Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. Fremstillet i Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland

2 Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter Knapper på dit LED-TV Tilslutningsmuligheder Fjernbetjening Grundlæggende betjening Indstilling af indgangskilde Menustyring ved TV-indstilling Menustyring ved VGA-indstilling Menustyring ved AV og SCART-indstilling Menustyring ved DVB-T-indstilling Menuen Media USB-tilslutning DVD-betjening Montering af foden Afhjælpning af fejl Kundeservice

3 1. INDLEDNING OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER Tillykke med dit nye alphatronics LED-TV. Sikkerhedsforskrifter Af hensyn til din egen sikkerhed og for at undgå unødige skader på dit TV anbefaler vi, at du gennemlæser og følger nedenstående sikkerhedsforskrifter: Korrekt brug og omgivende forhold: Dette TV er kun beregnet til modtagelse og gengivelse af billed- og lydsignaler, Det må ikke benyttes i lokaler med høj luftfugtighed (f.eks. bad eller sauna). Garantien gælder kun ved brug i de nævnte, tilladte omgivelser Hvis apparatet bruges i det fri, skal du sikre, at det beskyttes mod fugtighed (regn, dryp, vandstænk). Høj fugtighed kan medføre krybestrømme i apparatet. Det kan medføre risiko med spændinger ved berøring og risiko for brand. Hvis apparatet er bragt ind i et varmt rum ude fra kulden, skal det stå i ca. 1 time, inden det tændes, så evt. kondensdannelse kan tørre. Placer aldrig væskefyldte genstande eller tændte stearinlys på apparatet. Alt efter den valgte løsning med ophæng eller fod er der risiko for klemning mellem TV-huset og foden. Pas på, at der ikke befinder sig fingre eller andre genstande i dette område, når skærmen drejes. Batterier udgør en potentiel risiko for kvælning. Sørg for, at børn ikke kan åbne batterikammeret. Transport: Tag fat i apparatet ved at gribe om øverste og nederste kant af huset. Skærmen består af glas hhv. plast og kan gå i stykker ved usagkyndig behandling. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre påvirkninger. 3

4 Strømtilførsel: TV et kan tage skade ved forkert spænding. Det må kun tilsluttes en strømforsyning med den spænding, der er anført på typeskiltet via en korrekt 12 V ledning eller den medfølgende 230 V ledning. Den stikkontakt, som TV et er tilsluttet, skal være let tilgængelig, så apparatets 230 V forbindelse kan afbrydes når som helst. Når 230 V stikket trækkes ud, skal der trækkes i stikket, aldrig i ledningen. Ledningen i 230 V stikket kan tage skade og det kan medføre kortslutning, når stikket igen sættes i en stikdåse. Placer 230 V ledningen således, at den ikke kan beskadiges. 230 V ledningen må ikke knækkes eller lægges over skarpe kanter, der må ikke trædes på den, og den må ikke udsættes for kemikalier - sidstnævnte gælder for hele apparatet! En 230 V ledning med beskadiget isolering kan medføre elektrisk stød og udgør risiko for brand. Luftcirkulation og høje temperaturer: Ventilationsslidserne på TV ets bagside skal altid holdes fri. Læg aldrig aviser, duge og lign. på/ over TV et. Hvis apparatet placeres i et skab eller en reol, skal der altid være mindst 2 cm fri plads omkring apparatet for at sikre luftcirkulationen. Lige som alle andre elektroniske apparater kræver TV et køleluft under drift. Hvis luftcirkulationen hindres, kan der opstå brand. På fod må TV et kun placeres på et plant, solidt og vandret underlag. TV et bør ikke stikke frem, når det placeres i eller på et møbel. Placer apparatet således, at det ikke udsættes på direkte sollys eller nogen form for yderligere opvarmning fra varmeapparater. Undgå, at metaldele, nåle, papirclips, væsker, voks eller lignende trænger gennem ventilationsslidserne på bagsiden. Det vil medføre kortslutning i apparatet, og derved kan der opstå brand. Hvis der alligevel skulle trænge noget ind i TV ets indre, skal 230 V stikket straks trækkes ud, og apparatet skal kontrolleres af kundeservice. 4

5 Reparationer og tilbehør: Du må aldrig afmontere bagsiden af TV et. Reparationer og service må kun udføres af autoriserede fjernsynsteknikere. Rengøring: TV et, skærmen og fjernbetjeningen må kun rengøres med en blød, fugtig og ren klud uden skarpe eller slibende rengøringsmidler. Bemærkning om LED-skærmen: Det TV med LED-skærm, som du har købt, opfylder de højeste kvalitetskrav og er kontrolleret for pixelfejl. På trods af, at der er udvist den største omhu ved produktionen af skærmen, kan det af tekniske årsager ikke udelukkes 100%, at enkelte pixels udviser defekter. Genanvendelse: EU-direktivet 2002 / 96 / EF regulerer korrekt tilbagetagning, behandling og genanvendelse af brugte elektroniske apparater. Kasserede elektroniske apparater skal derfor bortskaffes separat. Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Du kan aflevere apparatet gratis til udvalgte tilbagetagningssteder eller evt. hos radioforhandleren, hvis du køber et lignende nyt apparat. Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Brugte batterier kan afleveres gratis i de batteribeholdere, der findes mange steder i butikkerne. Yderligere oplysninger fås hos de lokale myndigheder. 5

6 1.1 LEVERINGSOMFANG Fjernbetjening Jævnstrømsadapter og 230 V ledning Tilslutningsledning Betjeningsvejledning AAA batterier (2 stk.) 2. KNAPPER PÅ LED-TV et 2.1. E-Linje Der er syv knapper på dette TV. Med disse knapper kan du betjene TV ets grundfunktioner, herunder hovedmenuen (vejledning på skærmen). Adgangen til yderligere funktioner fås med fjernbetjeningen. Position Påskrift på knap Funktion 1 EJECT Udskydning af DVD 2 PLAY Afspilning af DVD 3 CH -/+ Et tryk på knappen CH -/+ skifter til nærmeste lavere / højere kanal 4 VOL -/+ Reducerer / forøger lydstyrken 5 MENU Viser menuen 6 SOURCE Valg af signalindgang 7 POWER Tænd/sluk for TV et 6

7 2.2. M-Linje INPUT VOL VOL + CH CH + MENU POWER For valg af indgang trykkes på tasterne CH -/+ Reducer lydstyrken Forøg lydstyrken Skifter til nærmeste lavere kanal Skifter til nærmeste lavere kanal Viser menu Tænd/sluk stand-by Bemærk: Når apparatet er slukket, lyser lampen blåt. Når apparatet er i stand-by, lyser lampen rødt. 7

8 3. TILSLUTNINGSMULIGHEDER V indgang 2. VGA-indgang 3. Line-In indgang: Tilslutning af lydkort i en PC. 4. Scart-indgang 5. AV-indgang 6. YPbPr-indgang: Tilslutning af en ekstern enhed via YPbPr. 7. Coaxial Out-udgang 8. USB-tilslutning 9. Antenneindgang: Tilslutning af en ekstern antenne (analog/dvb-t). 10. HDMI-indgang 11. Common Interface (CI-Slot): Isætning af kort til betalings-tv. Hertil kræves et CAM-modul. 12. Udgang til hovedtelefoner 8

9 4. FJERNBETJENING 1. Standby/Power-knap 2. Taltastatur Favoritliste 4. Menu 5. Valg af indgangskilde (ATV, DTV, Antenne, Kabel, Media, AV, PC, YPbPr, DVD, SCART, HDMI)* 6. Visning af forskellige informationer (indgangskilde, billedindstillinger, programnavn, udsendelsesinformationer)** 7. Kanalvalg + / - 8. Find USB-mediaafspiller 9. Tekst-TV: Funktionsknapper Media/DVD: Pause/Play/næste kapitel/ foregående kapitel/ hurtigt tilbageløb/ hurtigt fremløb/ stop** 10. Rød knap: Funktion iht. menuvisning / tidsspring ved medieafspilning Grøn knap: Funktion iht. menuvisning / Stillbillede ved medieafspilning Blå knap: Gentagelse af afspilning af et område, der er markeret med A-B Gul knap: Ved medieafspilning: Gentagelse / ved EPGvisning: timerprogrammering 11. Find Media-menuen (kun når der er tilsluttet et USBmedium eller isat en DVD)** 12. DVD-systemindstillinger** 13. Billedindstilling: Valg af forindstillede farve-. kontrast- og lysstyrkeindstillinger. 14. Skift mellem stereo/mono/to-kanalslyd (kun ved analogmodtagelse) 9

10 17. Frakobling af lyd 18. Tilbage til foregående program 19. Exit, forlad menu 20. Navigationsknapper og Enter-knap 21. Valg +/- fra favoritlisten 22. EPG: Elektronisk programguide 23. Lydstyrke kraftigere/svagere 24. Udskyderknap til DVDer** 25. Straksoptagelse på USB-lagermedie* 26. DVD: Titelmenu** 27. DVD: Programmering kapitel-/titelrækkefølge PVR: Indretning af USB-stick** 28. Lydindstilling, til valg af forindstillede klangværdier 29. Billedformatvalg 4:3 / 16:9 / Zoom 30. Hent undertekster (hvis de sendes) 31. TV/radio skift af kanalliste * Kun for version med PVR-funktion (Privat videorecorder) til optagelse på USB-lagermedier (eftermontering mulig) **Alle DVD-kommandoer på fjernbetjeningen gælder kun for E-Linje-modeller. 10

11 Bemærk: Ukyndig brug af batterier kan medføre eksplosionsfare eller at der trænger kemiske væsker ud. Overhold altid følgende anvisninger: Isæt batterierne korrekt så det passer med (+) og (-) polerne. Forskellige batterier har forskellige egenskaber. Bland ikke forskellige batterier! Bland ikke nye og gamle batterier. Isætning af en blanding af nye og gamle batterier kan forkorte levetiden for de nye batterier og/eller medføre, at der siver væske ud af de gamle batterier. Fjern defekte og brugte batterier. Udtrængende kemiske væsker kan medføre korrosion. Evt. kemiske væsker skal fjernes med en klud. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal benyttes i længere tid. 5. GRUNDLÆGGENDE BETJENING Tænd/sluk for TV et 1. Tilslut TV et til en strømkilde, før du tænder det. 2. TV et tændes med et tryk på POWER-knappen. 3. TV et slukkes med endnu et tryk på POWER-knappen. Kanalsøgning (Det anbefales vælge Dansk som sprog samt at ændre FORLAD MENU til 30 sekunder, inden øvrige indstillinger påbegyndes) 1. Ved TV-indstilling: Fremkald hovedmenuen ved tryk på MENU-knappen 2. Vælg derpå AUTOMATISK SØGNING under KANALSØGNING. 3. Før du søger efter TV-stationer, skal du vælge dit land. 4. Den automatiske søgning finder alle de stationer, der kan modtages i de disponible frekvensområder (søgningen tager tid). 5. Når den automatiske søgning er afsluttet, lagrer systemet automatisk alle fundne stationer. 6. Indstilling af indgangskilde Tryk på SOURCE-knappen og vælg den ønskede indgang. Menustyringen fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor. 11

12 Kun modeller i E-linjen MUTE-funktion Men denne knap slås lyden til og fra. Tekst-TV I TV/DVB-T: Tekst-TV åbnes og lukkes med et tryk på knappen TEXT. EPG (elektronisk programguide) Den elektroniske programguide åbnes med et tryk på knappen EPG. Du navigerer gennem fjernsynsprogrammerne med piletasterne, så du kan se yderligere informationer om de enkelte programmer. Du kan skifte dag ved brug af tasterne og Du kan læse om det valgte program med et tryk på den grønne knap 12

13 Du kan gemme / få påmindelse om et valgt program ved tryk på den BLÅ knap Du kan se de gemte programmer ved tryk på den gule knap. EPG-menuen forlades med endnu et tryk på EPG eller ved at trykke på EXIT.knappen. 7. MENUSTYRING ved TV-indstilling TV-menuen viser de seks følgende menuer: KANALSØGNING, BILLEDE, LYD, TID, LÅS, INDSTIL- LINGER. Undermenuen BILLEDE har følgende menuer: BilledINDSTILLINGER, Kontrast, Lysstyrke, Farve, TINT, Skarphed, FARVETEMPERATUR og NOISE REDUCTION. 7.1 Menupunkt BILLEDE Eksempel: Indstilling af lysstyrke 1. Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen indtil du kommer til menuen BILLEDE. 2. Tryk på -knappen for at indstille det valgte menupunkt (Lysstyrke). 3. Det valgte menupunkt indstilles ved at trykke på -knappen. 4. Menuen forlades ved igen at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen. 13

14 Andre indstillinger foretages på tilsvarende måde. 7.2 Menupunkt LYD 1. Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på -knappen for at vælge menuen LYD. 2. Tryk på -knappen for at vælge det ønskede menupunkt. 3. Det valgte menupunkt indstilles ved at trykke på -knappen. 4. Hovedmenuen forlades ved igen at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen. 7.3 Brug af menuen KANALSØGNING Tryk på MENU-knappen, indtil menuen vises på skærmen. Tryk derefter på vælge det ønskede menupunkt. -knappen for at 14

15 7.4 Menupunkt AUTOMATISK SØGNING Ved valg af AUTOMATISK SØGNING skal du vælge land, hvorefter TV et straks indleder kanalsøgningen og lagrer de fundne TV-signaler. Menupunkt ANALOG MANUEL INDSTILLING og DIGITAL MANUEL INDSTILLING Her kan du vælge, om du kun vil søge efter DVB-T-stationer eller kun analoge stationer. Menupunkt PROGRAMRÆKKEFØLGE Her kan du bytte rundt på pladserne for de fundne stationer og evt. slette nogle. Desuden har du mulighed for at oprette en personlig favoritliste. Det gøres ved at vælge den pågældende station med piletasterne og markere den ved at trykke på FAV-knappen på fjernbetjeningen. Fremover vil du få din favoritliste vist ved at taste på FAV-knappen. CI-INFORMATION Her får du informationer om CI-kortet. SIGNALINFORMATION Ved tilslutning af en aktiv DVB-T-antenne skal du vælge TIL under dette menupunkt, hvis antennen har en 5 V forstærker. 15

16 7.5 Brug af menuen FUNKTIONER I menuen FUNKTIONER kan du indstille sproget for menuerne, pauseskærm og du kan genindlæse TV ets fabriksindstillinger Brug af menuen TID I menuen TID kan du vælge tidszone, indstille sleeptimeren og vælge hvor lang tid, der skal gå før TV et automatisk forlader hele menuen ved inaktivitet. 16

17 7.7. Brug af menuen LÅS I denne menu kan du aktivere børnesikringen. Når du har valgt LÅSESYSTEM med pil-nedtasten, spørges du nu efter det password, der er indstillet fra fabrikken. Indtast følgende forindstillede password: Du kan ændre passwordet ved at vælge menupunktet BØRNESIKRING. Du kan nu indtaste det nye password (med taltastaturet) og bekræfte det i 2. linje. I menupunktet Bloker programmet kan du blokere bestemte kanaler. Det gøres ved at vælge programpladsen for den kanal, der skal blokeres. Desuden kan du indstille FORÆLDRE- VEJLEDNING, som er en beskyttelse via alderstrin. 8. MENUSTYRING ved VGA-indstilling VGA-menuen findes i menuen SKÆRMBILLEDE. Denne menu er kun synlig, når der er tilsluttet en PC/Notebook (menuen er under det ikon, hvor KANALSØGNING ellers er). I SKÆRMBILLEDE findes følgende menupunkter: AUTOMATISK INDSTILLING, H-Position, V-Position, STØR- RELSE, FASE og RESET POSITION. 17

18 H-Position Tryk på < > knappen for at tilpasse skærmbilledet i højre og venstre side. V-Position Tryk på < > knappen for at tilpasse skærmbilledet foroven og forneden. 9. MENUSTYRING ved AV- OG SCART-indstilling Tryk på SOURCE-knappen og vælg ATV- eller SCART-modus. Menustyringen fungerer på samme måde som beskrevet ovenfor. 18

19 10. MENUSTYRING ved DVB-T-indstilling Tryk på SOURCE-knappen og vælg DTV for DVB-T-modus, og bekræft med OK-knappen. 11. MENUEN MEDIA Menuen FOTO Vælg FOTO i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på ENTER. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at forlade menuen. Tryk på / knappen for at vælge den mappe, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på MEDIA-knappen. 19

20 11.2. Menuen MUSIK Tryk på / knappen for at vælge MUSIK i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på knappen for at forlade menuen. Tryk på / knappen for at vælge den mappe, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning Menuen FILM Tryk på / knappen for at vælge FILM i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at vælge den spillefilm, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning. Tryk på MEDIA-knappen for at vende tilbage til den foregående menu, og på EXIT-knappen for at forlade menuen MEDIA. 20

21 11.4. Menuen TEKST Tryk på / knappen for at vælge TEKST i hovedmenuen, og bekræft derefter med et tryk på OK. Menuen forlades ved at trykke på MENU-knappen. Tryk på / knappen for at vælge det drev, du vil åbne, og bekræft derefter med et tryk på OK. Tryk på / knappen for at vælge den tekst, du vil se, og bekræft derefter med et tryk på OK for at starte afspilning. Tryk på MEDIA-knappen for at vende tilbage til den foregående menu, og på EXIT-knappen for at forlade menuen MEDIA. Tips om Media Player 1. Når du står på et billede kan menuen MEDIA fremkaldes ved at trykke på DISPLAYeller ENTER-knappen. Tryk derefter på piletasterne for at betjene menuen. 2. I oversigten kan du slette den fil, du står på ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen og derefter trykke OK. 12. USB-tilslutning 12.1 USB-tilslutning USB-tilslutningen sidder bag på TV et. Sæt først din USB-stick ind i USB-porten. Tryk derefter på SOURCE-knappen på fjernbetjeningen. Tilslutnings-menuen vises på skærmen, og her vælger du MEDIA. De billeder eller lign., der er lagret på USB-stick en indlæses nu automatisk. I menuen herover kan du vælge mellem de enkelte kategorier Foto, Musik, Film og TeKSt. 21

22 13. DVD-betjening 1. Slå DVD-funktionen til - tænd TV et og tryk flere gange på SOURCE-knappen, indtil DVD er valgt. 2. Læg en disk i DVD-afspilleren - Læg disken i DVD-afspilleren, så siden med påskrift vender bagud. Disken trækkes automatisk ind. Når disken indhold er indlæst, starter afspilningen automatisk. Hvis disken allerede befinder sig i skakten, indlæses den automatisk. Bemærk: - Mange diske kræver, at man efter indlæsning af indholdet skal trykke på -knappen eller vælge diskmenuen. - Vær opmærksom på, at en disk der f.eks. lægges på et bord skal have påskriften opad, for at den ikke skal blive beskadiget. 3. Afspilning af disk - Alt efter diskmenuen afspilles indholdet. Under afspilningen kan du holde pause i afspilningen med -knappen. Du kan også sortere efter numre og sekvens. 4. Udtagning af disk - For at undgå at beskadige disken skal du trykke på Stop-knappen, før disken tages ud. Disken skydes ud via knappen OPEN/CLOSE. Når disken er skudt ud, gribes den forsigtigt langs kanten for at undgå ridser. - Når DVD-afspilleren ikke er i brug, bør disken tages ud af skakten. 22

23 Understøttede formater Disk type Disk størrelse DVD 12 cm Enkelt: ca.120 min Dobbelt: ca.240 min Spilletid Indhold Bemærkninger Komprimerede dig. audio og video indh. Super VCD 12 cm ca. 74 min MPEG2 Inkl. SVCD VCD 12 cm ca. 45 min MPEG21 Inkl. VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD CD 12 cm ca. 74 min CD-DA HD-CD 12 cm ca. 74 min HD-DA MP3/JPEG 12 cm ca. 74 min Bemærk: desuden understøttes DVD-R, CD-R og CD-RW. 23

24 DVD fjernbetjening Eject-knap (OPEN/CLOSE) Play/Pause-knap Stop-knap FFW-knap (hurtigt fremløb) op til 32 gange normal hastighed REW-knap (hurtigt tilbageløb) op til 32 gange normal hastighed PREV-knap (gå tilbage) til foregående kapitler NEXT-knap (gå fremad) til følgende kapitler Knapperne kan benyttes til indlæsning af tid, nummer, kapitel og track (spor). Med denne funktion kan du fremkalde et ønsket nummer/track eller kapitel. Tryk på GOTO-knappen for at aktivere menuvisningen. Indtast nummer/kapitel/track med TALknapperne. Kapitlet afspilles med et tryk på OK. Langsom-knap Med langsom-knappen kan du skifte mellem forskellige, langsomme hastigheder: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 af normal afspilningshastighed. Du kommer tilbage til normal hastighed med PLAY/PAUSE-knappen. BEMÆRK: Under langsom hastighed gengives der ikke lyd via højttalerne. REPEAT (Gentag) - De enkelte numre og kapitler på en DVD kan gentages ved at trykke på REPEATknappen. - De enkelte numre og kapitler på en CD kan gentages ved at trykke på REPEATknappen. 24

25 - Knappen anvendes til at markere et afsnit i filmen. Der trykkes på knappen A-B under afspilningen for at vælge startpunktet A. - Tryk på knappen endnu en gang for at vælge slutpunktet B. Afsnittet mellem A og B afspilles automatisk. - Alle markeringer slettes med endnu et tryk på knappen. Lyd styrkeregulering Lyd frakobles. Ved endnu et tryk på knappen, kommer lyd igen. - Billedet kan forstørres ved at trykke på ZOOM-knappen under afspilning på følgende måde: - Tryk på DISPLAY-knappen for at vise en rullegardinmenu, hvor du kan vælge det aktuelle nummer, kapitel, tid og andre informationer. - Tryk på knappen igen for at skjule disse informationer igen. - For dobbeltsidede diske: tryk én gang på DISPLAY-knappen for at vise første side (som vist): Tryk endnu en gang på DISPLAY-knappen for at vise den anden side således: - Ved dobbeltsidede Super VCD-diske: tryk én gang på DISPLAY-knappen for at vise første side: Disktype, track -/- (aktuel/alt). Lydfrakobling, PCB-status, gentag-modus, aktuel track tid. Tryk 25

26 endnu en gang på DISPLAY-knappen for at vise den anden side: Audio -/--(aktuel/alle) eller FRA, audiotype, sprog, undertitel, -/-(aktuel/alle) eller FRA. Tryk endnu en gang på DISPLAY-knappen for at slå OSD fra. - For CD, CD-G, HD-CD, MP3 / JPEG diske: tryk på DISPLAY-knappen for at vise første side: Disktype, track -/-(aktuel/alle), lydfrakobling, gentag-modus, aktuel track tid. Tryk på PROG-knappen for at vise undermenuen PROGRAM: DVD / MP3 / JPEG diske Super VCD / VCD / CD / CD-G / D-CD diske - Hvis PCB-modus er valgt, slås den automatisk fra ved afspilning - Indtast nummer og kapitelnummer med taltastaturet i de fremhævede felter, og start ved at trykke på -knappen, eller før cursoren til play med navigationsknapperne, og tryk på ENTER. - Under afspilning kan PROGRAM-knappen benyttes til at fremkalde menuen PRO- GRAM til redigering. Programmet slettes ved at føre cursoren til clear og derefter trykke på ENTER eller Stop-knappen. - Under afspilningen vises PRG PLAY og det aktuelle titel- og kapitelnummer på skærmen. viser menuen Titel under afspilningen. (ikke muligt for alle DVDer) muliggør returnering til D.MENU under afspilningen (ikke muligt for alle DVDer aktiverer DVD hovedmenuen. visning / frakobling af undertekster. ændrer audio-sproget. 26

27 DVD-indstillinger Systemindstillinger - Tryk på DVD SETUP-knappen for at aktivere DVD hovedmenuen: - Tryk på -knappen for at flytte cursoren og vælge forskellige undermenuer. En fremhævet undermenu vælges ved at trykke endnu en gang på -knappen. - Hovedmenuen forlades ved at trykke endnu en gang på DVD SETUP-knappen. Bemærk: Under indstilling fungerer følgende funktioner ikke: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW/STEP, NICAM, AUDIO, FF, FR, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, REPEAT A-B. Bemærk: I Tyskland benyttes fortrinsvis PAL-formatet. Hvis man benytter NTSC-format til et apparat, der ikke er kompatibelt hermed, kan der forekomme forstyrrelser eller striber i billedet. TV TYPE DVDer produceres i mange forskellige billedformater. Denne menu beskriver følgende tre billedformater: - 4:3 PS (normal) - 4:3 LB (normal) - 16:9 (bred) Du kan vælge det billedformat, du foretrækker. 4:3 PS (normal) De fleste programmer benytter det normale PS 4:3 format. Ved afspilning af DVD en kan højre og venstre del af billedet ikke ses. 4:3 LB (normal) I LB-formatet gengives DVD en i sit normale billedformat. Afhængigt af størrelsen af TV-apparatet kan det forekomme, at der ses sorte bjælker over og under billedet. 16:9 (bred) Vælg denne indstilling, hvis du har et bredformat-tv-apparat. 27

28 Bemærk: - Størrelsen af skærmbilledet kan variere under afspilningen, afhængigt af diskens indhold. - Diske med 4:3 indhold kan kun gengives i 4:3 format. Password - Grundindstillingen er blokeret. Denne indstilling kan ændres ved at indtaste standardværdien 0000 på taltastaturet og bekræfte ved at trykke på ENTER. - Password ændres ved at indtaste en firecifret talkode efter eget valg. 28 Klassifikation Til mange DVD er kan du etablere din egen kontrol. Du kan vælge mellem KID SAFE (børnesikker) til ADULT (voksne). Bemærk: Denne indstilling kan du kun redigere, når password er godkendt, og den fungerer kun, når password er aktiveret. Fabriksindstillinger Fabriksindstillingerne genskabes ved at trykke på ENTER. Sprogindstillinger Tryk på DVD SETUP-knappen for at aktivere DVD OSD-menuen. OSD-sprog OSD-sprogmenuen fremkaldes med navigationsknapperne, og der bekræftes ved at trykke på ENTER. Du kan vælge mellem 6 sprog. Brug -knapperne til at skifte mellem de forskellige sprog. Bekræft derefter ved at trykke på ENTER Bemærk: Hvis det ønskede sprog ikke er til disposition på disken, vælges diskens standardsprog automatisk. Audio-sprog AUDIO-sprogmenuen fremkaldes med navigationsknapperne, og der bekræftes ved at trykke på ENTER. Du kan vælge mellem 6 sprog. Brug -knapperne til at skifte mellem de forskellige sprog. Bekræft derefter ved at trykke på ENTER. Bemærk: Hvis det ønskede sprog ikke er til disposition på disken, vælges diskens standardsprog automatisk.

29 14. Montering af foden E-Linie 1. Placer foden under TV-apparatet Sørg for at foden vender rigtigt. 2. Fastgør foden med de medfølgende tre skruer M-Linie Placer blot TV-apparatet på foden, så det går i hak. Den skal ikke skrues fast. 29

30 15. FEJLFINDING Herunder er en liste over de hyppigste fejl, der kan forekomme. Forsøg at rette fejl selv, før du kontakter kundeservice. En lille ændring af indstillingerne kan ofte løse problemet og genetablere modtagelsen. Problem Afhjælpning Intet billede Kontroller, at apparatet er tilsluttet, og at det er tændt. Juster lysstyrke og kontrast. Kontroller indgangssignalet. Kontroller forbindelsen mellem skærm og apparat. Træk stikket ud af stikkontakten, vent et minut og tilslut apparatet igen, Kontroller valget af skærmbillede. Billedet er uklart Kontroller, om videoindgangskablet er sat rigtigt i. Billedet svømmer Kan skyldes variationer i strømmen. Tilslut apparatet til en anden strømkilde. Kontroller, om der befinder sig magnetiske enheder tæt på apparatet (trådløse modtagere, vekselstrøms-transformatorer etc.). Farverne er uklare Kontroller, om videoindgangskablet er sat rigtigt i. Billedet vakler eller har bølgeformede forvrængninger Kontroller video-indgangsspændingsområdet (V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz) Kontroller, at videokablerne er tilsluttet korrekt. Ingen lyd Kontroller forbindelsen til højttaleren. Lyden kan være slået fra (mute). Forsøg at justere lydstyrken. 30

31 Fjernbetjeningen fungerer ikke Kontroller, om signalet fra fjernbetjeningen blokeres af en genstand eller af lys. Kontroller batterierne og udskift dem evt. med nye. Dårlig billedmodtagelse og/eller dårlig lyd Hvis problemet fortsat findes. Yderligere bemærkninger Strømtilførsel Plus/minus-forbindelse Kontroller, at indskudte modtagerapparater (satellitmodtager, DVB-T-modtager) er indstillet korrekt Træk stikket ud af stikkontakten, vent et minut og tilslut apparatet igen, Ledningstværsnittet skal være mindst 2 gange 0,75 mm 2, ved ledningslængder på 5 m dog mindst 2 gange 2,5 mm 2 Sørg for, at plus og minus er tilsluttet korrekt (se symbolet på mærkaten). Hvis plus/minus-tilslutningerne ombyttes, ophører garantien. Hvis dit TV alligevel ikke fungerer, bedes du kontakte din forhandler eller den tekniske kundeservice. Produktbemærkning: Omgivende temperatur: C Opbevaringstemperatur: C 31

32 Kundeservice Dette apparat er dækket af to-års garanti. Hvis der opstår fejl eller problemer, bedes du henvende dig til forhandleren. Bemærk Vi forbeholder os ret til ændringer af design, funktioner og udstyr. De benyttede billedmateriale er eksempler og er kun beregnet som illustration, og de kan afvige fra originalen. CE-erklæring Erklæring om produktets overensstemmelse mht. beskyttelse af helbred og sikkerhed for brugeren og alle andre personer samt elektrisk kompatibilitet mht. følgende standarder: EN 55022:2010 EN 55024:2010 EN 55013: A1: A2:2006 EN 55020: A11:2011 EN : A1: A2:2009 EN :2008 EN 60065: A1: Cor.: A11:2008 +A2: A12:2011 Desuden opfylder produktet de grundlæggende direktiver: 2004/108/EF udgave / 96/EU alphatronics GmbH Breitengraserstr Nürnberg BA_M171922eWD_E eWDD_70418_V.1.0_D 32

33 33

34

35

36 alphatronics GmbH Breitengraserstraße Nürnberg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Web:

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model R-15 ewdsb R-19 ewdsb R-22 ewdsb R-24 ewdsb S-17 eshb S-19 eshb S-22 eshb. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model R-15 ewdsb R-19 ewdsb R-22 ewdsb R-24 ewdsb S-17 eshb S-19 eshb S-22 eshb. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model R-15 ewdsb R-19 ewdsb R-22 ewdsb R-24 ewdsb S-17 eshb S-19 eshb S-22 eshb Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de INDHOLD 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...4 6 2. Placering

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere