Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. Fremstillet i Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland

2 Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter Knapper på dit LED-TV Tilslutningsmuligheder Fjernbetjening Grundlæggende betjening Indstilling af indgangskilde Menustyring ved TV-indstilling Menustyring ved VGA-indstilling Menustyring ved AV og SCART-indstilling Menustyring ved DVB-T-indstilling Menuen Media USB-tilslutning DVD-betjening Montering af foden Afhjælpning af fejl Kundeservice

3 1. INDLEDNING OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER Tillykke med dit nye alphatronics LED-TV. Sikkerhedsforskrifter Af hensyn til din egen sikkerhed og for at undgå unødige skader på dit TV anbefaler vi, at du gennemlæser og følger nedenstående sikkerhedsforskrifter: Korrekt brug og omgivende forhold: Dette TV er kun beregnet til modtagelse og gengivelse af billed- og lydsignaler, Det må ikke benyttes i lokaler med høj luftfugtighed (f.eks. bad eller sauna). Garantien gælder kun ved brug i de nævnte, tilladte omgivelser Hvis apparatet bruges i det fri, skal du sikre, at det beskyttes mod fugtighed (regn, dryp, vandstænk). Høj fugtighed kan medføre krybestrømme i apparatet. Det kan medføre risiko med spændinger ved berøring og risiko for brand. Hvis apparatet er bragt ind i et varmt rum ude fra kulden, skal det stå i ca. 1 time, inden det tændes, så evt. kondensdannelse kan tørre. Placer aldrig væskefyldte genstande eller tændte stearinlys på apparatet. Alt efter den valgte løsning med ophæng eller fod er der risiko for klemning mellem TV-huset og foden. Pas på, at der ikke befinder sig fingre eller andre genstande i dette område, når skærmen drejes. Batterier udgør en potentiel risiko for kvælning. Sørg for, at børn ikke kan åbne batterikammeret. Transport: Tag fat i apparatet ved at gribe om øverste og nederste kant af huset. Skærmen består af glas hhv. plast og kan gå i stykker ved usagkyndig behandling. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre påvirkninger. 3

4 Strømtilførsel: TV et kan tage skade ved forkert spænding. Det må kun tilsluttes en strømforsyning med den spænding, der er anført på typeskiltet via en korrekt 12 V ledning eller den medfølgende 230 V ledning. Den stikkontakt, som TV et er tilsluttet, skal være let tilgængelig, så apparatets 230 V forbindelse kan afbrydes når som helst. Når 230 V stikket trækkes ud, skal der trækkes i stikket, aldrig i ledningen. Ledningen i 230 V stikket kan tage skade og det kan medføre kortslutning, når stikket igen sættes i en stikdåse. Placer 230 V ledningen således, at den ikke kan beskadiges. 230 V ledningen må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter, der må ikke trædes på den, og den må ikke udsættes for kemikalier - sidstnævnte gælder for hele apparatet! En 230 V ledning med beskadiget isolering kan medføre elektrisk stød og udgør risiko for brand. Luftcirkulation og høje temperaturer: Ventilationsslidserne på TV ets bagside skal altid holdes fri. Læg aldrig aviser, duge og lign. på/ over TV et. Hvis apparatet placeres i et skab eller en reol, skal der altid være mindst 2 cm fri plads omkring apparatet for at sikre luftcirkulationen. Lige som alle andre elektroniske apparater kræver TV et køleluft under drift. Hvis luftcirkulationen hindres, kan der opstå brand. På fod må TV et kun placeres på et plant, solidt og vandret underlag. TV et bør ikke stikke frem, når det placeres i eller på et møbel. Placer apparatet således, at det ikke udsættes på direkte sollys eller nogen form for yderligere opvarmning fra varmeapparater. Undgå, at metaldele, nåle, papirclips, væsker, voks eller lignende trænger gennem ventilationsslidserne på bagsiden. Det vil medføre kortslutning i apparatet, og derved kan der opstå brand. Hvis der alligevel skulle trænge noget ind i TV ets indre, skal 230 V stikket straks trækkes ud, og apparatet skal kontrolleres af kundeservice. 4

5 Reparationer og tilbehør: Du må aldrig afmontere bagsiden af TV et. Reparationer og service må kun udføres af autoriserede fjernsynsteknikere. Rengøring: TV et, skærmen og fjernbetjeningen må kun rengøres med en blød, fugtig og ren klud uden skarpe eller slibende rengøringsmidler. Bemærkning om LED-skærmen: Det TV med LED-skærm, som du har købt, opfylder de højeste kvalitetskrav og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at der er udvist den største omhu ved produktionen af skærmen, kan det af tekniske årsager ikke udelukkes 100%, at enkelte pixels udviser defekter. Genanvendelse: EU-direktivet 2002 / 96 / EF regulerer korrekt tilbagetagning, behandling og genanvendelse af brugte elektroniske apparater. Kasserede elektroniske apparater skal derfor bortskaffes separat. Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Du kan aflevere apparatet gratis til udvalgte tilbagetagningssteder eller evt. hos radioforhandleren, hvis du køber et lignende nyt apparat. Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Brugte batterier kan afleveres gratis i de batteribeholdere, der findes mange steder i butikkerne. Yderligere oplysninger fås hos de lokale myndigheder. 5

6 1.1 LEVERINGSOMFANG Fjernbetjening Jævnstrømsadapter og 230 V ledning Tilslutningsledning Betjeningsvejledning AAA batterier (2 stk.) 2. KNAPPER PÅ LED-TV et 2.1. E-Linje Der er syv knapper på dette TV. Med disse knapper kan du betjene TV ets grundfunktioner, herunder hovedmenuen (vejledning på skærmen). Adgangen til yderligere funktioner fås med fjernbetjeningen. Position Påskrift på knap Funktion 1 EJECT Udskydning af DVD 2 PLAY Afspilning af DVD 3 CH -/+ Et tryk på knappen CH -/+ skifter til nærmeste lavere / højere kanal 4 VOL -/+ Reducerer / forøger lydstyrken 5 MENU Viser menuen 6 SOURCE Valg af signalindgang 7 POWER Tænd/sluk for TV et 6

7 2.2. M-Linje INPUT VOL VOL + CH CH + MENU POWER For valg af indgang trykkes på tasterne CH -/+ Reducer lydstyrken Forøg lydstyrken Skifter til nærmeste lavere kanal Skifter til nærmeste lavere kanal Viser menu Tænd/sluk stand-by Bemærk: Når apparatet er slukket, lyser lampen blåt. Når apparatet er i stand-by, lyser lampen rødt. 7

8 3. TILSLUTNINGSMULIGHEDER V indgang 2. VGA-indgang 3. Line-In indgang: Tilslutning af lydkort i en PC. 4. Scart-indgang 5. AV-indgang 6. YPbPr-indgang: Tilslutning af en ekstern enhed via YPbPr. 7. Coaxial Out-udgang 8. USB-tilslutning 9. Antenneindgang: Tilslutning af en ekstern antenne (analog/dvb-t). 10. HDMI-indgang 11. Common Interface (CI-Slot): Isætning af kort til betalings-tv. Hertil kræves et CAM-modul. 12. Udgang til hovedtelefoner 8

9 4. FJERNBETJENING 1. Standby/Power-knap 2. Taltastatur Favoritliste 4. Menu 5. Valg af indgangskilde (ATV, DTV, Antenne, Kabel, Media, AV, PC, YPbPr, DVD, SCART, HDMI)* 6. Visning af forskellige informationer (indgangskilde, billedindstillinger, programnavn, udsendelsesinformationer)** 7. Kanalvalg + / - 8. Find USB-mediaafspiller 9. Tekst-TV: Funktionsknapper Media/DVD: Pause/Play/næste kapitel/ foregående kapitel/ hurtigt tilbageløb/ hurtigt fremløb/ stop** 10. Rød knap: Funktion iht. menuvisning / tidsspring ved medieafspilning Grøn knap: Funktion iht. menuvisning / Stillbillede ved medieafspilning Blå knap: Gentagelse af afspilning af et område, der er markeret med A-B Gul knap: Ved medieafspilning: Gentagelse / ved EPGvisning: timerprogrammering 11. Find Media-menuen (kun når der er tilsluttet et USBmedium eller isat en DVD)** 12. DVD-systemindstillinger** 13. Billedindstilling: Valg af forindstillede farve-. kontrast- og lysstyrkeindstillinger. 14. Skift mellem stereo/mono/to-kanalslyd (kun ved analogmodtagelse) 9

10 17. Frakobling af lyd 18. Tilbage til foregående program 19. Exit, forlad menu 20. Navigationsknapper og Enter-knap 21. Valg +/- fra favoritlisten 22. EPG: Elektronisk programguide 23. Lydstyrke kraftigere/svagere 24. Udskyderknap til DVDer** 25. Straksoptagelse på USB-lagermedie* 26. DVD: Titelmenu** 27. DVD: Programmering kapitel-/titelrækkefølge PVR: Indretning af USB-stick** 28. Lydindstilling, til valg af forindstillede klangværdier 29. Billedformatvalg 4:3 / 16:9 / Zoom 30. Hent undertekster (hvis de sendes) 31. TV/radio skift af kanalliste * Kun for version med PVR-funktion (Privat videorecorder) til optagelse på USB-lagermedier (eftermontering mulig) **Alle DVD-kommandoer på fjernbetjeningen gælder kun for E-Linje-modeller. 10

11 Bemærk: Ukyndig brug af batterier kan medføre eksplosionsfare eller at der trænger kemiske væsker ud. Overhold altid følgende anvisninger: Isæt batterierne korrekt så det passer med (+) og (-) polerne. Forskellige batterier har forskellige egenskaber. Bland ikke forskellige batterier! Bland ikke nye og gamle batterier. Isætning af en blanding af nye og gamle batterier kan forkorte levetiden for de nye batterier og/eller medføre, at der siver væske ud af de gamle batterier. Fjern defekte og brugte batterier. Udtrængende kemiske væsker kan medføre korrosion. Evt. kemiske væsker skal fjernes med en klud. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal benyttes i længere tid. 5. GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tænd/sluk for TV et 1. Tilslut TV et til en strømkilde, før du tænder det. 2. TV et tændes med et tryk på POWER-knappen. 3. TV et slukkes med endnu et tryk på POWER-knappen. Kanalsøgning (Det anbefales vælge Dansk som sprog samt at ændre FORLAD MENU til 30 sekunder, inden øvrige indstillinger påbegyndes) 1. Ved TV-indstilling: Fremkald hovedmenuen ved tryk på MENU-knappen 2. Vælg derpå AUTOMATISK SØGNING under KANALSØGNING. 3. Før du søger efter TV-stationer, skal du vælge dit land. 4. Den automatiske søgning finder alle de stationer, der kan modtages i de disponible frekvensområder (søgningen tager tid). 5. Når den automatiske søgning er afsluttet, lagrer systemet automatisk alle fundne stationer. 6. Indstilling af indgangskilde Tryk på SOURCE-knappen og vælg den ønskede indgang. Menustyringen fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor. 11

12 Kun modeller i E-linjen MUTE-funktion Men denne knap slås lyden til og fra. Tekst-TV I TV/DVB-T: Tekst-TV åbnes og lukkes med et tryk på knappen TEXT. EPG (elektronisk programguide) Den elektroniske programguide åbnes med et tryk på knappen EPG. Du navigerer gennem fjernsynsprogrammerne med piletasterne, så du kan se yderligere informationer om de enkelte programmer. Du kan skifte dag ved brug af tasterne og Du kan læse om det valgte program med et tryk på den grønne knap 12

13 Du kan gemme / få påmindelse om et valgt program ved tryk på den BLÅ knap Du kan se de gemte programmer ved tryk på den gule knap. EPG-menuen forlades med endnu et tryk på EPG eller ved at trykke på EXIT.knappen. 7. MENUSTYRING ved TV-indstilling TV-menuen viser de seks følgende menuer: KANALSØGNING, BILLEDE, LYD, TID, LÅS, INDSTIL- LINGER. Undermenuen BILLEDE har følgende menuer: BilledINDSTILLINGER, Kontrast, Lysstyrke, Farve, TINT, Skarphed, FARVETEMPERATUR og NOISE REDUCTION. 7.1 Menupunkt BILLEDE Eksempel: Indstilling af lysstyrke 1. Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen indtil du kommer til menuen BILLEDE. 2. Tryk på -knappen for at indstille det valgte menupunkt (Lysstyrke). 3. Det valgte menupunkt indstilles ved at trykke på -knappen. 4. Menuen forlades ved igen at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen. 13

14 Andre indstillinger foretages på tilsvarende måde. 7.2 Menupunkt LYD 1. Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen for at vælge menuen LYD. 2. Tryk på -knappen for at vælge det ønskede menupunkt. 3. Det valgte menupunkt indstilles ved at trykke på -knappen. 4. Hovedmenuen forlades ved igen at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen. 7.3 Brug af menuen KANALSØGNING Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på vælge det ønskede menupunkt. -knappen for at 14

15 7.4 Menupunkt AUTOMATISK SØGNING Ved valg af AUTOMATISK SØGNING skal du vælge land, hvorefter TV et straks indleder kanalsøgningen og lagrer de fundne TV-signaler. Menupunkt ANALOG MANUEL INDSTILLING og DIGITAL MANUEL INDSTILLING Her kan du vælge, om du kun vil søge efter DVB-T-stationer eller kun analoge stationer. Menupunkt PROGRAMRÆKKEFØLGE Her kan du bytte rundt på pladserne for de fundne stationer og evt. slette nogle. Desuden har du mulighed for at oprette en personlig favoritliste. Det gøres ved at vælge den pågældende station med piletasterne og markere den ved at trykke på FAV-knappen på fjernbetjeningen. Fremover vil du få din favoritliste vist ved at taste på FAV-knappen. CI-INFORMATION Her får du informationer om CI-kortet. SIGNALINFORMATION Ved tilslutning af en aktiv DVB-T-antenne skal du vælge TIL under dette menupunkt, hvis antennen har en 5 V forstærker. 15

16 7.5 Brug af menuen FUNKTIONER I menuen FUNKTIONER kan du indstille sproget for menuerne, pauseskærm og du kan genindlæse TV ets fabriksindstillinger Brug af menuen TID I menuen TID kan du vælge tidszone, indstille sleeptimeren og vælge hvor lang tid, der skal gå før TV et automatisk forlader hele menuen ved inaktivitet. 16

17 7.7. Brug af menuen LÅS I denne menu kan du aktivere børnesikringen. Når du har valgt LÅSESYSTEM med pil-nedtasten, spørges du nu efter det password, der er indstillet fra fabrikken. Indtast følgende forindstillede password: Du kan ændre passwordet ved at vælge menupunktet BØRNESIKRING. Du kan nu indtaste det nye password (med taltastaturet) og bekræfte det i 2. linje. I menupunktet Bloker programmet kan du blokere bestemte kanaler. Det gøres ved at vælge programpladsen for den kanal, der skal blokeres. Desuden kan du indstille FORÆLDRE- VEJLEDNING, som er en beskyttelse via alderstrin. 8. MENUSTYRING ved VGA-indstilling VGA-menuen findes i menuen SKÆRMBILLEDE. Denne menu er kun synlig, når der er tilsluttet en PC/Notebook (menuen er under det ikon, hvor KANALSØGNING ellers er). I SKÆRMBILLEDE findes følgende menupunkter: AUTOMATISK INDSTILLING, H-Position, V-Position, STØR- RELSE, FASE og RESET POSITION. 17

18 H-Position Tryk på < > knappen for at tilpasse skærmbilledet i højre og venstre side. V-Position Tryk på < > knappen for at tilpasse skærmbilledet foroven og forneden. 9. MENUSTYRING ved AV- OG SCART-indstilling Tryk på SOURCE-knappen og vælg ATV- eller SCART-modus. Menustyringen fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor. 18

19 10. MENUSTYRING ved DVB-T-indstilling Tryk på SOURCE-knappen og vælg DTV for DVB-T-modus, og bekræft med OK-knappen. 11. MENUEN MEDIA Menuen FOTO Vælg FOTO i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på ENTER. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at forlade menuen. Tryk på / knappen for at vælge den mappe, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på MEDIA-knappen. 19

20 11.2. Menuen MUSIK Tryk på / knappen for at vælge MUSIK i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på knappen for at forlade menuen. Tryk på / knappen for at vælge den mappe, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning Menuen FILM Tryk på / knappen for at vælge FILM i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at vælge den spillefilm, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning. Tryk på MEDIA-knappen for at vende tilbage til den foregående menu, og på EXIT-knappen for at forlade menuen MEDIA. 20

21 11.4. Menuen TEKST Tryk på / knappen for at vælge TEKST i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at vælge den tekst, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning. Tryk på MEDIA-knappen for at vende tilbage til den foregående menu, og på EXIT-knappen for at forlade menuen MEDIA. Tips om Media Player 1. Når du står på et billede kan menuen MEDIA fremkaldes ved at trykke på DISPLAYeller ENTER-knappen. Tryk derefter på piletasterne for at betjene menuen. 2. I oversigten kan du slette den fil, du står på ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen og derefter trykke OK. 12. USB-tilslutning 12.1 USB-tilslutning USB-tilslutningen sidder bag på TV et. Sæt først din USB-stick ind i USB-porten. Tryk derefter på SOURCE-knappen på fjernbetjeningen. Tilslutnings-menuen vises på skærmen, og her vælger du MEDIA. De billeder eller lign., der er lagret på USB-stick en indlæses nu automatisk. I menuen herover kan du vælge mellem de enkelte kategorier Foto, Musik, Film og TeKSt. 21

22 13. DVD-betjening 1. Slå DVD-funktionen til - tænd TV et og tryk flere gange på SOURCE-knappen, indtil DVD er valgt. 2. Læg en disk i DVD-afspilleren - Læg disken i DVD-afspilleren, så siden med påskrift vender bagud. Disken trækkes automatisk ind. Når disken indhold er indlæst, starter afspilningen automatisk. Hvis disken allerede befinder sig i skakten, indlæses den automatisk. Bemærk: - Mange diske kræver, at man efter indlæsning af indholdet skal trykke på -knappen eller vælge diskmenuen. - Vær opmærksom på, at en disk der f.eks. lægges på et bord skal have påskriften opad, for at den ikke skal blive beskadiget. 3. Afspilning af disk - Alt efter diskmenuen afspilles indholdet. Under afspilningen kan du holde pause i afspilningen med -knappen. Du kan også sortere efter numre og sekvens. 4. Udtagning af disk - For at undgå at beskadige disken skal du trykke på Stop-knappen, før disken tages ud. Disken skydes ud via knappen OPEN/CLOSE. Når disken er skudt ud, gribes den forsigtigt langs kanten for at undgå ridser. - Når DVD-afspilleren ikke er i brug, bør disken tages ud af skakten. 22

23 Understøttede formater Disk type Disk størrelse DVD 12 cm Enkelt: ca.120 min Dobbelt: ca.240 min Spilletid Indhold Bemærkninger Komprimerede dig. audio og video indh. Super VCD 12 cm ca. 74 min MPEG2 Inkl. SVCD VCD 12 cm ca. 45 min MPEG21 Inkl. VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD CD 12 cm ca. 74 min CD-DA HD-CD 12 cm ca. 74 min HD-DA MP3/JPEG 12 cm ca. 74 min Bemærk: desuden understøttes DVD-R, CD-R og CD-RW. 23

24 DVD fjernbetjening Eject-knap (OPEN/CLOSE) Play/Pause-knap Stop-knap FFW-knap (hurtigt fremløb) op til 32 gange normal hastighed REW-knap (hurtigt tilbageløb) op til 32 gange normal hastighed PREV-knap (gå tilbage) til foregående kapitler NEXT-knap (gå fremad) til følgende kapitler Knapperne kan benyttes til indlæsning af tid, nummer, kapitel og track (spor). Med denne funktion kan du fremkalde et ønsket nummer/track eller kapitel. Tryk på GOTO-knappen for at aktivere menuvisningen. Indtast nummer/kapitel/track med TALknapperne. Kapitlet afspilles med et tryk på OK. Langsom-knap Med langsom-knappen kan du skifte mellem forskellige, langsomme hastigheder: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 af normal afspilningshastighed. Du kommer tilbage til normal hastighed med PLAY/PAUSE-knappen. BEMÆRK: Under langsom hastighed gengives der ikke lyd via højttalerne. REPEAT (Gentag) - De enkelte numre og kapitler på en DVD kan gentages ved at trykke på REPEATknappen. - De enkelte numre og kapitler på en CD kan gentages ved at trykke på REPEATknappen. 24

25 - Knappen anvendes til at markere et afsnit i filmen. Der trykkes på knappen A-B under afspilningen for at vælge startpunktet A. - Tryk på knappen endnu en gang for at vælge slutpunktet B. Afsnittet mellem A og B afspilles automatisk. - Alle markeringer slettes med endnu et tryk på knappen. Lyd styrkeregulering Lyd frakobles. Ved endnu et tryk på knappen, kommer lyd igen. - Billedet kan forstørres ved at trykke på ZOOM-knappen under afspilning på følgende måde: - Tryk på DISPLAY-knappen for at vise en rullegardinmenu, hvor du kan vælge det aktuelle nummer, kapitel, tid og andre informationer. - Tryk på knappen igen for at skjule disse informationer igen. - For dobbeltsidede diske: tryk én gang på DISPLAY-knappen for at vise første side (som vist): Tryk endnu en gang på DISPLAY-knappen for at vise den anden side således: - Ved dobbeltsidede Super VCD-diske: tryk én gang på DISPLAY-knappen for at vise første side: Disktype, track -/- (aktuel/alt). Lydfrakobling, PCB-status, gentag-modus, aktuel track tid. Tryk 25

26 endnu en gang på DISPLAY-knappen for at vise den anden side: Audio -/--(aktuel/alle) eller FRA, audiotype, sprog, undertitel, -/-(aktuel/alle) eller FRA. Tryk endnu en gang på DISPLAY-knappen for at slå OSD fra. - For CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG diske: tryk på DISPLAY-knappen for at vise første side: Disktype, track -/-(aktuel/alle), lydfrakobling, gentag-modus, aktuel track tid. Tryk på PROG-knappen for at vise undermenuen PROGRAM: DVD / MP3 / JPEG diske Super VCD / VCD / CD / CD-G / D-CD diske - Hvis PCB-modus er valgt, slås den automatisk fra ved afspilning - Indtast nummer og kapitelnummer med taltastaturet i de fremhævede felter, og start ved at trykke på -knappen, eller før cursoren til play med navigationsknapperne, og tryk på ENTER. - Under afspilning kan PROGRAM-knappen benyttes til at fremkalde menuen PRO- GRAM til redigering. Programmet slettes ved at føre cursoren til clear og derefter trykke på ENTER eller Stop-knappen. - Under afspilningen vises PRG PLAY og det aktuelle titel- og kapitelnummer på skærmen. viser menuen Titel under afspilningen. (ikke muligt for alle DVDer) muliggør returnering til D.MENU under afspilningen (ikke muligt for alle DVDer aktiverer DVD hovedmenuen. visning / frakobling af undertekster. ændrer audio-sproget. 26

27 DVD-indstillinger Systemindstillinger - Tryk på DVD SETUP-knappen for at aktivere DVD hovedmenuen: - Tryk på -knappen for at flytte cursoren og vælge forskellige undermenuer. En fremhævet undermenu vælges ved at trykke endnu en gang på -knappen. - Hovedmenuen forlades ved at trykke endnu en gang på DVD SETUP-knappen. Bemærk: Under indstilling fungerer følgende funktioner ikke: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, NICAM, AUDIO, FF, FR, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, REPEAT A-B. Bemærk: I Tyskland benyttes fortrinsvis PAL-formatet. Hvis man benytter NTSC-format til et apparat, der ikke er kompatibelt hermed, kan der forekomme forstyrrelser eller striber i billedet. TV TYPE DVDer produceres i mange forskellige billedformater. Denne menu beskriver følgende tre billedformater: - 4:3 PS (normal) - 4:3 LB (normal) - 16:9 (bred) Du kan vælge det billedformat, du foretrækker. 4:3 PS (normal) De fleste programmer benytter det normale PS 4:3 format. Ved afspilning af DVD en kan højre og venstre del af billedet ikke ses. 4:3 LB (normal) I LB-formatet gengives DVD en i sit normale billedformat. Afhængigt af størrelsen af TV-apparatet kan det forekomme, at der ses sorte bjælker over og under billedet. 16:9 (bred) Vælg denne indstilling, hvis du har et bredformat-tv-apparat. 27

28 Bemærk: - Størrelsen af skærmbilledet kan variere under afspilningen, afhængigt af diskens indhold. - Diske med 4:3 indhold kan kun gengives i 4:3 format. Password - Grundindstillingen er blokeret. Denne indstilling kan ændres ved at indtaste standardværdien 0000 på taltastaturet og bekræfte ved at trykke på ENTER. - Password ændres ved at indtaste en firecifret talkode efter eget valg. 28 Klassifikation Til mange DVD er kan du etablere din egen kontrol. Du kan vælge mellem KID SAFE (børnesikker) til ADULT (voksne). Bemærk: Denne indstilling kan du kun redigere, når password er godkendt, og den fungerer kun, når password er aktiveret. Fabriksindstillinger Fabriksindstillingerne genskabes ved at trykke på ENTER. Sprogindstillinger Tryk på DVD SETUP-knappen for at aktivere DVD OSD-menuen. OSD-sprog OSD-sprogmenuen fremkaldes med navigationsknapperne, og der bekræftes ved at trykke på ENTER. Du kan vælge mellem 6 sprog. Brug -knapperne til at skifte mellem de forskellige sprog. Bekræft derefter ved at trykke på ENTER Bemærk: Hvis det ønskede sprog ikke er til disposition på disken, vælges diskens standardsprog automatisk. Audio-sprog AUDIO-sprogmenuen fremkaldes med navigationsknapperne, og der bekræftes ved at trykke på ENTER. Du kan vælge mellem 6 sprog. Brug -knapperne til at skifte mellem de forskellige sprog. Bekræft derefter ved at trykke på ENTER. Bemærk: Hvis det ønskede sprog ikke er til disposition på disken, vælges diskens standardsprog automatisk.

29 14. Montering af foden E-Linie 1. Placer foden under TV-apparatet Sørg for at foden vender rigtigt. 2. Fastgør foden med de medfølgende tre skruer M-Linie Placer blot TV-apparatet på foden, så det går i hak. Den skal ikke skrues fast. 29

30 15. FEJLFINDING Herunder er en liste over de hyppigste fejl, der kan forekomme. Forsøg at rette fejl selv, før du kontakter kundeservice. En lille ændring af indstillingerne kan ofte løse problemet og genetablere modtagelsen. Problem Afhjælpning Intet billede Kontroller, at apparatet er tilsluttet, og at det er tændt. Juster lysstyrke og kontrast. Kontroller indgangssignalet. Kontroller forbindelsen mellem skærm og apparat. Træk stikket ud af stikkontakten, vent et minut og tilslut apparatet igen, Kontroller valget af skærmbillede. Billedet er uklart Kontroller, om videoindgangskablet er sat rigtigt i. Billedet svømmer Kan skyldes variationer i strømmen. Tilslut apparatet til en anden strømkilde. Kontroller, om der befinder sig magnetiske enheder tæt på apparatet (trådløse modtagere, vekselstrøms-transformatorer etc.). Farverne er uklare Kontroller, om videoindgangskablet er sat rigtigt i. Billedet vakler eller har bølgeformede forvrængninger Kontroller video-indgangsspændingsområdet (V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz) Kontroller, at videokablerne er tilsluttet korrekt. Ingen lyd Kontroller forbindelsen til højttaleren. Lyden kan være slået fra (mute). Forsøg at justere lydstyrken. 30

31 Fjernbetjeningen fungerer ikke Kontroller, om signalet fra fjernbetjeningen blokeres af en genstand eller af lys. Kontroller batterierne og udskift dem evt. med nye. Dårlig billedmodtagelse og/eller dårlig lyd Hvis problemet fortsat findes. Yderligere bemærkninger Strømtilførsel Plus/minus-forbindelse Kontroller, at indskudte modtagerapparater (satellitmodtager, DVB-T-modtager) er indstillet korrekt Træk stikket ud af stikkontakten, vent et minut og tilslut apparatet igen, Ledningstværsnittet skal være mindst 2 gange 0,75 mm 2, ved ledningslængder på 5 m dog mindst 2 gange 2,5 mm 2 Sørg for, at plus og minus er tilsluttet korrekt (se symbolet på mærkaten). Hvis plus/minus-tilslutningerne ombyttes, ophører garantien. Hvis dit TV alligevel ikke fungerer, bedes du kontakte din forhandler eller den tekniske kundeservice. Produktbemærkning: Omgivende temperatur: C Opbevaringstemperatur: C 31

32 Kundeservice Dette apparat er dækket af to-års garanti. Hvis der opstår fejl eller problemer, bedes du henvende dig til forhandleren. Bemærk Vi forbeholder os ret til ændringer af design, funktioner og udstyr. De benyttede billedmateriale er eksempler og er kun beregnet som illustration, og de kan afvige fra originalen. CE-erklæring Erklæring om produktets overensstemmelse mht. beskyttelse af helbred og sikkerhed for brugeren og alle andre personer samt elektrisk kompatibilitet mht. følgende standarder: EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 55013: A1: A2:2006 EN 55020: A11:2011 EN : A1: A2:2009 EN :2008 EN 60065: A1: Cor.: A11:2008 +A2: A12:2011 Desuden opfylder produktet de grundlæggende direktiver: 2004/108/EF udgave / 96/EU alphatronics GmbH Breitengraserstr Nürnberg BA_M171922eWD_E eWDD_70418_V.1.0_D 32

33 33

34

35

36 alphatronics GmbH Breitengraserstraße Nürnberg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Web:

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.031 Connectivity Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside...

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032

Art. TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED. Betjeningsvejledning 233 34480.032 Art TV Art 46 LED 200, Art 40 LED 200, Art 32 LED 233 34480.032 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion

Læs mere

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030

Connect. TV Connect 40 3D, Connect 32 3D. Betjeningsvejledning 233 35016.030 Connect TV Connect 40 3D, Connect 32 3D 233 35016.030 Betjeningsvejledning Oversigt over de vigtigste funktioner Indstilling af funktionstype Farvetasternes funktion i radio-funktion TV-funktion Radio-funktion

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere