Marketingplan Danmark Løber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marketingplan Danmark Løber"

Transkript

1 Marketingplan Danmark Løber 1. Resume Motionsløb er i dag en omfattende industri, som kun overgås af ganske få idrætter i samlet omsætning. Alene træningen udført af de mange VM halvmaraton deltagere vurderes at have generet en omsætning i salg af løbesko på knap 15 mio. kroner, mens salg af øvrigt udstyr og startnumre vurderes at have skabt en omsætning på ca. 40 mio. kroner. Samlet omsætning af salg af startnumre i danske motionsløb estimeres årligt at beløbe sig til ca. 65 mio. kroner. De planlagte tiltag i Danmark Løber og tilhørende mål udgør et betragteligt kommercielt potentiale. Det foreslås, at visionsaftale for indsatsområde løb suppleres med marketingplan baseret på fem indsatsområder: Licensordning for løbsdeltagere Certificering af motionsløb Titelsponsorat for Gratis Løb Træningsnetværk for erhvervsledere Annoncører Yderligere tiltag kan være relevante. På nuværende tidspunkt vurderes disse fem områder at besidde størst ROI. Totalt set vurderes følgende netto indtægt at være muligt ved målrettet iværksættelse af kommerciel indsats. Område 2015 (tkr) 2016 (tkr) 2017 (tkr) Løbere / licens Løbsarrangører / certificering Virksomheder / sponsorat Erhvervsledere / træning Annoncører Omkostninger Total Dele af marketingplanen vil ikke mødes med udelt begejstring blandt foreninger. Vi kan forvente at blive udfordret på vores ærinde. Og vores svar bør være, at vi beskytter den foreningsbaserede løbstradition i Danmark. Collin Vataha, ejer af en amerikansk investment bank med speciale i sport, udtalte for nylig, at motionsløb bør være opmærksomme på at udnytte det kommercielle potentiale indenfor deres område fuldt ud. Gør man ikke det, vil andre kommercielle interessenter rykke ind og søge at realisere den mulighed, vi lod ligge. 1

2 Vi har set dette ske på træningsområdet. Vi ser det ske på eventområdet. Og vi skal derfor gøre op med vores forbehold for en kommerciel tilgang til foreningsbaseret idræt. Ikke fordi det er en mulighed, men fordi det er en nødvendighed. 2. målgruppe Kommercielt vil Danmark Løber have fem målgrupper: 1. Løbere Licens 2. Løbsarrangører Certificering 3. Virksomheder Sponsorater 4. Erhvervsledere Netværksbaseret træning 5. Annoncører Gratis Løb deltagere CRM leads 3. Hvad er vores unikke produkt (Unique Selling points)? 3.1 Løbere / licens Med indførelse af tvungen licens for deltagelse i danske certificerede motionsløb udgør vi adgangen til deltagelse i Danmarks største idrætsaktivitet. Via rammeaftale forsyner vi løbere med forsikring tilfælde af løbsrelaterede idrætsskader, og med Gratis Løb sikrer vi, at man godt kan dyrke idrætten uden licens, men det vil være attraktivt at fortsætte videre til licensomfattede arrangementer. 3.2 Løbsarrangører / certificering Certificering skal etableres som en nødvendighed for at få flerårige aftaler med kommuner om anvendelse af byens rum. Dette er en politisk indsats. Certificering er ligeledes eneste adgang til at blive koblet på internationale systemer som IAAF Label system samt European Athletics certificering. Vores konsulenttjeneste er den bedste/eneste, som hjælper arrangører, og med en rammeaftale med Koda og evt. en forsikringsordning sikrer vi billige tilbud på ydelser, som arrangører skal betale. Via kommunikativ indsats og opkobling på Gratis Løb styrker vi deres marked og beskytter deres fremtidige virke via et nationalt regelsæt, der gør det svært at starte løb i områder, der allerede har foreningsbaserede motionsløb. 3.3 Virksomheder / sponsorater Fuldt udrullet vil Gratis Løb udgøre 65 % af danske motionsløbsarrangementer. Vi tilbyder en platform, der i 2017 rammer over en kvart million deltagere, som alle tilhører en relativt homogen målgruppe bestående af voksne erhvervsaktive, familier og ældre. 3.4 Erhvervsledere / træning Qua vores internationale netværk kan vi få adgang til sammenhænge, som vore konkurrenter har svært ved at matche. Vi giver adgang til eksklusive netværk med oplæg fra landstrænere, topatleter og internationale kapaciteter. Vi giver adgang til løb, som er svært tilgængelige, og vi sørger for løbeoplevelser, som kun er de få forundt. 2

3 3.5 Annoncører / Gratis Løb leads Direct mail annoncering via Virtual Event Bag til registrerede deltagere med mulighed for tracking af Click Throughs, lokal og regional targeting og demografiske delmængder. Vi anvender månedlige udsendelser og særlige udsendelser forbundet med fyrtårnsevents og udvalgte temaevents. 4. Prissætning og positionering Vi skal være og fremstå som de bedste. Derfor kan vi med enkelte undtagelser ikke tillade os at være de billigste. 4.1 Løbere / licens Prissætningen skal være lav. Vi skal sikre en stor grad af tilgængelighed, hvor fokus er på ikke at svække det totale aktivitetsniveau. I dansk triathlon koster en licens 150 kroner. I norske motionsløb koster en licens 20 % af startgebyr, dog maks. 100 kroner, hvilket i tilfælde af Copenhagen Marathon vil indebære en licens på 124 kroner (100 kroner). Vores skal koste 1,00 kroner pr. kilometer: 5 km: 5,00 kroner 10 km: 10,00 kroner 21, 0975 km: 20 kroner 42,195 km: 40 kroner 100 km: 100 kroner 4.2 Løbsarrangører / certificering Vi skal levere et attraktivt tilbud, som snarest muligt er selvfinansierende og på længere sigt overskudsgivende. Prissætning for certificering vil variere i forhold til dette. Indledningsvis vil et flat rate fee for foreningerne være baseret på kroner pr. løb, mens kommercielle udbydere afregner 4 kroner/deltager. 4.3 Virksomheder / sponsorat Gratis Løb evalueres løbende med henblik på værdisætning. Et titelsponsorat skal indgås i løbet af 2017 og bør have en værdi af 1-2 millioner kroner indledningsvis. 4.4 Erhvervsledere / træning Disse forløb vil have et attraktivt og omkostningstungt indhold. Prissætning vil være baseret på en netto fortjeneste pr. person på kroner. 4.5 Annoncører / Gratis Løb leads Vi tilbyder annoncering i direct mails til 0,05 kroner/mail plus 0,20 kroner/click through. 5. Distribution 5.1 Løbere / licens Via certificering etablerer vi krav til arrangører om tilkøb af licens, hvis man ikke er foreningsmedlem. 3

4 5.2 Løbsarrangører / certificering Målrettet opsøgende indsats sikrer certificering af de enkelte løb med primært sigte på de store løb. 5.3 Virksomheder / sponsorat In- house marketingansvarlig forestår rekruttering og endelig udformning af aftale. 5.4 Erhvervsledere / træning In- house marketing ansvarlig arbejder sammen med Løb med team om udfærdigelse af koncept. Marketing ansvarlig forestår rekruttering og salg. 5.5 Annoncører / Gratis Løb leads In- house marketing ansvarlig medarbejder rekrutterer annoncører Afsnit på website specificerer ydelse 6. Særlige tilbud 6.1 Løbere / licens Medlemskab af foreninger tilbydes løbsaktive løbere, som samlet set opnår en besparelse. Løber man et maraton, et halvmaraton og 2 stk. 10 km på en sæson vil licens beløbe sig til 80 kroner. Vi tilbyder foreningsmedlemskab for kalenderår for 40 kroner i opstartsår. Foreningens gevinst er et lead til at sikre et nyt flerårigt medlem. Jubilæer i Gratis Løb deltagelse giver adgang til certificerede løb. 6.2 Løbsarrangører / certificering Løb, som certificeres eller forbedrer deres certificering i sport med ansvar halverer deres certificeringsgebyr i samme år. 6.3 Virksomheder / sponsorat P.t. ikke påtænkt. 6.4 Erhvervsledere / træning P.t. ikke påtænkt. 6.5 Annoncører / Gratis Løb leads Rabat ved køb af gentagne annoncer. Rabat såfremt annoncør leverer eksklusivt tilbud til modtagerne 7. Marketing materiale Multi- touch interaktion med alle målgrupper. Troværdig, udfordrende og proaktiv på skrift og i tale. 7.1 Løbere / licens Fælles online platform Sociale medier (Facebook og Twitter) Arrangørernes tilmeldingsmodul Virtual response system Direct mail 4

5 7.2 Løbsarrangører / certificering Årligt opdateret arrangørhåndbog. Fælles online platform. Årlig arrangørkonference Fysiske netværksmøder Brancherapporter Sport med ansvar certificering 7.3 Virksomheder / sponsorat Brancherapporter Facts- sheets Linked- in kampagne Rejsetilbud Statusrapporter Event rapporter 7.4 Erhvervsledere / træning Brochurer Linked- in Direct mail Rejsetilbud Virtual Event Bag 7.5 Annoncører / Gratis Løb leads Brochurer Arrangørhåndbog Egen annoncering i Virtual Event Bag 8. Kommunikationsstrategi 8.1 Løbere / licens Ved indførelse af licens udføres informationskampagne. Platform skal fastlægges. Direct mail kampagne via Virtual Event Bag til alle Gratis Løb deltagere anvendes som reklameplatform for certificerede løb. 8.2 Løbsarrangører / certificering På arrangørseminar 2014 offentliggøres model for gebyr for certificering. Høring gennemføres. Endelig model meddeles sammen med første udgave af arrangørhåndbog. 8.3 Virksomheder / sponsorat Den generelle kommunikation af vision anvendes som platform for kommunikation af Gratis Løb. Via pressemeddelelser italesættes væksten i Gratis Løb kontinuerligt. Tilstedeværelse ved expoer og andre events betoner fremgang i Gratis Løb med flere løb, flere deltagere, nye målgrupper. 8.4 Erhvervsledere / træning 5

6 Eksisterende ledernetværk kontaktes. Pilotforsøg gennemføres med henblik på at skabe ambassadører i lederkredse. 8.5 Annoncører / Gratis Løb leads Aktiv kontakt til virksomheder Nyhedsbrev til arrangører Præsentation på arrangørkonference, løbsleder kurser 9. Online marketing strategi 9.1 Løbere / licens Etablering af Virtual Response system Aktiv tilstedeværelse på sociale medier 9.2 Løbsarrangører / certificering Optimering af website ift søgemaskiner 9.3 Virksomheder / sponsorat Online annoncering på udvalgte websites Linkedin kampagne 9.4 Erhvervsledere / træning Optimering af website ift. søgemaskiner Online annoncering på udvalgte websites Linkedin kampagne 9.5 Annoncører / Gratis Løb leads Kåring af årets bedste annonce 10. Strategi for lukning af aftaler (Conversion) 10.1 Løbere / licens Gratis Løb anvendes som platform for promotion af certificerede løb. Gratis Løb deltagelse optjener bonus point til anvendelse ved registrering i certificerede motionsløb 10.2 Løbsarrangører / certificering Kommunalt samarbejde og regelsæt besværliggør manglende certificering Virksomheder / sponsorat Marketingsansvarlig medarbejder uden øvrige opgaver. Salgsmateriale udarbejdes Statistik fra tidligere partnerskaber Prospekt skabeloner Grafisk in- house kapacitet 10.4 Erhvervsledere / træning Ambassadør funktion 6

7 10.5 Annoncører / Gratis Løb leads Rapportering af Click through rates Vejledning i udformning af annonce 11. Partnerskaber 11.1 Løbere / licens Fordelsordninger Forsikringsselskab Fitness industri Ældresagen 11.2 Løbsarrangører / certificering Kommuner Sundhedsvæsen Koda Forsikringsselskab Council for responsible sport 11.3 Virksomheder / sponsorat Skal udarbejdes 11.4 Erhvervsledere / træning Ironman Fitness industri Rejseselskab 11.5 Annoncører / Gratis Løb leads Tidtagningsfirmaer 12. Referral strategi 12.1 Løbere / licens Ambassadør funktion via Facebook status ved løbstilmelding 12.2 Løbsarrangører / certificering Kommunalt krav om certificering for tilladelse til afholdelse? 12.3 Virksomheder / sponsorat Tilfredse sponsorer & fornyede sponsorater Fælles kommunikationsstrategi 12.4 Erhvervsledere / træning Set size netværksgruppe Deltagere er ambassadører 12.5 Annoncører / Gratis Løb leads Påtænkes ikke p.t. 7

8 13. Strategi for stigende priser 13.1 Løbere / licens Udvikling af modydelser for licens 13.2 Løbsarrangører / certificering Udvikling af servicering og modydelser Certificering som en nødvendighed 13.3 Virksomheder / sponsorat Flere Brand Impressions o Flere deltagere o Velykket kommunikationsstrategi o Udvikling af sponsorat indhold 13.4 Erhvervsledere / træning Udvikling af indhold i koncept Bedre og mere lukrative samarbejdspartnere 13.5 Annoncører / Gratis Løb leads In- house rådgivning ift. at øge click- through Udfasning af rabat i tilfælde af eksklusivt tilbud til modtagere Udfasning af regionale udgaver 14. Fastholdelsesstrategi 14.1 Løbere / licens Rabat ved gentagne deltagelser i løb Eksklusiv VIP- start ved gentagne deltagelser 14.2 Løbsarrangører / certificering Optjening af anciennitet og indflydelse Eksklusiv VIP- klub for store og erfarne løbsledere 14.3 Virksomheder / sponsorat Giv sponsor mere end de er blevet lovet Aktiverings- assistance VIP- fordele ved øvrige arrangementer Rejser 14.4 Erhvervsledere / træning Nyt program hvert år. Nye udfordringer 14.5 Annoncører / Gratis Løb leads Gratis startnumre til Copenhagen Half Marathon til annoncører Deltagelse i afstemning om årets annonce 8

9 15. Økonomisk prognose 15.1 Løbere / licens 2015: 0 kroner 2016: kroner licenser á 10 kroner netto 2017: kroner licenser á 10 kroner netto 15.2 Løbsarrangører / certificering 2015: kroner kr fra foreninger, kr fra kommercielle 2016: kroner kr. fra foreninger, kr fra kommercielle 2017: kroner kr fra foreninger, kr fra kommercielle 15.3 Virksomheder / sponsorat 2009$ Antal/venues /////////////// 7/ //////////// 26/ //////////// 52/ //////////// 98/ Antal/løb /////// 1.477/ ////////// 600/ /////// 2.000/ /////// 3.500/ Antal/registrerede/løbere /////// 7.064/ /////// 5.000/ ///// / ///// / Antal/registrerede/resultater ///// / ///// / // / // / Gennemsnitligt/deltagerantal ///////////// 36/ //////////// 42/ //////////// 60/ //////////// 79/ Antal/resultater/løber /////////////// 7/ ////////////// 5/ ////////////// 5/ ////////////// 6/ 2015: kroner 2016: kroner 2017: kroner 15.4 Erhvervsledere / træning 2015: kroner (4 forløb med 15 deltagere á netto kroner) 2016: kroner (6 forløb med 15 deltagere á netto kroner) 2017: kroner (8 forløb med 10 deltagere á netto kroner) 15.5 Annoncører / Gratis Løb leads 2015: kroner (6 udsendelser med 10 annoncer med modtagere, CTR 10 %) 2016: kroner (18 udsendelser med 10 annoncer med deltagere, CTR 10 %) 2017: kroner (18 udsendelser med 10 annoncer med modtagere, CTR 10 %) 15.6 Omkostninger 2015: kroner Ansættelse af Marketingansvarlig 2016: kroner Halvandet årsværk, aktivering 2017: kroner Halvandet årsværk, aktivering /Jakob Larsen 9

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480 Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder

Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder Få styr på din virksomheds forretningsmodel og skab mere værdi for dig selv og dine kunder -en introduktion til elementerne i Osterwalders Business Model Canvas Udarbejdet for Væksthus Midtjylland i forbindelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr.

Business Angel kapital i Region Midtjylland. - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Business Angel kapital i Region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. Udarbejdet for Region Midtjylland af Keystones 2014 Anbefalinger Denne analyse estimerer et solidt investeringspotentiale

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere