PO-bladet N R. 6 J U N I Å R G A N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 6 J U N I Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have tilbage. De færreste bemærker det al den stund, at masserne for længst har vendt den ryggen. Tiderne skifter og dermed også behovet for at finde nye måder at udtrykke sig på åndeligt, menneskeligt og kunstnerisk. Hvor det for blot få år siden var en særlig dannelse at have viden om hovedtrækkene i kunstens forskellige genrer, er det i dag blevet en niche. I vor tid defineres en god bog alene ud fra placeringen på bestsellerlisten, et godt kunstværk på, om maleren kan begå sig i de kulørte blade, og et godt stykke musik på, hvor mange gange det er blevet spillet i radio og på tv. Det er virkelighedens ubarmhjertige lov, hvor de fleste får ret, men sjældent har det. Den sande kunst kan ikke opgøres i et profant ønske om ti minutters berømmelse i et sekundært sangprogram; den kan udelukkende fremmanes gennem hårdt slid og en oprigtig begejstring om at ville gøre en forskel i både samtid og fremtid. I den sande kunst bliver det individuelle behov sat i baggrunden til fordel for ønsket om at vil bevæge og påvirke helheden. Netop de to indgange til kunstens verden blev tydeligt sat til skue lørdag den 16. maj. DR, der ofte og med rette er blevet beskyldt for at sjofle den klassiske kunst, sendte om aftenen direkte fra to musikkonkurrencer. På DR 2 var der finale i Malko-konkurrencen, mens hovedkanalens flade var ryddet til fordel for det internationale melodigrandprix. I sidstnævnte konkurrence var det tydeligt, at vejen til scenen for de fleste havde været ganske kort - og endnu kortere ned igen - mens man i den første så unge mænd, der havde brugt år på at nå bare et lille skridt til en sfære, de på grund af deres offervillighed næppe vil forlade før deres dødsdag. Jeg hykler ingenlunde. Efter Malko så også jeg Melodi Grand Prix. Endda til ende. Min begejstring var dog større for dirigentkonkurrencen, fordi den beviser, at der trods hårde odds stadig er unge mennesker, der ved, at den klassiske dannelse ikke kun er et supplement, men selve forudsætningen for al kunst. Bo Nygaard Larsen, redaktør 226

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Foto: Thomas Søndergaard/kirketrivsel.dk Kirketrivsel i Århus Ved Sct. Pauls Kirke i Århus har menighedsrådet lavet an personalepolitik. Medarbejderne blev taget med på råd i hele processen. Side Fra cello til orgel Omstændighederne gjorde, at Maren Frost Nielsen måtte skifte sin cello ud med et kirkeorgel. Læs PO-organistens personlige beretning og smerte ved at miste sit instrument. Side Tyske stemmer PO-bladet har en kærlighed for store orgler. Denne gang kan vi ikke komme højere. PO-organist Nils Henrik Wyke fortæller om verdens største af slagsen. Side Randers, Forsiden Den 21-årige amerikanske dirigent Joshua Weilerstein vandt årets Malkokonkurrence. Foto: Jakob Boserup/DR. Foto:

4 K O R K O N S U L E N T Hans Christian Magaard er ny korkonsulent i FUK Folkekirkens Ungdomskor opruster nu med en decideret korkonsulent. Siden den 1. maj har Hans Christian Magaard varetaget den funktion, og selvom det i første omgang kun gælder Århus, Viborg og Aalborg stifter, er der tale om en klar opprioritering af foreningens arbejde. Tekst: Folkekirkens Ungdomskor børn og unge synger i de knap 500 kirkekor, som er ved landets kirker. Det er rigtig godt, nogle siger det vigtigste børneog ungdomsarbejde i folkekirken. Men det kunne blive endnu bedre, tror man i Folkekirkens Ungdomskor med flere børn, bedre korarbejde, flere kor. Derfor har man taget et stort skridt og ansat en korkonsulent, der skal hjælpe, støtte og vejlede korledere og menighedsråd. 1. maj tiltrådte Hans Christian Magaard stillingen, som foreløbig dækker Århus, Viborg og Aalborg stifter. Hans Christian Magaard har en solid erfaring med sig som korleder og som underviser og administrator, ved Herning Kirke, Haderslev Domkirke og ved Christianskirken i Fredericia. Desuden ved blandt andet Løgumkloster Kirkemusikskole og ved kurser for korledere og organister. Ansættelsen er blevet mulig ved tilskud fra blandt andre de tre stifter og Kirks Fond og sker i samarbejde med Vestervig Kirkemusikskole. Læreplanerne skal bruges Med i tasken har konsulenten FUKs læreplaner, en nyskabelse i korarbejdet, støttet af Kirkeministeriets udviklingsmidler. Læreplanerne giver korlederne et vigtigt arbejdsredskab med forslag til repertoire, teori og gudstjenestelære for kor på forskellige niveauer og med mulighed for, at de kor, der ønsker det, kan aflægge en prøve på hvert niveau. Hans Christian Magaard får nok at se til i sit nye job. han skal afvikle kurser, holde møder med menighedsråd, vejlede 228

5 Ny hjemmeside om kirkemusik Hans Christian Magaard er ny korkonsulent i FUK. etablerede kor og hjælpe nye i gang. Menighedsråd og korledere i de tre stifter kan sende bud efter korkonsulenten eller henvende sig, hvis de har spørgsmål, ligesom også konsulenten selv vil tage initiativer til at mødes med korene og deres ledere. Målet for Folkekirkens Ungdomskor er, at konsulentordningen udbredes til hele landet og medvirker til, at det bliver naturligt, at der ved enhver kirke, stor eller lille, er et børne- og ungdomskor. Her oplever børnene at være med i et fællesskab, de får kendskab til gudstjenesten og den kulturarv, kirkemusikken udgør og samtidig udvikler de glæden ved sangen og evnen til at synge. Kirkemusikalsk Kompetencecenter er nu klar til at præsentere sin hjemmeside www. kmkc.dk. Hjemmesiden er tænkt som en dansk kirkemusikportal med nyhedsoversigt, kalender, oplysninger omkring de kirkemusikalske uddannelser/efteruddannelser, diverse guider til søgning af kor-/orgelnoder/ musiklitteratur på biblioteker og på nettet. En af sidens vigtige funktioner er at inspirere kirkemusikere i deres virke. Derfor har det været et stort ønske at få udarbejdet en database indeholdende alle kirkeårets helligdage med tekster samt forslag til salmer, kor og orgelmusik. Musikforslag og tekstrefleksioner udarbejdes af en række arbejdsgrupper bestående af en organist og en præst ved en folkekirke. Trinitatis Søndag (den 7. juni) åbner denne del af siden og den vil løbende blive udbygget sådan, at materialet til de enkelte helligdage bliver lagt på siden en uge før. Gå allerede nu ind og se indholdet på hjemmesiden og kom gerne med respons til siden (KMKC kan kontaktes på dk). 229

6 K I R K E T R I V S E L En personalepolitik der fungerer til alles glæde Sidste år indførte Sct. Pauls Kirke i Århus en nøje defineret personalepolitik. Ideen kom fra menighedsrådet, men de ansatte var med i hele processen og fik deres egne mærkesager skrevet ind. Som en naturlig del af politikken er der en henvisning til Artiklen er hentet fra det første nyhedsbrev fra www. kirketrivsel.dk, som FPO aktivt er involveret i. Tekst: Bo Nygaard Larsen. Foto: Thomas Søndergaard/kirketrivsel.dk 230

7 K I R K E T R I V S E L Den ligger så indeklemt og berørt af byens travlhed. Bag banegårdscenterets utallige indkøbsmuligheder og togafgange til både Hadsten og Hamborg rejser Sct. Pauls Kirkes tvillingetårne sig over gadens mylder af gåben, cykler og biler. Men i samme øjeblik, den tunge kirkedør glider op, kommer roen. Ikke kun for de flere hundrede sjæle, der i ugens løb besøger denne århusianske kirke for at gå til gudstjeneste, babysalmesang eller bryllup, men også for kirkens ansatte. Siden efteråret har kirken haft en defineret personalepolitik, som både menighedsråd og ansatte kan læne sig op ad for at undgå unødvendige misforståelser i det daglige arbejde. Det har medført en bedre kommunikation mellem rådet og medarbejderne, og menighedsrådsformand Finn Bruun Ravnsbæk kan da også kun se fordele ved den nyindførte politik. Det er vigtigt at have nedskrevet nogle værdier, mål og retningslinier, så personalet ved, hvad arbejdspladsen bygger på, og således at krav og rettigheder tydeliggøres. Eksempelvis er der fælles værdier for kirkens arbejde, som er blevet til på trods af, at vi har tre præster som tilsammen favner teologisk meget bredt. En personalepolitik er ikke mindst vigtig i folkekirken hvor ledelsen varetages af menighedsrådsmedlemmer i deres fritid og hvor ledelseskvaliteten kan være meget, siger han. Tryghed for personalet er vigtigt Det var Finn Bruun Ravnsbæk, der selv tog initiativet til at få lavet en personalepolitik. Den skete blandt andet på baggrund af betænkningen Folkekirkens lokale økonomi, den såkaldte grønne betænkning, der blev udsendt i Heri fokuseres der blandt andet på behovet for at lave en målsætning for sognets arbejde, ligesom det blev foreslået, at medarbejdere kunne arbejde på tværs af sognegrænserne. At skulle arbejde på tværs af sognegrænser indebærer en vis usikkerhed for medarbejderne. Derfor er personalepolitikken et godt grundlag at arbejde ud fra. Hvis vi ikke havde det grundlag, ville det højst sandsynlig skabe større utryghed hos medarbejderne. Nu er der sikret nogle høje minimumsstandarder, siger Finn Bruun Ravnsbæk. Indflydelse på eget arbejde Derfor var han sig bevidst, at personalepolitikken kun ville blive en succes, hvis personalet blev inddraget fra første færd. Derfor blev der nedsat et forberedende udvalg bestående af repræsentanter fra menighedsrådet, en af kirkens præster og to af de ansatte. Organist Thomas Kristian Nielsen var 231

8 232

9 K I R K E T R I V S E L med i arbejdet, og for ham var det vigtigt, at personalepolitikken blev så konkret som mulig. Når man laver sådan et arbejde, kan der være en tilbøjelighed til kun at holde sig til de overordnede formuleringer. Det har den ulempe, at papiret ikke ville kunne bruges til ret meget. De problemer, en personalepolitik skal løse, er meget konkrete, og derfor må den i sig selv være meget specifik, siger Thomas Kristian Nielsen og peger på et område, hvor medarbejdernes ønske blev hørt. Kommunikationen mellem menighedsrådet og den enkelte ansatte er meget vigtig. Det er vigtigt for den enkelte medarbejder at vide, at vedkommende har indflydelse på sit eget job. Derfor er det blevet formuleret, at hver medarbejder først skal høres, hvis menighedsrådet påtænker at lave ændringer i hans eller hendes stilling, siger han. Ifølge sognemedhjælper Martin Frøkjær Jensen er det af afgørende betydning, at menighedsrådet på den måde inddrager personalet. Den grønne betænkning lægger op til store forandringer, og i folkekirken kan der være en tendens til, at man forskanser sig, hvis ændringer i ens arbejdsforhold bliver for voldsomme. Men når vi netop har nedskrevet, at den ansatte skal tages med på råd i sin egen stilling, giver det den enkelte en frihed til at tænke kreativt og tænke med, siger han. af det daglige arbejde i kirken fra gudstjeneste over troværdighed til regler for sygemelding. Den otte sider lange politik delt ind i følgende fire afsnit: Mission og vision, Værdier, Målsætninger og Procedurer og retningslinjer. Arbejdet gik i gang sidste forår, og da blev lanceret i september var det naturligt, at der blev henvist til denne hjemmeside. Kirketrivsel.dk er et fornuftigt og solidt tiltag, der passer godt til folkekirkens specielle forhold. Jeg var med, da projektet blev lanceret, og med det samme så jeg en mulighed for at gøre det til en del af vores egen personalepolitik. Hjemmesiden er en god værktøjskasse, man kan bruge, før, under og efter en eventuel krise, og for os i kirken er det godt at vide, at den er der, siger Martin Frøkjær Jensen. Samme holdning har kontaktperson Georg Hoxer Kjeldsen. Han ser som et spændende værktøj, der giver væsentlige forslag til et forbedret samarbejde. Jeg bruger hjemmesiden, hvis jeg får behov for at vide mere om et bestemt emne, og det er oplagt at inddrage den, når vores egen personalepolitik engang skal omformuleres. Det er et godt arbejdsredskab at hente ideer fra, og jeg vil opfordre vores egne medarbejdere og andre menighedsråd til også at gøre brug af den, siger Georg Hoxer Kjeldsen. Naturlig henvisning til kirketrivsel.dk Personalepolitikken i Sct. Pauls Kirke beskriver kortfattet de forskellige sider 233

10 En cellist takkede af Historien er hørt før, men sjældent fortalt. PO-organist Maren Frost Nielsen fortæller her, hvordan det var at måtte opgive sin cellistkarriere til fordel for orgelbænken. Tekst: Bo Nygaard Larsen Fotos: Istockphoto, Bo Nygaard Larsen

11 Det er så atypisk en by. I en tid, hvor de fleste mindre byer har travlt med at afvikle sig selv, sine butikker og det deraf følgende gadeliv synes udviklingen at være gået langt forbi Vamdrup. Som en lille enklave i skyggen af storebror Kolding insisterer den på at være sin egen med et righoldigt udvalg af forretninger, egen station og et kirkeliv, selv større byer må se på med misundelsens øjne. Måske fordi middelalderkirken i byens udkant har en så stor volumen, at det vil være svært ikke at oppriotere det kirkelige liv. 31-årige Maren Frost Nielsen er en del af kirken. På syvende år er hun stedets organist, og allerede da jeg går op mod våbenhuset kan jeg høre, at hun er kommet før mig. Få minutter senere ser jeg, hvordan hendes fingre let arbejder hen over orglets tangenter. Hun ser muligheden for at få øvet sig lidt ekstra på søndagens præludium, sådan at der er en bekymring mindre at tage stilling til. De sidste toner klinger længe efter, hun har sluppet tangenterne. Vi står ved pulpiturets rækværk og ser ned i kirkens lange dyb. Det er et dejligt rum at spille i. Her er en god kirkegang, og menighedsrådet er meget interesseret i, at vi gør en ekstra indsats for kirkemusikken," siger Maren Frost Nielsen tilfreds. Hun er klassisk skolet og sætter stor pris på den traditionelle kirkemusik. Men de senere år er repertoiret udvidet med sit lederskab af Vamdrup Gospelkor. Gospel er en god måde at få energi ud på. Samtidig henvender musikken sig til folk, der måske ikke har den store interesse i kirkemusik. Selvom vi tager vores musik alvorlig, er vi et åbent kor, hvor alle over 13 er velkomne. Vi øver i vores kirkehus, og som modydelse får menigheden så koncerter her i kirken," siger hun. Cello i København Jeg nedfælder hendes ord. Som i et puslespil bliver brikkerne lagt på dem, jeg havde i forvejen. Det er anden gang, jeg møder hende. Første gang var under en middag efter et foredrag i Fredericia. Her gav hun mig de første brikker af sin his- 235

12 E N C E L L I S T T A K K E D E A F torie, der blev fulgt op i mange mails via Facebook. Her gav hun tilpas et indtryk til, at hendes historie måtte fortælles. Maren Frost Nielsen slukker orglet, og vi går ned ad den store trappe. I to biler kører vi i kortege til hendes privatadresse, og mens jeg aner hendes hoved bag nakkestøtten foran mig, opsummerer jeg det, der mest af alt minder om en skæbne. Egentlig kunne hun have siddet så mange andre steder end lige på en orgelbænk. På en stol i et af landets symfoniorkestre eller i et flysæde på vej til al verdens koncertsale for eksempel. Hendes historie trækker spor over en dyster virkelighed i landets musikhistorie, hvor end ikke det største talent er nok til at få den karriere, det håbede på. Celloen var hendes instrument, som 17-årig blev hun optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København og forlod de trygge rammer i Esbjerg. Det var et stort spring, men også en godt spring," genkalder jeg hendes ord. København er så meget større end alt andet herhjemme, og hurtigt fik jeg lavet en tilværelse med musik. Jeg øvede meget, og jeg havde en drøm om en dag at komme til at leve af at spille cello." Karriereskiftet Vi parkerer ved kantstenen uden for det moderniserede byhus nogle hundrede meter fra kirken. Gulvet i stuen fortæller, hvorfor drømmen sov ind, før den reelt vågnede. I pæne bunker ligger der legetøj, fra fredelige Legoklodser til drabelige sværd. Det tilhører hende og hendes mands tre børn. Det var den idyl, der kom i vejen for celloen og buen. Da jeg blev færdig fra konservatoriet i 2001, så det meget lyst ud. Jeg havde gode papirer og havde ofte engagementer for landsdelsorkestrene. Men i takt med at børnene kom, kunne jeg hurtigt mærke, at jeg ikke havde tid til at øve det, jeg skulle. For mig var det svært at få tid til både at være mor og freelancemusiker. Den kombination var bare ikke den rigtige for mig," siger Maren Frost Nielsen. Vil ikke ynke Ordene falder i køkkenet. Vi fortsætter samtalen over håndmadder og kaffe. Hendes toneleje er faldet. Det før så lyse og humoristiske sind hænger nu under en sky af bly. Samtalen er inde i dens inderste væsen. Det nemmeste ville være at lade emnet ligge, men jeg er kommet for at få det endegyldige svar. Det var hårdt. Siden jeg var helt lille har jeg drømt om at blive musiker på en bestemt måde, og da jeg så blev det, måtte jeg opgive det næsten med det samme. Der er da også dage, hvor jeg tænker på, hvad det kunne være blevet til, hvis jeg både kunne have haft tid til børn og en cellokarriere," siger Maren Frost Nielsen. Hun kommer med et par væsentlige pointer. Hun vil ikke fremstå som ynkelig. Hun vil ikke have det til at lyde som om, at familien har ødelagt nogle muligheder. Jeg nikker og udtrykker min fulde forståelse, 236

13 Maren Frost Nielsen i to situationer. Først med og i bevægelse på orgelbænken i Vamdrup Kirke. Dernæst mere eftertænksom foran klaveret i privaten. Historien om Maren Frost Nielsen handler udelukkende om en drøm, der forliste. Årsagerne er i den henseende sekundære. Finder sin egen stil Hun kunne have valgt så meget i stedet. Men med musik i modermælken var det indlysende, at hendes fremtid også kom til at indeholde det element. Embedet i Vamdrup var ledigt, hun søgte og fik det. I 2006 afsluttede hun så sin PO-eksamen ved Løgumkloster Kirkemusikskole Selvom jeg har papirerne, er der meget at lære. Når man er opdraget med et instrument uden pedaler, kan det være svært at få dem til at gøre, som man gerne vil. Men jeg klør stædigt på, ligesom jeg i øjeblikket er ved at opbygge mit eget repertoire. Også her kan jeg mærke, at jeg kommer fra en anden skole. De fleste organister har flere års forspring i forhold til mig, og det er først nu, at jeg føler, at jeg er ved at finde min egen orgelstil," siger hun. Vi er tilbage i stuen. Siden jeg trådte ind i huset, har jeg forgæves spejdet efter celloen. Jeg har den endnu, men lige for tiden er den pakket ned," siger Maren Frost Nielsen. Det hænder, at jeg øver på den. Men mest fordi, jeg skal spille til en koncert, som jeg stadig gør af og til. Ellers kan der gå måneder, hvor jeg ikke spiller på den. Det kræver meget tid at vedligeholde sit spil, og med organistarbejde og familie er det umuligt at nå. Derfor må jeg prioritere," siger hun og fortsætter. Men jeg er meget glad for at være organist. Jeg har et godt arbejde, hvor jeg kan udfolde mig musikalsk. Og det betyder faktisk ikke så lidt." 237

14 Koncerter af alle slags og i alle prislag - vælg i ro og mag! 125 udbydere med 341 koncertforslag - alle oplysninger gratis til rådighed! Kom på siden eet år m/foto, præsentation af dig selv og max 5 koncertforslag for kun 625 kr. Kontakt: Esben Andersen tlf eller skriv til: kirkekoncert.dk 238

15 Indvielseskoncerter Vejleå Kirkes nye orgel på 40 stemmer bygget af Marcussen & Søn Søndag d. 31. maj, pinsedag, kl Festgudstjeneste med efterfølgende reception Onsdag d. 17. juni kl Orgelkoncert med Carsten Popp Værker af Mendelssohn-Bartholdy, Elgar og Werner m.fl. Lørdag d. 20. juni kl En halv times sommerkoncert med Niels Danielsen Værker af Bartmuss og Boyvin. Kom på rundvisning i kirken efter koncerten. Onsdag d. 24. juni kl Koncert med Domorganist Svend Prip Værker af Bach, Møller, Madsen, Jackson m.fl. Lørdag d. 27. juni kl En halv times sommerkoncert med Mads Damlund Værker af Buxtehude og Durufle. Kom på rundvisning i kirken efter koncerten. Lørdag d. 4. juli kl En halv times sommerkoncert med Angela Wertenbach Værker af Bach, Sweelinck, Foccroulle m.fl. Kom på rundvisning i kirken efter koncerten. Søndag d. 20. september kl Koncert med professor Grethe Krogh Værker af Buxtehude, Mendelssohn-Bartholdy, Alain m.fl. Søndag d. 4. oktober kl Koncert med professor Bine Bryndorf Værker af Bach, Buxtehude og Mendelssohn-Bartholdy m.fl. Søndag d. 1. november kl Faures Requiem for kor, orkester og orgel Søndag d. 29. november kl : Koncert med Domorganist Flemming Dreisig Værker af Bach, Mendelssohn-Bartholdy m.fl. Der er fri entré til alle koncerterne Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj 239

16 Kirkekoncerter Cellist Anker Sigfusson Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med diplomeksamen i 1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik, solovirksomhed med professionelt orkester, samt arbejde med amatørorkestre. Læs mere på min hjemmeside hvor du også vil kunne lytte til eksempler fra mit repertoire samt bestille en demo CD. Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro tlf:

17 Kirkekoncert med Intakt Pris for en times koncert med cellist: fra 5500,- (eksl. transport). Sjælland. Resten af landet efter aftale. Booking (tlf: ) eller (tlf: ) Intakt blev dannet i 1998 af de fire piger, der dengang alle sang i Skt. Nikolai Kirke. Idéen blev at finde gamle sange og folkeviser og arrangere dem i moderne og jazzede satser altså noget nyt til noget gammelt. Med de moderne toner fulgte jazzpianisten Jesper Ankjær, som hurtigt blev gruppens faste pianist, og i dag komponerer han mange af Intakts jazzede arrangementer. Konceptet viste sig hurtigt at være efterspurgt, og Intakt har i dag givet koncerter i mere end 30 kirker på Sjælland samt i et par stykker på Fyn og Jylland. Derudover bliver de også flittigt brugt til fødselsdage, receptioner, logearrangementer og ved mange andre festlige lejligheder. Udover at de alle sammen arbejder som musiklærere, har de haft med musikken at gøre det meste af deres liv. Søstrene Eva og Maria Hede har siden de var 10 år sunget i DR s pigekor og synger nu i Daniakoret, som er for pigekorets gamle piger. Gitte Lohmann og Lotte Pazdecki sang i 1990 erne i jazztrioen Beautyshop, der i gennem en årrække var fast engageret på Promenaden i Tivoli. Jesper Ankjær har spillet sammen med flere af landets kendte jazzmusikere, og kan nu også høres i en mere klassisk sammenhæng sammen med sin kone - Therese Dyhr, der spiller cello. Therese akkompagnerer også gerne Intakt og giver melodierne en flot fylde med sit fine cellospil. Intakt har et meget bredt repertoire og består af alt fra danske folkeviser, salmer og årstidssange til revysange, tegnefilmshighlights og musicals. I Intakt lægges der vægt på teksternes budskab. Sangene handler om livets cyklus og alle de følelser, der følger med. Det giver stof til eftertanke hos publikum. Alle genrer er sunget med stor lykke og succes i kirkerne rundt om i landet.

18 Tyske stemmer Det fås ikke større. Med sine 233 stemmer er orglet i domkirken i tyske Passau verdens største. 233 stemmer vidner om storheden, som Nils Henrik Wyke, PO-organist ved Gullestrup Kirke, her beretter om. Tekst: Nils Henrik Wyke. Fotos: 242

19 243

20 T Y S K E S T E M M E R Ferien står for døren, og går turen til Tyskland, er der mulighed for at nyde både de smukke landskaber, byer og bygninger. Til de sidste hører blandt andre de mange imponerende kirker. Mange af dem har pragtfulde orgler. Andre har bestemt ikke! Næsten kilometer fra Flensborg mod sydøst ligger Passau som grænseby til Østrig. Die Dreiflüssestadt, som byen kaldes, fordi floderne Ilz, Inn og Donau løber sammen dér, har cirka indbyggere. Men den har også en domkirke, St. Stephan, som rummer verdens største kirkeorgel og nok er et besøg værd. Orglet omtales somme tider som et orgelanlæg, og det er et meget rammende udtryk, for der er nemlig ikke tale om kun ét orgel. Faktisk er der fem orgler i kirken, men det specielle er, at der på pulpituret ved siden af det største af dem er et enormt spillebord med 5 manualer, hvorfra samtlige orgler kan betjenes med elektrisk traktur og frikombinationer. Set fra den synsvinkel bliver orglernes i alt piber til 233 stemmer! Det lokale orgelbyggeri Wolfgang Eisenbarth byggede orglet i perioden med udgangspunkt i et tidligere Steinmayer-orgel fra Det er i øvrigt samme firma, Eisenbarth, som for øjeblikket er i gang med en teknisk fornyelse og klanglig forbedring af udendørsorglet i Kufstein, som blev omtalt på bagsiden af dette blads apriludgave! St. Stephan er i sin nuværende form en barokkirke. Over indgangen i hovedskibet i den tre-skibede basilika står det største orgel med 126 stemmer på fire manualer. På sideskibenes pulpiturer er anbragt to lidt forskellige orgler på hver 25 stemmer og to manualer. Står man nede i kirken (billedet til højre) og kigger mod dens indgangsparti, ser man altså tre orgler på 244

21 T Y S K E S T E M M E R stribe. Halvvejs bygget ind i kirkens nordlige korvæg i nærheden af alteret står det fjerde orgel, som i udseende skiller sig ud fra de øvrige ved sine lyse farver. Dette kororgel er forsynet med 38 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Det femte og sidste orgel kan ikke ses i kirken. Det kan kun høres! Det er nemlig placeret på loftet over en af kirkens hvælvinger, og lyden fra dette fjernværk når tilhørerne gennem en stor, forgyldt metalrist øverst i hvælvingen, det såkaldte Helligåndshul. Fjernværket har 15 manualstemmer og fire pedalstemmer og er det eneste af de fem orgler, som ikke har noget spillebord. Det kan kun spilles fra hovedspillebordets femte manual eller fra kororglets tredje. Alle de fire øvrige orgler kan betjenes som helt selvstændige instrumenter, hvis det ønskes. Orglet præsenteres hver dag ved en halv-times koncert kl , og desuden er der hver torsdag aften koncert med fremragende organister fra nær og fjern. Far og søn Muffat, Georg og Gottlieb, optræder tit på koncertprogrammerne. Georg var ansat i Passau de sidste 14 år af sit liv, og Gottlieb blev født der. Selv om det er en meget stor kirke, er det en god idé ikke at møde op i sidste øjeblik da alle siddepladser er besatte. I det bageste hjørne af kirken er der en kiosk, hvor det er muligt at købe et to-cifret antal forskellige cd-indspilninger med Die größte Kirchenorgel der Welt, som der står på mange af dem. I 2003 blev Hans Leitner afløst af Ludwig Ruckdeschel som domorganist i Passau. De er begge elever af den geniale improvisator Franz Lehrndorfer, der blev pensioneret fra domorganiststillingen i München og efterfulgt af Hans Leitner. 245

22 246 Orgelkoncerter sang og orgel

23 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Tre overenskomster Torsdag den 18. juni kunne FPO efter næsten tre år forhandlinger med Kirkeministeriet sætte det sidste punktum i

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 4 A P R I L 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Forår og forandring Vi befinder os nu i den anden forårsmåned og går således en tid i møde, hvor alt i naturen ånder forandring, vækst

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

PO-bladet N R. 3 M A R T S 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 3 M A R T S 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 3 M A R T S 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Visioner og uddannelse Det ligger i tiden at være visionær eller at tænke strategisk. Vores offentlige forvaltning stiller krav om målsætningsdebat,

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M PO-organisten anno 2009 Med juletravlheden forhåbentlig vel overstået og juleglæden forhåbentlig ikke helt opbrugt kan vi nu tage hul

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv.

Man vil blive sat til at deltage i nogle praktiske opgaver, f.eks. borddækning, udskæring af salater mv. Den 23/6 2011 vil der blive afholdt Skt. Hans fest i kirken. Grillen vil blive tændt og der vil være forskelligt tilbehør at spise til det grillede kød. Man skal selv medbringe det kød man vil grille og

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 9 S E P T E M B E R 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Fagre nye verden... er titlen på en fremtidsroman skrevet af Aldous Huxley skrevet i 1932, og det kunne også sagtens være overskriften

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

ARENDSE NYT. April 201

ARENDSE NYT. April 201 ARENDSE NYT April 201 Indholdsfortegnelse April 2012 Forside Indholdsfortegnelse Vi siger farvel Forstanders indlæg En mere aktiv hverdag Nye medarbejdere Fødselsdag i april Set og sket i april Aktivitetsplan

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere