange af dem har pragtfulde orgler. Andre har bestemt ikke! Næsten kilometer fra Flensborg mod sydøst ligger Passau som grænseby til Østrig. Die Dreiflüssestadt, som byen kaldes, fordi floderne Ilz, Inn og Donau løber sammen dér, har cirka indbyggere. Men den har også en domkirke, St. Stephan, som rummer verdens største kirkeorgel og nok er et besøg værd. Orglet omtales somme tider som et orgelanlæg, og det er et meget rammende udtryk, for der er nemlig ikke tale om kun ét orgel. Faktisk er der fem orgler i kirken, men det specielle er, at der på pulpituret ved siden af det største af dem er et enormt spillebord med 5 manualer, hvorfra samtlige orgler kan betjenes med elektrisk traktur og frikombinationer. Set fra den synsvinkel bliver orglernes i alt piber til 233 stemmer! Det lokale orgelbyggeri Wolfgang Eisenbarth byggede orglet i perioden med udgangspunkt i et tidligere Steinmayer-orgel fra Det er i øvrigt samme firma, Eisenbarth, som for øjeblikket er i gang med en teknisk fornyelse og klanglig forbedring af udendørsorglet i Kufstein, som blev omtalt på bagsiden af dette blads apriludgave! St. Stephan er i sin nuværende form en barokkirke. Over indgangen i hovedskibet i den tre-skibede basilika står det største orgel med 126 stemmer på fire manualer. På sideskibenes pulpiturer er anbragt to lidt forskellige orgler på hver 25 stemmer og to manualer. Står man nede i kirken (billedet til højre) og kigger mod dens indgangsparti, ser man altså tre orgler på 244

21 T Y S K E S T E M M E R stribe. Halvvejs bygget ind i kirkens nordlige korvæg i nærheden af alteret står det fjerde orgel, som i udseende skiller sig ud fra de øvrige ved sine lyse farver. Dette kororgel er forsynet med 38 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Det femte og sidste orgel kan ikke ses i kirken. Det kan kun høres! Det er nemlig placeret på loftet over en af kirkens hvælvinger, og lyden fra dette fjernværk når tilhørerne gennem en stor, forgyldt metalrist øverst i hvælvingen, det såkaldte Helligåndshul. Fjernværket har 15 manualstemmer og fire pedalstemmer og er det eneste af de fem orgler, som ikke har noget spillebord. Det kan kun spilles fra hovedspillebordets femte manual eller fra kororglets tredje. Alle de fire øvrige orgler kan betjenes som helt selvstændige instrumenter, hvis det ønskes. Orglet præsenteres hver dag ved en halv-times koncert kl , og desuden er der hver torsdag aften koncert med fremragende organister fra nær og fjern. Far og søn Muffat, Georg og Gottlieb, optræder tit på koncertprogrammerne. Georg var ansat i Passau de sidste 14 år af sit liv, og Gottlieb blev født der. Selv om det er en meget stor kirke, er det en god idé ikke at møde op i sidste øjeblik da alle siddepladser er besatte. I det bageste hjørne af kirken er der en kiosk, hvor det er muligt at købe et to-cifret antal forskellige cd-indspilninger med Die größte Kirchenorgel der Welt, som der står på mange af dem. I 2003 blev Hans Leitner afløst af Ludwig Ruckdeschel som domorganist i Passau. De er begge elever af den geniale improvisator Franz Lehrndorfer, der blev pensioneret fra domorganiststillingen i München og efterfulgt af Hans Leitner. 245

22 246 Orgelkoncerter sang og orgel

23 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere