Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus"

Transkript

1 Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union og Dansk Idræts Forbunds regler. Samt med inspiration fra andre Danske Ishockey klubbers regelsæt. De etiske trivselsregler er udfærdiget for fremadrettet at skabe optimale forhold for spillere, trænere, holdledere og andre frivillige, således alle har et sæt etiske regler til daglig påmindelse af alle klubbens medlemmer, børn som voksne. Regelsættet vil løbende blive revideret, hvorfor den gældende version altid vil være den, som findes på klubbens hjemmeside. Klubbens overordnede filosofi er, alle som ønsker at spille ishockey er velkommen. Det eneste det kræver er, at man betaler sit kontingent og at man efterlever klubbens regler for trivsel. Det skal være sjovt at spille ishockey. Sport og kammeratskab er et styrket afsæt for børn og deres fremtidige udvikling. Vi spiller ishockey, fordi det er verdens bedste sport. Vi skal passe godt på hinanden, både på og udenfor banen. Vi skal ikke kun værne om sikkerheden på banen, men også sikre at trivsel, humør og kultur får gode muligheder for kontinuerlig udvikling. Vi taler alle pænt til hinanden. Vi ønsker en anstændig tone mellem spillere, forældre, trænere og ledere. Ikke mindst over for modstandere og dommere. Som tilskuere eller gæster på udebane skal vi alle som repræsentanter for klubben udvise god opførsel samt holde en ordentlig tone, selv når spil og held går os imod.

2 Generelle retningslinjer for trivsel i klubben 1. Bestyrelsen og generalforsamlingen Bestyrelsen er beslutningsorganet i klubben. Bestyrelsen har på medlemmernes vegne på generalforsamlingen fået mandat til at sikre klubbens daglige drift og udvikling. Det er bestyrelsens rolle, at sikre den overordnede styring og udvikling af klubben. Det er hvert medlem af bestyrelsens pligt at udvise åbenhed og tolerance over for alle medlemmer, forældre og andre som måtte have relevante spørgsmål. Alle har ret til at blive hørt og til at stille spørgsmål. 2. Sportsudvalget Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den sportslige udvikling i klubben. Et bestyrelsesmedlem har sammen med sportsudvalget ansvaret for at der til enhver tid er trænere og holdledere til de enkelte hold, samt at viderebringe klubbens sportslige ambitioner til den enkelte træner og holdleder. 3. Disciplinærudvalget Bestyrelsen har nedsat et disciplinærudvalg, som skal træffe beslutninger i tilfælde, hvor spillere, trænere, forældre, holdledere ikke lever op til klubbens etiske regelsæt. Disciplinærudvalget har jf. klubbens vedtægter mandat til at tildele advarsler og karantæner til personer som ikke agerer i henhold til reglerne. Disciplinærudvalget kan også indstille til bestyrelsen, at personer, som gentagne gange ikke efterlever reglerne, bortvises fra klubben enten midlertidigt eller i yderste konsekvens permanent. 4. Retningslinjer for træningen Træneren har det fulde ansvar for alle sportslige dispositioner, som foretages i forbindelse med træning, kampe og ved udtagelse af hold til kampe og cups. Trænerne for børne- og ungdomsrækkerne har pligt til at følge retningslinjerne fra sportsudvalget samt ATK-mappen.

3 Målet er at styrke bredden og sikre, at alle spillere får mulighed for at opfylde deres ambitioner om at deltage i træning og at spille kampe. Her skal træneren efterleve et rotationsprincip om, at alle spillere skal have mulighed for at spille kampe i løbet af sæsonen. Træneren skal planlægge træning og personlig udvikling af alle spillere, således at så mange som muligt igennem deres ungdoms/junior træning får mulighed for at senere at kunne udvikle sig til at spille kampe på klubbens bedste hold. Det er trænerens rolle at sikre en sportslig udvikling af spillerne, gennem planlægning af holdtræning på og uden for isen. Ved afholdelse af holdmøder og personlige samtaler med spilleren og forældre skal træneren sikre åben dialog omkring et udviklingsprogram for holdet og den enkelte spiller. 5. Socialudvikling, samvær og klub ånd Det sociale skal udvikles således at alle føler sig som en del af klubben. Vi har et fælles mål, at ingen hold isolerer sig således vi har små klubber i klubben. Dette mål skal opnås gennem øgede fællesaktiviteter, såsom fællesspisning, klubarrangementer, afslutningsfester osv. Vi vil ikke tolerere mobning, sexchikane og andre alvorlige drillerier. 6. Holdledernes rolle Det er holdlederens rolle i samarbejde med træneren og forældre at sikre et godt miljø. Ved at afholde forældremøder skal holdlederen informere om de forskellige aktiviteter, som sker i løbet af sæsonen, herunder forældre opgaver. Det er også holdledernes opgave at tage sig af spillerne udenfor isen, til kampe og på ture til cups, således at spillerne har en voksen at komme til, hvis der er spørgsmål eller der opstår problemer, der påvirker spilleren eller holdet. 7. Forældrenes rolle Det er forældrenes rolle at deltage i sit barns sport og være aktiv i klubbens arbejde og aktiviteter. Forældrenes vigtigste rolle er, at hjælpe sit barn med at forstå, hvordan man bliver en god kammerat, en god holdspiller og hvordan man indgår i et fællesskab.

4 Klubben tilbyder mange muligheder for udvikling, både som elite og breddespiller, dommeruddannelse, træner og lederuddannelser officials m.v. Derfor er det vigtigt, at forældrene taler med sit barn og får afstemt ambitioner og mål, og derved skabe klarhed over, hvilken indsats det kræver at nå disse mål. I sidste ende gælder det, at barnet/spilleren får de størst mulige oplevelser med ishockey mange år fremover. Forældrene bør derfor videst muligt tøjle sit temperament og overlade træningen til træneren og f.eks. undgå at gå ind i boksen eller komme med højlydt ytringer omkring de beslutninger der løbende træffes. Dette kan gøres i værdig form overfor rette ansvarlige, dermed bliver resten af holdet og spilleren ikke påvirket eller ufokuseret. 8. Spillerens rolle Det er spillerens rolle at være en god kammerat overfor sine holdspillere og modstandere. En dag i fremtiden kan man komme til at spille på hold i samme klub, på unionshold eller måske på landshold sammen. Spilleren skal udvise god opførsel og tale pænt til alle, både på isen og uden for isen. Spilleren skal respektere trænerens og holdlederens rolle som ledere. Spilleren skal forstå og acceptere, at det er dommeren, der bestemmer i en kamp. At råbe efter en dommer, give fingeren eller anden form for dårlig opførsel tolereres ikke. Vær den bedste repræsentant for klubben, dit hold og din sport. Det betaler sig i den sidste ende i form af mange venner, og spilleren vil opleve, hvis man yder en indsats, at der er mange, der vil hjælpe dig til at få en masse spændende oplevelser. 9. Praktiske oplysninger omkring udrulningen af reglerne Alle, spillere, trænere, holdledere og forældre opfodres til i begyndelsen af sæsonen 2014/2015 at underskrive en etisk aftale og aflevere den til klubben. Trænere og holdledere afleverer de underskrevne formularer direkte til bestyrelsen. Spillere og forældre afleverer formularen til holdlederen for det pågældende hold. Alle nye medlemmer og deres forældre, nye trænere og holdledere osv. vil blive bedt om en underskrevet formular, når de bliver tilknyttet klubben.

5 10. Regler for spillere Spillerne anfægter ikke dispositioner under træning, kamp m.v. Har spilleren spørgsmål eller kommentarer til disse dispositioner, kan dette tages med træneren dagen efter en træning eller kamp. Klubben tolererer ikke uanstændig opførsel overfor trænere, holdledere, spillere og andre, der arbejder i klubben. Dårlig opførsel i forbindelse med kampe, cups eller rejser accepteres ikke. Det accepteres heller ikke, at man taler grimt eller udviser anden dårlig opførsel over for dommere, modstandernes spillere, trænere, forældre og tilskuere hverken på hjemme eller udebane. Klubben ønsker god omgangstone mellem alle. Spillere forlader ikke isen under en kamp eller træning uden træneres tilladelse. Der kan være situationer, som gør at en spiller tages ud på grund af andre arrangementer i familien m.m. og derfor ønsker at gå før tid, men dette skal aftales med træneren før starten af en kamp eller træningen. Spillere, som anfægter trænerens dispositioner under en kamp, træning eller i forbindelse med udtagelse af hold kan tildeles en advarsel af disciplinærudvalget. Hver gang en spiller modtager match-straf eller bortvisning fra en kamp, cup eller turnering på grund af farligt spil eller dårlig opførsel, vil dette blive rapporteret af holdlederen til disciplinærudvalget. Første gang spilleren bryder med reglen om god omgangstone eller udviser uanstændig opførsel enten på eller udenfor isen, kan der tildeles en advarsel af disciplinærudvalget. Anden gang kan medføre en skriftlig advarsel om bortvisning fra klubben ved næste lignende eller tilsvarende overtrædelse. Tredje gang kan medfører indstilling til bestyrelsen om direkte bortvisning fra klubben midlertidigt eller i yderste konsekvens permanent. Ved hver match-straf/bortvisning fra kamp/turnering eller cup afgøres det, om spilleren skal have karantæne fra træning/kampe, ud over en eventuel domsafgørelse pålagt spilleren af Dansk Ishockey Union, som følge af indrapportering af dommeren.

6 11. Regler for forældre Forældrene anfægter ikke dispositioner under træning, kamp m.v.. Har forældre spørgsmål eller kommentarer til disse dispositioner, kan dette tages op med træneren dagen efter en træning eller kamp. Klubben tolererer ikke uanstændig opførsel overfor trænere, holdledere, spillere og andre, der arbejder i klubben. Verbal eller skreven chikane i form af ukvemsord, usaglige beskydninger eller anden generende dårlig opførsel kan ikke accepteres. Dårlig opførsel i forbindelse med kampe, cups eller rejser kan ikke accepteres. Det accepteres heller ikke, at man taler grimt eller udviser anden dårlig opførsel over for dommere, modstandernes spillere, trænere, forældre og tilskuere hverken på hjemme eller udebane. Klubben ønsker god omgangstone mellem alle. Forældre tager ikke spillere af isen under en kamp eller træning uden træneres tilladelse. Der kan være situationer, som gør at en spiller tages ud på grund af andre arrangementer i familien m.m. og derfor ønsker at gå før tid, men dette skal aftales med træneren før starten af en kamp eller træning.

7 12. Regler for trænere, holdledere og øvrige ledere Som leder i klubben har man ret til at foretage dispositioner inden for sit eget ansvarsområde og i samarbejde med bestyrelsen og de øvrige ledere for at få holdenes og klubbens samlede udvikling og liv til at fungere. Dette kan være i forbindelse med træning, kamp men også på ture og cups. Vær imødekommende over for forældre, der har spørgsmål eller kommentarer til disse dispositioner. Åben dialog skaber klarhed for alle. Lederen skal være sit ansvar bevidst og fremstå som et godt eksempel for alle andre i og omkring klubben. Klubben tolererer ikke uanstændig opførsel over for kollegerne; trænere, holdledere, spillere og andre, der arbejder i klubben samt forældre og spillere. Verbal eller skreven chikane i form af ukvemsord, usaglige beskydninger eller anden generende dårlig opførsel tillades ikke. Dårlig opførsel i forbindelse med kampe, cups eller rejser accepteres ikke. Det accepteres heller ikke, at man taler grimt eller udviser anden dårlig opførsel over for dommere, modstandernes spillere, trænere, forældre og tilskuere, hverken på hjemme- eller udebane. Klubben ønsker god omgangstone mellem alle. Ledere, der overtræder klubbens retningslinjer for god trivsel kan tildeles en advarsel af disciplinærudvalget. Første gang en leder bryder med reglen om god omgangstone eller udviser uanstændig opførsel, kan der tildeles en advarsel af disciplinær udvalget. Anden gang kan medføre en skriftlig advarsel om bortvisning fra klubben. Tredje gang kan medfører indstilling til bestyrelsen om direkte bortvisning fra klubben midlertidigt eller permanent.

8 RETNINGSLINIER FOR FORÆLDRE TIL Som forældre til spiller(e) i klubben har jeg læst og forstået følgende retningslinjer og krav, som stilles til mig, for at jeg kan leve op til klubbens trivselsprogram. Jeg vil gøre mit bedste for at være en god ambassadør for klubben på alle tidspunkter. Jeg vil ikke deltage i, tillade, forsvare eller opfordre til handlinger, hverken på eller uden for banen, som er i strid med opfattelsen af god sportsånd og klubbens opfattelse af god omgangstone. Jeg vil opmuntre mit barn til at gøre sit bedste, have det sjovt og demonstrere god sportsånd. Jeg vil lære mit barn, hvordan man taber og vinder med ære. Jeg vil selv foregå som et godt eksempel. Jeg vil tale med mit barn om emnerne mobning og drillerier, der kan være med til at gøre andre kede af det. Jeg vil hjælpe mit barn med at lære, forstå og respektere spillets regler. Jeg vil tilskynde mit barn til at huske på, at han eller hun er en del af et hold, og at arbejde for det bedste for holdet. Jeg vil respektere beføjelser og beslutninger fra dommere, trænere, holdledere og bestyrelsen. Jeg vil hjælpe med til at støtte og ikke underminere deres indsats. Jeg er indforstået med de generelle retningslinjer, ansvar og autoriteter, som er fastsat af bestyrelsen i forbindelse med det sportslige og sociale oplæg for klubben. Jeg er indforstået med de sanktionsmuligheder, som kan sættes i værk, hvis jeg ikke overholder klubbens retningslinjer. Jeg vil gennemgå trivselsprogram sammen med mit/mine barn/børn og forklare indholdet af klubbens trivselsprogram og betydningen af at være medlem af Ishockey Klubben Aarhus. Navn Dato: Underskrift

9 RETNINGSLINIER FOR SPILLER Som spiller i klubben har jeg læst, eller talt med mine forældre om det, og forstået følgende retningslinjer og krav, som stilles til mig, for at jeg kan leve op til klubbens trivselsprogram. Jeg vil gøre mit bedste for at være en god kammerat på alle tidspunkter. Jeg vil ikke deltage i, tillade, forsvare eller opfordre til handlinger, hverken på eller uden for banen, som er i strid med opfattelsen af godt sportsånd og klubbens opfattelse af god omgangstone mellem alle. Jeg vil være en god kammerat og ikke deltage i mobning eller drillerier, der kan være med til at gøre andre kede af det. Jeg vil opmuntre mine kammerater til at gøre deres bedste, have det sjovt og demonstrere god sportsånd. Jeg vil lære, hvordan man taber og vinder med ære. Jeg vil selv foregå som et godt eksempel. Jeg vil lære, forstå og respektere spillets regler. Jeg vil huske på, at jeg er en del af et hold, og at arbejde for det bedste for holdet. Jeg vil spille fair på isen, og jeg vil undgå at lave grove taklinger, svinestreger eller anden dårlig opførsel over for dommere og modspillere. Jeg vil gøre alt for at undgå match-straf eller bortvisning fra isen, der skyldes dårlig opførsel eller ureglementeret spil. Jeg vil respektere beføjelser og beslutninger fra dommere, trænere, holdledere og bestyrelsen. Jeg vil hjælpe med til at støtte og ikke underminere deres indsats. Jeg vil hjælpe til så godt jeg kan, når der er brug for det. Jeg vil være med til at yde, og ikke kun nyde, hvor alle andre skal gøre arbejdet for mig. Jeg er indforstået med de generelle retningslinjer, ansvar og autoriteter, som er fastsat af bestyrelsen i forbindelse med det sportslige og sociale oplæg for klubben. Jeg er indforstået med de sanktionsmuligheder, som kan sættes i værk, hvis jeg ikke overholder ovenstående retningslinjer under medlemskab af Ishockey Klubben Aarhus. Navn Dato: Underskrift

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006)

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt. (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt (godkendt af bestyrelserne i Team Danmark og DIF dec. 2006) 1 Præambel Dette etiske kodeks gælder for dansk konkurrenceidræt, herunder eliteidrætten. I henhold til

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport

ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport ETISK KODEKS FOR DANSK SEJLSPORT Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport Side 1 af 12 Etisk kodeks for Dansk Sejlsport 2. udgave 2013 Dansk Sejlunion 2013 Præambel Denne etiske kodeks gælder for dansk sejlsport,

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere