Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. Fremstillet i Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland

2 Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter Knapper på dit LED-TV Tilslutningsmuligheder Fjernbetjening Grundlæggende betjening Indstilling af indgangskilde Menustyring ved TV-indstilling Menustyring ved VGA-indstilling Menustyring ved AV og SCART-indstilling Menustyring ved DVB-T-indstilling Menuen Media USB-tilslutning DVD-betjening Montering af foden Afhjælpning af fejl Kundeservice

3 1. INDLEDNING OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER Tillykke med dit nye alphatronics LED-TV. Sikkerhedsforskrifter Af hensyn til din egen sikkerhed og for at undgå unødige skader på dit TV anbefaler vi, at du gennemlæser og følger nedenstående sikkerhedsforskrifter: Korrekt brug og omgivende forhold: Dette TV er kun beregnet til modtagelse og gengivelse af billed- og lydsignaler, Det må ikke benyttes i lokaler med høj luftfugtighed (f.eks. bad eller sauna). Garantien gælder kun ved brug i de nævnte, tilladte omgivelser Hvis apparatet bruges i det fri, skal du sikre, at det beskyttes mod fugtighed (regn, dryp, vandstænk). Høj fugtighed kan medføre krybestrømme i apparatet. Det kan medføre risiko med spændinger ved berøring og risiko for brand. Hvis apparatet er bragt ind i et varmt rum ude fra kulden, skal det stå i ca. 1 time, inden det tændes, så evt. kondensdannelse kan tørre. Placer aldrig væskefyldte genstande eller tændte stearinlys på apparatet. Alt efter den valgte løsning med ophæng eller fod er der risiko for klemning mellem TV-huset og foden. Pas på, at der ikke befinder sig fingre eller andre genstande i dette område, når skærmen drejes. Batterier udgør en potentiel risiko for kvælning. Sørg for, at børn ikke kan åbne batterikammeret. Transport: Tag fat i apparatet ved at gribe om øverste og nederste kant af huset. Skærmen består af glas hhv. plast og kan gå i stykker ved usagkyndig behandling. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre påvirkninger. 3

4 Strømtilførsel: TV et kan tage skade ved forkert spænding. Det må kun tilsluttes en strømforsyning med den spænding, der er anført på typeskiltet via en korrekt 12 V ledning eller den medfølgende 230 V ledning. Den stikkontakt, som TV et er tilsluttet, skal være let tilgængelig, så apparatets 230 V forbindelse kan afbrydes når som helst. Når 230 V stikket trækkes ud, skal der trækkes i stikket, aldrig i ledningen. Ledningen i 230 V stikket kan tage skade og det kan medføre kortslutning, når stikket igen sættes i en stikdåse. Placer 230 V ledningen således, at den ikke kan beskadiges. 230 V ledningen må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter, der må ikke trædes på den, og den må ikke udsættes for kemikalier - sidstnævnte gælder for hele apparatet! En 230 V ledning med beskadiget isolering kan medføre elektrisk stød og udgør risiko for brand. Luftcirkulation og høje temperaturer: Ventilationsslidserne på TV ets bagside skal altid holdes fri. Læg aldrig aviser, duge og lign. på/ over TV et. Hvis apparatet placeres i et skab eller en reol, skal der altid være mindst 2 cm fri plads omkring apparatet for at sikre luftcirkulationen. Lige som alle andre elektroniske apparater kræver TV et køleluft under drift. Hvis luftcirkulationen hindres, kan der opstå brand. På fod må TV et kun placeres på et plant, solidt og vandret underlag. TV et bør ikke stikke frem, når det placeres i eller på et møbel. Placer apparatet således, at det ikke udsættes på direkte sollys eller nogen form for yderligere opvarmning fra varmeapparater. Undgå, at metaldele, nåle, papirclips, væsker, voks eller lignende trænger gennem ventilationsslidserne på bagsiden. Det vil medføre kortslutning i apparatet, og derved kan der opstå brand. Hvis der alligevel skulle trænge noget ind i TV ets indre, skal 230 V stikket straks trækkes ud, og apparatet skal kontrolleres af kundeservice. 4

5 Reparationer og tilbehør: Du må aldrig afmontere bagsiden af TV et. Reparationer og service må kun udføres af autoriserede fjernsynsteknikere. Rengøring: TV et, skærmen og fjernbetjeningen må kun rengøres med en blød, fugtig og ren klud uden skarpe eller slibende rengøringsmidler. Bemærkning om LED-skærmen: Det TV med LED-skærm, som du har købt, opfylder de højeste kvalitetskrav og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at der er udvist den største omhu ved produktionen af skærmen, kan det af tekniske årsager ikke udelukkes 100%, at enkelte pixels udviser defekter. Genanvendelse: EU-direktivet 2002 / 96 / EF regulerer korrekt tilbagetagning, behandling og genanvendelse af brugte elektroniske apparater. Kasserede elektroniske apparater skal derfor bortskaffes separat. Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Du kan aflevere apparatet gratis til udvalgte tilbagetagningssteder eller evt. hos radioforhandleren, hvis du køber et lignende nyt apparat. Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Brugte batterier kan afleveres gratis i de batteribeholdere, der findes mange steder i butikkerne. Yderligere oplysninger fås hos de lokale myndigheder. 5

6 1.1 LEVERINGSOMFANG Fjernbetjening Jævnstrømsadapter og 230 V ledning Tilslutningsledning Betjeningsvejledning AAA batterier (2 stk.) 2. KNAPPER PÅ LED-TV et 2.1. E-Linje Der er syv knapper på dette TV. Med disse knapper kan du betjene TV ets grundfunktioner, herunder hovedmenuen (vejledning på skærmen). Adgangen til yderligere funktioner fås med fjernbetjeningen. Position Påskrift på knap Funktion 1 EJECT Udskydning af DVD 2 PLAY Afspilning af DVD 3 CH -/+ Et tryk på knappen CH -/+ skifter til nærmeste lavere / højere kanal 4 VOL -/+ Reducerer / forøger lydstyrken 5 MENU Viser menuen 6 SOURCE Valg af signalindgang 7 POWER Tænd/sluk for TV et 6

7 2.2. M-Linje INPUT VOL VOL + CH CH + MENU POWER For valg af indgang trykkes på tasterne CH -/+ Reducer lydstyrken Forøg lydstyrken Skifter til nærmeste lavere kanal Skifter til nærmeste lavere kanal Viser menu Tænd/sluk stand-by Bemærk: Når apparatet er slukket, lyser lampen blåt. Når apparatet er i stand-by, lyser lampen rødt. 7

8 3. TILSLUTNINGSMULIGHEDER V indgang 2. VGA-indgang 3. Line-In indgang: Tilslutning af lydkort i en PC. 4. Scart-indgang 5. AV-indgang 6. YPbPr-indgang: Tilslutning af en ekstern enhed via YPbPr. 7. Coaxial Out-udgang 8. USB-tilslutning 9. Antenneindgang: Tilslutning af en ekstern antenne (analog/dvb-t). 10. HDMI-indgang 11. Common Interface (CI-Slot): Isætning af kort til betalings-tv. Hertil kræves et CAM-modul. 12. Udgang til hovedtelefoner 8

9 4. FJERNBETJENING 1. Standby/Power-knap 2. Taltastatur Favoritliste 4. Menu 5. Valg af indgangskilde (ATV, DTV, Antenne, Kabel, Media, AV, PC, YPbPr, DVD, SCART, HDMI)* 6. Visning af forskellige informationer (indgangskilde, billedindstillinger, programnavn, udsendelsesinformationer)** 7. Kanalvalg + / - 8. Find USB-mediaafspiller 9. Tekst-TV: Funktionsknapper Media/DVD: Pause/Play/næste kapitel/ foregående kapitel/ hurtigt tilbageløb/ hurtigt fremløb/ stop** 10. Rød knap: Funktion iht. menuvisning / tidsspring ved medieafspilning Grøn knap: Funktion iht. menuvisning / Stillbillede ved medieafspilning Blå knap: Gentagelse af afspilning af et område, der er markeret med A-B Gul knap: Ved medieafspilning: Gentagelse / ved EPGvisning: timerprogrammering 11. Find Media-menuen (kun når der er tilsluttet et USBmedium eller isat en DVD)** 12. DVD-systemindstillinger** 13. Billedindstilling: Valg af forindstillede farve-. kontrast- og lysstyrkeindstillinger. 14. Skift mellem stereo/mono/to-kanalslyd (kun ved analogmodtagelse) 9

10 17. Frakobling af lyd 18. Tilbage til foregående program 19. Exit, forlad menu 20. Navigationsknapper og Enter-knap 21. Valg +/- fra favoritlisten 22. EPG: Elektronisk programguide 23. Lydstyrke kraftigere/svagere 24. Udskyderknap til DVDer** 25. Straksoptagelse på USB-lagermedie* 26. DVD: Titelmenu** 27. DVD: Programmering kapitel-/titelrækkefølge PVR: Indretning af USB-stick** 28. Lydindstilling, til valg af forindstillede klangværdier 29. Billedformatvalg 4:3 / 16:9 / Zoom 30. Hent undertekster (hvis de sendes) 31. TV/radio skift af kanalliste * Kun for version med PVR-funktion (Privat videorecorder) til optagelse på USB-lagermedier (eftermontering mulig) **Alle DVD-kommandoer på fjernbetjeningen gælder kun for E-Linje-modeller. 10

11 Bemærk: Ukyndig brug af batterier kan medføre eksplosionsfare eller at der trænger kemiske væsker ud. Overhold altid følgende anvisninger: Isæt batterierne korrekt så det passer med (+) og (-) polerne. Forskellige batterier har forskellige egenskaber. Bland ikke forskellige batterier! Bland ikke nye og gamle batterier. Isætning af en blanding af nye og gamle batterier kan forkorte levetiden for de nye batterier og/eller medføre, at der siver væske ud af de gamle batterier. Fjern defekte og brugte batterier. Udtrængende kemiske væsker kan medføre korrosion. Evt. kemiske væsker skal fjernes med en klud. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal benyttes i længere tid. 5. GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tænd/sluk for TV et 1. Tilslut TV et til en strømkilde, før du tænder det. 2. TV et tændes med et tryk på POWER-knappen. 3. TV et slukkes med endnu et tryk på POWER-knappen. Kanalsøgning (Det anbefales vælge Dansk som sprog samt at ændre FORLAD MENU til 30 sekunder, inden øvrige indstillinger påbegyndes) 1. Ved TV-indstilling: Fremkald hovedmenuen ved tryk på MENU-knappen 2. Vælg derpå AUTOMATISK SØGNING under KANALSØGNING. 3. Før du søger efter TV-stationer, skal du vælge dit land. 4. Den automatiske søgning finder alle de stationer, der kan modtages i de disponible frekvensområder (søgningen tager tid). 5. Når den automatiske søgning er afsluttet, lagrer systemet automatisk alle fundne stationer. 6. Indstilling af indgangskilde Tryk på SOURCE-knappen og vælg den ønskede indgang. Menustyringen fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor. 11

12 Kun modeller i E-linjen MUTE-funktion Men denne knap slås lyden til og fra. Tekst-TV I TV/DVB-T: Tekst-TV åbnes og lukkes med et tryk på knappen TEXT. EPG (elektronisk programguide) Den elektroniske programguide åbnes med et tryk på knappen EPG. Du navigerer gennem fjernsynsprogrammerne med piletasterne, så du kan se yderligere informationer om de enkelte programmer. Du kan skifte dag ved brug af tasterne og Du kan læse om det valgte program med et tryk på den grønne knap 12

13 Du kan gemme / få påmindelse om et valgt program ved tryk på den BLÅ knap Du kan se de gemte programmer ved tryk på den gule knap. EPG-menuen forlades med endnu et tryk på EPG eller ved at trykke på EXIT.knappen. 7. MENUSTYRING ved TV-indstilling TV-menuen viser de seks følgende menuer: KANALSØGNING, BILLEDE, LYD, TID, LÅS, INDSTIL- LINGER. Undermenuen BILLEDE har følgende menuer: BilledINDSTILLINGER, Kontrast, Lysstyrke, Farve, TINT, Skarphed, FARVETEMPERATUR og NOISE REDUCTION. 7.1 Menupunkt BILLEDE Eksempel: Indstilling af lysstyrke 1. Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen indtil du kommer til menuen BILLEDE. 2. Tryk på -knappen for at indstille det valgte menupunkt (Lysstyrke). 3. Det valgte menupunkt indstilles ved at trykke på -knappen. 4. Menuen forlades ved igen at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen. 13

14 Andre indstillinger foretages på tilsvarende måde. 7.2 Menupunkt LYD 1. Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen for at vælge menuen LYD. 2. Tryk på -knappen for at vælge det ønskede menupunkt. 3. Det valgte menupunkt indstilles ved at trykke på -knappen. 4. Hovedmenuen forlades ved igen at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen. 7.3 Brug af menuen KANALSØGNING Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på vælge det ønskede menupunkt. -knappen for at 14

15 7.4 Menupunkt AUTOMATISK SØGNING Ved valg af AUTOMATISK SØGNING skal du vælge land, hvorefter TV et straks indleder kanalsøgningen og lagrer de fundne TV-signaler. Menupunkt ANALOG MANUEL INDSTILLING og DIGITAL MANUEL INDSTILLING Her kan du vælge, om du kun vil søge efter DVB-T-stationer eller kun analoge stationer. Menupunkt PROGRAMRÆKKEFØLGE Her kan du bytte rundt på pladserne for de fundne stationer og evt. slette nogle. Desuden har du mulighed for at oprette en personlig favoritliste. Det gøres ved at vælge den pågældende station med piletasterne og markere den ved at trykke på FAV-knappen på fjernbetjeningen. Fremover vil du få din favoritliste vist ved at taste på FAV-knappen. CI-INFORMATION Her får du informationer om CI-kortet. SIGNALINFORMATION Ved tilslutning af en aktiv DVB-T-antenne skal du vælge TIL under dette menupunkt, hvis antennen har en 5 V forstærker. 15

16 7.5 Brug af menuen FUNKTIONER I menuen FUNKTIONER kan du indstille sproget for menuerne, pauseskærm og du kan genindlæse TV ets fabriksindstillinger Brug af menuen TID I menuen TID kan du vælge tidszone, indstille sleeptimeren og vælge hvor lang tid, der skal gå før TV et automatisk forlader hele menuen ved inaktivitet. 16

17 7.7. Brug af menuen LÅS I denne menu kan du aktivere børnesikringen. Når du har valgt LÅSESYSTEM med pil-nedtasten, spørges du nu efter det password, der er indstillet fra fabrikken. Indtast følgende forindstillede password: Du kan ændre passwordet ved at vælge menupunktet BØRNESIKRING. Du kan nu indtaste det nye password (med taltastaturet) og bekræfte det i 2. linje. I menupunktet Bloker programmet kan du blokere bestemte kanaler. Det gøres ved at vælge programpladsen for den kanal, der skal blokeres. Desuden kan du indstille FORÆLDRE- VEJLEDNING, som er en beskyttelse via alderstrin. 8. MENUSTYRING ved VGA-indstilling VGA-menuen findes i menuen SKÆRMBILLEDE. Denne menu er kun synlig, når der er tilsluttet en PC/Notebook (menuen er under det ikon, hvor KANALSØGNING ellers er). I SKÆRMBILLEDE findes følgende menupunkter: AUTOMATISK INDSTILLING, H-Position, V-Position, STØR- RELSE, FASE og RESET POSITION. 17

18 H-Position Tryk på < > knappen for at tilpasse skærmbilledet i højre og venstre side. V-Position Tryk på < > knappen for at tilpasse skærmbilledet foroven og forneden. 9. MENUSTYRING ved AV- OG SCART-indstilling Tryk på SOURCE-knappen og vælg ATV- eller SCART-modus. Menustyringen fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor. 18

19 10. MENUSTYRING ved DVB-T-indstilling Tryk på SOURCE-knappen og vælg DTV for DVB-T-modus, og bekræft med OK-knappen. 11. MENUEN MEDIA Menuen FOTO Vælg FOTO i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på ENTER. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at forlade menuen. Tryk på / knappen for at vælge den mappe, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på MEDIA-knappen. 19

20 11.2. Menuen MUSIK Tryk på / knappen for at vælge MUSIK i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på knappen for at forlade menuen. Tryk på / knappen for at vælge den mappe, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning Menuen FILM Tryk på / knappen for at vælge FILM i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at vælge den spillefilm, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning. Tryk på MEDIA-knappen for at vende tilbage til den foregående menu, og på EXIT-knappen for at forlade menuen MEDIA. 20

21 11.4. Menuen TEKST Tryk på / knappen for at vælge TEKST i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at vælge den tekst, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning. Tryk på MEDIA-knappen for at vende tilbage til den foregående menu, og på EXIT-knappen for at forlade menuen MEDIA. Tips om Media Player 1. Når du står på et billede kan menuen MEDIA fremkaldes ved at trykke på DISPLAYeller ENTER-knappen. Tryk derefter på piletasterne for at betjene menuen. 2. I oversigten kan du slette den fil, du står på ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen og derefter trykke OK. 12. USB-tilslutning 12.1 USB-tilslutning USB-tilslutningen sidder bag på TV et. Sæt først din USB-stick ind i USB-porten. Tryk derefter på SOURCE-knappen på fjernbetjeningen. Tilslutnings-menuen vises på skærmen, og her vælger du MEDIA. De billeder eller lign., der er lagret på USB-stick en indlæses nu automatisk. I menuen herover kan du vælge mellem de enkelte kategorier Foto, Musik, Film og TeKSt. 21

22 13. DVD-betjening 1. Slå DVD-funktionen til - tænd TV et og tryk flere gange på SOURCE-knappen, indtil DVD er valgt. 2. Læg en disk i DVD-afspilleren - Læg disken i DVD-afspilleren, så siden med påskrift vender bagud. Disken trækkes automatisk ind. Når disken indhold er indlæst, starter afspilningen automatisk. Hvis disken allerede befinder sig i skakten, indlæses den automatisk. Bemærk: - Mange diske kræver, at man efter indlæsning af indholdet skal trykke på -knappen eller vælge diskmenuen. - Vær opmærksom på, at en disk der f.eks. lægges på et bord skal have påskriften opad, for at den ikke skal blive beskadiget. 3. Afspilning af disk - Alt efter diskmenuen afspilles indholdet. Under afspilningen kan du holde pause i afspilningen med -knappen. Du kan også sortere efter numre og sekvens. 4. Udtagning af disk - For at undgå at beskadige disken skal du trykke på Stop-knappen, før disken tages ud. Disken skydes ud via knappen OPEN/CLOSE. Når disken er skudt ud, gribes den forsigtigt langs kanten for at undgå ridser. - Når DVD-afspilleren ikke er i brug, bør disken tages ud af skakten. 22

23 Understøttede formater Disk type Disk størrelse DVD 12 cm Enkelt: ca.120 min Dobbelt: ca.240 min Spilletid Indhold Bemærkninger Komprimerede dig. audio og video indh. Super VCD 12 cm ca. 74 min MPEG2 Inkl. SVCD VCD 12 cm ca. 45 min MPEG21 Inkl. VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD CD 12 cm ca. 74 min CD-DA HD-CD 12 cm ca. 74 min HD-DA MP3/JPEG 12 cm ca. 74 min Bemærk: desuden understøttes DVD-R, CD-R og CD-RW. 23

24 DVD fjernbetjening Eject-knap (OPEN/CLOSE) Play/Pause-knap Stop-knap FFW-knap (hurtigt fremløb) op til 32 gange normal hastighed REW-knap (hurtigt tilbageløb) op til 32 gange normal hastighed PREV-knap (gå tilbage) til foregående kapitler NEXT-knap (gå fremad) til følgende kapitler Knapperne kan benyttes til indlæsning af tid, nummer, kapitel og track (spor). Med denne funktion kan du fremkalde et ønsket nummer/track eller kapitel. Tryk på GOTO-knappen for at aktivere menuvisningen. Indtast nummer/kapitel/track med TALknapperne. Kapitlet afspilles med et tryk på OK. Langsom-knap Med langsom-knappen kan du skifte mellem forskellige, langsomme hastigheder: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 af normal afspilningshastighed. Du kommer tilbage til normal hastighed med PLAY/PAUSE-knappen. BEMÆRK: Under langsom hastighed gengives der ikke lyd via højttalerne. REPEAT (Gentag) - De enkelte numre og kapitler på en DVD kan gentages ved at trykke på REPEATknappen. - De enkelte numre og kapitler på en CD kan gentages ved at trykke på REPEATknappen. 24

25 - Knappen anvendes til at markere et afsnit i filmen. Der trykkes på knappen A-B under afspilningen for at vælge startpunktet A. - Tryk på knappen endnu en gang for at vælge slutpunktet B. Afsnittet mellem A og B afspilles automatisk. - Alle markeringer slettes med endnu et tryk på knappen. Lyd styrkeregulering Lyd frakobles. Ved endnu et tryk på knappen, kommer lyd igen. - Billedet kan forstørres ved at trykke på ZOOM-knappen under afspilning på følgende måde: - Tryk på DISPLAY-knappen for at vise en rullegardinmenu, hvor du kan vælge det aktuelle nummer, kapitel, tid og andre informationer. - Tryk på knappen igen for at skjule disse informationer igen. - For dobbeltsidede diske: tryk én gang på DISPLAY-knappen for at vise første side (som vist): Tryk endnu en gang på DISPLAY-knappen for at vise den anden side således: - Ved dobbeltsidede Super VCD-diske: tryk én gang på DISPLAY-knappen for at vise første side: Disktype, track -/- (aktuel/alt). Lydfrakobling, PCB-status, gentag-modus, aktuel track tid. Tryk 25

26 endnu en gang på DISPLAY-knappen for at vise den anden side: Audio -/--(aktuel/alle) eller FRA, audiotype, sprog, undertitel, -/-(aktuel/alle) eller FRA. Tryk endnu en gang på DISPLAY-knappen for at slå OSD fra. - For CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG diske: tryk på DISPLAY-knappen for at vise første side: Disktype, track -/-(aktuel/alle), lydfrakobling, gentag-modus, aktuel track tid. Tryk på PROG-knappen for at vise undermenuen PROGRAM: DVD / MP3 / JPEG diske Super VCD / VCD / CD / CD-G / D-CD diske - Hvis PCB-modus er valgt, slås den automatisk fra ved afspilning - Indtast nummer og kapitelnummer med taltastaturet i de fremhævede felter, og start ved at trykke på -knappen, eller før cursoren til play med navigationsknapperne, og tryk på ENTER. - Under afspilning kan PROGRAM-knappen benyttes til at fremkalde menuen PRO- GRAM til redigering. Programmet slettes ved at føre cursoren til clear og derefter trykke på ENTER eller Stop-knappen. - Under afspilningen vises PRG PLAY og det aktuelle titel- og kapitelnummer på skærmen. viser menuen Titel under afspilningen. (ikke muligt for alle DVDer) muliggør returnering til D.MENU under afspilningen (ikke muligt for alle DVDer aktiverer DVD hovedmenuen. visning / frakobling af undertekster. ændrer audio-sproget. 26

27 DVD-indstillinger Systemindstillinger - Tryk på DVD SETUP-knappen for at aktivere DVD hovedmenuen: - Tryk på -knappen for at flytte cursoren og vælge forskellige undermenuer. En fremhævet undermenu vælges ved at trykke endnu en gang på -knappen. - Hovedmenuen forlades ved at trykke endnu en gang på DVD SETUP-knappen. Bemærk: Under indstilling fungerer følgende funktioner ikke: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, NICAM, AUDIO, FF, FR, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, REPEAT A-B. Bemærk: I Tyskland benyttes fortrinsvis PAL-formatet. Hvis man benytter NTSC-format til et apparat, der ikke er kompatibelt hermed, kan der forekomme forstyrrelser eller striber i billedet. TV TYPE DVDer produceres i mange forskellige billedformater. Denne menu beskriver følgende tre billedformater: - 4:3 PS (normal) - 4:3 LB (normal) - 16:9 (bred) Du kan vælge det billedformat, du foretrækker. 4:3 PS (normal) De fleste programmer benytter det normale PS 4:3 format. Ved afspilning af DVD en kan højre og venstre del af billedet ikke ses. 4:3 LB (normal) I LB-formatet gengives DVD en i sit normale billedformat. Afhængigt af størrelsen af TV-apparatet kan det forekomme, at der ses sorte bjælker over og under billedet. 16:9 (bred) Vælg denne indstilling, hvis du har et bredformat-tv-apparat. 27

28 Bemærk: - Størrelsen af skærmbilledet kan variere under afspilningen, afhængigt af diskens indhold. - Diske med 4:3 indhold kan kun gengives i 4:3 format. Password - Grundindstillingen er blokeret. Denne indstilling kan ændres ved at indtaste standardværdien 0000 på taltastaturet og bekræfte ved at trykke på ENTER. - Password ændres ved at indtaste en firecifret talkode efter eget valg. 28 Klassifikation Til mange DVD er kan du etablere din egen kontrol. Du kan vælge mellem KID SAFE (børnesikker) til ADULT (voksne). Bemærk: Denne indstilling kan du kun redigere, når password er godkendt, og den fungerer kun, når password er aktiveret. Fabriksindstillinger Fabriksindstillingerne genskabes ved at trykke på ENTER. Sprogindstillinger Tryk på DVD SETUP-knappen for at aktivere DVD OSD-menuen. OSD-sprog OSD-sprogmenuen fremkaldes med navigationsknapperne, og der bekræftes ved at trykke på ENTER. Du kan vælge mellem 6 sprog. Brug -knapperne til at skifte mellem de forskellige sprog. Bekræft derefter ved at trykke på ENTER Bemærk: Hvis det ønskede sprog ikke er til disposition på disken, vælges diskens standardsprog automatisk. Audio-sprog AUDIO-sprogmenuen fremkaldes med navigationsknapperne, og der bekræftes ved at trykke på ENTER. Du kan vælge mellem 6 sprog. Brug -knapperne til at skifte mellem de forskellige sprog. Bekræft derefter ved at trykke på ENTER. Bemærk: Hvis det ønskede sprog ikke er til disposition på disken, vælges diskens standardsprog automatisk.

29 14. Montering af foden E-Linie 1. Placer foden under TV-apparatet Sørg for at foden vender rigtigt. 2. Fastgør foden med de medfølgende tre skruer M-Linie Placer blot TV-apparatet på foden, så det går i hak. Den skal ikke skrues fast. 29

30 15. FEJLFINDING Herunder er en liste over de hyppigste fejl, der kan forekomme. Forsøg at rette fejl selv, før du kontakter kundeservice. En lille ændring af indstillingerne kan ofte løse problemet og genetablere modtagelsen. Problem Afhjælpning Intet billede Kontroller, at apparatet er tilsluttet, og at det er tændt. Juster lysstyrke og kontrast. Kontroller indgangssignalet. Kontroller forbindelsen mellem skærm og apparat. Træk stikket ud af stikkontakten, vent et minut og tilslut apparatet igen, Kontroller valget af skærmbillede. Billedet er uklart Kontroller, om videoindgangskablet er sat rigtigt i. Billedet svømmer Kan skyldes variationer i strømmen. Tilslut apparatet til en anden strømkilde. Kontroller, om der befinder sig magnetiske enheder tæt på apparatet (trådløse modtagere, vekselstrøms-transformatorer etc.). Farverne er uklare Kontroller, om videoindgangskablet er sat rigtigt i. Billedet vakler eller har bølgeformede forvrængninger Kontroller video-indgangsspændingsområdet (V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz) Kontroller, at videokablerne er tilsluttet korrekt. Ingen lyd Kontroller forbindelsen til højttaleren. Lyden kan være slået fra (mute). Forsøg at justere lydstyrken. 30

31 Fjernbetjeningen fungerer ikke Kontroller, om signalet fra fjernbetjeningen blokeres af en genstand eller af lys. Kontroller batterierne og udskift dem evt. med nye. Dårlig billedmodtagelse og/eller dårlig lyd Hvis problemet fortsat findes. Yderligere bemærkninger Strømtilførsel Plus/minus-forbindelse Kontroller, at indskudte modtagerapparater (satellitmodtager, DVB-T-modtager) er indstillet korrekt Træk stikket ud af stikkontakten, vent et minut og tilslut apparatet igen, Ledningstværsnittet skal være mindst 2 gange 0,75 mm 2, ved ledningslængder på 5 m dog mindst 2 gange 2,5 mm 2 Sørg for, at plus og minus er tilsluttet korrekt (se symbolet på mærkaten). Hvis plus/minus-tilslutningerne ombyttes, ophører garantien. Hvis dit TV alligevel ikke fungerer, bedes du kontakte din forhandler eller den tekniske kundeservice. Produktbemærkning: Omgivende temperatur: C Opbevaringstemperatur: C 31

32 Kundeservice Dette apparat er dækket af to-års garanti. Hvis der opstår fejl eller problemer, bedes du henvende dig til forhandleren. Bemærk Vi forbeholder os ret til ændringer af design, funktioner og udstyr. De benyttede billedmateriale er eksempler og er kun beregnet som illustration, og de kan afvige fra originalen. CE-erklæring Erklæring om produktets overensstemmelse mht. beskyttelse af helbred og sikkerhed for brugeren og alle andre personer samt elektrisk kompatibilitet mht. følgende standarder: EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 55013: A1: A2:2006 EN 55020: A11:2011 EN : A1: A2:2009 EN :2008 EN 60065: A1: Cor.: A11:2008 +A2: A12:2011 Desuden opfylder produktet de grundlæggende direktiver: 2004/108/EF udgave / 96/EU alphatronics GmbH Breitengraserstr Nürnberg BA_M171922eWD_E eWDD_70418_V.1.0_D 32

33 33

34

35

36 alphatronics GmbH Breitengraserstraße Nürnberg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Web:

Betjeningsvejledning. Model R-15 ewdsb R-19 ewdsb R-22 ewdsb R-24 ewdsb S-17 eshb S-19 eshb S-22 eshb. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model R-15 ewdsb R-19 ewdsb R-22 ewdsb R-24 ewdsb S-17 eshb S-19 eshb S-22 eshb. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model R-15 ewdsb R-19 ewdsb R-22 ewdsb R-24 ewdsb S-17 eshb S-19 eshb S-22 eshb Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de INDHOLD 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...4 6 2. Placering

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere