Bilagshæfte. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagshæfte. Fredericia Fjernvarme a.m.b.a."

Transkript

1 Bilagshæfte Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. Emil Larsen & Søren Laursen Bachelorprojekt

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Projektskabelon... 4 Bilag 2 - Systemredegørelse... 6 Bilag 3 Data over pumpeenheder... 9 Før verificering... 9 Efter verificering... 9 Bilag 4 Verificering af vinter by pumpe Bilag 5 Verificering af WinPSP Bilag 6 Verificering af sommer by pumpen Bilag 7 Verificering af transit pumpen Bilag 8 - Logdata sommerventilindstillinger Bilag 9 Logdata vinterventilindstillinger Bilag 10 Forenklede diagrammer over ventilindstillinger Sommerventilindstillingen Vinterventilindstillingen Bilag 11 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 10Gj/h Bilag 12 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 15Gj/h Bilag 13 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 20Gj/h Bilag 14 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 25Gj/h Bilag 15 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 30Gj/h Bilag 16 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 35Gj/h Bilag 17 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 40Gj/h Bilag 18 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 45Gj/h Bilag 19 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 50Gj/h Bilag 20 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 55Gj/h Bilag 21 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 60Gj/h Bilag 22 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 65Gj/h Bilag 23 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 70Gj/h Bilag 24 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 75Gj/h Bilag 25 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 25Gj/h Bilag 26 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 30Gj/h Bilag 27 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 35Gj/h Bilag 28 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 40Gj/h Bilag 29 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 45Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 1 af 93

3 Bilag 30 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 50Gj/h Bilag 31 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 55Gj/h Bilag 32 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 60Gj/h Bilag 33 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 65Gj/h Bilag 34 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 70Gj/h Bilag 35 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 75Gj/h Bilag 36 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 80Gj/h Bilag 37 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 85Gj/h Bilag 38 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 90Gj/h Bilag 39 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 95Gj/h Bilag 40 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 100Gj/h Bilag 41 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 105Gj/h Bilag 42 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 110Gj/h Bilag 43 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 115Gj/h Bilag 44 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 120Gj/h Bilag 45 - Variation i varmefylde og densitet Varmefylde Densitet Bilag 46 Oversigt over data for 90 bøjninger Mailkontakt Oversigt Bilag 47 Undersøgelse af anlægskarakteristik Bilag 48 Virkningsgrader for BEVI motorer Datablad for transit motor Datablad for Gl. Havn motor Bilag 49 Virkningsgrader for Danfoss frekvensomformerer Datablad for transit frekvensomformer Datablad for Gl. Havn frekvensomformer Datablad for shunt frekvensomformer Datablad for sommer by frekvensomformer Datablad for vinter by frekvensomformeren Bilag 50 - Materialespecifikationer & kontrol af a.vand Transitledningens materialespecifikationer Kontrol af α.vand i transitledningen Emil Larsen & Søren Laursen Side 2 af 93

4 Bilag 51 - Varmetab Sommerventilindstillinger fra 10Gj/h til 40Gj/h Sommerventilindstillinger fra 40Gj/h til 75Gj/h Vinterventilindstillinger fra 25Gj/h til 70Gj/h Vinterventilindstillinger fra 75Gj/h til 120Gj/h Bilag 52 Oliekedelspecifikationer Bilag 53 Olieforbrug Bilag 54 Logbog Emil Larsen & Søren Laursen Side 3 af 93

5 Bilag 1 Projektskabelon Emne Fremadrettet driftsplan for Fredericia fjernvarme. Skribenter Emil Larsen E Søren Laursen E Vejledere Problemstilling Problemformulering Hypotese Jakob Langkjær Rikke Andreassen - Allan Lindengren Pedersen - Fredericia Fjernvarme har fået tilkoblet for mange forbrugere i Danmarksgade distriktet, hvilket har resulteret i, at de har været nødsaget til at anvende dyr kedeldrift i kolde perioder pga. en for lille transitledning mellem forsyningscentralen på Danmarksgade og vekselcentralen Gl. Havn. For at imødekomme dette problem har Fredericia Fjernvarme etableret en ny pumpe ved Gl. Havn centralen, som skal fungere som et ekstra forsyningspunkt til Danmarksgade distriktet. Herved kan Danmarksgade centralens belastningsgrad nedsættes inden for det niveau, som pumpens kapacitetsområde kan dække, så transitledningen derfor ikke længere er belastet i samme grad. Den nye pumpeenhed giver mulighed for at reducere varmetabet i transitledningen og de samlede pumpedriftsomkostninger alt efter hvilke pumpedriftskonfigurationer, der anvendes i de enkelte belastningsområder. Der ønskes derfor en klarlægning af, hvor stor en indflydelse den nye pumpe ved Gl. Havns driftskonfigurationer kan have på de samlede driftsomkostninger ved alle belastningsområderne sammenholdt med driftsomkostningerne før anlægsændringen. Herved kan en fremtidig belastningstilpasset pumpedrift afklares, så den mest rentable driftsplan fremadrettet for Fredericia Fjernvarme kan opnås. Hvordan skal en fremtidig belastningstilpasset pumpedrift se ud, så den mest rentable driftsplan for Fredericia Fjernvarme kan opnås? Igennem analyser og driftsomkostningsberegninger kan det påvises hvordan en fremtidig belastningstilpasset pumpedrift skal se ud, så den mest rentable driftsplan for Fredericia Fjernvarme kan opnås. Metode Overblik over hvilke belastningsområder transitproblemerne opstår i, ved gennemgang af referenceårets belastningsområder i Fredericia Fjernvarmes SRO system. Emil Larsen & Søren Laursen Side 4 af 93

6 Fastsættelse af de driftskonfigurationer den nye pumpe ved Gl. Havn skal testes med igennem projektet ved at vurdere hvilke driftskonfigurationer, der har den største indflydelse på de samlede driftsomkostninger i de forskellige belastningsområder. Foretagelse af en systemredegørelse som er nødvendig for forståelsen af systemet, som gøres ved at analysere systemets funktion og virkemåde, gennem SRO systemet samt dialog med de ansatte, så de relevante systemopsætninger for projektet bliver afklaret. Fastlæggelse af pumpernes arbejdspunkter ved de forskellige pumpedriftskonfigurationer og belastningsområder, som gøres gennem indsamlet logdata fra referenceåret i SRO systemet, over herskende flow, tryk, temperature og omdrejningstal, pumpekarakterstikker samt effektberegninger Beregning af de forskellige pumpers afgivne hydrauliske effekt ud fra arbejdspunkterne. Herefter indsamles der virkningsgrader for pumper og elmotorer, så den aktuelle tilførte el-effekt kan beregnes ved forskellige pumpedriftskonfigurationer og belastningsområder. Beregning af varmetabet i transitledningen før og efter anvendelsen af de nye pumpedriftskonfigurationer, gennem varmetransmissionsberegninger med indsamlet materialespecifikationer og logdata fra SRO en. Beregning af det pågældende olieforbrug i alle spidsbelastningsområder, gennem viden om lastfordelingen mellem kedlerne, gældende virkningsgrader, indsamlet data om oliekedelspecifikationer og oliens nedre brandværdi. Fastlæggelse af de samlede driftsomkostninger ved de forskellige pumpedriftskonfigurationer og belastningsområder gennem indsamlet priser på el, fjernvarme og olie. Udarbejdelse af et søjlediagram over driftsomkostningsniveauet, ved alle driftskonfigurationer og belastningsområder, så det kan konkluderes, hvordan en fremtidig belastningstilpasset pumpedrift skal se ud, så den mest rentable driftsplan for Fredericia Fjernvarme kan opnås. Emil Larsen & Søren Laursen Side 5 af 93

7 Bilag 2 - Systemredegørelse Fredericia Fjernvarme er et andelsselskab, der forsyner 95% 1 af varmeforbruget i deres forsyningsområde til 8500 forbrugere sammenlagt fordelt ud på Venusvej distriktet, Danmarksgade distriktet, Indre Ringvej distriktet og Zartmannsvej distriktet som ses på figur 1. Som udgangspunkt får Fredericia Fjernvarme leveret deres varme fra TVIS 2, som er et varmetransmissionsselskab, der distribuerer overskudsvarme fra store lokale kraftværker og industrier såsom Skærbækværket, Shell raffinaderiet og affaldsforbrændingsanlægget Energnist. Denne overskudsvarme er et biprodukt fra deres produktion, som ellers ville gå til spilde. Derfor kan TVIS købe det billigt og videresælge det til fjernvarmeselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommune, så den almene fjernvarmeforbruger kan få glæde af det til en konkurrencedygtig pris. Figur 1 Distrikt oversigt 1 Firmaprofil 2 Om TVIS Emil Larsen & Søren Laursen Side 6 af 93

8 Fredericia Fjernvarmes forskellige distrikter bliver forsynet med denne overskudsvarme via en underjordisk hovedfjernvarmeledning, der går tværs igennem byen, som er tilkoblet de individuelle centraler via stikledninger. Her bliver varmen transmitteret via varmevekslere over til Fredericia Fjernvarmes eget fjernvarmesystem og videre ud til forbrugerne. I Danmarksgade distriktet hentes varmen fra TVIS via pladevarmevekslere, som er placeret i en central på Gl. Havn, som ses på figur 2. I denne vekslercentral er der installeret 4 pladevarmevekslere, hvor 2 af dem bliver brugt til at forsyne Danmarksgade centralen gennem en transitledning. Gl. Havn centralen fungerer også som et ekstra forsyningspunkt til Danmarksgade distriktet, hvor forbrugerne bliver forsynet med varme fra en nyetableret by pumpe, som er tilkoblet de to resterende pladevarmevekslere. Figur 2 SRO diagram over GL. Havn centralen Transitledningen, som forsyner Danmarksgadecentralen med fjernvarme fra Gl. Havn centralen, består af to parallelle rør, hvor den ene er til fremløb og den anden til returløb, som ligger i en dybde på 0,8m. Rørene består hver især af 20 stk. 90 bøjninger og 1181,7 meter lige rør med en inder diameter på 250mm, hvor godstykkelsen er 11,5mm, samt et isoleringslag på 58,5mm og en yderkappe på 5mm. I Danmarksgadecentralen (se figur 3), der fungerer som forsyningscentral til distriktet, er der installeret to parallelkoblede transitpumper, der pumper fjernvarmen fra Gl. Havn centralen op til Danmarksgade centralen. Her fungerer den ene af pumperne som backup i tilfælde af vedligehold eller hvis der opstår et havari. Til at pumpe fjernvarmen ud til forbrugerne er der monteret tre Emil Larsen & Søren Laursen Side 7 af 93

9 parallelkoblede pumper; to vinter bypumper, hvor den ene fungerer som backup for den anden, og en sommer bypumpe. Når flowet ud i byen stiger til et niveau over 340m 3 /h, er vinter bypumpen i drift, og når flowet falder til et niveau under 300m 3 /h tager sommer bypumpen over. Da fremløbstemperaturen fra transitledningen for det meste ligger på et højere niveau end den temperatur, som skal bruges ude i byen, er der installeret en shuntpumpe. Denne pumpes formål er at blande byens returløb med byens fremløb, for at regulere på fremløbstemperaturen ud i byen, så den ønskede temperatur opnås. Grundet de fysiske forhold for rørdimensionerne i Danmarksgade centralen (se figur 3), er det nødvendigt at anvende forskellige ventilindstillinger ved vinter- og sommerdrift. Ved vinterdrift ligger belastningen på et højere niveau, som bevirker et for højt flow for transitledningen, og det er derfor nødvendigt at cirkulere en del af fjernvarmen gennem oliekedlerne i Danmarksgade centralen. Ved sommerdrift, som er at fortrække, er ventilindstillingerne ændret, så systemet kører uden om oliekedlerne. Man vil derfor få et minimal varmetab i systemet. På centralen er der derudover installeret tre oliekedler af mærket Danstoker Global LUX med en max effekt på 10MW hver, der fungerer som backup i tilfælde af, at fjernvarmeforsyningen fra TVIS falder ud, eller i tilfælde af at transitledningen ikke kan levere nok fjernvarme i spidbelastningsperioder. Når der er mangel på fjernvarme, og flowet efter kedlerne stiger til et niveau over 260m 3 /h er to af oliekedlerne i drift, og når flowet falder til et niveau under 220m 3 /h, er en enkelt oliekedel i drift. Ydermere starter tre af oliekedlerne, når flowet stiger til et niveau over 520m 3 /h, og hvis dette falder til et niveau under 450m 3 /h, er to af oliekedler igen i drift. Når der er flere kedler i drift, bliver belastningen fordelt ligeligt mellem disse. For at undgå luft i fjernvarmesystemet og kavitation på diverse pumper, er der installeret en hydroforbeholder, som altid sikrer et overtryk i systemet. Figur 3 SRO diagram over Danmarksgade centralen Emil Larsen & Søren Laursen Side 8 af 93

10 Bilag 3 Data over pumpeenheder Før verificering Efter verificering Emil Larsen & Søren Laursen Side 9 af 93

11 Bilag 4 Verificering af vinter bypumpe Dato for Arbejdspunkt: kl.: p-diff: 1,5bar Flow: 384,5m 3 /h Omdr.: 60,97 % Dato for Arbejdspunkt: kl.: p-diff: 1,74bar Flow: 428,29m 3 /h Omdr: 65,94% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,63bar Flow: 532,58m 3 /h Omdr: 68,16% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 2,02bar Flow: 384,5m 3 /h Omdr: 78,74% Emil Larsen & Søren Laursen Side 10 af 93

12 Bilag 5 Verificering af WinPSP Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,35bar Flow: 62,53m 3 /h Omdr: 50,43% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,54bar Flow: 73,05m 3 /h Omdr: 54,42% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,83bar Flow: 102,09m 3 /h Omdr: 60,67% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,83bar Flow: 101,54m 3 /h Omdr: 60,67% Emil Larsen & Søren Laursen Side 11 af 93

13 Bilag 6 Verificering af sommer bypumpen Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 0,21bar Flow: 118,81m 3 /h Omdr: 20,44% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 0,44bar Flow: 169,89m 3 /h Omdr: 30,47% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,11bar Flow: 246,4m 3 /h Omdr: 48,76% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 0,93bar Flow: 187,06m 3 /h Omdr: 42,79% Emil Larsen & Søren Laursen Side 12 af 93

14 Bilag 7 Verificering af transit pumpen Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 0,89bar Flow: 230,91m 3 /h Omdr: 44,78% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,5bar Flow: 384,5m 3 /h Omdr: 60,97% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 3,04bar Flow: 381,19m 3 /h Omdr: 79,81% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 1,95bar Flow: 267,14m 3 /h Omdr: 61,69% Dato for Arbejdspunkt: kl: p-diff: 4,41bar Flow: 404,39m 3 /h Omdr: 93,51% Emil Larsen & Søren Laursen Side 13 af 93

15 Bilag 8 - Logdata sommerventilindstillinger Emil Larsen & Søren Laursen Side 14 af 93

16 Emil Larsen & Søren Laursen Side 15 af 93

17 Emil Larsen & Søren Laursen Side 16 af 93

18 Emil Larsen & Søren Laursen Side 17 af 93

19 Emil Larsen & Søren Laursen Side 18 af 93

20 Emil Larsen & Søren Laursen Side 19 af 93

21 Emil Larsen & Søren Laursen Side 20 af 93

22 Bilag 9 Logdata vinterventilindstillinger Emil Larsen & Søren Laursen Side 21 af 93

23 Emil Larsen & Søren Laursen Side 22 af 93

24 Emil Larsen & Søren Laursen Side 23 af 93

25 Emil Larsen & Søren Laursen Side 24 af 93

26 Emil Larsen & Søren Laursen Side 25 af 93

27 Emil Larsen & Søren Laursen Side 26 af 93

28 Emil Larsen & Søren Laursen Side 27 af 93

29 Emil Larsen & Søren Laursen Side 28 af 93

30 Emil Larsen & Søren Laursen Side 29 af 93

31 Emil Larsen & Søren Laursen Side 30 af 93

32 Bilag 10 Forenklede diagrammer over ventilindstillinger Sommerventilindstillingen Vinterventilindstillingen Emil Larsen & Søren Laursen Side 31 af 93

33 Bilag 11 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 10Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 32 af 93

34 Bilag 12 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 15Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 33 af 93

35 Bilag 13 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 20Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 34 af 93

36 Bilag 14 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 25Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 35 af 93

37 Bilag 15 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 30Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 36 af 93

38 Bilag 16 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 35Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 37 af 93

39 Bilag 17 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 40Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 38 af 93

40 Bilag 18 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 45Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 39 af 93

41 Bilag 19 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 50Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 40 af 93

42 Bilag 20 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 55Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 41 af 93

43 Bilag 21 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 60Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 42 af 93

44 Bilag 22 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 65Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 43 af 93

45 Bilag 23 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 70Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 44 af 93

46 Bilag 24 - Pumpedriftsomkostninger - Sommer 75Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 45 af 93

47 Bilag 25 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 25Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 46 af 93

48 Bilag 26 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 30Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 47 af 93

49 Bilag 27 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 35Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 48 af 93

50 Bilag 28 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 40Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 49 af 93

51 Bilag 29 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 45Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 50 af 93

52 Bilag 30 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 50Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 51 af 93

53 Bilag 31 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 55Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 52 af 93

54 Bilag 32 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 60Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 53 af 93

55 Bilag 33 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 65Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 54 af 93

56 Bilag 34 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 70Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 55 af 93

57 Bilag 35 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 75Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 56 af 93

58 Bilag 36 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 80Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 57 af 93

59 Bilag 37 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 85Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 58 af 93

60 Bilag 38 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 90Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 59 af 93

61 Bilag 39 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 95Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 60 af 93

62 Bilag 40 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 100Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 61 af 93

63 Bilag 41 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 105Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 62 af 93

64 Bilag 42 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 110Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 63 af 93

65 Bilag 43 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 115Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 64 af 93

66 Bilag 44 - Pumpedriftsomkostninger - Vinter 120Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 65 af 93

67 Bilag 45 - Variation i varmefylde og densitet Varmefylde Densitet Emil Larsen & Søren Laursen Side 66 af 93

68 Bilag 46 Oversigt over data for 90 bøjninger Mailkontakt Oversigt Emil Larsen & Søren Laursen Side 67 af 93

69 Bilag 47 Undersøgelse af anlægskarakteristik Emil Larsen & Søren Laursen Side 68 af 93

70 Bilag 48 Virkningsgrader for BEVI motorer Datablad for transit motor Emil Larsen & Søren Laursen Side 69 af 93

71 Datablad for Gl. Havn motor Emil Larsen & Søren Laursen Side 70 af 93

72 Bilag 49 Virkningsgrader for Danfoss frekvensomformere Datablad for transit frekvensomformer Datablad for Gl. Havn frekvensomformer Emil Larsen & Søren Laursen Side 71 af 93

73 Datablad for shunt frekvensomformer Datablad for sommer by frekvensomformer Emil Larsen & Søren Laursen Side 72 af 93

74 Datablad for vinter by frekvensomformeren Emil Larsen & Søren Laursen Side 73 af 93

75 Bilag 50 - Materialespecifikationer & kontrol af α.vand Transitledningens materialespecifikationer λ stål λ iso λ kappe Værdi: 60 W/m * C 0,032 W/m * C 0,43 W/m * C Kontrol af α.vand i transitledningen I dette eksempel efterprøves fjernvarmens varmeovergangstal ved et flow på 300m 3 /h = 1,697m/s, som sammenholdes med det fastlagte varmeovergangstal på 5800W/m 2 * C. α strømmende.vand = ( ,697) α strømmende.vand = ( ω) = 2845 W m 2 C k rør = π In dy stål In dy iso In dy kappe In 4 (dybde + 0,0685 λ jord) 1 di + stål di + iso di kappe dy kappe + + α vand di stål 2 λ stål 2 λ iso 2 λ kappe 2 λ jord π k rør = 0,273 0,39 0,4 1 In ,25 + 0,25 In ,273 In 2 0, ,39 In 2 0,43 + k rør = 0,49909 W m rør C 4 (0,8 + 0,0685 1,6) 0,4 2 1,6 k rør = π In dy stål In dy iso In dy kappe In 4 (dybde + 0,0685 λ jord) 1 di + stål di + iso di kappe dy kappe + + α vand di stål 2 λ stål 2 λ iso 2 λ kappe 2 λ jord π k rør = 0,273 0,39 0,4 1 In ,25 + 0,25 In ,273 In 2 0, ,39 In 2 0,43 + k rør = 0,49915 W m rør C 4 (0,8 + 0,0685 1,6) 0,4 2 1,6 Emil Larsen & Søren Laursen Side 74 af 93

76 Det ses ud fra de ovenstående beregninger at to varmeovergangstal med en forskel på 2875 W/m 2 * C, vil give en forskel i fjernvarmerørets varmetransmissionskoefficient ude på 4. Decimal på 1. Derfor vurderes den fastsatte værdi til at være reel. Emil Larsen & Søren Laursen Side 75 af 93

77 Bilag 51 - Varmetab Sommerventilindstillinger fra 10Gj/h til 40Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 76 af 93

78 Sommerventilindstillinger fra 40Gj/h til 75Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 77 af 93

79 Vinterventilindstillinger fra 25Gj/h til 70Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 78 af 93

80 Vinterventilindstillinger fra 75Gj/h til 120Gj/h Emil Larsen & Søren Laursen Side 79 af 93

81 Bilag 52 Oliekedelspecifikationer Emil Larsen & Søren Laursen Side 80 af 93

82 Emil Larsen & Søren Laursen Side 81 af 93

83 Bilag 53 Olieforbrug Emil Larsen & Søren Laursen Side 82 af 93

84 Bilag 54 Logbog LOG-/ARBEJDSBOG FOR PRAKTIK PÅ MASKINMESTERUDDANNELSEN NAVN: Emil Larsen & Søren Laursen PRAKTIKSTED: Fredericia Fjernvarme PRAKTIKVEJLEDER I VIRKSOMHEDEN: Allan Lindengren Pedersen PRRAKTIKVEJLEDER PÅ SKOLEN: Jakob Langkjær & Rikke Andreassen PRAKTIKPERIODE: 2. Februar Marts 2015 Emil Larsen & Søren Laursen Side 83 af 93

85 UGE NR: 5 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Anlægs analyse: Se virksomheden Gennemgå SRO en for kendskab til anlægget Sammenligning af SRO men virkelig anlæg Projekt: Bestemmelse af projekt grundlag Beregningsstrategi ud fra projekt grundlag Hvilke faglige discipliner har du brugt? 2-3 semester teori (pumpeteori, varmebalance og varmelære) Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 84 af 93

86 UGE NR: 6 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Anlægs analyse: Se virksomheden Gennemgå SRO en for kendskab til anlægget Sammenligning af SRO men virkelig anlæg Projekt: Ændring af projekt grundlag Ændring beregningsstrategi ud fra projekt grundlag Opstart af indsamling af data fra SRO Hvilke faglige discipliner har du brugt? 2-3 semester teori (pumpeteori, varmebalance og varmelære) Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 85 af 93

87 UGE NR: 7 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Indsamling af data fra SRO Opgraderet projekt skabelon Praktisk arbejde: Tilkobling af røgmeldere til PLC system Udførelse af El-dokumentation Indkørt og test af alarmsystem Hvilke faglige discipliner har du brugt? PA teori omkring PLC opbygning Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 86 af 93

88 UGE NR: 8 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Indsamling af data fra SRO Indsamlet data for virkningsgrader fra leverandør af VLT, motor og pumper Praktisk arbejde: Dimensionering af nyt rør til pumpe, for at undgå kavitation. Hvilke faglige discipliner har du brugt? Pumpe teori Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 87 af 93

89 UGE NR: 9 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Indsamling af data fra SRO Indsamlet data for virkningsgrader fra pumper Udvikling af fremgangsmåde Praktisk arbejde: Dimensionering af nyt rør til pumpe, for at undgå kavitation. Hvilke faglige discipliner har du brugt? Pumpe teori Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 88 af 93

90 UGE NR: 10 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Indsamling af data fra SRO Udvikling af fremgangsmåde Praktisk arbejde: Dimensionering af nyt rør til pumpe, for at undgå kavitation. Hvilke faglige discipliner har du brugt? Pumpe teori Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 89 af 93

91 UGE NR: 11 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Indsamling af data fra SRO Udvikling af fremgangsmåde Praktisk arbejde: Indsamling af tilbud for nyt rør til pumpe for at undgå kavitation. Test af vandprøver, for at teste for hårdhed, ledningsevne og PH-værdi. Hvilke faglige discipliner har du brugt? Pumpe teori Kemi Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 90 af 93

92 UGE NR: 12 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Påbegyndt projekt skrivning Udvikling af fremgangsmåde Praktisk arbejde: Indsamling af vandprøver på samtlige centraler Hvilke faglige discipliner har du brugt? Pumpe teori Kemi Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 91 af 93

93 UGE NR: 13 Beskriv de arbejdsfunktioner du har varetaget i løbet af ugen Projekt: Projekt skrivning Udvikling af fremgangsmåde Praktisk arbejde: Analyse på vandprøver Hvilke faglige discipliner har du brugt? Pumpe teori Kemi Hvilke faglige discipliner har været utilstrækkelige eller manglet Andre ting af vigtighed Emil Larsen & Søren Laursen Side 92 af 93

94 Godkendelse af logbog Praktikkoordinator på virksomheden Vejleder Logbogen skal afleveres til jeres vejleder senest samtidig med jeres hovedopgave for at blive indstillet til eksamen. Emil Larsen & Søren Laursen Side 93 af 93

Belastningstilpasset pumpedrift

Belastningstilpasset pumpedrift Belastningstilpasset pumpedrift Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. Emil Larsen & Søren Laursen Bachelor projekt 27-05-2015 Titelblad Titel Problemformulering Belastningstilpasset pumpedrift Hvordan skal en

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Tiltag for kontinueret drift af skruekompressorer på Styropack a/s

Tiltag for kontinueret drift af skruekompressorer på Styropack a/s Tiltag for kontinueret drift af skruekompressorer på Styropack a/s Bilagshæfte til bachelorprojekt Martin Kempka Madsen Indhold Bilag 1... 3 Projektskabelon... 3 Bilag 2... 7 Dybdeinterview med Erling

Læs mere

REDUKTION AF FUGT I PLASTIKGRANULAT

REDUKTION AF FUGT I PLASTIKGRANULAT Bilagsmappe REDUKTION AF FUGT I PLASTIKGRANULAT Nikolaj Lage E20132037 E-Mail: E20132037@edu.fms.dk Indhold Bilag 1. Projektskabelon... 3 Bilag 2. Trendkurve linje 5110... 5 Bilag 3. Trendkurve linje 5110...

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE BILAGSHÆFTE Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Udsnit af olieaftapningsjournal... 4 Bilag 3 Anlægstegning...

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Bachelorprojekt. Bilag. Indeklima hos Big Dutchman. Søren Eriksen Morten Minet Kiil Fredericia Maskinmesterskole Big Dutchman

Bachelorprojekt. Bilag. Indeklima hos Big Dutchman. Søren Eriksen Morten Minet Kiil Fredericia Maskinmesterskole Big Dutchman Bachelorprojekt Bilag Indeklima hos Big Dutchman Søren Eriksen Morten Minet Kiil Fredericia Maskinmesterskole Big Dutchman Indholdsfortegnelse Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Forundersøgelse 02-04-2015...

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a. TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system Bestyrelsen på Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ønsker etableret

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2013

NYHEDSBREV AUGUST 2013 NYHEDSBREV AUGUST 2013 EN MASSE FORDELE VED BIOMASSE TVIS har i løbet af året været dybt involveret i forhandlinger om, hvor fremtidens fjernvarme til Trekantområdets borgere skal komme fra. To aktører

Læs mere

Der er en god varme i Skagen om vinteren

Der er en god varme i Skagen om vinteren Der er en god varme i Skagen om vinteren Skagen er på toppen. Det samme er byens varmeværk, der sikrer skawboerne fjernvarme sammensat af bl.a. vand fra en elkedel, restvarme fra fiskeindustrien og energiudnyttelse

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Bilag 1 - TILBUDSLISTE Levering, montering og indkøring af nyt gasmotor på Fredericia Spildevand og Energi A/S

Bilag 1 - TILBUDSLISTE Levering, montering og indkøring af nyt gasmotor på Fredericia Spildevand og Energi A/S Gasmotorleverancen - Tilbudsliste Side 1 af 9 Bilag 1 - TILBUDSLISTE Levering, montering og indkøring af nyt gasmotor på Fredericia Spildevand og Energi A/S Undertegnede tilbyder herved at udføre ovennævnte

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan Hjallerup Fjernvarme Strategiplan 2016-2017 Strategiplan for 2016 2017. Solvarmeanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Biomasseanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Opgradering

Læs mere

DE LOKALE POTENTIALER APPLE OG ANDRE OVERSKUDSVARMEKILDER. Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme

DE LOKALE POTENTIALER APPLE OG ANDRE OVERSKUDSVARMEKILDER. Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme DE LOKALE POTENTIALER APPLE OG ANDRE OVERSKUDSVARMEKILDER. Tom Diget, Distributionsleder, Viborg Fjernvarme AFBUD FRA INDLÆGSHOLDER Chefkonsulent Peter Kristensen fra Vigand Maagøe har desværre meldt afbud,

Læs mere

Bilagsmappe til projektet

Bilagsmappe til projektet Bilagsmappe til projektet 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Data på fremdriftsmaskineriet/dieselgeneratorer... 2 Bilag 2 Skibets elektriske kedel... 3 Bilag 3 Tabel over timetal på motorer hos Stril Mariner

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2014/2015 suppleret med informationer, som Gill. Fjernvarme selv har indsamlet fra værkerne

Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2014/2015 suppleret med informationer, som Gill. Fjernvarme selv har indsamlet fra værkerne Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2014/2015 suppleret med informationer, som Gill. Fjernvarme selv har indsamlet fra værkerne Antal Forbrugertæthed (MWH leveret pr meter) Årlige varmeudgifter - standardhus

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER. Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen

REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER. Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen INDHOLD Temperaturer og tab Udviklingen i fremløb og returløb 2006 2016 Brugerinstallationer Tarifering

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Betaler du for meget for varmen?

Betaler du for meget for varmen? Betaler du for meget for varmen? Det kan der gøres noget ved Udnyt varmen bedre, og undgå tillæg Ny prissætning gør varmeregningen mere retfærdig Tidligere har varmeprisen kun været baseret på den mængde

Læs mere

Fair afregning af din fjernvarme

Fair afregning af din fjernvarme Fair afregning af din fjernvarme Se på bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Motivationstariffen har positiv effekt Vi indførte motivationstariffen den 1. juni 2014, og allerede nu

Læs mere

Dennis Christensen V

Dennis Christensen V 15 Bilag Bilag A Elektrisk diagram over Danfoss Optyma Unit på tankstation i Risskov... 2 Bilag B (CD) Opsætning af simulering i Pack Calculation... 2 Bilag C Variation i kuldebehov i løbet af året (Pack

Læs mere

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016

Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Fjernvarmeindustriens årsmøde 15. september 2016 Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S Årsmødets tema: Nye grænsebrydende samarbejder Program Om TVIS og samarbejdet med kommuner, varmeselskaber,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

i Vestjydsk Kultur- og Fritidscenter tirsdag den 30. juni 2009 kl. 19.30

i Vestjydsk Kultur- og Fritidscenter tirsdag den 30. juni 2009 kl. 19.30 GENERALFORSAMLING i Vestjydsk Kultur- og Fritidscenter tirsdag den 30. juni 2009 kl. 19.30 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

UDBYGNINGSPLAN FJERNVARME, HVIDOVRE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1. 2 Hydraulisk beregningsmodel, etablering 2 2.1 Ledningsregistrering 2

UDBYGNINGSPLAN FJERNVARME, HVIDOVRE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1. 2 Hydraulisk beregningsmodel, etablering 2 2.1 Ledningsregistrering 2 HVIDOVRE FJERNVARME SELSKAB A.M.B.A. UDBYGNINGSPLAN FJERNVARME, HVIDOVRE HYDRAULISK VURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Bachelorprojekt ved Gråsten Varme A/S Solvarme udvidelse af solfangerparken 2014

Bachelorprojekt ved Gråsten Varme A/S Solvarme udvidelse af solfangerparken 2014 Bachelorprojekt ved Gråsten Varme A/S Solvarme udvidelse af solfangerparken 2014 Esben Ludvigsen E20101031 FREDERICIA MASKIMESTERSKOLE 19-12-2014 Titelblad Titel: Skribent: Studie nr.: Klasse: Bachelorprojekt

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand.

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Af Arne Lund Armatec A/S EFP 2005 viser, at det er væsentligt fremover

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme

Dronninglund Fjernvarme Dronninglund Solfanger anlæg Solfanger anlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund Dronninglund Fjernvarme PlanEnergi og Niras Forhistorien Dronninglund Fjernvarme var i 1989 det første danske fjernvarmeværk,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber

Varmegenvinding med overskudsvarme. Energirådgivning hos boligselskaber Spar på energien Indhold Varmegenvinding med overskudsvarme... 2 Energirådgivning hos boligselskaber... 2 Lys - nye lyskilder sparer energi... 2 Trykluft - er der styr på utæthederne?... 3 Spar 20 % -

Læs mere

Temadag om fusioner og samarbejder. Projektchef Mogens H. Nielsen, DFP

Temadag om fusioner og samarbejder. Projektchef Mogens H. Nielsen, DFP Temadag om fusioner og samarbejder Projektchef Mogens H. Nielsen, DFP Grund Matrikel nr. Ejerlav:. Grundens størrelse, 3207 m2. Beliggende energivej i Varmestrup. Værdi er gældende grundværdi ved vurdering

Læs mere

47767 Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold

47767 Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold 47767 Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold Øvelser/opgaver 1 Forord Forord Bogen 47767 Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold anvendes som opgave- og øvelsesbog for efteruddannelseskursus

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

PLC reguleringsteknik

PLC reguleringsteknik PLC reguleringsteknik Øvelse 1 Varmeprocess med PLC/PID regulator Udstyr: 40-60 Watt glødelampe Termocouplertransmitter 4-20 ma (0-100 /C). AB micro logic 1200 PLC, med analog I/O. 4-20 ma og 24 V forsyning.

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

at skabe overblik over og forbedre de forbrugerinstallationer, der ikke lever op til ønsket om at køle fjernvarmevandet maksimalt.

at skabe overblik over og forbedre de forbrugerinstallationer, der ikke lever op til ønsket om at køle fjernvarmevandet maksimalt. Nyhedsbrev OKTOber 2013 ENERGI Fortsat udsigt til faldende temperaturer At springe over hvor gærdet er lavest har normalt en negativ klang. Når det drejer sig om fjernvarme, er det dog blevet en dyd at

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Bilagsmappe Bachelorprojekt Expan A/S

Bilagsmappe Bachelorprojekt Expan A/S Bilagsmappe Bachelorprojekt Expan A/S 2016 Udvidelse af effektkapacitet i forbindelse med implementering af ny støbehal hos Expan A/S. Afleveringsdato: 27. maj 2016 Fredericia Maskinmesterskole Bilagsoversigt

Læs mere

Bilag. Andy Schmidt, G

Bilag. Andy Schmidt, G Bilag Andy Schmidt, G20122023 E-mail: andy.k.schmidt@gmail.com Projekttype: Bachelorprojekt Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Skitse over forrens... 5 Bilag 3 Koter over rør... 8 Bilag 4 IGGS

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Opbygning - GEA MultiMAXX

Opbygning - GEA MultiMAXX Varmeventilatrer GEA MultiMAXX til handels-, industri- g lagerlkaler Fleksibel, kraftfuld g varieret - pfylder alle krav www.cs-klimateknik.dk tlf.: +45 38887070 Opbygning - GEA MultiMAXX Her vist med

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI Læs om: TVIS INVESTERER I BIOMASSE FORSØG MED LAVTEMPERATUR ER EN SUCCES FJERNVARMESELSKABER SLÅR SIG SAMMEN

NYHEDSBREV JUNI Læs om: TVIS INVESTERER I BIOMASSE FORSØG MED LAVTEMPERATUR ER EN SUCCES FJERNVARMESELSKABER SLÅR SIG SAMMEN NYHEDSBREV JUNI 2014 Læs om: Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S TVIS INVESTERER I BIOMASSE Side 2 FJERNVARMESELSKABER SLÅR SIG SAMMEN Side 5 FORSØG MED LAVTEMPERATUR ER EN SUCCES Side 4 VENTILER

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere