Beskrivelse af fagområdet Børneortopædi. Baggrund. Begrundelse. Afgrænsning af området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af fagområdet Børneortopædi. Baggrund. Begrundelse. Afgrænsning af området"

Transkript

1 Beskrivelse af fagområdet Børneortopædi Baggrund Børneortopædi er læren om børns ortopædiske sygdomme, som generelt er forskellig fra voksnes, primært pga. vækst og helingspotentialet, vævets egenskaber og den fysiske størrelse. Selvom ordet ortopædi, som blev introduceret i 1748 af Nicholas Andry, betyder lige børn, har begrebet børneortopædi globalt vundet indpas. I 1769 blev den første børneklinik åbnet i London, og først næsten hundrede år senere, i 1845, åbnedes børnehospitaler i Stockholm og København. Senere har udviklingen taget fart, og i Danmark blev det børneortopædiske fagområde grundlagt med dannelsen af Dansk Børneortopædisk Selskab (DPOS) i Dannelsen af selskabet har medført et betydeligt fagligt og organisatorisk løft, samt medvirket til et bedre samarbejde mellem de behandlende afdelinger i landet. Desuden har selskabet også medvirket til, at skabe bedre kontakter til børneortopædiske afdelinger og fagpersoner i udlandet. Begrundelse Fagområdet omfatter i dag et meget stort, og endda stigende antal patienter. De mange forskellige børneortopædiske lidelser kræver specialviden, da rettidig og korrekt behandling afhænger af viden om børns vækst - og helingsforhold. Erfaring i kirurgisk håndtering af den fysiske mindre størrelse og kendskab til vævets egenskaber hos børn er endvidere en forudsætning. Desuden kræves erfaring i, at håndtere det store antal ambulante kontakter, hvor kontakten til barnet og familien er vigtig for at opnå et godt resultat. Afgrænsning af området Fagområdet omfatter diagnostik og behandling af lidelser i bevægeapparatet hos børn under 15 år. En del af børnene følges dog - ved behov - ofte længere, især hvis behandlingen fortsat afhænger af vækstforhold, eller hvis patientens lidelse er af en sådan karakter, at den børneortopædiske specialviden fortsat er nødvendig. Dette drejer sig eksempelvis om neuromuskulære lidelser, dystrofier, dysplasier og flere medfødte anomalier. Generelt omfatter børneortopædi behandlingen af børnefrakturer (som dog i specialeplanen er defineret som en hovedfunktion), og deres følger, medfødt hofteluksation og dysplasi, medfødt klumpfod, følger efter fødselstraumer, Calvé-Legg-Perthes sygdom, epifysiolyse af caput femoris, neuromuskulære lidelser, rygdeformiteter, muskel-og spinale dystrofier, knogledystrofier, neurofibromatose, dværgvækst, anisomeli, kongenitte ekstremitetsdefekter, angulære fejlstillinger omkring led og infektioner. Hertil en generel vurdering af børns problemer med den fysiske formåen (hypermobilitet, smerter m.m.) og fysiologiske aldersmæssige variationer.

2 Generelle bemærkninger Dansk Børneortopædisk Selskab kan ikke stille krav til kompetencerne indenfor de 7 lægeroller, men anbefaler og forventer at nedennævnte kompetencer er opfyldt. Visse kompetencer f. eks. indenfor traumatologien/traumefølger vil nogle steder foregå i et samarbejde med andre fagområder. For at opnå kompetencer indenfor disse områder kan der derfor være behov for, at de erhverves udenfor det børneortopædiske fagområde. 1) Medicinsk ekspert Anatomisk region Hoved hals Skulder Overarm Ryg Hovedfunktion Regional funktion Højt specialiseret funktion Diagnostisere (D) Vurdere (V) Redegøre for (R) Behandle (B) Konservativ behandling (korset m.v.) af strukturelle rygdeformiteter: skolies, kyfose, spondylolistese, m.m.) (D,V,R) i samarbejde med rygkirurgien Torticollis (D,V,R,B) Plexus brachialis læsion (D,V,R) Plexus brachialis læsion (D,V,R) Konservativ behandling (korset m.v.) af strukturelle rygdeformiteter: skoliose, kyfose, spondylolistese, m.m. (D,V,R) i samarbejde med rygkirurgien Bækken Hofte Knæ Kongenit hoftedysplasi erkendt før 6- måneders alderen Aldersbetingende fysiologiske variationer: intoeing Aldersbetingende fysiologiske variationer: genu Sent erkendt hofteluksation efter 6. levemåned (D,V,R). Calve-Legg-Perthe s sygdom. Epiphysiolysis capitis femoris (D,V,R,B (undtaget osteotomi)) PFFD (D,V,R). Coxa vara/valga (D, V, R, B). Knænære dysplasier inkl. paella (D,V,R). Genu recurvatum

3 Ankel Fod Diagnosegruppe Traumatologi Modtagelse og primær/definitiv behandling af ortopædkirurgiske skader hos akut tilskadekomne børn varum/valgum Simple kongenitte foddeformiteter og aldersbetingende fysiologiske variationer: pes plano valgus Hallux valgus (D,V,R). Patellofemoral instabilitet (D,V,R). Diskoid menisk (D,V,R), osteokondrit (D,V,R). Kongenitte pseudatroser (D,V,R). Fibula hemimeli (D,V,R). Pes equino varus (D, R.) Vertikal talus (D, R). Pes cavus, herunder perifere neuropatier (D, R, B). Rigid pes plano valgus stilling (D, R, B). Coalitio (D, R, B). Sjælden kongenitte deformiteter (makrodaktyli, (manglende tåstråle m.m.) (D, R). Definitiv behandling af visse traumatiske lidelser som bækkenfrakturer, rygfrakturer, calcaneusfrakturer. (D, R) behandling i samarbejde med rygkirurger og traumatologer. Desuden behandling af frakturer som kræver særligt børneortopædisk osteosyntesemateriale, som ikke er tilgængeligt på traumatologiske afdelinger på hovedfunktionsniveau. Posttraumatiske følger herunder vækststandsninger (D, R, B) og aksefejlstillinger (D, R, B (undtaget

4 Cerebral parese Myelomeningocele Infektion Sjældne handicaps. Arthrogrypose. Vækstforstyrrelser. Dværgvækst Epi- og metafysære dysplasier. Muskeldystrofi Familiære eksostosser Ikke led eller knogleinvolverende infektion osteotomier)), caput radii luksation (D, R) Kunne foretage Korrigerende seneforlængelser osteotomier (D,V, R, B) (undtagen bækkenosteotomier)) og artrodese (D, R, B) (undtaget tripleartrodese). Senetransposition (D, V, R, B). Baclofenpumpe (D,V,R) Rhizotomi (D, R) Konservativ og operativ behandling, herunder deltage i tværfagligt samarbejde om initial og opfølgende behandling (D, R) Septisk arthrit Septisk arthrit (D, R, B) Osteomyelit (D, R, B) Rekonstruktionskirurgi og ortosebehandling (D, R) Exision 2) Kommunikator Det børneortopædiske speciale er blandt andet karakteriseret ved, at udøve en stor ambulant virksomhed med mange patientkontakter. Derfor er det meget vigtigt for speciallægen, at arbejde intensivt med kommunikation med børnene samt deres pårørende. Kurser indenfor kommunikation vil være relevant 3) Samarbejder Samarbejde med andre ortopædiske afdelinger (hoved/regionalfunktion) om visitation og indikation er uhyre vigtig, da al børneortopædi, med undtagelse af traumatologi, foretages som regional - eller højt specialiseret funktion.. Desuden er det vigtigt for speciallægen, at informere om relevante behandlinger og nye behandlingstiltag gennem informationsmateriale og undervisning.

5 Børneortopæden indgår ofte i et samarbejde med andre specialer og faggrupper, herunder andre ortopædkirurgiske fagområder, neuropædiatere, børnereumatologer, børneanæstesiologer, børnefysioterapeuter og bandagister. Børneortopæden skal kunne indgå konstruktivt i et sådant eksisterende samarbejde og være initiativtager til at få etableret tværgående samarbejdsrelationer 4) Leder/administrator For speciallægen i børneortopædi er det, som for andre speciallæger, vigtigt at kunne påtage sig ledelsesansvar overfor f.eks. yngre læger og plejepersonale. Desuden er det relevant at have kendskab til administration, rekruttering og ansættelsesprocedure. 5) Sundhedsfremmer Speciallægen i børneortopædi skal kunne bidrage med rådgivning til at øge sundheden hos børn. Typisk vil det dreje sig om forebyggelse, information og intervention omkring fedme, manglende motion og dårlig ernæring. 6) Akademiker Speciallægen skal kunne anvende strategi for egen kontinuerlig uddannelse, samt være inspirator for uddannelse af yngre læger og andet plejepersonale. Speciallægen skal have kendskab til databaser indenfor fagområdet. Det forventes at lægen er bekendt med vigtigheden af forskning, og bekendt med de redskaber der kræves for at udføre videnskabeligt arbejde. Desuden forventes det, at lægen har beskæftiget sig med forskning, og samtidig tilskyndes også at have udført publikationer og Ph.d. grad indenfor det børneortopædiske felt. Det forventes at speciallægen er bekendt med evidensbaseret behandling indenfor fagområdet. 7) Professionel Speciallægen skal kunne udvise høj kvalitet i patientbehandlingen, med integritet, ærlighed, medfølelse og høj etik i overensstemmelse med lægeløftet. Uddannelsens varighed Efter endt hoveduddannelse (speciallæge) anbefales en uddannelse som fagområdespecialist indenfor børneortopædi på 24 måneder. Ansættelsen bør være på en afdeling, der varetager behandling på højt specialiseret niveau. Denne ansættelse, eller en del heraf, må gerne gennemføres ved fagligt tilsvarende afdelinger i udlandet. Desuden anbefales udveksling af Fase IV læger i kortere eller længere perioder mellem regions- og højtspecialiserede afdelinger. Studieophold tilrådes!

6 Det vil altid anbefales at gennemføre et eller flere studieophold i udlandet på et børneortopædisk center, eller andet ophold relevant for senere ansættelse. Lærebøger/tidsskrifter/referenceprogrammer Det forventes at specialisten er bekendt med indholdet af de bøger (evt. via elektroniske medier) der generelt anbefales indenfor specialet. Desuden forventes kendskab til de mest relevante tidsskrifter med børneortopædisk indhold. Anbefalede lærebøger: Tachdjian: Rockwood and Wilkins: Staheli: Hefti: Pediatric Orthopaedics Fractures in children Practice of Pediatric Orthopedics Pediatric Orthopedics in Practice Anbefalede tidsskrifter: Acta Orthopaedica Scandinavica Journal of Childrens Orthopaedics Journal of Pediatric Orthopedics (Am + Br) Journal of Bone and Joint Surgery (Am + Br). Kongresser/kurser Det forventes at speciallægen inden endt børneortopædisk uddannelse har deltaget i flere kurser og kongresser på internationalt niveau. Af kongresser med børneortopædi på højt niveau kan bl.a. nævnes: European Pediatric Orthopaedic Society (EPOS) European Federation of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA) Nordisk Ortopædisk Føderation (NOF) Desuden forventes der deltagelse i de nationale selskabers årsmøder og symposier: Dansk Ortopædisk Selskabs Årsmøde (DOS) og Dansk Børneortopædisk Selskabs (DBOS) møde i forbindelse med DOS årsmøde. Der afholdes kurser indenfor børneortopædi og traumatologi i bl.a. EPOS regi, Helsinki Pediatric Summer School, NOF, Nordisk Skoliose Forening, CPUP, ESMAC, POSNA. Baltimore Limb Deformity Course etc.

7 Dokumentation Det forventes at speciallægen kan dokumentere alle de aktiviteter, der er gennemført i Fase IV perioden, og som skal ligge til grund i vurderingen af de kvalifikationer, der kræves ved afslutningen af fase IV uddannelsen f. eks i forbindelse med vurdering til overlægestilling indenfor fagområdet børneortopædi. Operationsliste: Alle operationer med deltagelse som enten selvstændig operatør, superviseret operatør eller som supervisor skal registreres og kunne dokumenteres ved udskrift fra relevant system. CME: Alle efteruddannelsesaktivteter skal registreres og dokumenteres (kongresser, kurser, studieophold, symposier m.m.). Forskning: Al videnskabelig aktivitet skal dokumenteres. Det gælder den skriftlige publikation samt mundtlige præsentationer (foredrag og posterpræsentation) i anerkendte sammenhænge. Undervisning: Post og prægraduat undervisning samt anden form for undervisning skal dokumenteres. Øvrige forhold: I princippet kan der afkræves dokumentation for kendskab og erhvervelse af kompetencer indenfor de 7 lægeroller (se ovenfor).

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Emneord:

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere